Hotărârea nr. 45/2015

Hotarirea 45 - 28 februarie 2015 - alegere presedinte de sedinta Gherghinaru Ion

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul localHOTĂRÂREA NR.45

privind alegerea președintelui de ședință

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de 27 februarie 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere prevederile art.35, aiin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art.9, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia domnul consilier local, Gherghinaru Ion, a fost nominalizat pentru funcția de președinte de ședință pentru lunile martie, aprilie și mai 2015;

în temeiul art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier local, Gherghinaru Ion, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv martie, aprilie și mai 2015.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GHEORGHE MIH^ILESC’


CONTRASENINEAZĂIPENTRUXEGALITATE,  SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIURâmnicu Vâlcea, 27 februarie 2015