Proces verbal din 25.06.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 25 iunie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 25 iunie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris prin Dispoziția Primarului nr. 1783 din 25.06.2013, la care participă secretarul municipiului, domnul Toma Mihăescu, precum și 19 consilieri locali în funcție. Au lipsit domnii consilieri Pandurașu Adrian Iulian, Țârdea Dumitru și Vețeleanu Eusebiu. Doamna consilier local Bobeanu Maria a venit în timpul ședinței consiliului local.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 19 consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar declară legal constituită ședința de astăzi.

În continuare, domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard - viceprimar al municipiului prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

  • 1. Raport și proiect de hotărâre privind participarea municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de asociat la Clubul „Handbal Club Oltenia”.

  • 2. Raport și proiect de hotărâre privind transmiterea în folosință a unui spațiu pentru sediul Clubului „Handbal Club Oltenia”.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței, care este aprobată cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate « Raportul și proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de asociat la Clubul „Handbal Club Oltenia ”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Se supune spre aprobare participarea municipiului Râmnicu Vâlcea, în calitate de asociat la Clubul „Handbal Club Oltenia”, iar noua structură asociativă a Clubului „Handbal Club Oltenia” va fi formată din: Municipiul Râmnicu Vâlcea - 98%, SC Annabella SRL - 1% și SC Boromir IND SRL -1% Sediul asociației va fi, de la data asocierii municipiului Râmnicu Vâlcea, în strada General Praporgescu nr.9. Asociații clubului la data prezentei hotărâri se retrag toți, rămânând ca asociați numai cele trei persoane juridice mai sus amintite”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, Vîrlan Eduard comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul președinte de ședință Vîrlan Eduard - ne-am ținut de cuvânt și ne-am adunat azi în ședință extraordinară ca să reușim să salvăm handbalul vâlcean. Vreau să-i mulțumesc colegului meu domnul viceprimar Matei Gigi Ion care și-a sacrificat minivacanța pentru a discuta împreună cu mai mulți oameni care iubesc handbalul cum să rezolve această situație.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion - în primul rând vreau să vă spun că S.C Annabella Fabrica de Conserve Râureni S.R.L este asociat pentru că așa este trecut în certificatul de înmatriculare, și trebuie rectificat în hotărâre. Așa cum am promis data trecută, am venit în ședință cu un proiect de hotărâre care vizează handbalul vâlcean pentru a reuși să ne înscriem în ligă. Am vorbit la Federație și putem să ne înscriem și cu câteva zile mai târziu, dar nu am dorit să beneficiem de o clemență ci să ne încadrăm în termen. Este o asociație legal constituită existentă fără obligații fiscale. Eventualele modificări, chiar și cu privire la nume le vom face ulterior pentru că nu este un nume care să reprezinte Municipiul Râmnicu Vâlcea, printr-o hotărâre de consiliu local și un act adițional la Judecătorie așa cum orevede statutul. Trebuie să fim conștienți că, în continuare bugetul va fi problema numărul unu pe parcursul înscrierii acestei asociații. Vom fi în Liga Națională și pretențiile sunt mari. Mai sunt câteva jucătoare sub contract pe care le vom păstra. Vom apela și la Centrul de Excelență în Handbal, precum și la jucătoarele de la Liceul Energetic. Vom încerca să contactăm și alte jucătoare disponibile și dispuse să se înscrie în proiectul nostru. Cred că faptul că s-a implicat și Primăria va da un plus de siguranță că este o echipă nouă precum și faptucă alături de noi au venit doi agenți economici reprezentativi pentru municipiul nostru și dau o greutate și o forță financiară echipei. Vor veni și alți sponsori. Puteți veni chiar și dumneavoastră cu firmele pe care le aveți ca să participați la bugetul echipei. Am găsit înțelegere și la conducerea Clubului Oltchim și în această după-amiază o să avem și hotărârea pentru a putea să ne înscrie și vrem ca până joi să fie înscrisă această nouă formație. Menționez jucătoarele care mai sunt sub contract la această dată: Managarova care este pe o sumă destul de mare iar contractul este valabil până la 30 iunie dar dacă nu se plătesc datoriile, Safta, Curea care s-ar putea să nu joace o perioadă căci din informațiile primite este însărcinată, Buceschi care deși joacă la Baia Mare este împrumutată și este sub contract până în 2014, Brădeanu este sub contract până în anul 2015 și este împrumutată la Craiova. Mai sunt disponibile: Roxana Gheorghe Cherăscu și o portăriță. Avem și la Liceul Energetic 4 jucătoare care pot să facă față acestui nivel, precum și la Centrul de Excelență în Handbal încă 3 care ar putea să facă față acestui nivel. Căutăm cu interes să vedem ce mai putem obține și de la celelalte cluburi și în calitate de împrumutate în așa fel încât să ne situăm pe locurile 4-5-6 în campionatul acesta în așa fel încât să punem bazele unui club puternic și în anii următori să putem emite pretenții chiar pentru cupa europeană.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore - referitor la Art. 3 din proiectul de hotărâre - În ce condiții se va prelua echipa de handbal? Clubul va rămâne cu datoriile? Care e problema cu cedarea?

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion - Lăsați-mă să vă răspund pentru că poate vă scutesc de alte întrebării. Referitor la acest articol acesta este făcut la indicațiile Federației Române de Handbal. Domnul avocat a fost prezent și vreau să-i mulțumesc.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore dorește să se specifice mai clar cum se face preluarea echipei, liberă de orice sarcini și dorește să știe dacă reglementările legale permit preluarea, în aceste condiții a echipei și a palmaresului. Dacă se oferă cu titlu gratuit cineva va rămâne ancorat undeva. Noi ne dorim să avem handbal la Vâlcea dar poate regulamentul de organizare și funcționare nu-i permite. De asemenea la articolul 4 unde sunt stabilite procente dumnealui dorește să știe cum se va proceda cu cesiunea părților sociale.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion - Toate cluburile afiliate din România la Federația Română de Handbal au statutele însușite de Federație pentru că sunt făcute după modelul dat de aceasta. Când am făcut documentația pentru a prelua această echipă de handbal am făcut după modele de la două cluburi cu tradiție, respectiv de la Rulmentul Brașov care s-a transformat în Corona și de la Galați. Am discutat atât cu președintele cât și cu secretarul Federației Române de Handbal. Referitor la partea financiară a clubului este foarte clar scris acolo.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian - Acest articol din statutul federației stabilește foarte clar elementele patrimoniale pentru că echipa și celelalte sunt elemente nepatrimoniale. Dacă statutul Federației permite acest lucru ca un club să-și păstreze aceste datorii care va trebui să le plătească la un moment dat și au cum să preia aceste elemente de patrimoniu, atunci, în mod sigur putem să facem acest lucru. Dacă nu făceam trimitere la acest articol din statutul Federației aș fi înțeles. Eu am reprodus acest articol aproape cuvânt cu cuvânt tocmai pentru a nu exista discuții pe aceste aspecte. Referitor la aspectele sesizate ele sunt nepatrimoniale și nu fac parte din activul sau pasivul clubului. În materie de asociație nu există acest concept de părți sociale, fiecare poate să participe și să aducă în plus valoare și pot participa și alții. Fondurile din asociație se stabilesc în cadrul statutului și putem ceda din voturile noastre dacă ei vin cu plus valoare.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș să nu se înțeleagă că am venit aici să ne contrăm unii cu alții. Ne dorim handbal al Râmnicu Vâlcea și sperăm ca acest proiect să devină unul fezabil. Este normal să discutăm și să lămurim unele aspecte chiar dacă documnetul a fost făcut în grabă. Trebuie specificat că noua asociație are nevoie de loc, un lot și palmares.

În acest moment a venit doamna Bobeanu Maria, fiind 19 prezenți.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard - Vedeți, domnule Constantinescu că am ținut cont de propunerea dumneavoastră și am prelucrat acel proiect de hotărâre. Sper că o ne acordați și dumneavoastră tot sprijinul să găsim mai mulți investitori pentru a forma o echipă competitivă

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș - E foarte important să atragem parteneri credibili. Dacă Consiliul Local asigură bugetul handbalului și ne prezintă un proiect pe câțiva ani, cu siguranță proiectul va fi unul de succes.

Întrucât nu mai sunt alte discuții, domnul președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind participarea municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de asociat la Clubul „Handbal Club Oltenia”.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă participarea municipiului Râmnicu Vâlcea în calitate de asociat la Clubul „Handbal Club Oltenia”.

Consecință a prevederilor de mai sus, noua structură asociativă a Clubului „Handbal Club Oltenia” va fi formată din: Municipiul Râmnicu Vâlcea, SC Annabella Fabrica de Conserve Râureni SRL și SC Boromir IND SRL, iar sediul asociației va fi, de la data asocierii municipiului Râmnicu Vâlcea, în strada General Praporgescu nr.9.

Asociația Handbal Club Oltenia în noua structură asociativă va prelua echipa de handbal feminin a Clubului Sportiv Oltchim, palmaresul acesteia, precum și locul în Liga Națională de handbal conform art.9.1 lit.a) din Statutul Federației Române de Handbal. Preluarea se face liberă de orice sarcini, debite, obligații de orice natură, clubul care predă echipa va rămâne cu pasivul financiar acumulat până la data preluării. Preluarea echipei, a palmaresului și a locului acesteia în Liga Națională de Handbal se face în baza avizului Federației Române de Handbal, la solicitarea atât a Clubului Sportiv Oltchim care cedează echipa de handbal, cât și a Clubului Handbal Club Oltenia care preia echipa de handbal.

În noua structură asociativă patrimoniul de fondare al asociației este de 1.000 lei, din care participarea Municipiului este de 980 lei, participarea SC Annabella Fabrica de Conserve Râureni SRL este de 10 lei, iar participarea SC Boromir IND SRL este de 10 lei, ceea ce reprezintă participarea procentuală a celor trei asociați la activul patrimonial al Asociației și la dreptul de vot, respectiv: Municipiul Râmnicu Vâlcea - 98%; SC Annabella Fabrica de Conserve Râureni SRL - 1% și SC Boromir IND SRL - 1%.

Participarea ulterioară a municipiului la patrimoniul Asociației se va face în baza prevederilor cu această destinație din bugetul local.

Se împuternicește primarul municipiului să semneze Statutul Clubului Handbal Club Oltenia, adaptat cerințelor impuse de preluarea echipei de handbal Oltchim și a palmaresului acesteia.

În continuare, la punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate „Raportul și proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință a unui spațiu pentru sediul Clubului „Handbal Club Oltenia”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: „Se supune spre aprobare transmiterea în folosință gratuită către Asociația « Handbal Club Oltenia » a unui spațiu din imobilul proprietate publică a municipiului, situat în strada General Praporgescu nr.9, pentru sediul acesteia, a cărui predare se face prin protocol de predare-primire ".

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr. 3 pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură se supune aprobării proiectul de hotărâre privind transmiterea în folosință a unui spațiu pentru sediul Clubului „Handbal Club Oltenia”.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se transmite în folosință gratuită către Asociația «Handbal Club Oltenia» a unui spațiu din imobilul proprietate publică a municipiului, situat în strada General Praporgescu nr.9, pentru sediul acesteia.

Transmiterea în folosință gratuită a spațiului prevăzut la alineatul precedent se face pe perioada funcționării Asociației «Handbal Club Oltenia».

Transmiterea în folosință a spațiului prevăzut mai sus se face prin protocol de predare - primire.

De asemenea, se împuternicește Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea ca prin serviciile de specialitate să încheie și să semneze protocolul de predare - primire a spațiului menționat mai sus.

”Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Eduard Vîrlan


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.