Proces verbal din 14.05.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 14 mai 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 14 mai 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr.1432 din 13.05.2013, conform articolului 39, alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care participă: domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 21 de consilieri locali din totalul de 23 consilieri locali în funcție. Urmare a hotărârii adoptate în ședința extraordinară din 11 mai 2013, domnul viceprimar Matei Gigi Ion va îndeplini atribuțiile conferite prin lege primarului, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 21 consilieri locali în funcție. Lipsesc motivat următorii consilieri locali: Bobeanu Maria și Nuică Ionuț Eduard. În aceste condiții domnul secretar Toma Mihăescu declară legal constituită ședința de astăzi. În continuare, domnia sa prezintă procesul-verbal al ședinței ordinare din 26 aprilie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței ordinare din 26 aprilie 2013.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia „Zilelor Râmnicului”.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind suspendarea taxei de urgență în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare.

 • 5. Diverse.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței care este aprobată cu vot unanim de membrii consiliului local prezenți la ședință.

În continuare la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate :« Raportul și proiectul de hotărâre privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia „Zilelor Râmnicului”.»

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:« Se propune aprobarea programului manifestărilor dedicate aniversării a 625 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea ”Zilele Râmnicului”»

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : « Domnule președinte, domnilor și doamnelor consilieri, eu mi-am exprimat opinia mea și cu ocazia organizării acestor festivități de « Ziua Imnului » anul trecut. Atunci s-a invocat faptul că a fost timpul foarte scurt și nu s-au putut organiza de către serviciile Primăriei. Acum, văd că iar se vine cu un partener din afara Primăriei, care să organizeze în schimbul încredințării Splaiului spre închiriere ș.a.m.d. Dacă nu ajunge un an pentru organizare, hai să le facem din doi în doi ani. Mie mi se pare cam neortodoxă această metodologie atâta timp cât avem în Primărie : Servicul de Sport, Cultură, avem Corp de Control al Primarului, avem specialiști care au mai organizat asemenea evenimente. Așa că, eu nu o să votez acest punct și aș dori ca în procesul verbal al ședinței să se nominalizeze consilierii care nu votează acest punct. Mulțumesc ! ».

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule președinte, domnilor consilieri, mă interesează dacă cuantumul bugetului este doar de 22.700 lei, care vor fi suportați din bugetul Primăriei, respectiv din impozite și taxe locale, sau dacă acest buget pentru organizarea evenimentului are cu totul alte dimensiuni ? Am vrea să cunoaștem dinainte situația exactă, pentru că atunci când s-a luat decizia de către executiv să fie organizat acest eveniment cu siguranță nivelul bugetului este altul. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Spuneți că este mai mic... »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : «Sau mai mare. Deci, dacă 22.700 lei sunt suficienți sau 77.200 lei ? Sunt suficienți, domnule viceprimar Matei, 22.700 lei și întradevăr aceasta este contribuția municipiului ? Avem, așa cum spune și domnul general Țârdea, dacă lucrurile au fost precipitate și pentru organizarea evenimentului activitățile specifice au fost su urmează a fi încredințate unui partener, avem siguranța că va reuși să facă încasări în așa fel încât să acopere toate cheltuielile ?»

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Trebuie să vă spun că, așa după cum știți, sunt două bugete diferite. Pentru activitatea care se desfășoară pe Spaiul Independenței și anume activitatea de alimentație publică și susținerea părții artistice de pe Splai încasările și bugetul este cel care va fi încasat din sponsorizări, exclusiv. Nu are Primărie nicio cheltuială. Pentru partea de manifestări cultural-artistice care se vor desfășura în sala de Consiliu și în alte săli din oraș, sală de teatru ș.a.m.d. este acest buget care a fost înițial de 700 de mii și acum este de 22.700 lei

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : «Tocmai de aceea v-am întrebat domnule viceprimar dacă calculul este corect și dacă este suficient ? »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Facem dialog sau vorbesc doar eu ? »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : «Vă ascult. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Mulțumesc. Dacă dumneavoastră comparați, nu faceți greșeala de a compara numai cifrele, adică sumele, comparați și activitățile. Odată cu bugetul au fost reduse și unele activități. Dacă citeați bine programul inițial și programul care vă este acum supus aprobării constatați că s-a micșorat și partea artistică. Referitor la răspunsul cu partenerul de pe Splaiul Independenței și eu, bineînțeles, că am văzut lucrurile la fel, dar o justificare este faptul că pentru programele artistice Primăria ar fi trebuit să plătească niște impozite, o taxă la o instituție AORTA sau o organizație a artiștilor și era mai complicat pentru că deja suntem într-un proces -nu s-au plătit niște sume mai din spate ș.a.m.d. Asta a fost una din motivații. Să știți că nici eu, inițial, nu am fost de acord. Să nu vă mai spun că până la urmă eu preiau o idee de organizare a acestui spectacol și au fost antamate niște contracte cu artiștii respectivi și nu mai putem să dăm înapoi. După cum știți data trecută am retras de pe ordinea de zi tocmai pentru a încerca să facem niște modificări mai mari dacă am fi putut. Am analizat și asta este maxim ce am putut să facem în așa fel încât, chiar dacă au fost niște întâmplări nefericite la Primărie, cetățenii nu trebuie să sufere din acest punct de vedere. Acesta este răspunsul meu, dacă mai aveți întrebări ? »

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : « Să înțeleg domnule primar interimar că dumneavoastră aveați o altă idee sau le-ați fi organizat în alt mod aceste evenimente? »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Să spunem și așa. »

Domnul consilier local Persu Mihai : « Poate nu ma înțeles eu foarte bine. Ați spus că au fost antamate niște contracte cu anumiți artiști ori mai înainte spuneați că nu se poate face plăți întrucât nu suntem înscriși în registrul acela național sau mă rog, ce trebuie făcut. Ce să înțelegem sunt antamate aceste contracte de către Primărie sau de către organizator ? »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Antamate în sensul că și-au rezervat artiștii ziua respectivă... »

Domnul consilier local Persu Mihai : « Cine a cerut rezervarea acestor artiști ? »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Partenerul. »

Domnul consilier local Persu Mihai : « Păi deja există acest partener ? În condițiile acestea și eu am aceleași suspiciuni ca și domnul general Țârdea și propun ca în această hotărâre să se specifice că dorim ca organizarea evenimentului să fie făcută de aparatul Primăriei. Mi se pare o chestiune absolut corectă. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Stimați colegi, știți foarte bine că este imposibil. Mai sunt 3-4 zile. Dar, doriți dumneavoastră să faceți o. să atageți atenția. Să știți că eu înțeleg să fiu și în opoziție. Am înțeles pentru că am stat atâția ani, dar niciodată nu am mers atât de departe încât să punem interesele cetățenilor la încercare. »

Domnul consilier local Persu Mihai : « Domnule viceprimar, eu vreau să fie administrația cât mai transparentă. Deci, aici nu vorbim de a ne vedea pe sticlă și de a ne vedea ce înseamnă opoziția și puterea. Eu am preluat ideea de la domnul general Țârdea. Nici nu am știut despre ce este vorba și vă spun că în condițiile în care dumneavoastră spuneți că deja au fost antamate niște contracte și există un partener ridică mari semne de întrebare dacă noi vă mandatăm astăzi pe dumneavoastră să negociați un potențial partener. Ori în condițiile în care spuneți că el există lucrurile numai sunt transparente și nu este în regulă. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Domnule Persu, știți foarte bine că nu se negociază sume de bani. Deci, Primăria nu face nicio cheltuială. Primăria pune la dispoziție Splaiul, strada, pur și simplu. Primăria va încasa banii pe curent și pe ridicarea gunoiului. Da ? Care este problema, în condițiile în care nu este trecută nicio cheltuială, nu există bani publici la mijloc, care este suspiciunea ?

Domnul consilier local Persu Mihai : « Suspiciunea este că toate încasările care se fac nu merg către Primărie. E normal să aibe cheltuieli. Dar, în condițiile în care noi nu luăm nici închiriere pentru aceste spații. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Tineți cont că mai sust 2-3 zile, vă rog frumos. »

Domnul viceprimar Ioniță Gheorghe : « Stimați colegi, chiar vă rog să rețineți că am preluat și această modalitate chiar de la dumneavoastră. Cu ocazia Zilelor Imnului erau deja antamate. În contextul evenimentelor, dacă noi astăzi, 14 mai, nu am fi avut purtate discuții și antamate activitățile și creionat programul eram iresponsabili. Deci, până vineri. Deci, noi suntem în situația nu de astă vară ci, de extremă urgență, ca și situație. Sigur, și eu mă raliez propunerii ca, pe viitor, să reanalizăm situația și să defășurăm aceste activități prin serviciul Primăriei, dar, chiar credeți-ne că, astăzi, ori punem la îndoială sau nu le mai facem ori numai această modalitate există. Dacă aveți alte propuneri, dar să fie fezabile le puteți supune dezbaterii, dar, din păcate în opinia mea sau din fericire, nu mai contează, aceasta este singura modalitate legală, cu cheltuieli minime prin care putem să cinstim și noi cum se cuvine această aniversare. »

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : « Aș vrea să întreb executivul primărie, în speță pe domnul viceprimar Gigi Matei, dacă spuneți că sunt antamate toate discuțiile, domnul general are dreptate, să spuneți numele partenerului ? »

La această întrebare răspunde din sală domnișoara Cristescu Ioana, consilier primar, spunând că este vorba despre Fundația « Ovidius » din Râmnicu Vâlcea.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Este vorba de același partener care a organizat și Zilele Imnului, anul trecut. »

Domnul viceprimar loniță Gheorghe : « Și încă o precizare. În acordul de parteneriat am introdus o prevedere specială ca agenții economici să fie în procent de 80% vâlceni și nu din altă parte așa cum s-a procedat în trecut. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Pentru activitățile care se desfășoară în sălile de consiliu și de teatru deja avem un sponsor- CEZ-ul, îi fac și reclamă acum, care a oferit 3.000 de euro, mai mult de jumătate din bugetul care va fi folosit pentru aceste activități. »

Domnul consilier local Vețelenu Ninel Eusebiu : « Domnule viceprimar ioniță, degeaba sunt 80% agenți economici locali dacă li se impun niște taxe foarte mari, dacă li se impune ce să vândă și partenerul acesta are exclusivitate. Noi, pentru aceasta nu suntem de acord, în rest, să se facă Ziua Râmnicului e foarte bine. »

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion : « Domnule consilier, ne-am gândit la acest lucru și am atras atenția, colegul meu, domnul Ioniță știe împreună cu toți care vom lua parte la ședința de organizare a acestor evenimente, am atras deja atenția că prin șeful Corpului de Control al Primarului, primăria va fi prezentă la întocmirea contractului de sponsorizare și va aviza acest contract în așa fel încât acesta să nu depășească valoarea stabilită de consiliuul local pentru închirierea spațiului în oraș. Sper că sunteți mulțumit și apreciați că ne-am gândit la acest lucru ».

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia „Zilelor Râmnicului”.

Cu 19 voturi « pentru » și două abțineri (consilierii locali Țârdea Dumitru și Vețeleanu Ninel Eusebiu) se aprobă următoarele :

 • - programul manifestărilor dedicate aniversării a 625 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea “Zilele Râmnicului”, conform anexei la hotărârea adoptată;

 • - împuternicirea primarului municipiului pentru negocierea și atragerea unui partener în vederea organizării și suportării cheltuielilor cultural-artistice și distractive din zona Parcului Zăvoi, încheindu-se în acest sens un contract de parteneriat ;

 • - pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu organizarea manifestărilor cultural-artistice, distractive și de agrement, partenerul - organizator va putea exploata din punct de vedere comercial zona adiacentă locului de desfășurare a manifestărilor cultural-artistice de pe Splaiul Independenței ;

 • - suportarea din bugetul local - Cap. «Sponsorizări» a celorlalte cheltuieli legate de acțiunile culturale cu caracter solemn, sportive și educative organizate cu ocazia Zilelor Râmnicului, în valoare estimată de 22.700 lei (la care se adaugă TVA).

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic.”

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:« Se propune aprobarea Documentației de avizarea lucrărilor de intervenție, a indicatorilor tehnico-economici aferenți, precum și a proiectului tehnic pentru 13 blocuri din municipiu».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.135,68 mii lei (254,87 mii euro), din care C+M: 1.000,84 mii lei (224,61 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc C12, str. Regina Maria nr.21”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici în valoare totală cu TVA de 3.049,15 mii lei (684,28 mii euro), din care C+M: 2.670,37 mii lei (599,27 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc S3, str. G-ral Magheru nr.14”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.966,22 mii lei (441,25 mii euro), din care C+M: 1.734,13 mii lei ( 389,17 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 5, Aleea Ciocarliei nr.2”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.420,07 mii lei (318,70 mii euro), din care C+M : 1.283,09 mii lei (287,95 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc H2, str. Republicii nr.18”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 679,90 mii lei (152,58 mii euro) din care C+M: 598,89 mii lei (134,40 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc R8 bis, str. Henri Coanda nr.8”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 482,13 mii lei (108,20 mii euro) din care C+M: 425,40 mii lei (95,47 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 130, str. Matei Basarab nr.19”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 718,62 mii lei (161,27 mii euro) din care C+M: 635,50 mii lei (142,62 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc R4, str. Henri Coanda nr.7”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 346,30 mii lei (77,72 mii euro), din care C+M: 301,96 mii lei ( 67,77 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 51A, str. Radu de la Afumati nr.1”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 916,81 mii lei (205,75 mii euro) din care C+M: 829,19 mii lei (186,08 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 113, str. Matei Basarab nr.28”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 408,23 mii lei (91,61 mii euro) din care C+M: 364,10 mii lei (81,71 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 129, str. Matei Basarab nr.17”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 470,02 mii lei (105,48 mii euro) din care C+M: 426,01 mii lei (95,60 mii euro) cu TVA, precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 131, str. Matei Basarab nr.21”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoare totală cu TVA de 1.158,40 mii lei (259,96 mii euro) din care C+M: 1.018,39 mii lei ( 228,54 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 132, str. Matei Basarab nr.23”;

 • - Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.347,06 mii lei (302,30 mii euro) din care C+M: 1.217,56 mii lei ( 273,24 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc A1, str. Dr.Hacman nr.2“;

-Documentațiile aprobate conform prevederilor de mai sus, anexele nr. 1 - 13 la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:« Se propune aprobarea alocării din bugetul local de la Capitolul 67 “Cultură, recreere și religie” a sumei de 4.800 lei ce intră în categoria “Cultură-recreere”».

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 4.800 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate “Raportul și proiectul de hotărâre privind suspendarea taxei de urgență în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:« Se propune ca începând cu data adoptării prezentei hotărâri și până la data de 31 iulie 2013 să se suspende taxa de urgență pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare. »

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Domnule președinte, să înțelegem că datorită solicitările extrem de mari așa cum este menționat în numărul acestora și numărului de personal redus, care trebuie să facă verificările de rigoare, sunt condiții care necesită eliminarea taxei și atunci toată lumea trebuie să stea la rând. Nu sunt probleme de altă natură ci doar cele prezentate ?

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:« Nu. Am discutat și la comisie. Doamna director Mihăilescu a fost prezentă la ședința comisiei și ne-a explicat... »

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : « Și totuși domnule prședinte se pune următoarea întrebare :dacă există totuși solicitări din partea agenților economici sau a persoanelor fizice sau o anumită situație impune eliberarea în regim de urgență, sper că după 31 iulie cât este termenul pentru care noi o suspendăm se revine. Să înțeleg că se stimulează construcțiile. »

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:«Dacă vă aduceți aminte și în anul 2006 s-a procedat la fel și nu a fost niciun fel de problemă.»

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supun aprobării proiectul de hotărâre privind suspendarea taxei de urgență în vederea emiterii certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare.

Cu vot unanim se aprobă, ca începând cu data prezentei și până la data de 31 iulie 2013, să se suspende taxa de urgență pentru eliberarea certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire/desființare, instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.128/15/2004, modificată prin hotărârea nr.129/2010.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru: ”Nemaifiind alte discuții lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Valeru AMZA


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.