Proces verbal din 20.06.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 20 iunie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 20 iunie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris prin dispoziția primarului nr. 1744 din 17.06.2013, la care participă secretarul municipiului, domnul Toma Mihăescu, precum și 22 consilieri locali în funcție. A lipsit domnul consilier Pandurașu Adrian Iulian.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 22 de consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar declară legal constituită ședința de astăzi.

De asemenea, domnul secretar Toma Mihăescu supune la vot procesele-verbale ale sedințelor ordinare din 30 mai 2013 și extraordinare din data de 5 iunie 2013, care se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți.

În continuare, domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard - viceprimar al municipiului prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 12 aprilie 2013 referitoare la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Krusevac - Republica Serbia.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.

176/25/2012 referitoare la desemnarea unui reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Asociația “Club Sportiv Municipal”.

 • 5. Diverse care cuprinde următoarele subpuncte:

 • - subpunctul 1 - Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei plăți din bugetul local.

 • - subpunctul 2 - Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

 • - subpunctul 3 - Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea listei obiectivelor de investiții - 2013, finanțată conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 din bugetul «Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe».

 • - subpunctul 4 - Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2013 referitoare la aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare - A.L.U.N.

Înainte de a se supune la vot ordinea de zi, domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș solicită completarea ordinei de zi cu următorul punct: „ Raport și proiect de hotărâre privind înființarea Asociației Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard informează că în urmă cu 30 minute s-a primit un raport privind înființarea Asociației Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea. Detalii referitoare la acest raport și asupra opiniei noastre vizavi de acesta va poate oferi domnul viceprimar Matei Gigi Ion.

În continuare, are cuvântul domnul viceprimar Gigi Ion Matei, care îndeplinește și atribuțiile specifice funcției de primar, care menționează că fără a fi un jucător de handbal, susține acest sport mai ales că soția sa a practicat handbalul. În aceste zile nu am stat cu mâinile în sân până acum. Am discutat cu mulți oameni de specialitate și cu mulși ani de experiență în handbal: domnul Gavrilescu, domnul Roibu, etc, dar nu s-a găsit nicio soluție până la această dată întrucât au fost mai multe variante analizate și încet încet aproape toate variantele au eșuat. Mai întâi a fost problema palmaresului și apoi a handbalistelor care doresc să rămână la Oltchim. Bugetul necesar nu putea fi acoperit, este problema banilor. S-a încercat varianta reducerii la jumătate a bugetului astfel încât spre exemplu o jucătoare care activa pe un salariu de 8.000 euro să joace acum pentru 4.000 de euro. Din discuțiile cu domnul Gațu _- președintele Federației Române de Handbal a existat posibilitatea preluării jucătoarelor care doresc să mai rămână la Oltchim cu condiția ca Clubul Oltchim să fii achitat la zi salariile acestora. Nu s-a întâmplat așa și s-a pierdut și această soluție. Am discutat cu domnul Gavrilescu care este un specialist în domeniu cu rezultate deosebite. Este făuritorul a tot ceea ce a însemnat glorie pentru handbalul vâlcean. Am discutat, domnul secretar este martor, am căutat forma juridică prin care Consiliul Local poate fi implicat într-o asociație. Au fost căutate si exemple despre cum s-a procedat în țară de către alte Primării. Domnul Gavrilescu are niste probleme personale de rezolvat în ceea ce o privește pe fiica sa și îmi cer scuze față de dânsul dacă am adus în discuție și acest aspect, dar trebuie să înțelegeți situația. Am discutat și cu domnul director general Roibu. Din discuțiile cu aceștia a rezultat că bugetul minim este de 400 de mii euro anual pentru o echipă care să joace pe locurile 5-6. Eu din totdeauna mi-am dorit să vin în fața Consiliului Local cu sume exacte pentru că îmi plac lucrurile clare de la început. Am spus foarte clar să se facă o structură la care Consiliul Local să participe cu anumite suma așa cum s-a întâmplat și cu Oltchim. Știți foarte bine că la Clubul Oltchim s-a procedat la fel. Mai sunt în buget trei miliarde lei pentru a ajuta echipa de handbal și cred că toată lumea ar fi de acord să mărim suma cu care contribuim. Din păcate nu se implică oamenii care cunosc aceste aspecte. Primăria nu poate face o asociație în care Consiliul Local să aibă 98%. În țară toate structurile care funcționează cu bugetare de la Primărie sunt structuri cu tradiție, care vin din spate și doar și-au schimbat numele. Exemplu Rulmentul Brașov acum este Corona Brașov în care Primăria investește. Așteptăm structură, să vină în Consiliul Local și să spunem cât alocăm din bugetul local. Sunt discuții la această dată cu oamenii de la Federație, cu specialiști ș.a.m.d. Din păcate majoritatea jucătoarelor de la Clubul Oltchim au încheiat contracte cu alte cluburi și ne bazăm la această dată pe jucătoarele de la Centrul de Excelență- Junioare 2 care au ieșit și campioane la nivel de țară. Sunt câteva fete valoroase care ar putea să susțină această echipă pe locurile 5-6. Ulterior, după ce vor veni mai mulți sponsori, după ce va căpăta încredere pentru că orice echipă are nevoie de încredere, lucrurile se vor schimba. Trebuie să vină o structură care să se ocupe de toate aspectele. Primăria nu poate să pună funcționarii publici să se ocupe de aceste detalii. Este o idee bună pentru că o parte dintre colegi au inițiat, dar trebuia să fiți informați și vă cer eu scuze pentru că nu am purtat aceste discuții înainte. Avem ședință și săptămâna viitoare în care să venim cu o propunere concretă privind participarea la o finanțare așa cum trebuie.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore - Domnule președinte, lucrurile sunt extrem de clare și de simple. Practic Consiliul Local este pus în fața faptului împlinit, există un proiect de hotărâre inițiat de 11 consilieri. Conform Legii nr. 215/2001 trebuie supus spre aprobare în vederea introducerii pe ordinea de zi. Ce se va întâmpla ulterior este cu totul altceva. Faptul că se propune înființarea unei asociații este o altă problemă. Lucrurile sunt logice și extrem de simple. Sunteți de acord conform legii administrației publice locale, ca acest proiect de hotărâre să intre pe ordinea de zi spre a fi dezbătut și discutat sau nu? Este inițiat de 11 consilieri locali și conform legii trebuie să intre pe ordinea de zi.

Domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș menționează că mai sunt 10 zile în care echipa se mai poate înscrie în liga I. Bugetul este de aproximativ 400.000 de euro cum bine a spus domnul primar interimar. Primăria a contribuit până acum cu aproximativ 150.000 euro, cam jumătate din bugetul necesar. Cred că putem să găsim acum resursele necesare din bugetul local. Să știți că suntem pregătiți. Am făcut rezervare de nume, avem stabilit bugetul pe capitole. Este important să avem municipiul de partea aceasta. Să propuneți să intre pe ordinea de zi să încercăm să salvăm handbalul din municipiul Râmnicu Vâlcea.

Urmează în plen o serie de discuții vizavi de oportunitatea și modul de prezentare a materialul suspus discuției.

Domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș -Haideți să trecem peste antipatiile politice, pentru că am fi ipocriți dacă am spune că ne înțelegem și să încercăm să rezolvăm situația handbalului vâlcean.

Domnul consilier, Vețeleanu Ninel Eusebiu solicită părerea domnului secretar Toma Mihăescu.

Domnul secretar Toma Mihăescu afirmă că nu semnează o astfel de hotărâre pentru că un astfel raport trebuie analizat din timp. E o chestiune de grădiniță. Trebuie văzut mai întâi dacă sunt bani în buget pentru a susține o asemenea asociație. Doar să discutați asocierea municipiului la o asociație a cărei activitate este moartă din start puteți să o faceți.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore - Nu este o chestiune de grădiniță. Nu este prima dată când se prezintă materiale la punctul “Diverse” chiar înainte de începerea ședinței de consiliu local.

Domnul secretar Toma Mihăescu- De o asemenea importanță care implică bugetul local, îmi cer iertare... Faceți ce considerați.

Domnul președinte de ședință Vîrlan Eduard:”Am solicitat punctul de vedere al domnului viceprimar Matei Gigi Ion și ați primit un răspuns. Am solicitat punctul de vedere al domnului secretar care v-a explicat ce trebuia făcut. Am permis toate aceste discuții pentru că nu am supus deocamdată aprobării ordinea de zi și nu am intrat în dezbaterea propriu-zisă. Din cele relatate de domnul viceprimar a reieșit că susținem handbalul vâlcean și concret căutăm soluții pentru finanțarea echipei de handbal

Domnul consilier Ioniță Gheorghe - Stimați colegi, este clar că suntem într-o situație limită. Lumea așteaptă un răspuns de la noi, dacă putem fi parte în această nouă construcție. NU putem decât să discutăm despre o nouă construcție și nu să continuăm sau să prelungim existența a ceea ce era deja. Este adevărat că inițiativa nu întrunește toate condițiile unui proiect de hotărâre pentru a putea fi promovat. Chiar dacă nu întrunește toate condițiile, nimic nu ne împiedică să discutăm acest proiect chiar dacă nu-i dăm statut de hotărâre semnată de domnul secretar. Împuternicim executivul să demareze toate acțiunile necesare... Este o declarație de onoare a noastră că vrem să contribuim la rezolvarea acestei situații. Data viitoare, chiar dacă nu există o hotărâre bătută în cuie, să se prezinte o soluție. Propun să-l discutăm la sfârșit, la interpelări și întrebări și prin aceasta să împuternicim executivul Primăriei să inițieze demersurile legale pentru rezolvarea acestei probleme și să știe și aceștia că au susținerea noastră, a consiliului local. Este clar că pornim la drum cu jumătate din zestrea angajată până acum, adică am dat până acum 600.000 lei și mai putem da o sumă de bani. Nici nu cred că trebuie să mergem cu o susținere de 98%. Nici nu știu dacă ne permite legea acest lucru.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei - am făcut mai multe discuții în acest sens, dar nu s-au finalizat. Am zis să venim ca Primărie cu suma de 200 de mii euro cel puțin. Nu are rost să înființăm o asociație așa cum a spus și domnul secretar și să fie deja moartă pe birou la domnul secretar sau la mine. Sunt în cunoștință de cauză și chiar știu ce vorbesc. Nu am nevoie să-mi fac capital politic, cum doresc unii să-și pună steagul de gât. Eu purtam steagul de gât când dânșii nu știau nici măcar să înoate. Nu despre asta este vorba și cred că am credibilitatea necesară să port discuții în acest domeniu

Domnul consilier Persu Mihai - Aș vrea să-i spun domnului viceprimar Matei că de aceeași credibilitate ne bucurăm și noi, consilierii locali și suntem la fel de responsabili și cu capul pe umeri. Din ceea ce a prezentat domnul secretar a reieșit că acest proiect de hotărâre nu este ilegal și aș vrea să luăm o hotărâre azi ca să ținem o ședință extraordinară de îndată. Mai mult putem constitui o comisie la nivelul consiliului local care să analizeze toate aceste aspecte și putem face ședința în următoarele trei zile până duminică. Îmi doresc să analizăm cu discernământ. Sigur că au fost niște discuții premergătoare pe care acum aud că domnul Matei le-a purtat deja cu diverși factori implicați în fenomen, dar asta nu înseamnă totul sau înseamnă mai mult nimic la acest moment. Ori eu vreau ca astăzi, în momentul în care ieșim din sala de consiliu, să avem luată o hotărâre referitoare la viitorul handbalului vâlcean. Aș vrea să vă mai spun un singur lucru și cei mai mulți dintre dumneavoastră știți: când a dispărut Chimia de pe eșicherul fotbalului românesc eu eram președintele clubului, am discutat cu autoritățile locale și nu s-a făcut nimic. Nu aș vrea să se întâmple la fel și cu acest club, cu ceea ce reprezintă brandul Oltchim. Îm doresc în aceeași măsură să readucem și brandul Chimia pe scena fotbalului românesc, dar prioritară este problema handbalului vâlcean. Vî mulțumesc și aștept să faceți ceea ce se cuvine.

Domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard -Să știți domnule Persu că și noi ne dorim acest lucru. Dacă este necesar peste o zi maxim trei zile se va convoca o ședință extraordinară menționează că nimeni nu vine cu un nume de sponsor. Vrem ca această echipă să trăiască, să rămână în oraș.

Domnul consilier Persu Mihai propune să se voteze azi o comisie compusă din consilieri care să se ocupe de statut si de toate documentele necesare. Eu știu mai bine decât mulți dintre cei prezenți ce presupune aceste documente pentru vechiul club, dar este o altă discuție pe care trebuie să o facem la un moment dat.

Domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard - Domnule Persu cei care doresc pot veni în calitate de consilieri alături de noi executivul să ne ajute, dar dacă noi aici în fața tuturor ne luăm un angajament credeți că nu-l respectăm? Maxim până luni convocăm o ședință extraordinară de consiliu local dacă avem toate datele necesare sau până marți pentru că luni nu se lucrează.

Domnul consilier Voicu Marius Iulian menționează că înființarea unei asociații durează mai mult de 10 zile. Pe de altă parte nu văd ce am avea de pierdut dacă ne apucăm să o înființăm pentru simplu motiv că este o asociație și nu este obligatoriu să preia echipa dacă nu se va putea, dar dacă nu o facem acuma nu mai avem timp să o facem. Legea spune clar în articolul 43 că suplimentarea ordinii de zi se poate face pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la ședința următoare și cu votul majorității celor prezenți. Vorbim de 11 consilieri deja și dacă sunt de acord înființăm o asociație. Ce avem de pierdut?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei - Domnule consilier sunteți de specialitate în proiectul care se propune se vorbește chiar de procentele de participare, chiar credeți că poate Consiliul Local să susțină 98% din patrimoniu? Cine propune acest material să vină și cu niște sponsori care să susțină asociația sau chiar fondatori ai acesteia. Dacă nu știm cine participă la această asociație cum să o înființăm?

Domnul consilier Voicu Marius Iulian Sunt trei fondatori și putem să înființăm asociația și să împărțim procentele de participare.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei - Dacă îi știți de ce nu îi prezentați? Eu zic că sunt copilării lucrurile acestea dacă nu avem toate datele necesare.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:Are dreptate domnul Voicu trebuie să fii fundamentat: 97% Municipiul Râmnicu Vâlcea, 1% Clubul Oltchim pentru că preluăm echipa și 1% Liga Suporterilor Vâlceni. Pe finanțare 150.000 așa cum am discutat care erau prevăzuți și repartizați din buget pentru Clubul Sportiv Oltchim, restul îi putem lua din cele 40 de miliarde alocate pentru studii de fezabilitate sau din cele 60 de miliarde pentru programe.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie:”Am impresia cum au și cei din sală că nu vrem să rezolvăm problema clubului sportiv de handbal. Dacă acum începem și spune că nu se poate face o ședință când pentru alegerea viceprimarului am făcut ședință de îndată asta se înțelege. De ce nu putem să facem o asociație și vedem pe parcurs ce se întâmplă. Sunt 11 care vor și haideți să ne apucăm astăzi să o facem și mâine facem o ședință de îndată așa cum se practică și dăm și hotărârea. Ce se întâmplă ldacă echipa nu mai ajunge în ligă? Am înțeles că nu se vrea. Sunt mai importante studiile de fezabilitate.

Domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard : Din câte s-au prezentat aici am folosit un termen maximal pentru ședință până marți. Dar, dumneavoastră ne cereți să construim o casă fără un plan. Nimeni de aici nu a zis că nu stăm să analizăm problemele și să găsim o soluție. Știți că eu respect legea și aceasta spune că trebuia să aduceți materialul înainte pentru a putea fi analizat. V-am inivat în calitate de consilieri să veniți să participați la aceste discuții și dacă este necesar într-o zi maxim două sau până marți să rezolvăm problema.

Urmează o serie de discuții în plen referitor la soluționarea problemelor prezentate astăzi, de îndată.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore: Domnule președinte problema este extrem de simplă și clară- 11 din cei 23 de consilieri locali în funcție au inițiat acest material și doresc să fie introdus pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: Tocmai ce am discutat să analizăm împreună problema și să venim cu o soluție viabilă,. Discutăm și cu directorul de la Finanțe pentru a găsi o soluție legală.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Văd că toți ne-am încălzit de la discuții, dar este foarte bine că ne implicăm. Vreau ca lucrurile să fie foarte clare de la început: aștept de la dumneavoastră închegarea acestei structuri și noi vom supune dezbaterii materialul. Cum am participat la Oltchim tot așa putem să participăm la această întâlnire unde să stabilim un buget mai mic sau mai mare de 100.000 euro cu care să ajutăm echipa de handbal dar structura nu va fi în curtea Primăriei. Trebuie să înțelegeți acest lucru că trebuie făcut de specialiști. Că dăm 200.000 euro sau 100.000 de euro vom dezbate la buget cu cât vom contribui la structura de handbal. În ceea ce privește structura propusă nu puneți funcționarii din Primărie sau pe domnul secretar sau Serviciul Administrație Publică Locală să înființeze echipa. Domnul Persu are experiență să se pună președinte, să facă structura ș.a.m.d. și noi participăm cu un buget. Facem o rectificare de buget pentru că avem cele 150.000 pentru deschiderea activității clubului. Vom veni în consiliul local și vom discuta cu cât participăm în funcție de soluțiile oferite la susținerea handbalului. Nu trebuie să ne ocupăm noi de jucătoare, să negociem prin cârciumi sau prin cluburi ș.a.m.d. Eu vreau să duc instituția cât mai departe de această problemă. Noi vom susține echipa printr-un bugat care se scurge la aceasta printr-o bancă. Nu vreau să fiu interpretat că a negociat Matei, că transferul ăla s-a făcut pe nu știu câți bani. Eu vreau să ajutăm acest club de handbal prin fonduri alocate 100.000, 300.000 sau cât putem să susținem, dar eu nu vreau să fiu implicat în activitatea clubului. Consiliul Local să fie implicat numai cu finanțarea. Nu știu ce nu se înțelege: vreau să văd o structură formată cu domnul persu președinte, domnul Crăciunescu vicepreședinte să vină să facă solicitarea de finanțare. Noi nu facem transferuri, nu ne ocupăm medici, servicii, masă, cazare în cantonamente ș.a.m.d.

Domnul consilier local Persu Mihai:”Haideți să ajungem la un compromis. Sigur că acest proiect de hotărâre este făcut pe fugă, în schimb este un proiect de hotărâre bun în sensul că este bine să înființăm această asociație sub patronajul consiliului local și vom găsi forma. Haideți să supunem la vot această propunere de a înființa Asociașia Handbal Club sau cum naibii s-o numim. În condițiile date având asociația constituită, comisia formată astăzi va analiza modalitatea cum ne vom asocia cu Clubul Sportiv Oltchim pentru că în sală nu este niciun reprezentant al acestui club ceea ce pe mine mă derajează teribil. Noi vorbim acuma despre chestiuni care nu sunt palpabile. Noi avem nevoie pentru a prelua palmaresul și echipa și pentru a înscrie în prima ligă avem nevoie de acordul Asociației de Handbal. De aceea vă propun ca astăzi să votăm constituirea acestei asociații și să stabilim ulterior cotele de participare.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: Haideți să facem o comisie cu consilier voluntari care rămân după această ședință și discută aspectele prezentate pentru găsirea unor soluții.

Din propunerile prezentate în sală au rezultat următoarele: domnii consilieri Constantinescu Cosmin Dragoș, Ioniță Gheorghe și Nuică Ionuț Eduard vor analiza situația pentru găsirea unor soluții viabile împreună cu executivul Primăriei. Propunerea este aprobată în cadrul Consiliului Local.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore solicită să se supună la vot propunerea de suplimentare a ordinii de zi cu materialul prezentat și ceea ce se va întâmpla la întâlnirea comisiei....11 consilieri au solicitat acest lucru.

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului local pe acest aspect.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: Concluziile comisiei vor fi prezentate în ședința care va fi convocată măine. Exact ce a spus domnul Matei fac o casă fără proiect. Sau vreți să fac funcdația și după aceea mă apuc de proiect?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș solicită ca pentru comisia constituită să se stabilească niște obiective și termene de realizare.

Domnul consilier Voicu Marius Iulian spune că această propunerea de înființare a comisiei nu poate fi aprobată dacă nu este pe ordinea de zi.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard: Se supune la vot comisia compusă din domnii consilieri Constantinescu Cosmin Dragoș, Ioniță Gheorghe și Nuică Ionuț Eduard, iar din partea suporterilor vâlceni domnul Vlădășel Robert pentru a analiza situația și să poarte discuții în vederea susținerii handbalului vâlcean, care a întrunit 21 de voturi „pentru”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței în forma prezentată de executiv, care este aprobată cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate « Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, Vîrlan Eduard comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore - Domnule președinte, după analizarea listei de investiții, pe lângă fondurile venite din proiectele cu finanțare europeană mai sunt modificări la pozițiile din interiorul listei. Se retrag fonduri atât de la pajul de la bulevardul Tudor Vladimirescu, de la pasajul pietonal de la Calea lui Traian și la subtraversarea de la bulevardul Tineretului. De asemenea se retrag și de la Extidere Grădinița Colonie Nuci 2 miliarde din cele 3 alocate inițial.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei răspunde că aceste lucrări nu intră în finanțare și nu trebuie să rămână banii blocați, iar la grădiniță s-a reevaluat investiția și nu ajung fondurile alocate, ca atare această investiție nu va fi atacată în acest an.

De asemenea domnul Crăciunescu Grigore atrage atenția că se retrag fonduri și de la dotarea Centrului Mara sau de la Bretelele de la pasajul de la Tudor Vladimirescu.

Domnul viceprimar matei Gigi Ion spune că fondurile retrase de la bretele sunt cele alocate pentru expropieri și, întrucât nu sunt semnaloe certe că proiectul va fi evaluat până la sfârșitul anului, fondurile nu trebuie să rămână blocate pentru că a apărut ordonanța cu plata subvenției care trebuie făcută într-un termen foarte scurt pentru a nu ne înregistra cu arierate.

De asemenea domnul consilier Crăciunescu Grigore spune că sunt modificări în plus la obiectivele de investiții, spre exemplu: Subtraversarea la Calea lui Traian cu Dacia, Modernizarea străzii Constantin Stănciulescu și dorește să știe dacă aceste fonduri sunt pentru executare lucrări.

La aceste întrebări domnul viceprimar Gigi Ion Matei răspunde că fondurile sunt alocate pentru executarea lucrărilor. La strada Constantin Stănciulescu s-a reglementat situația juridică a drumului și lungimea acestuia este mai mare.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore propune ca străzile din municipiu să nu mai fie betonate pentru că întreținerea este greoaie și costisitoare. De asemenea, dumnealui reclamă modul de asfaltare a străzii Dacia. Totodată domnia sa speră ca lucrările la străzile amintite să fie realizate corect și banii să nu fie cheltuiți în scopul alocat.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”În rectificarea bugetară de astăzi avem la Capitolul 67- Cultură, Recree și Sport suma de 270.000 repartizați la întreținere spații verzi”.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion spune că de la capitolul respectiv se repartizează și pentru întreținere spații verzi pentru receere. Numai dumneavoastră vedeți că orașul este murdar și reclamați acest fapt, dar orașul este curat, arată bine și primesc zilnic felicitări.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:”Se retrag fonduri de la reparații învățământ pentru reparații clădire Primărie și nu cred că toate scolile sunt puse la punct”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei spune că trebuie echilibrate fondurile pe acest capitol.

Întrucât nu mai sunt alte discuții, domnul președinte de ședință supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total surse de finanțare pentru anul 2013.

Întrunind 17 voturi “pentru și 5 abțineri (Constantinescu Cosmin Dragoș, Crăciunescu Grigore, Persu Mihai, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabnriela Ana) din numărul membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă următoarele :

 • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 10.903.910 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - Bugetul pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 221.836.420 lei, la partea de venituri, din care 211.582.310 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 221.836.420 lei, la partea de cheltuieli ;

 • - transferul din excedentul anului 2012 a sumei de 2.254.111,23 lei în secțiunea de dezvoltare conform punctului a) alin.(1) al art.58 din Legea nr. 273/2006 ;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 26.500 lei, ajungând la valoarea totală de 8.727.350 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 3.492.600 lei, ajungând la valoarea totală de 27.072.330 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local în plus cu suma de 6.903.910 lei, ajungând la valoarea totală de 34.338.070 lei, conform anexei nr.7, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 - 4 din hotărârea adoptată, iar anexele nr. 4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 », nr. 5 - Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013, nr. 8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr. 9 - « Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat » rămân nemodificate.

În continuare, la punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate „Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea art.3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 12 aprilie 2013 referitoare la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art.3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 93 din 12 aprilie 2013 referitoare la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se modifică art.3 și 4 din Hotărârea Consiliului Local nr.93 din 12 aprilie 2013 referitoare la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, care vor avea următorul conținut:

«Art.3. Se împuternicește viceprimarul municipiului, domnul Gigi Ion Matei, să semneze Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, aprobate conform art.2, alin.(1).

Art.4. Se împuternicește viceprimarul municipiului, domnul Gigi Ion Matei, să reprezinte municipiul în Adunarea Generală și în Consiliul Director ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate „Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Krusevac - Republica Serbia”.

Domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard a solicitat avizele comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement, care și au prezentat avizele favorabile.

Domnul Vîrlan Eduard, președintele de ședință menționează că nu poate face parte din această delegație deoarece a mai fost în Republica Serbia și propune să fie desemnați trei consilieri.

Doamna consilier Preda Maria Carmen îl propune pe domnul consilier Voicu Marius Iulian, iar domnul consilier Constantinescu Cosmin Dragoș menționează că din partea Partidului Democrat Liberal nu dorește nimeni să meargă în Krusevac.

Întrucât nu mai sunt alte propuneri, domnul viceprimar Gigi Ion Matei propune ca în locul celor doi consilieri să plece doi salariați din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Nemaifiind alte discuții se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Krusevac - Republica Serbia cu propunerile formulate în plenul ședinței.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se aprobă deplasarea, în perioada 27 iunie - 29 iunie 2013, a unei delegații a municipiului Râmnicu Vâlcea formată dintr-un consilier local - conducător al delegației și 2 (doi) salariați din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în orașul Krusevac din Republica Serbia, în vederea analizării cu oficialitățile locale sârbe din orașul Krusevac a posibilităților de promovare a unor relații de colaborare între cele două comunități pe diverse planuri în beneficiu reciproc, prilej cu care delegația va participa și la sărbătorirea Zilei Orașului Krusevac - ziua Vidovdan.

Se desemnează domnul Voicu Marius Iulian, membru al Consiliului Local, ce va face parte din delegația ce se va deplasa în orașul Krusevac.

De asemenea, se împuternicește domnul Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului să desemneze cele două persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ce vor face parte din delegația ce se va deplasa în orașul Krusevac.

Cheltuielile legate de această deplasare se suportă din bugetul local al municipiului.

În continuare la punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate „Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 176/25/2012 referitoare la desemnarea unui reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Asociația “Club Sportiv Municipal”.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 176/25/2012 referitoare la desemnarea unui reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Asociația “Club Sportiv Municipal”.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți se modifică art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 176/25/2012 în sensul înlocuirii domnului Ioniță Gheorghe cu domnul viceprimar Vîrlan Eduard care să reprezinte interesele municipiului Râmnicu Vâlcea în Asociația «Club Sportiv Municipal».

La punctul cinci Diverse din ordinea de zi sunt prezentate următoarele subpuncte:

 • - subpunctul 1 - Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unei plăți din bugetul local.

Întrucât nu sunt discuții pe marginea celor prezentate, cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unei plăți din bugetul local.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 1.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

La subpunctul 2 sunt prezentate „Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se rectifică bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, în plus, cu suma de 50.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, rectificat conform alineatului de mai sus, va avea valoarea totală de 4.592.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Se rectifică bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, în plus, cu suma de 170.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, rectificat conform alineatului de mai sus, va avea valoarea totală de 445.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.

Influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

 • - anexa nr.1 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 -Venituri;

 • - anexa nr.2 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 -Cheltuieli;

 • - anexa nr.3 - veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

La subpunctul 3 sunt prezentate „Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea listei obiectivelor de investiții - 2013, finanțată conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 din bugetul «Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe».

Întrucât nu sunt discuții pe marginea celor prezentate, cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea listei obiectivelor de investiții - 2013, finanțată conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 din bugetul «Disponibil din fonduri cu destinație specială pentru finanțarea lucrărilor de intervenție privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe.

Cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se modifică anexa nr. 2 -Lista obiectivelor de investiții - conform Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.18/2009 -reabilitare termică a blocurilor, pe anul 2013 la Hotărârea Consiliului Local nr. 85/2013, a cărei valoare rămâne la cea aprobată prin hotărârea sus menționată, respectiv 3.173.568,00 lei.

Modificările prevăzute la alineatul de mai sus se regăsesc în anexa care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

În continuare, la subpunctul 4 sunt prezentate „Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2013 referitoare la aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare - A.L.U.N.”

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2013 referitoare la aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare - A.L.U.N.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți, se modifică art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr. 94/2013 referitoare la aprobarea participării municipiului Râmnicu Vâlcea în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare, care va avea următorul conținut:

 • « Art.4. Se împuternicește viceprimarul municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Gigi Ion Matei, să semneze documentele constitutive, în numele și pe seama municipiului Râmnicu Vâlcea și a Consiliului Local Râmnicu Vâlcea, în calitate de reprezentant al acestora în cadrul Asociației Localităților cu Utilități Nucleare”.

Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard Vîrlan


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.