Proces verbal din 17.12.2015

25.Proces-verbal al sedintei extraordinare 17 decembrie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 17 decembrie 2015, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, conform art.39, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr.6602 din 14.12.2015 la care participă: domnul secretar Ion Didoiu precum și 17 de consilieri locali din cei 22 de consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii consilieri locali: Constantinescu Cosmin Dragoș, Nuică Ionuț Eduard, Pandurașu Adrian Iulian și Persu Mihai.

În deschiderea ședinței de consiliu local are cuvântul domnul viceprimar Gigi Ion Matei care anunță că președintele de ședință ales nu este prezent la această ședință și trebuie ales un alt președinte pentru ședința de astăzi.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru l-a propus ca președinte pentru ședința de astăzi pe domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe. Nemaifiind alte propuneri, se supune aprobării propunerea prezentată și se aprobă cu 17 voturi „pentru” și o „abținere” ( domnul consilier local Ioniță Gheorghe).

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Buna ziua! Bine ați venit la o nouă ședință extraordinară a Consiliului Local de astăzi 17 decembrie 2015. Pentru început dau cuvântul domnului secretar Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul Ion Didoiu: Buna ziua! Ședina extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea de astăzi 17 decembrie 2015 este legal constituită prin prezența unui număr de 18 de consilieri locali din totalul de 22 de consilieri locali în funcție. Dau cuvântul domnului președinte.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Se propune, in conformitate cu prevederile art.43, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 și ale articolului 48, alin.1) din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local, suplimentarea ordinii de zi cu următorul proiect de hotarâre:

- Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru Proiectul cod SMIS 49634 "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3- Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131- Str. Matei Basarab nr.21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Dactor Hacman nr. 2".

Ordinea de zi a ședinței extraordinare este următoarea:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al

unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 19072 “Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 47994 “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare pod peste râul Olt” cod SMIS 41280 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

 • 6. Raport și priect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 49635 “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 123, Blocul P1, Blocul P4, Blocul P5, Blocul 24, Blocul A37/1, Blocul 98, Blocul N9, Blocul N10, Blocul 15, Blocul O3, Blocul O6, Blocul O7, Blocul O8, Blocul 18” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 13144 “Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” cod SMIS 45761 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare termică de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 88, Bloc S7/2, Bloc O4, Bloc 20” cod SMIS 49636 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Supun aprobării ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este “pentru”?

Domnul secretar Ion Didoiu: Unanimitate.

În continuare, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015 + Raportul de completare nr. 45675 din 16.12.2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, ca de fiecare dată în ultima perioadă există un anumit stil și o anumită metodă de a complica prezentarea bugetului atunci când el trebuie rectificat, printr-un ping-pong al banilor din bugetul local, de la un capitol bugetar la altul și de la o poziție la alta. Sunt situații extreme și situații hilare dacă stau să mă gândesc că există incompetență în finalizarea unor investiții...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă rog să treceți la obiectul discuției...

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Nu dumneavoastră conduceți ședința.Și nu mă întrerupeți.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Justificați cuvântul „hilar”...

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Nu mă întrerupeți și nu facem dialog. Este punctul meu de vedere. Nu permit să mă întrerupeți. Spun ce am de spus după care am încheiat. Încă o dovadă a incompetenței că banii nu sunt cheltuiți.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Vă readuc aminte ce prevede regulamentul de organizare și funcționare.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Eu știu foarte bine ce prevede regulamentul, domnule președinte. Vorbim, nu facem dialog. Mi-ați dat cuvântul, respectați-l.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Fără jigniri.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Încă o dovadă destul de clară că deciziile care sunt luate în Primăria Râmnicu Vâlcea sunt unele eronate.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Sunteți penibil.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Faptul că nu reușim să cheltuim banul publici, că nu sunteți capabil și nu mă refer numai la viceprimarul cu atribuții de primar ci și la cei din subordinea dânsului care au obligația să pună în aplicare și nu o fac. Sunt investiții care nu se mai fac. În ședința comisiei de buget-finanțe am avut destule discuții pentru că nu s-au finalizat unele investiții. S-a retras finanțarea de la sala de sport pe motiv că nu se termină, dar ce s-a întâmplat atâtea luni de zile? A fost propunere din partea grupului de consilieri PNL și o parte din independenți pentru relocarea parcului auto de la Piețe Prest. A fost o propunere pentru spațiul de la ETA, era o locație. Nu sunt decât câteva acoperișuri și terminam lucrarea. Îi retrageți și acești bani.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Eu fac licitație publică și nu încredințări directe. Asta este diferența!

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Retrageți și de acolo 170.000 lei când puteați să rezolvați problema. Retrageți de la amenajarea Pieței Centrale. Constructorul poate intra la lucrări foarte clar după ce trage cota. Mai poate veni cu o situație de lucări în aceste zile. De ce retrageți banii? De ce ați retras banii de la canalizarea pluvială de la Ostroveni Sat? Există memorii depuse de un an de zile la Primărie ca să rezolvați problema cu apa pluvială acolo. Știți bine care este situația în Ostroveni Sat. La canalizarea pe Ion Creangă, retrageți banii. De ce nu s-au efectuat lucrările într-un an de zile? Au fost bani alocați.

Urmează o serie de discuții în contradictoriu în plenul ședinței pe această temă.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: De ce nu ati luat autogunoiera care era necesară pentru serviciul de salubritate? Intr-un an de zile nimeni nu a fost capabil sa achiziționeze autogunoiera asta pentru care au fost alocați 5 miliarde de lei vechi?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este de șase luni în licitație.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Dar în buget nu a fost prinsă de 6 luni. Se face un an de când au avut banii la dispoziție. Trebuie să răspundeți la fiecare poziție în parte pentru că eu trebuie să explic celor prezenți și colegilor care nu au aprofundat problema din lipsă de timp sau din altă cauză, dar și celorlalți că nu există interes ca aceste lucruri sa fie finalizate.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Bugetul s-a aprobat în februarie și Planul Anual de Investiții intră în execuție mai târziu.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Eu va spun că sunt 9 luni de zile de când au fost alocați banii.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu se incepe imediat, a doua zi achiziția gunoierii. Primăria a avut un plan de achiziții și vă arăt dacă vreți programul anual de achiziții.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: De 3-4 ani discutăm de programul de e-tiketing. Ce se întâmplă cu acest sistem informatic e-tiketing? De 3 ani de zile avem in discutie...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu, va spun...Va raspund.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Faptul ca retrageti acesti bani care au fost alocati pe investiti, asta denota o lipsa de experienta si o lipsa de management, atat a dumneavoastra cat si a celor pe care ii aveti in subordine in conditiile in care bani exista, cineva nu e in stare sa ii foloseasca, sa ii cheltuiasca cu chibzuinta. Asta este o expunere a ceea ce inseamna rectificare de buget, si cu asta inchei. Din nou veniti cu presiune in Consiliul Local pentru alocarea sumei de trei miliarde patru sute bani vechi, pentru echipa de handbal, HCM, in conditiile in care am spus de nenumarate ori, eu personal cred ca ce se intampla acolo nu este in regula. Am solicitat si dumneavoastra ati ordonat un raport de audit, domnule viceprimar, sunt 3 saptamani de atunci. In conditiile in care dumneavoastra ati primit imputernicire din partea Consiliului Local sa semnati actul constitutiv, nu spun ca ati incalcat legea, nu ati cunoscut legea si ati provocat o mare eroare prin lipsa deciziei de a numi director sportiv care avea capacitatea sa negocieze contractele cu sportivii, prin lipsa cenzorului care nu exista, nu este inregistrat in registrul asociatiilor si fundatiilor de pe langa judecatorie, aveati aceasta obligatie ca cineva sa supravegheze cum s-au cheltuit banii. Dati-mi voie sa va spus ca am suspiciuni foarte clare si ca banii nu au fost cheltuiti in mod corespunzator, ca acolo lucrurile eu apreciez ca nu sunt in regula si decat in urma unui raport de audit discutat, imi voi exprima votul cu privire la alocarea acestei sume de bani. Faptul ca ieri in sedinta, presedintele clubului, domnul Plesa spunea ca se va destrama echipa este responsabilitatea dumnealui si si-o asuma dl. Plesa. Este direct raspunzator pentru cheltuirea a 22 de miliarde din buget si aveati obligatia sa justificati. De patru luni de zile salariile sunt neplatite. Aceeasi vina o aveti si dumneavoastra.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dumneavoastra cine va credeti sa impartiti vina la toata lumea?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Este dreptul meu de a-mi exprima opinia.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Raportul de audit va dovedi daca e asa sau nu.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Până una alta, acuzele care s-au adus ieri in comisia de buget finante ca daca nu alocam noi astazi bani, suntem raspunzatori noi consilierii de destramarea echipei, eu va spun foarte clar...

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule Craciunescu, ati promis ca va rezumati...

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnul Plesa, ca presedinte jucator cu liber arbitru domnul viceprimar Matei, i-a dat voie sa jongleze cu banii, sa negocieze fara a avea un supervizor. Resping in continuare alocarea sumei catre HCM pana cand raportul de audit ne va lamuri cum s-au cheltuit banii.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Am inteles. Va multumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnul Cocos, daca este obligatorie inregistrarea cenzorului la Judecătorie, in calitate de expert, nu neaparat de viceprimar.

Domnul consilier local Vasile Cocos: Daca tot a venit vorba de HCM, vreau sa fac cateva completari. La HCM este in curs de efectuare un audit dispus de domnul primar, incepand cu data de 5 decembrie. Noi nu putem sa intervenim asupra auditului sa il fortam sa predea un raport pana nu se termina misiunea. V-as pune totusi intrebarea. Sigur, sunt suspiciuni, cum a spus si dl. Boban cum ca acolo sunt unele elemente de nereguli si nu veti aproba bugetul pentru HCM. Dar daca raportul de audit, zic si eu, nu stiu ce se va intampla, raportul va scoate in evidenta altceva decat ce ziceti dumneavoastra si echipa are de suferit? Cine raspunde?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Raspundeti dumneavoastra ca aveti delegatie sa monitorizati ce se intampla acolo si de un an de zile nu ati informat Consiliul Local, am inteles ca dl. viceprimar Matei a dat o delegare de atributiuni catre dumneavoastra, pe de alta parte nu induceti in eroare cu necunoasterea legii, va asigur ca este obligatorie inregistrarea cenzorului la registrul asociatiilor.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule Craciunescu, va rog frumos. Domnul primar, hai sa raspundem la intrebare.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Pentru ca nu s-au finalizat toate achizitiile, primul element a fost corectitudinea. Pentru ca daca procedam altfel, se putea ca si intr-o saptamana sa execut 25% din PAP-ul pe 2015. Dar pentru ca am preferat legalitatea si corectitudinea, s-a ajuns in aceasta situatie. Asta este primul punct la care va raspund. Acuzatiile anterioare pe care le faceti dumneavostra, racnind mai mult, pentru ca sunt camere de luat vederi si poate va pune cineva de la partid candidat pentru functia de primar, ca viceprimar ati mai fost pentru 24 de ore...

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Fiti echilibrat, domnule presedinte de sedinta Mihailescu!

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Sunt lucrari care au fost scoase la licitatie. Cred ca sala de sport de la Antim Ivireanu a fost scoasa de 4 ori, de cate ori a fost...? De patru ori a fost scoasa la licitatie, nu s-a prezentat nimeni. Ce-ati fi facut in locul meu? Ati fi incredintat-o fara licitatie? Eu n-am putut sa fac asta. Daca dumneavoastra vedeati altfel lucrurile, puteti sa o faceti cand o sa fiti ordonator principal de credite. Despre alte lucrari, le-ati insirat pe toate, e-ticketing-ul de la ETA, eu mi-am dorit mai mult decat oricine ca aceasta achizitie sa fie implementata, pentru ca asta e realitatea cu ceea ce se intampla cu serviciile aduse de ETA pentru cei care beneficiaza de reduceri si asa mai departe. A fost respinsa de vreo doua ori de catre ANRMAP documentatia, pentru ca este o documentatie pionier, in tara sunt foarte putine situatii in care este implementat un asemenea proiect si consultantii s-au gasit greu, materialele au fost conforme neaparat s-a muncit foarte mult la aceasta documentatie si acum suntem in faza de adjudecare. Suntem in contestatie. Deci eu cred ca este un succes daca reuseste sa fie contractata aceasta dotare. Pentru ca este mai mult decat un calculator, este vorba despre mai multe calculatoare, se dispun intr-o retea in oras...ma rog...e foarte complicat, de aceea a fost si greu. Despre alte retele de canalizare si asa mai departe, ce sa va mai spun, nu mai este timp, avem contracte incheiate si la Ion Creanga este desemnat castigatorul, nu le stiu, daca stiam le pregateam, sunt incheiate lucrari si daca nu se poate executa, si prin urmare nu vad care este rostul acuzatiilor dumneavoastra. La Piata Centrala sa stiti ca este un proiect model care merge ceas poate si asta va deranjeaza, a fost propusa o suma mare dar nu poate fi executat, mai mult de atat cred ca niciun constructor nu poate sa execute mai mult decat a executat constructorul din zona centrala. Ceea ce spuneti dumneavostra ca mai e timp pana la sfarsitul anului si se mai pot trage bani...noi fortam si pentru aprovizionarea cu materiale in custodia lui in asa fel incat sa mearga cat mai repede cu lucrarea. Deci eu cu lejeritate va raspund la intrebari pentru ca stiu foarte bine ce se intampla, se intampla chiar asa cum trebuie sa se intample. Dumneavoastra care vedeti numai acuzatii, nu puteti intelege lucrurile astea asa cum sunt, dar bineinteles este poztia dumneavoastra, este modul dumneavoastra de a o expune si ne-am obisnuit ca expunerile dumneavoastra sa fie altfel. Rog colegii mai ales care au facut administratie, nu ca dumneavoastra 24 de ore viceprimar, sa analizeze si sa voteze in cunostinta de cauza. Multumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnul general Tardea!

Domnul consilier local Dumitru Tardea: Domnule presedinte, doamnelor si domnilor consilieri, nu sunt stapanit nici de manie de partid nici de vreo simpatie exagerata, vreau sa prezint si eu cateva probleme vizazi de raportul si proiectul de hotarare pe care il dezbatem. Niciun buget de venituri si cheltuieli, si cei care au lucrat cu el stiu acest lucru, nu se poate derula asa cum a fost planificat initial, din cauze obiective sau subiective. Veniturile sunt prezumate, cheltuielile sunt dorite, cheltuielile pana la urma sunt in raport cu veniturile.Cauzele obiective sunt cele pe care le-a prezentat domnul viceprimar Matei. Cauze subiective sunt cele pe care le-a prezentat dl. Craciunescu, nepricepere, lentoare in luarea unor decizii s.a.m.d., se pot intalni. Situatii de genul asta. Eu vreau sa va spun ca la acest proiect de hotarare “cuiul lui Pepelea” nu este sistemul de e-ticketing si gunoiera care nu sunt achizitionate, “cuiul lui Pepelea” este rectificarea bugetului la clubul de handbal. Daca nu recunoasteti, nu-i nicio problema. Din punctul meu de vedere, am stat si am analizat personal, dl. viceprimar a dispus efectuarea unui audit, solicit si va rog sa consemnati in procesul verbal, raportul auditului sa fie prezentat in sedinta de consiliu. Daca vor fi constatate neregului, ilegalitati, cei vinovati sa raspunda. Daca vor fi. S-ar putea sa nu fie. Cei vinovati de proasta gestionare a bugetului, de neimplicare in activitatea de control si gestionare, vor raspunde. Dar, fiti siguri doamnelor si domnilor, ca nu sunt sportivele vinovate, care isi asteapta salariile. Sunt alti factori, din conducerea clubului, din conducerea primariei, din executiv probabil, ce-o sa stabileasca auditul. Eu personal voi vota “pentru” adoptarea acestei hotarari, pentru ca nimanui nu-i sta bine sa fie participant activ la desfiintarea echipei de handbal sau la neplata unor salarii si restante, acuma in ajun de sarbatori. Sa se faca auditul si se va stabili legalitatea acestei actiuni. Va multumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnul lonita!

Domnul consilier local Gheorghe Ionita: Am intai rugamintea, pentru ca se discuta despre sport, la dl. viceprimar Matei sa nu ma faulteze, la dl. arbitru presedinte de sedinta sa fie arbitru cu adevarat, deci sa tratati pe cei care iau cuvantul cu acelasi standard si repet sa nu fiu intrerupt, sa primesc explicatiile de rigoare daca este cazul. Mai intai as vrea sa asigur pe toata lumea din sala si pe toti ramnicenii, ca noi, Consiliul Local in marea majoritate si in special consilierii liberali si consilierii independenti, ne dorim ca la Ramnicu Valcea sa existe echipa de handbal, o sprijinim, sprijinim performanta, am si sprijinit-o de altfel cum si stiti de la infiintare si pana acum. Situatia de incertitudine creata nu este rezultatul vreunui razboi politic, cum declara mai deunazi viceprimarul cu atributii de primar Matei. Nu stiu unde vedem noi politicul aici. Situatia creata este rezultatul unei crase indisicipline financiare.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vom vedea!

Domnul consilier local Gheorghe Ionita: Unde vom vedea? Acordati-i cartonasul rosu! De ce spun ca este o indisciplina si juridica si financiara? Acest club cand s-a infiintat, este drept in mare graba, a avut un statut si viceprimarul a fost desemnat de noi sa semneze acest statut.. mai departe. Prima greseala: dl. viceprimar si-a arogat dreptul si atributiile de reprezentant al Consiliului Local in AGA. Nu are din partea Consiliului Local nicio hotarare de CL care sa-i atribuie aceasta calitate. Foarte bine ca si-a asumat-o pana la urma, eu nu vreau sa atac acest subiect, desi el va trebui lamurit. Dar modul in care si-a indeplinit calitatile de reprezentant al CL, ca participant la adunarile AGA si semnand hotararile AGA a fost total defectuos incepand cu semnarea statutului. Sa intelegem inca o data, ca la orice institutie, cu experienta de primar, fie el interimar, cu experienta de administrator la o firma de renume care a mai facut si sponsorizari pe ici pe colo, dl. viceprimar, dl. reprezentant al CL in AGA sa nu stie, sa nu vada, ca acolo trebuie un cenzor, ca scrie in statut, cenzorul verifica legalitatea documentelor. Dumnealui spune, asa a declarat in presa, ca avem trezorier. Trezorierul are cu totul alte calitati si face evidenta primara. Am avut un director sportiv. Asa scrie in statut ca el se ocupa si semneaza tote documentele. Mai mult decat atat, stimati colegi, avem AGA care si-a desemnat comitetul director care este format din aceeasi, practic din directoriat. Nu e nimeni din afara, iar toate documentele sunt semnate practic de presedintele asociatiei. Nu exista nicio contrasemnatura, nici de oportunitate, nici de control preventiv s.a.m.d. Deci este foarte clar repet, ca reprezentantul in AGA, fie el numit sau nenumit nu si-a indeplinit datoria.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Va rog reveniti la buget, ca altfel o lungim pe HCM si data viitoare...

Domnul consilier local Gheorghe Ionita: Data viitoare nu vă va mai deleaga corpul de arbitrii daca nu respectati procedura. A doua motivatie pentru care ati ajuns aicea, lasand la o parte declaratia stupefianta a domnului viceprimar privind faptul ca la Ramnicu Valcea echipa se confrunta cu o situatie hilara, ca nu poate fi sponsorizata pentru ca sponsorii cer sprijin la licitatii. Ma intreb: ce-o fi facand celelalte echipe din țară sau din alta parte. Dar momentul care a generat aceasta situatie il reprezinta cresterea, poate binemeritata, a salariilor. S-a crescut bugetul lunar pe cheltuieli salariale cu 40% din 30 iunie. In momentul in care eu fac aceasta crestere, si dumneavoastra acasa cand faceti aceasta crestere a cheltuielilor dar angajata in scris, nu va intrebati, domnule, cum o pot eu asigura? Nu il intreb eu pe om in Consiliul Local si pe ceilalti, de unde asigur banii?

În sală se vocifereaza sa nu mai fie intrerupt dl. consiler Ionita.

Domnul consilier local Gheorghe Ionita: Domnule presedite, deci eu vorbeam despre HCM, nu vorbeam despre aparitii la televizor, nu vorbeam despre alte aspecte amintite de colegul din partea dreapta. Prin urmare, ii dau arbitrului ce-i al arbitrului, e suveran , conduce asa cum considera partida, data viitoare probabil nu va mai fi delegat daca nu a condus bine, propun sa aprobam bugetul fara alocarea de la HCM, avand promisiunea si pentru jucatoare si pentru echipa si pentru suporterii HCM ca solutia prin care li se vor acorda drepturile salariale cel putin pe doua luni, ca acum putem face o situatie, se va rezolva in momentul in care va iesi raportul de audit sau in momentul in care acele documente pe care eu le-am primit, unele cu semnatura, altele fara semnatura, si numai a unui singur om. Chiar cer ca la urmatoarea intalnire sa fie prezent si trezorierul, dl. Alexandru Ghibirdic, a carui autoritate vad ca nu este contestata de nimeni. Deci eu propun aprobarea bugetului dar fara aceasta alocare care naste anumite discutii si mai fac trimitere, presa sa ia aminte dar si ceilalti, cazul de la Targu Mures in care intreg Consiliul Local este anchetat de DNA pentru o speta similara.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule Veteleanu, va rog!

Domnul consilier local Eusebiu Veteleanu: Domnule Plesa, ati facut o gafa si acum veniti si puneti sula in coaste Consiliului Local ca s-o rezolvam. Eu voi vota astazi bugetul pentru ca nu vreau sa mi se puna in spate pacatul destramarii acestei echipe. Dar am o rugaminte: sa va ganditi bine, daca puteti sa manageriati in continuare aceasta echipa.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnul Virlan, va rog!

Domnul consilier local Eduard Virlan: As incepe cu rugamintea ca in sedintele de CL sa nu mai fie jigniri, si as spune ca decat mult si prost, mai bine putin si cu rost, ca sa ii raspund cuiva. Este adevarat ca, dl. general a avut perfecta dreptate, “cuiul lui Pepelea” este HCM-ul. Si este foarte adevarat ca aceasta rectificare de buget este foarte importanta daca stam sa ne gandim ca trebuie sa platim lucrarile la Zona Centrala, la Baza de agrement, la proiectele europene in special. Si trebuie sa o votam astazi. Deci, propunerea mea, ca sa deblocam, sa facem un amendament fara HCM si sa votam bugetul pentru ca sunt lucruri importante si rectificarea cu suplimentarea sa o discutam in orice sedinta vrea dl. Ion Gigi Matei cu dl. Plesa si sa vedem ce se va intampla. Pentru ca din ianuarie vom plati din celelalt buget salariile. Daca jucatoarele vor sa inteleaga ca acolo a fost un management defectuos, daca vor sa inteleaga ca nu exista niste hotarari de Consiliu Local prin care sa mandatam reprezentantul sa faca parte din adunarea generala a actionarilor, trebuie sa mai dam o hotarare ca suntem de acord cu modificarea denumirii clubului care nu s-a dat, sunt multe deficiente acolo, iarasi trebuie spus ca bilantul nu se poate depune fara bilantul cenzorului. Despre ce discutam? Sunt multe lucruri si trebuie remediate ca sa nu cadem in pacatul celor de la Targu Mures si de la Baia Mare. Propunerea mea este: eu va propun un amendament: sa fie scoasa aceasta suma de la HCM, sa votam bugetul asa cum este propus, urmand ca aceasta problema sa o dezbatem intr-o alta sedinta, pentru ca daca nu platim anul acesta...domnule Amza, va rog frumos. Nu este problema mea ca cei de la HCM nu au stiut sa isi gestioneze bine banii. Stiti foarte bine: dupa 31 decembrie vom plati din bugetul local sumele. Va multumesc.

Nemaifiind alte discuții pe margine acelor prezentate se supune aprobării amendamentul formulat în plenul ședinței Consiliului Local referitor la nealocarea sumei catre HCM. Amendamentul a întrunit doar 7 voturi „pentru”, nefiind aprobat.

În continuare se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015. întrunind doar 11 voturi „pentru” și 7 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Costinescu Bogdan Ilie, Pruteanu Costel Bogdan, Boban Liviu Emil, Ioniță Gheorghe și Vîrlan Eduard) nu se adopta proiectul de hotărâre.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

Cu vot unanim se rectifică bugetul de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, în plus, cu suma de 30.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Bugetul unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, rectificat conform alineatul precedent, va avea valoarea totală de 4.489.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

 • - anexa nr.1 - Venituri - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015;

 • - anexa nr.2 - Cheltuieli - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 19072 “Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Toate proiectele de hotarare ale urmatoarelor puncte, sase, sapte cate urmeaza pentru prelungirea termenului de finalizare a proiectelor cu finantare de la Uniunea Europeana se intemeiaza pe o Instructiune nr. 144 care a aparut in 10.12, trimisa de Ministerul Dezvoltarii daca nu ma insel. Am citit foarte bine aceasta instructiune si vad ca ne puneti pe noi, Consiliul Local sa aprobam data de 30.06 ca data limita de finalizare a proiectelor care vor fi in continuare pe ordinea de zi. Or, aceasta instructiune nu ne cere acest lucru. Eu vreau sa propun un amendament sa eliminam din hotarari acest pasaj cu aprobarea datei de 30.06, imputernicind primarul sau viceprimarul sa semneze contractele in continuare. Instructiunea ne cere sa prindem in lista de investiti pe 2016 bani pentru ducerea la indeplinire a acestor proiecte. Eu asa vad si asa voi vota astazi. Daca sunteti de acord cu mine, bine, daca nu eu nu voi vota altfel pentru ca nu ne cere Instructiunea sa ne asumam noi aceasta raspundere. Mai jos, zice Instructiunea, articolul 4, anexa se completeaza cu declaratia de angajament a beneficiarului care este Primaria Ramnicu Valcea, prin care acesta isi asuma indeplinirea integrala a obiectivelor proiectelor. Pai de ce sa imi asum eu acest lucru? Eu votand astazi prelungirea termenului, imi si asum acest lucru, finalizarea la termen de 30.06. Daca nu se intampla acest lucru? Propun un amendament sa eliminam prelungirea pana la 30.06 de către Consiliul Local, urmand sa imputernicim primarul sau viceprimarul si ei vor face ce cred de cuviinta, confom legii.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnul Virlan!

Domnul viceprimar Eduard Virlan: Da, o sa va raspund. Este foarte adevărat că înainte de a apărea această Instrucțiune 144, Uniunea Europeană ne-a mai acordat o facilitate să putem continua proiectele nefinalizate și în anul 2016 din fonduri proprii și a impus o regulă: cine nu termină până la sfârșitul lunii iunie, va da toți banii înapoi pe care ia primit de la Uniunea Europeană. Da? Ca ultim termen. De asemenea, Instrucțiunea 144 prevede o serie de acte pe care trebuie să le semnez dacă mă desemnați pe mine sau pe domnul primar să semnăm aceste acte adiționale cu condiția că ne luăm angajamentul să terminăm aceste proiecte până la data de 30 iunie.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Își ia beneficiarul angajamentul, nu consiliul local.

Domnul viceprimar Eduard Virlan: Beneficiarul are un contract. Beneficiarul nu a semnat cu Uniunea Europeană vreun contract. El are un contract semnat cu noi. Deci, noi trebuie să ne luăm acest angajament. Dacă nu dorim acest lucru nu este nicio problemă, reziliem contractele și dăm înapoi toți banii primiți de la Uniunea Europeană până la ora actuală. Deci, este un act de voință al Consiliului Local dacă dorim să continuăm aceste proiecte sau nu. Vreau să vă spun că sunt niște documente tip și dacă nu respectăm și de foarte multe ori datorită unor fraze greșite a trebuit să dăm alte hotărâri de consiliu local ca să putem trimite documentele ca să ni se aprobe cererile de finanțare. Deci, ni se impun lucrurile acestea.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Domnule Vîrlan, nu ne cer acest lucru decât hotărâre de consiliu local cu includerea pe lista de investiții pe anul 2016 a sumelor cu precizarea că vor fi finalizate.

Domnul viceprimar Eduard Virlan: Și declarația pe propria răspundere a reprezentantului că se va termina lucrarea. Păi și cum credeți că pot eu să îmi asum această răspundere. Dacă mă împuterniciți pe mine să semnez pentru 30.06. nu sunteți de acord și dumneavoastră că trebuie să fie 30.06 ca ultim termen?

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: De ce trebuie să stabilim noi 30.06. Noi votăm ce s-a stabilit.

Domnul viceprimar Eduard Virlan: Ei propun, noi putem să stabilim.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Eu nu aș vrea să detaliez dar sunt și alte aspecte în...

Domnul viceprimar Eduard Virlan: Vă aștept la mine după ședință.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Toate aceste proiecte cu finanțare europeană cu excepția a câtorva au termenele de finalizare depășite. Baza de Agrement este realizată în proporție de mai puțin de 10%, parcul Zăvoi - termen 15 decembrie 2015 s-a dus termenul, Reabilitare termică blocuri avea termenul octombrie 2015 s-a dus, Reabilitare pod peste râul Olte, termen de finalizare decembrie 2015. Noi facem economii la bugetul local, dar în loc să plătim 2% vom plăți 10%, 15%, milioane în plus pentru aceste proiecte care nu sunt finalizate în termen.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Așa și cine este de vină? Eu?

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Haideți să nu o luăm așa, conduceți Primăria.

Urmează o serie de discuții în plenul Consiliului Local vizavi de această problemă.

Domnul viceprimar Eduard Virlan: Să zicem că eu îmi asum acest lucru și vom plăti un procent două sau zece, dar să știți că legislația din România este principala vinovată și vă spun de ce. Apar, de exemplu, acum ghidurile și ne dă un termen de trei luni ca să depunem cererile de finanțare. Păi în trei luni de zile dacă vrem să facem un proiect corect, adevărat, să-l și verificăm, să scriem și cererea de finanțare să nu avem nicio greșală în el este foarte greu. Apoi, știți foarte bine că Uniunea Europeană ne ceartă de 5 ani de zile cu sistemul de achiziții care în continuare este deficitar. De abia anul acesta au schimbat legea cu proiectanții care răspund pentru că până acum proiectanții îți predau proiectul, luau banii și nu aveau nicio răspundere. Deci, vina este împărțită și vreau să vă mai spun și altceva: chiar dacă situația care o vedeți aici vi se pare dezastruoasă, ea nu este atât de dezastruoasă pentru că în toate materiale ce le-am prezentat, am prezentat restul de lucrări. Intre timp, pana la sfarsitul acestei luni, vom mai semna cereri de plata si mai sunt foarte multe lucrari care nu vor fi decontate. Va dau un exemplu: la greseli de proiectare, la Parcul Zavoi, erau 12 km de bordura, se pun 7 ca n-am unde sa mai pun eu 5 km aiurea, ca a gresit proiectantul, normal ca nu-i voi plati. Deci, sunt multe greseli si sunt lucrari care nu se vor deconta. O alta situatie, la blocuri, nu s-au luat in calcul cei 20% care ii vor plati asociatiile de proprietari, sumele vor fi mai mici decat aicea, dar am zis sa punem suma care a mai ramas de plata su apoi sa reglam pentru ca nimeni nu ne va certa nici de la Uniunea Europeana, nici de la bugetul de stat, ca vom plati mai putin. Daca vom plati mai mult decat sumele aprobate, atunci vom avea probleme. De asemenea, daca termenul e de 30 iunie și noi finalizam in februarie sau in ianuarie, cat mai devreme, iarasi nimeni nu ne va face nimic. Dar daca noi puneam termen de finalizare a unui proiect 1 martie si il terminam pe 15 martie, mai munceam la acte aditionale si mai pierdeam niste bani. Va multumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnul lonita!

Domnul consilier local Gheorghe Ionita: Pentru cetatenii Ramnicului cred ca are putina importanta a cui e vina ca nu s-au realizat sau nu s-au implementat 5 sau 7 proiecte. Situatia intr-adevar este dezastruoasa, daca am fi stiut situatia probabil ca, cu banii ramasi am fi putut face cu banii ramasi, pe cont propriu aceleasi proiecte. Dar asta este o alta discutie. Eu cred ca se face o confuzie aici, sau lumea inca nu a inteles prea bine diferenta intre contractul de finantare si contractul de executie a lucrarilor la aceste proiecte. Faptul ca noi astazi aprobam termenul limita 30 iunie 2016, este o data acoperitoare, din Instructiune e ultima posibila. Dar atentie! Si eu chiar rog si recomand executivului, asta nu inseamna ca in contractele de lucrari, executia lucrarilor, termenul pe fiecare proiect in parte, ca ele vor necesita acte aditionale, va trebui sa fie tot 30 iunie2016. Deci, daca la Pasajul suprateran mai am cateva lucrari de 2-3 procente, nu am cum sa pun 30 iunie, de fapt pentru niciunul din aceste proiecte, eu recomand sa nu punem 30 iunie 2016, cu dimpotriva, undeva...pentru ca daca vor fi situatii obiective, mai putem veni cu un aditional. Si doi: va trebui sa vedem, ca noi suntem Consiliul Local, Primaria obligati sa suportam 40% din valoarea totala a proiectelor europene. Rog executivul si solicit la urmatoarea sedinta ordinara sa ne prezinte o situatie privind incasarea penalitatilor conform prevederilor contractuale pe fiecare proiect in parte, finalizat si la cele care sunt in curs, ca la multe care sunt in curs, penalitatile curg. Deci o informare privind situatia incasarilor penalitatilor din partea executantilor la proiectele derulate. Multumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnul Tardea!

Domnul consilier local Dumitru Tardea: Am inteles ca termenul de 30 iunie la aceste proiecte este termenul maxim pe care ne putem intinde. Si este un termen legal. De asemenea, precizarea Uniunii Europene cu privire la termenul de 30 iunie este iarasi, este un termen imperativ dar si legal. Si atunci ce ne impiedica in loc sa stabilim termenele care si asa o sa fie aduse mai incoace, unele in februarie, unele in aprilie, ce ne impiedica sa il desemnam pe reprezentantul Primariei sa semneze aceste contracte unde sa prevada incheierea lucrarilor in termen legal. Si daca am zis legal, sa semenze si atunci nu e nicio suspiciune nici de o parte nici de alta. Reprezentantul va semna ...30 martie, este legal? Este legal. 30 mai? Votam pe termenul legal. O propunere. Dar fondurile sa le aprobam. O a doua propunere, o chestiune care as vrea sa o ridic. Nu stiu daca e cineva de la Piete Prest in sala. Nu e nimeni, ca de obicei. S-a schimbat gardul la Parcul Zavoi. Gardul vechi era din fier forjat. Ma interesa daca a fost recuperat si sa fie folosit la o alta investitie, la o scoala...Ca e pacat de el...

Domnul viceprimar Eduard Virlan: Domnule general, dumneavoastra aveti perfecta dreptate. Numai ca noi acuma aprobam o suma pentru actul aditional pe care il vom semna cu cei de la AM, AMPOR, Ministerul Dezvoltarii. Dupa care, dupa ce am semnat acest act aditional, cu fiecare constructor vom semna acte aditionale de prelungire. Da? De exemplu la Pod are pana in luna mai, deci nu mai semnez, daca pana in mai nu a terminat, ii iau penalitati. La ceilalti, semnez pe perioade, o luna, doua trei, dar cu penalitati si atunci nu o sa le convina sa se lungeasca ei pana la 30 ca platesc penalitati. Dar eu actul aditional, trebuie sa il semnez pana la 30, Contractul de finantare, restul contractelor care le semneaza domnul Matei, e corect ce spuneti. Si le va semna, va spun sigur ca il cunosc. Va da cu penalitati.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Deci propun inchiderea discutiilor. Sa inteleg ca avem un amendament formulat in forma completa?

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Dar mai sunt opinii de exprimat.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Va rog.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Domnule presedinte, domnilor colegi, pun in discutie nu toate materialele referitoare la fondurile europene ci raportul referitor la Pasajul denivelat suprateran de la Tudor Vladimirescu. In faza initiala contractul de finantare a fost incheiat in luna septembrie 2011, vorbim de inceperea lucrarilor, a fost dat prin mai 2012. Iata ca vorbim de o perioada de aproape 4 ani si am urmatoarea intrebare. Este pentru prima data cand vad ca pe un raport sunt foarte multe persoane care semneaza, ieri in comisia de buget finante am avut o intrebare adresata domnului director Lepadat. E prezent? Persoanele care lucrează pe aceste proiecte sunt plătite suplimentar? Raspunsul a fost da. Întrebarea a fost cât și de unde? Din fonduri europene sau din bugetul local? 62% sursă buget local și nu fonduri europene. Eu nu contest salarizarea dar s-ar putea pune un semn de întrebare de ce aceste proiecte trenează, spre exemplu un proiect chiar și patru ani. Persoana poate fi plătită cu 300% și să se facă demersuri în acest sens dar proiectul să se încadreze în termen. Dacă există potențiali beneficiari a unor sume nu ne duce cu gândul că poate într-o anumită doză, într-o anumită măsură lucrurile trenează 4 ani de zile? Oare de ce? Nu trenează un semn de întrebare? În chestia asta este implicat inclusiv viceprimarul Matei care are cunoștință pt că persoanele care coordonează proiectele sunt în subordinea dumnealui.

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului local pe această temă.

Doamna Feroiu Maria: Dacă îmi permiteți, persoanele care implementează proiectele sunt în câte 3-4 proiecte și nu beneficiază de această sumă pentru fiecare proiect ci per total proiecte în implementare și nu toți iau 62%. Vreau să vă spun că referitor la proiectul cu pasajul că firmei Confort îi sunt aplicate penalității din anul 2014. Nu cred că își permitea firma să tărăgăneze proiectul pentru că așa vrea cineva din UIP.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Aș vrea să mai punctez o data faptul că dorința mea este ca personalul care lucrează la aceste proiecte să nu fie plătit 62% ci cu 300%, sa fie stimulati, proiectele sa fie implementate si sa nu mai pierdem bani de la buget. Pe de alta parte, o decalare cu doi de zile ma duce poate cu gandul ca poate exista anumite interese din partea unora sau altora, ca aceste termen sa preleve.

Domnul viceprimar Eduard Virlan: Este adevarat, eu fiind chiar din domeniu unde se lucra pe fonduri europene si salariile erau de 15 ori mai mari decat ale angajatilor care sunt in subordinea mea si fac aproximativ acelasi lucru. Este adevarat ca maxim 62% asa impune legea si unitatea de implementare a proiectului si v-as invita tot timpul si profit de ocazie sa le multumesc oamenilor care sunt la fonduri externe ca stau peste program si dupa parerea mea, spun ca salariile sunt foarte mici si cu acest spor. Dar asta este legea si asta trebuie sa faca. Trebuie spus de ce s-a prelungit. S-a prelungit din cauza unei ambitii ca acest proiect sa nu-l reziliem, sa nu-l mai facem deloc. Pentru ca era o greseala de vreo 250 de tone si stiti toate discutiile. Nu cred si nu am informatia si daca cineva din sala si dintre consilieri are vreo astfel de informatie ar fi bine sa o faca publica, daca unul din angajati pune in pericol proiectele europene. Eu nu cred ca ei au tergiversat ca sa isi ia ei 2 milioane pe luna. Nu cred. Nu cred ca nu iubesc acest oras angajatii acestei primarii.

Domnul viceprimar Vasile Cocos: Daca imi permiteti si eu am aceeasi parere. Nu vad nicio legatura intre intarzierea proiectelor si asa zisa dorinta a unor colegi care sunt platiti si din aceste fonduri europene. Nu cred ca exista un constructor care sa accepte in conditiile in care plateste 1% din valoarea contractului si stiti foarte bine ca noi emitem lunar facturi de penalitati de sute de milioane pentru fiecare constructor. Si o sa iau cazul Zavoiului, firma care lucreaza la Zavoi. Nu vad nicio legatura intre faptul ca s-a prelungit din mai pana in decembrie, in care nu stiu ce se va intampla in final, va plati cat va plati firma care lucreaza acolo, cu acele 6-7 milioane care se iau in plus pentru toate proiectele de care raspunde fiecare din cei 5-6 lucratori din cadrul Primariei care raspund de acetse proiecte. Nu este adevarat, deci nu putem face nicio legatura intre intarziere si asta. Intarzierile sunt de alata natura, le-a explicat si dl. Virlan, le-a explicat si dl. Matei, sunt asa cum spunea si dl general sunt motive obiective, subiective s.a.m.d. Domnu Craciunescu, si eu cand am vazut primul stat de plata si eu mi-am pus intrebarea ce se intampla aicea? Dupa aceea mi-am dat seama repede ca nu exista nicio legatura si ca nu putem sa acuzam pe nimeni. Pana la urma pica un fel de banuiala ca s-ar putea sa fie o legatura.

Domnul consilier local Dumitru Tardea: Pana la urma cauzele intarzierii sunt prezentate in raport: sunt variabile, conditii meteo, o sitautie economica financiara, criza grea...

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Va propun domnilor sa inchidem discutiile pe acest subiect, ca atare va propun sa supunem la vot proicetul de hotarare. Ce fel de amendament? Haideti sa il formulam ca sa il putem include. Si ce sa scriem?

Domnul consilier local Eusebiu Veteleanu: Ca imputernicim viceprimarul sau primarul sa semneze...

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Pai nu, dar cum scriem? Domnul secretar, ne ajutati un pic?

Domnul consilier local Eusebiu Veteleanu: Dar de ce nu intelegeti?

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Pai si cum sa scriem, domnule Veteleanu, acolo? Se aproba pana cand?

Se poarta o serie de discutii in plenul Consiliului Local pe aceasta tema.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnul secretar, va rog. Si continutul si forma.

Domnul consilier local Eusebiu Veteleanu: Cititi in Instructiune. Ei nu cer ca noi, Consiliul Local sa...

Domnul secretar Ion Didoiu: Da, proiectele de hotarari sunt redactate legal, este normal sa fie trecut acest termen, nu si-l asuma practic Consiliul Local, Consiliul Local este practic cel care solicita prin introducerea acestui termen, persoanei care executa hotararea, primarului si aparatului de specialitate sa il respecte, pentru ca este acel termen pe care il recomanda ca ultim termen Uniunea Europeana. Nu este niciun fel de problema pe legalitate. De altfel nici nu stiu cum ar putea fi formulat un amendament prin care sa evitam acest termen. Si intr-adevar, va spun si din experienta mea proprie pe proiecte ca cei de la autoritatile de management cer sa aiba un anumit timp aceste hotarari cand ajung la dansii, vor foarte clar sa fie explicite termene, sume, declaratii, denumiri de obiective s.a.m.d. Daca tot am intervenit, as vrea si eu sa spun vizavi de aceasta discutie a domnului Craciunescu Grigore, ca nu cred ca un functionar public, membru al unei unitati de implementare, poate fi acuzat chiar si intr-o simpla discutie ca intarzie proiectele in care este desemnat sa lucreze pentru a-si lua acel procent. Deci nu este admisibil asa ceva. Eu va spun pentru ca am fost in situatia in care mi-am dat demisia din unitati de implemnentare tocmai pentru complexitatea muncii de acolo si faptul ca este foarte greu.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 19072 “Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Întrunind 14 voturi „pentru” și 4 „abțineri” (următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Țârdea Dumitru și Vețeleanu Ninel Eusebiu) se aprobă următoarele:

 • - data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu », cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

 • - introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu » - contract de finanțare nr.2216/06.09.2011;

 • - suma estimată de 1.371.000,00 lei inclusiv TVA, necesară finalizării Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu » în termenul stabilit mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016;

 • - lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016;

 • - împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului « Pasaj denivelat suprateran pe bulevardul Tudor Vladimirescu ».

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 47994 “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 47994 “Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Întrunind 14 voturi „pentru” și 4 „abțineri” (următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Țârdea Dumitru și Vețeleanu Ninel Eusebiu) se aprobă următoarele:

 • - data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a Proiectului « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea», cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

 • - introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea» - contract de finanțare nr.4067/26.02.2014;

 • - suma estimată de 31.555.750,00 lei inclusiv TVA, necesară finalizării Proiectului « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea» în termenul stabilit mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016;

 • - lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016;

 • - împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului « Reorganizarea și amenajarea spațiului public central din municipiul Râmnicu Vâlcea».

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare pod peste râul Olt” cod SMIS 41280 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi.

Domnul consilier local, Grigore Craciunescu: Pod peste raul Olt. Este intarziat si el.

Domnul viceprimar, Eduard Virlan: Are termen de finalizare mai 2016.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare pod peste râul Olt” cod SMIS 41280 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Întrunind 14 voturi „pentru” și 4 „abțineri” (următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Țârdea Dumitru și Vețeleanu Ninel Eusebiu) se aprobă următoarele:

 • - data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului « Reabilitare pod peste râul Olt» cod SMIS 41280, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

 • - introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului « Reabilitare pod peste râul Olt» cod SMIS 41280 - contract de finanțare nr.3728/30.05.2013;

 • - suma estimată de 3.800.000,00 lei inclusiv TVA, necesară finalizării Proiectului « Reabilitare pod peste râul Olt» în termenul stabilit mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016;

 • - lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016;

 • - împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului « Reabilitare pod peste râul Olt».

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 49635 “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 123, Blocul P1, Blocul P4, Blocul P5, Blocul 24, Blocul A37/1, Blocul 98, Blocul N9, Blocul N10, Blocul 15, Blocul O3, Blocul O6, Blocul O7, Blocul O8, Blocul 18” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 49635 “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 123, Blocul P1, Blocul P4, Blocul P5, Blocul 24, Blocul A37/1, Blocul 98, Blocul N9, Blocul N10, Blocul 15, Blocul O3, Blocul O6, Blocul O7, Blocul O8, Blocul 18” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Întrunind 14 voturi „pentru” și 4 „abțineri” (următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Țârdea Dumitru și Vețeleanu Ninel Eusebiu) se aprobă următoarele:

 • - data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 123, Blocul P1, Blocul P4, Blocul P5, Blocul 24, Blocul A37/1, Blocul 98, Blocul N9, Blocul N10, Blocul 15, Blocul O3, Blocul O6, Blocul O7, Blocul O8, Blocul 18”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

 • - introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 123, Blocul P1, Blocul P4, Blocul P5, Blocul 24, Blocul A37/1, Blocul 98, Blocul N9, Blocul N10, Blocul 15, Blocul O3, Blocul O6, Blocul O7, Blocul O8, Blocul 18” - contract de finanțare nr.4749/15.10.2014;

-suma estimată de 2.617.420 lei inclusiv TVA, necesară finalizării Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 123, Blocul P1, Blocul P4, Blocul P5, Blocul 24, Blocul A37/1, Blocul 98, Blocul N9, Blocul N10, Blocul 15, Blocul O3, Blocul O6, Blocul O7, Blocul O8, Blocul 18” în termenul stabilit mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016;

 • - lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016;

-împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 123, Blocul P1, Blocul P4, Blocul P5, Blocul 24, Blocul A37/1, Blocul 98, Blocul N9, Blocul N10, Blocul 15, Blocul O3, Blocul O6, Blocul O7, Blocul O8, Blocul 18”.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 13144 “Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Daca spun ca este o situatie hilara, o sa fie interpretat cuvantul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Evitati cuvantul atunci.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Dar, domnule, chiar nu se face nimeni raspunzator pentru ce se intampla? O lucrare care se facea in patru luni de zile, nu s-a finalizat, proiectul era gândit intr-o anumita maniera și cu o anumită variantă de execuție, sunt o grămadă de lucruri care ne duc cu gândul să interpretăm situația diferit în funcție de modalitatea de înțelegere a fiecăruia. Faptul că din bugetul local trebuie să mai scoatem 26 de miliarde în condițiile în care a fost timp arhisuficient ca acest proiect să fie finalizat, eu vă pun o întrebare dumneavoastră, domnule președinte și dumneavoastră, domnilor colegi: lucrarea aceasta trebuia făcută în 6 luni de zile, de ce necesită trei ani și nu se face nimeni răspunzător? Nu se va face nimeni răspunzător dar vom cheltui cu nemiluita bani publici. Mi se pare o chestie anormală. Până la urmă noi vom lua o decizie pentru că sunt lucruri începute și este o chestie de normalitate să le terminăm și să le facem bine. Dar, chiar nu va răspunde nimeni niciodată? La momentul ăsta nu este vorba de domnul viceprimar Vîrlan sunt alte persoane, sunt și alte multe persoane care lucrează, dar responsabilitatea primarului în exercițiu este de neglijat?

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule Crăciunescu, ați promis că veți renunța la această idee.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Acum mi-a zis primar.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Este un lucru care ne costă pe toți. Sunt decizii proaste care devalizează bugetul public. Sunt peste ... miliarde.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Uitați-vă la cameră când vorbiți.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Ma uit. Domnule Matei sunt bani care trebuiau economisiți.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Și cine se face vinovat?

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Unul dintre ei sunteți dumneavoastră.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Ba da, categoric

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Habar nu aveți ce vorbiți.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Modul cum ați stabilit contractul, modul cum ați stabilit fazele.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Cine a stabilit contractul?

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Haideți să vă întreb altceva:de ce nu ați stabilit programul de lucru 24 din 24, când ați încheiat contractul?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dacă nu vrea constructorul, cum să fac eu acest lucru? Sunt angajații mei? Haideți, domnule, vorbiți prostii.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Aveți o mare responsabilitate în primul rând dumneavoastră. Devalizăm bugetul local de peste 350 de miliarde care puteau fi folosiți în alte lucrări.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: La programe externe aveți pe domnul Vîrlan desemnat să vă reprezinte.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Domnule, dumneavoastră sunteți ordonatorul principal de credite nu domnul Vîrlan.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Eu aștept facturile.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Doar atât? Și în rest nu vă interesează?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Am făcut multe domnule Crăciunescu, le știți dar nu vreți să le recunoașteți.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Am puterea să recunosc pentru că acum câteva zile am votat un proiect și am fost „pentru”. Am puterea să recunosc lucrurile bine făcute, dar trebuie să le arătăm și pe ălea proaste care contează. Da, bugetul este devalizat cu 350 de miliarde de lei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: De ce nu ați sesizat aceste aspecte și în anii anteriori?

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Acestea trebuiau finalizate în mandatul dumneavoastră.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Eu sunt țap ispășitor?

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: V-ați dorit funcția și v-ați asumat acest lucru, dacă nu sunteți în stare renunțați.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule Crăciunescu, devalizarea unui buget are altă nuanță.

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Are nuanța și conotația pe care am spus-o. Este devalizare și banii ăștia puteau fi economisiți. Nu în totalitate pentru că la baza de agrement cofinanțarea este de 50%.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Să știți și dumneavoastră că programe externe reprezintă mai mult decât o turmă de oi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnul Virlan!

Domnul consilier local Grigore Craciunescu: Se vede, domnule Matei, si dovediti treaba asta că ați împrăștiat toți banii.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Haideți să oprim discuțiile acestea. Domnule Vîrlan, vă rog.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Eu cred că avem alte lucruri de discutat și nu ați fost atenți la ceea ce am spus în prezentarea mea. Am spus în felul următor: că aici sunt diferențele între contract și ce s-a plătit până acum, iar diferenta la parcul Zăvoi de 2.615. 390 lei care reprezintă 18% nu este cea care va fi plătită din banii primăriei, am spus că până la sfîrșitul acestei luni mai semnez cereri de plată și v-am mai dat exemplu chiar la parcul Zăvoi unde mai sunt câteva greșeli și rămân lucrări care nu se mai execută și v-am dat exemplu cu acea bordura a carei valoare e vreun milion si ceva. Deci sunt multe lucruri pe care nu le vom plati. Cine se face vinovat, ca sa revin si la aceasta intrebare a dumneavoastra, 80% este proiectantul si 20% constructorul. Pentru ce se face vinovat constructorul, 20%, va avea penalitati, urmand pentru proiectant sa-l chemam in instanta, dar de recuperat de la proiectant nu vad ce am avea de recuperat. Am considerat sa facem tot posibilul cu aceste prelungiri sa facem acest proiect, sa nu pierdem bani europeni, pentru ca nu rezolvam o ambitie sa ma cert cu proiectantul sa il dau in judecata, sa iau o mica suma de bani, nu cred ca incanta locuitorii acestui oras si Consiliul Local sa faca acest lucru. Si impreuna cu Departamentul Dezvoltare si cu primarul am ajuns la concluzia ca trebuie sa continuam chiar daca nu ne-a convenit situatia care este cu Constructorul pe care l-am avut, cu Proiectantul pe care l-am avut. Nu ne-a prezentat toate documentele proiectantul, mai trebuie sa dea o dispozitie de santier, NR-uri si NCS-uri ca sa putem finaliza acest proiect.

Doamna consilier local Dobrete Adina Florentina: Eu am crezut domnilor, ca daca va intalniti in birou la dl. Virlan va lamuriti acolo problemele astea. Nu mai pierdem noi aici trei ore pentru asta.

Domnul consilier local Dumitru Tardea: Da de unde stiti ca se intalnesc ei acolo?

Au plecat din sală domnii consilieri locali Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil și Pruteanu Costel Bogdan. În acest moment sunt prezenți la ședință 15 consilieri locali.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 13144 “Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Întrunind 11 voturi „pentru” și 4 „abțineri” (următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Țârdea Dumitru și Vețeleanu Ninel Eusebiu) proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul cod SMIS 13144 “Modernizare Parc Zăvoi în municipiul Râmnicu Vâlcea” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, nu a fost adoptat

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” cod SMIS 45761 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” cod SMIS 45761 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Întrunind 11 voturi „pentru” și 4 „abțineri” (următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen, Țârdea Dumitru și Vețeleanu Ninel Eusebiu) proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” cod SMIS 45761 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia, nu a fost adoptat.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare termică de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 88, Bloc S7/2, Bloc O4, Bloc 20” cod SMIS 49636 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru proiectul “Reabilitare termică de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Bloc 88, Bloc S7/2, Bloc O4, Bloc 20” cod SMIS 49636 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.

Întrunind 12 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen și Vețeleanu Ninel Eusebiu) se aprobă următoarele:

 • - data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul S7/2, Blocul O4, Blocul 20”, cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

 • - introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul S7/2, Blocul O4, Blocul 20” - contract de finanțare nr.4622/25.09.2014;

 • - suma estimată de 24.737,00 lei inclusiv TVA, necesară finalizării Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul S7/2, Blocul O4, Blocul 20” în termenul stabilit mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016;

 • -lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016;

-împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului “Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea: Blocul 88, Blocul S7/2, Blocul O4, Blocul 20”.

La punctul suplimentar unu sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru Proiectul cod SMIS 49634 ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3- Str. General Magheru nr.14, Bloc H2 - str. Republicii nr.18, Bloc R4 - Str Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131- Str. Matei Basarab nr.21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Dactor Hacman nr. 2”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv cu 12 voturi.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului de finalizare a contractului de finanțare pentru Proiectul cod SMIS 49634 ”Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3- Str. General Magheru nr.14, Bloc H2 - str. Republicii nr.18, Bloc R4 - Str Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 -Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131- Str. Matei Basarab nr.21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Dactor Hacman nr. 2”.

Întrunind 12 voturi „pentru” și 3 „abțineri” (următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Preda Maria Carmen și Vețeleanu Ninel Eusebiu) se aprobă următoarele:

-data de 30.06.2016 ca dată limită de finalizare a Proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 -Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr. 2", cu atingerea obiectivelor și realizarea indicatorilor asumați;

-introducerea în lista de investiții pe anul 2016 a Proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 -Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr. 2" - contract de finanțare nr.4618/25.09.2014;

-suma estimată de 8.730.642,45 lei inclusiv TVA, necesară finalizării Proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 - Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr. 2" în termenul stabilit mai sus, respectiv 30.06.2016, sumă neeligibilă în cadrul Proiectului care va fi acoperită integral din surse proprii și care va fi introdusă în bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2016;

-lista de investiții va fi definitivată și aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016;

-împuternicirea domnului viceprimar, Eduard Vîrlan, să semneze toate actele necesare încheierii actului adițional și finalizării Proiectului "Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Bloc S3 - Str. General Magheru nr. 14, Bloc H2 - Str. Republicii nr. 18, Bloc R4 - Str. Henri Coandă nr. 7, Bloc 51A - Str. Radu de la Afumați nr. 1, Bloc 113 -Str. Matei Basarab nr. 28, Bloc 129 - Str. Matei Basarab nr. 17, Bloc 131 - Str. Matei Basarab nr. 21, Bloc 132 - Str. Matei Basarab nr. 23, Bloc A1 - Str. Doctor Hacman nr. 2".

Domnul președinte de ședință, consilier local Mihăilescu Gheorghe: Multumim. Sedinta de azi s-a incheiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


Gheorghe MIHĂILESCU


jurist Ion DIDOIU


Red.

R.M./1 ex.