Proces verbal din 08.06.2015

11.Proces-verbal al sedintei Consiliului Local 8 iunie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 8 iunie 2015, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, conform art.39, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la inițiativa a zece consilieri locali din cei 23 în funcție, la care participă secretarul municipiului, domnul Ion Didoiu, precum și 14 consilieri locali din cei 23 de consilieri locali. Au lipsit următorii: domnul Matei Gigi Ion, domnul Cocoș Vasile, domnul Mihăilescu Gheorghe, domnul Amza Valeru, domnul Gherghinaru Ion, doamna Dobrete Adina Florentina, domnul Olteanu Marin și domnul Nuică Ionuț Eduard.

Domnul secretar Ion Didoiu: Bună ziua! Este o ședință de consiliu local extraordinară, convocată de îndată de un număr de opt consilieri locali. Prezența este următoarea: 14 consilieri locali ”prezenți”. Ședința este legal constituită.

Domnul secretar Ion Didoiu: Unanimitate. Domnule președinte, aveți cuvântul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc. Vă prezint ordinea de zi a ședinței de astăzi:

  • 1 .Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.100 adoptată în ședința extraordinară din 02.06.2015 a Consiliului Local Municipal Râmnicu Vâlcea privind încetarea desemnării domnului viceprimar Ion Gigi Matei să îndeplinească atribuțiile de primar.

  • 2 .Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.101 adoptată în ședința extraordinară din 02.06.2015 a Consiliului Local Municipal Râmnicu Vâlcea privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar.

  • 3 . Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.102 adoptată în ședința extraordinară din 02.06.2015 a Consiliului local Municipal Râmnicu Vâlcea privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului municipiului Vârlan Eduard care îndeplinește temporar atribuțiile primarului.

  • 4 .Proiect de hotărâre privind încetarea desemnării domnului viceprimar Ion Gigi Matei să îndeplinească atribuțiile de primar.

  • 5 .Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului până la alegerea unui nou primar.

  • 6 .Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului municipiului.......................... care îndeplinește temporar

atribuțiile primarului.

Supun ordinea de zi spre a fi aprobată în cadrul ședinței de consiliu local. Cine este „pentru”?

Domnul secretar Ion Didoiu: Unanimitate.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Voi intra în ordinea de zi și vă supun spre dezbatere punctul numărul unu - Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr.100 adoptată în ședința extraordinară din 02.06.2015 a Consiliului Local Municipal Râmnicu Vâlcea privind încetarea desemnării domnului viceprimar Ion Gigi Matei să îndeplinească atribuțiile de primar. Hotărârea se adoptă cu 12 voturi. Dacă sunt discuții?

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: În opinia motivată a domnului secretar se specifică că actele juridice, respectiv hotărârile noastre au intrat în circuitul civil și nu mai pot fi revocate. Aceste acte nu au intrat în circuitul civil pentru că ele au fost suspendate din momentul în care prefectul le-a atacat. Efecte juridice nu au produs pentru că nici domnul Vîrlan și nici eu nu am semnat absolut niciun act în calitatea noastră de primar și, respectiv, consilier cu atribuții de viceprimar, așa că din punctul meu de vedere, acestea nu au intrat în circuitul civil. Ca atare, neintrând în circuitul civil ele pot fi revocate. În al doilea rând, prin similitudine, același lucru s-a întâmplat și la Consiliul Județean, au fost revocate hotărârile care se pretindea că au intrat în circuitul civil și cu toate acestea prefectul care este garantul respectării legii nu a atacat aceste noi hotărâri luate. Plecând de la premisa că neatacându-le le-a considerat legale și în mod clar același lucru ar trebui să se întâmple și la noi pentru că este o situație practic identică. Ca atare, eu zic că din punctul meu de vedere nu ar fi aplicabile aceste prevederi din art.1, pct.6 din Legea nr.554/2004 a constenciosului și ca atare putem să le revocăm. Bănuiesc că domnul secretar vrea să ne dea replica.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc. Aveți un punct de vedere, domnule secretar?

Domnul secretar Ion Didoiu: Punctul meu de vedere l-am scris pe hârtie, însă vreau să vă spun că timp de o zi domnul viceprimar Vîrlan a îndeplinit atribuțiile specifice funcției de primar, a semnat documente, acte administrative chiar și, în aceste condiții, eu consider că punctul meu de vedere este corect și legal și nu vreau să se intre într-o sferă de nelegalitate și să producă consecințe grave pe viitor inclusiv pentru dânsul. Deci, eu mi-am respectat meseria, mi-o respect și vă spun despre ce este vorba și dumneavoastră hotărâți. Eu v-am informat corect și domnul viceprimar vă poate confirma dacă timp de o zi a semnat acte în calitate de primar. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc, domnule secretar. Domnule viceprimar Eduard Vîrlan?

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard. Da, trebuia să semnez pentru că domnul viceprimar Gigi Ion Matei era în concediu. Deci, lăsam Primăria să nu funcționeze?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Este în regulă. Dacă nu mai sunt alte discuții? Domnul consilier Constantinescu?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: O mică întrebare pentru domnul secretar. Ce se întâmplă dacă noi intrăm în ordinea de zi și analizăm punctele respective și votăm?

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule viceprimar Eduard Vîrlan vreau să vă spun următorul lucru: eu despre concediul domnului Matei am aflat următoarea zi. În momentul în care am aflat am vrut să și văd dacă este adevărat pentru că așa fac în fiecare caz și cer documente. Cererea de concediu a domnului Matei era semnat de dumneavoastră în calitate de primar. Mai mult decât atât ați semnat și alte tipuri de documente și știți foarte bine că au fost discuții pentru că ați solicitat chiar cu o zi înainte să fiți lăsat să semnați. Deci, eu nu vreau ca să aveți dumneavoastră probleme de natură juridică și nici consiliul local. De aceea, spun ceea ce spun și nu vreau să fie interpretat altfel. Rugămintea mea este să analizați foarte bine lucrurile pe care le facem aici pentru că o să producă consecințe juridice. Mulțumesc.

Domnul viceprimar Eduard Vîrlan: Vă mulțumesc pentru grija pe care o aveți față de noi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Constantinescu, vă rog.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Eu am întrebat care sunt consecințele în condițiile în care noi analizăm și aprobăm aceste proiecte de hotărâri și dacă acestea produc efecte?

Domnul secretar Ion Didoiu: Eu nu voi contrasemna pentru legalitate hotărârile adoptate de dumneavoastră și această opinie separată o voi înainta Prefectului. În condițiile în care eu nu le semnez, președintele sau 3-5 consilieri vor trebui să le semneze. Eu le voi comunica către Prefectură după care se apreciază asupra acestor aspecte.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Întrebarea era dacă produc efecte în cazul în care nu este semnătura secretarului? Eu spun că da și alții spun că nu.

Domnul secretar Ion Didoiu: Dacă dumneavoastră spuneți că „da” înseamnă că așa este. Este părerea dumneavoastră. Părerea mea este că nu produc efecte în condițiile în care ele trebuie să fie redactate, comunicate la Prefectură și persoanelor interesate.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: În cazul acesta ar însemna că dumneavoastră aveți votul hotărâtor. Indiferent ce hotărâm noi se atacă...

Domnul secretar Ion Didoiu: Prefectul...

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Dar, asta ar însemna că indiferent ce hotărâm noi, dacă dumneavoastră nu semnați, înseamnă că este zero absolut.

Domnul secretar Ion Didoiu: Prefectul poate să treacă peste opinia mea și să considere că...

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Asta este altă discuție dacă prefectul poate să o atace sau nu. Ideea era dacă produc sau nu efecte în lipsa semnăturii dumneavoastre. Dacă produc efecte înseamnă că este corect și legal și opinia mea, iar dacă dumneavoastră spuneți că nu produc efecte ar însemna că aveți vot de blam pentru tot ce hotărâm noi aici. Pentru că orice am hotărî, fără semnătura dumneavoastră înseamnă că nu valorează absolut nimic.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule consilier, eu nu am drept de vot.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Bun, dar în lipsa semnăturii spuneți că nu produce efecte juridice orice hotărâre.

Domnul secretar Ion Didoiu: Eu nu am drept de vot sau de veto. Da? Eu am obligația legală să avizez pentru legalitate proiectele de hotărâri inițiate de primar...

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Hotărârile necontrasemnate de dumneavoatsră produc sau nu efecte?

Domnul secretar Ion Didoiu: Din punctul meu de vedere pot produce efecte juridice doar dacă prefectul nu le atacă.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Din moment ce dumneavoastră nu le semnați și se duc la Prefect ele produc sau nu efecte?

Domnul secretar Ion Didoiu: Nu.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Păi atunci aveți drept de veto. Noi 14 spunem că da și dumneavoastră spuneți că nu semnați și nu produc efecte. Asta era problema.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Domnule Voicu, orice hotărâre care nu are caracter normativ intră în vigoare în momentul comunicării părților, când se referă la persoane. Dacă este act normativ intră în vigoare după ce se publică și normal că se publică după ce se comunică prefectului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar am o rugăminte la dumneavoastră: știu că există posibilitatea delegării de competențe și poate cineva din sală să se ocupe. Ședința este legală se poate desfășura în cele mai bune condiții și vom intra în ordinea de zi. Mulțumesc. Voi supune votului dumneavoastră adoptarea hotărârii nr.1. Cine este „pentru”? Ordinea de zi a fost aprobată și discutăm despre revocarea hotărârii numărul 100. Cine este pentru revocarea hotărârii 100?

Domnul secretar Ion Didoiu: 14 voturi „pentru”.

Începând cu data adoptării acestei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.100 din 02.06.2015 privind încetarea desemnării domnului viceprimar Gigi Ion Matei să îndeplinească atribuțiile de primar.

La punctul numărul doi din ordinea de zi sunt prezentate de către președintele de ședință: Raportul și proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.101 din 02.06.2015 privind desemnarea unui viceprimar care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării revocarea hotărârii nr.101.

Domnul secretar Ion Didoiu: 14 voturi „pentru”.

Începând cu data adoptării acestei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.101 din 02.06.2015 privind desemnarea unui viceprimar care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar.

La punctul numărul trei din ordinea de zi sunt prezentate de către președintele de ședință: Raport și proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.102 din 02.06.2015 privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard care îndeplinește temporar atribuțiile Primarului.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării revocarea hotărârii nr.102.

Domnul secretar Ion Didoiu: 14 voturi „pentru”.

Începând cu data adoptării acestei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.102 din 02.06.2015 privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard care îndeplinește temporar atribuțiile Primarului.

La punctul numărul patru din ordinea de zi sunt prezentate de către președintele de ședință: Raportul și proiectul de hotărâre privind încetarea desemnării domnului viceprimar Ion Gigi Matei să îndeplinească atribuțiile de primar.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc. Hotărârea se va adopta cu 12 voturi. Aș vrea să vă propun, pentru a nu exista niciun dubiu privind acest proiect de hotărâre, să procedăm ca și la validarea proiectului de hotărâre, respectiv prin vot secret. Îl rog pe domnul secretar să redacteze, prin intermediul A.P.L., buletinele de vot.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, vă rog să-mi explicați pentru că nu am înțeles...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Numai puțin. Comisia de validare a voturilor este constituită din: Pruteanu Bogdan, Boban Liviu, Crăciunescu Grigore, Nuică Ionuț, Amza Valeru. Întrucât s-a constatat că domnii Nuică Ionuț și Amza Valeru nu sunt în sală, propun completarea comisiei. Aștept propuneri.

Domnul Pruteanu Bogdan propune pe domnul Vețeleanu Ninel și domnul Boban Liviu l-a propus pe domnul Persu Mihai.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Voi propune validarea comisiei de numărare a voturilor în următoarea componență: Pruteanu Bogdan, Boban Liviu, Crăciunescu Grigore, Eusebiu Vețeleanu, Persu Mihai. Dacă sunteți de acord supun votului dumneavoastră comisia. Vot unanim. Mulțumesc. Domnule secretar, spune-ți

Domnul secretar Ion Didoiu: Doream să mă lămuriți pentru că ați vorbit de o delegare de competențe. Doriți să nu mai particip la ședință și să deleg pe altcineva sau...?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Nu, domnule secretar.

Domnul secretar Ion Didoiu: Nu am înțeles. Ați vorbit de delegare de competențe și trebuie să știu ce am de făcut. Era vorba de delegarea pentru îndeplinirea procedurilor de vot pentru că nu am înțeles?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mă refeream la viza de legalitate, domnule secretar... Vă rog să pregătiți buletinele de vot ca să respectăm procedura. Vor fi cu „DA” și „NU” referitor la încetarea desemnării domnului viceprimar Ion Gigi Matei să îndeplinească atribuțiile de primar. Dacă mai sunt discuții pe această temă? Domnule Ioniță?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Eu cred că este bine să mai precizăm o dată motivația încetării desemnării domnului Ion Gigi Matei în exercitarea atribuțiilor de primar și rog să se consemneze. Primul motiv îl constituie neîndeplinirea atribuțiilor legale și am în vedere aici: refuzul domnului primar de a prezenta rapoartele privind modul de rezolvare a sesizărilor și petițiilor cetățenilor. Este o obligație semestrială la care am făcut referire și în ședința din luna martie și spre surprinderea mea am văzut că procesul verbal afișat pe site-ul Primăriei nu cuprinde continuțul intervenției mele și mulțumesc departamentului respectiv că îndreaptă această eroare. Este a doua și încă consider că este o eroare. Eu citesc procesele verbale. De asemenea, refuzul de a prezenta raportul corespunzător privind situația socio-economică a județului și starea mediului. A municipiului. De asemenea, exercitarea ilegală, concomitentă a atribuțiilor de viceprimarul cu atribuții de primar alături de exercitarea funcției de consilier. Lipsa comunicării și colaborării cu consilierii locali și, mai ales, dezinformarea consiliului prin utilizarea unor false informații în susținerea unor proiecte de hotărâri. Sigur că mai sunt și altele, dar eu cred că dacă domnul prefect se apleacă aceastora patru are motive suficiente să-și dea avizul și să înțeleagă justețea inițiativei noastre. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc, domnule Ioniță. Aș vrea să mai completez cu câteva cuvinte referitor la motivele pe care le-am avut în vedere pentru încetarea exercitării de către domnul matei a atribuțiilor de primar. Dezinformarea este unul dintre punctele forte ale domnului Matei. Vreau să reamintesc tuturor că în luna aprilie, pe ordinea de zi a ședinței ordinare a fost aprobată modificarea organigramei de la Filarmonică. Știu că unul dintre motive a fost comasarea biroului economico-financiar de acolo, pe motivul susținut de domnul Matei că persoana care urmează să fie înlocuită are o altă pregătire, respectiv studii juridice. Nu este adevărat, persoana respectivă are studii economice și avea toate drepturile depline să ocupe funcția de șef al Compartimentului Financiar-Contabil. A doua problemă care m-a determinat să am această atitudine a fost următorul:în ședința ordinară din 29 octombrei 2014, comisia de buget-finanțe a venit cu un amendament să fie alocată suma de 30.000 lei, înședința care avea ca obiect rectificarea bugetului local, bani necesari pentru realizarea unui studiu la Colegiul Național Mircea cel Bătrân. Suma a fost aprobată de moment și asigurată de conjuctura acelui moment de către domnul Matei pentru că a avut nevoie de voturile opoziției pentru trecerea altor proiecte. Din data de 29 octombrie trebuie să știți cu toții că suma alocată pentru studiu, prin rectificare de buget era la dispoziția domnului primar și a organelor din subordine. Am văzut că nici după opt luni de zile acest studiu nu s-a realizat. Amintiți-vă răspunsul pe care l-am primit de la o persoană desemnată, domnul Miftode. Atâta indolență pe care a avut-o vizavi de consiliul local să spună că aprobarea bugetului s-a făcut în luna martie. Faptul că tolerează aceste lucruri în instituția pe care vremelnic o conduce este de neacceptat. Mulțumesc.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Mă scuzați că intervin dar, haideți, să discutăm procedural cum se votează.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Ca procedură de vot vă propun bararea cu o linie în situația în care sunteți de acord să înceteze desemnarea domnului Matei, barați „Nu” și rămâne „Da”. „Da”, admiteți, sunteți de acord. Deci, cine este de acord barează punctul doi- „Nu” și asta înseamnă că valid este punctul unu-„Da” sunt de acord. Vă supun aprobării procedura de vot. Vot unanim Mulțumesc.

Urmează îndeplinirea procedurii de vot secret de către membrii consiliului local prezenți la ședință. După îndeplinirea acestei proceduri comisia de numărare s-a retras pentru a valida rezultatul votului secret.

După numărarea buletinelor de vot, comisia de numărare se întoarce în sală și domnul consilier Pruteanu Costel Bogdan prezintă procesul verbal al comisiei de numărare. Acest proces verbal face parte integrantă din dosarul de ședință. Conform acestui proces verbal reise că, din cele 14 buletine de vot distribuite, voturi valabil exprimate: 14, din care 14 voturi cu „da” și voturi cu „nu” -0. Rezultă că s-au întrunit 14 voturi pentru încetarea desemnării domnului viceprimar Gigi Ion Matei să îndeplinească atribuțiile de primar.

Consecință a prevederilor alineatului precedent, Hotărârile Consiliului Local nr.57/2014 și nr.143/2014 își încetează aplicabilitatea.

La punctul numărul cinci din ordinea de zi sunt prezentate de către președintele de ședință: Raportul și proiectul de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului până la alegerea unui nou primar.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar, vă rog să fie întocmite buletinele de vot pe care să fie trecute numele celor doi viceprimari în funcție, respectiv vîrlan Eduard și Matei Gigi Ion.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Ca să nu fie discuții pentru votul de astăzi, să fie întocmite 13 buletine de vot pentru că eu nu voi vota. Mă abțin de la vot.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Ca și procedură de vot, vă propun să barăm numele persoanei căreia nu dorim să-i fie delegate atribuțiile de primar interimar. Supun la vot această procedură de vot. Vot unanim. Mulțumesc.

Urmează îndeplinirea procedurii de vot secret de către membrii consiliului local prezenți la ședință. După îndeplinirea acestei proceduri comisia de numărare s-a retras pentru a valida rezultatul votului secret.

După numărarea buletinelor de vot, comisia de numărare se întoarce în sală și domnul consilier Pruteanu Costel Bogdan prezintă procesul verbal al comisiei de numărare. Acest proces verbal face parte integrantă din dosarul de ședință. Conform acestui proces verbal reiese că, din cele 13 buletine de vot distribuite, voturi valabil exprimate: 13, din care 13 voturi pentru alegerea domnul Vîrlan Eduard, 0-voturi pentru alegerea domnului Gigi Ion Matei, voturi nule-0. Domnul Vîrlan Eduard a întrunit cel mai mare număr de voturi pentru îndeplinirea atribuțiilor funcției de primar.

Cu 13 voturi „pentru” s-a aprobat ca, până la alegerea unui nou primar, atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, să fie îndeplinite de domnul viceprimar Vîrlan Eduard.

La punctul numărul șase din ordinea de zi sunt prezentate de către președintele de ședință: Raportul și proiectul de hotărâre privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului municipiului domnul Vîrlan Eduard care îndeplinește temporar atribuțiile primarului.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Eu propun pe domnul Iulian Voicu.

Domnul consilier local Iulian Voicu anunță că se abține de la vot.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Ca și procedură de vot rămâne aceeași. Domnule secretar, vă rog să întocmiți buletinele de vot cu un singur nume domnul Iulian Voicu. Repet ca și procedură de vot, cine nu dorește ca domnul Iulian Voicu să aibă atribuțiile de viceprimar va bara numele acestuia. Cine dorește ca domnul Iulian Voicu să îndeplinească atribuțiile de viceprimar va lăsa numele întreg. Cine este „pentru” această procedură? Vot unanim. Mulțumesc.

Urmează îndeplinirea de către consilierii locali a procedurii de vot secret așa cum a fost stabilită în plenul ședinței. După exprimarea votului comisia de numărare se retrage pentru constatarea rezultatului votului.

După numărarea buletinelor de vot, comisia de numărare se întoarce în sală și domnul consilier Pruteanu Costel Bogdan prezintă procesul verbal al comisiei de numărare. Acest proces verbal face parte integrantă din dosarul de ședință. Conform acestui proces verbal reiese că din cele 13 buletine de vot distribuite consilierilor locali, voturi valabil exprimate 13, din care 13 voturi pentru alegerea domnului Voicu Marius Iulian, voturi nule -0.

Urmare a acestui rezultat se deleagă domnul consilier local Voicu Marius Iulian să îndeplinească temporar atribuțiile de viceprimar ale domnului Vîrlan Eduard, pe perioada în care acesta îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform Hotărârii Consiliului Local nr.127 din 8 iunie 2015.

Consilierul local desemnat conform alineatului precedent va beneficia de toate drepturile și va avea toate obligațiile specifice funcției de viceprimar.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dragi colegi, urmare a ședinței extraordinare din data de 8 iunie 2015, desfășurată în sala de consiliu a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, la ora 9.00, componența structurii de conducere a Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea este următoarea: domnul Vîrlan Eduard -viceprimar cu atribuțiuni de primar interimar, domnul Iulian Voicu - consilier local cu atribuțiuni de viceprimar, domnul Gigi Ion Matei - viceprimar. Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


ec. Grigore Crăciunescu


jurist Ion DIDOIU


Red.

R.M./1 ex.