Proces verbal din 07.10.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 7 octombrie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 7 octombrie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată în scris conform art.39, alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare prin dispoziția primarului nr. 2953 din 03.10.2013, la care participă secretarul municipiului, domnul Toma Mihăescu, precum și 19 consilieri locali în funcție. Au lipsit inițial următorii consilieri locali: Bobeanu Maria, Gherghinaru Ion, Pandurașu Adrian Iulian și Olteanu Marin. În timpul ședinței au venit: Pandurașu Adrian Iulian și Bobeanu Maria, în consecință fiind prezenți la ședință 21 de consilieri locali.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 19 consilieri locali din cei 23 în funcție. În aceste condiții domnul secretar declară legal constituită ședința de astăzi.

În continuare, doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind revizuirea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2013.                                         .

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind aprobare DALI și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție “Sistematizarea intersecției bulevardul Calea lui Traian cu strada Timiș prin amenajarea unui sens giratoriu în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

 • 5. Diverse.

 • - Raport și proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor aferent operațiunilor de sterilizare și a activității de eutanasiere desfășurate la Adăpostul de câini fără stăpân Fețeni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public;

 • - Raport și proiect de hotărâre privind revocarea în parte a prevederilor HCL nr.189/ 25.07. 2013 referitoare la atribuirea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea.

Se supune aprobării ordinea de zi a ședinței care se aprobă cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință.

În continuare se trece la dezbaterea punctului unu din ordinea de zi la care sunt prezentate: „Raportul și proiectul de hotărâre privind revizuirea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: „Se propune spre aprobare: documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea revizuită conform Deciziei nr. 3342/C4/3480/3512/3534/3584 din data de 18.09.2013 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, după cum urmează:

 • a) Regulamentul serviciului public de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • b) Caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • c) Studiul de Oportunitate pentru delegarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • d) Caietul de sarcini pentru delegarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea;

 • e) Contractul de delegare prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare”.

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile, comisia nr.1 are unele amendamente ce vor fi prezentate de domnul consilier Voicu Marius Iulian.

A venit domnul consilier local Pandurașu Adrian Iulian și sunt prezenți în sală 20 de consilieri locali din totalul de 23 în funcție.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Din punctul meu de vedere avem dou[ nemulțumiri.

Unu- Municipiul primeste din acest contract mult prea putin. Eu am verificat valoarea contractului este de circa 130 miliarde de lei vechi pe an. Din ace;ti 130 de miliarde de lei vechi, care sunt preluati de catre operatori, noua ne revine suma de 80 de mii de lei. Asta inseamna 800 de milioane de lei vechi. Este mult prea putin, este dezechilibrat din punctul meu de vedere acest contract,este foarte foarte putin. Adică, discutam de faptul ca se iau 3 milioane de euro, iar noua ni se dau circa 17.000 de euro. 6.000 de lei/luna, adică 1.500 de euro,e foarte foarte putin. Ori facem o suma mai mare, iar eu ma gandeam spre exemplu la un procent de 1 % din valoarea contractului, atunci am avea 130.000/luna. Nu m-ar interesa discutiile pe care le-am avut anterior cu Urbanul, și știu că trebuie sa mi se dea 130.000. Sau îl dau gratis, sau pe un leu, și, atunci, merg pe principiul ca macar se reduc tarifele la cetățeni, asa s-a justificat ca s-ar reduce tarifele ca urmare a faptului ca noi luam asa putin. Deci, fie majorăm și mergem pe această valoare (să zic 130.000), fie mergem pe o valoare simbolică și vedem dacă se vor reduce tarifele. Părerea mea e că nu, pentru ca este cumva anormal ca operatorul să aibă 99% și cheltuieli și profit, iar noi sa luam doar 1 % si dintr-o suma care nu este corect stabilită. Asta ar fi o prima discuție. Cea de-a doua se referă la faptul că, din punctul meu de vedere, la ora actuală contractul cuprinde cateva clauze nelegale si atunci el trebuie armonizat cu prevederile legislației. Dau 2 exemple, nu dau mai multe, pentru ca nu vreau sa dau idei avocatilor operatorilor, dacă se va ajunge la un eventual litigiu. Art.5.5 din contract spune așa: “neplata redevenței a două rate consecutive atragere retragerea din contul de garanție”. Întrebarea mea este de ce consecutiv? Poate să plătească una, a treia, a cincea. Deci, din acest punct de vedere nu este corect, zic eu. Articolul 7.4. “operatorul poate aplica o ajustare a tarifului cu notificarea Consiliului”. Nu există asemenea clauză. Eu am verificat ordinul președintelui ANRSC și legea privind serviciile publice comunitare și numai consiliul local are competențe exclusive de a aproba aceste tarife. Și în niciun caz operatorul nu poate să aplice singur o ajustare a acestor tarife și această clauză se regăsește în contract. Eu am insistat să fie scoasă. Urma să vedem ce facem. Eu am multe amendamente și, așa mi se părea corect, ca într-o zi să ne întâlnim să le facem cum trebuie. Din punctul acesta de vedere am pleca la drum cu un contract foarte, foarte bun.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule consilier, în primul rând vreau să vă spun că suma respectivă este suma de plecare a licitației, iar licitația are două elemente: cine oferă o redevență mai mare câștigă licitația și cine oferă un preț mai mic pentru populație. Deci, să fim foarte bine înțeleși. Doi: vorbiți de clauze nelegale. Vreau să vă spun că în ședința de astăzi noi nu facem decât să actualizăm materialul, să actualizăm Caietul de Sarcini și contractul cu ceea ce a stabilit Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC). În rest a fost aprobat tot de noi, de consiliul local. Rămâne aprobat ceea ce a fost aprobat, însușit de C.N.S.C., și introducem în ședința de astăzi ceea ce nea stipulat CNSC și ceea ce este obligatoriu pentru noi. Nu facem o răscolire, o revenire pentru că am ținut cont de ceea ce ați spus dumneavoastră, că până la urmă ceea ce spuneți dumneavoastră este un stil de apărare al unui avocat. Fiecare avocat își croiește o apărare

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Măcar să ne păzim în viitor.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Ne păzim și ne-am păzit și atunci când am votat materialul în sine. Este materialul aprobat acum introducem în documentație ceea ce ne impune CNSC-ul.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Eu zic să completăm, dacă tot avem posibilitatea.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu mai putem completa pentru că ar însemna să ne dezicem de ceea ce am aprobat la început și ar însemna că C.N.S.C.-ul trebuie să ia alt termen pentru revizuirea documentației depuse inițial.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Sunt de acord cu domnul consilier că trebuie să avem mare grijă, mai ales că am avut un litigiu care probabil nu s-a terminat nici acum. Sunt chestiuni de amănunt care vor conta în viitor și acum cred că câteva zile nu sunt chiar așa de importante pentru a obține din nou avizul de la CNSC. Sunt chestiuni juridice la care dumnealui este mai priceput decât noi, avem și o chestiune de fond pe care vreau să v-o reamintesc. Am solicitat în nenumărate rânduri, noi, consilierii PDL, ca în Caietul de Sarcini să stipulăm o obligație care îi va reveni câștigătorului licitației aceea de a amenaja acele centre de colectare subterană foarte importante mai ales că vom discuta pe ordinea de zi și problema câinilor fără stăpân. Aceste centre de colectare vor reprezenta o importantă sursă de hrană pentru aceștia. Ați spus dumneavoastră că nu se justifică această investiție, Ați vorbit din punctul de vedere al operatorului că nu poate să-și amortizeze investiția deși durata contractului este de trei ani cu posibilitatea de prelungire. Am înțeles acest lucru dar, cred că se putea realiza această investiție măcar în zonele aglomerate, în piețele publice. Dacă mergeți veți vedea că punctele de colectare sunt foarte insalubre. Era o prevedere de bun simț și, cred eu, în folosul cetățeanului din municipiul Râmnicu Vâlcea. Vă mulțumesc.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Domnule consilier, văd că ați reținut bine. V-am răspuns data trecută că perioada este foarte scurtă și operatorul nu poate să mai investească în asemenea utilaje. Vreau să vă spun că, de prelungirea contractului, nu poate fi vorba pentru că, în maxim trei ani, va funcționa operatorul regional. Deci, prin urmare, contractul nu va mai fi prelungit în forma în care se licitează acum.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Vreau să vă întreb ceva: se ține cont de ceea ce discutăm noi în comisii, pentru că mie mi se pare că noi discutăm una în comisii și până la urmă, sunt vorbe în vânt. Orice discuții avem în comisii, ulterior e altceva. De aceea întreb și eu dacă are vreo importanță?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Cele mai multe dintre propunerile dumneavoastră au fost prinse în documentație.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Acelea au fost la momentul respectiv. Dacă aveam mai mult timp și ne întâlneam pentru a putea discuta...

A venit doamna consilier local Bobeanu Maria și sunt prezenți în sală 21 de consilieri locali din totalul celor 23 în funcție.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Nu aș vrea să reiau. Dar, dacă vreți aveați o observație la punctul 1.1. din care spuneți că de drept se reziliază contractul dacă una dintre prevederi nu este respectată. Nerespectarea obligațiilor...

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Vreți să intrăm în detalii? Nu cred că are rost...

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș:Este singurul avocat din consiliu.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian: Nici măcar nu s-au luat în calcul care sunt amendamentele care trebuie făcute. Trebuia să ne întâlnim și să le punem pe hârtie. De aceea consideram necesară o întâlnire cu avocații de la Primărie să ne întâlnim mâine, poimâine să le punem pe hârtie, să vedem ce putem modifica, ce este corect și legal să rămână și apoi să discutăm. Așa ce să discutăm?

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Verificarea de legalitate a făcut-o CNSC-ul și ne cere să introducem imperativ.

Urmează o serie de discuții în plenul consiliului pe acest subiect, iar doamna președinte de ședință afirmă că aceste discuții au fost deja purtate și acordă cuvântul domnului primar Emilian Frâncu.

Domnul primar Emilian Frâncu: Această ședință a fost convocată într-o manieră oarecum intempestivă și v-am anunțat că va fi o ședință extraordinară tocmai pentru că există un termen limită pentru a pune în acord observațiile făcute de CNSC cu textul pe care noi l-am propus. Dacă noi am risca într-un fel și nu am trimite în timp, conform sugestiilor imperative făcute de organismul de control, materialul riscăm să fim întradevăr atunci culpabili în fața și a cetățenilor Râmnicului și în fața firmelor care știți foarte bine că au contestat anumite prevederi ale propunerii noastre. De aceea mersul era acela de a ne pune de acord cu ceea ce ni s-a recomandat și urmând ca, datorită faptului că acest contract se va contesta, să venim cu o anumită formă îmbunătățită așa cum spune și colegul de la PP-DD. Avem timp să îmbunătățim această formă și să o propunem pentru noua noastră deschidere spre licitație.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind revizuirea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, în forma prezentată de executiv.

Întrunind 15 voturi “pentru”, 1 vot “împotrivă” ( domnul consilier local Voicu Marius Iulian) și 5 abțineri (următorii consilieri locali: Persu Mihai, Crăciunescu Grigore, Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii unor activități componente ale Serviciului Public de Salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea revizuită conform Deciziei nr. 3342/C4/3480/3512/3534/3584 din data de 18.09.2013 a Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, după cum urmează:

 • f) Regulamentul serviciului public de salubrizare din Municipiul Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr. 1 la hotărârea adoptată.

 • g) Caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr. 2 la hotărârea adoptată.

 • h) Studiul de Oportunitate pentru delegarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr. 3 la hotărârea adoptată.

 • i) Caietul de sarcini pentru delegarea unor activități componente ale serviciului de salubrizare din municipiul Râmnicu Vâlcea, conform anexei nr. 4 la hotărârea adoptată.

 • j) Contractul de delegare prin concesiune a unor activități componente ale serviciului de salubrizare, conform anexei nr. 5 la hotărârea adoptată.

În continuare la punctul doi al ordinii de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2013”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: „Se propune aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 491.460 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli. Bugetul pe anul 2013 va avea valoarea totală de 235.358.640 lei, la partea de venituri, din care 225.104.530 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei -excedent al anului 2012 și 235.358.640 lei, la partea de cheltuieli. Se rectifică lista de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE prin redistribuiri de sume între poziții, rămânând la valoarea totală de 24.761.330 lei »

La solicitarea doamnei președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură; nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Am văzut că ați repartizat suma de 3 miliarde pentru cheltuieli funcționale la Handbal Club Municipal Râmnicu Vâlcea. Nu avem nimic împotriva acestei repartizări, dar aș vrea să avem o situație a cheltuielilor de până acum. Nu vreau să reproșez nimic echipei tehnice. Sunt convins și am spus de la început că doamna Duca are o misiune imposibilă. Dar rezultatele nu sunt cele pe care le așteptam și sunt tot felul de zvonuri, de bârfe și dumneavoastră ne puteți lămuri dacă ne prezentați o situație a cheltuielilor la acest club. De asemenea, pe situația privind repartizarea pe capitole de cheltuieli a creditelor bugetare pe anul 2013 am văzut că la « Reabilitare blocuri » sunt zero lei și v-ați asumat, și chiar cu surle și trâmbițe, că veți reuși să reabilitați și să finalizați în acest an un număr de cel puțin 20-30 de blocuri. Cu zero lei nu știu dacă puteți dar, dacă o să o faceți, eu o să vă felicit public. De asmenea, am văzut că aveți repartizată suma de 580 milioane pentru cotizații și alte cheltuieli pentru Zona Metropolitană- 38.000 lei trimestrul II și două sute de milioane în trimestrul III. Au trecut cele două trimestre și vreau și eu, împreună cu colegii mei din sală, să știm cum sau cheltuit acești bani și dacă proiectul « Zona Metropolitană » mai este viabil. Cred că s-a întârziat mult și promisiunile au fost mult, mult mai mărețe. Vă mulțumesc.

Domnul primar Emilian Frâncu : La două puncte am să vă dau eu răspuns, iar pe probleme tehnice o să completeze colegul meu, domnul Ion Gigi Matei. Vreau să vă spun, în primul rând, despre echipa de handbal. Aveți la dispoziție un material. Este făcut deja și oricând îl puteți consulta. Toată activitatea este transparentă. Vreau să vă spun așa, cu titlu de anecdotă, deci, nu glumă. Anecdota are și rolul de povestioară ca să puteți să înțelegeți exact termenul pe care îl folosesc și are și o morală în spate. Am fost și la meciul de handbal, așa cum am fost și la repriza a doua la fotbal și, într-un fel, am purtat noroc echipei, pentru că ați văzut că era un meci dificil. Și la handbal am fost și fetele s-au descurcat mai bine și au reușit să egaleze și poate era un drum frumos pe care puteau să-l urmeze. Vreau să vă rog însă să aveți încredere în viitorul acestei echipe. Nu spun că Emilian Frâncu va schimba radical ce se va întâmpla de acum încolo. Dar, eu am încredere că sunt jucătoare tinere, deja au început să se formeze și eu vă garantez că peste două săptămâni, sâmbătă, și cu această ocazie vă rog pe toți, cei care ne urmăresc acum prin intermediul camerelor de luat vederi sau de la presă, mesajul meu rog să fie transmis, invit pe toți iubitorii handbalului, că sunt elevi, oameni de sport, oameni care iubesc Râmnicul să fie prezenți, peste două săptămâni la Sala Sporturilor unde vom întâlni într-un derby al codașelor, să zicem așa, eu cred că vom obține prima victorie în fața echipei din Craiova. E un moment greu pentru echipă și sper că dacă vom fi cu toții acolo și vor vedea că 1000-2000 de oameni le vor fi alături, vom purta fetele spre victorie și acest lucru va fi de bun augur. Avem nevoie de o victorie, avem nevoie de modele, avem nevoie să vadă că suntem alături de ele. Nu vă grăbiți și fiți puțin atenți căci este extrem de important.

Referitor la Zona Metropolitană, iarăși, vă dau o veste bună pentru că știu că ați luptat foarte mult pentru ca ea să se înființeze. Vreau să vă spun că joi la ora 11.00 va demara oficial activitatea Asociației prin numirea directorului executiv a acestei largi anvelope a orașului nostru. Vreau să vă spun că deja există un plan care cuprinde, să zicem așa, posibilitățile de dezvoltare a unor începuturi de proiecte pe acest final de an dar, oricum să știți că anul acesta nu se puteau accesa fonduri. E important că această zonă a fost închegată, ea își începe complet activitatea dar, este important că anul viitor când se deschid toate acele posibilități de finanțare europeană, Zona Metropolitană, ea însăși va putea să acceseze fonduri pentru proiecte. Eu m-am gândit ca pentru binele cetățenilor noștri să accesăm fonduri importante pe această cale. Dar, vă mai spun un singur lucru care acesta sigur vă va bucura și nu vă anunț cu ironie, ci o fac cu toată deschiderea și știți foarte bine că eu țin foarte mult la dumneavoastră, domnule Constantinescu. Dumneavoastră sunteți un tânăr de mare viitor. Asta v-am spus-o și la Ziua Recoltei în mod direct, înainte de a se întâmpla un eveniment pe care dumneavoastră l-ați provocat, dar nu are importanță acest lucru. Vreau să vă spun că, deja am luat astăzi de dimineață la operativă decizia, tocmai motivat de faptul că a luat ființă această Zonă Metropolitană, toți copiii care învață în Râmnicu Vâlcea și care poate fac naveta de la Budești, de la Mihăești, în zona noastră metropolitană să beneficieze și ei, pentru că există acoperire legală, de aceste avantaje ale unor gratuități acordate transportului elevilor. Deci, un lucru important prin care arătăm tuturor că există o inimă care bate pentru zona noastră din jurul orașului. Deci, v-am dat răspuns la cele două probleme arzătoare. Acum, domnul viceprimar o să vă răspundă la problema anvelopării blocurilor. Și eu vă pot răspunde acolo dar, dânsul este mai aplicat în această chestiune.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei : Răspunsul este foarte scurt. Nu a demarat proiectul național, prin urmare suma pe care o bugetasem nu are rost să stea în buget și o folosim în altă parte.

Domnul primar Emilian Frâncu : Noi avem 60 de blocuri prinse în această acțiune, acum cum o vrea Dumnezeu. Dacă apar fondurile, demarează acțiunea, dacă nu, va fi la anu.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș :Sunt prinși doar pe hârtie dar guvernul este al dumneavoastră. Nu ați putut comunica cu dânșii ?

Doamna președinte de ședință spune că discuțiile nu mai vizează punctul de pe ordinea de zi și la întrebarea dânsei dacă mai sunt discuții are cuvântul domnul consilier local Crăciunescu Grigore.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Doamna președinte referitor la influențele din lista de investiții, în comisie am întrebat de ce au fost retrași banii de la ETA peste un miliard de lei la reabilitarea sediu și platforme. Spunea domnul viceprimar Gigi Matei că se retrage de la capitoul de investiții această lucrare și ea va fi ulterior finalizată cu ADP-ul. ADP-ul are cu totul un alt statut, domnule primar. Acolo este o societate comercială, este acționar consiliul local și discutăm despre proprietatea și incinta unei societăți comerciale.

Domnul viceprimar Gigi ion Matei :Nu pot să facă reparații pe domeniul public ?

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Nu știu cum se vor factura contra cost.

Domnul primar Emilian Frâncu : Fiți sigur că totul se face legal.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore :Nu am pus la îndoială partea de legalitate dar, atâta timp cât ADP-ul are un anumit statut și un anumit mod de a lucra, știm că se ocupă doar de domeniul public, întreține și reabilitează domeniul public. Care este situația juridică a terenului de la ETA ? Este unul dintre aspecte. Al doilea aspect al problemei este că se face ping-pong de către executiv în consiliul local cu credite bugetare dintr-o parte în alta și de la un capitol la altul. Pleacă domnul primar Frâncu, domnul Matei retrage banii de la proiectare proiect renaturare. Se întoarce domnul primar Frâncu se întorc și banii pe capitolul de proiectare. Eu zic că trebuie să fim consecvenți și, chiar dacă noi, reprezentanții PDL, am votat împotriva bugetului, faptul că majoritatea a votat un anume buget v-aș ruga să fiți consecvenți și să duceți lucrurile la capăt. Mulțumesc.

Domnul primar Emilian Frâncu : Ați văzut că noi am intuit exact doleanța dumneavoastră și tocmai pentru a arăta consecvență am revenit cu o propunere a programului nostru. Domnul Ion Gigi Matei considera că este mai potrivit să fie făcut anul viitor toată această acțiune cu tot concursul internațional de soluții, eu am zis că este încă timp să se facă anul acesta pentru ca râmnicenii să vadă că zona aceea poate fi sistematizată și să culegem de la oameni din America, din Australia, de oriunde se poate o soluție pentru orașul nostru să fie un oraș deosebit. Este un proiect care nu o să se termine în mandatul meu. O să se termine probabil în 2-3 mandate dar, va fi un proiect grozav pentru Râmnic. Vreau să vă mai spun însă un lucru. Vedeți, eu cel puțin încerc să mă țin de cuvânt și credeam că o să faceți o trimitere și către acest lucru. Am promis că la această ședință o să aveți acces la documentația de răspuns în care documentele creditului pe care l-a luat ETA pentru autobuze vor fi aprobate de Ministerul de Finanțe. Acestea au sosit, domnul Lepădat le deține, sunt la dispoziția dumneavoastră. Deci, noi ne ținem de cuvânt pas cu pas spre binele cetățeanului și a dumneavoastră mulțumire.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei :Referitor la renaturare să știți că era un proiect personalizat și am ținut la acest lucru. Nu știam prea bine proiectul și a venit domnul Frâncu și îl continuă pentru că, repet, îl reprezintă și e un proiect aproape personalizat.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local și a listei de investiții pe anul 2013, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - rectificarea bugetului local al municipiului Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013, în plus cu suma de 491.460 lei, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, conform anexelor nr.1 și nr.2, care fac parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - bugetul pe anul 2013, rectificat conform alineatului precedent, va avea valoarea totală de 235.358.640 lei, la partea de venituri, din care 225.104.530 lei - venituri estimate pentru anul 2013 și 10.254.110 lei - excedent al anului 2012 și 235.358.640 lei, la partea de cheltuieli.

 • - rectificarea listei de investiții pe anul 2013 - TOTAL SURSE DE FINANȚARE prin redistribuiri de sume între poziții, rămânând la valoarea totală de 24.761.330 lei, conform anexei nr.6, care face parte integrantă din hotărârea adoptată ;

 • - influențele din această rectificare se regăsesc în anexele menționate mai sus, iar anexele nr. 3 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ pentru cheltuieli funcționale pe anul 2013», nr.4 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preșcolar cu program prelungit pe anul 2013 », 5 -«Situația privind subvențiile repartizate pentru acoperire cheltuieli cu serviciile funcționale pentru internate pe anul 2013», nr. 7 - «Lista de investiții pe anul 2013 - fonduri externe nerambursabile postaderare și cofinanțare buget local », nr. 8 - «Situația privind repartizarea creditelor bugetare pe unități de învățământ preuniversitar de stat pentru burse elevi pe anul 2013» și nr.9 - «Lista de investiții pe anul 2013 - unități de învățământ preuniversitar de stat» rămân nemodificate.

În continuare, la punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: „Se propune aprobarea din bugetul local de la Capitolul 67 „Cultură, recreere” a sumei de 16.700 lei, ce intră în categoria „Cultură, recreere”.

Cu avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și, fără completări sau modificări, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind efectuarea unor plăți din bugetul local.

Cu vot unanim se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 ”Cultură, recreere și religie”, a sumei de 16.700 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la hotărârea adoptată.

În continuare, la punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate: Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobare DALI și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție “Sistematizarea intersecției bulevardul Calea lui Traian cu strada Timiș prin amenajarea unui sens giratoriu în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: „Se propune aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Sistematizarea intersecției bulevardul Calea lui Traian cu strada Timiș, prin amenajarea unui sens giratoriu în municipiul Râmnicu Vâlcea”, precum și Devizul General, în valoare de 607.115,36 lei cu TVA, respectiv 136.550,09 Euro cu TVA, din care C+M 504.261,87 lei cu TVA, respectiv 113.416,67 Euro cu TVA.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Doamna președinte dumneavoastră ați citit bine dar, nu ați citit ce este scris.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: S-a corectat.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru: Deci, s-au tăiat trei zerouri că nu avea Primăria 116 milioane de euro. Cine a inițiat materialul și cine le-a aprobat, le-a citit.

Domnul primar Emilian Frâncu este foarte bine că se observă din timp orice mică eroare care apare.

Domnul consilier local Constainescu Cosmin Dragoș: Mă bucur că ați ajuns și dumneavoastră la concluzia că sensurile giratorii sunt benefice și reprezintă o dovadă de civilizație. Aș vrea să vă mai propun ca până la realizarea investiției să reanalizați amplasarea semnului cedează trecerea de pe o stradă de categoria I cum este Calea lui Traian cu două benzi pe sens cu cea cu care se intersectează, respectiv centura ocolitoare.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Este drum național.

Domnul consilier local Constainescu Cosmin Dragoș: Nu este drum național. Verificați dumneavoastră.

Doamna președinte de ședință acordă cuvântul domnului consilier local Persu Mihai.

Domnul consilier local Persu Mihai: Vă mulțumesc doamna președinte. Aș vrea să vă spun că sunt foarte bucuros că până la urmă își găsește finalitate acest proiect demarat acum câțiva ani de zile în urmă, însă, dacă îmi permiteți, foarte pe scurt aș vrea să fac o interpelare la adresa domnului primar strict vizavi de traficul rutier din Râmnicu Vâlcea. De ce spun acest lucru? Pentru că am înțeles că l-ați readus lângă dumneavoastră pe domnul Șindilaru, cel care a reușit să bulverseze traficul rutier în municipiu în prima parte a mandatului dumneavoastră și o spun ca și conducător auto și sunt responsabil pentru ceea ce spun. De ce vă spun? Este problema dumneavoastră pe cine aduceți în staff și cu cine vreți să lucrați, mie nu îmi este indiferent care este efectul acestor acțiuni. Concret, doresc din partea dumneavoastră o viziune integrată a traficului rutier în Municipiul Râmnicu Vâlcea pentru a nu mai avea situațiile hilare care s-au întâmplat în ultima perioadă. Practic din momentul în care dumneavoastră ați preluat municipiul, moment în care s-a deturnat practic sensul podului din centrul orașului în prelungirea străzii Carol. Foarte bine știți că sau schimbat sensurile și practic pentru ce a fost construit astăzi nu are acele sensuri gândite. Nu are efectul dorit și practic din punctul meu de vedere fondurile europene pentru care au fost accesate cu acest proiect nu si-au găsit finalitatea. Mai mult în perioada în care ați lipsit domnul Matei a schimbat niște sensuri. Nu comentez în bine sau în rău ce s-a întâmplat în acele lucruri. Problema mea este că acum ați venit dumneavoastră și veți modifica modificarea.

Domnul consilier local Țârdea Dumitru:S-a terminat vopseaua roșie.

Domnul consilier local Persu Mihai: Și cu atât mai mult, redevenind serioși domnule general, vreau să vă spun că doresc să eliminăm situațiile hilare care apar în municipiu, cu băieții de la ADP cu gălețile de nisip și cu arzătoarele de porci prin oraș încercând să șteargă semnele de circulație. Deci, concluzie, vă rog să prezentați un sistem integrat al traficului rutier în municipiul Râmnicu Vâlcea. Să ni-l asumăm atât politic cât și, mai ales în mod deosebit, specialiștii să-și pună amprenta pentru a evita astfel de situații pentru că, și cu asta închei, Râmnicul la ora actuală și străzile din municipiu arată ca niște caricaturi. Parcă avem graffiti pe asfalt. Vă rog să țineți cont de această interpelare și să avem foarte curând un program foarte clar.

Domnul primar Emilian Frâncu:Eu știu că dumneavoastră faceți mai mult politică decât administrație. Deci, managementul va fi administrativ dacă va fi sau nu va fi deloc pentru că eu am făcut în așa fel încât să dispară asperitățile politice atunci când cuvântul meu poate a putut să contribuie la acest lucru și voi duce până la capăt acest rol. Eu sunt ales de cetățean și atât timp cât stau pe acest scaun îi voi reprezenta pe toți și nu un partid politic. Atunci când dumneavoastră aveți dreptate, ați observat că eu caut ca punctul dumneavoastră de vedere să fie respectat și nu cred că puteți nega acest lucru. Vreau să vă dau acum răspunsuri administrative și nu politice la ceea ce ați spus dumneavoastră. O să punctez. Unu- Emilian Frâncu este un om care atunci când consideră că un lucru este bine făcut sau bine gândit și mie mi se explică pe îndelete ceva și pot să înțeleg, în general, respect specialiștii, pregătirea acestora sau gândirea acestora. În momentul în care, atenție, văd că poate apar unele exagerări, când văd că cetățeanul Râmnicului nu se poate adapta rapid la niște principii europene, atunci mai las și eu de la mine pentru că este evident că trebuie să fie așa și spre beneficiul cetățeanului, fac lucruri care principial și corect nu sunt potrivite. Dumneavoastră, domnule Persu, sunteți un om, ca să zic așa, pregătit, ați călătorit foarte mult și știți două lucruri: unu:un drum european în general nu este întrerupt de un drum local, ca principiu, și atunci am avut anumite ezitări în a finaliza sensul giratoriu de la Timiș mai ales că și trama de acolo de trafic se va muta poate în altă parte, puțin mai încolo. Însă ce vă rog eu pentru că sunteți un om de încredere și am purtat întotdeauna un dialog constructiv, v-aș ruga să stăm de vorbă, eu cu dumneavoastră, pentru că am suficiente cunoștințe acum și de trafic rutier, spre surprinderea dumneavoastră, ca să pot să vă aduc zeci de argumente, de ce poate e bine ca într-un anumit loc să fie sens giratoriu și în alt loc nu. Aici însă am făcut ceea ce cred eu că trebuia să fac și anume: am purtat o discuție lungă de circa 3 ore în C.T.E., unde toți specialiștii și-au spus punctul de vedere, și-a spus punctul de vedere și domnul Șindilaru, și-au spus și alți colegi, arhitecți care au susținut această variantă și am văzut că, pe de altă parte, au existat și alte păreri contrare. Am cerut de la Poliție o sinteză a situației accidentelor din zonă. Am mers de două ori în aceeași zi și o oră jumătate, două ore am stat acolo, alturi de colegii funcționari de la Investiții, în frig, era un frig teribil, și eu eram îmbrăcat cum mă vedeți acum dar, nu are importanță, pentru că vroiam să văd exact dacă se creează șicane, câte mașini stau pe Timiș, câte pe Calea lui Traian și așteaptă să treacă grupările de tiruri. Știți că o grupare de tiruri pornește mult mai greu, se degajă gaze care poluează mult mai mult și am vrut să văd în dorința noastră, a râmnicenilor de a avea o cale curată de ieșire din oraș. Să știți că până la urmă au prevalat discuțiile cu oamenii din zonă, faptul că am văzut că până la urmă acea stradă, acum e și orgoliul local dar, drumul național pe porțiunea care este să nu mai despartă orașul de ceva care nu are importanță. Deja Goranu este un cartier, deja acel drum european în zona orașului l-am considerat a fi un drum municipal, atenție, de nivel european dacă doriți dar, municipal și atunci am aplicat regulile firești ale traficului rutier dintr-un municipiu. Și atunci, vă mai dau și o veste bună, ca să vedeți că eu nu mă cramponez de anumite idei și principii și aș dori să stăm de vorbă aplicat și să vă arăt de ce există și argumente și pro și contra și o să vedeți că ambele opinii pot să fie susținute, vă mai dau o veste bună așa pentru dumneavoastră pentru că tot mi-ați spus că nu este bine să vorbesc prea mult dar, uite că astăzi, așa parcă din ambiție, vreau să vă arăt că în orice domeniu pot să port eu dialogul cu dumneavoastră și nu neapărat colegii consilieri care au mult mai mare pregătire pe orice domeniu dacă doriți dumneavoastră. Eu le recunosc această prioritate. Vreau să vă spun că vor mai fi probabil încă două sensuri giratorii în municipiul Râmnicu Vâlcea cât de repede finalizate și anume: la capătul bulevardului Dem Rădulescu care acum pe fonduri europene se va încheia cât de curând prelungirea și atunci când iese în DN 67 veți vedea că acolo va fi un sens giratoriu frumos care va fi poarta de intrare a orașului. Mă gândesc chiar la un simbol al orașului acolo, o statuie și nu doar niște iarbă și două oi care să pască acolo ci, să fie ceva reprezentativ care să se vadă noaptea frumos, să reprezinte orașul Râmnicu Vâlcea. Și, ceea ce nu știți și probabil că aflați acum în premieră și cu această ocazie și râmnicenii - cred că este util dar, nu am stabilit încă, pentru că vom merge pe teren și vom vedea exact despre ce este vorba, un sens giratoriu acolo în zona VFM intersecția de la Hidroconstrucția, acolo sunt niște probleme de trafic când se dorește să se intre în oraș. Iată, municipalitatea se gândește la cetățean și la dumneavoastră care spuneți că sunteți un vajnic conducător auto și vreți să mergeți mai frumos, mai repede, mai în siguranță. Deci, acest lucru legat de sensurile giratorii. Legat de modul de a gândi podul Carol este o problemă deschisă. Eu chiar o să fac o discuție aplicată în CTE precum și în discuția pe care săptămâna viitoare o să o port. Luni o să am o întâlnire cu elita civică a orașului și poate să vină oricine și eu anunț de acum această ședință publică de luni, la ora 17.00, săptămâna viitoare și după aceea, imediat, miercuri, va fi ședință de urbanism și va fi una dintre temele noastre. Să găsim o soluție finală, definitivă, pentru ce este mai bine pentru râmnicean dar, și ce este mai corect și legal din punctul de vedere al principiilor de trafic. Dar, vreau să vă spun că din acest moment, eu respect opiniile specialiștilor, le pun în practică atunci când este posibil dar, în același timp și cetățeanul este invitat să-și spună mai ferm cuvântul pentru că deocamdată suntem în slujba lui. Vă mulțumesc pentru înțelegere.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș dorește să știe ce dimensiune va avea cala inelară a acestui sens giratoriu

Domnul primar Emilian Frâncu: Deci sunt cele două sensuri de 10,5 metri pe care îi va avea respectiva bandă lărgită. Știți o bandă are cam 7 metri

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Nu e adevărat ambele au 11 metri cu suprafață lărgită.

Domnul primar Emilian Frâncu: Acea zonă inelară de care vorbiți dumneavoastră va avea și două lucruri suplimentare respectiv o posibilitate ca de la Sibiu spre București să se adauge în viitorul apropiat o cale care să nu mai fie oprită de sensul giratoriu pentru că, știți foarte bine, într-un sens giratoriu se micșorează puțin nivelul traficului. Dar, și spre cealaltă ieșire va fi la fel dar, asta se va realiza în timp. Sensul giratoriu din punctul meu de vedere, este încheiat, tranșat. Prin votul dumneavoastră de astăzi sper că veți da credit că am stăpânit bine problema.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: Eu cred că dumnealor au fost de acord cu realizarea sensului giratoriu iar problemele tehnice rămân pe comisii.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan: Mă bucur foarte mult că domnul Constantinescu a învățat după 6 ani de zile care este lățimea pentru că la Hanul Haiducilor s-a făcut cu 2 metri mai puțin.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș: Măsurăm cu ruleta. Vă înșelați, domnule consilier.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobare DALI și indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție “Sistematizarea intersecției bulevardul Calea lui Traian cu strada Timiș prin amenajarea unui sens giratoriu în municipiul Râmnicu Vâlcea”, în forma prezentată de executiv.

Cu vot unanim se aprobă Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiție ”Sistematizarea intersecției bulevardul Calea lui Traian cu strada Timiș, prin amenajarea unui sens giratoriu în municipiul Râmnicu Vâlcea”, precum și Devizul General, în valoare de 607.115,36 lei cu TVA, respectiv 136.550,09 Euro cu TVA, din care C+M 504.261,87 lei cu TVA, respectiv 113.416,67 Euro cu TVA.

Documentația aprobată conform alineatului precedent, anexă la hotărârea adoptată, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

În continuare, la punctul cinci din ordinea de zi “Diverse” sunt prezentate două subpuncte.

Astfel, la subpunctul unu sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor aferent operațiunilor de sterilizare și a activității de eutanasiere desfășurate la Adăpostul de câini fără stăpân Fețeni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina: „Se propune aprobarea costurilor aferente operațiunilor de sterilizare și eutanasiere a câinilor fără stăpân realizate în cadrul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel:

 • a) sterilizare câine cu greutate medie de 15 kg - 77,95 lei/animal;

 • b) eutanasiere câine cu greutate medie de 15 kg - 32,08 lei/animal.”

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : O să fiu scurt ca să conversăm un pic dar, regulamentul câinilor fără stăpân este supus dezbaterii publice de mai bine de 30 de zile. A fost supus încă de pe 6 septembrie și mă așteptam să se discute astăzi

Domnul primar Emilian Frâncu : Va fi în ședința viitoare.

Domnul consilier local Constantinescu Cosmin Dragoș : Vizavi de costurile prezentate în materialul dumneavoastră nu vreau să mă transform în cârcotașul de serviciu dar, de la 50 de lei la 80 de lei mi se pare destul de mult, mai ales că am văzut niște operațiuni care sunt un pic amuzante. Se aplică soluție cicatrizantă - 4 lei pentru fiecare animal. De asemenea se aplică un spray cu aplicații locale externe- 6 lei pentru fiecare animal și cheltuieli indirecte încă 8%. Mult, sincer. Cum era reclama ? Dincolo era mai ieftin.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei :Toate aceste substanțe sunt prevăzute în lege.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind aprobarea costurilor aferent operațiunilor de sterilizare și a activității de eutanasiere desfășurate la Adăpostul de câini fără stăpân Fețeni din cadrul Direcției Administrării Domeniului Public.

Întrunind 18 voturi „pentru” și 3 abțineri (următorii consilieri locali: Constantinescu Cosmin Dragoș, Costinescu Bogdan Ilie și Mușat Constantin) se aprobă costurile aferente operațiunilor de sterilizare și eutanasiere a câinilor fără stăpân realizate în cadrul Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân, astfel:

 • c) sterilizare câine cu greutate medie de 15 kg - 77,95 lei/animal;

 • d) eutanasiere câine cu greutate medie de 15 kg - 32,08 lei/animal.

Începând cu data prezentei, prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 260/109 din 12 octombrie 2012 își încetează aplicabilitatea.

În continuare, la subpunctul doi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a prevederilor HCL nr.189/ 25.07. 2013 referitoare la atribuirea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Adina Florentina:”Se propune revocarea în parte prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.189/2013 prin care sau atribuit denumiri unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv punctele 5 și 6 din tabelul anexă la hotărâre, conform cărora în zona Dovali au primit denumiri două artere, respectiv ”Aleea Progresului” și ”Aleea Capricornului”.

La solicitarea doamnei președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore : Doamnă președinte regret că lucrurile trebuie să intre în normalitate doar atunci când unui agent economic i se încalcă proprietatea și trebuie să facă de două ori plângere prealabilă către consiliul local. În prima ședință când această hotărâre a fost adoptată am votat împotriva acestei hotărâri și, din păcate, colegii din consiliu nu au ținut cont, însă acum suntem puși în fața faptului împlinit, când trebuie să revocăm decizia eronată care a fost adoptată data trecută.

Domnul primar Emilian Frâncu: Domnule Crăciunescu, vreau să vă spun că primul drum pe care l-am făcut la un agent economic când am venit de curând, a fost la domnul Argeșeanu să văd care este problema. Am fost împreună pe teren, am văzut cele două străzi și s-a bucurat foarte mult că m-am dus acolo. Vă spun că am luat hotărârea și împreună cu domnul Argeșeanu să căutăm să vă propunem o sistematizare a acelei zone pentru că, deși este privată, este rolul Primăriei să găsească soluții ca mașina de pompieri sau salvarea să poată să intre acolo, pentru că știți bine că zona respectivă a ieșit puțin de sub control. A fost vorba doar de o nemulțumire că denumirea străzilor s-a dat fără să fie consultat proprietarul terenului. Am rezolvat și această chestiune. O să vedeți că probabil vom avea și alte schimbări pentru că mai sunt unele sesizări pentru unele denumiri care au fost date în pripă, în grabă dar, eu vă asigur că, cel puțin municipalitatea este deschisă la dialogul cu cetățeanul. Împreună cu domnul Argeșeanu am găsit această soluție cea mai bună și probabil că vor fi câteva noi denumiri pe care vi le vom propune la ședința ordinară.

Domnul viceprimar Gigi Ion Matei: Lucrurile să fie foarte clare: strada este, va fi schimbată doar denumirea. El poate să solicite să pună denumirea străzii de Ticu Argeșeanu. Strada este aprobată printr-un PUZ și chiar dacă este pe proprietatea dânsului, sau a firmei dânsului, va rămâne stradă. Deci, nu va putea construi altceva decât va fi stradă. Îi va pune numele pentru că nu a fost de acord cu denumirea, dar nu va putea schimba destinația de stradă.

Domnul primar Emilian Frâncu: A mai fost o nuanță pe care am rezolvat-o împreună. Exista acolo un intrând care a fost doar un bonus pentru cei care intră acolo în Dovali dar, care nu este o cale de acces. Dumnealui a spus că va permite intrarea și ieșirea din zonă și a mașinilor de intervenție. Cu aceste nuanțări se rezolvă problema. Din punct de vedere juridic răspunsul a fost să se respingă pentru că nu se justifică legal. Pe mine mai puțin mă interesează acest lucru eu am vrut să sting diferendul și să vadă un întreprinzător că nu numai pe probleme economice primarul poate să acorde facilități. Cred că a fost un minim la începutul mandatului meu că nu am fost personal la cei care contribuie prin munca lor și a celor pe care i-au angajat la bunăstarea orașului.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:Domnule primar, profit de faptul că ați menționat câteva aspecte referitoare la fluidizarea traficului în zona respectivă și accesul Salvării și al Pompierilor. Este o zonă privată, de interes public pentru că o mare parte din agenții economici își desfășoară activitatea acolo. Aș vrea să vă reamintesc că subsemnatul a depus un memoriu care a trecut prin mai multe instituții din acest județ prin care solicit sprijinul pentru a rezolva acest lucru. Acest memoriu se află de ceva timp pe masa primarului Emilian Frâncu. Parțial ați făcut diligențele pentru a se rezolva problema, dar lucrurile nu s-au finalizat.

Domnul primar Emilian Frâncu: Încă o dată o să vedeți deja un pas mare făcut pentru că este al doilea punct al ordinii de zi al Comisiei de urbanism care o să încerce să găsească cu dumneavoastră o soluție. După aceea urmează discuția cu dumneavoastră cei care aveți acolo proprietăți, cu cei care sunt în chirie la dumneavoastră. Apoi vom găsi cu specialiștii soluția finală. Să știți că voi grăbi cât pot eu de repede pentru că vrea ca această zonă să nu fie o zonă de turcisme și chinezării și să fie un fel de „cartier chinezesc” al orașului ci să fie un cartier modern austriac.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind revocarea în parte a prevederilor HCL nr.189/ 25.07. 2013 referitoare la atribuirea denumirii unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea”.

Cu vot unanim se aprobă revocarea în parte prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.189/2013 prin care s-au atribuit denumiri unor artere de circulație în municipiul Râmnicu Vâlcea, respectiv punctele 5 și 6 din tabelul anexă la hotărâre, conform cărora în zona Dovali au primit denumiri două artere, respectiv ”Aleea Progresului” și ”Aleea Capricornului”.

Consecință a prevederilor alineatului precedent, Hotărârea Consiliului Local nr.228/2013 prin care s-au menținut prevederile Hotărârii nr.189/2013 se revocă.

În partea a doua a ședinței de consiliu local se înmânează titlul de « Cetățean de Onoare al municipiului Râmnicu Vâlcea » domnului Ioan St. Lazăr

Domnul primar Emilian Frâncu:Stimați consilieri, vă propun să încheiem ședința noastră de astăzi într-o notă festivă. În urmă cu exact o săptămână, forul legislativ local a luat act de o propunere venită din partea Forumului Cultural al Râmnicului și însușită cu bucurie de conducerea Primăriei prin care se propunea acordarea tilului de Cetățean de Onoare unui râmnicean de seamă. Un râmnicean care, deși nu e născut pe aceste meleaguri, a dovedit prin felurite mijloace că iubește - cu patimă, aș putea spune - aceste locuri. A făcut un tandem de excepție cu Gheorghe Deaconu la conducerea Centrului de Creație Populară, datorându-i-se, din această poziție, inițierea unor evenimente precum "Cântecele Oltului”, Învârtita Dorului”, "Cocoșul de Hurez” și multe altele. A condus și a promovat la nivel național Biblioteca Județeană, transformând-o într-o instituție modernă, într-un templu dedicat cărții. A pus piatra de temelie la numeroase societăți și asociații culturale: ”Societatea Literară ”Anton Pann”, ”Forumul Cultural al Râmnicului, Fundația Culturală ”Sfântul Antim Ivireanul” ... și lista poate continua. A fost protagonistul unor inițiative publice de excepție, la care a contribuit cu erudiția și competența sa. Este autorul unei serii impresionante de cărți de etnologie și folclor, de eseuri, critică, teorie și istorie literară sau versuri și a contribuit la apariția unor culegeri și volume de creație literară originală sau a unor documentare monografice, menite să aducă la lumină valorile culturale ale acestor locuri. Nu în ultimul rând, a fost profesor în învățământul preuniversitar și, apoi, în cel universitar. Memoriul înaintat de Forumul Cultural al Râmnicului pentru ședința Consiliului Local de săptămâna trecută cuprindea 3 pagini, scrise mărunt, cu o sinteză a activității complexe a acestei personalități. Drept urmare, prin Hotărârea cu numărul 249, s-a acordat titlul de Cetățean de Onoare pentru performanțele de excepție și meritele pe care le-a avut și le are în dezvoltarea și promovarea culturii și literaturii vâlcene, precum și în creșterea prestigiului și îmbogățirea imaginii municipiului Râmnicu Vâlcea la nivel național, domnului conf. univ. dr. Ioan St. Lazăr! Îmi revine astăzi deosebita onoare ca, în fața Legislativului local, să-i înmânez domnului Ioan St. Lazăr Diploma prin care se atestă deținerea acestui titlu - cea mai înaltă formă de recunoaștere a unor merite pe care o poate acorda Municipalitatea Râmnicului.Domnule profesor, vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru comunitatea noastră și vă urăm să vă bucurați de multă sănătate și putere de muncă, pentru a ne împărtăși, și pe mai departe, din cunoștințele dumneavoastră!

Domnul primar Emilian Frâncu îi înmânează domnului loan Șt. Lazăr diploma de Cetățean de Onoare a Municipiului Râmnicu Vâlcea.

Domnul Ioan Șt Lazăr: Mulțumesc bunului Dumnezeu că am ajuns până aici, mulțumesc mamei mele, mulțumesc soției mele care m-a înțeles și m-a ascultat, că prea mult am fost în Cetate. Astăzi, chiar în 7 octombrie, se împlinesc 40 de ani de când suntem împreună. Mulțumesc colegilor care au făcut propunerea și mulțumesc dumneavoastră, consiliului local, pentru că m-ați recunoscut. În ceea ce mă privește mă gândesc la ceea ce a spus Gherasim Cristea:”Mă cutremur la gândul că stau pe scaunul pe care a stat Antim Ivireanul”. Și eu mă cutremur că am cinstea să stau între acești oameni pe care municipiul i-a onorat cu acest titlu și mă gândesc că, tot așa, pot fi alături și Episcopul Bartolomeu Stănescu, marele om de carte, Constantin Popian, profesorul Eliodor Constantinescu, Gheorghe Popescu și poate se va găsi o soluție și pentru aceștia. În anul 2003 la conferința organizată despre frescele Cetății am nominalizat acolo mai multe personalități care au contrbuit la recunoașterea municipiului și care vor fi reprezentate într-o primă monografie. M-am considerat întotdeauna un muncitor și am avut două principii și înainte de 1989 și după: rezistența în cultură, promovarea culturii. Împreună cu colegii mei am încercat tot timpul să facem ceva care să reziste și. pentru a rămâne ceva. trebuie făcut de un meseriaș. În acest moment, o dată în viață mă gândesc să ridic principiul la două acțiuni pe care vreau să le inițiez 45 de ani în slujba culturii, artei vâlcene cu o serie de documente de la Biblioteca Județeană și o serie de manuscrise din etapa anterioară. Am în proiect o carte despre Vâlcea și vâlceni și, dacă nu anul acesta, probabil că în viitor voi reuși să o prezint. Și, pentru că sunt un om care în fiecare zi se străduiește să pună o cărămidă la edificiul Vâlcii și al culturii noastre aș vrea să vă spun că sunt un om care nu știe când va veni acea doamnă cu coasa, dar aș fi prefera să-i spun precum Arhimede ostașului roman: Nu-mi deranjați cercurile!

Doamna președinte de ședință, consilier local Dobrete Florentina Adina: „Nemaifiind alte probleme de discutat, lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina Dobrete

Red. R.M.

1 ex.


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU