Hotărârea nr. 159/2015

Hotarirea 159 - 31 august 2015 - alegere presedinte de sedinta Sebi Veteleanu

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.159

privind alegerea președintelui de ședința

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședința ordinară la data de 31 august 2015, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Având în vedere prevederile art.35, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cele ale art.9, alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului - cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată prin Legea nr.673/2002;

Ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței Consiliului Local potrivit căreia domnul consilier local, Ninel-Eusebiu Vețeleanu, a fost nominalizat pentru funcția de președinte de ședință pentru lunile august, septembrie și octombrie 2015;

în temeiul prevederilor art.45, alin.(2) coroborate cu cele ale art.35, alin.(1), precum și cele ale art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 20 de voturi « pentru » din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Articol unic. Se alege în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea domnul consilier local, Ninel-Eusebiu Vețeleanu, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv august, septembrie și octombrie 2015.