Proces verbal din 10.05.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 10 mai 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 10 mai 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris de secretarul municipiului prin convocarea scrisă nr.16463 din 10 mai 2013, conform articolului 39, alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului prefectului nr.229 din 08.05.2013 la care participă: doamna Ciobanu Elena Daniela șef Serviciu Administrație Publică Locală și Reglementări, care ține locul domnului secretar Toma Mihăescu aflat în concediu de odihnă, precum și 12 de consilieri locali din totalul de 23 consilieri locali în funcție.

Doamna Ciobanu Elena Daniela informează că sunt prezenți 12 consilieri locali în funcție. Lipsesc următorii consilieri locali: Boban Liviu Emil, Ioniță Gheorghe, Pandurașu Adrian Iulian, Pruteanu Costel Bogdan, Vîrlan Eduard, Vețeleanu Ninel Eusebiu, Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Ene Gabriela Ana. În aceste condiții doamna Ciobanu Elena Daniela declară legal constituită ședința de astăzi.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următorul punct:

1.Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia.

Nefiind discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței care este aprobată cu vot unanim de membrii consiliului local prezenți la ședință.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate - Raport și proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar al municipiului pentru a îndeplini atribuțiile ce îi sunt conferite prin lege primarului, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia.

Domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru:” „În urma ordinului prefectului a fost convocată această ședință, și anume în temeiul articolului 39, alineatul 4 din Legea 215/2001, privind administrația publică locală și în baza ordinului prefectului înregistrat la Primăria Râmnicu Vâlcea sub numărul 16.335 din 10.05 2013, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea se convoacă în ședință extraordinară în data de 10.05.2013, ora 13.30. Pentru comisia de numărare a voturilor vă propun să fie aceeași membri din comisia de validare, dar pentru că nu sunt toți membrii prezenți, vă rog să faceți propuneri pentru comisia de numărare în locul domnilor: Boban Liviu Emil, Crăciunescu Grigore și Pruteanu Costel Bogdan”.

Se prezintă următoarele propuneri: domnul Cocoș Vasile propune pe domnul Mihăilescu Gheorghe, doamna Preda Maria propune pe domnul Voicu Marius Iulian și domnul Olteanu Marin propune pe domnul Țârdea Dumitru. Astfel comisia de numărare a voturilor va fi formată din: Amza Valeru, Nuică Ionuț Eduard, Mihăilescu Gheorghe, Voicu Marius Iulian și Țârdea Dumitru. Propunerea se votează cu votul unanim al celor prezenți.

În acest moment a intrat în sala de ședință domnul viceprimar Ioniță Gheorghe și domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan. În consecință sunt prezenți 14 consilieri locali din totalul de 23 de consilieri în funcție.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Amza Valeru dă citire Ordinului Prefectului nr. 229 din 8 mai 2013.

În acest moment au intrat în sala de ședință următorii consilieri locali: Boban Liviu Emil, Pandurașu Adrian și Vîrlan Eduard. În consecință sunt prezenți 17 consilieri din totalul de 23 de consilieri în funcție.

Domnul viceprimar Gheorghe Ioniță:„ În primul rând trebuie să transmit un mesaj din partea domnului primar Emilian Frâncu care cere scuze cetățenilor municipiului pentru neplăcerile cauzate și speră că imediat ce avocații domniei sale vor avea acces la probele din dosar să își demonstreze nevinovăția. Permiteți-mi ca, în numele domnului primar Emilian Frâncu, să prezint scuzele sale atât colegilor consilieri, cât și cetățenilor municipiului Râmnicu Vâlcea pentru faptul de a se fi creat, cu sau fără voia sa, dar și cu... concursul său, condițiile unei suspiciuni de infracțiune. În al doilea rând trebuie să reamintesc faptul că în urma alegerilor USL a câștigat conducerea executivă a Primăriei. Aveam un protocol pe care PSD nu l-a respectat. Îl las pe colegul Gigi Matei să-și facă numărul.Eu fac propunerea către colegii consilieri de toate națiile, mă refer la colegii PSD, să amânăm această ședință, să avem întrunirea obișnuită la ora 18.00 și mâine ne putem întruni, cu toate problemele lămurite. La ora 13.30 aveam convocată această ședință, urmând ca ulterior să fixăm data cea mai oportună a ședinței Consiliului Local. Sigur că, în precipitarea evenimentelor, eu am aflat de ședință acum 25 de minute. sau 45, ca și alți colegi, și ședința trebuie pregătită, chiar dacă se exacerbează miza. Am dubii, dar nu le pot demonstra, privind legalitatea convocării ședinței. Nu am avut timpul necesar studierii în amănunt. Nu se justifică, pentru că nu este situație de forță majoră. De astăzi până mâine sau luni nu sunt acțiuni de importanță extraordinară care să justifice urgența de astăzi.”

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:„Convocarea ședinței a fost făcută de secretarul Primăriei de îndată, fără ca eu să știu. Secretarul, nu eu, a convocat. Nu puteam să boicotez ședința. PSD este un partid serios. Întrucât de la Prefectură s-a primit avertismentul că vor fi atacate toate documentele emise de mine, pentru care am avut împuternicire până la data apariției ordinului, nu mai puteam să semnez, prin urmare, instituția nu mai putea să lucreze și se instituie convocarea de îndată.”

Doamna Daniela Elena Ciobanu: „Am avut o discuție cu cei de la Prefectură, care mi-au adus ordinul de dimineață și am explicat problema dispoziției de convocare. Mi-a zis că nu se semnează dispoziția, deci Consiliul Local va fi convocat de îndată, în baza ordinului prefectului pentru a desemna un viceprimar care să preia atribuțiile primarului”.

Domnul viceprimar Gheorghe Ioniță:” Articolul 71 nu spune de îndată, termenul folosit este 48 de ore, iar Consiliul Local desemnează. Haideți să fim raționali, nu este caz de forță majoră, ca până mâine sau luni să facem imediat ședința.”.

Domnul președintele de ședință Valeriu Amza:„Întrucât ședința a fost convocată, s-a respectat toată legislația în vigoare, eu vă rog să trecem la propuneri pentru ca unul dintre cei doi viceprimari să preia atribuțiile de primar pe perioada suspendării de drept a mandatului”.

Domnul consilier local Gheorghe Mihăilescu propune pe domnul viceprimar Matei Gigi Ion.

Domnul consilier local, Dumitru Țârdea, a cerut să se renunțe la varianta propunerilor și să se treacă pe buletinele de vot ambii viceprimari. ,,Sunt doi viceprimari, nu pot fi alți candidați decât cei doi. Eu zic că sine qua non, amândoi sunt candidați.”

Nemaifiind alte discuții, urmează ca pe buletinele de vot personalul primăriei să treacă numele celor doi viceprimari și să distribuie buletinele de vot consilierilor locali prezenți la ședință.

În acest moment următorii consilieri locali părăsesc sala: Ioniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pandurașu Adrian Iulian, Pruteanu Costel Bogdan și Vîrlan Eduard.

Astfel, se împart 12 buletine de vot consilierilor prezenți în sală și se trece la procedura de vot secret, după ce s-a explicat modul de votare: se încercuiește persoana dorită și se taie numele celeilalte persoane.

După realizarea procedurii de vot comisia de numărare stabilită îl plenul ședinței se retrage pentru constatarea votului și întocmirea procesului verbal.

Are loc o scurtă pauză.

La reîntoarecerea în sală a comisiei de numărare a voturilor, următorii consilieri locali se întorc în sala de ședință: loniță Gheorghe, Boban Liviu Emil, Pandurașu Adrian Iulian, Pruteanu Costel Bogdan și Vîrlan Eduard.

În continuare domnul consilier local Amza Valeru care este și membru în comisia de numărare prezintă rezultatul votului consemnat în procesul verbal care face parte integrantă din dosarul de ședință:”Proces verbal, încheiat azi, 10.05.2013, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului Local.

Azi, data de mai sus, s-a întrunit comisia Consiliului Local de numarare a voturilor în vederea constatării rezultatului votului secret privind desemnarea unui viceprimar al municipiului care să îndeplinească atribuțiile specifice funcției de primar, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia. Întrucât trei dintre membrii comisiei de numărare lipsesc de la prezenta ședință, respectiv Boban Liviu Emil, Pruteanu Costel Bogdan și Crăciunescu Grigore, aceștia au fost înlocuiți cu următorii membri: Mihăilescu Gheorghe, Voicu Marius Iulian și Țârdea Dumitru.

Din cei 23 de membri ai Consiliului Local în funcție au fost prezenți 12, cărora li s-au distribuit buletine de vot.

Din cele 12 de voturi exprimate s-au constatat urmatoarele:

Pentru dl MATEI GIGI ION:

  • - 11 voturi ”pentru” desemnarea dlui viceprimar MATEI GIGI ION care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite de lege primarului.

Pentru dl IONIȚĂ GHEORGHE:

  • - 1 vot ”pentru” desemnarea dlui viceprimar IONIȚĂ GHEORGHE care să îndeplinească atribuțiile ce îi sunt conferite de lege primarului.

Având în vedere rezultatul votului s-a constatat că niciunul dintre cei doi viceprimari nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a îndeplini atribuțiile specifice funcției de primar.»

Dat fiind rezultatul votului este necesară convocarea Consiliului Local într-o nouă ședință. În plenul ședinței urmează o serie de discuții privind data și ora viitoarei ședinței.

Dat fiind situația de fapt, convocarea consiliului local se face de secretarul municipiului Râmnicu Vâlcea având la bază ordinul Prefectului. Doamna Ciobanu Elena Daniela anunță convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 11 mai 2013, sâmbătă, la ora 11.00 cu același punct al ordinii de zi.

Domnul    președinte    de    ședință,    consilier local Amza Valeru:

”Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ing. Valeru AMZA


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.