Proces verbal din 02.06.2015

10. Proces-verbal al sedintei extraordinare din 2 iunie 2015.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 02 iunie 2015, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris și telefonic, conform art.39, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului nr. 1676 din 29.05.2015, la care participă secretarul municipiului, domnul Ion Didoiu, precum și 20 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Bună ziua! Bine ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Local de astăzi. Pentru început dau cuvântul domnului secretar Ion Didoiu pentru a anunța prezența la ședință.

Domnul secretar informează că sunt prezenți 20 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție. Lipsesc următorii consilieri locali: Cocoș Vasile, Dobrete Adina Florentina și Costinescu Bogdan Ilie. În continuare, domnul secretar Ion Didoiu declară legal constituită ședința de astăzi. Totoodată, domnia sa anunță că astăzi este ziua de naștere a doamnei consilier Bobeanu Maria și îi urează „La mulți ani!”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnilor consilieri, la inițiativa unui grup de consilieri locali, respectiv opt consilieri local din cadrul Consiliului municipal al orașului, se propune introducerea pe ordinea de zi a următoarelor puncte:

 • 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.94 adoptată în ședința extraordinară din 28.05.2015 privind retragerea atribuțiunilor de primar deținute de viceprimarul Ion Gigi Matei;

 • 2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.95 adoptată în ședința extraordinară din 28.05.2015 privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atributiile ce ii sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar;

 • 3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.96 adoptată în ședința extraordinară din 28.05.2015 privind delegarea unui consilier local care să indeplinească temporar, atribuțiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard care îndeplinește temporar atribuțiile primarului;

 • 4. Proiect de hotărâre privind retragerea atribuțiilor ce îi sunt conferite prin lege primarului exercitate de domnul viceprimar Ion Gigi Matei;

 • 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite primarului prin lege, până la alegerea unui nou primar;

 • 6. Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului municipiului, care îndeplinește temporar atribuțiile Primarului.

Propun consiliului local ca aceste puncte introduse pe ordinea de zi să fie discutate în ordinea care au fost prezentate și în continuarea acestor puncte desfășurarea cronologică a ședinței de astăzi. Cine este „pentru”?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei. Domnule președinte? Domnule secretar?

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă sunt discuții? Domnule Constantinescu?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă rog să-mi dați cuvântul pentru că am cerut acest lucru.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: I-am dat cuvântul domnului Constantinescu.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule președinte?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Spuneți, domnule Matei.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule președinte, retrag de pe ordinea de zi punctele 12 și 16 și vă atrag atenția că 95 și 96 nu sunt hotărâri pentru că nu au îndeplinit condițiile, nu au avut viză de legalitate, nu au ajuns la Prefectură și nu pot fi luate în calcul ca și hotărâri. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Și eu mulțumesc. Domnul consilier Constantinescu?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Mulțumesc. Ni s-a predat această documentație cu un minut înainte de ședință. Nu știu despre ce este vorba, nu știu ce am făcut joi pentru că sunt proiecte de hotărâre pe care le-am discutat și acum câteva zile. Sincer, le văd pentru prima dată acum și doresc o explicație. Cred că nici cei din sală nu știu despre ce este vorba. Pentru a vota în cunoștință de cauză consider că așa este normal.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Propunerea făcută de un grup de opt consilieri este următoarea: pentru data de astăzi, unul dintre primele puncte introduse pe ordinea de zi, revocarea acelei hotărâri prin care au fost retrase atribuțiile de viceprimar.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Nu înțeleg ce s-a întâmplat joi.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Vă rog să se consemneze că materialele au fost depuse cu o oră înainte de ședință.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Haideți să continuăm.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, nu puteți schimba ordinea proiectelor de hotărâre. Ordinea care este înscrisă se suplimentează, după ce se epuizează ordinea de zi care a fost inițial stabilită și atunci se discută celelalte.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Nu am solicitat suplimentare, ci introducerea pe ordinea de zi a punctelor propuse de către consilieri, urmând ca decizia să o ia consiliul local.

Domnul secretar Ion Didoiu: Potrivit legii, aceasta înseamnă suplimentarea ordinii de zi și v-am spus că se discută întâi proiectele de hotărâre în ordinea în care au fost stabilite și după aceea ceea ce se suplimentează. Deci, eu vă spun ceea ce spune legea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Pot să propun consiliului local ca acele șase proiecte să fie introduse pe ordinea de zi. Domnule Constantinescu, dumneavoastră nu ați înțeles unele lucruri și doriți o explicație. Vă voi da o explicație în momentul de față.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte ați supus la vot ordinea de zi și suplimentarea și vă rog frumos să o mai supuneți o dată pentru că nu s-a consemnat rezultatul votului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar, suntem încă la capitolul discuții.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Nu am apucat să citesc materialele. Stiu doar că este o inițiativă a consilierilor locali.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Vă voi da o explicație. Datorită... Deci, în urma ședinței extraordinare de joi, prin care au fost aprobate proiecte de hotărâre, despre care am discutat, datorită, așa cum a invocat domnul secretar la acel moment, lipsei timpului de a oferi asistență juridică grupului de opt consilieri, inițiatori ai proiectelor de hotărâre, noi apreciem că este corectă revocarea acestora pentru a nu se interpreta eronat, hotărârea, așa cum a fost ea redactată.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu a ajuns la Prefectură.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Matei, este hotărâre, este majoritate, este absolut tot ce doriți dumneavoastră.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: O să vedeți.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule consilier Mihăilescu?

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Domnule președinte, ca să deblocăm o situație care riscăm să pară totalmente anapoda, vă propun să dezbatem proiectele de hotărâri așa cum au fost ele propuse de către inițiator. Aveți posibilitatea ca după această ordine de zi să înscrieți orice punct doriți dumneavoastră și orice material considerați necesar, prin votul majorității consilierilor locali. Dumneavoastră, ați spus aici unele lucruri. Vreți să revocați niște hotărâri. Nu avem niciun material de revocare. Dumneavoastră, le-ați pus acum pe masă, prin intermediul APL-ului o hârtie prin care solicitați secretarului primăriei să vă spijine în editarea unor hotărâri. Înțeleg că cele din spate sunt editate. Rugăminte. Haideți să deblocăm situația. Să supunem la vot ordinea de zi așa cum a fost propusă de inițiator, eventualele suplimentări puteți să le faceți și ca să putem merge mai departe.Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Da. Mulțumesc domnului consilier Mihăilescu. Domnule Gherghinaru?

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Domnule președinte Crăciunescu, v-aș ruga să-mi cereți scuze public pentru jignirile aduse în ședința trecută, deoarece eu v-am spus atunci că nu este temei de legalitate să introduc pe ordinea de zi acele puncte iar, dumneavoastră, acum spuneți că revocați tot ceea ce ați făcut într-o ședință anunțată de îndată, dar de care noi nu am fost anunțați. Deci, recunoașteți practic că eu am avut dreptate atunci. Vă rog să vă cereți scuze.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Nu recunosc că ați avut dreptate ci, doar lipsa de timp a departamentului juridic din Primărie care nu a putut să ne acorde asistență juridică pentru redactarea corectă. Mulțumesc. Domnilor consilieri, vă supun votului dumneavoastră aprobarea ordinii de zi, în varianta propusă ca acele șase puncte introduse să fie primele discutate și după aceea celelalte. Supun votului dumneavoastră. Cine este „pentru”? Domnule secretar vă rog să consemnați.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Iar o să le revocați și pe acestea.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnul Crăciunescu, domnul Vîrlan, domnul Ioniță, domnul Boban, domnul Pruteanu, domnul Pandurașu, doamna Preda, domnul Voicu, domnul Mihai Persu, domnul Cosmin Constantinescu, domnul Mușat, domnul Țârdea, domnul Vețeleanu, doamna Bobeanu. Deci, avem 14 voturi „pentru”. Este un număr de 6 abțineri (domnul Matei, domnul Nuică, domnul Mihăilescu, domnul Amza, domnul Gherghinaru, domnul Olteanu).

Domnul vicerpimar Gigi Ion Matei: Domnule secretar, vă rog să consemnați nominal.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar, cu un număr de 14 voturi „pentru” ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local, din data de 2 iunie, ora 11, se va desfășura în ordinea în care a fost aprobată.

Ordinea de zi, așa cum a fost aprobată este următoarea:

 • 1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.94 adoptată în ședința extraordinară din 28.05.2015 privind retragerea atribuțiunilor de primar deținute de viceprimarul Ion Gigi Matei;

 • 2. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.95 adoptată în ședința extraordinară din 28.05.2015 privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atributiile ce ii sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar;

 • 3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.96 adoptată în ședința extraordinară din 28.05.2015 privind delegarea unui consilier local care să indeplinească temporar, atribuțiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard care îndeplinește temporar atribuțiile primarului;

 • 4. Proiect de hotărâre privind retragerea atribuțiilor ce îi sunt conferite prin lege primarului exercitate de domnul viceprimar Ion Gigi Matei;

 • 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite primarului prin lege, până la alegerea unui nou primar;

 • 6. Proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului municipiului, care îndeplinește temporar atribuțiile Primarului.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, pe termen de 10 de ani, în valoare de 20.000.000 de lei.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile interne în sumă de 20.000.000 lei.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unui imobil - teren cu destinația de drum public.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea, în domeniul public al municipiului, a unui imobil teren, aferent canalului de evacuare a apelor de suprafață.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea “Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea 2014 - 2020”.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului real al energiei termice pentru sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Reabilitare bazine de înot la Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, în administrarea Consiliului Local, a unei suprafețe de teren.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare PUD « Bloc locuințe S+P+3E+4E retras, str. Ostroveni nr.136 », investitori S.C. Mondosoft S.R.L., Mateescu Maria Aura, Burdufu Vasile și Burdufu Violeta.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare PUZ “Construire Hypermarket” Kaufland.

 • 19. Raport și proiect de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism PUZ - zona comercială Dovali.

 • 20. Raport și proiect de hotărâre pentru completarea « Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare », aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/2014.

 • 21. Raport și proiect de hotărâre privind premierea unor sportive pentru rezultatele deosebite obținute.

 • 22. Raport și proiect de hotărâre privind oferire unor dulciuri copiilor din centrele de ocrotire cu servicii de tip rezidențiat din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu ocazia Zilei Copilului.

 • 23. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.06.2015.

 • 24. Raport și proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului “Antim Ivireanu” în Liceul Sanitar “Antim Ivireanu”.

 • 25. Raport și proiect de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.85 din 29.04.2015.

Domnul secretar Ion Didoiu: Eu mi-am făcu datoria să vă spun.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Am înțeles, domnule secretar. În continuare trecem la analizarea punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței.

La punctul unu din ordinea de zi este prezentat: Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.94 adoptată în ședința extraordinară din 28.05.2015 privind retragerea atribuțiunilor de primar deținute de viceprimarul Ion Gigi Matei.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Cu 14 voturi „pentru” se revocă...

Domnul secretar Ion Didoiu. Domnule președinte, vă rog să cereți și restul de voturi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Împotrivă?

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnul Matei, domnul Gherghinaru, domnul Mihăilescu...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Abțineri? Nu este niciuna.

Domnul secretar Ion Didoiu: Ba da. Domnul local Nuică, domnul Olteanu, domnul Amza...

În timpul consemnării rezultatului votului pentru acest proiect de hotărâre, părăsec sala următorii: domnul viceprimar Gigi Ion Matei, domnul consilier local Amza Valeru, domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe, domnul consilier local Gherghinaru Ion și domnul consilier local Olteanu Marin. În aceste condiții în sală mai sunt prezenți 15 consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Deci cu 14 voturi „pentru” hotărârea de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr.94, a fost adoptată.

La punctul doi din ordinea de zi este prezentat: Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.95 adoptată în ședința extraordinară din 28.05.2015 privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atributiile ce ii sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre.

Întrunind 14 voturi „pentru” și o abținere (domnul consilier local Nuică Ionuț Eduard), începând cu data adoptării acestei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.95 din 28.05.2015 privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar.

La punctul trei din ordinea de zi este prezentat: Proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.96 adoptată în ședința extraordinară din 28.05.2015 privind delegarea unui consilier local care să indeplinească temporar, atribuțiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard care îndeplinește temporar atribuțiile primarului.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre.

Întrunind 14 voturi „pentru” și o abținere (domnul consilier local Nuică Ionuț Eduard), începând cu data adoptării acestei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.96 din 28.05.2015 privind delegarea unui consilier local care să indeplinească temporar, atribuțiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard care îndeplinește temporar atribuțiile primarului.

La punctul patru din ordinea de zi este prezentat: Proiect de hotărâre privind retragerea atribuțiilor ce îi sunt conferite prin lege primarului exercitate de domnul viceprimar Ion Gigi Matei.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, supun la vot. Domnule secretar, vot deschis sau vot ...

Domnul secretar Ion Didoiu: Dumneavoastră decideți, domnule președinte.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Vot deschis. Supun votului dumneavoastră proiectul de hotărâre așa cum a fost prezentat.

Întrunind 14 voturi „pentru” și o abținere (domnul consilier local Nuică Ionuț Eduard), începând cu data adoptării acestei hotărâri, încetează desemnarea domnului viceprimar Gigi Ion Matei să îndeplinească atribuțiile de primar.

Consecință a prevederilor alineatului precedent, Hotărârile Consiliului Local nr.57/2014 și nr.143/2014 își încetează aplicabilitatea.

La punctul cinci din ordinea de zi este prezentat: Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, până la alegerea unui nou primar.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Discuții vă rog. Fiind vot de persoană și având doi viceprimari ai Municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Primăriei vor fi necesare propuneri și vor trebui buletine de vot. Propuneri vă rog.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Domnule președinte, dacă îmi dați cuvântul. Trebuie în primul rând să completăm comisia de numărare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: O vom completa. Propuneri vă rog.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Nu sunt decât doi viceprimari și vor fi trecuți amândoi pe buletinul d evot.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Ca atare, domnul viceprimar în exercițiu Eduard Vîrlan și domnul viceprimar în exercițiu Gigi Ion Matei vor fi trecuți pe buletinul de vot. Comisia de numărare și validare a voturilor este compusă din 5 consilieri. Astăzi, văd că lipsește domnul Amza dintre membri și propun a fi completată comisia de numărare și validare a votului cu o persoană. Domnul Pruteanu?

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Propun pe domnul vețeleanu.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc. Ca atare, componența comisiei de numărare și validare a votului va fi următoarea: domnul Vețeleanu Eusebiu, domnul Pruteanu Bogdan, domnul Boban Liviu, domnul Crăciunescu Grigore și domnul Nuică Ionuț. Supun votului dumneavoastră comisia, completare. Cine este „pentru”?

Domnul secretar Ion Didoiu: 15 voturi „pentru”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Vom trece la buletinele de vot domnule secretar. Rog să fie redactate.

Domnul secretar Ion Didoiu: S-au dus colegele mele. Rugămintea mea la dumneavoastră ar fi să nu părărsiți sala pentru că nu s-a suspendat ședința.

Vă rog să mai precizați o dată modalitatea de vot.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Ca și modalitate de vot. Doi colegi, respectiv cei doi viceprimari vor fi trecuți pe buletinul de vot. Ca și modalitate de vot, vă propun dumneavoastră bararea cu o linie orizontală a numelui persoanei căreia nu doriți să îi fie delegate atribuțiile de primar. Deci, o singură linie, se barează numele persoanei pe care doriți să o eliminați din listă. Dacă mai sunt alte propuneri sau aveți obiecțiuni în acest sens, ca să lămurim modul cum se va exercita votul pe buletinul de vot. Mulțumesc. Cine este „pentru” această procedură de vot?

Domnul secretar Ion Didoiu:15 voturi „pentru”.

Urmează îndeplinirea procedurii de vot secret. După această acțiune comisia de numărare se va retrage pentru a constata rezultatul votului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Numai puțin vă rog să nu părăsiți sala. Procedura de vot s-a încheiat, dar am constatat domnule secretar o eroare. În ceea ce privește proiectul care a fost depus de către inițiatori, de către opt consilieri și modalitatea de întocmire a proiectului de hotărâre de către APL. În materialul înaintat de către 12 consilieri, proiectul nostru de hotărâre suna în felul următor. Proiect de hotărâre privind încetarea desemnării domnului viceprimar Gigi Ion Matei să îndeplinească atribuțiile de primar. În varianta prezentată și întocmită de APL, iată de ce invocăm tot timpul asistența juridică, s-a produs o eroare și în hotărârea redactată astăzi apare retragerea atribuțiilor ce îi conferite prin lege primarului exercitate de domnul viceprimar Gigi Ion Matei. Aș vrea să atrag atenția că atribuțiile îi sunt conferite de lege și consiliul local nu-i poate retrage atribuțiile care îi sunt conferite de lege, dar din hotărârea inițială a fost desemnat. Astăzi vom înceta acea desemnare. Aș vrea să țineți cont de proiectul de hotărâre așa cum a fost inițiat de un grup de 12 consilieri, în titlul căruia spune foarte clar: proiect de hotărâre privind încetarea desemnării domnului viceprimar Ion Gigi Matei.

Domnul secretar Ion Didoiu:Domnule președinte, la ora 8.30 mi-au fost aduse printr-o adresă scrisă aceste proiecte de hotărâri prin care a fost cerut, conform legii, sprijinul secretarului și al aparatului de specialitate în redactarea lor. Au fost date către APL. S-a considerat că, din punct de vedere juridic, aceasta este forma corectă. Dacă, dumneavoastră faceți în felul acesta un amendament și doriți să se respecte strict forma pe care ați depus-o, este votul dumneavoastră și propunerea dumneavoastră.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Supun votului dumneavoastră ca proiectul de hotărâre să fie redactat în varianta în care noi am inițiat acest proiect de hotărâre, l-am semnat și ni l-am însușit, respectiv: încetarea desemnării domnului viceprimar Ion Gigi Matei să îndeplinească atribuțiile de primar.

Domnul secretar Ion Didoiu:Am reținut amendamentul dumneavoastră. S-a consemnat.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Supun votului dumneavoastră ca proiectul de hotărâre să fie redactat în varianta în care a fost propusă de inițiatorii acestuia?

Domnul secretar Ion Didoiu:14 voturi „pentru”, 1 abținere ( domnul Nuică).

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: În aceste condiții trebuie să veghem ca lucrurile să fie exact așa cum am cerut iar proiectul de hotărâre să fie redactat așa cum am solicitat noi

Comisia de numărare a voturilor s-a retras pentru constatate a rezultatului.

La întorcerea în sală domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore a precizat că procedura de vot se reia pentru că a fost înmânat din eroare un buletin de vot și domnului Vîrlan Eduard, în condițiile în care acesta a declarat că nu dorește să participe la vot.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Cu permisiunea dumneavoastră reluăm procedura de vot?

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte dumneavoastră ați votat cu privire la amendament, abia cum se votează proiectul de hotărâre cu amendamentul respectiv așa cum reiese și din procesul verbal de numărare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Am supus votului dumneavoastră ca amendament proiectul de hotărâre să fie redactat în varianta care a fost propusă de către inițiatori. Am stabilit după aceea modalitatea de vot prin bararea numelui persoanei căreia nu doriți să îi fie delegate atribuții. Pentru exercitarea votului se vor redacta buletinele de vot. Vă rog să distribuiți buletinele de vot.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Deci, eu am cerut permisiunea ca să nu mai votez ca să nu se interpreteze. Vă anunț că nu voi vota acest punct.

Urmează procedura de vot secret și retragerea comisiei de numărare pentru stabilirea rezultatului votului. La reîntoarecerea în sală are cuvântul domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan pentru a da citire procesului verbal al comisiei de numărare. Procesul verbal al comisiei de numărare face parte integrantă din dosarul de ședință și confom acestuia s-a întrunit un număr de 13 voturi „pentru” domnul viceprimar Vîrlan Eduard.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Cred că ar trebui să completăm hotărârea urmare a faptului că domnul viceprimar Ion Gigi Matei care exercita atribuțiile de primar și, în locul dânsului, ca și viceprimar a fost ales domnul Vasile Cocoș... Deci, urmare a desemnării domnului Vîrlan trebuie să precizăm undeva sau întreb dacă este cazul undeva să precizăm...

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule consilier, s-a făcut o propunere de către Serviciul Administrație Publică-Juridic vizavi de proiectul de hotărâre care a fost și vizat de către mine. În timpul defășurării ședinței, conform procedurilor legale, dumneavoastră aveți dreptul să propuneți amendamente. S-a făcut un amendament pentru a fi respectată întocmai forma pe care dumneavoastră ați propus-o. Procedura de vot s-a încheiat și vă spun că nu mai puteți relua procedura de vot în momentul de față, în aceeași ședință. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Deci, era o întrebare.

Domnul secretar Ion Didoiu: Da. Și eu v-am răspuns.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Așteptați să termin. Dacă era ales domnul viceprimar Gigi Ion Matei nu era nevoie de această precizare. Deci, eu întreb dacă pe cale de consecință a alegerii domnului Vîrlan Eduard, întrucât domnul Vasile Cocoș a fost desemnat să exercite aceste atribuțiuni doar pe timpul în care Ion Gigi Matei exercita atribuțiile de primar, mai este sau nu necesară această precizare?

Domnul secretar Ion Didoiu: În proiectul de hotărâre pe care noi l-am redactat și am asigurat sprijin erau făcute aceste mențiuni. Dumneavoastră nu ați fost de acord cu propunerile Serviciului Juridic, Administrație Publică Locală. Am spus ce am avut de spus. Eu nu pot să spun că pe cale de consecință sau nu încetează. Deci, nu decid eu asta.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar, am înțeles. Aș vrea să fac două mențiuni ca să fie limpede pentru toți colegii din consiliu. La punctul patru pe care l-am dezbătut și a avut loc votul, noi am stabilit, prin inițiativă, ca denumirea proiectului de hotărâre să se refere nu la retragerea atribuțiilor ce îi sunt conferite așa cum a fost redactat de către APL ci, la încetarea desemnării, schimbarea a două cuvinte din proiectul de hotărâre. Că, în proiectul de hotărâre finalizat de Administrația Publică Locală, la art.1, alin.(2) se prevede foarte clar. Consecință a prevederilor alin.(1), Hotărârile Consiliului Local nr.57/2014 și 143/2014 își încetează aplicabilitatea. Asta înseamnă următorul lucru: că domnul Vasile Cocoș nu mai îndeplinește atribuțiile de viceprimar, începând din momentul în care pentru domnul Matei a încetat desemnarea, ca o consecință.

Domnul secretar Ion Didoiu: Asta încercam și eu să vă explic dar probabil că nu am fost înțeles. La proiectul de hotărâre făcut de dumneavoastră noi, conform legii, a trebuit să vă asigurăm sprijin și am completat acel proiect de hotărâre, iar dumneavoastră ați făcut un amendament vizavi de respectarea acelui proiect de hotărâre.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Am făcut un amendament vizavi de proiectul de hotărâre privind titlul. Proiectul de hotărâre se numește nu retragerea atribuțiilor ci încetarea desemnării.

Domnul secretar Ion Didoiu: Da, dar dacă ați modificat titlul se modifică și articolul unu. Este evident.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore:Alineatul 2 va rămâne.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Deci, alineatul care se referă la domnul Vasile Cocoș rămâne.

La punctul șase din ordinea de zi este prezentat: Proiectul de hotărâre privind delegarea unui consilier local care să îndeplinească temporar atribuțiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard, care îndeplinește temporar atribuțiile Primarului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Propuneri vă rog.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu: Îl propun pe domnul consilier Voicu Iulian.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt vă rog să pregătiți buletinele de vot. Procedura de vot rămâne aceeași care a fost votată. Cine nu dorește ca domnul Iulian Voicu să îndeplinească temporar atribuțiile de viceprimar îl poate elimina printr-o linie pe orizontală prin bararea numelui.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Vreau să anunț că nu voi participa la vot.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Cu mențiunea că și domnul Iulian Voicu se va abține de la vot, domnule secretar, buletinele de vot.

Domnul secretar Ion Didoiu: Deja colegele mele s-au dus să le redacteze.

Urmează îndeplinirea procedurii de vot secret. După aceasta comisia de numărare a voturilor se retrage pentru a stabili rezultatul votului. La întoarcerea în sală are cuvântul domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan pentru a da citire procesului verbal al comisiei de numărare. Procesul verbal al comisiei de numărare face parte integrantă din dosarul de ședință și confom acestuia s-a întrunit un număr de 13 voturi „pentru” domnul Voicu Marius Iulian și 1 vot „împotrivă”.

În aceste condiții, se deleagă domnul consilier local, Voicu Marius Iulian, să îndeplinească temporar atribuțiile de viceprimar ale domnului Vîrlan Eduard, pe perioada în care acesta îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform Hotărârii Consiliului Local nr.101 din 2 iunie 2015.

Consilierul local desemnat conform alineatului precedent va beneficia de toate drepturile și va avea toate obligațiile specifice funcției de viceprimar.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Ca o consecință a votului de astăzi, structura de conducere a Primăriei este următoarea: domnul viceprimar Eduard Vîrlan cu atribuțiuni depline de primar, domnul Matei Gigi Ion -viceprimar, domnul Voicu Iulian consilier local cu atribuțiuni de viceprimar. Mulțumesc continuăm ordinea de zi și la punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, pe termen de 10 de ani, în valoare de 20.000.000 de lei.

Domnul secretar ion Didoiu: Domnule președinte, inițiatorul proiectelor de hotărâre a cerut să fie chemat în sală. Rugămintea mea este să îi chemăm.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Nu i-a scos nimeni din sală. Pot intra oricând. Trimiteți pe cineva să-i anunțe.

În acest moment au intrat în sala de ședință următorii: domnul viceprimar Gigi Ion Matei, domnul consilier local Amza Valeru, domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe, domnul consilier local Gherghinaru Ion și domnul consilier local Olteanu Marin. În acest moment sunt prezenți la ședință 20 de consilieri locali din cei 23 de consilieri locali în funcție

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne, pe termen de 10 de ani, în valoare de 20.000.000 de lei.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă contractarea unei finanțări rambursabile interne în sumă de 20.000.000 lei, de la Banca de Export Import a României - EXIMBANK S.A. - Agenția Râmnicu Vâlcea, a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare, la costul de 2.327.833,11 lei, în următoarea structură:

 • - 2.267.753,11 lei dobândă, marja dobânzii fiind de 1,50% ca element fix și ROBOR 1M ca element variabil;

 • - 60.000 lei comision de gestiune;

 • - 80 lei înscrierea la Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

Condițiile de contractare a împrumutului prevăzut la alineatul precedent sunt următoarele:

 • - termen de utilizare a creditului - 10 ani (120 de luni);

 • - perioadă de tragere (consum) - 1 an (12 luni);

 • - perioadă de rambursare - 9 ani (108 luni).

Împrumutul contractat în condițiile stabilite mai sus este destinat asigurării surselor proprii de finanțare pentru portofoliul de proiecte din Planul Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Investițiile publice de interes local ce urmează a fi finanțate din împrumut sunt următoarele:

 • - Reabilitare și modernizare Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • - Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (S3, H2, R4, 51A, 113, 129, 131, 132, A1);

 • - Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (88, S7/2, O4, 20);

 • - Reabilitarea termică a blocurilor de locuințe (123, P1, P4, P5, 24, A37/1, 98, N9, N10, 15, O3, O6, O7, O8, 18).

Repartizarea sumelor din împrumut, pe obiective, va fi aprobată de Consiliul Local pe măsura pregătirii investițiilor și contractarea execuției.

Din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea se asigură integral plata :

 • - serviciului anual al datoriei publice locale ;

 • - oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții publice de interes local prevăzute mai sus ;

 • - altor cheltuieli neeligibile ale finanțării rambursabile prevăzute mai sus.

Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite va publica pe pagina de internet a municipiului Râmnicu Vâlcea următoarele date :

 • a) hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea împrumutului contractat în valuta de contract;

 • c) gradul de îndatorare a municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a împrumutului ;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

Datele prevăzute la alineatul precedent se actualizează, prin grija Direcției Economico-Financiare, în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile interne în sumă de 20.000.000 lei.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe obiective a finanțării rambursabile interne în sumă de 20.000.000 lei.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă repartizarea finanțării rambursabile interne, în sumă de 20.000.000 lei, pentru obiectivele de investiții prevăzute în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Orice modificare, prin redistribuirea finanțării rambursabile între obiectivele de investiții, se va efectua cu aprobarea Consiliului Local și cu avizul comisiei de autorizare a împrumuturilor locale.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri proprii al unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru anul 2015.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, în plus, cu suma de 15.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 4.322.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

 • - anexa nr.1 - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015 - Venituri;

 • - anexa nr.2 - Bugetul autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2015 - Cheltuieli.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unui imobil - teren cu destinația de drum public.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unui imobil - teren cu destinația de drum public.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului terenul în suprafață de 1.174 m.p., cu destinația de drum public. Terenul situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, ce pornește din strada Arinilor, spre sud, este identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată.

Valoarea terenului identificat la art.1 este de 41.090 lei (35 lei/m.p. x 1.174 m.p.) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici, și stabilite prin raport de evaluare, întocmit de evaluator atestat ANEVAR.

Consecință a prevederilor de mai sus, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea, în domeniul public al municipiului, a unui imobil teren, aferent canalului de evacuare a apelor de suprafață.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea, în domeniul public al municipiului, a unui imobil teren, aferent canalului de evacuare a apelor de suprafață.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă inventarierea în domeniul public al municipiului imobilul-teren în suprafață de 350 m.p., aferent canalului de evacuare a apelor de suprafață, situat între strada Arinilor și râul Olănești, identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată.

Valoarea terenului identificat mai sus este de 24.500 lei (70 lei/m.p. x 350 m.p.) și a fost stabilită în funcție de valorile de piață ale terenurilor din municipiul Râmnicu Vâlcea, utilizate de notarii publici, și stabilite prin raport de evaluare, întocmit de evaluator atestat ANEVAR

Consecință a prevederilor de mai sus, se completează inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2007.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea “Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea 2014 - 2020”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate ale Consiliului Local și-au prezentat avizele după cum urmează : comisia nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor - aviz favorabil; comisia nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale -aviz favorabil; comisia nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură - aviz favorabil; comisia nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură -discuții în plen și comisia nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement- aviz favorabil.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Mulțumesc. Așteptam de mult acest material. Am citit cele 289 de pagini și am scos câteva notițe. O să fiu scurt pentru că ședința s-a prelungit cam la fel ca data trecută. Trec direct la concluzii pentru că sunt cele mai importante. Se conturează trei vulnerabilități principale care, zic eu, trebuie îndreptate. Lipsa unor facilități directe pentru investitori. Știm cu toții că sunt probleme economice. Datele am văzut că sunt unele până în 2012, datele statistice și altele până în 2013. Până la urmă nu avem o analiză foarte foarte clară. Poate reușim să avem și datele până la nivelul anului 2014. Deci, se propun niște facilități directe pentru investitori. Cred că și dumneavoastră îmi dați dreptate și este nevoie să amenajăm un nou parc industrial pentru a avea ce le oferi potențialilor investitori. De asemenea, avem nevoie de o strategie de marketing... Nu vreau să fac pe deșteptul, sunt propunerile mele personale și dacă mi le îmbrățișați și dumneavoastră poate reușim împreună să rezolvăm cât de cât problemeaeconomică a orașului. Deci, vă spuneam: cred că este nevoie și de o strategie de marketing să participăm la toate evenimentele economice, bineînțeles cu propunerile noastre concrete. Având în spate un parc industrial sau măcar la stadiul de proiect cred că putem deveni mult mai credibili. Deci, propunerea mea este amenajarea unui parc industrial în municipiul Râmnicu Vâlcea. O să fie discuții legate de teren, astea sunt detalii tehnice dar le putem analiza ulterior. După aceea, suntem sub media/țară la numărul de cadre medicale. Avem 1,73 medici la 1000 de locuitori, media pe țară este de 2,54. Deci e mult și cred că se justifică atunci construcția unui spital municipal. O să spuneți că este nevoie de fonduri, ajungem imediat și acolo pentru că propunerile mele nu sunt goale și atunci o să discutăm concret și pe cifre. O a doua propunere concretă ar fi construirea unui spital municipal pentru a fi întradevăr în media pe țară și nu mă refer la Uniunea Europeană pentru că e bine să ne vedem lungul nasului și să ne comparăm cu cei mai apropiați de noi. De asemenea, se constată o îmbătrânire accentuată a populației pentru că tinerii nu mai au foarte multe oportunități în oraș. Ar trebui să inițiem un proiect zic eu, în premieră aș amenaja la Râmnicu Vâlcea un «Centru de excelență în IT». Cred că avem resursă umană și suntem recunoscuți ca fiind un pic specialiști și putem să realizăm un centru. Cheltuiala nu este foarte mare și eu cred că este un proiect de succes, așa cum se vede și la Cluj. La Cluj s-a dezvoltat foarte mult orașul în jurul unei idei similare. O să vorbim și de cifre pentru că am văzut că avem un portofoliu de proiecte și, din păcate nu am regăsit în portofoliul de proiecte aceste propuneri ale mele. Dacă vorbim de finanțare, eu am identificat câteva obiective care cred eu că nu sunt sustenabile nici de la bugetul local și nici dacă avem finanțare europeană. Am văzut pe lista de proiecte -amenajarea Arenelor Traian- cu o valoare de 12 milioane de euro. Cu 12 milioane de euro rezolvăm și parcul industrial și spitalul municipal și centrul de excelență. Avem subtraversarea pietronală de la bulevardul Tineretului...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu sunt pe aceeași axă.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:Am înțeles. Este vorba de investițiile orașului și cred că trebuie să le stabilim prioritățile. 12 milioane de euro cred eu că este o sumă prea mare. Întradevăr trebuie modernizate, dar ce facem după aceea cu ele? Trebuie concesionate și cine își permite să plătească o redevență la nivelul unor investiții de 12 milioane de euro? Subtraversarea de la Tineretului este un milion de euro. Eu lucrez în zonă acolo. Nu sunt ambuteiaje, nu există blocaj în trafic și cred că varianta actuală cu semaforizare temporizată este suficientă pentru bulevardul Tineretului și e vorba de un milion de euro. După aceea, amenajare heliport la Malul Alb - trei milioane de euro. Un pic cam mult. Parcare subterană Ostroveni - șapte milioane de euro.

Domnul viceprimar Gigi Ion Metie: Este eliberată autorizație de construire. Dar, de proiectele care sunt rezolvate ce să mai zic? Este autorizație de construire emisă pentru parcarea din Ostroveni.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Șapte milioane de euro, este o evaluare... Este o părere personală.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Matei, lăsați-l să-și termine ideile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:Eu vorbesc de stabilirea priorităților. Acestea sunt prioritățile mele. Dacă dumneavoastră aveți alte priorități nu este nicio problemă le dezbatem. De asemenea, avem centru de recuperare balneo - 3 milioane de euro. Probabil pentru că nu am studiu de fezabilitate, putem să amenajăm un spital municipal. Deci, este propunerea mea pentru că am văzut că orașul acum este concentrat în jurul sectorului serviciilor. Sectorul servicii este cel mai bine dezvoltat, dar este cel mai vulnerabil sector pentru că depinde de industrie și atunci trebuie să gândim un pic general, să stabilim prioritățile. Mulțumesc, atât am avut de spus.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Constantinescu, să interpretez în felul următor ca un amendament al dumneavoastră. Un amendament care prezintă mai multe proiecte. Vă rog să închideți telefoanele mobile.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, nu îmbracă forma unor amendamente. Trebuie să fie o formă scrisă. Au fost analizate, dezbătute.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule, secretar, puțină răbdare vă rog. Deci, să înțeled domnule Constantinescu că dumneavoastră propuneți un amendament de îmbunătățire a strategiei de dezvoltare locală care să cuprindă câteva puncte, printre care : facilități pentru investitori...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Prin amenajarea unui parc industrial. 2. Spital municipal în Râmnicu Vâlcea. 3. Centru de excelență în IT pentru tinerii din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Am înțeles. Aș veni și eu cu o completare în acest sens care se referă la următorul proiect. Trebuie să ne gândim la retragerea traficului greu din municipiul Râmnicu Vâlcea și să avem în vedere pentru a iniția proiecte de la lua de la Ministerul de Finanțe, vama pentru a construi acolo un sediu care este destul de generos și cu parcare arhisuficientă pentru a muta acolo Poliția Locală și Poliția Municipiului- Poliția Circulație de la Municipiu ca să nu mai avem niciun fel de probleme. Pe viitor, conturându-se finalizarea tronsonului de bulevard Dem Rădulescu cu sensul giratoriu și tot ce este acum la vamă pentru traficul greu să găsim o soluție pentru a scoate la marginea orașului. Avem câteva variante în zona de sud a municipiului, la bulevardul cu patru benzi. Este o fabrică care acum este închisă și este dezafectată. Dar, dacă prevedem aceste lucruri în strategia de dezvoltare a municipiului Râmnicu Vâlcea pe următoarea perioadă de timp, sunt niște ținte pe care noi le putem atinge dar, varinta strategiei va fi aprobată astăzi, însă pentru prima ședință ordinară a consiliului local să venim cu aceste amendamente făcute, cu sprijinul Departamentului Juridic ca proiectele de hotărâre să fie redactate corespunzător pentru că sunt convins că vor mai fi.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:Nu știu dacă, din punct de vedere juridic, în momentul în care aprobăm forma aceasta a strategiei mai putem să o îmbunătățim?

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar?

Domnul secretar Ion Didoiu: Da. Cum să nu?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: De fapt este o completare a portofoliului de proiecte.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Nu neapărat pentru că sunt pe puncte strategice cum sunt facilitățile pentru investitori. Până la ședința ordinară din cursul lunii iunie avem departamentul de specialitate al primăriei și pe ideile promovate astăzi de domnul Constantinescu, de subsemnatul și dacă mai sunt ați colegi îi invit la discuție. Domnule Persu?

Domnul consilier local Persu Mihai: Vă mulțumesc domnule președinte și mă bucur că și colegul nostru, domnul consilier Cosmin Constantinescu se raliază opiniilor pe care noi le-a avut și aș vrea să-i spun că au fost atât dezbateri publice pe problema strategiei de dezvoltare și eu am participat în cadrul acelei comisii care s-a întâlnit cu specialiștii de la Craiova în care aceste discuții s-au făcut. Mai mult noi am venit cu niște propuneri concrete scrise. Mă refer aici la grupul consilierilor liberali care a venit cu aceste propuneri concrete, inclusiv propunerea privind spitalul municipal sau centrul de excelență în IT. Sunt lucruri pe care le-am discutat și mă surprinde neplăcut dacă nu sunt. Este foarte adevărat că mi-a scăpat să citesc din nou acest material. Am considerat că am convenit ca aceste lucruri să apară în strategia de dezvoltare. Este neplăcut să aud, dacă întradevăr nu au apărut, pentru că promisiunea a fost după ultima discuție avută cu specialiștii, urmând ca toate aceste puncte vor apărea în strategia de dezvoltare. Dacă nu au apărut, nu este în regulă pentru că am muncit la acest lucru și știți foarte bine că am venit și am stat încă două ore după dezbaterea publică și am lucrat la acest material.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Haideți, vă rog în mod insistent să închideți telefoanele mobile.

Domnul consilier local Persu Mihai: În sfârșit este bine că până la urmă avem o strategie de dezvoltare. Nu este forma finală, pentru că este doar...

Se creează microfonie și nu se pot distinge discuțiile.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Închideți telefoanele mobile, dacă nu suspend ședința. Continuăm.

Domnul consilier local Persu Mihai: Este bine că astăzi avem o strategie de dezvoltare a municipiului. Este foarte clar că în funcție de necesitățile și dezvoltarea municipiului, aceste proiecte unele vor fi amendate, altele suplimentate și vom veni cu variante noi. Vă mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții? Domnul Amza?

Domnul consilier Amza Valeru: Dacă îmi permiteți, legat de Spitalul Municipal eu m-aș bucura să se realizeze, dar vreau să vă spun că la ora actuală, pe lângă spitalul de jos unde sunt cinci secții, există materiale cu care se lucrează, mă refer la mese de operații din 1973.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Amza, vă referiți la sptalul vechi sau maternitatea?

Domnul consilier local Amza Valeru: La Maternitate care aparține de Spitalul Județean pentru că sunt un tot unitar și spitalul vechi și maternitatea și Spitalul Județean. Eu zic ca mai întâi să îmbunătățim situația care este la ora actuală dacă avem posibilitatea să facem acest lucru și pe urmă să ne gândim la construcția unui alt spital.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule consilier Amza, eu cred că domnul Constantinescu nu s-a referit în mod expres la construirea unui spital din temelii. Sunt convins că există poate varianta de a fi preluată una dintre aceste unități și a fi administrată de către Primărie. Nu neapărat să construim ceva, ci să preluăm o construcție, însă amendamentul care va fi propus într-o ședință ulterioară să fie susținut de toți consilierii.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Urmează un studiu de fezabilitate și vedem varianta cea mai bună.

Domnul consilier local Amza Valeru: Acest spital este în proprietatea Consiliului Județean.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Va fi făcută o dezbatere în acest sens. Inițiativa aparține unui coleg din consiliu și cu sprijinul tuturor va fi dusă la finalitate.

Domnul consilier local Amza Valeru: Vreau să vă spun că o masă de operație costă în jur de 5 milioane și ceva de euro spitalul cred că costă mai mult.

Domnul consilier local Amza Valeru: Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, supun aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea “Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Râmnicu Vâlcea 2014 - 2020”, în forma prezentată de executiv, urmând ca în ședințele viitoare să îmbunătățim această strategie.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă “Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2014-2020”, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

“Strategia de Dezvoltare Locală a Municipiului Râmnicu Vâlcea 2014-2020 ”, aprobată conform alineatului precedent se păstrează la Direcția Dezvoltare Locală.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului real al energiei termice pentru sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea bilanțului real al energiei termice pentru sistemul de alimentare cu energie termică al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă bilantul real al energiei termice pe anul 2013 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică a municipiului Râmnicu Vâlcea, după cum urmează:

S.C. CET GOVORA S.A.

Pierderi reale de energie termică pe perioada de bilanț - anul 2013

MWh/an

Gcal/an

%

Sistemul de transport

Total din care :

86.786,57

74.636,45

18,24

Prin transfer de caldură

82.970,07

71.354,26

17,44

Pierderi masice

3.816,50

3.282,19

0,80

Sistemul de distribuție

Total din care :

69.721,14

59.960,18

19,64

Prin transfer de caldură în mediul ambiant

35.976,51

30.939,80

10,14

Pierderi masice

33.744,63

29.020,38

9,50

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Reabilitare bazine de înot la Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”+ Raportul de completare nr. 19235 din 25.05.2015 al Direcției Investiții-Achiziții Publice.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale si nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Reabilitare bazine de înot la Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea”+ Raportul de completare nr. 19235 din 25.05.2015 al Direcției Investiții-Achiziții Publice.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Reabilitare bazine de înot la Baza de Agrement Ostroveni în municipiul Râmnicu Vâlcea” la valoarea de 947.109 mii lei fara TVA, respectiv 214.390 mii euro fara TVA, din care C+M - 665.954 mii lei fara TVA, respectiv 150.747 mii euro fara TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind preluarea din administrarea Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, în administrarea Consiliului Local, a unei suprafețe de teren.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind preluarea din administrarea Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea, în administrarea Consiliului Local, a unei suprafețe de teren.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă preluarea din administrarea Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea în administrarea Consiliului Local al municipiului a terenului în suprafață de 768 mp, pe care se va realiza obiectivul de investiții “Amenajare teren de sport - zona Splaiul Independenței”. Terenul este identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată.

Consecință a prevederilor alineatului, se modifică protocolul de predare - primire, încheiat între Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea și Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea.

De asemenea, se împuternicește primarul municipiului, ca prin serviciile de specialitate, să întocmească și să semneze actul adițional la protocolul mentionat la alineatul precedent.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără modificări sau completări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind inventarierea unei suprafețe de teren în domeniul privat al municipiului și aprobarea concesionării directe a acesteia.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă următoarele:

 • - trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului a terenului în suprafață de 2,40 m.p.(rot.), situat în str. Luceafărului nr.10, blocul A16, sc.E, ap.1, parter, identificat în planul de situație, anexă la hotărârea adoptată;

 • - concesionarea directă a suprefeței de teren prevăzută la alineatul precedent, respectiv 2,40 m.p., pentru proprietarul apartamentului, în vederea amenajării unui acces din exterior, din pavele înierbate, fără închideri. De asemenea, nu este permisă acoperirea suprafețelor vitrate cu publicitate;

 • - prețul concesiunii este de 430 EURO/m.p. - echivalent în lei la data încheierii contractului de concesiune, în conformitate cu prevederile Hotărârilor Consiliului Local nr.99/2003 și 177/64/2004; perioada de concesiune este de 25 de ani;

 • - cheltuielile aferente întabulării în Cartea Funciară a terenului în suprafață de 2,40 m.p.(rot.) vor fi suportate de către concesionar;

 • - împuternicirea primarului municipiului să semneze contractul de concesiune directă pentru suprafața de teren prevăzută mai sus.

La punctul șaptesprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobare PUD « Bloc locuințe S+P+3E+4E retras, str. Ostroveni nr.136 », investitori S.C. Mondosoft S.R.L., Mateescu Maria Aura, Burdufu Vasile și Burdufu Violeta.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate ale Consiliului Local și-au prezentat avizele după cum urmează: comisia nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor - aviz favorabil și comisia nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură- aviz cu următorul amendament : edificiul să aibă maxim 3 etaje și înălțimea să fie P+3.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Au cerut S+P+3E și 4 retras și au fost niște sesizări în comisie și propunem acest amendament.

La solicitarea domnului președinte de ședință, domnul Mihăilă Petre Dragoș, arhitect șef al municipiului spune că este atributul consilului local.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Mai întâi trebuie supus aprobării amendamentul comisiei nr.4, care propune P+3E. Deci, S+P+3E. Domnul general Țârdea.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Eu aș fi de acord și cu amendamentul comisiei însă investitorul când a cerut așa ceva are probabil ceva în cap. Atunci, întreb pe domnul arhitect sau cine este în măsură să spună dacă este legal așa cum a cerut investitorul sau nu este legal. Nu putem face așa cum vrem noi. Mai tăiem un etaj că zice vecinul că are soare sau nu. Este legal sau nu? Dacă ați discutat la comisia de specialitate votați numai dumneavoastră comisia. Poate fi îmbrățișată această propunere dar trebuie îmbrățișată de întreg consiliu și ea se supune la vot. Eu zic să nu punem piedici investitorului. Dacă este ceva ilegal sau nu este în regulă să ne spună domnul arhitect șef și atunci modificăm.

Domnul Mihăilă Petre Dragoș, arhitect șef al municipiului: Conform legislației în vigoare poate construi investitorul așa cum a solicitat.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Mihăilescu nu întrebați dumneavoastră, o să întreb eu. Mai întâi are cuvântul domnul consilier Persu.

Domnul consilier local Persu Mihai: Aș vrea să-mi explice domnul coleg Constantinescu, pentru că eu care am construit niște blocuri în acest oraș aș vrea ca dânsul să-mi explice care este diferența între P+3 sau P+4 retras. Cu ce îi afectează construcția pe vecini? Vreau să știu și motivarea pentru că e un punct de vedere legat de această chestiune.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: A fost o dezbatere destul de aprigă la comisie. Într-adevăr investitorul a solicitat P+3E+4E retras. A fost o sesizare din partea vecinilor și după îndelungi deliberări am ajuns la concluzia că e bine să găsim o variantă de mijloc, pentru că așa cum a spus și domnul arhitect, Codul Civil permite dar atâta timp cât există un disconfort pentru cei din zonă va trebui să găsim o variantă care să-i mulțumească și pe vecini și pe investitor.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Nu căutăm variante de mijloc pe banii omului.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Nu pe banii lui. De aceea vrem să și vedem. Dacă investitorul este nemulțumit.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule secretar, documentația prezentată este legală? Așa se supune la vot.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe: Investitorul are un proiect tehnic întocmit în conformitate cu legislația de urbanism de la această oră. Orice restricții pe care consiliul local le va pune se pot întoarce împotriva noastră cu daune interese. Ați avut o discuție cu investitorul să refacă proiectul la nivelul solicitat sau el a propus cu 3+4 retras tocmai pentru preveni astfel de situații? Avem abilitatea legală să stabilim când este legal? Vreau să știți că ne asumăm responsabilitatea dacă restricționăm investitorul.

Domnul consilier local Persu Mihai: Vreau să vă spun că pe mine nu m-a convins domnul coleg Cosmin Constantinescu, în sensul că din punct de vedere tehnic, și aici ne poate confirma aparatul de specialitate, acest al patrulea etaj retras influențează ca umbrire foarte puțin sau aproape deloc pentru că fiind retras gradul de însorire nu influențează vecinii. Din punctul meu de vedere nu stă în picioare această chestiune de a împăca și capra și varza. Eu vreau să știu dacă la sesizarea pe care a făcut-o acel vecin, din punct de vedere legal, investitorul a respectat pașii pe care îi conferă legea ori nu. Atunci noi trebuie să venim să aprobăm proiectul în varianta așa cum a fost solicitat de investitor sau în varianta a doua pentru că nu întrunește condițiile și sigur vom lua măsuri. Nu intrăm cu o chestiune subiectivă cu “a fi” sau “a nu fi”.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Din punctul meu de vedere ambele variante sunt legale. Rămâne la latitudinea consiliului local care este varianta optimă. Nu-l cunosc nici pe investitorul de la Mondosoft nici pe vecini...

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Dar nu e vorba că îi cunoști sau nu.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule Pruteanu?

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Am solicitat cuvântul, domnule președinte.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Are cuvântul mai întâi domnul Pruteanu. Nu accept dialog în cadrul ședinței de consiliu local.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion: Ba facem. Oricum o să fac și eu dialog.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Eu nu vă permit. Domnule Pruteanu, vă rog.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Am întrebat și eu secretarul dacă este legală propunerea comisiei...

Din sală i se spune să se adreseze cu “domnul secretar”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar Didoiu, vă rog.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, stimați consilieri, proiectul de hotărâre în forma în care a fost inițiată și propusă de inițiator a primit aviz de legalitate. Există o documentație tehnică în spate. Din punctul meu de vedere nu există niciun impediment ca el să fie adoptat în această formă pentru că nu încalcă nicio lege. În situația în care o astfel de propunere de limitare, înseamnă din punctul meu de vedere juridic, o restrângere de drepturi și trebuie să fie motivată așa cum a spus și domnul consilier Persu. Mulțumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Dacă mai sunt discuții pe această temă?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: A fost sesizarea vecinilor și rămâne la latitudinea noastră nu-i nicio problemă.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar Didoiu?

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, în situația în care o astfel de propunere ar fi preluată și votată și ajungem la instanța de contencios, noi, Direcția Juridică, nu putem să apărăm consiliul local doar pe o situație de disconfort prezumată. Noi trebuie să avem în consiliul local o situație de legalitate. Și am spus-o și repet înseamnă restrângerea drepturilor. Deci, dacă legea îi permite, documentația îi permite, PUG-ul îi permite, Regulamentul local de urbanism...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Sesizarea vecinilor a avut mai multe puncte. Departamentele de specialitate din cadrul Primăriei dacă au verificat și dacă există un răspuns la această sesizare?

Domnul secretar Ion Didoiu: Am răspuns că s-a verificat și a primit aviz de legalitate pentru forma pe care dumneavoastră o aveți în față din partea inițiatorului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Supun la vot amendamentul inițiat de către comisia de urbanism.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Domnule președinte, dacă întradevăr departamentele de specialitate au sesizat la fața locului și au constatat că toate punctele sesizării sunt verificate, este amănuntul pe care noi nu l-am știut în comisie. Am avut sesizarea direct la comisie, nu am avut toate datele și atunci dacă este întradevăr perfect legal ca acel edificiu să aibă P+3E+4E retras atunci nu este nicio problemă.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Să înțeleg că se retrage amendamentul comsiei de specialitate de urbanism. Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate supun aprobării proiectul de hotărâre privind aprobare PUD « Bloc locuințe S+P+3E+4E retras, str. Ostroveni nr.136 », investitori S.C. Mondosoft S.R.L., Mateescu Maria Aura, Burdufu Vasile și Burdufu Violeta, în forma prezentată de executiv.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu ”Bloc locuințe S+P+3E+4E retras, strada Ostroveni nr.136 », investitori S.C. Mondosoft S.R.L., Mateescu Maria Aura, Burdufu Vasile și Burdufu Violeta, cu respectarea condiției ca extinderea rețelelor de utilități și racordurile aferente să să realizeze pe cheltuiala investitorilor.

Termenul de valabilitate al documentației aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Bloc locuințe S+P+3E+4E retras, strada Ostroveni nr.136 », investitori S.C. Mondosoft S.R.L., Mateescu Maria Aura, Burdufu Vasile și Burdufu Violeta, aprobată conform alineatul precedent, este de 2 (doi) ani de la data aprobării.

Documentația aferentă Planului Urbanistic de Detaliu ”Bloc locuințe S+P+3E+4E retras, strada Ostroveni nr.136 », investitori S.C. Mondosoft S.R.L., Mateescu Maria Aura, Burdufu Vasile și Burdufu Violeta, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Direcția Urbanism; structura documentației este cuprinsă în opisul aferent acesteia.

Responsabilitatea privind calitatea și conținutul documentației de urbanism, în corelare cu reglementările legale în vigoare, aparține specialistului cu drept de semnătură, în calitate de elaborator al documentației.

Punctul optsprezece din ordinea de zi (în numerotarea inițială doisprezece) «Raport și proiect de hotărâre privind aprobare PUZ “Construire Hypermarket” Kaufland», a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator.

La punctul nouăsprezce din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism PUZ - zona comercială Dovali.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără modificări sau completări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind însușirea Raportului informării și consultării publicului pentru elaborarea documentației de urbanism PUZ - zona comercială Dovali.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se însușește Raportul informării și consultării publicului privind elaborarea documentației de urbanism PUZ - Zona Comercială Dovali, însoțit de punctul de vedere al elaboratorului nr.4 din 20.05.2015, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre pentru completarea « Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare », aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/2014.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură, și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre pentru completarea « Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare », aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/2014.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă completarea art.12 al Cap.VI. Contraventii, Sanctiuni, Răspunderi din « Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/2014, cu 2 (două) litere, respectiv lit.j) și lit.k), care vor avea următorul conținut :

«Art.12.

lit.j) - nerespectarea modului de refacere a carosabilului sau a pietonalului prevăzut în anexa nr.9 la regulament - cu amendă între 1.000 - 2.500 lei ;

lit.k) - nerespectarea de către administratorii de rețele/constructori a obligațiilor prezentului regulament - cu amendă între 500 - 2.000 lei »

La punctul douăzeci și unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind premierea unor sportive pentru rezultatele deosebite obținute.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor, nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Aici dacă nu mă înșel a fost o solicitare și din partea Clubului Chimia Junioare. Au avut niște distincții importante și vrea să știu în ce stadiu este solicitarea dumnealor ?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este diferență față de rețeaua școlară și Clubul Chimia care aparține de Ministerul Educației și Sportului.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Pentru orașul Râmnicu Vâlcea au obținut rezultatele. Mulțumesc.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind premierea unor sportive pentru rezultatele deosebite obținute.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă alocarea din bugetul local, de la Capitolul 67 “Cultură, recreere și religie”, a sumei totale de 7.500 de lei, pentru premierea sportivelor din cadrul echipei de handbal Junioare I a Colegiului Energetic care a câștigat titlul de «Vicecampioană Națională la Campionatul Național de Junioare I 2014 - 2015 », nominalizate în tabelul, anexă la prezenta hotărâre.

Plata sumei prevăzută la alineatul precedent se va face prin intermediul Asociației Județene «Sportul pentru toți».

Punctul douăzeci și doi din ordinea de zi (șaisprezece în varianta inițială) «Raport și proiect de hotărâre privind oferire unor dulciuri copiilor din centrele de ocrotire cu servicii de tip rezidențiat din municipiul Râmnicu Vâlcea, cu ocazia Zilei Copilului », a fost retras de pe ordinea de zi de către inițiator.

La punctul douăzeci și trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.06.2015.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Eu am să votez și punctul acesta. Nu este nicio problemă dar mie îmi ridică un semn de întrebare rezultatul concursului. S-au prezentat la concurs 37 din personal TESA ș.a.m.d. 33 admiși și respinși -4, adică vor pleca și se modifică organigrama.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu. Nu cresc în grad.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției Administrării Domeniului Public, începând cu data de 01.06.2015.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, începând cu data adoptării acestei hotărâri, se modifică statul de funcții al Direcției Administrării Domeniului Public, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci și patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului “Antim Ivireanu” în Liceul Sanitar “Antim Ivireanu”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii Liceului “Antim Ivireanu” în Liceul Sanitar “Antim Ivireanu”.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă schimbarea denumirii Liceului “Antim Ivireanu” în Liceul Sanitar « Antim Ivireanu ».

Consecință a prevederilor de mai sus, se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr.31/2012 privind aprobarea noilor denumiri ale unităților de învățământ preuniversitar, precum și Hotărârea Consiliului Local nr.7/2015 privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2015-2016.

La punctul douăzeci și cinci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.85 din 29.04.2015.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.85 din 29.04.2015.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă rectificarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr.85/29.04.2015 în sensul înscrierii corecte a denumirii arterei de circulație « intrarea Alexandru Dumitrescu COLTEȘTI» în loc de « intrarea Alexandru Dumitru Colțești », cum greșit a fost preluat în hotărâre .

La punctul douăzeci și șase din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea transformării unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă transformarea unor posturi din statul de funcții aferent instituțiilor învățământului preuniversitar de stat și învățământului preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea urmare a promovării în grade/trepte profesionale superioare, conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul douăzeci și șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2015.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2015 la partea de cheltuieli - anexa nr.2 la prezenta hotărâre, acesta rămânând la valoarea totală de 250.603.000 lei. Influențele se regăsesc la următoarele capitole de cheltuieli :

 • - CAP 84 - Transport în comun = + 363.000 lei - majorare capital social S.C. ETA S.A. pentru plata ratei nr.6, aferentă contractului încheiat pentru achiziția de autobuze ;

 • - CAP 97 - Fond rezervă = - 363.000 lei.

De asemenea, se aprobă rectificarea listei de investiții pe anul 2015 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE, în plus cu suma de 363.000 lei, aceasta ajungând la valoarea totală de 35.234.000 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată. Influențele constau în:

Majorarea capitolului 84.02 - Majorare capital social S.C. ETA SA cu suma de 363.000 lei.

Consecință a majorării capitalului social al Societății ETA SA conform alineatului precedent, se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea ETA S.A, pentru a îndeplini atribuția prevăzută la art. 4.4.1 lit.f) din Actul Constitutiv al societății, respectiv «să majoreze capitalul social al societății cu suma de 363.000 lei».

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la mai sus, iar anexele nr. 1 - Situația veniturilor estimate de încasat la bugetul local pe anul 2015, nr. 3 -Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2015, nr. 4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse pe anul 2015 » și nr. 5 - lista de investiții pe anul 2015 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local rămân nemodificate.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Înainte să supuneți la vot vreau să vă aduc aminte că trebuie să aduceți la cunoștință...

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Știu ce am de făcut, domnule Pruteanu.

La punctul douăzeci și opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participațiune cu S.C. XAVITEL S.R.L..

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere în participațiune cu S.C. XAVITEL S.R.L..

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local, prezenți la ședință, se aprobă prelungirea până la data de 1 octombrie 2015 a duratei contractului de asociere în participațiune nr.20728 din 11.06.2012, încheiat cu S.C. XAVITEL S.R.L., având ca obiect amplasarea pe domeniul public a 5 (cinci) panouri publicitare pentru care au fost obținute autorizații de construire.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Aș vrea să informez colegii din consiliul local care au lipsit din timpul ședinței de la primele șase puncte din ordinea de zi...

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule președinte, mai avem de prezentat deciziile Curții de Conturi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule secretar, știu. Nu am închis ședința. Aș vrea să-i informez pe colegii din consiliul local care au ieșit din sală...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu ne interesează.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: E doar o informare a președintelui de ședință. Vă spun că vi s-au retras atribuțiile de primar. Domnule Matei vă spun care este decizia consiliului local cu un număr de 14 voturi. V-au fost retrase atribuțiunile. Hotărârea se va redacta astăzi și în câteva ore veți fi încunoștiințat. Sper ca până la finalul programului să semnați pentru primirea hotărârii. Atribuțiile de primar au fost delegate celuilalt coleg, domnului Eduard Vîrlan. A fost revocată hotărârea, implicit, în care domnul Cocoș îndeplinea atribuțiile de viceprimar în calitate de consilier. În locul acestuia a fost desemnat domnul consilier local Iulian Voicu. Dumneavoastră ați rămas doar cu calitatea de viceprimar. De asemenea, sunt prezentate spre informarea Consiliului Local, Deciziile Curții de Conturi a României :

-Decizia nr. 11/2015 din 18.05.2015;

-Decizia nr. 12/2015 din 18.05.2015.

La capitolul „Întrebări și interpelări” are cuvântul domnul consilier local Țârdea Dumitru: Am rugămintea, cu tot respectul, dacă mai conduceți ședința să nu mai apostrofați consilierii.â, indiferent de unde sunt. Dați naștere la discuții sterile și uneori alunecă pe o pantă necorespunzătoare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Crăciunescu Grigore: Având în vedere experiența dumneavoastră și diferența de vârstă, voi trata această intervenție ca atare. Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR MUNICIPIU,

ec. Grigore Crăciunescu

jurist Ion DIDOIU


Red.

R.M./1 ex.