Proces verbal din 13.12.2013

Proces-verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local 13 decembrie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 13 decembrie 2013, în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 8119 din 06.12.2013, la care participă domnul primar Emilian Valentin Frâncu, domnul secretar Ion Didoiu, precum și 21 de consilieri locali din cei 23 în funcție. Au lipsit inițial următorii : viceprimar Matei Gigi Ion și consilier local Persu Mihai.

Domnul secretar Ion Didoiu informează că sunt prezenți 21 de consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar Toma Mihăescu declară legal constituită ședința de astăzi. În continuare domnia sa prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din 28 noiembrie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu vot unanim procesul verbal al ședinței ordinare din 28 noiembrie 2013.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.1, alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2012 referitoare la condițiile contractării unei finanțări rambursabile internă în valoare de 15.000.000 lei.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea unor evenimente în vederea

sărbătoririi Anului Nou 2014.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Extindere local Grădinița nr.8 Colonie Nuci”.

 • 7. Raport și proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii cinematografului „Ostroveni” în „Geo Saizescu”.

 • 8. Raport și proiect de hotărâre privind admiterea unor noi membri în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”.

 • 9. Raport și proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru vânzarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

 • 10. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea destinației unui imobil.

 • 11. Raport și proiect de hotărâre privind vânzarea unui spațiu situat în Calea lui Traian, parterul blocului S15.

 • 12. Raport și proiect de hotărâre privind prelungirea contractului cu Librăriile Humanitas.

 • 13. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2006 referitoare la asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu comuna Vlădești.

 • 14. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însușirea inventarului listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului - Intrarea Stăncioiului.

 • 15. Raport și proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță pentru evaluarea activității Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 16. Raport și proiect de hotărâre privind propunerea de stabilire a cotei de carburanți pentru autovehiculele din dotarea Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

 • 17. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 48/2013 referitoare la actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

 • 18. Raport și proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului” domnului Dumitru Crăciunescu.

 • 19. Diverse.

 • - subpunctul 1 -Raport si proiect de hotarare privind prelungirea folosinței spațiului situat în PT 42 Nord de către Societatea Națională Independentă a Handicapaților din România-filiala Vâlcea;

 • - subpunctul 2 - Raport si proiect de hotarare privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 29.03.2001;

 • - subpunctul 3 - Raport si proiect de hotarare închirierea unui spațiu situat în strada G-ral Praporgescu nr 14.

Domnul primar Emilian Frâncu: am rugamintea sa fiti de acord cu scoaterea de pe ordinea de zi a doua puncte. E vorba de punctul 5 care este legat de evenimente, pentru ca sunt inca discutii cu artistii, cu formatiile care ar putea sa vina sa desfasoare spectacolul aici, cu cei care se ocupa de scena si cei care se ocupa de artificii si nu stim exact suma necesara. Noi dorim sa scadem cat mai mult posibil aceste cheltuieli. Pentru aceasta, probabil existând oportunitatea unei sedinte extraodinare peste o saptămână, pentru ca vor mai aparea venituri la municipiu din diverse surse guvernamentale pe care acum doar le banuim, dar nu au sosit - alocari bugetare pentru municipiu si trebuiesc repartizate. Vă propun sa-l scoatem acum de pe ordinea de zi si sa facem pregatirile necesare pentru o sărbătoare cât mai frumoasă și să nu ne coste foarte mult. Să se scoată și punctul șaisprezece, pentru că din discuțiile purtate cu ministerului și de la Ministerul Economiei nu s-a clarificat încă posibilitatea ca noi propunând această modificare, hotărârea noastră să nu fie atacată de reprezentantul guvernului. Vă propun amânarea acestui punct.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării ordinea de zi a ședinței cu modificările propuse în plenul ședinței. Ordinea de zi modificată se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință.

Se trece la dezbaterea proiectele de hotărâre înscrise în ordinea de zi.

Astfel, la punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013 + Completare la Raportul nr. 63795/09.12.2013.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013 în plus cu suma de 360.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, astfel bugetul pe anul 2013 va avea valoarea totală de 240.708.000 lei, la partea de venituri și 240.708.000 lei, la partea de cheltuieli. De asemenea se rectifică lista de investiții pe anul 2013-TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 535.500 lei, ajungând la valoarea totală de 20.397.280 lei.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe : la pozitia proiectare amenajare adapost câini cartier Râureni, demararea procedurilor de achiziție publică să se facă după obținerea avizului de la agenție, care a avut restricțiile de schimbare a destinației proiectului timp de 5 ani.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: domnule președinte, domnilor consilieri trebuie să fim foarte atenti atunci cand facem o rectificare, mai ales cand nu sunt alte surse suplimentare de bani decat cele rezultate dintr-o economie și mă refer aici la diferența de dobândă care a fost luată în calcul de către executiv, de partea economică, atunci când a estimat nivelul costurilor cu creditul si suma de 750 mii lei; cred că ar trebui să fim foarte atenti cum și unde se cheltuieste din rectificarea de buget de astazi. Trebuie sa fim atenti cum se face treaba si ma refer la capitolul salubritate. Sunt bani foarte multi care se cheltuiesc din bugetul local pentru salubritate dar trebuie sa fim constienti că toți avem nevoie să respirăm un aer curat si sa traim in conditii de igienă. Daca ne uitam prin parcuri sau cel puțin pentru luna decembrie, cosurile de gunoi din parcul Mircea cel Bătrân erau pline de gunoi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Domnule consilier mă văd nevoit să vă întrerup. Dacă aveți propuneri.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: nu mă întrerupeți până nu-mi exprim punctul de vedere, motivele domnule președinte.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Dvs aveți o constatare, nu neapărat o propunere.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: nu este doar o constatare; pur și simplu nu își fac treaba și solicită prin această rectificare bani ca să acopere cheltuielile de care au nevoie la Piete Prest; să nu uitam că au predat spre administrare gradina zoologica, strandul si alte obiective, insa costurile lor sunt aceleasi. Este anormal ce se intampla și ar trebui să fim atenți când acordăm bani, mai ales din rectificare.

Domnul primar Emilian Frâncu: Vreau sa fac o observatie la alegatia dumneavoastra, deocamdata nu a fost preluat nici personalul si nici cheltuielile catre primarie pentru ca încă nu a aprobat ministerul acest transfer de personal. Deocamdata cheltuielile lor au ramas constante și evident și ceea ce fac ei pt municipiu probabil a ramas la aceeasi valoare; nu au reusit sa acopere in intregime pierderile pe care le au datorita activitatii. Pt ca dvs ati ridicat o probelma, am discutat cu Piete Prest si cu Urban si eu va invit, domnule consilier, pentru ca stiu ca sunteti foarte atent si mergeti prin multe zone ale orasului pt a observa daca se fac lucruri bune, vor avea brigazi speciale care vor face ca in zona ghenelor de gunoi sa nu mai existe aruncate deseuri menajere si ghenele sa înceapă să arate asa cum vrem fiecare pe acest palier, o sa fiti multumit. Referitor la ceea ce ati spus dvs referitor la cheltuielile de la Piete Prest si eu sunt de acord ca trebuie sa facem tot posibilul sa le scadem. Ca sa nu intervin de doua ori, dl consilier Mihailescu a facut o observatie legata de un anumit punct de pe ordinea de zi, deoarece am purtat anumite discutii nu am avut timp sa iau de pe birou faxul semnat de dl. Teodorovici prin care sa va arat ca ni se da voie sa facem lucrarea respectiva in zona unde a fost proiectul ISPA. Solicitarea dansului nu-și mai are suportul. Era o observatie corecta si pertinenta dar aratându-vă acest raspuns nu-și mai are suportul necesar.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Domnule primar, ati spus ca nu s-a preluat personal, dar noi avem o hotarare de consiliu local si inseamna ca suntem in ilegalitate.

Domnul primar Emilian Frâncu: se spune clar in hotarare că preluarea personalului se face numai dupa obtinerea avizului de la Minister. E vorba de nuantă aici, domnule Crăciunescu si eu sunt foarte atent la nuante.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Va multumesc domnule primar.

Domnul consilier local Amza Valeru: As vrea sa-i spun domnului Craciunescu...

Domnul consilier local Tardea Dumitru: Spuneti-ne la toti, nu numai domnului Craciunescu!

Domnul consilier local Amza Valeru: Vreau să-i spun domnului Craciunescu ca activitatea de la SC Piete Prest SA s-a imbunatatit. chetuielile la 30 iunie 2012 erau mai mari decat veniturile. Erau 10 mld. lei pierderi la societate cand s-a facut preluarea. De cand s-a preluat, activitatea s-a imbunatatit si nu mai sunt pierderi si dl. Craciunescu poate sa verifice toate documentele contabile de la societate, bilantul si mai mult decat atat este in sala domnul director economic de la societate care poate sa dea mai multe detalii.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore: Pierderile reprezentau facturi neîncasate domnule consilier.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: O sa am rugamintea sa nu ma intrerupeti ca se intoarce impotriva dumneavoastra.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Doar daca aveti propuneri concrete.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Eu vorbesc numai pe propuneri concrete, dar pot fi facute si observatii concrete are deptul sa le faca, daca nu ati citit regulamentul.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: O sa va alocam si timp data viitoare.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: La fel ca domnul primar.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Haideti va rog

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Va grabiti.

Din sala se spune ca nu.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Vad aici sens giratoriu de 5 miliarde, 250 milioane initiale se retrag 5 miliarde si raman 250 de milioane. Nu e vorba de acelasi sens giratoriu de care am citit eu in presa ca urma sa se inaugureze la data de 15 noiembrie, este 15 decembrie aprobape o luna după si am rămas si fără sens giratoriu. Artera de legatura pasaj Tudor Vadimirescu 43 miliarde initial, se adauga aproape un miliard. Spuneti-mi si mie care este situatia cu proprietari din zona: unii sunt de acord, unii nu cu pretul din evaluarea dumneavoastra pe care eu cred ca trebuie sa o reactualizam pentru ca a trecut ceva vreme iar pretul este altul, aplicatie electronica 300 de milioane, nu ma mai mira sa o vad. Ok, eram sigur de fiecare data apar.

Domnul primar Emilian Frâncu: Acum sunt reale pentru prima data.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Pana acum erau virtuale si acum sunt reale, autospeciale de deszapezit si pentru curatenie fac parte din proiectele dumneaoastra marete si trebuia la fel sa vedem ca circula prin municipiu. Ati alocat 1 milion de lei si s-a retras. Deci lista de investitii, completata cu cea din sedinta anterioara, reduce la 30% realizari din ce ati promis dumneavoastra la inceputrul anului 2013. V-am atras atentia colegial, amical atunci ca nu este bine sa-i amagim pe oameni. Cred ca este cel mai improtant sa ne asumam acest lucru. La punctul acesta cam atat am avut de spus si asta in spiritul sarbatorilor de iarna.

Domnul primar Emilian Frâncu: Stiti foarte bine ca intentia este una si putinta este alta si putinta nu depine de municipalitate. Putinta de a face o lucrare depinde foarte mult de modul cum se desfasoara o licitatie. Dumneavoastra doriti ca totul sa fie transparent si noi ne-am conformat acestui lucru si am facut licitatii, am facut acea operatie prin care cineva vine cu o oferta, vine al doilea cu o oferta, vine al cincilea cu o oferta, acestea se deschid, dureaza o luna si nu ne-am asteptat ca sa fie contestatii la contestatii si de aceea abia de 2 saptamani toate acele investitii pe care le-ati citit au primit contur, dar am dat dispozitie sa nu se inceapa lucrarea si la Timis si cu achizitionarea autovehiculului respectiv si in zona celorlalte investii pe care le-am avut in plan si nu s-au putut termina pentru că este o vreme nefavorabila. A face acum in luna decembrie lucrari , mi s-a parut o chestiune care ar deranja pe cetateanul Ramnicului si cu certitudine poate nu sunt lucrari de calitate si atunci am considerat ca este mai bine sa folosim judicios aceste fonduri pe care le avem sa incheiem plata despagubirilor pentru bretele, de aceea vedeti acolo incarcata suma. Ne-am inchis foarte bine in acest moment si se pot plati toate despagubirile respective. Va puneati tot dvs, acum o luna, intrebarea retorica poate dar ce facem cu acei oameni pe care ii amagim ca le dam banii si ii blocam cu terenurile? Nu-i mai amagim, le dam banii, terminam povestea si chiar in prima luna cu soare, probabil luna martie, veti vedea si investitiile pe care noi ni le-am propus si pentru care acum sunt deja terminate licitatiile, sunt toate documentele încheiate, le veti vedea in opera spre bucuria dvs si a cetatenilor Râmnicului.

Domnul consilier local Tardea Dumitru: Pe bugetul celalalt.

Domnul primar Emilian Frâncu: Asta este, dar acuma stim exact si cu cat s-a licitat, deci vor fi sume fixe.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Adica au prins contur cu foarfeca.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Domnule Constantinescu, nu ati cerut cuvantul.

Domnul primar Emilian Frâncu: Intocmai pentru a face un costum bun.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe total de surse de finanțare pentru anul 2013 + Completare la Raportul nr. 63795/09.12.2013.

Întrunind 17 voturi « pentru » și 4 voturi « împotrivă » (următorii consilieri locali : Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă următoarele :

 • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 360.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - bugetul pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 240.708.000 lei, la partea de venituri, din care 230.453.890 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 240.708.000 lei, la partea de cheltuieli ;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», în plus cu suma de 273.000 lei, ajungând la valoarea totală de 9.397.850 lei, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei cuprinzând «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013» în plus cu suma de 74.000 lei, ajungând la valoarea totală de 1.468.400 lei, conform anexei nr.4, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE în minus cu suma de 742.000 lei, ajungând la valoarea totală de 20.190.780 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - transferul sumei de 5.400.000 lei din secțiunea de dezvoltare în secțiunea de funcționare; suma transferată nu face obiectul unor angajamente legale ;

 • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate la art.1 - 4, iar anexele nr. 5 - «Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013 », nr. 7 - Lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local, nr.8 - Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013 și nr. 9 - Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat» rămân nemodificate.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune rectificarea bugetului autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, în plus, cu suma de 90.000 lei atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. Astfel, bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013 va avea valoarea totală de 4.721.000 lei. De asemenea se rectifică bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, în plus, cu suma de 57.000 lei, atît la partea de venituri, cît și la partea de cheltuieli. Astfel, bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, rectificat, va avea valoarea totală de 505.000 lei.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului autofinanțat al unităților de învățământ preuniversitar de stat și al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

Cu vot unanim se aprobă următoarele :

 • - rectificarea bugetului autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, în plus, cu suma de 90.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli ;

 • - bugetul autofinanțat la unitățile de învățământ preuniversitar de stat pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 4.721.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

 • - rectificarea bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, în plus, cu suma de 57.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

 • - bugetul autofinanțat al instituțiilor de cultură pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 505.000 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli;

 • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele, parte integrantă a acestui buget, după cum urmează:

 • - anexa nr.1 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 -Venituri;

 • - anexa nr.2 - bugetul autofinanțat al unităților de învățământ pe anul 2013 -Cheltuieli;

 • - anexa nr.3 - veniturile și cheltuielile bugetului autofinanțat al instituțiilor de cultură pentru anul 2013.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea art.1, alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2012 referitoare la condițiile contractării unei finanțări rambursabile internă în valoare de 15.000.000 lei.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului Local nr. 120/2012 în sensul prelungirii cu un an a perioadei de tragere (consum)- 23.07.2012-30.06.2014.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art.1, alin.(2) din Hotărârea Consiliului Local nr. 120/2012 referitoare la condițiile contractării unei finanțări rambursabile internă în valoare de 15.000.000 lei.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - modificarea alin.(2) al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.120/2012, modificată prin hotărârile nr.136/2013 și nr.180/2013, care va avea următorul conținut:

 • “ Art.1.(2) Condițiile de contractare a împrumutului în sumă de   15.000.000 lei sunt

următoarele:

 • - termen de utilizare a creditului - 5 ani, în perioada 23.07.2012 - 22.07.2017;

 • - perioadă de tragere (consum) - 23.07.2012 - 30.06.2014;

 • - perioadă de rambursare - 01.07.2014 - 22.07.2017”.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local + Raportul de completare nr. 42344 din 10.12.2013 + raportul de completare nr. 42503 din 10.12.2013.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune aprobarea alocării din bugetul local de la Capitolul 67 “Cultură,recreere și religie” a sumei de 22.700 lei ce intră în categoria “Cultură recreere”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna consilier local Dobrete Adina Florentina: Comisia propune vot individual pentru fiecare cerere in parte. De asemenea, în momentul în care o asociație solicită, sa stabilim pentru fiecare in parte, un cuantum.

Domnul primar Emilian Frâncu: Am stabilit si cred ca asa ne-am inteles si v-as ruga sa ne respectam cuvantul din intelegere ca, incepand cu anul viitor, mergem dupa un nou regulament pe care noi l-am aprobat si care poate sa ne fie foarte util pentru orice suma pe care noi o aprobam de acum incolo. Nu am nimic impotriva sa votati fiecare suma in parte, pentru ca toate sunt transparente, dar eu consider ca in acest moment ar trebui, totusi, sa folosim metoda pe care noi o cunoastem si daca exista vreun amendament la vreauna dintre sume, se ridica, pentru a nu detalia si a pierde mult timp cu fiecare suma in parte. Daca exista ceva numai pentru aceea, o discutam si o votam separat. Si de la anul, nu am nimic importiva sa se discute individual fiecare suma.

Doamna consilier local Dobrete Adina Florentina: Alte probleme nu au fost. Ideea a venit de la faptul ca dumneavoastra, primaria, ati premiat spre exemplu sportivii si in actiunea Prefecturii si a Consiliului Judetean si in gala olimpicilor, si in gala sportivilor este bine ca atunci cand avem asemenea situatii, noi, cel putin la comisia nr.5, o asemenea problema de discutat sa avem si tabelele in fata pentru a sti cui dam banii pana la urma si daca sportivii nostri sunt premiati, sa fie tot premiati. Nu numai unii sa primeasca din trei locuri.

Domnul primar Emilian Frâncu: Eu am toata stima pentru dumneavoastra dar nu stiu inainte care sunt sportivii premiati de Directia Judeteana de Sport carora noi le-am acordat premieri la randul nostru. Poate dumneavoastra, la inspectorat, stiti dinainte cu 3 luni, cu 5 luni care sunt premiantii si sunt facute mai inainte. Si eu am fost nemultumit de faptul ca am vazut ca o parte din sume au fost alocate poate de doua ori, spre bucuria unor performeri. E bine sa se acorde aceste premieri cu mai multa circumspectie de catre cei care intocmesc aceste liste, noi acordam niste sume care apoi sunt repartizate de catre cei in speta.

Doamnul consilier local Ionita Gheorghe : Credeam ca am lamurit procedura de votare, hotararea pe care am luat-o ultima, spune foarte clar: amendamente acolo unde avem si in rest se voteaza hotararea in bloc, pentru ca exista un singur proiect de hotarare. Vizavi de subiectul in cauza, ceea ce ni se propune astazi a punctat foarte bine dl. In sedinta de data trecuta, noi am aprobat un nou regulament care va intra in vigoare cu data de 1 ianuarie, prin urmare logic ar fi ca toate activitatile desfasurate in domeniul sport, cultura, recreere, religie sa se supuna acelui regulament. Prin urmare, in acest context noi trebuie sa ne pronuntam astazi asupra oportunitatii hotararii acordarii sprijinului financiar al acestor activitati in sedinta de astazi tinand cont ca din cele 9 propuneri 5 se desfasoara in anul 2014 si tinand cont ca unele din ele se desfasoara in februarie, martie. Tinand cont ca unele sunt totusi in luna ianuarie cand este greu de presupus ca ne vom intalni inainte de desfasurarea lor, eu zic sa mergem pe aprobarea celor din ianuarie urmând ca toate celelalte sa intre in evaluarea comisiei care va fi numita de primar asa cum suna hotararea. Prin urmare eu propun sa scoatem punctul doi care este o actiune ce se va desfasoara in luna martie, mai ales ca asociatia respectiva a mai beneficiat de un sprijin mai deunazi si de asemenea va trebui sa ne pronuntam asupra oportunitatii, ca noi primarie, sa dam bani la asociatii pt premierea unor copii si a nu stiu cui. Asociatiile respective isi fac obiectul de activitate pe banii nostri, de ce nu am premia noi, primaria, si le dam dumnealor banii? Propunerea este sa scoatem punctul doi din lista.

Domnul primar Emilian Frâncu: Eu sunt de acord cu propunerea facuta. Dar trebuie sa va explic ceva. Acolo se precizeaza ca sunt necesari banii pentu pregatirea unei competitii si timpul pentru organizare este mai lung. Imi pare rau ca nu ati inteles care este spiritul acestor plati din bugetul local. Nu se pot acorda premii individuale direct de la Primarie si de aceea am apelat la asociatii, fundatii, organizatii care la randul lor sa acorde aceste premii. Daca eu am un copil destept si care a luat premiu cel mai mare din America, eu nu gasesc solutie sa-i dau bani de premiere decat prntr-o fundatie sau asociatie. Acesta a fost si spiritul pentru care s-a intocmit acel regulament cu platile din bugetul local, tot anul viitor vom da bani premiantilor. Am cautat sa gasim o formula pe legea aceasta sociala cum dam la pensionari sau cum dam premii pentru cei care implinesc 100 de ani sau cei care implinesc 50 de ani de casatorie, nu exista deocamdata o posibilitate anume. Domnul secretar a muncit cu mine aproape 2 saptamani ca sa gasim o solutie si impreuna cu colegii din aparatul de specialitate sa gasim aceasta solutie si nu am gasit-o deocamdata, ramanem pe asociatii si fundatii, ca sa-i raspund domnului Ionita.

Doamna consilier local Adina Florentian Dobrete: Eu as vrea sa nu plecam totusi cu o idee gresita in comisie. Ieri s-a discutat sa premiem cat mai multi copi si nu unii si aceeasi sa primeasca aceleasi premii. Atat, nimic altceva.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Am o mare rugaminte, sa ridicati mana, ca sa va dau cuvantul, asa cum face domnul consilier Constantinescu, care este un exemplu pentru noi.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: In sfarsit, recunoasteti si dvs un adevar, domnule presedinte. Mie mi s-a parut de bun simt, in nicun caz deplasata propunerea comisiei de specialitate. Dumnealor cred ca sunt cei mai in masura ca sa vina cu astfel de amendamente, noi avem obligatia sa le supunem votului. Daca tot vorbim de un regulament, haideti sa facem o incercare acum sa vedem daca va functiona la anul. Ce avem de pierdut?

Domnul consilier local Craciunescu Grigore: Domnule presedinte, domnilor consilieri as vrea sa vin in fata dumneavoastra cu niste argumente pentru o chestiune punctuala. Este vorba de suplimentarea pe acest punct. Avem o solicitare pentru un tanar de numai 12 ani care la momentul de fata este maestru international in sah. Il cunosc pe copil, ii cunosc si familia. La campionatul din Brazilia nu a primit niciun sprijin din parte primariei si sunt mii de kilometri dus intors. La campionatul din Brazilia s-a clasat in primii 10 copii din lume, la nivel mondial. Cel care s-a tinut in Polonia, pe toata Europa Centrala si de est in primavara acestui an. Ca o concluzie, ca sa nu va mai obosesc: am vazut ca este aprobata suma de 1500 lei. Din punctul meu de vedere, cred ca este insuficienta pentru a acoperi cheltuielile unde se va deplasa in Emiratele Arabe, in perioada imediat urmatoare. In comisia de buget finante de ieri, am propus sa-i acordam macar echivalentul a 2000 euro. Insa, la intelegere si in urma discutiei cu domnul viceprimar Virlan si cu domnul director Lepadat, s-a propus suma de 5000 lei pentru tanarul respectiv. Mai este inca o problema care ar trebui sa fie rezolvata de primarie. Acest copil la toate concursurile internationale la care a participat a avut un tricou imprimat: Vino la valcea. Exista solicitarea sa mai primeasca un set de tricourui cu brand-ul municipiului pe care le poarta la toate concursirle internationale. Asta trebuie facuta cat de repede se poate. Multumesc domnule primar, multumesc domnule presedinte.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: Sunt absolut de acord cu aceste propuneri, mai ales ca noi am scos punctul doi care era de 1500 lei ca valoare si nu afecteaza cu mult bugetul pe care noi l-am propus ca valoare. Cu setul de tricouri este o propunere binevenita si e foarte important si transmitem pe aceasta cale tuturor sportivilor care intr-un fel reprezinta Ramnicul sau zona noastra, chiar metropolitana, sa faca in asa fel sa vina spre noi si vom ajuta cu tricouri si cu tot ceea ce este necesar.

Se supune la vot cu amendamente se scoate plata de la punctul doi si suplimentare pana la 5000 ron.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Mai este un amendament al colegei noastre.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Acela a picat. La sedinta din data trecuta am spus clar si am votat.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Nu are nicio legatura, este un amendament propus de unul dintre noi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Nu facem dialog. Domnule Constantinescu, nu ati ridicat mana ca sa va dau cuvantul. V-am laudat pana cum si ce faceti? Pe cuvant.

Domnul consilier local Voicu Iulian: Ar trebui sa o intrbati daca isi sustine amendamentul colega noastra.

Doamna consilier local Adina Florentiana Dobrete: Amendamentul este al comisie nu este al meu personal.

Domnul consilier local Voicu Iulian: Atunci trebuie votat.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: Dar noi am hotarat aici ca se voteaza in bloc si numai in cazul amendamentelor se voteaza separat.

Domnul consilier local Voicu Iulian: Poate amendamentul era prevazut sa se aplice de data viitoare.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: E vorba pentru acum.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Sa respectam regulamentul de organizare a consiliului local.

Domnul secretar Ion Didoiu: Domnule presedinte, daca imi permiteti, haideti sa fim foarte atenti. Propunerea doamnei consilier Dobrete nu este de fapt un amendament la proiectul de hotarare. Este vorba de o propunere de a se vota in consiliul local proiectul de hotarare. Amendamente la acest proiect de hotarare sunt cele doua prezentate: scoatere punctului doi si suplimentarea sumei.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local + Raportul de completare nr. 42344 din 10.12.2013 + raportul de completare nr. 42503 din 10.12.2013, inclusiv amendamentele formulate în plenul ședinței, scoaterea punctului 2 din anexă ( referitor la alocarea sumei de 1500 lei Asociației Clubului Sportiv Thunder) și la acordarea sumei de 5000 lei în loc de 1500 lei Asociației Șah Club Râmnicu Vâlcea în vederea participării elevului Deac Bogdan Daniel la Campionatul Mondial de șah -juniori;

Întrunind 15 voturi « pentru », un vot « împotrivă » (domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu) și 5 « abțineri » (următorii consilieri locali: Dobrete Adina Florentina, Nuică Ionuț Eduard, Mușat Constantin, Costinescu Bogdan Ilie, Constantinescu Cosmin Dragoș) se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 27.200 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

Întrucât punctul cinci din ordinea de zi a fost retras, respectiv, Raport și proiect de hotărâre privind organizarea unor evenimente în vederea sărbătoririi Anului Nou 2014, în continuare sunt prezentate la punctul șase din ordinea de zi: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Extindere local Grădinița nr.8 Colonie Nuci”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune aprobrea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții ”Extindere local Grădinița nr. 8 Colonie” în valoare totală de 652,486 mii lei cu TVA, respectiv 144,437 mii Euro cu TVA, din care C+M:545,932 mii lei cu TVA, respectiv 122,494 mii Euro cu TVA.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Domnule presedinte, domnilor consilieri, suma estimata pentru documetatia de avizare a lucrarilor de 6 miliarde si ceva. As vrea sa fac o mica comparatie. Gradinita de la Toti Sfintii a costat municipalitatea 15 miliarde lei plus TVA. Suprafata desfasurata este de peste 700 de mp, cred ca suma pentru aproximativ 150 mp cat se vor face la Colonie este mult prea mare. Am constatat ca urmeaza sa fie. Va rog liniste. Urmeaza sa fie dezafectata centrala termica de la sala de sport de la Lahovari. Eu cred ca una dintre pozitiile destul de costisitoare in aceasta documentatie o reprezinta si centrala termica cu care va fi dotat noul spatiu. Dl primar, domnule presedinte, as propune cu multa atentie, analiza acestor sume care sunt propuse in documentatie sa fie scoasa de la finantare centrala termica cu care va fi dotat noul edificiu, noua constructie de la Colonie si sa fie utilizata centrala care va fi dezafectata de la sala de sport de la Lahovari. Cu totii intelegem ca dimensiunea salii de sport este una, suprafata vitrata este foarte mare, intelegem ca sunt costuri datorita faptului ca este pe gaze, stim ca exista intentia din partea municipalitatii, sa fie racordata la reteaua termica si s-ar rezolva problema salii de sport dar centrala sa fie transferata la Colonia Nuci si acolo sa nu mai fie achizitionata alta. Si cu mare atentie, sumele care sunt aprobate in documentatie.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Domnule Craciunescu ma vad nevoit sa va raspund si eu aici. Facand parte din comisia de urbanism la care sunt chiar presedinte, m-am deplasat si am vazut despre ce este vorba la Colonie Nuci. Suprafata construibila este mult mai mare decat ziceti dvs. 30% peste 200 mp, avand in vedere ca mai avem si subzidiri la cea existenta si acoperisul se ridica la peste 300 mp. Din punctul meu de vedere, pentru ca m-am informat si am vazut ca Ministerul Dezvoltarii, anul trecut a scos la licitatie gradinite de 200 mp cu sume mult mai mari decat asta. Suma mi se pare mie mica pentru ceea ce trebuie facut acolo. Este o gradinita aproape de la zero.

Domnul consilier local Pandurasu Adrian Iulian: Stiti ca interventiile mele sunt destul de scurte si deloc rautacioase, cum din pacate le consider eu pe unele ale dumneavoastra. Eu unul sunt satul de tot felul de investitii de spoiala la care trebuie intervenit an de an. De aceea, domnule Craciunescu, noi am hotarat sa facem niste investitii de durata, adica, cand se aloca niste bani sa fie pentru un lucru de durata. Acesta este punctul meu de vedere care cred ca este si al colegilor. Vreau sa va reamintesc ca pe timpul cand dumneavoastra conduceati primaria cu colegii, ati vrut sa demolati acel edificiu si nu ati acordat deloc atentie zonei respective, iar de 30 de ani acolo nu s-a facut nimic. Oamenii aceia nu merita si ei sa traisca in niste conditii cum traiesc si copiii nostri la Valcea, adica in municipiu?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Ii dau perfecta dreptate colegului de consiliu, domnul Pandurasu, dar dati-mi voie sa va spun, cred ca cunosc un pic mai bine situatia de acolo. Cred ca mi-am petrecut vreun an de zile la acea gradinita, cladirie si intr-adevar am dorit sa o demolam si cu o suma ceva mai mica sa construim un edificiu nou. E vorba de 150.000 de euro pentru o anexa cu trei incaperi. Are vreo 200 mp asa cum spuneti dvs. daca impartim inseamna vreo 750 euo/mp, dublu fata de pretul mediu practicat de constrctori in anul 2013. Nu era absolut nicio tenta rautacioasa. Si acum sustin ca am putea construi o gradinita noua cu acesti bani. O anexa si subzidirea, sa stiti ca din punctul meu de vedere nu reprezinta un edificiu solid. Este parerea mea si mi-o sustin si vizavi de calcule, v-am spus.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Este vorba de 122 de mii.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Extindere local Grădinița nr.8 Colonie Nuci”.

Întrunind 17 voturi « pentru » și 4 « abțineri » (următorii consilieri locali : Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiție “Extindere local Grădinița nr.8 Colonie” în valoare totală de 642,486 mii lei cu TVA, respectiv 144,437 mii Euro cu TVA, din care C+M: 545,932 mii lei cu TVA, respectiv 122,494 mii Euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

În continuare la punctul șapte din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii cinematografului „Ostroveni” în „Geo Saizescu”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune aprobarea schimbării denumirii Cinematografului “Ostroveni” situat în municipiul Râmnicu Vâlcea în Cinematograful “Geo Saizescu”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : Eu, personal, nu contest personalitatea lui Geo Saizescu in cinematografie, a fost un titan al cinematografiei romanesti si nu vreau sa dezvolt acest subiect, dar studiind materiale, fiindca am un cusur, studiez materialele, am vazut ca executivul a facut toate diligentele inclusiv acceptul urmasilor, deci hotararea a fost luata si nu stiu la ce ne intrebati pe noi astazi. Asta este o parte a problemei. A doua, am inteles ca a trecut si pe aici Geo Saizescu dar noi avem un singur cinematograf in Ramnicu Valcea, insa avem un mare maestru al cinematografiei romanesti care este valcean Florin Zamfirescu. Banuiesc ca ar fi mai bine sa-i dam o denumire de cinematograf cu numele lui Florin Zamfirescu decat sa-i dam denumire la hala din piata. Trebuia sa se gandeasca executivul, sa ne consulte. Din cate am observat si in tara denumirile acestea sunt date celor din partea locului. Ca Florin Piersic nu are cinematograf la Constanta si are la Cluj. Eu personal ma abtin, as propune sa ramana denumirea de cinematograful Ostroveni pana vom lua o hotarare corecta si de suflet.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: Vreau sa va spun, domnule general.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : Nu mie trebuie sa-mi raspundeti.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: Dumneavoastra ati ridicat o problema si eu trebuie sa va raspund. Este absolut obligatoriu ca in afara de comisia de la prefectura care atribuie denumirile si le avizeaza, sa luam si acceptul pentru denumirea pe care o propunem. Daca noi ne facem de ras cum ne-am facut in cazul lui Dem Radulescu pentru aceeasi cladire si s-a refuzat de catre familie sa se dea numele marelui actor aceleiasi institutii, nu ne puteam face din nou de ras. Eu sunt precaut si mi-am luat masurile de precautie, primul lucru. In al doilea rand, vreau sa va spun, domnule general, ca am tot respectul pentru propunerea dumneavoastra

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Si noua sa ne spuneti.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: Ii dau raspuns dumnealui. Geo Saizescu a facut foarte multe pentru orasul Ramnicu Valcea. Daca ati citit cu atentie materialul, ati fi vazut acolo ca, nu numai faptul ca a facut prima scoala de audiovizual in Romanaia si sunt zeci, poate sute de oameni care lucreaza in audiovizual, nu numai valceni actualmente ci in toata tara care s-au format aici datorita maestrului, datorita lui Dinu Sararu, lui Alexandru Intorsureanu si a lui George Tarnea. Aici a fost prima scoala de audiovizual din Romania. A facut multe lucruri pentru Ramnic, de aceea comparandu-l ca si activitate este una pe care de gustibus fiecare poate sa spuna ca acela este mai valoros ca altul, dar actorul Florin Zamfirescu este un actor de renume din Calimanesti. Omul are o notorietate bine cunoscuta dar pentru Ramnic nu a facut ceva special, de aceea am gandit ca este mai bine sa atribuim astfel aceasta denumire. Cand vine un strain in Romania si trece pe acolo prin Ostroveni sa stie ca este un cinematograf important.

Domnul consilier local Tardea Dumitru: Numai pentru faptul ca este valcean a facut destul Florin Zamfirescu pt ceea ce este el ca actor. Asta a fost propunerea mea. Il fac altii, ca dvs nu aveti buget.

Domnul consilier local Veteleanu Eusebiu: Si eu am sa ma abtin sa votez acest material pentru ca nu cred ca schimbarea denumirii cinematografului Ostroveni este ceea ce asteapta valcenii de la noi la ora aceasta. Indiferent cum l-am denumi, sa stiti ca valcenii nu vor da buluc, schimband noi denumirea ca sa vada filmele pe care noi le distribuim. Deci, nu este o prioritate din punctul meu de vedere.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Buluc vor da, pentru ca eu ma duc mereu domnule Veteleanu si chiar rezerv cu cateva zile inainte locuri.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Spuneati dvs ca ati fost inspirat de data aceasta si ati cerut acceptul familiei.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Nu eu ci domnul primar a spus acest lucru.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Nu m-am adresat dvs.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Spuneti cui va adresati

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: E in regula ca ati procedat corect, numai ca ati omis un amanunt pe care eu il consider important: nu ati cerut si parerea cetatenilor din cartierul Ostroveni, cel mai mare cartier din municipiu. Dumnealor sunt legati de acest cinematograf.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: Referendum.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Nu referendum, ci pur si simplu sa mergeti sa-i intrebati, sa mergeti prin cartier si sa-i intrebati, atata tot si daca intrebati zece oameni facem pariu ca noua vor sa se numeasca in continuare Cinema Ostroveni pentru ca asa este reprezentativ pentru dumnealor. Multumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Multumesc domnule Constantinescu, nu suntem casa de pariuri aici, ci suntem consiliu local.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind schimbarea denumirii cinematografului „Ostroveni” în „Geo Saizescu”.

Întrunind 11 voturi « ăentru », un vot « împotrivă » ( domnul consilier Local Țârdea Dumitru) și 9 « abțineri » (următorii consilieri locali : Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie, Mușat Constantin, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Bobeanu Maria, Nuică Ionuț Eduard, Voicu Marius Iulian și Preda Maria Carmen) se aprobă schimbarea denumirii Cinematografului “Ostroveni“, situat în municipiul Râmnicu Vâlcea, b-dul Tineretului, nr.2A în Cinematograful “Geo Saizescu“.

La punctul opt din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind admiterea unor noi membri în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune aprobarea primirii de noi membri în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea” respectiv comunele Berislăvești, Bunești, Frâncești, Sălătrucelu și Șirineasa precum și împuternicirea primarului municipiului, domnul Emilian Valentin Frâncu, în calitate de reprezentant al acestuia în Adunarea Generală a Asociației să aprobe în cadrul Adunării, primirea de noi membri și să semneze actele adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind admiterea unor noi membri în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă primirea de noi membri în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Râmnicu Vâlcea”, respectiv comunele Berislăvești, Bunești, Frâncești, Sălătrucel și Șirineasa.

Consecință a prevederilor de mai sus se modifică, prin act adițional, Actul Constitutiv și Statutul Asociației.

De asemenea, se împuternicește primarul municipiului, domnul Emilian Valentin Frâncu, în calitate de reprezentant al acestuia în Adunarea Generală a Asociației, să aprobe în cadrul Adunării, primirea de noi membri și să semneze actele adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul Asociației.

La punctul nouă din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru vânzarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune aprobarea stabilirii comisionului de 1% pentru acoperirea cheltuielilor de evidență și vânzare a apartamentelor din blocurile de locuințe ANL.Se împuternicește primarul municipiului ca, personal sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze contractele de vânzare-cumpărare a locuințelor pentru tineri.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : Vreau sa va spun ca intradevar e bne ca se aproba vanzarea de locuinte, problema este ca sunt presedinte de asociatie la ANL 9 ca acolo stau si nu o sa le cumpere nimeni, vreau sa va previn de pe acum ca am stat de vorba cu toti, pretul este foarte mare, aprtamentele in forma care sunt la momentul acesta au inceput sa se degradeze si nu le degradeaza locatarii. Lasati-ma sa va spun. Se acumuleaza datorii foarte mari la asociatie si dupa aceea o sa le paraseasca. Asta este realitatea de acolo. Este o realitate cruda, va spun ca nu este corect ce se intampla cu patrimoniul primariei si vreau sa va spun ca situatia cea mai grava este ca sunt locatari care au 50-60 de milioane lei datorie la asociatie, refuza sa plateasca din dorinta de a nu da un om afara in strada, in plina iarna, stiti cum se procedeaza, am intervenit in instanta si la ultimul termen ne-am razgandit ca ne-a fost mila de acele persoane dar suntem intr-o situatie critica pentru ca o sa vina CET-ul sa ne taie apa si caldura.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Multumim domnule consilier, dar daca citeati materialul in raport scrie ca pretul nu-l stabilim noi. Eeste un pret stabilit prin ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei 2401 din 30.07.2013 si a stabilit ca pentru 2013 valoarea de inlocuire este de 326 euro mp inclusiv TVA, nu-l stabilim noi, ci dansii.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : Nu am vrut sa spun asta.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: Eu ce vreau sa spun. Ii multumesc domnului consilier ca ne-a atras atentia asupra unei probleme intradevar delicate cu care se confrunta municipalitatea, sunt multi chiriasi de ai nostri care degradeaza, nu voit dar din nepasare bunurile noastre ale tuturor si eu va propun ca din luna martie sa cautam sa fim mult mai severi in aplicarea hotararilor pe care noi le-am luat si anume acelea ca din momentul in care se depaseste un anumit prag de indatorare, sa purcedem la evacuarea acelor persoane care nu au inteles gestul nostru elgant de a le oferi un acopetis.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : Repet, nu sunt locuinte sociale sunt locuinte ANL, cazurile de acolo nu sunt sociale si cred ca rapid primaria ar trebui sa intervina pentru ca datoriile la unele scari la 18 apartamente depasesc 180 de milioane de lei.

Domnul consilier local Costinescu Bogdan Ilie : Cred ca domnul primar a inteles si va lua masuri.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind adoptarea unor măsuri pentru vânzarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în forma prezentată de executiv.

Întrunind votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință se aprobă următoarele :

 • - stabilirea comisionului de 1 % pentru acoperirea cheltuielilor de evidență și vânzare a apartamentelor din blocurile de locuințe ANL 9, situat în strada Nicolae Iorga nr. 29 ; ANL 10, situat în strada Nicolae Iorga nr. 31; ANL 11, situat în strada Nicolae Iorga nr. 33, ANL 12, situat în strada Nicolae Iorga nr.35; ANL 13, situat în strada Nicolae Iorga nr. 37 și ANL 14, situat în strada Nicolae Iorga nr. 39, prezentate în anexa, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - împuternicirea primarului municipiului ca, personal, sau prin persoane desemnate prin dispoziție, să semneze contractele de vânzare - cumpărare a locuințelor pentru tineri, identificate conform prevederilor de mai sus ;

 • - valoarea de vânzare a locuințelor se calculează conform prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe și ale Hotărârii Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, de către personalul Direcției Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la data vânzării efective a acestora.

La punctul zece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației unui imobil.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune stabilirea destinației de locuință socială pentru apartamentul nr. 19 situat în strada Republicii nr. 24, bloc I9, scara B, precum și trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al municipiului.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea destinației unui imobil.

Cu vot unanim se aprobă stabilirea destinației de locuință socială pentru apartamentul nr. 19, situat în strada Republicii nr. 24, bloc I9, scara B.

Consecință a prevederilor de mai sus se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului a acestuia, completându-se în mod corespunzător lista bunurilor cuprinzând domeniul public al municipiului, aprobată prin hotărârea nr. 30/2007, cu modificările și completările ulterioare.

La punctul unsprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind vânzarea unui spațiu situat în Calea lui Traian, parterul blocului S15.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a spațiului sitaut în Calea lui Traian bl. S15-parter, aparținând domeniului privat al municipiului, în suprafață totală utilă de 23,95 mp.Prețul de pornire a licitației pentru vânzarea acestui spațiu este 4.989 euro fără TVA,respectiv 208,31 euro/mp.De asemenea, se propune desemnarea a 3 membri ai Consiliului Local care vor face parte din comisia de licitație.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Pentru desemnarea a trei consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație pentru vânzarea spațiului susmenționat, au fost formulate următoarele propuneri : doamna Dobrete Adina Florentina l-a propus pe dl. Cocoș Vasile, domnul Ioniță Gheorghe i-a propus pe dl. Vîrlan Eduard și pe domnul Țârdea Dumitru (acesta s-a recuzat) și domnul Cocoș Vasile l-a propus pe dl. Nuică Ionuț Eduard .

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind vânzarea unui spațiu situat în Calea lui Traian, parterul blocului S15, inclusiv propunerile din plenul ședinței pentru comisie.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă următoarele :

 • - vânzarea prin licitație publică cu strigare a spațiului situat în Calea lui Traian bl.S15 - parter, aparținând domeniului privat al municipiului, în suprafață totală utilă de 23,95 mp (S1=14,71 mp și S2 = 9,24 mp), identificat în planul de situație anexa nr.1 la hotărârea adoptată;

 • - prețul de pornire a licitației pentru vânzarea spațiului identificat la alineatul precedent este de 4.989 euro fără TVA, respectiv 208,31 euro/mp, stabilit conform raportului de evaluare întocmit de către evaluator ANEVAR - anexa nr.2 la hotărârea adoptată;

 • - vânzarea spațiului prevăzut mai sus se va face în următoarele condiții:

 • a) Cheltuielile privind întocmirea documentației tehnice de cadastru pentru înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra imobilului, precum și cele ocazionate de încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică vor fi suportate de cumpărator;

 • b) Caietul de sarcini va cuprinde clauze referitoare la obligația executării pe cheltuiala câștigătorului licitației a lucrărilor de recompartimentare și amenajare a spațiului aflat în proprietatea privată municipiului și administrarea Direcției de Protecție Socială, astfel încât să poată fi utilizat în continuare cu destinația de "Centru de distribuire a laptelui praf", respectiv să îndeplinească condițiile din Anexa II la Regulamentul CE nr.852/29.04.2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind igiena produselor alimentare, precum și lucrări de separare a consumului de utilități.

 • -d esemnarea a 3 (trei) membri ai Consiliului Local care vor face parte din comisia de licitație a spațiului prevăzut mai sus, ce va fi constituită prin dispoziție a primarului, după cum urmează:

 • a) dl. Cocoș Vasile;

 • b) dl. Vîrlan Eduard;

 • c) dl. Nuică Ionuț-Eduard.

 • - împuternicirea primarului municipiului să semneze contractul de vânzare-cumpărare a spațiului situat în Calea lui Traian , bl.S15 - parter.

La punctul doisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului cu Librăriile Humanitas.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune prelungirea contractului de asociere în participațiune încheiat cu SC Librăriile Humanitas SA până la data de 31.12.2014.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului cu Librăriile Humanitas.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă următoarele :

 • - durata contractului de asociere în participațiune nr. II 191/20.04.2000 încheiat cu S.C. Librăriile Humanitas S.A. se prelungește, prin act adițional, până la data de 31.12.2014.

 • - împuternicirea Primarului Municipiului să semneze actul adițional prevăzut mai sus.

La punctul treisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2006 referitoare la asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu comuna Vlădești.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 94 din 2006 privind asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu comuna Vlădești care va avea următorul conținut: „Municipiul va plăti lunar suma de 2711 Euro, echivalent în lei la data plății, la cursul de schimb al B.N.R:, iar la solicitarea partenerului-comuna Vlădești-municipiul poate livra și mixturi asfaltice, până la concurența acestei sume, cu respectarea prevederilor legale”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile, cu un amendament din partea comisiei nr.2 prezentat de domnul Cocoș Vasile.

Pentru modificarea cuantumului taxei plătite de către municipiu partenerului -comuna Vlădești va fi împuternicit primarul municipiului să negocieze până la valoarea de 0,32 euro/mp/lună.

Domnul consilier local Cocoș Vasile : Sa mandatam pe domnul primar pentru anegocia tariful pe mp de la 0,32 in jos sau pana la 0,32.

Domnul consilier local Craciunescu Grigore : Domnule presedinte, dl primar pentru raportul care este deja intocmit era o propunere de 0,32 si am vazut ca dvs deja ati negociat si am vazut ca era 0,30 si nu cred ca este ok si nu este in regula atata timp cat administratia comunei Vladesti solicita o majorare de pret din mai multe considerente. Ei invoca tot felul de motive ca valoarea terenurilor, a chiriilor a crescut, eu din contra, eu spun ca nu este asa. Este o situatie generata de criza din care nu-si mai revin nici societatile comerciale si nici adminsitratiile publice si vedem bine ca nu incasam bani la bugetul local si concluzia este clara. Eu cred ca nu ar trebui sa ne hazardam si nu ar trebui sa suplimentam nici macar cu un leu de ce a fost anul trecu mai mult decat atat acolo exista o statie de asfalt amplasata din anul 1996 mai mult de 15 ani care a fost modernizata intamplator sau nu si acuma intervin pentru ca banuiesc ca dl Pandurasu mi-a facut un repros cu scoala de la Colonie vizavi de transferul centralei termice de la Lahovari la Colonie. Anul trecut a fost dotata statia de la Vladesti cu o centrala termica de 100 milioane de lei. Dar nu acesta este comentariu. Ideea este una foarte clara, foarte simpla corecta si transparenta pentru toata lumea. Este o statie de asfalt invechita si uzata. Nu ar trebui sa platim in plus niciun leu fata de ceea ce a fost anul trecut si vin din partea grupului de consilieri PDL cu o solutie. Exista teren identificat in zona ETA, avem strada Depozitelor modernizata, canalizare la 6 metri, apa, curent electric, asfalt, beton si tot cee este nevoie daca la Vladesti este amplasata pe circa 10000 mp adica un 1 hectar acea statie veche, una moderna care poate fi achizitionata si pentru care va propun sa gasiti solutie de finantare pe fonduri europene si nu costa mai mult de 500.000 de euro. Sa nu veniti si sa spuneti ca este un proiect generator de venituri. Nu ADP-ul care il va utiliza, nu face decat sa intretina pentru ca este obiectul de activitate al domeniului public. In concluzie, solicit sa nu acceptam nici macar un cent majorare de pret, putem sa reducem chiar. Ei speculeaza acum. Sa identificam 10000 de metri pe este amplasata statia cu toata zona de manevra pentru caminoane sa identificam 4 sau 5000 mp in zona str. depozitelor la ETA si sa construim una moderna.

Domnul viceprimar Virlan Eduard: Vreau sa va raspund ca discutam in lei si nu in centi. Sunt de acord cu dumneavoastra ca trebuie sa luam o statie si sunt de acord cu dumneavoastra. Dar ca sa mut aceasta statie, am terminat-o.

Domnul consilier local Craciunescu Grigore:Nu am cerut sa o mutam.

Domnul viceprimar Virlan Eduard: V-am lasat sa discutati. Am zis sa ramana aceasta statie pana facem un proiect european. Am studiat problema sa o amplasam la ETA, dar aceasta statie ca sa o mut acuma in partea cealalta nu am cum ca se distruge si parerea mea, si de asta am si spus si am discutat si cu domnul Lari si cu toti specialistii - a fost pana facem proiectul european sa ne carpim cu aceasta statie pentru ca nu avem alta varianta, urmand ca in 2014 sa facem un proiect european sa vedem pe ca graduri norvegiene, elvetiene pe care vreti dvs. si noi suntem de acord sa facem aces lucru de naici ca sa mut aceasta statie nu se poate pentru ca daca am mutat-o am terminat-o. Este o statie invechita care stiti cum functioneaza 2 zile o repara, 3 zile functioneaza. Asta este situatia, am mostenit-o si incercam sa o rezolvam.

Domnul consilier local Musat Constantin: Vin cu propunerea sa se constuitie o comisie de negociere. Consider ca o comisie din 3 membri ar fi oportun sa participe la negociere.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Propun mai intai hotararea cu amendamentul comisiei 2 si daca nu trece propun si pe al dumneavoastra.

Domnul consilier local Gherghinaru Ion a plecat din sala de ședințe. În acest moment mai sunt prezenți 20 de consilieri locali.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2006 referitoare la asocierea municipiului Râmnicu Vâlcea cu comuna Vlădești, inclusiv amendamentul formulat în plenul ședinței.

Întrunind 15 voturi « pentru » și 5 « abțineri » (următorii consilieri locali : Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie, Mușat Constantin și Voicu Marius Iulian) se aprobă următoarele :

 • - pentru modificarea cuantumul taxei de folosință a terenului, în suprafață de 9036 m.p, pe care se află amplasată stația de asfalt de la Vlădești, gestionată de către Direcția Administrării Domeniului Public, se împuternicește primarul municipiului să negocieze plata sumei cu partenerul - comuna Vlădești, până la valoarea de 0,32 euro/mp/lună.

 • - consecință a prevederilor de mai sus, se va încheia un act adițional la Contractul de asociere încheiat între comuna Vlădești și Municipiul Râmnicu Vâlcea, înregistrat la Primăria municipiului sub nr. 17057/30.05.2006.

 • - împuternicirea primarului municipiului să semneze actul adițional prevăzut la alineatul precedent.

La punctul paisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însușirea inventarului listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului - Intrarea Stăncioiului.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin HCL nr. 30 din 2007, în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare Intrării Stăncioiului, inventariată în domeniul public al municipiului a unor caracteristici tehnice.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 30/2007 referitoare la însușirea inventarului listei bunurilor aparținând domeniului public al municipiului - Intrarea Stăncioiului.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă modificarea și completarea Listei cuprinzând inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/27 februarie 2007, în sensul înscrierii la poziția corespunzătoare Intrării Stăncioiului, inventariată în domeniul public al municipiului, a următoarelor caracteristici tehnice rezultate din măsurători, după cum urmează:

 • - Poziția 288 - Intrarea Stăncioiului: L= 992 m; S= 4537 m.p, identificată în planul de situație - anexă la hotărârea adoptată.

La punctul cincisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță pentru evaluarea activității Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune aprobarea indicatorilor de performanță pentru evaluarea activității Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Daca vorbim de indicatori de performanta la Politia locala nu putem sa nu tinem cont de niste aspecte clare adica de cota de benzina care trebuie sa fie una decenta, de salarizarea care nu este din pacate una decenta si poltistii locali au avut o problema au venit la dvs si au discutat, au avut niste asteptari, din pacate asteapta in continuare. E vorba si de dotari si sunt multe aspecte de care trebuie tinut cont. Inca un aspect pe care eu il consider important este acela ca acesti indicatori de performanta ar trebui sa-i stabilim noi, consilierii locali, nu conducerea Poltiei locale. Deci, noi trebuie sa le stabilim dumnealor criteriile de performanta si nu dumnealor sa si le propuna.

Domnul consilier local Tardea Dumitru: Ei le-au propus si dvs puteti sa mai veniti cu 4-5 criterii.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Tocmai dumnealor le propun si tot dumnealor le indeplinesc. Nu mi se par normal. Consiliul local trebuie sa le stabileasca. Ne intrunim cu totii sau stabilim o comisie si facem propuneri

Domnul consilier local Tardea Dumitru: este comisie de ordine publica.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: Exact, sunteti in eroare.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : - tocmai asta va spun ca dumnealor au intocmit. Cei care se afla acum la conducerea Politiei locale si au propriile criterii de prfomanta, nu mi se pare normal.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: - comisia de ordine publica tocmai acest rol il are, domnule consilier, pentru ca acolo sunt si consilierii desemnati de dvs prin vot, printr-o sedinta ca sa aiba aceasta menire sa va reprezinte gandurile. Dvs v-ati desemnat niste colegi ca sa va reprezinte gandurile, deci practic si gandurile dvs prin aprobarea acelui material au fost acolo intr-un fel puse in practic acum dvs primiti materialul, aveti fara niciun dubiu dreptul sa veniti cu elemente suplimentare, concrete si cu totii vom fi foarte atenti la aceste lucruri si probabil le vom accepta. Dar asa doar retoric , doar sa ne punem problema nu cred ca este cazul. Mersul este foarte clar, legea il stabileste, nu noi. Ei vin evident cu niste propuneri, comisia este cea care le schimba, sa stiti ca am schimbat vreo sase indicatori, nu am lasat materialul respectiva asa. Este aici domnul Alecu care poate sa confirme. Am schimbat vreo sase indicatori tocmai pentru a face mai eficienta activitatea lor si acuma va supunem dvs materialul.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Dar nu ati citit materialul? Uitati-va cine l-a intocmit.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Domnule Constantinescu, va rog frumos, pentru ultima oara, cereti cuvantul. Nu dialogam aici.

Domnul consilier local Cocos Vasile: Eeste normal ca indicatorii sa fie intocmiti si propusi de catre director. Sunt facuti in baza Legii 155/2010 iar noi, consiliul, putem sa adoptam sa modificam sau sa scoatem din ei, dar ati studiat pe net acesti indicatori la alte Politii locale din municipii foarte mari cum este Timisoara si Cluj si sunt aproape aceeasi indicatori. De fapt se urmareste acelasi lucru ca Politia Locala sa asigura ordinea si linistea publica.

Domnul consilier local Tardea Dumitru: Acesti indicatori de perfomanta rezida din atributiile politiei locale, de regulamentul de organizare si functionare al politiei. Ei sunt niste repere prin care noi, consiliul, executivul si chiar Politia locala isi cuantifica sau le cuantificam activitatea, pe o anumita perioada, in acel bilant de sfarsit de an pe care il face politia. De acesti indicatori nu depinde nici salariul, nici norma de echipare sau de hrana pe care nu o au. Intradevar eu sunt de acord ca sunt cam vitregiti politistii locali in aceasta directie, dar indicatorii nu puteam noi sa-i facem. Este comisie de ordine publica si impreuna cu politia s-au stabilit acei idicatori de apreciere a activitatii lor. Va multumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Cu totii stim problemele politiei locale: ca au salariile mici, ca nu au norma de hrana. Speram ca in viitor guvernul sa reglementeze aceste chestiuni si sa fie totul bine.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind stabilirea indicatorilor de performanță pentru evaluarea activității Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea.

Întrunind 16 voturi « pentru » și 4 « abțineri »( următorii consilieri locali : (Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) Se aprobă indicatorii de performanță pentru evaluarea activității Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, conform anexei la hotărârea adoptată.

Întrucât punctul șaisprezece a fost retras de pe ordinea de zi, respectiv Raportul și proiectul de hotărâre privind propunerea de stabilire a cotei de carburanți pentru autovehiculele din dotarea Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, sunt analizate în continuare la punctul șaptisprezece din ordinea de zi: Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 2013 referitoare la actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 48 din 2013, referitoare la stabilirea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism cu domnul Petre Dragoș Mihăilă, arhitect șef al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 48 din 2013 referitoare la actualizarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului local prezenți la ședință se aprobă completarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.48/2013 referitoare la stabilirea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, așa cum a fost modificată prin hotărârea nr. 278/2013 cu domnul Petre Dragoș Mihăilă - arhitect -șef al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Noua componență a Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism este prevăzută în anexa la hotărârea adoptată.

La punctul optisprezece din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului” domnului Dumitru Crăciunescu.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune conferirea titlului de „Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domului Dumitru CRĂCIUNESCU, pentru contribuția adusă la dezvoltarea economică a municipiului, implicarea socială, precum și bunul renume adus prin activitatea sa, municipiului Râmnicu Vâlcea.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe Ionita: Am inceput acordarea titlului de cetățean de onoare al municipiului începând cu anul 1992 si pentru a pretui cum se cuvine aportul adus de cetateni la renumele și la dezvoltarea municipiului nostru. In frenezia anilor 90, cu 7-8 nemți și am parcurs toate categoriile si astazi deschidem seria unei categorii extrem de importante, cea a oamenilor de afaceri. Am apreciat foarte mult ca vechile administratii locale au rezistat tentației de a face cetatean de onoare si banuiesc ca nici domnia sa nu a dorit, vorbesc de fostul managerul al Oltchim-ului. Banuiesc ca la vremea aceea nu se opunea nimeni.

Domnul consilier local Tardea Dumitru: Acum nu mai este cazul.

Domnul consilier local Ioniță Gheorghe Ionita: Este bine repet sa-i cinstim pe oamenii de afaceri pentru ca dumnealor au asigurat locuri de munca, au avut o cifra de afaceri foarte mare și sunt foarte mulți. Ma gandesc acum la fratii Boromiz care au patruns pe acest domeniu, mă gândesc la Becșenescu, dl Mutu, Tudor și Sofianu ș.a.m.d.

Problema, stimati colegi, este cât de mult ne vom duce mai departe și eu cred ca aici, ne ducem pâna la verificarea srl-urilor pentru a vedea indicatorii de performanta ai societatii. Eu cred ca propunerea mea suna asa: in maniera in care am adoptat un nou regulament pentru sprijinul financiar pentru cultura, sport si culte, cred că acest regulament trebuie revizuit nu numai asupra aspectului acestei categorii de persoane. Eu repet faptul ca, mai bine, pentru a nu trezi sensibilități, să fi avut la pachet, dupa modelul nemtesc, 2-3 oameni de afaceri pe această categorie. Dar deschidem astazi lista si revizuim regulamentul, de așa manieră incat totusi sa nu avem 150 de cetateni de onoare.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Multumim domnule Ionita, cred ca executivul va tine cont de propunerea dumneavoastră.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: Ma surprinde să aud un om liberal vorbind de promovarea la pachet a unor personalitati, ca sa primeasca titlul de cetatean de onoare. Este de asemenea o rușine din punctul meu de vedere ca un liberal să gândească acest lucru, ca o chestiune pe care noi o facem aici, intr-un for solemn, al orașului ca o chestiune, repet, de inseriere.

Domnul consilier local Tardea Dumitru: Faceti la pachet.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: Vreau sa va spun un lucru dragii mei. Citind regulamentul de atribuire in niciun caz nu este o inflatie in ultima perioada de astfel de personalitati si cu multă atenție am reusit sa fac ca doar 4 astfel de titluri sa fie propuse catre dumneavoastra. 4 astfel oamnei deosebiti sa primeasca o astfel de distinctie. Vreau sa spun 2 cuvinte pt ca mie imi este jena sa vorbesc despre o persoane de nivelul lui Dumitru Craciunescu in loc sa vorbeasca toti cei de aici pentru ca acest om cu adevarat a facut ceva deosebit pentru Ramnic. Si eu m-am gandit ca, evident o sa mai fie peste o jumatate de an sau peste un an si o alta personalitate recunoscuta de noi prin acest titlu. Va repet pe scurt, dascal, om care si-a daruit sufletul intr-un fel formarii unor tineri. Om care a creat un brand pentru Râmnic - Diana care este un brand national. A creat peste 1000 de locuri de munca intr-o perioada in care foarte putine firme aveau curajul sa investeasca si sa faca in asa fel incat sa se plateasca dari foarte mari la stat si nu numai la stat, stiti foarte bine ca veniturile care vin si din salarii si din alte activitati se intorc la adminsitratiile locale. O atitudine de Mecena, o atitudine de om care iubeste cultura, artele, si să stiti ca a fost printre putinii care au rezistet tentantiei de a-si trece numele pe o carte doar de dragul de a aparea acolo ca un mare scriitor. De o modestie exemplara. Un om cu jovialitatea sa care face ca intotdeauna unde merge oamenii sa se simta bine. Este un om care, atentie, nu a ezitat niciodata să sponsorizeze toate serbările municipiului Râmnicu Vâlcea că a fost vorba de ziua Imnului sau de ziua Râmnicului. Eu m-am orientat când am făcut propuneri spre oameni care au dăruit cetatii in multe domenii cate ceva. De aceea va rog sa votati propunerea mea, cu observatia ca atunci cand va fi necesar repet peste 6 luni sau un an si alti oameni de afaceri asa cum a facut propunerea colegul meu dar repet, nu la pachet in niciun caz sa fie propusi spre analiza dvs.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin: Ca sa mai detensionam un pic momentul. Eu, in viata, obisnuiesc sa iau ce este mai bun de la fiecare. Sunt si alte personalitati locale si propun ca in viitoarele sedinte de consiliu local sa dam Cezarului ce este al Cezarului. Sunt oameni care au adus cinste orasului si de asemenea trebuie si dumnealor onorați cu aceasta distinctie. Va multumesc.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Va multumesc, domnule Constantinescu. Asteptăm propunerea dumneavoastră pentru executiv , ca data viitoare sa propuneți oameni de afaceri pentru acordarea titlului.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: O observatie. La mine, in materialul primit nu este scrisoarea de intentie a Camerei de Comert si Industrie, nu este si cred ca aceasta scrisoare ar intari foarte mult impresia pe care cred eu ca domnul Dumitru Craciunescu a creat-o în mediul de afaceri

Domnul consilier local Gherghinaru Ion a revenit în sală și sunt prezenți 21 de consilieri locali.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetățean de Onoare al Municipiului” domnului Dumitru Crăciunescu.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă conferirea titlului de “Cetățean de Onoare” al municipiului Râmnicu Vâlcea domnului Dumitru CRĂCIUNESCU, pentru contribuția adusă la dezvoltarea economică a municipiului, implicarea socială, precum și pentru bunul renume adus prin activitatea sa municipiului Râmnicu Vâlcea.

La punctul nouăsprezece din ordinea de zi „Diverse”sunt prezentate trei subpuncte. Astfel, la subpunctul unu sunt prezentate: Raportul si proiectul de hotarare privind prelungirea folosinței spațiului situat în PT 42 Nord de către Societatea Națională Independentă a Handicapaților din România-filiala Vâlcea.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune preungirea cu 3 ani și jumătate a perioadei de folosință gratuită de către Societatea Națională Independentă a Handicapaților din România-filiala Vâlcea a spațiului situat în incinta PT 42 NORD 3, aleea Primăverii nr 6 A.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotarare privind prelungirea folosinței spațiului situat în PT 42 Nord de către Societatea Națională Independentă a Handicapaților din România-filiala Vâlcea.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă următoarele:

 • - perioada de folosință gratuită de către Societatea Națională Independentă a Handicapaților din România-filiala Vâlcea a spațiului situat în incinta PT 42 Nord 3, aleea Primăverii nr.6A se prelungește cu 3 ani și jumătate.

La subpunctul doi sunt prezentate: Raportul si proiectul de hotarare privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 29.03.2001.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune rectificarea numărului apartamentului înscris la punctul 2 al art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26 din 29.03.2001 în sensul înscrierii corecte a acestuia, respectiv apartamentul nr. 1 în apartamentul nr 2.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotarare privind rectificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 26 din 29.03.2001.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință se aprobă rectificarea numărului apartamentului înscris la pct.2 al art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.26 din 29.03.2001 în sensul înscrierii corecte a acestuia, respectiv apartamentul nr.1 în loc de apartamentul nr.2.

La subpunctul trei sunt prezentate: Raportul si proiectul de hotarare închirierea unui spațiu situat în strada G-ral Praporgescu nr 14.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Se propune aprobarea închirierii prin licitație publică cu strigare a spațiului în suprafață de 34,18 m.p., situat în incinta Primăriei municipiului din strada G-ral. Praporgescu nr. 14 pe o perioadă de 3 ani. Prețul de pornire a licitației pentru închirierea spațiului menționat mai sus este de 3 euro/m.p./lună. Se desemnează 3 consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Referitor la acest punct de la Diverse as avea o observatie. Vizavi de acest spatiu al Primariei municipiului Ramnicu Valcea, este vorba de biroul din spate in care si-a defasurat activitatea Directia de Programe Externe. Nu mai avem directie de programe externe si avem spatiu gol. Care este viziunea conducerii Primariei?

Domnul consilier local Tardea Dumitru: E in material.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: De la dumneavoastra am invatat sa nu vorbesc fara sa cer cuvantul.

Domnul viceprimar Virlan Eduard: Vrem sa cream un spatiu unde toti angajati Primariei sa poata sa serveasca masa si un sandwich, un fel de bufet.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Vanzare sau vine omul cu pachetul?

Domnul viceprimar Virlan Eduard: Si vanzare si poate sa vina omul si cu pachetul sau poate sa bea o apa sau un suc acolo pentru ca dumneavoastra nu v-ați gandit la angajatii Primariei noi ne-am gandit si vrem sa avem un spatiu amenajat ca sa faca asa ceva.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Inseamna ca veti permite accesul gratuit si poate dati si mancarea gratis.

Domnul președinte de ședință, consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Domnule Constantinescu e prima mea sedinta de consiliu local. Nu facem dialog aici.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Supuneti la vot cu amendamentul ca angajatii Primariei sa aiba voie sa vina cu pachetul de acasa si sa-l serveasca acolo.

Pentru desemnarea a trei consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație au fost formulate următoarele propuneri : dl. Cocoș Vasile propune pe dl. Pruteanu Costel-Bogdan, dl.Boban Liviu Emil propune pe dl. Olteanu Marin și dna Preda Maria Carmen propune pe dl. Voicu Marius Iulian.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre închirierea unui spațiu situat în strada G-ral Praporgescu nr 14, completat cu propunerea formulată în plenul ședinței, precum și propunerile pentru membrii comisiei.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenDi la □edinDD se aprobD următoarele:

 • - închirierea prin licitație publică cu strigare a spațiului în suprafață de 34,18 m.p., situat în incinta Primăriei municipiului din strada G-ral Praporgescu nr.14, identificat în planul de situație - anexa nr.1 la hotărârea adoptată ;

 • - prețul de pornire a licitației pentru închirierea spațiului prevăzut la alineatul precedent este de 3 euro/m.p./lună, stabilit prin Raportul de evaluare întocmit de evaluator atestat ANEVAR, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din hotărârea adoptată, iar perioada de închiriere este de 3 (trei) ani, cu posibilitatea de prelungire cu aprobarea Consiliului Local;

 • - spațiul închiriat în condițiile prevăzute mai sus va fi amenajat pe cheltuiala câștigătorului licitației publice, pentru a primi destinația de alimentație publică;

 • - câștigătorul licitației va permite accesul gratuit al salariaților instituției în spațiul amenajat pentru a consuma masa proprie ;

 • - desemnarea a 3 (trei) consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație, ce va fi constituită prin dispoziție a primarului, respectiv : dl. Pruteanu Costel-Bogdan, dl. Olteanu Marin și dl. Voicu Marius-Iulian.

În continuare are cuvântul doamna consilier local Bobeanu Maria pentru a prezenta stadiul realizării proiectului

Doamna Bobeanu Maria- va multumesc frumos domnule presedinte as vrea sa va spun ca in data de 10.12.2013 am sarbatorit Ziua internationala Antidrog cu aceasta ocazie Palatul Copiilor, Primaria municipiului Ramnicu Valcea si Centrul de prevenire, evaluare si consiliere in lupta antidrog, in cadrul proiectului educational "Educatie civică, educație pentru sanatate durabila" a organizat cea de-a doua editie a concursului "Drogurile frang aripile" vizând elevii din școlile și liceele de pe teritoriul municipiul, inclusiv zonele limitrofe Scopul general al proiectului a fost legat de redimensionarea sistemului de valori al copiilor pentru fomarea unor atitudini corecte responsabile, generatoare de sanatate in masura sa le sprijine spiritul competițional in cadrul concursului. Vrem sa mulțumim cu aceasta ocazie domnului primar pentru sprijin, sponsorilor care au fost alaturi de noi si in consecinta echipa de proiect a fost receptiva la propunerile cadrelor didactice care ne-au facut o solicitare in sensul de a adăuga inca o sectiune la proiectul nostru respectiv de afis, desen și fotografie in campania antidrog. Ne angajam acum si in fata dumneavoastra sa continuam acest proiect.

Domnul primar Emilian Valentin Francu: Stimati colegi, este ultima sedinta ordinara din acest an, vreau sa va multumesc pentru modul cum am colaborat, cum s-au desfasurat sedintele, chiar daca au fost dezbateri uneori furtunoase, eu zic ca intotdeauna a existat intelegere. Vreau sa va multumesc pentru tot ceea ce ati facut si sa spun lucruri frumoase care se spun la sfarsit de an.

Va invit in sala de protocol denumită George Târnea pe care o inauguram astazi, pentru ca vreau sa cinstesc renumele marelui poet si prin acest mod si ma gandesc ca si alte sali din primarie sa primeasca numele unor personalitati locale. Va multumesc tuturor si va spun: La multi ani!

Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR MUNICIPIU,


Costel Bogdan PRUTEANU


jurist Ion DIDOIU


Red. R.M.

1 ex.