Hotărârea nr. 7/2015

Hotarirea 7 - 29 ianuarie 2015 - aprobarea retelei scolare

ROMAN1A

Județul Vâlcea Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


vr.. !.■ • i “.

,i


» " îi fî 4;


www.primariavl.ro


HOTĂRÂREA NR.7

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2015 - 2016

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 29 ianuarie 2015, la care participă toți cei 23 de consilieri locali în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.2663 din 23.01.2015, întocmit de Serviciul APL, Reglementări, Aplicare L10/2001 prin care se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2015 - 2016;

Având în vedere raportele cuprinzând avizele comisiilor de specialitate nr. 1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de adresa nr. 78 din 23.01.2015 prin care Inspectoratul Școlar Județean Vâlcea a transmis, în conformitate cu prevederile legale, avizul conform;

în temeiul prevederilor art.61 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2015 - 2016, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Direcției Dezvoltare Locală;

  • - Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.


ITRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, \ SECRETAR MUNICIPIU, A (jurist Ior DIDOIU
âmnicu Vâlcea, 29 ianuarie 2015

REȚEAUA ȘCOLARA A UNITĂȚILOR DE INVATA____la ?

■ONSUJULIH LOCAld


EUNIVERSITAR PENTRU ANUL ȘCOLAR

2015-2016 DIN MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

1

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Nr.4

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 97

1.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Copacelu

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Copacelu, nr. 182

1.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Dumbrava minunata

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 95

1.3

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Lizuca

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 96

2

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Colonie

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Caporal Hanciu, nr. 1

2.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Colonia

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Caporal Hanciu, nr. 1

2.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR___________________________________________.

Denumirea AR         ________

Grădiniță cu program normal Stolniceni

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Stolniceni, nr. 168

3

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Nr. 10

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Luceafărului, nr. 7

3.1

Unitatea de invatamant tara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 1

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Aleea Teilor, nr. 5

4

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Anton Pann

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Lucian Blaga, nr. 4

4.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 2

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Aleea Zorelelor, nr. 2

5

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

I.Gh.Duca

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Marasesti, nr. 14

5.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Traian

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Grigore Procopiu, nr. 8

6

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Take lonescu

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 128

6.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Cozia

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Regina Maria, nr. 14

6.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Micul Prinț

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Grai Praporgescu, nr. 3

6.3

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura aronc

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Toți Sfinții

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui traian nr. 139

7

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

7.1

7.2

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Nr. 5

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

Bdul Tudor Vladimirescu, nr. 27

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Școala gimnaziala Goranu

Denumirea nivelului școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

Str. Straubing, nr. 39

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Goranu

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Goranu, nr. 20

7.3

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR                                                                  J

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Nicolae Balcescu

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Bdul Nicolae Balcescu, nr. 30

7.4

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Nr. 2

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 27

8

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

nr. 13

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Nichita Stanescu, nr. 1

8.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Nr. 14

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. N. lorga

8.2

Unitatea de Invatamant fara personalitate juridica - structura arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Nr. 6

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Marin Sorescu, nr. 3A

8.3

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 3

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa        _____________________________________________

str. Ostroveni, nr. 2

9

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)__________________________________________________________________________________________

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic                        ___ ____________

Numele

Liceul tehnologic General Magheru

Localitatea

Ramnicu Valcea               __ ____________ ___

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa                               ______________________

str. Calea lui Traian, nr. 43____

10

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu         _____________________________________

Numele

Colegiul de Silvicultura si Protecția Mediului

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 195-197

11

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu național

Numele

Colegiul National Mircea cel Batran

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. Carol I, nr. 41

12

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu național

Numele

Colegiul National de Informatica Matei Basarab

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. Henri Coanda, nr. 21

12.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Nord 2

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Constantin Brancusi, nr. 7

13

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu vocational

Numele

Liceul de Arte "Victor Giuleanu"

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. Popa Șapca, nr. 7

14

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu

Numele

Colegiul Economic

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL

Adresa

Str. Calea lui Traian nr. 91

15

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)___

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu

Numele

Colegiul Energetic

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL, POSTDGEAL

Adresa

str. Aleea Prof. Sergiu Purece, nr. 10

16

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Colegiu National

Numele

Colegiul National Alexandru Lahovari

Localitatea

Ramnicu Val cea

Nivelul școlarizat

GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. Grai Praporgescu, nr. 19

17

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic

Numele

Liceul Tehnologic Henri Coanda

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Mareșal Antonescu, nr. 23

18

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic

Numele

Liceul Tehnologic Oltchim

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. N. Balcescu, nr. 26

19

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu

Numele

Liceul Antim Ivireanu

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Republicii, nr. 19

19.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Nord 1

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Rapsodiei nr. 9                               __________

19.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Nr. 7

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 178

20

Unitatea de invatamant cu oersonalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu vocational

-

Numele

Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Nicolae”

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL

Adresa

str. Antim Ivireanu, nr. 17

20.1

20.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar inferior sau gimnazial

Școala gimnaziala

Denumirea AR

Școala gimnaziala Waldorf

Denumirea nivelului școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 170

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Grădiniță cu program prelungit Waldorf

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 170

21

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

21.1

21.2

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic

Numele

Liceul tehnologic Capitan Nicolae Plesoîanu

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Gabriel Stoianovici, nr. 5

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar inferior sau gimnazial

Școala gimnaziala

Denumirea AR

Spini Ha ret

Denumirea nivelului școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Știrbei Vodă, nr. 111

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structura arond

ata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Nr. 5

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa          ________________________________________

str. Știrbei Vodă, nr. 113

22

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau liceal

Liceu tehnologic                 ___________

Numele

Liceu Tehnologic Ferdinand I

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Aleea Teilor, nr. 1

INVATAMANT PARTICULAR

1

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program normal Teleki

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str.1 Mai, nr. 14

2

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Happy Kids

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Știrbei-Vodă nr.107

3

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program normal Sfanta Ioana Antida

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Matei Basarab, nr. A4

4

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Piticot

Localitatea

Ramnicu Valcea                        __________________________

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR, PRIMAR

Adresa                     _________________________________

Str. Fețeni nr. 8

5

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru nivelul postliceal

Școala postliceala

Numele

Școala Postliceala F.E.G.

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

POSTLICEAL

Adresa

str. Aleea Teilor, nr. 1

6

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru nivelul postliceal

Școala postliceala

Numele

Școala sanitara postliceala Carol Davila

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

POSTLICEAL

Adresa

str. Matei Basarab, nr. 27B

7

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru nivelul postii ceai

Școala primara

Numele

Școala primara E.N.E.

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

invatamant primar

Adresa

str. Nicolae Epure, nr. 8A

8

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru nivelul postliceal

Școala primara

Numele

Școala PITICOT ACADEMY

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

invatamant primar

Adresa

str. Feteni, nr. 8

9

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru nivelul postliceal

Școala primara

Numele

Școala primara DISCOVERY KIDS

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

invatamant primar

Adresa

str. Grigore Procopiu nr. 25

10

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru nivelul postliceal

Grădiniță

Numele

Grădiniță Principesa Maria

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR (autorizat provizoriu)            _________________________________

Adresa

Str. Lespezi, nr. 10