Proces verbal din 14.08.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 14 august 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 14 august 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată conform art.39, alin.(4) din Legea nr.215/2001, prin Dispoziția Primarului nr. 2511 din 13.08.2013, la care participă doamna consilier juridic Ciobanu Elena Daniela - Șef Serviciu Administrație Publică Locală, Reglementări, Aplicare Legea 10/2001 care ține locul secretarului municipiului, domnul Toma Mihăescu aflat în concediu de odihnă, precum și 17 (inițial) și ulterior 18 consilieri locali în funcție. Au lipsit următorii consilieri locali: Cocoș Vasile, Ene Gabriela Ana, Ioniță Gheorghe, Nuică Ionuț Eduard, Voicu Marius Iulian, Pandurașu Adrian Iulian. Domnul consilier local Pandurașu Adrian a venit în timpul ședinței consiliului local.

Doamna Cioabu Elena Daniela informează că sunt prezenți 17 consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții se declară legal constituită ședința de astăzi. În continuare, doamna Ciobanu Elena Daniela prezintă procesele verbale ale ședințelor Consiliului Local din 25 iulie 2013 și 29 iulie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței ordinare din 25 iulie 2013 și procesul verbal al ședinței extraordinare din 29 iulie 2013.

În continuare, domnul președinte de ședință, Vîrlan Eduard - viceprimar al municipiului prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea garantării de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unei finanțări rambursabile interne contractată de S.C. ETA S.A. pentru achiziționarea a 8 (opt) autobuze noi, în valoare de 2.097.600 lei.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu situat în strada Carol I nr.19.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Kromeriz - Republica Cehă.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței, care este aprobată cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctelor aflate pe ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate « Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unei finanțări rambursabile interne contractată de S.C. ETA S.A. pentru achiziționarea a 8 (opt) autobuze noi, în valoare de 2.097.600 lei».

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea contractării împrumutului bancar în sumă de 5.887.000 lei, de către S.C. ETA S.A. de la Banca Românească S.A., a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare, la un cost în valoare de 1.380.544 lei precum și garantarea din bugetul local a sumei de 2.097.600 lei”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Domnule președinte o întrebare scurtă aș avea pentru dumneavoastră, reprezentanții USL-ului, cei care conduceți Primăria. Puteți să ne spuneți ce se întâmplă dacă în ședința de astăzi nu se aprobă garanția pentru acest împrumut ? »

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”În primul rând vreau să vă spun că toți conducem Primăria pentru că Primăria cum bine știți este condusă de Consiliul local. Forul legislativ este Consiliul Local din care faceți și dumneavoastră parte. Ce se întâmplă ? Noi am luat o hotărâre și dacă nu se face acest împrumut Consiliul Local își asumă acest lucru și vom plăti această sumă. Dacă noi am dat o hotărâre de consiliul să se cumpere aceste autobuze și a fost prevăzut creditul ».

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : «Nu ați pus puțin căruța înaintea cailor. Nu trebuia demarată licitația decât în momentul în care era toată documentația gata, inclusiv avizul de la Ministerul Finanțelor, pe care dvs. ați afirmat că l-ați obținut, dar care s-a dovedit că nu este și urmează ulterior. »

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : « Pe care urmează să-l primim. »

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Aveți dreptate aici trebuia să procedăm, dar pentru că nu s-au făcut calculele trebuia să venim cu o sumă exactă. Până nu vedeam cine câștigă nu puteai să te duci cu o sumă clară. S-a pus puțin invers cum spuneți dumneavoastră ».

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : « Nu aveți dreptate. Îmi pare rău că vă spun acest lucru. Creditul trebuie contractat în baza licitației și trebuie să știm suma care trebuie plătită și după aceea contractat creditul. Am făcut foarte bine. Riscul este dacă nu se contractează creditul vom fi nevoiți să plătim din surse proprii. S-a procedat legal pentru că nu puteam să știm suma care rezultă în urma licitației ».

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se referea la faptul că trebuia să avem înainte avizul Ministerului Finanțelor. »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule președinte, cei care mai au o anumită experiență în administrație și chiar în domeniul privat în ceea ce privește relațiile contractuale și relațiile bancare și lucrurile sunt perfect identice. Eu cred că în baza hotărârii de Consiliu Local, care a fost aprobată ulterior cu un anumit număr de voturi. Noi, consilierii Partidului Democrat Liberal am fost împotrivă pentru a se achiziționa acele autobuze made în China. În momentul în care s-a stabilit un plafon de principiu și un credit de principiu... »

Urmează o serie de discuții în plenul ședinței vizavi de termenul « credit de principiu.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : « Unde ați auzit de credit de principiu ? Vă credeți la talevizor ? Vedeți că se filmează. »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Trebuia să se stabilească un acord cadru cu Ministerul de Finanțe. De ce se mai cere avizul Ministerului de Finanțe ? Dacă nu se obține acest aviz vă dați seama cu cât se grevează bugetul local ? Încotro ne vom îndrepta ? Către zona de investiții ? Cu siguranță partea de protecție socială va solicita mai multe fonduri.. »

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : « Către zona de corecții financiare.. »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Altceva în afară de corecții financiare nu mai știți ? Dvs. v-ați luat angajamentul public că veți lua acest aviz de la Ministerul Finanțelor. Nu ați făcut-o până în momentul de față ».

Are cuvântul domnul Lepădat Ion, directorul Direcției Economico-Financiare : « Și la creditul primăriei de 15 milioane s-a procedat la fel. Comisia de la Minister care se ocupă de vizare se întrunește de două ori pe lună. »

A venit domnul consilier local Padurașu Adrian Iulian. În acest moment sunt prezenți la ședință 18 consilieri din cei 23 în funcție.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : «Domnule director, unde este asigurată sursa de finanțare. Aveați obligația să aveți această sursă de finanțare asigurată. Nu aveați voie să faceți licitație. Dvs. ați încălcat legea pentru că nu aveați voie să organizați licitația fără a avea sursă de finanțare. Tot bugetul public s-ar împovăra cu această finanțare dacă nu luați acest aviz

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Și considerați că nu o să-l luăm ?»

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Dacă nu trece hotărârea astăzi... »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Procedura nu a fost corectă din partea executivului. Nu trebuia organizată licitația publică pentru autocare dacă nu aveai sursa de finanțare asigurată ».

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : « Plătim din bugetul local contribuția. Dacă erați dumneavoastră la conducere se putea, acum a nu se poate. Nu vă este un pic jenă ? »

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului local vizavi de modul cum s-a organizat licitația publică pentru achiziționarea de autocare.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru spune că ședința de luni s-a desfășurat foarte bine fără prezența în totalitate a consilierilor locali.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : « Domnilor consilieri, domnilor colegi haideți să discutăm altfel situația pentru că nu așa se procedează. Vreau să vă întreb ceva. Spune-ți de rentabilizarea societății ETA. Vorbește toată lumea în termeni foarte frumoși despre societatea ETA și mortul de la groapă. Desființați traseul 2 și îl dați unei firme private. Am înțeles că este o analiză făcută pentru desființarea traseului. Cum pentru societatea ETA nu este rentabil traseul 2 în vara aceasta cu atâția turiști, iar pentru firma care l-a luat traseul devine rentabil ? Cum cumpărăm noi 8 autobuze noi chinezești când știți foarte bine situația financiară a Primăriei, când 1000 de oameni de la Oltchim nu mai merg cu aceste autobuze ? Chiar este oportună achiziționarea acum, pe timp de criză, a 8 autobuze și chinezești pe deasupra la preț de Mercedes, când un Mercedes este 210 mii euro. Oameni buni gândiți-vă foarte bine că împovărăm bugetul Primăriei pentru mulți ani de zile pentru ce ? Să aflăm că data viitoare renunțăm și la Fedeleșoiu, cum se aude. »

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : « Am înțeles ce vreți să spuneți. Vreau să vă spun o chestiune. Eu nu sunt cel care a introdus în buget aceste achiziții. Să fie foarte clar. Nu m-am ocupat de licitație sau ca autobuzele să fie chinezești. Licitația s-a organizat în baza unei analize. De ETA răspunde domnul Vîrlan Eduard și directorii de acolo, știți foarte bine. S-a făcut o analiză și autobuzele dumneavoastră vechi pe care le-ați achiziționat produc foarte multe pagube în sensul că necesită foarte multe reparații. S-a făcut o analiză economică și s-a constatat că în loc de contravaloarea reparațiilor ar fi mai bine să cumpărăm niște autobuze care nu necesită mentenanță atât de mare, uriașă. Cu traseele, s-a făcut de asemenea în AGA și colegii știu mai bine, o analiză a traseele, a costurilor și beneficiilor și s-a constatat că aceste trasee nu sunt rentabile pentru ETA. Eu nu am nicio problemă dacă se stabilește să fie și altele în plus și îl ducem și la Budești și îl ducem și în Zona Metropolitană, care a fost creată. Să-l ducem până la Călimănești, până la Băbeni, unde doriți dumneavoastră sau cetățenii, dar să fie și rentabile. Achiziția celor opt autobuze a fost pentru rentabilizarea societății, cum s-a promis și pentru a putea participa la licitații noi de trasee unde există călători, în zona Budești de exemplu. Dar participarea la licitație impune o condiție obligatorie să avem autobuze noi. Nici mie nu-mi convine că sunt chinezești. Ideea a fost să se achiziționeze autobuze noi pentru a participa la licitație pentru trasee noi. Restul, dacă vreți, să faceți campanie electorală cum ați început la televizor faceți fraților ! ».

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan : « Sunt profund consternat de modul cum se generalizează o situație destul de delicată. Domnule, dacă au câștigat licitația o firmă din China, care este problema ? Putea să câștige licitația și o firmă din Brazilia. Dacă dumneavoastră garantați că vine Mercedes și câștigă licitația poate așa se făceau licitațiile pe vremea dumneavoastră. Câștigă cel mai bun. Vreau să-i spun domnului Constantinescu ( Costinescu) că toți cei care suntem în AGA acolo : și eu și domnul Cocoș și domnul Persu știm că traseul respectiv produce pagube societății de circa 20.000 lei/lună ».

Urmează o serie de discuții în plen vizavi rentabilitatea traseului nr.2.

Domnul consilier local Persu Mihai :« Domnule președinte, o întrebare punctuală, în condițiile în care Ministerul finanțelor nu ne dă avizul favorabil pentru garantarea acestui credit în ce sens ne asumăm și cum se garantează în continuare acest creditul ? Acei 30% în condițiile în care avizul nu este favorabil, cum se garantează contractual ? Eu nu spun de plata în sine, ci contractual ».

Domnii viceprimari Gigi Ion Matei și Vîrlan Eduard răspund că în cazul în care nu se primește avizul favorabil de la Ministerul finanțelor nu se mai face creditul.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea garantării de către Municipiul Râmnicu Vâlcea a unei finanțări rambursabile interne contractată de S.C. ETA S.A. pentru achiziționarea a 8 (opt) autobuze noi, în valoare de 2.097.600 lei.

Întrunind 14 voturi « pentru », 3 voturi « împotrivă » (următorii consilieri locali : Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș și Costinescu Cosmin Dragoș) și o abținere (domnul consilier local Persu Mihai) se aprobă contractarea împrumutului bancar în sumă de 5.887.000 lei, de către societatea ETA S.A. de la Banca Românească S.A., a cărei ofertă a fost declarată câștigătoare, la un cost în valoare de 1.380.544 lei, în următoarea structură:

 • - 1.321.674 lei - dobânda calculată 8,43%=ROBOR la 3 luni - 5,18%+marja fixă de 3,25% acordată de ofertant;

 • - 58.870 lei - comision de acordare.

Condițiile de contractare a împrumutului menționat la alineatul precedent sunt următoarele:

 • - perioadă de utilizare (consum) - 3 luni de la semnarea contractului;

 • - perioadă de rambursare - 60 de luni de la semnarea contractului, conform graficului de rambursare.

 • Î mprumutul în sumă de 5.887.000 lei, contractat de societatea ETA S.A., este destinat asigurării finanțării achiziționării unui număr de 8 (opt) autobuze noi.

De asemenea, se asigură garantarea, din bugetul local al municipiului Râmnicu Vâlcea, a sumei de 2.097.600 lei, reprezentând 30% din valoarea garanției solicitate de către bancă în sumă de 6.920.000 lei, calculată la valoarea bunurilor finanțate prin contractul de credit.

Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul principal de credite va publica pe pagina de internet a municipiului Râmnicu Vâlcea următoarele date:

 • a) hotărârea comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, precum și orice modificări și/sau completări ale acesteia;

 • b) valoarea finanțării rambursabile contractate/garantate;

 • c) gradul de îndatorare a municipiului Râmnicu Vâlcea;

 • d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a perioadei de rambursare a finanțării rambursabile;

 • e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile;

 • f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă.

Datele prevăzute la alineatul precedent se actualizează, prin grija Direcției Economico-Financiare, în prima decadă a fiecărui trimestru pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege.

Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii adoptate se împuternicește primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind închirierea unui spațiu situat în strada Carol I nr. 19”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune închirierea prin licitație publică a unui spațiu de 45.11 m.p., situat în incinta imobilului din strada Carol I nr. 19, aflat în proprietate privată a municipiului. Închirierea spațiului menționat se va face pe o perioadă de 5 ani, iar prețul de pornire al licitației este de 4 euro/m.p./lună. Spațiul închiriat va avea destinație de birouri- sedii firmă. De asemenea, se propune desemnarea a 3 consilieri care vor face parte din comisia de licitație”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Pentru comisia de licitație au fost formulate următoarele propuneri : domnul Pandurașu Adrian Iulian l-a propus pe domnul Pruteanu Costel Bogdan, domnul Constantinescu Cosmin Dragoș l-a propus pe domnul Costinescu Bogdan Ilie și domnul Olteanu Marin l-a propus pe domnul Cocoș Vasile.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind închirierea unui spațiu situat în strada Carol I nr. 19, inclusiv propunerile formulate în plenul ședinței Consiliului Local.

Cu vot unanim se aprobă închirierea prin licitație publică a spațiului rămas disponibil în suprafață exclusivă de 45,11 m.p., compus din trei încăperi la care se adaugă cota indiviză corespunzătoare din spațiul de folosință comună în suprafață de 30,22 m.p., situat în incinta imobilului din strada Carol I nr.19, aflat în proprietatea privată a municipiului.

Închirierea spațiului menționat la alineatul precedent se va face pe o perioadă de 5 (cinci) ani, iar prețul de pornire al licitației este de 4 euro/m.p./lună, stabilit prin comparație cu prețul închirierii pentru celelalte spații din incinta imobilului respectiv.

Spațiul închiriat în condițiile prevăzute mai sus va avea destinația de birouri - sedii firmă.

De asemenea, se desemnează 3 (trei) consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație, ce va fi constituită prin Dispoziție a Primarului, respectiv:

 • - Domnul Pruteanu Costel Bogdan;

 • - Domnul Costinescu Bogdan Ilie;

 • - Domnul Cocoș Vasile.

În continuare, la punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate : „Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Kromeriz - Republica Cehă”.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:”Se propune aprobarea deplasării în perioada 22 - 26 august 2013, a unui delegații a municipiului Râmnicu Vâlcea formată din 3 (trei) consilieri locali în orașul Kromeriz din Republica Cehă, în vederea analizării cu oficialitățile locale cehe a posibilităților de promovare a unor relații de colaborare între cele două comunități pe diverse planuri în beneficiul reciproc, prilej cu care delegația va participa și la aniversarea a 750 de ani de atestare a orașului. De asemenea, se vor desemna cei 3 consilieri locali care se vor deplasa în Kromeriz din Republica Cehă.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « E foarte frumos că se duce o delegație a Consiliului Local la Kromeriz. Suntem înfrățiți cu această localitate și este normal atâta timp cât și dumnealor au participat la evenimentul nostru. Dar și mai frumos ar fi dacă nu s-ar cheltui absolut niciun ban de la bugetul local. Când noi am condus Primăria în perioada 2010-2012 delegațiile și din Serbia și din Cehia erau făcute pe banii noștri. Ne duceam cu mașina personală și combustibilul ni-l decontam noi. Așa procedam noi sau dumneavoastră considerați că nu este oportun ca domnii consilieri să-și deconteze motorina ? S-au colectat 2 miliarde la Zilele Imnului, au fost cheltuiți doar 1,4 miliarde. 600 de milioane au rămas în fondul de protocol, la cafeluță acolo. Haideți să decontăm aceste cheltuieli din fondul de protocol din cei 600 de milioane. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion spune că destinația acelor bani a fost stabilită prin hotărâre a Consiliului Local.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș propune să se schimbe destinația acestor fonduri, acum prin hotărârea Consiliului Local.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard : « Spre deosebire de dumneavoastră și văd că sunteți de acord, noi vrem să respectăm legea. Știu cum ați plecat, cum vi s-au dat bonuri și toate celelalte. Nu mai descoperim noi acuma... deci, este o regulă și o respectăm ! Noi vrem să stabilim clar și să fim transparenți, cheltuielile doar de deplasare le suportăm noi. Pentru restul, pentru că suntem orașe înfrățite, cum noi am suportat cheltuielile așa vor face și dânșii ».

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « Eu vorbesc pe fondul problemei. Această delegație de consilieri reprezintă Primăria, Municipiul Râmnicu Vâlcea la Kromeriz. Deci, ei practic sunt într-o misiune. E normal să le fie decontate cheltuielile. Eu aș fi de acord, domnule Constantinescu de ce nu vă duceți dumneavoastră fără niciun ban și vă puteți duce și pe jos? Lăsați că nu sunt cheltuieli extraordinare privind decontarea transportului. Nu primesc nici diurnă în valută și sunt niște cheltuieli modice pe care Consilierul Local nu le suportă din buzunar ».

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan îl propune pe domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș. Acesta din urmă se recuză spunând că nu vrea să meargă în nicio delegație. Doamna consilier local Dobrete Adina Florentina îl propune pe domnul consilier local Amza Valeru. Doamna consilier local Preda Maria îl propune pe domnul consilier local Voicu Marius Iulian pentru că și dânsul s-a ocupat de delegațiile care au venit la zilele Imnului.

Atât domnul consilier Țârdea Dumitru cât și domnul președinte de ședință Vîrlan eduard sugerează ca a treia persoană să fie cineva din primărie.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegații din partea municipiului Râmnicu Vâlcea în Kromeriz - Republica Cehă, inclusiv propunerile formulate în plenul ședinței pentru consilierii locali precum și pentru desemnarea unui salariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ce va fi nominalizat de către domnul Matei Gigi Ion - viceprimar, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform hotărârii nr. 113/2013.

Întrunind 14 voturi « pentru » și 4 abțineri (următorii Consilieri locali : Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș și Costinescu Bogdan Ilie) se aprobă deplasarea, în perioada 22 - 26 august 2013, a unei delegații a municipiului Râmnicu Vâlcea formată din 2 (doi) consilieri locali și un salariat din cadrul aparatului de specialitate al primarului, în orașul Kromeriz din Republica Cehă, în vederea analizării cu oficialitățile locale cehe din orașul Kromeriz a posibilităților de promovare a unor relații de colaborare între cele două comunități pe diverse planuri în beneficiu reciproc, prilej cu care delegația va participa și la aniversarea a 750 de ani de atestare a orașului.

De asemenea, se desemnează 2 (doi) membri ai Consiliului Local, ce se vor deplasa în orașul Kromeriz, după cum urmează:

 • - Domnul Voicu Marius Iulian;

 • - Domnul Amza Valeru.

Se împuternicește domnul Gigi Ion Matei - viceprimar al municipiului, care îndeplinește atribuțiile specifice funcției de primar, conform hotărârii nr. 113/2013, să desemneze persoana din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ce va face parte din delegația ce se va deplasa în orașul Kromeriz.

Cheltuielile legate de această deplasare se suportă din bugetul local al municipiului.

Domnul președinte de ședință, viceprimar Vîrlan Eduard:””Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Eduard VÎRLAN


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M./1 ex.