Hotărârea nr. 94/2015

Hotarirea 94 - 28 mai 2015 - retragere atributii primar

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.94 privind retragerea atribuțiunilor de Primar deținute de viceprimarul Ion Gigi Matei

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 28 mai 2015, la care participă 14 consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere solicitarea unui număr de opt consilieri municipali, respectiv Vîrlan Eduard, loniță Gheorghe, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, privind retragerea atribuțiunilor de Primar deținute de viceprimarul Ion Gigi Matei;

în temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 - începând cu data prezentei, se retrag atribuțiunile de Primar deținute de viceprimarul Ion Gigi Matei.

Art.2 - Prezenta Hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor publice înființate de Consiliul Local. 1

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Râmnicu Vâlcea, 28 mai 2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind retragerea atribuțiunilor de Primar deținute de viceprimarul Ion Gigi Matei

Având în vedere solicitarea unui număr de opt consilieri municipali, respectiv Vîrlan Eduard, loniță Gheorghe, Pruteanu Costel Bogdan, Crăciunescu Grigore, Mușat Constantin, Persu Mihai, Bobeanu Maria, Vețeleanu Ninel Eusebiu, privind retragerea atribuțiunilor de Primar deținute de viceprimarul Ion Gigi Matei;

în temeiul Art.45 din Legea 215/2001, văzând rezultatul votului potrivit căruia majoritatea consilierilor municipali, respectiv......au votat pentru retragerea atribuțiunilor de Primar

deținute de viceprimarul Ion Gigi Matei,

Hotărăște

Art.1 - începând cu data prezentei se retrag atribuțiunile de Primar deținute de viceprimarul Ion Gigi Matei.

Art.2 - Prezenta Hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire tuturor structurilor din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, precum și serviciilor publice și instituțiilor publice înființate de Consiliul Local

Semnături           ✓

  • 1. Vîrlan Eduard

  • 2. loniță Gheorghe

  • 3. Prutenu Costel BogdaB^J S /

  • 4. Crăciunescu Grigore

  • 5. Mușat Constantini""^

  • 6. Persu Mihai \W? ' ?

  • 7. Bobeanu Maria

  • 8. Vețeleanu Ninel Eusebii/