Proces verbal din 12.11.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 12 noiembrie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 12 noiembrie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris și telefonic, conform art.39, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin dispoziția primarului nr. 3237 din 08.11.2013, la care participă domnul primar - ing. Emilian Frâncu, secretarul municipiului, domnul Ion Didoiu, precum și 20 de consilieri locali din totalul celor 23 în funcție. Ulterior au fost prezenți 21 de consilieri locali. Au lipsit următorii consilieri locali: Cocoș Vasile, Ioniță Gheorghe și Pandurașu Adrian Iulian (acesta a venit după anunțarea prezenței).

Domnul secretar Ion Didoiu informează că sunt prezenți 20 de consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar declară legal constituită ședința de astăzi. Totodată, dumnealui anunță că în mapa fiecărui consilier local există și două informări: una referitoare la Clubul Sportiv Municipal Râmnicu Vâlcea și o adresă-solicitare de la Primăria orașului Călimănești cu privire la posibilitatea transferării în patrimoniul public al acestei localități a două cazane. În continuare, domnia sa prezintă procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 octombrie 2013 și procesul verbal al ședinței extraordinare din 29 octombrie 2013. Nefiind discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării și se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 octombrie 2013 și procesul verbal al ședinței extraordinare din 29 octombrie 2013.

În acest moment a venit și domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian, fiind prezenți 21 de consilieri locali din totalul de 23 de consilieri în funcție.

În continuare, doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice și a documentației de atribuire pentru concesionarea acestuia.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind organizarea unor evenimente cu ocazia Zilei “Sfântului Andrei”, a Zilei Naționale a României și a Zilei “Sfântului Nicolae”.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Episcop Climent”.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind atribuirea și schimbarea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Scuzați-mă, ca informare există o solicitare din partea consilierilor PDL. Nu am înțeles ce se întâmplă cu aceasta?

Domnul secretar Ion Didoiu: Din punct de vedere tehnic nu există posibilitatea completării ordinii de zi pentru că este o solicitare pe masă dar nu există materialele necesare: raportul de specialitate și avizul comisiei. În aceste condiții este doar o informare, iar în ședința ordinară din luna noiembrie urmează să se întocmească documentația conform Legii 215/2001.

Domnul primar Emilian Frâncu: Vreau să vă spun că la adresa respectivă primită din partea conducerii orașului Călimănești, executivului de acolo și a consiliului local, noi am dat deja un răspuns, însă este evident că această solicitare apărând și în mapele dumneavoastră, probabil o vom supune discuției, dacă va fi cazul, dacă se reia această solicitare. Dumneavoastră faceți o solicitare cu referire la o altă solicitare la care Primăria municipiului a dat deja un răspuns. Este bine să faceți o schimbare cu referire la solicitarea respectivă. În ședința ordinară va fi pe ordinea de zi pentru că este dreptul grupurilor de consilieri de a avea inițiativă legislativă și mie mi se pare corect acest lucru.

Nefiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării ordinea de zi a ședinței care se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctului unu din ordinea de zi la care sunt prezentate : “Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice și a documentației de atribuire pentru concesionarea acestuia plus raportul de completare nr. 38655 din 11.11.2013”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: ”Se propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, precum și a Studiului de fundamentare și a Caietului de sarcini pentru concesionarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice. De asemenea, trebuie nominalizați 3 (trei) consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație pentru concesionarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoane vârstnice”.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Acest material ne-a fost prezentat și la o ședință anterioară și nu a întrunit votul majorității din consiliul local. Nu s-a schimbat nimic între timp și ni-l propuneți și astăzi. A existat un amendament propus de un consilier USL, la ședința anterioară. Cred că a fost un amendament de bun simț. Fac referire strictă la art.2 în care se menționează că:”Beneficiază cu prioritate persoanele din municipiul Râmnicu Vâlcea”. Este, din punctul meu de vedere, un termen interpretabil. Haideți să specificăm exact ce înseamnă cu prioritate. Adică, 70% din capacitatea centrului este formată din cetățenii municipiului Râmnicu Vâlcea sau 80%. Să stabilim împreună un procent sau o dată limită, adică un drept de preempțiune al solicitanților din municipiul nostru pentru că acea investiție a fost realizată cu banii vâlcenilor. Este un termen evaziv și susțin propunerea consilierului USL prin care se propune explicitarea acestui termen.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Dacă nu se ajunge la gradul de ocupare de 70%?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Corect, dar rămâne termenul de 30 de zile pentru a-și depune cetățenii municipiului dosarele.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Răspundeți-mi la întrebare. Dacă nu se ajunge niciodată la 70% stăm cu el gol?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Nu. Tocmai asta spuneam este o variantă să stabilim un procent de 70-80% sau o dată limită, un drept de preempțiune acordat vâlcenilor. 30 de zile au dreptul vâlcenii să-și depună dosarele după 30 de zile există posibilitatea să se ocupe cu celelalte persoane.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Am înțeles. Este suficient cu prioritate. Dacă este un cetățean străin sau un vâlcean sau un râmnicean, are prioritate cel din Vâlcea. E suficient.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: E un termen evaziv, scuzați-mă. Domnul avocat poate să ne confirme acest lucru.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Vreau să iau și eu legătura.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Cred că ar trebui să vorbiți pe rând. Mai întâi domnul viceprimar Gigi Ion Matei și apoi dumneavoastră.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: E foarte simplu modul cum l-am propus noi.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Era o discuție legată de plata redevenței. Adică se spune foarte clar că în primul an nu se plătește fiind compensată cu acele investiții și începând cu anul viitor iar se compensează. Deci, practic, nu se va plăti niciodată această redevență. Vor trebui făcute acele investiții și pentru ca să putem avea control asupra investițiilor trebuie să avem un grafic al acestor investiții pentru că eventual într-o anumită etapă dacă nu se îndeplinesc să putem rezilia contractul. Așa încât eu vreau să vă propun introducerea unui paragraf sub mențiunile referitoare la plata redevenței și anume să fie trecut că:”se obligă concesionarul să respecte acel grafic de lucrări, în caz contrar urmând să fie reziliat contractul”. Acest lucru să fie trecut și în caietul de sarcini pentru că dacă omul vine și licitează în forma asta nu putem să scriem doar în contract, pentru că dumnealui s-a bazat, fiind de bună credință, pe acel caiet de sarcini.

Domnul primar Emilian Frâncu: Dragii mei, vreau încă o dată să explic un lucru pe care, se pare, că mai întâi colegul meu nu l-a înțeles foarte bine și apreciez dorința lui de a face ca vâlcenii, râmnicenii în primul rând să aibă prioritate. L-am lămurit pe colegul meu, domnul Ioniță, data trecută și între timp am purtat discuții cu dânsul și s-a lămurit. Văd că ideea ați preluat-o dumneavoastră și e foarte bine. Apreciez această grijă, numai că vreau să vă atrag atenția asupra două aspecte. În primul rând, noi, aici discutăm de spațiul Uniunii Europene. Nu putem facediferențe, pentru că am fi acuzați de discriminare, între cetățenii României și cetățenii din Uniunea Europeană pentru că suntem tot una. Noi suntem cetățeni ai spațiului, benefic numit, Uniunea Europeană. În al doilea rând, prioritate, pentru că este o nouă frază introdusă în material la solicitarea colegului nostru ca să existe această minimă diferențiere, care nu va fi luată în niciun caz de organismele care vor analiza această ofertă a noastră ca și discriminare. La cereri egale numeric vor avea evident prioritate cererile venite din județul Vâlcea, chiar din Râmnicu Vâlcea și din România. Vreau să vă spun că Râmnicul este asigurat cu 15 și subliniez acest lucru, cu 15 locuri sociale. Deci acestea sunt numai din municipiul Râmnicu Vâlcea, nu din comunele limitrofe și nici din Zona Metropolitană. Sunt cele 15 locuri pe care cel care va câștiga licitația va prelua aceste locuri și le va suporta. Gândiți-vă că este o greutate destul de mare. În momentul în care cineva vine și de aceea de patru ani de zile acele ziduri sunt reci și noi dorim să le dăm căldură și haideți să nu-i alungăm pe posibilii doritori de a veni în zona noastră și să asigure servicii medico-sociale punând tot felul de condiții care, din punctul meu de vedere, ar fi restrictive. Hai să îl lăsăm pe el, după ce rezolvă problema celor 15 locuri pe care doresc eu, municipalitatea Râmnicului, să fie asigurate să facă acest lucru. În schimb dacă analizăm propunerea făcută de domnul avocat vreau să vă spun două lucruri aici. Unu : mi se pare corectă ideea ca să avem o evidență a investițiilor făcute de respectivul care preia. Nu neapărat un grafic pentru că el nu poate să preia, să știți, acest centru dacă nu face aceste investiții. Investițiile sunt obligatorii.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Dar trebuie să le am pe etape pentru ca, în cazul în care el nu le face, să am posibilitatea să reziliez contractul.

Domnul primar Emilian Frâncu: Dați-mi voie numai puțin. Domnule avocat ați văzut că, cu mult respect, eu v-am ascultat. Ați văzut că am purtat o mini discuție și înainte de a intra și am fost de acord cu propunerea dumneavoastră. După aceea colegul meu domnul viceprimar Gigi Matei o să-și exprime un punct de vedere dacă dorește să nuanțeze dar aș vrea să mă înțelegeți pe mine. Eu tocmai spun că este bine dacă se dorește să se evidențieze investițiile și trebuie să se introducă o propoziție acolo care să spună că: investițiile pe parcursul derulării întregii activități de acolo trebuie evidențiate într-un registru special ca noi să știm tot timpul cât a investit acolo respectivul și în primele luni și în primul an, și după cinci ani și după zece ani pentru că oricând va fi o problemă trebuie să avem aceste elemente. Deci este foarte bună sugestia dumneavoastră numai că există și această idee că deoarece el nu poate să preia acest centru în administrare decât dacă realizează aceste investiții la care s-a angajat. Atenție, Vasiliada s-a retras tocmai pentru că ea nu a apucat să înceapă să facă niciun fel de investiție, nu a bătut niciun cui acolo, nu a plătit nici măcar garanția de participare la licitație, adică lucruri grave. Dar asta este am avut un caiet de sarcini care a fost descoperit pe această nuanță, dumneavoastră ați observat foarte bine. Am văzut că din comisia din care dumneavoastră faceți parte au venit și niște amendamente benefice pe care bănuiesc că le veți expune pe scurt ca să se înțeleagă ce modificări au fost făcute, pentru că mai sunt două modificări asiguratoare pentru UAT Râmnicu Vâlcea tocmai în acest sens. Cred eu că în forma aceasta cu cele două modificări propuse în comisie și, eventual, cu această nuanțare, că toate investițiile se vor evidenția într-un tabel al investițiilor să putem merge mai departe.

Domnul consilier Voicu Marius Iulian a cerut să-și exprime punctul de vedere, dar doamna președinte de ședință anunță că domnul viceprimar Gigi Ion Matei este înscris primul la cuvânt și după aceea domnul consilier local Voicu Iulian.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Investițiile obligatorii sunt stabilite de la început. 800.000 lei este pornirea la licitație, poate să fie un milion. Investițiile se fac obligatoriu pentru că altfel nu începe activitatea. La ce să mai țin evidență?

Domnul consilier Voicu Marius Iulian :Tocmai că nu am vorbit de această evidență. Nu asta era nuanța poate nu am fost eu extrem de explicit...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Mă lăsați să termin? Lucrurile sunt foarte clare: se fac investițiile obligatorii și după aceea se începe activitatea. Am terminat.

Domnul consilier Voicu Marius Iulian: Care sunt cele obligatorii pentru că nu sunt nicăieri menționate?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu ați văzut inventarul?

Domnul consilier Voicu Marius Iulian :Am zis în felul următor. Având în vedere că nu se va plăti această sumă de bani în materialitatea ei nu poți să iei nici penalități, singura soluție ca să poți să reziliezi acest contract este să pot controla gradul de efectuare a acestor investiții. Dacă omul vine, exact ca Vasiliada și nu plătește absolut nimic și nici nu face investiții, un an de zile nu pot rezilia.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Se reziliază de drept.

Domnul consilier Voicu Marius Iulian: Unde scrie asta? Nu are grafic de lucrări pe etape.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu înțelegi că nu sunt etape din moment ce începe activitatea după ce face investițiile obligatorii?

Domnul consilier Voicu Marius Iulian: Atunci cum îi reziliați contractul? Ce anume nu a respectat?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Că nu a realizat investiții.

Domnul consilier Voicu Marius Iulian: Când? Pentru că spune că după primul an de zile începe activitatea după ce face investițiile. Teoretic un an de zile nu puteți să reziliați contractul. Doar după un an de zile pot să fac acest lucru. Eu vreau să defalc acest an pe etape.

Domnul primar Emilian Frâncu: Domnule avocat este o chestiune de nuanță. Nu știu dacă ați observat mica diferențiere de opinii. Deci, el nu poate să-și înceapă activitatea acolo decât în momentul în care acesta a adus spre exemplu mobilier, aparatură minimă necesară, etc. El a făcut această investiție și eu zic că e benefică ideea dumneavoastră de a o avea foarte bine prevăzută...

Urmează o serie de discuții, motiv pentru care doamna președinte de ședință ia cuvântul: Căminul de bătrâni este gol și la propriu și la figurat. Discuțiile acestea au fost și în comisie. Fiecare și-a spus punctul de vedere și executivul vine cu o propunere care se votează astăzi aici. Dacă mai sunt alte discuții sau alte propuneri în afara celor care au fost susținute, vă rog să vorbiți, dacă nu, trecem la vot.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: O întrebare simplă vizavi de aspectele tehnice am ajuns cu toții la concluzii cu diferite sugestii. Eu nu știu ce aduce materialul prezentat în plus față de materialul de data trecută care a fost respins. Ați venit cu o modificare dacă doriți să ne obțineți votul? Nu am văzut această modificare. Vă rog frumos să ne explicați.

Domnul primar Emilian Frâncu: M-ați întrebat dacă este vreo modificare. Eu pot să vă spun că poate fi introdus un material fără niciun fel de modificări de trei ori și fără niciun fel de restricție. Acea idee că trebuie modificat materialul ca să fie supus aprobării consilierilor nu știu de unde ați scos-o. Nu a fost respins, ci au existat abțineri. Când la un moment dat nu există un număr suficient de voturi pentru că sunt plecați în străinătate consilierii ș.a.m.d. se reia procedura la inițiativa executivului. Deci, ca să știți domnule Constantinescu, eu, primarul municipiului, am acest drept, ca să se știe foarte clar de acum încolo și să nu mai purtăm această discuție, ca același material să fie supus spre aprobare de trei ori fără niciun fel de modificare. Deci, sugestia colegului nostru, care a avut o reținere și putea să voteze și trecea materialul data trecută. El a avut o reținere în sensul că vrea el să fie asigurat suplimentar că totuși cetățenii Râmnicului vor fi tratați altfel și am realizat acest lucru. Deci, inițiatorul acestei probleme a fost mulțumit cu această introducere de text. Mai departe v-am răspuns deci, s-a introdus modificarea, plus că am acceptat și două propuneri pe care tot domnul avocat, domnul consilier Voicu le-a făcut. Mi s-au părut de bun simț și propunem acum ca să fie acceptate și de dumneavoastră și cred că este suficient. Haideți să trecem la vot.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Eu aș vrea totuși să-mi mențin acest amendament și anume concesionarul trebuie să respecte acel grafic de lucrări ce urmează a fi întocmit. Vă rog să propuneți la vot în două variante. Eu vreau să fie obligat în baza unui grafic de lucrări și nu să se țină un registru de evidență investiții.

Domnul consilier local Persu Mihai: Mulțumesc doamna președinte. Nu am vrut să intervin pe subiect dar întrucât se nuanțează discuțiile și în condițiile date aș vrea să vă spun că este bună propunerea domnului Voicu pentru a putea intra în legalitate această chestiune este obligatoriu să fie delimitată cât mai mult investițional. A doua problemă la care vreau să mă refer este că aveți un raport pe care l-am primit înainte de ședință privind completarea anexei 3-Caietul de sarcini privind concesionarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice și la un paragraf spune-ți citez:” În cazul imposibilității fortuite a concesionarului de a desfășura serviciul care face obiectul contractului prin notificarea adresată concedentului în termen de 10 zile de la apariția cazului fortuit”.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: La sugestia domnului avocat...

Domnul consilier local Persu Mihai: Nu asta mă interesează. Aș vrea să lămurim foarte clar ce înseamnă pentru administrație termenul “fortuit” tocmai pentru că întotdeauna au existat probleme pe acest termen.

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului local, motiv pentru care doamna președinte de ședință spune că domnia sa este cea care trebuie să dea cuvântul, cui și pentru cât timp conform ordonanței care ne guvernează în a conduce ședințele de consiliu local. Adică, cuvântul și după aceea votul pe amendamente. În comisie le-ați propus pe toate.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Nu le-am propus așa și de aceea vreausă explic. În contract și în caietul de sarcini era în felul următor formulat: În caz de imposibilitate obiectivă poate renunța concesionarul. S-a discutat și eu am cerut lămuriri -ce înseamnă “imposibilitate obiectivă”. Văd că aici apare acest termen și anume “în cazul imposibilității fortuite”. După părerea mea rămâne la fel de imprecis...

Domnul primar Emilian Frâncu: Asupra acestui aspect, iarăși am stat și cu înțelepciunea dumneavoastră și a noastră am căutat o cale de mijloc. Dragă domnule Crăciunescu, vedeți, dacă pui forța majoră sau dacă pui cuvântul forță majoră înseamnă că îi reduci posibilitatea unui om, fundație, om de afaceri care la un moment dat, peste 2 ani, 5 ani, el vine și e de bună credință acum și vrea ca 2-3 ani să suporte toate cheltuielile de acolo, dar după 3 ani, 5 ani, omul nu mai poate să suporte această cheltuială pentru că este o cheltuială mare domnule Crăciunescu, rețineți. Inițial, atunci când s-a făcut prima dată caietul de sarcini, împreună cu Înalt Prea Sfinția Sa Irineu am găsit această formulare cu motive obiective care sunt niște motive care după ce sunt analizate rezultă că nu este reaua voință. De fapt, asta se dorește să se excludă reaua voință, adică să plece el că așa vrea el să plece. Dacă el îți arată că activitatea respectivă nu mai poate fi susținută, că a dat faliment într-un anumit mod de exprimare, atunci este clar eu, municipalitate, nu pot să-l împușc pe acest om. Trebuie să-i dau omului posibilitatea să rezilieze contractul și evident tot ceea ce a făcut el investiție, ălea inițiale care i-au dat dreptul să desfășoare activitatea, de cele 8 miliarde, acelea rămân ale municipalității. Tot ce face el ulterior rămân ale municipalității. Noi am zis ca cei de la investiții să aibă o evidență într-un registru, indiferent că trece sau nu amendamentul respectiv mi s-a părut de bun simț observația. Trebuie să avem o situație foarte clară a investițiilor care se fac acolo și nu a cheltuielilor, pentru că astea se văd contabil. Când vedem investiția în mod concret, ne dă și nouă sentimentul că, acolo, omul respectiv vrea să investească. Acesta aduce un tomograf sau mai multă aparatură. Dacă eu îi pun forță majoră, cum ați dori dumneavoastră, asta înseamnă numai cutremur, război, ciumă, holeră, ș.a.m.d. Oricine se sperie de acest lucru. Criza nu este forță majoră, ci este motiv obiectiv. Noi am găsit o formulă care să aducă mai aproape propunerea domnului avocat, domnului consilier, de a clarifica această idee și eu am apreciat-o și am prezentat-o într-o formă și mai concretă. Cuvântul “obiectiv” este în limba română și dacă vă uitați în DEX veți vedea care sunt lucrurile obiective și cele subiective, dar partea aceasta, cum este exprimată, se aproprie puțin de forța majoră pe care dumneavoastră o doriți.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Am și eu o întrebare: cine constată acest caz fortuit?

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Cred că ar trebui să nu vă mai dau cuvântul. Să opresc discuțiile și să trecem la vot în forma propusă de executiv pentru că altfel nu ajungem la nicio concluzie. V-ați spus părerile în comisie, Primăria a venit cu o propunere și se votează. Dacă trece, mergem mai departe, dacă nu, nu.

Domnul consilier local Persu Mihai: Dați-mi voie să termin ideea. Mi s-a dat cuvântul și am fost întrerupt. Din fire sunt politicos și v-am lăsat pe fiecare să vă faceți numărul și nu era vorba de dumneavoastră, doamna președinte. Dumneavoastră vorbiți foarte frumos, dar nu am reușit să înțeleg nimic din ceea ce am întrebat eu. V-am spus: “fortuit” este ”în mod întâmplător”, fortuit, ca și termen în DEX, asta înseamnă. Vreau să știu dacă așa este gândită de inițiatorul acestei propuneri. Dacă este o situație întâmplătoare. Eu vreau să știu acest lucru pentru a nu exista confuzie în acest sens. Și ultimul lucru pe care vroiam să-l punctez - în discuția dumneavoastră, domnule primar, a apărut un termen nou, citez: “Comisia europeană să nu ne acuze de discriminare”. Să înțeleg că acum limităm accesul cetățenilor vârstnici din afara spațiului comunitar pentru că altfel intrăm în contradicție cu Uniunea Europeană? Deci, nu acceptăm alte persoane vârstnice din afara spațiului comunitar. Asta am înțeles. Ca să lămurim lucrurile de la început, să nu mai apară discuții privind israelienii sau alți cetățeni străini.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Deci, amendamentul este ca , la această completare, să scoatem cuvântul “fortuit”. Restul sunt de acord cu propunerea venită din partea Primăriei.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Și amendamentul meu: să respecte acel grafic de lucrări.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Și o dată limită pentru depunerea dosarelor în favoarea vâlcenilor.

Domnul primar Emilian Frâncu: Îmi permiteți să fac următoarea precizare? Din punctul meu de vedere, cei care au redactat materialul, fiind după o comisie în care s-au dezbătut păreri pro și contra, eu consider că acum, citind exact textul față de propunerea noastră, cred că este mai bună propunerea inițială a executivului: “cauze obiective” să rămână pentru că, într-adevăr, cuvântul “fortuit” este întâmplător și este o chestiune pe care nu cred că este bine să o folosim așa și observația este pertinentă. Eu am crezut că exprimarea respectivă este între cuvântul “obiectiv” și cea de “forță majoră” care vrea să se introducă. Formularea inițială a executivului este mai bună. În schimb, cu primul amendament făcut tot de domnul consilier, cel cu nerespectarea uneia din obligațiile contractuale în integralitatea lor ș.a.m.d., sunt de acord. Din punctul meu de vedere, avem trei variante de vot. Și dumneavoastră mă corectați dacă am înțeles ceva greșit. O primă propunere în care este varianta executivului, îmbunătățită în comisie cu prima observație a domnului consilier, iar la a doua rămâne varianta inițială cu “obiectiv”. A doua variantă este observația făcută de colegi, înțeleg, pe care îi rog să o repete ca să fie clară, în caz că nu trece prima variantă. O altă variantă se referă la propunerea domnului consilier făcută în ședință de a se introduce acel registru pe care ni-l dorim și trebuie ca dumnealui să-și formuleze mai bine propunerea. Având două variante concrete, pentru că noi trebuie să aprobăm ceva concret nu doar ideile, putem să le supunem la vot, dar dacă nu trece prima formă. Dacă forma executivului cu acea modificare pe care noi am acceptat-o trece, nu are rost să mai discutăm.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Haideți să votăm invers. Votați mai întâi propunerea mea...

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Dați-mi voie mai întâi să vă citesc art.43 ( din ordonanța Guvernului nr.35/2002), ca să vedeți că am venit pregătită: „Asupra proiectelor de hotarari au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putand formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local in ordinea formularii lor. Daca s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fara a se mai supune votului”. Domnul primar a propus ordinea formulării acestor amendamente.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Primul amendament a fost cel cu dreptul de preempțiune acordat vâlcenilor.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Au fost doar discuții și nu a venit nimic sub formă de amendament.

Domnul primar Emilian Frâncu: Trebuie să fie scris domnule consilier. Dacă formulați un text atunci acesta va fi considerat ca un amendament.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Lăsați-mă două minute și vă dau textul. Sigur.

Domnul consilier local Vioicu Marius Iulian: Nu scrie nicăieri că trebuie să fie scris.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule consilier, dacă dați căutare pe Google care este deosebirea între „cu prioritate” și „preempțiune”?

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Nu este specificat în lege termenul de prioritate, iar termenul de preempțiune este specificat în mod clar și îl putem stabili noi acum, de 15-30 de zile. Cred că este cel mai important pentru vâlceni.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Supun votului dumneavoastră forma propusă de executiv cu amendamentele propuse de comisie.

Domnul primar Emilian Frâncu: Cu amendamentul acceptat de executiv. Repet, pică varianta cu „cazurile fortuite” și rămâne cea cu „obiective” și a mai rămas un amendament acceptat. Dacă nu se aprobă această variantă, urmează amendamentul domnului Constantinescu care va avea timp să-l formuleze, urmând ca al treilea amendament să fie al domnului consilier.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Dar legea nu distinge. Nu spune că trebuie să fie scris...

Domnul primar Emilian Frâncu: Aș avea o sugestie: pe viitor, ca să ne fie mult mai ușor și să putem trece aceste propuneri ale dumneavoastră, ele trebuie făcute totuși într-o formă care să poată să fie votată. Este important să știm forma finală a propunerii.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice și a documentației de atribuire pentru concesionarea acestuia și primul amendament formulat prin raportul de completare, întrucât cel de-al doilea amendament cu “cazurile fortuite” se înlocuiește cu cel din materialul inițial.

Întrunind 14 voturi “pentru”, 6 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie, Mușat Constantin și Voicu Marius Iulian) și 1 abținere (doamna consilier local Preda Maria Carmen) se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului Public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se aprobă Studiul de fundamentare și Caietul de sarcini pentru concesionarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice, conform anexelor nr.2 și nr.3, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

Studiul de fundamentare și Caietul de sarcini, aprobate conform alineatului precedent, vor sta la baza întocmirii documentației de atribuire a contractului de concesiune a serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice.

Pentru desemnarea a trei consilieri locali care să facă parte din comisia de licitație pentru concesionarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice, în plenul consiliului local au fost formulate următoarele propuneri: domnul Pruteanu Costel Bogdan l-a propus pe domnul Boban Liviu, domnul Olteanu Marin l-a propus pe domnul Mihăilescu Gheorghe și a mai fost o propunere pentru domnul Vețeleanu Ninel Eusebiu. Aceste propuneri se supun aprobării membrilor Consiliului Local prezenți la ședință.

Întrunind 16 voturi « pentru » și 5 abțineri (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă ca din comisia de licitație pentru concesionarea serviciului public de asistență medico-socială pentru persoanele vârstnice să facă parte, în calitate de membri observatori, 3 (trei) consilieri locali, după cum urmează:

 • - dl. Boban Liviu;

 • - dl. Mihăilescu Gheorghe;

 • - dl. Vețeleanu Ninel Eusebiu.

Comisia de licitație pentru concesionarea serviciului public mai sus amintit, din care vor face parte și membrii desemnați la alineatul precedent, va fi constituită prin dispoziție a primarului.

Domnul consilier local Vețeleanu Ninel Eusebiu : Aș avea rugămintea către cei din Primărie când redactează aceste materiale, pentru că situații de genul acestui « fortuit » sunt periculoase.

Domnul primar Emilian Frâncu : Aveți dreptate, domnule consilier. Și eu am trecut destul de repede peste acest aspect pentru că eram în întârziere.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Este un termen propus de un avocat.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian : Imi cer scuze, dar nu am spus eu așa ceva. Nu-mi puneți cuvinte care nu-mi aparțin.

La punctul doi din ordinea de zi sunt prezentate: «Raportul și proiectul de hotărâre privind organizarea unor evenimente cu ocazia Zilei “Sfântului Andrei”, a Zilei Naționale a României și a Zilei “Sfântului Nicolae”.»

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: «Se propune aprobarea organizării de către Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea a unor evenimente dedicate zilei “Sfântului Andrei”, “Zilei Naționale a României” și zilei “Sfântului Nicolae”. Se împuternicește Primarul municipiului să negocieze și să atragă un partener în vederea organizării acțiunilor artistice ce vor avea loc în Scuarul Mircea cel Bătrân, încheindu-se în acest sens un contract de parteneriat. »

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Două chestiuni punctuale vizavi de această propunere. Primul : evenimentul se achită tot din bugetul local. Cred că, principalul motiv pentru care a fost respins și acest punct, a fost tocmai acela că încă se dau bani de la bugetul local pentru asemenea evenimente în vremurile acestea păcătoase. Doi : se împuternicește primarul municipiului să semneze acordul de parteneriat. Deci, nu organizează Primăria aceste evenimente, așa cum ni s-a transmis. Am văzut că ne propuneți un program și am văzut o listă de interpreți. S-a stabilit un buget estimativ ? Aș vrea să știu cine a negociat cu acești cântăreți și de unde știm că valoarea dumneavoastră este cea reală ? Haideți să stabilim până la urmă : vom încheia un parteneriat, la fel cum ați solicitat și data trecută sau organizează Primăria evenimentul ? Dacă organizează Primăria evenimentul, direcția de cultură din cadrul aparatului dumneavoastră a negociat cu acești interpreți ?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Domnule Constantinescu, haideți să nu ne dăm după cireși, că și dumneavoastră ați făcut la fel. Probabil că trebuie să vi se explice acest material. De data aceasta, organizator este Primăria Râmnicului, partenerul este atras numai pentru activitățile artistice care se derulează în scuar. Sponsorizările se primesc direct în conturile Primăriei și nu ale partenerului cum s-a făcut altă dată. Totul este transparent. Alte activități : la Teatrul Ariel, la Muzeul de Istorie sau ce se mai întâmplă și, cu prioritate, activitățile culturale, vor fi plătite din sponsorizări și după aceea din capitolul 67. Dacă vor mai rămâne sume disponibile, se vor întoarce în conturile Primăriei.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Există un fond de protocol al primăriei...

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Atenție, citiți raportul ! Cheltuielile vor fi achitate cu prioritate din contul de sponsorizări, iar diferența din capitolul 67. Citiți cu atenție, pentru că e făcut de mine materialul.

În continuare, are cuvântul domnul consilier local Țârdea Dumitru, dar domnul primar Emilian Frâncu solicită să facă o mică precizare.

Domnul primar Emilian Frâncu : Domnule consilier, m-ați întrebat de unde știm care sunt sumele pe care vin acești interpreți. Este importantă întrebarea dumneavoastră și trebuie să se cunoască acest lucru. Vreau să introduc o nouă variantă de colaborare pe acest domeniu și anume : să existe un portofoliu de firme, de impresari, cum doriți dumneavoastră, care să se ocupe direct de aceste activități muzicale. Partea istorică, culturală, va fi asigurată, evident, de primărie, focul de artificii, de organizator. Noi nu putem să aducem direct artiști de valoare. Am trimis în țară, noi, Primăria, și domnul Daniel Ionescu poate să vă dea detalii și există acolo răspunsuri de la diferite formații în care ne-au dat și prețul aproximativ al lor. Având aceste oferte, Primăria și-a permis să zică : domnule, cam asta ne dorim noi și, de aceea, aveți un program în față, urmând chiar să modificăm acest lucru dacă, la un moment dat, găsim și alte oferte. Pentru mine este extrem de important să pot negocia scena, promotorul și toate celelalte. Nu trebuia să dau prea multe detalii, pentru că știți bine că, tot timpul, așa s-a procedat. Primarul a fost împuternicit de dumneavoastră la toate manifestările, că au fost organizate de Primărie, în parteneriat, sau de promotor, să aleagă acest partener. Altfel, este foarte greu să faci distincție între formația « X » dacă e mai valoroasă de cât formația « Y ».

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : Doamna președinte, doamnelor și domnilor consilieri, s-a observat de la punctul anterior : materialul, cu cât este mai ambiguu întocmit, cu atât naște discuții. Acest material la punctul doi este foarte concret și nu cred că trebuie să lase atâtea discuții, decât întrebări punctuale, răspunsuri și trecem la vot. Eu, de exemplu, aș vrea să întreb cine a luat legătura cu artiștii, dacă nu a luat partenerul pe care vreți să-l contactați, deoarece i-am văzut nominalizați. Poate unul dintre ei se duce la Eurovision și nu este disponibil atunci. O a doua întrebare pe care vreau să o pun executivului : dacă acele locuri de pe terasă, unde vin comercianții se taxează și cine încasează banii ?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Primăria.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : Atunci este foarte clar. Partenerul vine cu muzica.

Domnul primar Emilian Frâncu : Exact cum a fost și la Ziua Imnului și a fost organizat bine, de domnul Gigi Ion Matei.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind organizarea unor evenimente cu ocazia Zilei “Sfântului Andrei”, a Zilei Naționale a României și a Zilei “Sfântului Nicolae”, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 15 voturi “pentru” și 6 voturi “împotrivă” (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie, Mușat Constantin și Țârdea Dumitru) se aprobă următoarele :

 • - organizarea de către Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea a unor evenimente dedicate zilei “Sfântului Andrei’”, "Zilei Naționale a României” și zilei “Sfântului Nicolae”, conform programului - anexă la hotărârea adoptată;

 • - împuternicirea Primarului municipiului să negocieze și să atragă un partener în vederea organizării acțiunilor artistice ce vor avea loc în Scuarul Mircea cel Bătrân, încheindu-se în acest sens un contract de parteneriat;

 • - suportarea din bugetul local - Cap. “Sponsorizări” cu prioritate și din Cap.67 “Cultură, recreere și religie” a cheltuielilor necesare organizării evenimentelor prevăzute mai sus, în sumă estimată de 95.000 lei;

 • - procedura de autorizare prevăzută de Hotărârea Consiliului Local nr. 104/2003 privind autorizarea exercitării activității de comercializare în zone publice nu se va aplica pentru acest eveniment.

La punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate: «Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Episcop Climent”. »

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: „Se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Episcop Climent” în valoare totală de 179,456 mii lei cu TVA, respectiv 40,520 mii Euro cu TVA, din care C+M 152,765 mii lei cu TVA, respectiv 34,494 mii Euro cu TVA.”

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Există o mică problemă la acest material de pe ordinea de zi și ea este reprezentată de diferența de preț între cele două variante. După cum știm cu toții, una dintre variante este cu utilizarea betonului, iar cea dea doua variantă este cu utilizarea stratului de asfalt. De regulă, beton s-a turnat pe străzile care au o anumită pantă, un anumit grad de înclinare. Din informațiile pe care le dețin, strada Episcop Climent nu este o stradă cu o pantă foarte mare de înclinare și, atunci de ce a mai venit proiectantul cu varianta cu beton, când era foarte clar că trebuie să vină cu o singură variantă ?

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe : Ca să-l completez pe domnul Crăciunescu, amândouă variantele sunt folosite. Și așa se fac variantele de SF : pe variantele posibile tehnic, în variantele concrete.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Nu am terminat ce am avut de spus, doamna președinte, și nu permit să fiu deranjat în timpul discuției. Ideea este următoarea : cei care fac aceste teme de proiectare ar trebui să meargă pe teren să cunoască realitatea. De ce nu vine cu variantă de beton pe strada General Magheru dacă spuneți că acestea sunt temele de proiectare, domnule consilier? Lucrurile stau altfel. Este foarte clar. Cel care face proiectarea să meargă pe teren efectiv, să vadă ce este la fața locului. Mulțumesc !

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Deci, propunerea dumneavoastră este să meargă la fața locului.

Domnule viceprimar Gigi Ion Matei : Domnule Crăciunescu, sunteți amuzant, serios. Vreau să vă spun că, dacă mergeți în vizită, pentru că dumneavoastră faceți vizite, eventual, eu merg la servici, și am mers de multe ori acolo. Panta este mai mare de 15°, către 20° ,și nu știu de ce vă deranjează că s-a venit cu două variante.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Toate străzile din zona respectivă au fost betonate. Dar pe mine mă amuză, nu sunt eu amuzant.

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe : Conform actelor normative care reglementează investițiile, oricine întocmește un proiect este obligat să pună minim două variante, minim două scenarii. Așadar este o obligație legală. Desigur, dacă sunt elemente suplimentare de pantă și alte elemente concrete, acelea sunt suplimentare, dar legea obligă la minim două scenarii.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru : Eu aș vrea să precizez că nu este obligatoriu ca stratul de rezistență de pe o stradă să fie din beton, dacă e panta mare și la cele în teren plan, să fie de asfalt. Se ține cont și de trafic, și de costuri, și de scurgerea apelor. Sunt multe elemente. Dacă e în pantă, este de beton, dacă este plană, este de asfalt, nu este reală.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Episcop Climent”, în forma prezentată de executiv.

Întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință, se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și indicatorii tehnico-economici aferenți pentru obiectivul de investiție “Modernizare strada Episcop Climent” în valoare totală de 179,456 mii lei cu TVA, respectiv 40,520 mii Euro cu TVA, din care C+M: 152,765 mii lei cu TVA, respectiv 34,494 mii Euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: “Raportul și proiectul de hotărâre privind atribuirea și schimbarea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: „Se propune aprobarea atribuirii unor denumirii a 4 (patru) artere de circulație și aprobarea schimbării denumirii pentru 4 (patru) artere de circulație din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Înainte de a se supune aprobării acest proiect de hotărâre, vă aduc la cunoștință că s-a solicitat și obținut avizul favorabil al Comisiei de atribuire de denumiri a județului Vâlcea pentru următoarele artere de circulație:

 • - atribuie denumire Strada “Radu LIVEZEANU”;

 • - atribuire denumire Intrarea “Dumitru BERCIU”;

 • - atribuire denumire Intrarea “Virgil IERUNCA”;

 • - schimbare denumire Intrarea Stufului în Intrarea Mihail MOXA;

 • - schimbare denumire Intrarea Lanului în Intrarea Gheorghe Petre GOVORA.

De asemenea, pentru schimbarea denumirii următoarelor două artere, respectiv: Strada Drumețului în Strada Costea Marinoiu și Intrarea Soarelui în Intrarea Petre Bardașu s-a obținut avizul favorabil al comisiei mai sus menționate nr. 15513 din 24 octombrie 2013.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Eu, personal, sunt de acord cu atribuirea de denumiri cu avizul comisiilor de specialitate, însă, pentru schimbarea denumirilor unor străzi, nu văd de ce am schimba aceste denumiri. Tot noi le-am votat într-o ședință anterioară și, atunci, când am fost lucizi: atunci sau acum? Dacă aceste denumiri ar conține expresii licențioase, sau nelalocul lor în ceea ce privește caracterul istoric al acestor denumiri, aș fi de acord. Dar așa, să le schimbăm de dragul de a le schimba, fără nicio motivație serioasă în raport, eu nu sunt de acord. Aș fi fost de acord să fie două hotărâri: o hotărâre de atribuire și un proiect de hotărâre privind schimbarea denumirilor și atunci votam în cunoștință de cauză. Cu atribuirile de denumiri sunt de acord. Vă mulțumesc.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind atribuirea și schimbarea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 20 voturi „pentru” și 1 vot „împotrivă” (domnul consilier local Țârdea Dumitru) se aprobă următoarele:

 • - atribuirea denumirii Strada “Radu LIVEZEANU” arterei carosabile delimitată din strada Barajului spre sud-vest, până la Vila de Protocol (proprietate privată);

 • - atribuirea denumirii Intrarea “Dumitru BERCIU” arterei carosabile delimitată din strada Stolniceni nr. 102 - 148 A, spre vest, 2 ramificații - frontul II, paralelă cu strada Stolniceni (domeniu public);

 • - atribuirea denumirii Intrarea “Virgil IERUNCA” arterei carosabile delimitată din strada Arinilor nr.56, spre nord până la râul Olănești (proprietate privată);

 • - schimbarea denumirii pentru următoarele 4 (patru) artere de circulație din municipiul Râmnicu Vâlcea, cărora le-au fost atribuite denumiri prin Hotărârea Consiliului Local nr. 189 din 25.07.2013, după cum urmează:

 • I. Intrarea Stufului - poziția 16 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2013, delimitată de la intersecția străzilor Cernea Rădulescu cu Patriarh Iustinian Marina nr.52, spre est (cca 100 m) - proprietate privată se va numi Intrarea Mihail MOXA ;

 • II. Intrarea Lanului - poziția 15 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2013, delimitată din strada Patriarh Iustinian Marina nr.30, prin spatele proprietății Tănasie, spre nord, până la proprietatea cu numărul 30K (Potoroacă) - parțial domeniu public și parțial privat se va numi Intrarea Gheorghe Petre GOVORA ;

 • III. Strada Drumețului - poziția 27 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2013, delimitată din strada Copăcelu (între nr. 27 și nr.35), spre est, cca 850 m, se înfundă în CF se va numi strada Costea Marinoiu ;

 • IV. Intrarea Soarelui - poziția 4 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 189/2013, delimitată din strada Daniil Ionescu (între nr. 55 și nr. 69), spre vest, cu 3 ramificații scurte care se înfundă în pădure se va numi Intrarea Petre Bardașu.

 • - cele 7 (șapte) artere carosabile sunt reprezentate grafic în anexele care fac parte integrantă din hotărârea adoptată.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune desemnarea unui consilier local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA SA Râmnicu Vâlcea ca urmare a demisiei domnului consilier local Adrian Iulian Pandurașu.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Pentru desemnarea unui consilier local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA SA Râmnicu Vâlcea, în plenul ședinței, a fost formulată următoarea propunere: domnul viceprimar Vîrlan Eduard l-a propus pe domnul Boban Liviu Emil.

Nemaifiind alte discuții sau propuneri pe marginea celor prezentate, se supune aprobării, prin procedura de vot deschis, proiectul de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea ETA SA, cu propunerea formulată în plenul ședinței.

Întrunind 20 de voturi “pentru” și o abținere ( domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian) se aprobă următoarele:

 • - eliberarea domnului Pandurașu Adrian Iulian din funcția de reprezentant al Consiliului Local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA S.A. Râmnicu Vâlcea;

 • - desemnarea domnului Boban Liviu ca reprezentant al Consiliului Local în cadrul Adunării Generale a Acționarilor la societatea ETA S.A., pentru exercitarea drepturilor ce decurg din calitatea sa de acționar unic.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Se propune modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică, constituită la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, în sensul înlocuirii domnului Toma Mihăescu cu domnul Ion Didoiu - secretar al municipiului Râmnicu Vâlcea.

Cu avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și, fără completări sau modificări, se supune aprobării, prin procedura de vot deschis, proiectul de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică, în forma prezentată de executiv.

Cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință, se aprobă modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică, constituită la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, în sensul înlocuirii domnului Toma Mihăescu cu domnul Ion Didoiu - secretar al municipiului Râmnicu Vâlcea. Domnul Ion Didoiu va avea calitatea de membru în Comisia Locală de Ordine Publică.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: Înainte de a declara închisă ședința de astăzi, dau cuvântul domnului primar Emilian Frâncu pentru un scurt moment festiv, respectiv acela de acordare a Diplomei de Cetățean de Onoare al municipiului domnului loan Șahinian, conform Hotărârii Consiliului Local nr. 279/2013.

Domnul primar Emilian Frâncu: Aș dori, mai întâi, două minute să vă rețin cu un foarte scurt eseu pe care l-am pregătit, datorită faptului că, la ședința trecută, știți bine, finalul ședinței nu mi-a permis să prezint, așa cum mi-aș fi dorit eu, un om al Cetății, să-i prezint activitatea și să-i prezint, până la urmă, rezultatele unei munci de peste 50 de ani în slujba Cetății. Acum, voi îndrepta această scăpare de moment și, două minute, v-aș ruga să-mi permiteți să-l prezint cu adevărat pe omul Ioan Șahinian. La mulți ani, Ioan Șahinian, om al Cetății! Ioan Șahinian bate la ușa octogenarilor. Mai alaltăieri, prin 1965 , drumul vieții îl purta dinspre Rășinarii Mărginimii Sibiului către Râmnic, urbe în care avea să se integreze profesional și cultural admirabil și definitiv. Mai ieri, în 1990, în prag de pensionare, devenise deja unul de-al nostru, parcă dintotdeauna. Cei din preajmă, cei care au avut privilegiul să-l cunoască pe adevăratul Ioan Șahinian, au avut șansa descoperirii în persoana sa a mai multor Ioan Șahinian. Unul este Ioan Șahinian hidrotehnistul, inginerul competent, cu viziune, temeinic și neobosit, cel care, pe șantierele vremii la Sângeorgiul de la Turda și Sibiu, la Combinatul Chimic și Electrocentrale, a trăit și crescut frumos și drept. Aici, aș adăuga un lucru pe care puțini îl cunosc, salba celor 24 de hidrocentrale de pe Olt ,dar și la Ciunget și în celelalte zone unde noi, vâlcenii, suntem mândri că avem un sistem de hidrocentrale, unic poate în țară, la toate acestea, ca șef al investițiilor, Ioan Șahinian a contribuit din plin. Deci, îi datorăm, într-un fel, și acest lucru. Un om deosebit, modest, care nu a vrut niciodată să facă paradă de acest lucru. Împreună cu domnul Sporiș, care este acolo, în spatele dânsului, și alți colegi extraordinari, și-au pus sufletul și viața în slujba Râmnicului și a Vâlcii. Filatelistul este un alt Ioan Șahinian, cu o pasiune devoratoare, perseverent, și care a făcut sacrificii materiale remarcabile ce l-au urcat pe Everest-ul domeniului, recunoașterea unanimă a breslei fiind pe deplin meritată. Vreau să vă spun că văd, cu bucurie, în această sală, și le mulțumesc că ne-au onorat cu prezența lor, pe clasicii filateliei vâlcene, pe cei care au participat de la începuturi, de acum 40, 50, 60 de ani la dezvoltarea unei pasiuni frumoase, care a făcut ca Râmnicu Vâlcea să fie de foarte multe ori cunoscut în lumea largă prin obținerea, și de către Ioan Șahinian, și de domnul Avramescu, și de toți cei pe care îi văd acolo, în sală, pe domnul avocat Angelescu și, repet, pe monștrii sacri ai domeniului pe care știu acum și cu durere în suflet spun că lumea nu-i mai cunoaște așa bine și trebuie să revenim pe undeva la vremurile frumoase de altădată în care să avem și noi panouri de expunere și acele exponate extraordinare care pun în valoare Râmnicul, repet, valorile Râmnicului, exponatele acele de mare, mare valoare ca niște tablouri pe care noi trebuie să le valorificăm pe undeva. Trebuie din nou ca aceste acțiuni să prindă viață. Altul este Ioan Șahinian publicistul, principial, exact în documentare și în condei, care începând din 1964 a zămislit sute de articole pe teme dintre cele mai felurite pentru jurnale emise din toată țara și de peste hotare. Dacă nu mă înșel a scris și aproximativ 6 cărți de specialitate, cărți de mare valoare care pe undeva au pus temelia lucrărilor din acest domeniu. Acestor lucruri se adaugă Ioan Șahinian animatorul, organizatorul de manifestări culturale și științifice, participant fervent la expoziții filatelice naționale și internaționale. Și, între toți acești Ioan Șahinian, se mai află unul, cu totul special, Ioan Șahinian patriotul, autentic, sobru și profund. Om care nu a trăit doar pentru sine ci mai ales pentru semenii săi, dăruind necondiționat, cu generiozitate din comorile sale sufletești și filatelice. Pentru toate acestea îți mulțumim, om al Cetății. La mulți ani, Ioan Șahinian! Pentru toate acestea mă bucur să vă atribui acest titlu de „Cetățean de Onoare”. Un minut doar să ajung la dumneavoastră, să vă înmânez acest titlu pe care l-ați obținut și vreau să vă spun că avem alături pe patriarhul filateliei vâlcene, repet un om care s-a dăruit Râmnicului. Am vrut să spun toate aceste lucruri pentru că am fost profund jignit și eu și memoria unor oameni de valoare de necunoașterea unui coleg de-al meu care se întreba acolo: ”Domnule, dar oare ce a făcut acest om?” Din fericire, nu este aici de față, i-am transmis în felul acesta prin mesajul pe care vi l-am prezentat dumneavoastră, cine este Ioan Șahinian.

Urmează ceremonia de înmânare a titlului de „Cetățean de Onoare” al Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Domnul Ioan Șahinian: Mulțumesc domnului primar Emilian Frâncu și Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru aprecierea activității mele de o viață. Ca inginer hidrotehnician, mi-am adus contribuția pe șantierele de pe râurile Argeș, Lotru și Olt. M-am născut în Rășinari, unde s-a mai născut un clasic, Emil Cioran. Am terminat Facultatea de Construcții Hidrotehnice în anul 1957. Am realizat colecții de filatelie pe tematică rară și am primit nenumărate felicitări la expozițiile la care am participat din partea unor țări europene.

Domnul primar Emilian Frâncu îl asigură pe domnul Ioan Șahinian că atât executivul Primăriei, cât și membrii Consiliului Local, au înțeles mesajul transmis și au apreciat activitatea desfășurată de dânsul.

Din sală cineva mulțumește domnului primar și domnilor consilieri pentru gestul realizat astăzi de a completa panoul cu personalități de notorietate și onoare. Ioan Șahinian este omul care a contribut la dezvoltarea domeniului hidrotehnic din România, este unul dintre marii filateliști vâlceni și publicist de valoare. Toate acestea au stat la baza acordării unei binemeritate recunoașteri a omului Cetății, Ioan Șahinian.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: „Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Florentina Adina DOBRETE


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Ion DIDOIU


Red. R.M.

1 ex.