Hotărârea nr. 99/2015

Hotarirea 99 - 2 iunie 2015 - revocare HCL nr.96 din 28 mai 2015

ROMAN IA

Județul Vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.99

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.96 adoptată în ședința extraordinară din 28.05.2015 privind delegarea unui consilier local care să indeplinească temporar, atribuțiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard care îndeplinește temporar atribuțiile primarului

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 02 iunie 2015, la care participă 15 consilieri din cei 23 în funcție;

Având in vedere solicitarea unui număr de opt consilieri municipali, respectiv Vîrlan Eduard, loniță Gheorghe, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Boban Liviu, Vețeleanu Ninel Eusebiu referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.96 adoptată în ședința extraordinară din 28.05.2015 privind delegarea unui consilier local care să indeplinească temporar, atribuțiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard, care îndeplinește temporar atribuțiile primarului;

în temeiul dispozițiilor prevăzute de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora această hotărâre nu a intrat in circuitul civil și nu a produs efecte juridice ;

în baza art. 36, alin.(2), 45 și art. 115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind 14 voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art1. începând cu data prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.96 din 28.05.2015 privind delegarea unui consilier local care să indeplinească temporar, atribuțiile viceprimarului municipiului Vîrlan Eduard care îndeplinește temporar atribuțiile primarului.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, in copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Economico - Finaciare.