Proces verbal din 02.11.2015

20.Proces-verbal al sedintei extraordinare 2 noiembrie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 2 noiembrie 2015, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată, conform art.39, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Dispoziția Primarului nr.2915 din 29.10.2015 la care participă domnul secretar Ion Didoiu precum și 21 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. A lipsit domnul consilier local Ioniță Gheorghe.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară a consiliului local din data de 2 noiembrie 2015! Înainte de a intra în ședință propun un moment de reculegere pentru victimele de vineri seara.

Se păstrează un moment de reculegere.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Înainte de a intra în ordinea de zi periteți-mi să vă spun că sunt la al doilea mandat de consilier local însă nu am avut onoarea de a fi președinte de ședință și de aceea v-aș ruga să-mi fie iertate atât tracul inerent cât și potențialele bâlbe din parcursul ședințelor. Mai întâi are cuvântul domnul secretar Ion Didoiu pentru a anunța prezența consilierilor locali la ședință.

Domnul Ion Didoiu: Buna dimineața! Ședina extraordinară de astăzi 2 noiembrie 2015 este legal constituită prin prezența unui număr de 21 de consilieri locali din totalul de 22 de consilieri locali în funcție. Dau cuvântul domnului președinte pentru a intra în ordinea de zi.

Ordinea de zi a ședinței extraordinare este următoarea:

1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Supun aprobării ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este “pentru”?

Domnul Ion Didoiu: Unanimitate.

În continuare, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai anunță numărul necesar de voturi pentru adoptarea proiectului de hotărâre, respectiv 12 voturi.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule președinte, stimați colegi, în ședința precedentă a consiliului local, ședința ordinară de la finalul lunii octombrie am propus respingerea proiectului de hotărâre pentru rectificarea bugetului local din mai multe considerente. Una dintre strategiile Partidului Național Liberal adoptate și de către o parte din consilierii independenți este dezvoltarea durabilă a învățământului. Faptul că am considerat că în rectificarea de la ședința respectivă au fost împinse la extreme aceste lucruri și nu au fost alocați bani pentru ceea ce necesita chetuieli strict materiale pentru această perioadă la institiuțiile de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea, acesta a fost unul dintre elementele care ne-au determinat să propunem respingerea proiectului de buget la acel moment. Dar, așa cum am promis în aceeași ședință, la inițiativa grupului de consilieri liberali și o parte din consilierii independenți popunem o ședință extraordinară ulterioară pentru rectificare. Întâmplarea a făcut ca domnul viceprimar Gigi Ion Matei cu atribuțiuni de primar să convoace dumnealui o ședință extraordinară pentru data de astăzi. Eram și noi pregătiți doar că a făcut-o cumva mai înainte dar obiectivul era același pentru a ține această ședință extraordinară și a rectifica bugetul local. Dar, bugetul local s-a rectificat în această variantă, cu solicitările grupului de consilier PNL și independenți în sensul următor. Faptul că în ședința precedentă doar o parte din instituțiile de învățământ au primit bani a fost nemulțumitor din multe puncte de vedere. În primul rând pentru că existau unele necesități de primă urgență așa cum ne-am referit la școala de la Colonie Nuci, căldura din sistemul de termoficare din interior de la Liceul Oltchim și o parte din materiale necesare pentru bunul mers și pentru buna desfășurare a procesului de învățământ. În concluzie, faptul că la momentul respectiv fuseseră alocați 60.000 de lei doar pentru Grupul Școlar General Magheru pentru dotarea cu mobilier, aceleași solicitări au fost făcute și de către alte unități școlare din oraș așa cum este cazul Colegiului Național Mircea cel Bătrân cărora li s-a alocat o sumă necesară. Aceleași sume de bani au fost alocate într-o proporție mai mică pentru diferite chetuieli materiale către Liceul Pleșoianu, către Liceul de Artă, către Școala generală Anton Pann, către Școala I.Gh. Duca, către Liceul Ferdinand (fostul liceu de construcții din Ostroveni) ș.a.m.d. Pe de altă parte, un element extrem de important, în urma discuțiilor și în urma negocierilor cu colegii și cu departamentul de specialitate din cadrul primăriei am sesizat că o parte din aceste sume care astăzi vor fi alocate în ședința extraordinară pe rectificarea bugetului vin pe zona cheltuielilor materiale și celelalte pe zona de investiții. Unde se referă la cheltuieli materiale, lucrurile sunt simple. Banii vor fi executați și vor putea fi cheltuiți în perioada noiembrie-decembrie, foarte rapid pentru dotările de strictă necesitate, dar o parte dintre proiectele pe care ni le-am propus vor veni pe partea de investiții. Mă refer aici la următorul aspect : au fost alocați bani pentru studii de fezabilitate privind...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Sunt în materiale acele investiții. Nu vă supărați. Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Vă rog.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Dar cine v-a permis să mă întrerupeți domnule viceprimar ?

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Vă rog să vă înscrieți la cuvânt.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Am luat cuvântul. Este o expunere. Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dar este în material.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Deci, nu vă permit să mă întrerupeți. Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: E conferință de presă ? Ce este asta ?

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Domnule consilier, haideți să limităm timpul afectat discuțiilor. Domnule Matei, vă rog, eu conduc ședința și dați-mi voie să o conduc așa cum trebuie.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Aș vrea să atrag atenția aparatului de specialitate, în mod special la ceea ce privește partea de studii de fezabilitate. Mă refer la trei studii cărora le-au fost alocate surse de finanțare. 30.000 lei au fost alocați luna precedentă pentru Colegiul Național Mircea cel Bătrân în ceea ce privește o reabilitare integrală a acestuia. În rectificarea de azi sunt alocați bani pentru un studiu privind expertiza tehnică la internatul de la Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, de la Liceul Sanitar în ideea de a vedea dacă există posibilitatea ca acesta să fie etajat pentru construirea unor locuințe sociale și nu în ultimul rând studiul de fezabilitate privind investiție pe partea de termoficare reabilitare rețele termice și electrice La Grupul Școlar Oltchim...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Faceți conferință de presă că nu înțeleg ?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Atrag atenția aparatului de specialitate că avem un precedent creat anul trecut când au fost alocați bani pe studii de fezabilitate și nu au făcut absolut nimic iar acum ne vom afla în aceeași situație și îl avertizez pe domnul viceprimar Matei cu atribuțiuni de primar că dacă nu știe ce înseamnă să lucreze cu opoziția, să lucreze constructiv și dacă rațiunea nu-i spune anumite lucruri.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule Crăciunescu, nu credeți că ați depășit anumite limite ?

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Vă rog înscrieți-vă la cuvânt.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă rațiunea nu-i spune anumite lucruri, viața i-a dovedit că neputința înseamnă smerenie. Vă mulțumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Chiar așa ?

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Vă mulțumesc, domnule Crăciunescu. Vă rog, domnule general.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ați fost necuviincios.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Nici eu nu am nimic de spus. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Da. Domnule Matei ?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Eu totuși trebuie să spun ceva. Observațiile din ședința trecută cu Școala de la Colonie Nuci era lucrarea scoasă la licitație dar nu s-a prezentat nimeni, iar la Liceul de Chimie nu era vorba de o reparație ci era vorba de o reparație capitală care este o investiție

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Dacă nu mai sunt alte discuții supun la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015,în forma prezentată de executiv. Cine este pentru?

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

  • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2015 în plus cu suma de 7.123.600 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată;

  • - bugetul pe anul 2015, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 279.764.150 lei, la partea de venituri, din care 252.862.970 lei - venituri estimate pentru anul 2015 și 26.901.180 lei - excedent al anului 2014, și 279.764.150 lei, la partea de cheltuieli;

  • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015», în plus cu suma de 462.200 lei, ajungând la valoarea totală de 10.685.500 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

  • - rectificarea « Listei de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local » în plus cu suma de 6.772.400 lei, din care 3.546.500 lei din fonduri UE, 2.736.800 lei sursă buget local și 489.100 lei contribuție asociații de proprietari, aceasta ajungând la valoarea totală de 73.439.060 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

  • - rectificarea « Listei de investiții pe anul 2015 - total surse de finanțare », aceasta rămânând la valoarea totală aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.194/2015 de 32.640.300 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

  • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 -4, iar anexa nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » rămâne nemodificată.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Aș vrea să spun că singurul mare câștig de astăzi este că la școala, la Liceul Mircea cel Bătrân s-a dat mobilier pentru fiica domnului Crăciunescu la școala unde învață, la clasa unde învață. Numai în clasa respectivă.

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Domnule Matei, haideți să nu mai ducem discuțiile la persoane că nu este bine.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Nu ați înțeles ce am spus. Neputința înseamnă smerenie. Lăsați trufia deoparte, domnule Matei și construiți cu opoziția

Domnul președinte de ședință, consilier local Persu Mihai: Vă mulțumesc. Declar ședința închisă.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

Mihai PERSU


jurist Ion DIDOIU


Red.

R.M./1 ex.