Proces verbal din 28.11.2013

Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 28 noiembrie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 28 noiembrie 2013, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 3309 din 22.11.2013, la care participă domnul primar Emilian Valentin Frâncu, domnul secretar Ion Didoiu, precum și toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul secretar Ion Didoiu informează că sunt prezenți toți cei 23 consilieri locali în funcție. În aceste condiții, domnul secretar Ion Didoiu declară legal constituită ședința de astăzi. În continuare, domnia sa prezintă procesul verbal al ședinței extraodinare din 12 noiembrie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței extraordinare din 12 noiembrie 2013.

În continuare, doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului “Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare” pentru anul 2013.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare târg Goranu”.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Extindere rețea de iluminat zona intersecția E81 - Decebal”.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare efectuare plăți buget local.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST SA pentru anul 2013.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al

aparatului de specialitate al primarului.

 • 9. Raport și  proiect  de hotărâre  privind aprobarea structurii  personalului

nedidactic  pentru  învățământul  preuniversitar de  stat și  învățământul

preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea, 2013 - 2014.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului, concesionate către societatea APAVIL S.A.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 335/183 din 30.10.2008 referitoare la reglementarea, pe teritoriul municipiului, a transportului public de persoane judetean și interjudetean prin curse regulate sau speciale.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2013 referitoare la stabilirea redevenței pentru bunurilor concesionate societății APAVIL SA.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2013 referitoare la suspendarea în parte a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 59/11.03.2013 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor afectate de realizarea obiectivului de investiții “Arteră de legătură între bdul Nicolae Bălcescu și bdul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Direcției de Protecție Socială.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de parteneriat adoptată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/172/29.11.2012, în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul “Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara - Râmnicu Vâlcea”.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind actualizarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - Cap. 67 - cultură, recreere și religie.

 • 19. Diverse.

 • - subpunctul 1 - Raport si proiect de hotarare privind inchirierea spatiului in suprafata de 106,92 mp din strada Carol I, nr.30, bl.D6, parter, catre Partidul Social Democrat;

 • - subpunctul 2 - Raport si proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de executie a lucrarilor pe domeniul public si privat al municipiului la retelele edilitare;

 • - subpunctul 3 - Raport si proiect de hotarare referitor la adoptarea unor masuri cu privire la Clubul Sportiv Municipal Rm.Valcea;

 • - Subpunctul 4 - Raport si proiect de hotarare privind admiterea unor noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Zona Metroplitana Ramnicu Valcea”;

 • - Alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 3 luni -decembrie, ianuarie si februarie 2014.

Domnul primar Emilian Frâncu: Mai întâi aș dori să vă propun retragerea punctului patru de la „Diverse”, respectiv: Raport si proiect de hotarare privind admiterea unor noi membri in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ Zona Metroplitana Ramnicu Valcea”, motivat de faptul că și-a exprimat dorința să mai adere la această asociație comuna Sălătrucel și orașul Brezoi. Vă mulțumesc.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Mai am și eu o discuție legată de suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre inițiat de către mine, în baza art.43 din Legea nr.215/2001. E vorba de un proiect de hotărâre privind achiziționarea de servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare pentru dosare cu grad mare de dificultate. Aș vrea să vă rog să-l treceți la „Diverse” ca ultim punct.

Domnul primar Emilian Frâncu: Mie mi s-a părut oportună solicitarea dumneavoastră și cred că este binevenită. Am însă următoarea rugăminte sau observație. Aș dori ca staff-ul tehnic să pregătească puțin mai bine acest document, pentru că este un document care va ușura într-un fel, pe viitor, posibilitatea ca să ne apărăm în instanțe, dar trebuie anumite nuanțări făcute suplimentar. Nu este bine ca în cadrul ședinței să se poarte tot felul de discuții asupra modului de rezolvare a situațiilor. Dacă staff-ul tehnic vă va invita să discutați la concret și o să vă rog să fiu și eu invitat pentru a putea să găsim cele mai bune variante. Vă promit că la ședința din 10 decembrie pe care o vom convoca acesta va fi un punct, nu la „Diverse”, ci punct principal pe ordinea de zi.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Cu tot respectul, eu zic că situația este destul de clară. Din punctul meu de vedere nu văd ce alte nunanțări ar trebui făcute. Eu am scris foarte clar că achiziționarea se va face pe fiecare proces în parte și nu văd ce nuanțe ar fi în plus față de acest aspect.

Domnul primar Emilian Frâncu: Vreau să vă dau un răspuns punctual ca să înțelegeți. Nu aș dori să discutăm doar de proces în parte, domnule consilier. Vă dau o temă. Eu doresc să faa expropierea unui teren de utilitate publică în zona Colonie Nuci. Este o problemă de principiu pe care trebuie să o rezolvăm cu Oltchim. Avem de asemenea probleme de principiu și așa cum spuneți dumneavoastră, procesele sunt punctuale așa cum spuneți dumneavoastră, dar aș vrea să se adauge la acest act pe care dumneavoastră îl propuneți și anumite teme pe care noi să le încredințăm anumitor structuri. O a doua problemă care mă frământă foarte tare este că noi nu avem specialist pentru a rezolva chestiuni legate de Registrul Comerțului, de întabulări, de tot felul de asemenea chestiuni. Dacă noi stabilim o modalitate clară pe teme și să stabilim exact cum spune textul dumneavoastră, cred că o săptămână dacă ați avea răbdare am avea un act mult mai cuprinzător.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Eu aș zice că orice lucru poate fi îmbunătățit, astfel încât dumneavoastră veți propune un amendament și dacă noi îl acceptăm, bine. Dacă nu îl acceptăm, nu se aprobă. Din punctul meu de vedere, aș vrea să cer suplimentarea ordinii de zi și să votăm acest aspect.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Dacă îmi dați voie, propunerea dumneavoastră se supune votului, ca să nu existe alte discuții. Noi în comisii nu am discutat lucrul acesta.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Eu am fost în comisii și am prezentat proiectul respectiv

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Doar în comisia dumneavoastră.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Nu, în toate comisiile am fost prezent.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Tocmai aceasta vreau să solicit și eu. Salut inițiativa colegului nostru, este binevenită, dar și materialele când vin: una este să-l ai în comisie în față și cu rapoartele de specialitate și alta este să îl ai din timp ca să-l digeri, să-l analizezi.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Eu am fost în comisii.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Punctul meu de vedere este că, fiind un material cu importanță, dar care nu are o urgență atât de mare încât să nu poată fi amânat zece zile și conform regulamentului de organizare și funcționare al consiliului local, dacă nu sunt rapoartele de specialitate ale comisiilor și toate celelalte nu poate fi analizat. Domnul coleg știe mai bine decât mine, data trecută s-a opus și bine a făcut pe anumite materiale care nu trecuseră prin comisie. Eu cred că este bine să avem o dezbatere serioasă în comisie și nu una formală.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: O să supun votului dumneavoastră ca să-l introducem pe ordinea de zi.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Am si eu o mică intervenție. Dumneavoastră ați participat la comisii, dar are număr de registratură la Primărie?

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Am participat la comisii și are număr de înregistrare la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea. Am fost prezent la comisii și am prezentat colegilor mei punctul meu de vedere, respectiv acest proiect. Pe de altă parte, așa cum am spus, putem să îmbunătățim, dacă apreciați că ar trebui îmbunătățit, tocmai în plen, dacă sunt anumite completări de făcut. Pentru aceasta trebuie să apucăm să discutăm. În al doilea rând, zic eu, că este o chestiune urgentă pentru că dumneavoastră ați introdus un punct asemănător, într-o ședință extraordinară. Atunci nu se poate pune problema de urgență, dar acum eu vin să vă propun un proiect care să se realizeze cât mai transparent. Am vrut să vă rog să o discutăm acum, ca să nu o lungim până la Crăciun.

Domnul primar Emilian Frâncu: Există un document scris, concret în mapele consilierilor locali?.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Nu este raportul de specialitate.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Materialele sunt depuse pentru că le-am prezentat în comisii. Referitor la raportul de specialitate nu este necesar pentru că este un proiect al meu, personal tocmai pentru a fi dezbătut. Haideți să votăm.

Haideți să supunem la vot introducerea pe ordinea de zi a proiectului prezentat de domnul consilier. Întrunind 15 voturi „pentru” și restul „abțineri” (printre care următorii consilieri locali: Vîrlan Eduard, Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan, Pandurașu Adrian Iulian) se aprobă introducerea pe ordinea de zi a ședinței a proiectul de hotărâre al cărui inițiator este domnul consilier local Voicu Marius Iulian.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, doamna președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței cu modificările prezentate și acceptate în plenul ședinței, care este aprobată cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013 plus raportul de completare nr. 61852 din 26.11.2013.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Vă rog ca în expunerile dumneavoastră să vă exprimați scurt și la obiect pentru că este ultima mea ședință. Se propune rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, atat la partea de venituri, cat si la partea de cheltuieli, ajungand la valoarea totală de 240.348.000 lei, din care 230.093.890 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012.

De asemenea, se propune rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 4.995.700 lei, ajungând la valoarea totală de 20.932.780 lei.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Doamna președinte, domnilor colegi, astăzi ni se solicită votul pentru rectificarea bugetului local și a listei de investiții. Observăm că sunt retrase și sunt diminuate sumele aprobate pentru diverse lucrări în faza de execuție în sumă totală de 49 de miliarde. Care este motivul ? Nu se pot încasa banii la bugetul local care provin din diverse surse: impozite pe venituri, cotă parte din I.V.G acordată de Finanțele Publice, din impozite și taxe, din autorizații de construcții, ș.a.m.d. Vă rog să vă amintiți cu toții că la ședința din luna octombrie 2013, când ați aprobat execuția de casă la trimestrul III, v-am spus foarte clar că, așa cum se conturează lucrurile, nu vor fi bani în buget pentru achitarea ratelor la creditele pe care municipalitatea le are contractate. Observăm că la momentul de față lucrurile se complică și sunt aproximativ 40 de miliarde, circa 1 million de euro care nu se pot încasa din diverse motive, iar sursele le cunoașteți cu toții. Am solicitat executivului și, în mod special, colegilor din consiliu să fie extrem de ponderați și foarte prudenți, atunci când aprobă anumite cheltuieli. Ca urmare, ele nu vor putea fi făcute și acum vă convingeți că am avut dreptate. Ce vreau să spun ? Este un act de normalitate că nu putem să finalizăm investițiile în derulare sau cele de proiectare pentru că, pur și simplu, nu se vor încasa bani la bugetul local până la sfârșitul anului. Nu am nimic împotrivă că se diminuează lista de investiții, dar nu sunt de acord că vin suplimentar alte cheltuieli. Sunt foarte multe propuse, circa 1,5 miliarde sunt propuse pentru sărbătorile de iarnă și nu știu dacă erau necesare în condițiile în care s-au retras foarte mulți bani de la investiții. Nu știu dacă ar fi fost necesare tot felul de articole speciale pentru sărbătorile de iarnă (om de zăpadă, moș de Crăciun ș.a.m.d.). V-aș ruga să votați în cunoștință de cauză. Pe de altă parte, un lucru extrem de important pe care ar trebui să-l cunoaștem cu toții. Sunt împotriva construirii și degradării spațiului verde pentru că se propune realizarea unei toalete în parcul Mircea cel Bătrân, în condițiile în care, nu știu unde va fi amplasată, fie pe latura de est, fie pe latura de vest a Palatului Copiilor. Pe latura de est este intrarea unde sunt toate busturile puse de noi, iar pe latura dinspre vest a Palatului Copiilor este fântâna arteziană și statuia domnitorului Mircea cel Bătrân. Este zona unde se dorește a fi amplasată. Eu cred că avem o soluție extrem de simplă care nu este costisitoare. Avem un partenerit pentru Terasa Ariel și știu că este o toaletă publică care are intrare din exterior și care poate fi utilizată. Prin urmare poate fi utilizată nu să construim alta acum. Ea poate fi construită ulterior prin modernizarea zone centrale dar este cu totul o altă poveste. Discutăm de lucruri punctuale. O altă problemă. Se alocă 200 de milioane pentru suplimentarea lucrărilor de proiectare pentru modernizarea Târgului de la Râureni, în total 1 miliard 400 de milioane, bani pentru proiectare. L-am întrebat ieri pe directorul de specialitate și domnul Miftode mi-a confirmat că deja lucrarea de proiectare este dată. Din acest punct de vedere aș avea o întrebare punctuală pentru domnul primar : dacă există o viziune unitară pentru modernizarea târgului de la Rîureni pentru că prin deducție a da 30.000 pe proiectare în mod normal reprezintă cam 3% din valoarea investiției și asta înseamnă că valoarea proiectului este peste un million de euro. Poate fi mai mult. Ce se dorește ? La ce a prezentat ieri domnul director Miftode, am experiență pentru că am construit așa ceva, chiar și în acest moment și dacă se dorește construirea unui depozit frigorific, cu temepraturi controloate pentru depozitarea legumelor, fructelor și ce se mai comercializează acolo, din punctul meu de vedere valoarea la ceea ce se realizează acolo depășește un million de euro. În total 2 sau 3 milioane de euro. În concluzie, suma alocată pentru proiectare va depăși 3%, va depăși 30.000 de euro, care pot fi alocați prin încredințare directă, drept urmare cred că lucrarea de arhitectură ar trebui scoasă la licitație pentru că valoarea reală este mult mai mare. Mulțumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : În primul rând credeam că ați înțeles ceva din ședința de ieri. În construirea bugetului 2013 s-a avut în vedere un venit de 65 milioane din I.V.G. Am fost optimiști. Datorită faptului că la nivel național nu s-a realizat acest coeficient, reducem IVG-ul de la 65 de milioane la 61 de milioane, exact cât a fost și anul trecut. Deci, reducerea investițiilor nu este ceea ce ați spus dumneavoastră. Credeam că ați înțeles. Cu proiectarea târgului nu este o sumă fixă, este o marjă care se bugetează și în urma licitației se ajustează. Legal este vorba de un coeficient între 3 și 5 % și s-a avut în vedere nivelul de jos, respectiv 3%. Deci, despre WC să spună domnul primar.

Domnul primar Emilian Frâncu : Vă dau un răspuns direct. Vreau să vă spun că este în jur de 2,5% valoarea proiectării pusă pentru târgul de la Râureni pentru că acolo dorim să facem un lucru care să facă cinste municipiului și să fie dat și în alte zone ca exemplu de bună practică. Referitor la grupul sanitar pe care noi intenționăm să-l realizăm pe latura de est a clădirii ( vizavi de intrarea la Billa), vreau să vă spun că în proiectul Primăriei va fi o alee a personalităților pe lângă zidul cetății și cele două amplasamente de acolo vor fi mutate într-o zonă principală de atracție pentru turiști. Avem în intenție să realizăm acolo acel grup sanitar. De ce ? Așa cum a spus și domnul viceprimar Gigi Ion Matei, acel spațiu destinat de la terasa Ariel este impropriu deocamdată. Chiar dacă noi impunem celor de acolo ca să facă grupul sanitar mai curat, mai frumos, totuși nu se poate găsi o soluție bună, pentru că în centrul orașului, în parc, cetățenii vin cu copiii acolo și trebuie să aibă un spațiu elegant, frumos, accesibil unde să poată să-și spele mâinile și să-și rezolve problemele pe care fiecare cetățean le are. Nu va afecta cu nimic spațiul din zona respectivă, fiind chiar în spatele curții și construcția va fi ca un fel de prelungire a palatului respectiv.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu : Acolo nu a fost o toaletă ? Domnul primar Emilian Frâncu : Ba da.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu : Atunci cu ce încurcă realizarea acestui grup sanitar ?

Domnul primar Emilian Frâncu : Tocmai de aceea am și ales varianta aceasta.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Copiilor lăsați-le săbătorile pentru că Primăria trebuie să fie alături de ei.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Vizavi de modernizarea târgului de la Râureni și de camerele frigorifice la care ați făcut referire mai devreme aș avea o observație pentru că avem așa ceva și la hală, la subsol și nu sunt folosite, din păcate, pentru că sunt costurile foarte mari. Dacă nu se justifică în zona centrală, credeți că se justifică la Rîureni ? Doi. Aș începe cu geneza materialului prezentat de dumneavoastră. La articolul unu, de data aceasta ați exprimat în mod corect și ați recunoscut că ați avut un excedent de 100 miliarde în 2012. Când dumneavoastră ați preluat era vorba de 200 miliarde, între timp s-a mai diminuat, dar există și mă bucur că ați recunoscut și la ora actuală aveți furnizori neplătiți chiar în suma de 100 miliarde lei, dacă nu mai mult. De asemenea, s-a estimat mai mult decât s-a colectat. V-am spus la începutul anului, la dezbaterile publice pe buget, că lista dumneavoastră de investiții prezentată este una amăgitoare pentru cetățenii din Municipiul Râmnicu Vâlcea. Din păcate am avut dreptate că nu se poate realiza nici măcar jumătate din lista prezentată de dumneavostră. Ați estimat că veți încasa mai mult din impozitul pe clădiri și terenuri-persoane fizice, din impozitele pe mijloacele de transport persoane fizice și juridice, din taxele pe eliberare autorizații. Ați estimat, așa cum v-am spus, mai mult decât pot să plătească cetățenii. De ce ? Vâlcenii nu sunt rău platnici. Tot timpul cât au avut posibilitatea și-au plătit la zi taxele și impozitele. Ce concluzii trageți din materialul prezentat de dumneavoastră ?

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Ce propuneți dumneavoastră ?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Orașul a sărăcit și vă rog frumos să nu mă întrerupeți.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Domnule consilier, am căzut de acord la ultima ședință că veniți cu amendamente concrete.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Legat de lista de investiții, ne propuneți să acceptăm mutarea fondurilor de la : Extinderea cimitirului Cetățuia, Sală de sport- Grup Școlar Sanitar, Extindere rețea iluminat pe Mircea Buciu. Sunt promisiunile dumneavoastră neonorate acum la sfârșit de noiembrie 2013. Ați luat din 2,5 miliarde 2 miliarde de la modernizare strada Constantin Stănciulescu și știu că ați fost acolo și ați promis că se va realiza. Se încheie anul luna viitoare și nu s-a realizat. Nu ați modernizat strada Prunului. Cimitirul Râureni de asemenea nu ați aprobat fonduri pentru extindere. Este o listă foarte bogată din păcate cu minusuri în față. În schimb s-au suplimentat la aplicații soft-uri, hartă digitală, articole decorative de sărbători.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Cred că le puteți prezenta într-o viitoare conferință de presă a dumneavoastră. Toate acestea au fost prezentate foarte frumos în ședințele de comisii, pe când acum nu am înțeles cu ce amendamente veniți dumneavoastră și propuneri concrete. Deci, noi analizăm propunerea concretă.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Nu suntem de acord cu diminuarea fondurilor alocate la sursele amintite și să duceți la soft-uri și altele. Aceasta este propunerea noastră, a celor de la PDL. A fost reiterată de noi de fiecare dată când am avut ocazia și nu ați ținut cont din păcate.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Am mai auzit această informație cu 200 de miliarde, dar ați utitat să spuneți că Guvernul Boc a blocat trezoreria pe 21 decembrie 2011 și nu ați mai putut să faceți plăți. Ați repurtat facturile și plăți în luna ianuarie 2012.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Provizioane, mă scuzați. Bani albi pentru zile negre.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : În 21 decembrie 2011, guvernul Boc a blocat toată activitatea de la Trezorerie și nu mai spuneți această informație că vă faceți de râs. Referitor la frigidere ar trebui ca toată țara să nu mai aibă frigidere. Ce vreți să spuneți ? Aceste frigidere sunt mult mai silențioase decât cele din hală și au o altă destinație. Cele din hală sunt extrem de vechi. Nu aveți decât să comparați pentru că această destinație pe care dorim să o dăm frigiderelor de la târgul de săptămână nu se folosește în alte localități din țară sau din lume, respectiv frigidere pentru legume și fructe. Ați vorbit de Constantin Stănciulescu aceasta este în curs de desfășurare, se află pe SEAP. Referitor la cimitirul din nord suntem pe instanță pentru despăgubire și aceasta nu se va finaliza decât anul viitor. După cum vedeți v-am răspuns punctual și prin urmare tot ceea ce ați spus dumneavoastră nu se dovedește a fi adevărat.

Domnul consilier Costinescu Bogdan Ilie : Dacă îmi permiteți, foarte pe scurt vreau să știu dacă cunoașteți prețul real a lucrării de la Târgul Râureni ?

Domnul primar Emilian Frâncu : Nu, pentru că mai întâi facem proiectarea și trebuie să alocăm bani.

Domnul viceprimar Gigi Ion matei : Domnule consilier, noi nu facem cum au făcut alții, respectiv să facem lucrarea înainte și după aceea proiectarea.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013 plus raportul de completare nr. 61852 din 26.11.2013, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 18 voturi « pentru » și 5 abțineri (următorii consilieri locali : Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă următoarele :

 • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 3.762.780 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - bugetul pe anul 2013, rectificat conform alin.(1), va avea valoarea totală de 240.348.000 lei, la partea de venituri, din care 230.093.890 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 240.348.000 lei, la partea de cheltuieli ;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 161.500 lei, ajungând la valoarea totală de 9.124.850 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 » în plus cu suma de 13.000 lei, ajungând la valoarea totală de 1.394.400 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei cuprinzând « Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013 » în plus cu suma de 10.000 lei, ajungând la valoarea totală de 560.000 lei, conform anexei nr.5, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 4.995.700 lei, ajungând la valoarea totală de 20.932.780 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local în plus cu suma de 2.630.270 lei, ajungând la valoarea totală de 45.311.520 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea «Listei de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat» în plus cu suma de 40.000 lei, ajungând la valoarea totală de 92.000 lei, conform anexei nr.9, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexa nr.8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 rămâne nemodificată.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune rectificarea bugetului autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, în plus, cu suma de 34.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

De asemenea, se propune rectificarea bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, în plus, cu suma de 3.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013, în forma prezentată de avizul favorabil.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - rectificarea bugetului autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, în plus, cu suma de 34.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli ;

 • - bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 4.631.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

 • - rectificarea bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, în plus, cu suma de 3.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli ;

 • - bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 448.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

 • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

 • - anexa nr.1 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 -Venituri;

 • - anexa nr.2 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 -Cheltuieli;

 • - anexa nr.3 - veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului “Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare” pentru anul 2013.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina:Se propune rectificarea bugetului pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2013 - Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002, în plus cu suma de 300.000 lei, ajungând la valoarea totală de 8.070.000 lei - la partea de venituri, 5.170.970 lei - la partea de cheltuieli și 2.899.030 lei - fond rezervă.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului “Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare” pentru anul 2013.

Cu vot unanim se aprobă rectificarea bugetului pentru Fondul de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare (IID) pe anul 2013 - Măsura ISPA Cod nr.2004/RO/16/P/PE/002, în plus cu suma de 300.000 lei, ajungând la valoarea totală de 8.070.000 lei - la partea de venituri, 5.170.970 lei - la partea de cheltuieli și 2.899.030 lei - fond rezervă, conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare târg Goranu”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune aprobarea studiului de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare târg Goranu”, la valoarea totală de 639,485 mii lei cu TVA, respectiv 143,827 mii euro cu TVA, din care C + M - 545,922 mii lei cu TVA, respectiv 122,784 mii euro cu TVA.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Scurt o să fiu și de data aceasta. Ne-ați prezentat un studiu de fezabilitate care însumează o valoare de peste 6 miliarde de lei pentru modernizarea târgului de la Goranu. Aș vrea să știu dacă nu considerați că era necesar să ne prezentați o situație a veniturilor acelui târg, pentru că, înainte să aprobăm, cred că este bine să avem o viziune de cost -beneficiu să vedem în cât timp se amortizează această investiție.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Trebuia să o cereți în comisie și o aveați astăzi.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Era normal ca materialul să fie fundamentat cu astfel de informații.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Veți primi aceste informații de la compartimentul respectiv.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare târg Goranu”, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 18 voturi “pentru” și 5 “abțineri” (următorii consilieri locali : Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Amenajare târg Goranu”, la valoarea totală de 639,485 mii lei cu TVA, respectiv 143,827 mii euro cu TVA, din care C +M - 545,922 mii lei cu TVA, respectiv 122,784 mii euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Extindere rețea de iluminat zona intersecția E81 - Decebal”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de iluminat zona intersecția E81 -Decebal”, precum și a devizul general la valoarea de 29,503 mii lei cu TVA, respectiv 6,637 mii euro cu TVA, din care C +M - 26,660 mii lei cu TVA, respectiv 5,997 mii euro cu TVA.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție “Extindere rețea de iluminat zona intersecția E81 - Decebal”.

Cu vot unanim se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Extindere rețea de iluminat zona intersecția E81 - Decebal”, precum și devizul general la valoarea de 29,503 mii lei cu TVA, respectiv 6,637 mii euro cu TVA, din care C +M - 26,660 mii lei cu TVA, respectiv 5,997 mii euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuarii unor plăți din buget local.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune alocarea din begetul local de la Cap.67 ”Cultura, recreere si religie” a sumei de 111.190 lei.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile, cu un amendament din comisia nr.1 care va fi prezentat de domnul consilier local Voicu Marius Iulian.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Am avut discuții în comisia juridică referitor la faptul că aceste solicitări în proiectul de hotărâre se votează in corpore și ar trebui pe fiecare punct în parte pentru că am fost de acord cu anumite prevederi și nu am fost de acord cu alte prevederi. Spre exemplu nu sunt de acord să acordăm bani Direcției Județene pentru Tineret și Sport pentru că este o direcție județeană și ar trebui să primească bani de la județ. Dar, cum nu putem să votăm separat.... Vreau să votăm

separat pe fiecare solicitare în parte

Domnul primar Emilian Frâncu: Puteți face un amendament domnule consilier prin care să spuneți că, în măsura în care există o anumită reținere în ceea ce privește unele solicitări, amendamentul comisiei este să se ia în calcul acele solicitări. Altfel dacă stăm pe fiecare solicitare în parte să o votăm.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Vă promit că va merge repede pentru că la cele care nu vor primi aviz favorabil nu vor fi votate. Eu așa zic că este corect și elegant.

Domnul primar Emilian Frâncu: Eu am înțeles, ca nuanță, că există un amendament pe care noi l-am discutat și am înțeles că stă oarecum în picioare, respectiv suma solicitată de Direcția Județeană pentru Cultură și Creație ș.a.m.d. să nu fie luată în calcul. Să se accepte celelalte sume ca și plăți și doar aceasta să nu fie luată în calcul. Vă spun și cum se rezolvă această chestiune pentru că ea trebuie rezolvată cumva. Ca principiu, se poate face o comandă pentru că este vorba de prestația Rapsodiei Vâlcene de sărbători și oamenii aceia trebuie cumva plătiți. Se face o comandă, se fac prestații și se plătește această acțiune. Observația este corectă și am acceptat-o. Deci, din toate sumele se scade poziția 8.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Dacă îmi dați voie? Am putea vota pe puncte, am putea vota lista întreagă, sau putem să scoatem din listă, așa cum a propus domnul primar, poziția nr.8, respectiv suma solicitată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Sunt două solicitări din partea două direcții județene. Direcția Județeană pentru Tineret și Sport și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Dacă îmi dați voie Direcția Județeană pentru Tineret și Sport sunt cei 20.000 prin care noi premiem olimpicii.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Amendamentul meu era pentru viitor, ca de acum încolo să fie analizate punctual. Poate fi adoptat ca și amendament la regulament.

Domnul primar Emilian Frâncu spune că era bine dacă se discuta înainte Regulamentul privind aprobarea acestor plăți.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuarii unor plăți din buget local cu amendamentul formulat în plenul ședinței în sensul neacordării sumei de 10.000 de lei solicitată de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Vâlcea (poziția 8 din tabelul anexat).

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 101.190 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST SA pentru anul 2013.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii PIETE PREST SA pe anul 2013, conform anexelor nr.1-9.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Aș vrea să semnalez câteva aspecte extrem de importante și corecte. În condițiile în care veniturile acestei societăți, spre exemplu pe taxele din parcări se ridică la suma de 2,5 miliarde, cine face asfaltările ? Municipalitatea și nu Piețe Prest. Venituri din taxe percepute în piețe - 16 miliarde/an. Cine repară și întreține piețele ? Nu mai spun că sunt și multe alte chestiuni. Sunt foarte mulți bani pe care societatea Piețe Prest îi încasează din diferite taxe. Exclud cheltuielile de salubritate și întreținere spații verzi care sunt decontate pe bază de factură de către municipalitate. Nu văd un leu în proiecția bugetului acestei societăți pentru reconstrucția pieței centrale. În toate piețele din municipiul Râmnicu Vâlcea se încasează 16 miliarde pe an. Ați primit un proiect la cheie pe care aveați posibilitatea să-l duceți mai departe, să-i dați curs cu finanțare cu tot ceea ce trebuie. Aș vrea să văd că și din partea societății Piețe Prest SA există disponibilitate ca să demareze aceste lucrări și să modernizăm zona centrală. În schimb, tot ceea ce este nevoie pentru Piețe Prest : buldoexcavatoare, utilaje , municipalitatea dă banii. Rectificați în lista de investiții tot ceea ce înseamnă străzi, dar societatea Piețe Prest este absolvită de această rectificare. Rămân bani pentru autoutilitare, rămân bani pentru buldozer, ș.a.m.d. Nu spun că nu sunt necesare. Sunt foarte mulți bani pe care SC Piețe Prest SA îi încasează. Echipa de consilieri PDL va respinge această rectificare pentru că nu prevede fonduri pentru finanțare investiții. Toate fondurile care se încasează se duc pe cheltuieli de personal și nu este prevăzută nicio rezervă minimă la Piețe Prest pentru investiții, dezvoltare și de altă natură.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Domnule Crăciunescu, dumneavoastră, administrația PDL ați condus societatea Piețe Prest. Vreau să știu și eu câte provizioane s-au făcut în cele două bugete pe care le-ați gestionat dumneavoastră ? De când am venit noi și am în subordine această întreprindere, am redus numai cheltuielile de personal cu 1,3 miliarde. Ceea ce nu s-a întâmplat pe vremea dumneavoastră pentru că dumneavoastră ați angajat în proporție de 50% personal productiv și 50% personal neproductiv. Ce reclamați dumneavoastră la aceste venituri ? Vreți să spuneți că se angajează la negru ?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Nu îmi puneți în gură cuvinte pe care nu le-a spus. Tot ce se încasează, domnule viceprimar ,se utilizează pe cheltuieli de personal.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Atunci luați dumneavoastră bugetul, citiți-l și găsiți dumneavoastră provizioane pentru investiții. Aceste venituri micșorează nivelul facturilor către Primărie. Aceste venituri se găsesc foarte clar în buget și nu puteți să ridicați asemenea discuții, mai ales un om ca dumneavoastră care puteți să citiți un buget.

Domnul consilier local Amza Valeru : Eu vreau să-i spun domnului Crăciunescu următorul lucru : Primăria este acționar majoritar și unic la Piețe Prest și cheltuielile care vinde la Primărie se întorc tot la Primărie. Adică și venituri și cheltuieli. Mai departe : ștrandul, piața, tot ce spuneți dumneavoastră sunt concesionate de către Piețe Prest și plătesc impozite, domnule consilier Crăciunescu, la Primărie, inclusiv redevență. Deci, acesta este mecanismul economic dacă dumneavoastră nu înțelegeți.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : Se știe. Să votăm.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST SA pentru anul 2013, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 18 voturi « pentru » și 5 voturi « împotrivă » (următorii consilieri locali : Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PIEȚE PREST S.A pe anul 2013, conform anexelor nr. 1-9, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

În acest moment a ieșit din sală domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina:Se propune modificarea statului de functii al aparatului de specialitate al primarului, incepând cu data de 01.12.2013.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului.

Întrunind 22 de voturi « pentru » se aprobă modificarea, începând cu data de 01.12.2013, a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, prin transformarea a două posturi, după cum urmează :

 • - postul de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant din cadrul Serviciului Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10 /2001 - Direcția Administrație, Juridic, Contencios se transformă în post de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul aceluiași serviciu ;

 • - postul de inspector de specialitate, gradul II din cadrul Biroului Informatică și Centrul pentru Informarea Cetățenilor se transformă în post de inspector de specialitate, gradul I, în cadrul aceluiași birou.

Modificările prevăzute la alineatul precedent se regăsesc în anexa - Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului și al Direcției de Evidență a Persoanelor, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii personalului nedidactic pentru învățământul preuniversitar de stat și învățământul preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea, 2013 -2014.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune aprobarea structurii personalului nedidactic pentru invatamantul preuniversitar de stat si invatamantul prescolar din municipiul Rm.Valcea pentru anul 2013-2014.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii personalului nedidactic pentru învățământul preuniversitar de stat și învățământul preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea, 2013 - 2014.

Întrunind 22 voturi « pentru » se aprobă structura personalului nedidactic pentru învățământul preuniversitar de stat și învățământul preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013-2014, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș s-a întors în sala de ședințe.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului, concesionate către societatea APAVIL S.A.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune aprobarea dezmembrării imobilului teren în suprafață de 81.915 m.p, având numărul cadastral 47108 și înscris în Cartea Funciară nr.47108 a municipiului Râmnicu Vâlcea, în două loturi, astfel: lotul nr.1 în suprafață de 81.511 m.p., având numărul cadastral 47318 si lotul nr.2 în suprafață de 404 m.p., având numărul cadastral 47319.

De asemenea, se propune aprobarea concesionării către societatea APAVIL S.A. a terenului în suprafață de 404 m.p., situat în zona Lacului de Agrement Nord, pentru realizarea obiectivului de investiții Microhidrocentrală CH Râmnicu Vâlcea-II-B Nord.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea listei bunurilor din domeniul public al municipiului, concesionate către societatea APAVIL S.A.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - dezmembrarea imobilului teren în suprafață de 81.915 m.p., având numărul cadastral 47108 și înscris în Cartea Funciară nr.47108 a municipiului Râmnicu Vâlcea, în două loturi, astfel:

 • -Lotul nr.1 în suprafață de 81.511 m.p., având numărul cadastral 47318, identificat prin planul de amplasament și delimitare, anexa nr.1 la hotărârea adoptată;

 • -Lotul nr.2 în suprafață de 404 m.p., având numărul cadastral 47319, identificat prin planul de amplasament și delimitare, anexa nr.2 la hotărârea adoptată;

 • - consecință a prevederilor alineatului precedent, se împuternicește Primarul municipiului ca prin serviciile de specialitate să facă demersurile pentru încheierea și semnarea actului de dezmembrare în formă autentică prevăzut la alineatul precedent.

 • - concesionarea către societatea APAVIL S.A. a terenului în suprafață de 404 m.p., situat în zona Lacului de Agrement Nord, identificat în planul de amplasament și delimitare, anexa nr.2 la prezenta hotărâre, pentru realizarea obiectivului de investiții Microhidrocentrală CH Râmnicu Vâlcea-II-B Nord.

 • - consecință a prevederilor alineatului precedent, se completează Lista bunurilor din domeniul public al municipiului, aferente sistemului public de alimentare cu apă și canalizare, concesionate prin contractul de delegare către societatea APAVIL SA; valoarea terenului în suprafață de 404 m.p. este de 14.200 lei, stabilită conform Raportului de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR - anexa nr.3 la hotărârea adoptată;

 • - consecință a completării listei bunurilor conform prevederilor de mai sus, se va încheia act adițional la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr.1 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare, și se acordă mandat către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "APA Vâlcea", să încheie și să semneze, prin reprezentantul său legal, în numele și pe seama municipiului, actul adițional ce va fi avizat de către Primarul municipiului, pe de o parte, și societatea APAVIL SA, pe de altă parte.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 335/183 din 30.10.2008 referitoare la reglementarea, pe teritoriul municipiului, a transportului public de persoane judetean și interjudetean prin curse regulate sau speciale.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune aprobarea modificării statiilor care să deservească pasagerii transportati în trafic interjudetean și județean, precum și modificarea în mod corespunzător a traseelor obligatorii pentru transporturile de călători județean si interjudetean.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: O mică corectură pentru a pune în concordanță anexa cu conținutul hotărârii în ideea că în conținutul hotărârii vorbim despre „stații publice” și nu despre „spațiu public” că poate să însemne o arie mult mai mare. Deci, anexa 1 să se corecteze cu „stații publice”, iar în corpul hotărârii să se adauge „transport județean și interjudețean” așa cum este în hotărâre.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 335/183 din 30.10.2008 referitoare la reglementarea, pe teritoriul municipiului, a transportului public de persoane judetean și interjudetean prin curse regulate sau speciale, completat cu observațiile formulate în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă completarea Anexei nr.1 cuprinzând „Stațiile publice ce pot fi folosite de operatorii de transport de persoane județean”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 335/183 din 30.10.2008, așa cum a fost completată prin hotărarea nr. 245/2011 și va avea conținutul cuprins în anexa nr. 1 la hotărârea adoptată.

Anexa nr. 2 cuprinzând «Traseele obligatorii pentru transporturile de călători județean și interjudețean », aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 335/183 din 30.10.2008, așa cum a fost completată prin hotărarea nr. 245/2011 se completează și va avea conținutul cuprins în anexa nr. 2 la hotărârea adoptată.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune aprobarea modificării și completării Listei cuprinzand inventarul bunurilor care apartin domeniului public al municipiului, in sensul inscrierii la pozitia corespunzatoare strazii Săveasca a mai multor caracteristici tehnice.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însușirea inventarului bunurilor aparținând domeniului public al municipiului.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință, se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare străzii Săveasca, inventariată în domeniul public al municipiului, a următoarelor caracteristici tehnice rezultate din măsurători, după cum urmează:

 • - Poziția 417 - Strada Săveasca: L= 2007 m; S= 8127 m.p, Zonă de protecție strada Săveasca - S = 1550 m.p, identificată în planul de situație - anexă la hotărârea adoptată.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2013 referitoare la stabilirea redevenței pentru bunurilor concesionate societății APAVIL SA.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune mentinerea prevederilor hotararii Consiliului Local nr.262/2013 privind stabilirea redeventei pentru bunurile apartinand domeniului public al municipiului Râmnicu Valcea concesionate catre SC APAVIL SA.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind reanalizarea Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2013 referitoare la stabilirea redevenței pentru bunurilor concesionate societății APAVIL SA.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință, se aprobă menținerea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 262/2013 privind stabilirea redevenței pentru bunurile aparținând domeniului public al municipiului Râmnicu Vâlcea concesionate către S.C. APAVIL S.A.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2013 referitoare la suspendarea în parte a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 59/11.03.2013 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor afectate de realizarea obiectivului de investiții “Arteră de legătură între bdul Nicolae Bălcescu și bdul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune revocarea Hotararii Consiliului Local nr.109/2013 referitoare la suspendarea in parte a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.59/2013.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Se revocă hotărârea din aprilie care suspendă demararea procedurilor de expropriere dar, concomitent, dumneavoastră retrageți din buget o sumă destul de importantă, peste 20 de miliarde. Din circa 60 de miliarde mai rămân 40 de miliarde. Nu înțeleg care este intenția clară? Demarăm procedurile de expropriere dar retragem banii. În al doilea rând aș vrea să știu în ce stadiu sunt evaluările. Până când sunt valabile? Piața imobiliară a scăzut și este bine să știu care este valoarea de piață acum a terenului sau poate mai târziu când se va realiza această investiție prin grija dumneavoastră?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Evaluările rămân valabile cele care au fost comunicate proprietarilor la data respectivă. Modificarea pe care o aducem se referă la faptul că, în urma discuțiilor cu proprietarii, rămâne să plătim jumătate din valoare acum și jumătatea cealaltă anul viitor. Ceilalți proprietari vor fi despăgubiți în baza prevederilor bugetare din anul 2014, respectiv CFR și Petrom.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Ar fi o chestiune ușor riscantă să dăm doar jumătate din bani și vă spun și de ce. Art.9 din Legea nr. 255/2010 spune clar că exproprierea proprietarilor operează numai după ce se consemnează sumele aferente, ori noi vom rămâne fără drept de proprietate dar cu banii dați o anumită perioadă de timp până le achităm a doua tranșă. Dacă din anumite rațiuni nu se mai poate face exproprierea sau construcția, atunci înseamnă că ar trebui să recuperăm acești bani de la cei care au primit acești bani și riscăm insolvabilitatea lor. Dacă ar fi 5 lei ar fi o discuție dar sunt milioane de euro.

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului local privind modul de realizare a exproprierilor, de plată a despăgubirilor și de desfășurare a procedurilor legale de consemnare în cartea funciară a terenurilor expropriate

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2013 referitoare la suspendarea în parte a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 59/11.03.2013 privind aprobarea declanșării procedurii de expropriere a imobilelor afectate de realizarea obiectivului de investiții “Arteră de legătură între bdul Nicolae Bălcescu și bdul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran” în forma prezentată de executiv..

Întrunind 16 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) și 2 „abțineri”(următorii consilier locali: Preda Maria Carmen și Voicu Marius Iulian) se aprobă revocarea, începând cu data adoptării prezentei hotărâri, a Hotărârii Consiliului Local nr.109/26.04.2013 referitoare la suspendarea în parte a aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.59/2013.

Consecință a prevederilor alineatului precedent, se continuă procedurile de expropriere a imobilelor-terenuri și construcții, cuprinse în coridorul de expropriere pentru obiectivul de investiții "Artera de legătură între B-dul Nicolae Bălcescu și B-dul Tineretului, inclusiv rampele aferente pasajului suprateran", conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.59/11.03.2013.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Directiei Protectie Socială.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina:Se propune modificarea statului de functii al Directiei Protectie Socială, in sensul transformării postului de referent, clasa III, grad superior din cadrul Compartimentului Prestatii Sociale in postul de inspector, clasa I, debutant in cadrul aceluiasi compartiment.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Directiei Protectie Socială.

Cu vot unanim se aprobă modificarea statului de funcții al Direcției Protecție Socială, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 201/2013, în sensul transformării postului de referent, clasa III, grad superior din cadrul Compartimentului Prestații Sociale în postul de inspector, clasa I, debutant în cadrul aceluiași compartiment.

Consecință a prevederilor alineatului precedent se aprobă statul de funcții al Direcției Protecție Socială, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul șaisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de parteneriat adoptată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/172/29.11.2012, în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul “Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara - Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune aprobarea Actului aditional nr.1 la Convenția de parteneriat între Direcția de Protecție Socială Rm. Vâlcea, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni (CSEI) și Asociația Autism Râmnicu Vâlcea în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul ”Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara -Rm.Vâlcea”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Convenția de parteneriat adoptată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 323/172/29.11.2012, în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul “Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara - Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă Actul aditional nr.1 la Convenția de parteneriat încheiat între Direcția de Protecție Socială Rm. Vâlcea, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă Băbeni (CSEI) și Asociația Autism Râmnicu Vâlcea în vederea furnizării serviciilor sociale în cadrul "Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara -Rm.Vâlcea”, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

La fundamentarea bugetului local pe anul 2014 vor fi prevăzute și sumele necesare asigurării funcționării Centrului de servicii terapeutice pentru copilul cu autism Mara, conform obligațiilor asumate prin convenția de parteneriat, aprobată prin hotărârea Consiliului Local nr. 323/172 din 29.11.2012.

La punctul șaptisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune suplimentarea cu 50 de locuri a numarului de 970 de posturi destinate incadrarii, pe anul 2013, de asistenti personali si/sau acordarii de indemnizatii lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Rm.Valcea.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind suplimentarea numărului de locuri destinate încadrării de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Cu vot unanim se aprobă suplimentarea cu 50 de locuri a numărului de 970 de posturi destinate încadrării, pe anul 2013, de asistenți personali și/sau acordării de indemnizații lunare persoanelor cu handicap grav din municipiul Râmnicu Vâlcea.

La punctul optsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind actualizarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - Cap. 67 - cultură, recreere și religie.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune actualizarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - Cap. 67 - cultură, recreere și religie.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale, precum și avizul favorabil al comisiei nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile cu unele amendamente ce sunt prezentate în continuare de reprezentanți ai comisiilor.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Am să încep cu amendamentul propus la punctul șase din ordinea de zi, respectiv ca aceste solicitări să fie analizate și aprobate fiecare în parte. Consider că este mult mai bine să implementăm acest amendament în regulamentul supus dezbaterii. La art.2 se menționează faptul că solicitanții/beneficiarii sumelor pot fi printre altele și instituțiile de cultură independente ( care nu sunt finanțate din bugetul de stat), urmează apoi unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute. Din punctul meu de vedere, unitățile de cult sunt finanțate de la bugetul de stat ( acest lucru a format obiectul unei discuții și în cadrul comisiei) conform OG 82/2001 care spune clar că se alocă de la bugetul de stat în limita fondurilor disponibile fonduri pentru restaurarea lăcașelor de cult și pentru construirea și repararea lăcașelor de cult, atunci aș dori să eliminăm precizarea din paranteză privind instituțiile de cultură independente ( care nu sunt finanțate din bugetul de stat), pentru că altfel avem de a face cu o discriminare. La art.3.2. punctul 3 ca urmare a discuțiilor purtate cu cei din comisie am stabilit că termenul de 20 de zile pentru a se depune o solicitare scrisă este prea lung și să-l reducem la 10 zile. De asemenea, la art.8 mai este o discuție și anume că: beneficiarii sumelor prevăzute în bugetul local la Capitolul 67- cultură, recreere și religie, au obligația să facă dovada participării sau organizării evenimentului în termen de maxim o lună . Eu am întrebat, pe bună dreptate, ce se întâmplă cu banii care au fost dați și neconsumați. În comisie am propus să se restituie acești bani în termen de 5 zile de la data notificării. Nu este corect să rămână cu banii în cont din moment ce nu a organizat evenimentul. De asemenea, la art.9 se spune că ulterior comisia poate refuza cereri ulterioare din partea asociațiilor care nu au făcut dovada participării, eu am zis să fim mai fermi și să spunem „va refuza ulterior cereri”. Dacă a făcut o dată acest lucru, din punctul meu de vedere este descalificat. Ar trebui să nu-i mai acordăm spijin tocmai pentru a-i stimula să organizeze aceste evenimente, în anul bugetar respectiv.

Domnul primar Emilian Frâncu: Numai puțin ca să ajungem la un consens pe ceea ce ați spus dumneavoastră. Cu excepția punctului unu care va da naștere la discuții, la celelalte propuneri eu am înțeles din discuțiile cu colegii din grupurile de consilieri că, în principiu, sunt de acord. Am o singură observație la art.8, acea idee de a restitui banii în termen de 5 zile de la data notificării, în acest caz eu aș propune 15 zile, să fie ca nuanțare.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Mai important este să stabilim cum se recuperează acești bani.

Domnul primar Emilian Frâncu: Există două variante: notificarea și apoi acțiunea în instanță. Omul își achită la timp datoria, își recunoaște și greșeala și explică de ce nu a putut să rezolve problema pentru că poate sunt chestiuni independente de voința lui. Dacă nu ne obstrucționează cu această chestiune, aici aveam o observație pe care rog APL-ul să o rețină dacă se va vota în sensul acesta, să ne ofere posibilitatea nouă ca în cazul în care omul justifică că într-o manieră de forță majoră să nu intre în vigoare prevederea că nu mai poate beneficia de ajutor dacă plătește datoria în cele 15 zile.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Văd că ne-ați depus un material privind forța majoră și cazul fortuit. Ține de această dată sau de data trecută?

Doamna npreședinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: De data trecută.

Domnul primar Emilian Frâncu: Am vrut să explicăm totuși că juriștii au folosit un termen juridic corect chiar dacă în limbajul uzual pare forțat.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Era bine dacă îl aveam data trecută. Mai am un amendament ca acest regulament să intre în vigoare după 1 ianuarie 2014 pentru că se menționează că pentru anul calendaristic se vor depune cererile până la sfârșitul lunii noiembrie și un desfășurător. Noi acum suntem al sfârșitul lunii noiembrie și cum se mai depune acest desfășurător? Înseamnă că nu mai poate să depună nimeni.

Domnul primar Emilian Frâncu: Noi am acoperit acum toate cererile care s-au depus până acum. Ce urmează de la 1 decembrie 2013 va fi supus prezentului regulament și de accea am zis că de la 1 decembrie intră în vigoare, bănuind că dvs, în înțelepciunea dvs veți aproba acest regulament.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Eu unul care doream să accesez acest sprijin nu aveam de unde să știu că dvs în această ședință veți fixa termen sfârșitul lunii noiembrie.

Domnul primar Emilian Frâncu: Ideea este în felul următor: el intrând în vigoare de anul viitor va fi valabil pentru toate celelalte prevederi. Știți bine că inițial trebuia ca până la 1 noiembrie să se depună proiectul activităților solicitate a fi finanțate. Acum e doar intrarea în vigoare de urgență, urmând ca anul viitor, noi să stabilim foarte clar că 1 noiembrie este data până la care ei trebuie să-și depună un proiect.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Îmi cer scuze, dar el intră în vigoare la momentul aprobării sale dacă nu spunem că intră în vigoare mai târziu. Ca orice lege, ca orice regulament intră în vigoare la momentul votării. Atunci scriem eventual că intră în vigoare pe 31 decembrie 2013.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnu Voicu trebuie să intre în vigoare la 1 decembrie pentru că în virtutea regulamentului poate să facă programul de activități.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Trebuie introdus un articol special cu termenul la care intră în vigoare.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Putem să introducem excepția pentru anul acesta, respectiv la art. 3.2. să depună până la afârșitul lunii decembrie 2013, dar regulamentul să intre în vigoare de la 1 decembrie.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Eu găsesc solicitarea colegului nostru ca fiind corectă din punctul de vedere al pronunțării noastre asupra fiecărui aspect din alocațiile bugetare respective, pentru fiecare solicitare în parte. Însă soluția propusă mie se pare consumatoare inutilă de timp și neaplicabilă. În ce sens? Situația pare similară ca și lista de investiții. Și în lista de investiții am 20 de investiții din care cu trei nu sunt de acord și cu celelalte ce fac? Și atunci și procedural, și juridic, și cred că domnul secretar ne poate lămuri, cred că trebuie să mergem ca la lista de investiții. Facem amendamente și amendamentul respectiv doar acolo unde nu suntem de acord, doar acolo votăm. Altminteri, dacă punem în aplicare ar însemna că pe fiecare solicitare de alocație sau de spijin financiar să avem câte un proiect de hotărâre. Deci, eu cred că această propunere, repet, de a face amendament acolo unde nu suntem de acord cu suma sau cu alocarea, doar pe acelea le supunem la vot și pe urmă supunem votului toată lista.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: O să fie mai puține solicitări.

Domnul primar Emilian Frâncu: Comisia înființată pentru analizarea solicitărilor are rolul să verifice toate elementele necesare acceptării noastre sunt în regulă.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Nu știu dacă ne consumă mai mult timp, eventual, ridicam mâna mai des că face bine la mișcare.

Domnul consilier local Persu Mihai: Printre problemele pe care le-am dezbătut ieri în comisie și care văd că au fost omise de colegul Voicu tot la art.3 alin.2 citez: pentru a putea beneficia de spijin financiar, solicitanții trebuie să depună până la sfârșitul lunii noiembrie un desfășurător la evenimentelor pe care vor să le desfășoare în anul viitor, însă aș vrea să vă spun că, în afara sporturilor individuale și al unităților de învățământ care au un program competițional anual, sporturile de echipă merg pe an competițional și nu după an calendaristic. În condițiile date, după jumătatea anului nu știu unele cluburi ce competiții vor avea în continuare. La art.3, alin.2.3 spuneți că pentru a putea beneficia de sprijin financiar de la bugetul local, solicitanții care nu au reușit să introducă în calendarul anual organizarea anumitor evenimente, trebuie să depună o solicitare. E vorba de acceași solicitanți care au depus până la 30 noiembrie? Pot fi și aceeași ori în condițiile în care derogăm la art.3 nu știu de ce mai punem art. 3.2. în care spunem să vină până la 30 noiembrie și le dăm posibilitatea și altora să vină să depună cereri.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: În mod excepțional.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Exact cazurile de care ați menționat anterior că dacă are o competiție și nu știe de ea o va introduce ulterior în calendarul anual.

Domnul consilier local Persu Mihai: Am înțeles. Atunci care este logica anunțării până la 30 noiembrie?

Domnul primar Emilian Frâncu: Haideți să vă explic. Două elemente principale stau la baza modificării regulamentului. Noi aveam un regulament și ne-am ghidat după el și nu au apărut probleme. Primul element este ca în momentul în care noi îi dăm bani cuiva trebuie să vedem exact cum i-a folosit. De exemplu, noi i-am dat cuiva bani să facă o casetă cu Ștraubing cu înfrățirea și nu am primit noi, Primăria, acea casetă ca să dovedească că acea acțiune, bugetată de noi, s-a realizat. Atunci, exact cum ați înțeles și dvs vom cere înapoi banii dacă ei nu au fost folosiți pentru scopul pentru care au fost solicitați. Este prima mare schimbare. A doua schimbare este aceasta: eu trebuie să-mi prevăd în buget, domnule Persu. Așa mi se pare corect. Nu haotic, nu efectiv așa că simțim noi că ar trebui să punem două miliarde ca să ajutăm cultura, sportul sau nu știu eu ce altceva. Eu trebuie să știu, în mare, că Forumul Cultural are 7 cărți pe care dorește să le editeze și să le spijine, că anumite cluburi pe care noi le avem într-un parteneriat au niște competiții naționale care ei doresc să le fie bugetate. Să nu se mai supere pe mine diverse structuri care spun: domnule, noi vrem să promovăm în Divizia A și nu ne ajutați că nouă ne-ați alocat sume mici față de alte sporturi? Atunci, în înțelepciunea noastră noi facem o discutare a unei propuneri, a unui proiect de buget pe sport cultură la începutul anului, în ianuarie, când știm ce solicitări avem ca să putem prinde acea sumă în bugetul nostru anual.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: S-a înțeles.

Domnul primar Emilian Frâncu: Ați înțeles despre ce este vorba. Atunci au existat două elemente pe care trebuie totuși să le prevăd. Unu: acela individual pentru că pot apărea oricând chestiuni importante, de moment,și am spus că în cazuri deosebite se pot depune, plus ceea ce ați spus dumneavoastră pentru că nu știam la un moment dat că poate este vorba de an competițional sau nu. Atunci, tocmai bine, putem oferi celor care abia în partea a doua a anului competițional știu exact sumele, să poată fi făcută rectificarea bugetului de cultură și sport.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se supune la vot.

Domnul primar Emilian Frâncu: Cu observația că la primul ați propus să se voteze lista în bloc cu amendamente și cu această variantă sunt de acord.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnul Ioniță a avut dreptate. Dezbaterile proiectelor de hotărâre se fac general și pe articole și în urma dezbaterii respective se poate intra pe articol, se elimină cel care este neconform și se votează proiectul de hotărâre.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind actualizarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - Cap. 67 - cultură, recreere și religie, inclusiv amendamentele formulate și acceptate în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă actualizarea “Regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local - capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

Consecință a prevederilor de mai sus, Hotărârea Consiliului Local nr. 3 din 2013 își încetează aplicabilitatea.

În continuare, la punctul nouăsprezece din ordinea de zi “Diverse” sunt prezentate patru subpuncte.

La subpunctul unu sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotarare privind închirierea spatiului în suprafata de 106,92 mp din strada Carol I, nr.30, bl.D6, parter, catre Partidul Social Democrat.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune închirierea spațiului în suprafață de 106,92 m.p., situat în strada Carol I nr.30, bloc D6, parter, pentru sediul Organizației Județene a Partidului Social Democrat. Închirierea spațiului se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților, iar prețul chiriei este de 264 lei/lună, conform fișei de calcul.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotarare privind închirierea spatiului în suprafata de 106,92 mp din strada Carol I, nr.30, bl.D6, parter, catre Partidul Social Democrat.

Cu vot unanim se aprobă închirierea spațiului în suprafață de 106,92 m.p., situat în strada Carol I nr.30, bloc D6, parter, identificat în planul de situație - anexă la prezenta hotărâre, pentru sediul Organizației Județene a Partidului Social Democrat. Spațiul astfel închiriat nu va face obiectul vânzării, conform Legii nr.90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoariale, destinate sediilor partidelor politice, cu modificările și completările ulterioare.

Închirierea spațiului prevăzut la alineatului precedent se face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părților, iar prețul chiriei este de 264 lei/lună, conform fișei de calcul.

Domnul primar Emilian Frâncu: Doar o observație aș avea. Pe strada partidelor politice vor fi absolut toate partidele care în acest moment au activitate vizibilă în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Deci putem să propunem modificarea denumirii strada Partidelor și alianța va fi corespunzătoare.

La subpunctul doi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de executie a lucrarilor pe domeniul public si privat al municipiului la retelele edilitare.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune aprobarea Regulamentului privind conditiile de executie a lucrarilor pe domeniul public si privat al municipiului la retelele edilitare.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Sunt câteva chestiuni pe care trebuie să le lămurim. Una se referă la faptul că se creează un monopol și nu știu dacă este normal.

Domnul primar Emilian Frâncu. Nu mai este această propunere. Ea a fost scoasă. În varianta veche era ADP-ul cu monopol. Am renunțat, ca să nu mai existe astfel de obiecții.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Dar a rămas garanția.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Întradevăr se menține garanția de bună execuție ca la toate lucrările și s-a introdus o taxă de săpătură, de fapt este un aviz de săpătură care se obține de la administratorul drumului, care este ADP-ul. În condițiile în care un constructor, investitor apelează la serviciile ADP-ului nu mai plătește taxa de săpătură.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Este legală ? pentru că nu avem relație contractuală cu ei. În ce bază îi percepem garanție ? Lucrează pentru District Gaz și lucrează la rețelele de gaze, cum îi percepem garanție ?

Domnul primar Emilian Frâncu răspunde că prin autorizația de construire.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Ne permite legea să cerem garanție ?

Domnul secretar Ion Didoiu : garanția se poate consemna într-un cont bancar pe seama municipiului, cel care ar putea să beneficieze de ea. În situații de genul acesta se poate consemna această garanție pentru că municipiul este cel care autorizează lucrarea respectivă.

Domnul primar Emilian Frâncu : Prin autorizația de construire se impune acest lucru pentru a fi noi siguri că se face lucrare de calitate. Am făcut acest lucru pentru a avea garanția că nu vor mai sta mormane de moloz și nu vor mai fi tot felul de gropi pe arterele noastre. Vreau să fie un municipiu exemplu pentru toți. Am luat și ceea ce ne-ați spus dumneavoastră și este foarte corect. Au fost municipii care au pus ADP-ul cum este al nostru și au pus monopol. Aceste localități au fost date în judecată și s-a câștigat, se pare, de către cei care au dat în judecată. Pentru a nu exista această situație noi am vrut să stimulăm ca aceste lucrări să se facă cu DADP-ul dându-le anumite mici facilități. Important este să fie venituri la bugetul local, cetățeanul să fie mulțumit.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Nu contest intenția, dar în momentul în care acorzi un ajutor unui agent economic sau unei direcții se poate să o considere măsură discriminatorie de către ceilalți competitori

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu este obligatoriu să facă cu DADP-ul.

Domnul consilier local Persu Mihai: Profit de ocazie să vă solicit să dați dispoziție Corpului de Control ca pe strada Henri Coandă unde este acel canal termic neîmprejmuit și neacoperit și reprezintă un pericol social, să se ia măsurile necesare.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : În câteva zile se va remedia situația.

Domnul consilier local Costinescu Bogadn Ilie : Solicit și eu ca lucrările de lângă pasajul Hervil să se urgenteze.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Se lucrează intens în zona respectivă, chiar și la această oră, când dumneavoastră vă aflați în ședință.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de executie a lucrarilor pe domeniul public si privat al municipiului la retelele edilitare, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 18 voturi « pentru » și 5 « abțineri » (următorii consilieri locali : Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă Regulamentul privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public și privat al municipiului Râmnicu Vâlcea la rețelele edilitare, conform anexei care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

La subpunctul trei sunt prezentate: Raportul si proiectul de hotărâre referitor la adoptarea unor măsuri cu privire la Clubul Sportiv Municipal Rm.Vâlcea.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Se propune aprobarea preluarii prin cesiune, începând cu data de 1 ianuarie 2014, de către Municipiul Râmnicu Vâlcea - membru fondator al Clubului a unui procent de 13% de la dl. Nitu Laurentiu Nicolae, iar noua structura asociativa va fi urmatoarea: municipiul Rm. Valcea va deține un număr de 45 de voturi - 45%, dl. Nitu Laurentiu va detine un numar de 54 de voturi - 54%, iar dl. Munteanu Petre Lucian va detine un 1 vot - 1%;

De asemenea, se propune aprobarea acordului de asociere ce va fi încheiat între municipiul Rm. Vâlcea, dl. Nițu Laurențiu Nicolae si dl. Munteanu Petre Lucian, si imputernicirea primarului municipiului să semneze acordul de asociere și modificarile aduse Actului Constitutiv si Statutului Clubului Sportiv Municipal Rm.Valcea.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și comisia nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Comisia nr.2 a avut amendamente care au fost prezentate, în scris, fiecărui consilier în parte. Acestea sunt următoarele:

 • A. Pentru Acordul de Asociere

 • I .La Cap.III - Durata asocierii - art.3 se modifică și va avea următorul conținut :

 • "3.1 - Asocierea începe de la data cooptării domnului Nițu Laurențiu Nicolae, respectiv 25.07.2013 și va continua pe întreaga perioadă de funcționare a Asociației Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea.”

 • II. Art.4.1 si 4.2 din Cap.IV - Contribuția cu capital se contopesc rămânând un singur articol, art.4 cu urmatorul conținut:

„Art.4. Asigurarea resurselor financiare pentru funcționarea Clubului Sportiv Municipal se va face de către cei trei asociați ai Clubului, prin contribuții financiare proprii după cum urmează:

 • a) Contribuția Municipiului Rm. Vâlcea va fi de maxim 900.000 lei/an și se va asigura începând cu anul bugetar 2014.

 • b) Contribuția domnului Nițu Laurentiu Nicolae va fi de minim 1.500.000 lei/an, începand cu anul 2014.

 • c) Contribuția domnului Munteanu Petre Lucian va fi de 100.000 lei/an, începand cu anul 2014”.

Litera i) se modifică în sensul eliminării expresiei „și constituie aport venit din partea asociaților” și va avea următorul conținut:

“i) Veniturile obținute din contractele de sponsorizare si publicitate vor fi virate în contul Clubului Sportiv Municipal”.

Litera j) se modifică în sensul eliminării expresiei „și constituie aport venit din partea membrilor asociați” și va avea următorul conținut:

„j) Veniturile obținute din vânzarea biletelor/abonamentelor si a drepturilor de televiziune vor fi virate în contul Clubului Sportiv Municipal.”

Litera k) se completează și va avea următorul conținut:

“k) Veniturile obtinute în urma vânzării de jucători vor fi folosite pentru cumpărarea altor jucatori și vor constitui aport financiar din partea membrilor asociați, scăzându-se din contribuția acestora, proporțional cu numărul de voturi deținute de fiecare asociat”.

III.Eliminarea articolului 6.3. din Capitolul VI Transferul .

IV.Articolul 7.2 din Capitolul VII Încetarea asocierii se modifică și va avea următorul conținut:

“7.2 Dacă asociații cooptați nu vor respecta obligațiile asumate prin prezentul acord de asociere sau va înregistra întârzieri de mai mult de 60 de zile la asigurarea resurselor financiare lunare, la plata salariilor jucătorilor, a staff-ului tehnic, acordul va fi reziliat de drept, fără alte notificări prealabile, urmând ca baza materială să revină în administrarea Consiliului Local, iar eventualele debite sau datorii înregistrate până la acea dată vor fi suportate de către conducerea clubului”.

B.Modificări la proiectul de hotărâre:

I.Modificarea art.2 din proiectul de hotărâre, care va avea următorul conținut:

“Art.2. Consecință a prevederilor art.1 structura asociativă a Clubului Sportiv Municipal este următoarea:

 • I. Nițu Laurențiu Nicolae - 67 voturi - 67%;

 • 2. Municipiul Râmnicu Vâlcea - 32 voturi - 32%;

 • 3. Munteanu Petre Lucian - 1 vot - 1 %.”

Domnul primar Emilian Frâncu: Vreau să vă atrag atenția că în afara materialului de prezentare nu s-a luat în calcul ultima variantă și amendamentele formulate de comisia nr.2 reprezintă varianta finală pe care dacă o veți vota va deveni hotărâre. Deci, nu preluăm cele 13% suplimentar și doar asigurăm o finanțare ceva mai substanțială pentru că mi se pare corect să-i sprijinim. Aceste amendamente au fost bine analizate ca să putem să desfășurăm în comun o activitate care să stimuleze și echipa de fotbal. Nu ne angajăm, în viitor, la o cheltuială mai mare de 9 miliarde de lei atât cât are și echipa de handbal. Chiar dacă am avea o cotă mai mică din cheltuieli, pe viitor o să discutăm dacă o să preluăm o parte din acțiuni sau părți sociale. Deocamdată rămânem să ajutăm echipa și anul acesta și la începutul anului viitor cu speranța să promoveze în Liga I.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: E bine că avem această dezbatere. Nu am apucat să citesc materialul prezentat acum de comisia nr.2, dar dacă tot avem ocazia acum este bine pentru că ne puteți lămuri. Am citit nota de informare a reprezentanților Clubului Sportiv Municipal prezentată în ședința publică de Consiliu Local, de data trecută. Mie mi s-a părut cam un pic nefericit întocmită pentru că au fost niște solicitări subtanțiale. O să vă spun și de ce? Ni s-a solicitat un milion o sută de mii pentru echipa mare, două sute de mii...

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion: Ar fi bine să discutăm pe marginea propunerii noastre.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Vă rog să nu mă întrerupeți pentru că vreau să ne lămuriți. Intențiile noastre cred că sunt comune. Deci, se solicită un milion o sută de mii pentru echipa mare, două sute de mii pentru centrul de juniori, 13 miliarde de lei vechi, plus cheltuieli de utilități, care însumează câteva miliarde bune. Deci, ajutorul financiar către CSM ar crește de la 6 miliarde la 15-16 miliarde. Punctul meu de vedere a fost că: intențiile dumnealor, sunt convins, că sunt bune, numai că municipiul nu poate să susțină această pretenție și o să vă și explic de ce?

Domnul primar Emilian Frâncu: Nu aveți dreptate în ceea ce spuneți dumneavoastră pentru că noi am schimbat totul.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Lăsați-mă să-mi spun punctul de vedere. Solicitarea lor, din punctul meu de vedere, este corectă. Sunt convins că au nevoie de bani pentru performanță, nu știu dacă poate să suporte municipiul din taxa sport, cultură circa 16 miliarde. Dacă reușim să strângem atâția bani nu știu dacă putem să ducem atâția bani la fotbal. Am văzut o condiționare și anume că chiar dacă nu suntem de acord acesta trece. Chiar dacă suntem în opoziție nu cred că interesul nostru pentru fotbal nu este comun. Noi avem o hotărâre de consiliu local nr. 207 din iulie 2013, în care se spune că noul asociat domnul Nițu va prelua toate datoriile acumulate până în prezent. Nu vreau să mă refer strict la această sumă. Dacă este din perioada 2008-2010 este bine să o știm și să-i susținem pe cei de la CSM. Dacă penalitățile sunt finale sau pot fi contestate, avem juriștii Primăriei și putem decide împreună. Investitorul trebuie susținut din acest punct de vedere. Vizavi de solicitarea pentru funcționarea clubului trebuie să vedem cu ce sumă putem susține acest lucru. Din punct de vedere juridic, este ultima chestiune pe care vreau să o discut, avem Hotărârea 207 din iulie 2013 în care se stabilesc toate atribuțiile primarului și, bineînțeles, se face referire la o hotărâre mai veche din 2010, hotărârea 324, prin care avem un acord de parteneriat valabil. Dumneavoastră veniți și ne propuneți acum alt acord de asociere. În momentul în care, astăzi, aprobăm acest acord vom avea două acorduri valabile la ora actuală, ceea ce nu este posibil din punct de vedere legal. Vizavi de solicitarea financiară este normal ca aceasta să fie discutată în ianuarie când vom avea și celelalte solicităr: de la clubul de handbal, de volei, de baschet, de fotbal și alte instituții de cultură.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Domnule Constantinescu, mă bucur că dumneavoastră vreți să înțelegeți acest club. Mă așteptam să vină concret cu propuneri, ca unul care a fost acolo și a condus acest club și a lăsat...

Domnul Vîrlan Eduard este întrerupt de o discuție deschisă în plenul ședinței de către domnul Constantinescu Cosmin Dragoș.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Domnule consilier este o diferență mare între noi. Eu nu v-am întrerup. Vă rog să vă calmați ca să pot să iau cuvântul.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Vă rog să lăsați joaca aceasta dintre dumneavoastră și să discutați punctual.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Deci, datoriile pe care le-ați lăsat datorită incompetenței dumneavoastră de a conduce acest club o să se răspundă de fiecare pentru că noul acționar o să dea în judecată pentru a-și recupera anumite datori făcute. S-a venit cu o propunere către noi și încercăm să-i ajutăm acum cu ce putem. La ce vă referiți dumneavoastră când vorbiți de două acorduri? Primul la care faceți dumneavoastră referire era semnat de domnul Rufă și nu s-a mai semnat încă un acord. E vorba de acordul semnat de municipiu cu domnul Rufă. Acum acest acord cadru trebuie automat modificat cu noii acționari și vrem să modificăm și alte prevederi. Dacă domnul Matei spune că nu a semnat niciun acord ce nu înțelegeți?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Domnule Vîrlan, avem un acord valabil cadru prin hotărârea de consiliu local nr.207 din 2013.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: Nu s-a semnat acel acord-cadru. Trebuia să se semneze și nu s-a semnat.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: La punctul trei spune că celelalte prevederi ale hotărârii 324/2010 rămân nemodificate. La punctul doi spune că domnul Nițu Nicolae va prelua și toate datoriile acumulate până în prezent de către clubul sportiv. V-am spus că dacă există o datorie din anul 2008-2010, nu de când am fost noi 2010-2012, sunt de acord să vedem despre ce este vorba.

Domnul viceprimar Vîrlan Eduard: De ce vorbiți numai de ceilalți și de ceea ce ați făcut dumneavoastră nu? O să vedem.

Domnul primar Emilian Frâncu: Vă dau eu răspunsul ca să fiți lămurit. Este vorba despre o actualizare, o simplă actualizare. Cred că sunteți de acord cu mine că, întotdeauna un act poate fi îmbunătățit. Noi, acum, îl îmbunătățim. Deci, facem o actualizare a acelui act la care dumneavoastră faceți referire, chiar dacă nu a fost semnat, important este că s-a luat o hotărâre de către consiliul local care ne împuternicea să-l finalizăm. Acum noi facem chair actul final, în care facem două lucruri importante. În primul rând facem curățenie în acționariatul care numai era valabil și e bine să avem un acționariat corect. Vreau să vă mai spun ceva dar să nu vă supărați pe mine. Noi am avut multă gentilețe în a prezenta acest material. Am fost personal la Finanțe când s-a discutat această chestiune și vreau să spun că nu datorită neapărat incompetenței ci mai mult datorită inconștienței, clubul pe care, cu onor, l-ați condus o perioadă de timp ca și manager, ca și administrator sau ca și reprezentant al primăriei, cum vreți să o luați. Datorită faptului că domnul Gutău, deși știa că o fundație, o asociație din momentul în care face acțiuni concrete economice trebuie să plătească TVA. Nu a plătit TVA de la începuturi, dumneavoastră ați continuat la fel și s-au strâns vreo 5 miliarde de lei, datorie pe care, onor, domnul Gogârnoiu ne-a spus că controlul a depistat și în perioada dumneavoasră și în perioada domnului Gutău sume mare, pe care domnul Nițu nu le știa. Vorbim de 5 miliarde de lei vechi. Omul zice: domnule eu m-am angajat că vin și contribui la cele 3-4 miliarde pe care le știam că este îndatorat clubul, dar nu și la încă 5 miliarde suplimentare. Omul a venit la noi și ne cere să-l ajutăm. Nu am intrat în această zonă pentru că într-un fel va fi lămurită de Finanțe. Oricum sunt 5 miliarde de lei în plus, care în perioada respectivă au fost imputați.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: V-am ascultat intervenția. Haideți să nu ne transformăm în ședință de comisie. Fiecare spune ce părere are. Acest lucru se face în comisii.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Dacă nu s-a plătit TVA în perioada 2008-2013. controlul a venit în august 2013. Nu este nici vina mea, nici a dumneavoastră și nici a celor care au fost înainte. Nici vina domnului Nițu că nu a știut de această datorie și este normal să o discutăm și să vedem cum putem să-l ajutăm.

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului local vizavi de ceea ce s-a constatat de către Finanțele Publice.

Domnul primar Emilian Frâncu: Sper că ați înțeles de ce prin ceea ce v-am propus încercăm să ajutăm clubul și de ce am limitat suma la 9 miliarde. Eu zic că este sustenabil ajutorul și putem să sprijinim și echipa de fotbal.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: La punctul 7.2. avem așa: Dacă asociații cooptați nu vor respecta obligațiile asumate prin prezentul acord de asociere sau va înregistra întârzieri de mai mult de 60 de zile la asigurarea resurselor financiare lunare, la plata salariilor jucătorilor, a staff-ului tehnic, acordul va fi reziliat de drept, fără alte notificări prealabile, urmând ca baza materială să revină în administrarea Consiliului Local, iar eventualele debite sau datorii înregistrate până la acea dată vor fi suportate de către conducerea clubului”. Pun și eu o întrebare ușor naivă, care este conducerea clubului? În forma veche spune că asociații vor răspunde.

Domnul primar Emilian Frâncu: este firesc ca administratorul unei structurii să fie cel care să răspundă.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Cine este administratorul?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Va fi cel desemnat de acționarul majoritar.

Domnul primar Emilian Frâncu: Va fi desemnat în prima ședință a adunării generale și acel om va fi cel care va răspunde de acum încolo.

Domnul consilier local Persu Mihai: Tot referitor la acest punct 7.2. spuneți că acordul va fi reziliat de drept, fără alte notificări prealabile, urmând ca baza materială să revină în administrarea Consiliului Local. Baza materială include cumva și lotul de fotbaliști? O să ne trezim odată că nu avem echipă dar nu avem lot. Trebuie să discutați cu cei care se pricep la această chestiune.

Domnul primar Emilian Frâncu: Dacă eu impun clubului să plătească datoriile pe care le face nu pot să-i pretind ca să-mi lase și jucătorii.

Domnul consilier local Persu Mihai: Valoarea unui club nu este dată de investițiile realizate, ci de valoarea jucătorilor. Să lămurim foarte clar acest lucru. Întrucât s-a constatat, în decursul anului, că Centrul de Copii și Juniori a produs valori și banii nu i-au revenit și, mai departe, condițiile la acest centru sunt cele mai proaste, propun ca o parte din banii pe care îi alocăm din bugetul public către clubul de fotbal să se regăsească exclusiv în bugetul Centrului de Copii și Juniori. Trebuie să monitorizăm foarte atent activitatea acestui centru.

Domnul primar Emilian Frâncu: De la 1 ianuarie obiectivul nostru va fi să sprijinim, cu prioritate, copiii, fotbaliștii tineri. Acolo vom face și noi investiții să-i ajutăm.

Domnul consilier local Persu Mihai: Trebuie prins în acordul de asociere. Să avem statutat că noi banii ăștia îi dăm pentru performanță. Performanță însemnând și Centrul de Copii și Juniori sau în mod deosebit acest centru. Pentru că așa cum spuneați și dumneavoastră este o marfă și sunt de acord.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Amendamentul propus la punctul „k”: Veniturile obtinute în urma vânzării de jucători vor fi folosite pentru cumpărarea altor jucatori . Sunteți de acord cu această propunere?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Trebuia să citiți toate amendamentele.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Nu am avut timp să le citim pentru că abia ne-au fost prezentate.

Urmează o serie de discuții vizavi de amendamentele prezentate.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre referitor la adoptarea unor măsuri cu privire la Clubul Sportiv Municipal Rm.Vâlcea, inclusiv amendamentele propuse de comisia nr.2.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului local prezenți la ședință, se aprobă următoarele:

 • - ia act de Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Asociatiei Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea din data de 29.10.2013, prin care s-a hotărât excluderea din asociatie a membrilor Nistor Vasile, Club Sportiv Minerul Berbesti si SC URBAN SA, precum și cooptarea unui nou asociat în persoana domnului Munteanu Petre Lucian;

 • -Consecință a prevederilor de mai sus structura asociativă a Clubului Sportiv Municipal este următoarea:

 • I. Nițu Laurențiu Nicolae - 67 voturi - 67%;

 • 2. Municipiul Râmnicu Vâlcea - 32 voturi - 32%;

 • 3. Munteanu Petre Lucian - 1 vot - 1 %;

 • -acordul de asociere ce va fi încheiat între municipiul Râmnicu Vâlcea, dl. Nițu Laurențiu Nicolae si dl. Munteanu Petre Lucian, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată;

 • -împuternicirea primarului municipiului, ca în baza prevederilor prezentei hotărâri, să semneze acordul de asociere, precum și modificările aduse Actului Constitutiv si Statutului Clubului Sportiv Municipal Râmnicu Valcea.

La subpunctul patru este prezentat de către inițiator- consilier local Voicu Marius Iulian -proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare pentru dosarele cu grad mare de dificultate și care prezintă un interes deosebit pentru autoritatea locală.

Domnul primar Emilian Frâncu: În primul rând nu există articolul trei și cred că acest articol spunea că se împuternicește primarul municipiului. Acest articol trebuie să fie pentru că așa prevede legea că dumneavoastră mă împuterniciți pe mine să semnez. Acest lucru să se ia notă de către A.P.L. Eu sunt de acord cu dumneavostră doar cu o singură nunanțare pe care încercam să o prezint la începutul ședinței. La art.1, dacă vă veți uita puțin pe el, eu spun așa: se achiziționează serviciul juridic de asistență juridică și/sau reprezentare a municipiului în dosarele de mare dificultate, eu adaug înainte de aceasta: în dosarele sau problemele care pot genera dosare de mare dificultate. Eu vreau să angajez înainte de a avea un dosar o echipă de jurisți care să mă sfătuiască, de exemplu: cum să facem, în cea mai bună formulă, recuperarea datoriilor de la Oltchim. Mai este de asemenea o situație privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică la Colonie Nuci să fac niște locuințe sociale. Pentru aceasta trebuie să am o consiliere specializată pe această formă în care intră și insolvența și Registrul Comerțului și multe altele. Aceasta este o problemă care paote genera un dosar. Atunci, încă o dată, repet: se aprobă achiziționarea serviciului juridic de asistență juridică și/sau reprezentare a municipiului în dosarele sau problemele care pot genera dosare de mare dificultate, precum și pentru fiecare cauză în parte.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Ați fi de acord cu termenul de chestiuni juridice?

Domnul primar Emilian Frâncu: Da, dar să fie mai juridic exprimat.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Și mai juridic este termenul „spețe”.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Apreciez, încă o dată, inițiativa colegului nostru și îmi pare rău că nu pot fi de acord în integralitate cu ceea ce se propune aici și să atrag atenția că în inexistența unei stări de urgență nu ar trebui să ne grăbim pentru că graba ne duce la o aplicare proastă a acestei hotărâri din păcate sau confuză, cum este acum. Las deoparte toate aspectele procedurale de promovare a ei, fără nicio semnătură, fără raport de specialitate, ș.a.m.d. Repet, formularea este confuză inclusiv chiar cu amendamentul domnului primar. Noi spunem aici că: se achiziționează serviciul juridic de asistență juridică. Nu hotărâm noi treaba aceasta. Am căutat și eu să înțeleg cum va fi procedural. Ce face consiliul local? Constat că o să ne transformăm în Serviciul de Achiziții Publice al Primăriei. Pe fond, cu toții suntem de acord ca, în dosarele de mare dificultate, reprezentarea să se facă prin achiziționarea unui serviciu juridic. Subiectul și predicatul îl reprezintă reprezentarea în instanță. Cum se va face? Ne spune domnul consilier că atunci când există o asemenea situație consiliul local se va întruni în ședință ordinară sau extraordinară și va vota admiterea sau respingerea propunerii de achiziție. Corect până aici. Deci, în momentul în care va fi o asemenea situație, noi trebuie să dăm girul să se efectueze respectiva achiziție, dar mai departe nu mai pot fi de acord pentru că, spune domnul consilier, să hotărâm totodată asupra tuturor elementelor concrete, inclusiv onorariul.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Asta era în expunerea de motive.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Se regăsește și în proiectul de hotărâre

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Nu sunteți de acord să stabilim și onorariul?

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Păi cum să hotorăsc eu pentru că mă suprapun peste atribuțiile primarului...

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Dacă ne cere un miliard și jumătate, nu trebuie să știm de acest lucru? Dacă nu suntem de acord cu acel onorariu se face o altă propunere. Așa asigurăm o maximă transparență.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Încă o dată. Nu pot să fiu de acord. Stimați colegi nu avem o stare de urgență. Avem o stare confuză, în schimb. Deci, eu vă propun amânarea acestei discuții. Este foarte bine. Nu vreau că prin acțiunile noastre să blocăm inițiativele tot ale noastre, ale consilierilor, că mâine îmi vine mie rândul dar în același timp haideți să le facem cum trebuie. Dacă nu veți fi de acord cu amânarea, vă rog să notați să reformulăm art.1 în sensul ."reprezentarea în instanță a Primăriei sau a consiliului local în dosarele de mare dificultate se va efectua prin contractarea sau achiziționarea unui serviciu juridic” . Noi nu achiziționăm servicii. Noi hotărârm modalitatea de reprezentare în instanță în dosarele de mare dificultate.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: În urma discuției declanșate, trag concluzia că noi ne pregătim de procese puternice și ne trebuie specialiști pe fiecare domeniu: fie crimă, divorțuri, partaje, ori până acum toate problemele primăriei le rezolva Direcția Juridică, iar cele care întradevăr sunt mai sensibile și nu sunt specializați domnii juriști din Direcția Juridică să fie contractate, achiziționate conform celor propuse de domnul consilier care ainițiat proiectul de hotărâre. Nu o să am în fiecare zi procese.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Am preluat această sintagmă” se achiziționează serviciul juridic” din aceeași hotărâre promovată de dumneavoastră în ședință extraordinară. Am folosit aceeași sintagmă doar că mi s-a părut corect pentru că O.G. 26/2012 nu distinge faptul că putem achiziționa pe bucată sau cum s-a făcut până acum. Se încheia un contract global în valoare de 100 milioane pe lună indiferent dacă avea sau nu procese. Nu mi se pare corect acest lucru.

Domnul primar Emilian Frâncu: Sunteți de acord cu cele două amendamente? Domnul loniță spune că consiliul local se pronunță asupra modului de achiziție, iar eu mă refeream la spețele juridice care pot genera dosare de mare dificultate Domnul consilier Voicu Marius Iulian: Să înțeleg că un prim amendament este formulat așa: „ se aprobă achiziționarea serviciului juridic...”

Domnul consilier Ioniță Gheorghe:”Reprezentarea în instanță...”

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Nu este numai reprezentarea în instanță. Așa a reieșit din cuvântul domnului primar.

Doamna președinte de ședință, consilier Dobrete Adina Florentina sitesză discuțiile și solicită lămuriri suplimentare secretarului municipiului domnul Ion Didoiu.

Domnul consilier Ioniță Gheorghe:” Doamna președinte încheiați-vă mandatul fără o a doua greșeală față de subsemnatul. Am mai făcut o propunere cu amendament care nu s-a supus votului, pentru care am dat socoteală. Vreau această propunere de amânare. Când intervine consiliul local ? Odată când aprobă achiziționarea acelui serviciu dar asupra valorii serviciului. Nu mă pot pronunța decât după achiziționare. Deci, în două etape.

Domnul secretar Ion Didoiu: Am înțeles din materialul pe care îl propune domnul consilier că de fapt se vrea un regulament referitor la modul cum se poate achiziționa astfel de servicii. Practic o reglementare. Avem Ordonanța Guvernului nr. 26/2012 referitor la serviciile juridice de consultanță. Aceste servicii pot fi achiziționate atât în timpul judecării dosarelor în instanță cât și prealabil acestora. Vreau să fim foarte bine lămuriți și să ne clarificăm cu privire la o chestiune procedurală și anume faptul că, în momentul de față, nu avem un raport al compartimentului de specialitate. Dacă acest proiect de hotărâre pe care dumneavoastră ați avut dreptul să-l introduceți pe ordinea de zi, din punctul meu de vedere el nu poate fi dezbătut fără raport sau i se consideră ca fiind valabil raportul de la proiectul de hotărâre anterior iar propunerile domnului consilier sunt numai de îmbunătățire a proiectului de hotărâre anterior. Este foarte important. Dacă se ia ca fiind valabil raportul de specialitate existent la proiectul de hotărâre anterior, iar propunerile domnului consilier Voicu sunt de îmbunătățire, de amendamente aduse aceluia, da, consider că se poate supune aprobării dumneavoastră acum. Dacă nu, haideți să facem raportul de specialitate în acel termen de 30 de zile și să venim la o ședință ulterioară.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Îmi cer scuze, dacă ați observat eu am făcut trimitere la acel raport pentru că întradevăr din el rezulta necesitatea achiziționării de servicii juridice, dar nu eram de acord cu acea modalitate. Deci, am propus o varinată mai bună zic eu.

Domnul secretar ion Didoiu Dumneavoatsră ați făcut această trimitere pentru a fi de acord și consiliul local pentru că dacă se supune aprobării și se aprobă noi în hotărâre trebuie să facem referire la raportul compartimentului de specialitate.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: La acel raport de specialitate am făcut trimitere pentru că mi s-a părut corect așa, dar am adus îmbunătățiri. Am făcut și o expunere de motive.

Domnul viceprimar Gigi ion Matei: Dacă este inițiativă a unui consilier local poate să fie o expunere de motive.

Domnul secretar Ion Didoiu: Raportul compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, așa spune regulamentul

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Am înțeles. Ca să nu existe vreo supărare în mandatul meu de trei luni, îi dau domnului Ioniță, de data aceasta, dreptul de a lua în considerare propunerea de amânare și supun votului dumneavoastră această propunere de amînare.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Stați puțin. Îmi cer scuze. Ideea era ca mai întâi să porpuneți inițiativa mea și apoi, eventual, dacă nu se votează să discutăm. Aș vrea să vă rog să supuneți la vot hotărârea mea așa cum a fost promovată cu acel amendament formulat de către domnul primar cu care am fost de acord.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Ordinea supunerii la vot este mai întâi de supunere a amendamentelor. Amânarea propusă de mine presupune o îmbunătățire a propunerii. Dacă îl respingem atunci numai are niciun rost și elimină orice discuție suplimentară.

Domnul secretar Ion Didoiu: Doamna președință, știu că acest material a fost discutat în comisii. Au rezultat și rapoartele de avizare ale comisiilor?

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Nu.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe: Repet. Este un material fără semnătură și fără număr de înregistrare.

Domnul secretar ion Didoiu: Din punct de vedere procedural, propunerea domnului Ioniță dacă nu trece, atunci se supune la vot inițiativa domnului Voicu.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Supuneți la vot propunerea mea cu amendamentul domnului primar. Dacă nu trece la vot asta este.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind achiziționarea unor servicii de consultanță juridică, asistență și reprezentare pentru dosarele cu grad mare de dificultate și care prezintă un inters deosebit pentru autoritatea locală, completat cu propunerea formulată în plenul ședinței consiliului local de către domnul primar Emilian Frâncu. În cazul în care rezultatul votului nu este favorabil urmează să se supună la vot propunerea de amânare.

Întrunind 21 voturi „pentru”, un vot „împotrivă”(domnul consilier local Ioniță Gheorghe) și o „abținere” (domnul viceprimar Vîrlan Eduard) se aprobă achiziționarea serviciului juridic de asistență juridică și/sau reprezentare a municipiului în dosarele de mare dificultate pentru fiecare cauză concretă în parte, precum și în spețele/problemele care pot genera dosare de mare dificultate;

Orice achiziție de serviciu de natura celui menționat la alineatul precedent va fi supusă aprobării Consiliului Local prin hotărâre în acest sens, statuându-se, totodată și onorariul solicitat de prestatorul de servicii juridice;

Prin hotărârea Consiliului Local aprobată în condițiile alineatelori precedente se va împuternici cabinetul individual avocat/societatea civilă profesională de avocatură să reprezinte autoritatea locală în fața instanțelor de judecată în situația achiziționării serviciilor juridice de reprezentare conform art.36 din Legea nr.215/2001.

În continuare, dat fiind faptul că mandatul președintelui de ședință a expirat este necesară alegerea președintelui de ședință pentru urmatoarele 3 luni - decembrie 2013, ianuarie și februarie 2014.

Domnul consilier local Cocoș Vasile a propus ca domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan să fie desemnat președinte de ședință.

Nemaifiind alte propuneri, se supune aprobării și se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință alegerea în funcția de președinte de ședință al Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea a domnului consilier local, Pruteanu Costel Bogdan, pe o perioadă de 3 (trei) luni, respectiv decembrie 2013, ianuarie și februarie 2014.

Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


Florentina Adina DOBRETE


jurist Ion DIDOIU


Red. R.M.

1 ex.