Proces verbal din 18.12.2015

26.Proces-verbal al sedintei extraordinare 18.12.2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 18 decembrie 2015, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, conform art.39, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr.6642 din 17.12.2015 la care participă: domnul secretar Ion Didoiu precum și 19 consilieri locali din cei 22 de consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii consilieri locali: Constantinescu Cosmin Dragoș, Nuică Ionuț Eduard și Persu Mihai.

În deschiderea ședinței de consiliu local are cuvântul domnul viceprimar Gigi Ion Matei care anunță că președintele de ședință ales nu este prezent la această ședință și trebuie ales un alt președinte pentru ședința de astăzi.

Propunerea din plenul Consiliului Local a fost pentru domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe. Nemaifiind alte propuneri se supune aprobării propunerea prezentată și se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Buna ziua! Bine ați venit la o nouă ședință extraordinară a Consiliului Local de astăzi 18 decembrie 2015. Pentru început dau cuvântul domnului secretar Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul Ion Didoiu: Buna ziua! Ședina extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi 18 decembrie 2015 este legal constituită prin prezența unui număr de 19 consilieri locali din totalul de 22 de consilieri locali în funcție. Dau cuvântul domnului președinte.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare este următoarea:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 13144 “Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” cod SMIS 45761 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Supun aprobării ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este “pentru”?

Domnul Ion Didoiu: Unanimitate.

În continuare, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Mai întâi aș dori să fac un anunț. Pentru că se discută și de HCM, domnul Pleșa datorită situației și a presiunii și-a dat demisia din funcția de președinte al clubului.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, mă voi adresa direct domnului viceprimar Ion Gigi Matei. Nu o să mai intru în detalii pe buget pentru că ce am avut de spus am spus ieri, însă aș vrea să fac o singură mențiune- faptul că au fost retrași banii de la foarte multe investiții și domnul Matei a anunțat foarte clar că acestea nu pot fi finalizate până la finalul anului și ca atare banii nu pot fi cheltuiți, l-aș întreba următorul lucru pe domnul Matei: de ce nu au fost retrași banii care au fost alocați și pentru achiziția terenului pentru cimitirul de la târgul de săptămână de la Râureni, sunt foarte mulți bani alocați și rămași pe poziția de achiziție a terenului respectiv întrucât eu apreciez și spun foarte clar că până la 31 decembrie 2015 acești bani nu vor fi cheltuiți?

La întrebarea domnului viceprimar Gigi Ion Matei câți bani sunt alocați s-a răspuns că sunt 180.000 lei și dumnealui spune că în ședința ordinară să fie puși în discuție. Este logic. Bugetul nu se răscolește așa de dragul cuiva. O să îi retrag în ședința ordinară.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Am înțeles că domnul președinte Pleșa și-a dat demisia. Nu știu dacă este un act de bărbăție, ba dimpotrivă și nici nu cred că slujește în vreun fel cauzei respective, dimpotrivă. Dacă domnia sa care este autorul principal al situației create alături de reprezentantul nostru în AGA acolo, domnul viceprimar Ion Gigi Matei, sunt responsabili, era logic să rămână până la rezolvarea situației, dumnealor creând-o. Nu a cerut nimeni nicio demisie. Poate domnul Matei. Încă o dată: ce a apărut nou de ieri până astăzi în această problemă? Demisia dânsului bănuiesc că devine efectivă în termenul de 15 zile sau 30 de zile? Unde și-a depus demisia?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: La acționar. Și la Primărie și la club.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: În cât timp devine efectivă?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: A devenit de ieri.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu cred că poate deveni efectivă.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: În 60 de zile de la depunere pentru persoanele cu funcție de conducere.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Domnule Matei, deci demisia nu devine efectivă cu data de ieri. Dumnealui trebuie să rămână în continuare, să dea explicațiile necesare chiar și noului președinte. Deieri și până astăzi nu au apărut elemente care să rezolve toate problemele. Întrucât nu a venit nici demisia reprezentantului nostru în AGA, mă așteptam să se producă și aceasta ar fi fost firească, vreau să vă anunț că am inițiat împreună cu mai mulți consilieri, o propunere ca noi, consiliul local, să ne desemnăm reprezentantul în AGA acolo printr-o hotărâre de consiliu local așa cum este legal. Prin urmerea, propunerea mea este ca și cea de ieri să retragem până la clarificarea situației, mai ales că am văzut acolo că avem datorii și la bugetul de stat, la bugatul de asigurări sociale și v-am spus că există o problemă chiar o similitudine cu Baia Mare. Daci, să aprobăm bugetul fără alocarea deocamdată a respectivei sume. Deci, acesta este amendamentul meu, respectiv același care a fost formulat și ieri.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu am nimic de spus față de se s-a propus decât că am omis ieri să spun că domnul Ioniță trebuie să își amintească că în 2013 aveam 98% sau 100% aceeași situație cu teatrul Ariel, când domnia sa a votat cu voioșie și domnia sa a votat cu voioșie rectificarea bugetului a teatrului cu 7 miliarde. Deci de la 1.950.000 s-a rectificat cu 7 miliarde și s-a ajuns la execuție la finanlul la 2.690.000, deci dublu. A fost 100%, domnul Ioniță nu a luat cuvântul, nu a împărțit cartonașe, nu a făcut niciun amendament și acum nu știu de ce dumneavoastră nu puteți să votați.

Domnul consilier local pruteanu Costel Bogdan: Nu știu de ce spuneți că domnul Pleșa a cedat presiunilor, când treaba dânsului era să aștepte auditul să vedem ce este acolo. Noi nu am făcut presiuni pentru că nu avem rezultatul auditului să vedem ce s-a întâmplat acolo. Comparația pe care ați făcut-o domnule viceprimar cu atribuții de primar cu Teatrul Ariel doar așa ca să aveți ce spune. Nu vă permit să mă întrerupeți. Deci, Teatrul Ariel este al nostru, cheltuie banii cum vrea directorul. Nu are rost să comparăm Teatrul Ariel cu echipa de handbal.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Declar închise discuțiile pe acest material și supun aprobării amendamentul formulat de domnul Ioniță de retragere a sumei de bani alocate H.C.M. Cine este “pentru”. Au fost întrunite doar 6 voturi “pentru” și amendamentul nu a fost aprobat.

În continuare, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015, în forma prezentată de executiv.

Întrunind doar 13 voturi „pentru” și 6 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Costinescu Bogdan Ilie, Pruteanu Costel Bogdan, Boban Liviu Emil, Ioniță Gheorghe și Vîrlan Eduard) se aprobă următoarele:

 • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 în minus cu suma de 1.285.400 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - bugetul pe anul 2015, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 300.868.750 lei, la partea de venituri, din care 273.967.570 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014, și 300.868.750 lei, la partea de cheltuieli;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», în plus cu suma de 35.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 11.394.500 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - rectificarea « Listei de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local » în plus cu suma de 9.580.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 89.101.060 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - rectificarea « Listei de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare » în minus cu suma de 9.938.500 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 22.701.800 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexa nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » rămâne nemodificată.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 13144 “Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 13144 “Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Întrunind 15 voturi „pentru” și 4 „abțineri” (următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Țârdea Dumitru și Vețeleanu Ninel Eusebiu) se aprobă următoarele:

 • - data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a Proiectului "Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

 • - introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului "Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea” - contract de finanțare nr.2960/06.03.2012;

 • - suma estimată de 2.605.390 lei inclusiv TVA, necesară finalizării Proiectului "Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea” în termenul stabilit la art.1, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016;

 • - lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016;

 • - împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului "Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” cod SMIS 45761 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” cod SMIS 45761 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Întrunind 15 voturi „pentru” și 4 „abțineri” (următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Țârdea Dumitru și Vețeleanu Ninel Eusebiu) se aprobă următoarele:

 • - data de 30.06.2016 ca dată limitp de finalizare a Proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea", cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

 • - introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea" - contract de finanțare nr.4021/23.01.2014;

 • - suma estimată de 25.911.566,76 lei inclusiv TVA, necesară finalizării proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea" în termenul menționat mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016;

 • - lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016;

 • - împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului "Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în Municipiul Râmnicu Vâlcea".

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Gheorghe MIHĂILESCU


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Red.

R.M./1 ex.