Proces verbal din 05.06.2013

Proces-verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local 5 iunie 2013.pdf

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI RÂMNICU VÂLCEA

PROCES - VERBAL

Încheiat astăzi, 5 iunie 2013, în ședința extraordinară a Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, convocată prin Dispoziția Primarului nr.1559 din 04.06.2013, conform articolului 39, alin. (4) din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, la care participă: domnul secretar Toma Mihăescu, precum și 20 de consilieri locali din totalul de 23 consilieri locali în funcție. Urmare a hotărârii adoptate în ședința extraordinară din 11 mai 2013, domnul viceprimar Matei Gigi Ion va îndeplini atribuțiile conferite prin lege primarului, pe perioada suspendării de drept a mandatului acestuia.

Domnul secretar Toma Mihăescu informează că sunt prezenți 20 consilieri locali în funcție. Lipsesc motivat următorii consilieri locali: Constantinescu Cosmin Dragoș, Gherghinaru Ion și Ioniță Gheorghe. În aceste condiții domnul secretar Toma Mihăescu declară legal constituită ședința de astăzi.

În continuare, domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard prezintă ordinea de zi a ședinței, care cuprinde următoarele puncte:

 • 1. Raport și proiect de hotărâre privind avizarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea și mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea să aprobe acest plan.

 • 2. Raport și proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile de viceprimar al municipiului.

 • 3. Raport și proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147 din 20.11.2012.

 • 4. Raport și proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la remunerația directorilor și membrilor Consiliului de Administrație la SC ETA SA și SC PIEȚE PREST SA, precum și a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăți.

 • 5. Raport și proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului.

 • 6. Raport și proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33 din 12 iulie 2012.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion anunță retragerea de pe ordinea de zi a punctului doi: “Raport și proiect de hotărâre privind delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile de viceprimar al municipiului”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate, domnul președinte de ședință supune aprobării ordinea de zi a ședinței modificată care este aprobată cu vot unanim de membrii consiliului local prezenți la ședință.

La punctul unu din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind avizarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea și mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea să aprobe acest plan”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard :”Se propune aprobarea avizării Planului anual de evoluție a tarifelor pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din județul Vâlcea, precum și mandatarea domului Gigi Ion Matei ca reprezentant al municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor pentru Serviciul de Salubrizare a localităților din Județul Vâlcea”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”După cum știți a fost deja o întâlnire la Consiliul Județean cu toate localitățile implicate, respectiv membrii A.D.I. salubritate. Eu am vrut în mod special ca această decizie să fie luată în consiliul local și nu de o persoană, adică de mine. Nu vreau ca pe viitor să spună cineva că sunt mari prețurile și cine a hotărât. Dacă aveți să vă exprimați opiniile înainte de vot vă rog să o faceți și să votați în cunoștință de cauză.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind avizarea Planului anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea și mandatarea reprezentantului municipiului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din județul Vâlcea să aprobe acest plan.

Cu vot unanim se avizează Planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea, conform anexei, care face parte integrantă din hotărârea adoptată.

De asemenea, se mandatează domnul Gigi Ion Matei, viceprimar al Municipiului, ca reprezentant al Municipiului Râmnicu Vâlcea în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Serviciul de Salubrizare a Localităților din Județul Vâlcea, să aprobe Planul anual de evoluție a tarifelor pentru serviciul de salubrizare a localităților din județul Vâlcea, așa cum a fost avizat conform prevederilor de mai sus.

Întrucât punctul doi din ordinea de zi:”Raportul și proiectul de hotărâre privind delegarea unui consilier local care va îndeplini temporar atribuțiile de viceprimar al municipiului” a fost retras, la punctul trei din ordinea de zi sunt prezentate “Raportul și proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 298/147 din 20.11.2012”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard :”Se propune aprobarea desemnării de către Consiliul Local a trei persoane care să facă parte din Consiliul de Admnistrație de la SC APAVIL SA ce vor fi alese prin vot secret”.

La solicitarea domnului președinte de ședință comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier Crăciunescu Grigore:”Domnule președinte, referitor la nominalizarea candidaților pentru consiliul de administrație cred că ar fi corect ca pentru persoanele care doresc să acceadă la funcția de membru în acest consiliu de administrație la SC APAVIL SA trebuia ca plaja să fie mai extinsă și nu doar de 5 candidați admiși de compania de recrutare BDO. Ar fi bine să existe posibilitatea nalizării întregii liste și în cunoștință de cauză consiliul local să ia o decizie. Eu cred că nu ar fi fost rău dacă se prezentau și CV-urile pentru a putea vota în cunoștință de cauză, chiar dacă se votează prin vot secret. E lista celor 12 care au fost examinați de BDO și sunt admiși 10-12 să ni se pună la dispoziție întreaga listă și consiliul local să selecteze 3 sau câți poate pentru CA”.

Domnul viceprimar matei Gigi Ion:”Atenție din lista respectivă sunt admiși doar 5”.

Domnul consilier local Persu Mihai:”Din punctul meu de vedere nu este nicio diferență față de precedenta ședință, în sensul că și acum ca și atunci vă solicit ca persoanele care au fost admise de această agenție de recrutare să ne fie prezentate. Dumneavoastră ne cereți votul pentru niște persoane pe care nu le cunoaștem. Cum să votăm în necunoștință de cauză. Era normal așa cum spunea și colegul Grig Crăciunescu să avem un CV-ul al persoanelor sau eventual persoanele să ne fie prezentate. În condițiile date, parte dintre cei care se regăsesc acolo, mai puțin cei doi care au fost nominalizați de către Consiliul Județean, respectiv directorul de la Apavil și directorul de la CJ, care sunt persoane publice, restul nu-i cunoaștem. Ori, în condițiile date, nu știu cum putem să ne exprimăm un vot în cunoștință de cauză”.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:”Domnule președinte, dacă îmi permiteți să mai fac o singură corecție- insist asupra CV-ului sau asupra rezultatului din listă pentru că nu este suficient de concludent materialul prezentat. Admis înseamnă cu nota 5 sau cu nota 20 sau care a fost procedura de selecție. Putem să alegem o persoană care a fost admisă la limita de jos a punctajului sau la limita de sus a acestui punctaj. Trebuie să ne gândim bine pentru că este în derulare un contract de absorbție fonduri europene și deciziile din consiliul de administrație sunt extrem de importante care vor produce efecte bune sau rele, în funcție de deciziile pe care le ia CA-ul. Este extrem de importantă numirea fiecărui membru de acolo”.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian:”Și eu insist să-i cunosc, pentru că altfel îi tai pe toți 6 sau 5 câți sunt. Nu pot să votez pe cineva pe care nu-l cunosc, măcar două vorbe să spună despre fiecare”.

La întrebarea domnului președinte de ședință Vîrlan Eduard dacă a solicitat comisia de specialitate acest lucru, domnul consilier local Voicu Marius Iulian răspunde că el poate solicita acum să-i cunoască pe candidați.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard:”Vreau să vă spun câteva lucruri pentru că fiind reprezentantul în AGA din partea municipiului la APAVIl. Deci, această listă s-a întocmit în conformitate cu prevederile Ordonanței 109/2011. A fost aleasă o firmă de recrutare personal. Au fost stabilite 12 persoane din care la 3 dintre ele propunerea BDO este de respingere, la încă trei persoane este propunerea de reanalizare și lasă la latitudinea membrilor AGA dacă pot să facă parte din CA. Vedeți că din 12 rămân nouă și dintre aceștia trei sunt cu semnul întrebării. Din cei șase rămași este posibil ca o persoană să fie în incompatibilitate și vedeți că încet încet lista s-a restrâns. Cei de la BDO au prezentat un raport voluminos cu toate persoanele: la toate probele ce note s-au luat, ce aptitudini are fiecare, ce CV-uri, ce documente au pus la dispoziție. Au fost trei examinării deoarece conform Ordonanței 109/2011 trebuia ca un membru să aibă studii economice aplicate minim 5 ani și în primele două etape nu a fost niciun reprezentant care să îndeplinească această condiție. Zic eu că lucrurile sunt foarte clare. Părerea mea este că după ce a fost întocmită această listă și am explicat data trecută că trebuia să aibă și un vot în ADI APA Vâlcea conform legislație, dar, deoarece le-am trimis mai multe adrese am considerat că avem votul tacit al acestei asociații. Am purtat discuții și astăzi cu președintele asociației și dânsul ne-a solicitat ca să evităm alte contestații, deoarece suntem foarte întârziații cu numirea CA la această societate să aprobăm o listă ca după aceea să o avizeze și dânșii și apoi să se formeze un CA și nu mai este nicio problemă. Propunerea mea este să aprobați lista BDO mai puțin cei trei pe care dânșii au recomandat să nu-i punem în CA”.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:”Este întâmplător faptul că sunt doar cinci propuneri din cele 12 candidaturi, exact câte locuri sunt în CA la APAVIL?”

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard:”Au fost nouă din care 3 au primit recomandarea să rămână la latitudinea AGA, iar doi au fost deja nominalizați de Consiliul Județean”.

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian:”Să înțeleg că ne cereți un vot decorativ pentru că altfel nu văd lucrurile dacă ne cereți să votăm lista BDO-ului? Care mai este rolul nostru aici? Decât să ridicăm mână, nu?”

Domnul consilier local Mihăilescu Gheorghe.”Ordonanța 109/2011 are niște prevederi exprese. Nu ne transformăm aici într-o comisie de verificare a cunoștințelor unor oameni. Acolo a fost o procedură stabilită de lege pentru că APAVIL-ul are niște condiții legate de cifra de afaceri și de numărul de angajați și pentru acestea a fost nevoie ca să se facă această selecție de către o firmă de recrutare. Ei au făcut verificarea conform procedurii și a stabilit o listă din care noi trebuie să alegem. De ce nu am cerut în comisie pentru că nu ne putem transforma aici într-o comisie de audiere. Puteați să consultați în comisie, să stați de vorbă cu ei. Nu o putem prelungi la nesfârșit. Și consiliul județean și-a stabilit reprezentanții.”

Domnul consilier local Voicu Marius Iulian:”Eu nu votez fără să-i cunosc. Putem amâna pentru săptămâna viitoare”.

Urmează o serie de discuții în ceea ce privește modul de votare a candidaților pentru funcția de membru CA la APAVIL.

Domnul consilier Vețeleanu Ninel Eusebiu:”De ce nu se aplică aici și procedura de la celelalte societăți- să mandatăm reprezentantul AGA să se ocupe de acest aspect?”

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard:”Si eu tot asta v-am propus să mandatăm reprezentantul municipiului în AGA să aleagă împreună cu reprezentantul CJ în AGA membrii consiliului de administrație pentru a termina odată cu această chestiune pentru că suntem în întârziere și nu poate încheia contracte cu BERD-ul. Trebuie să facem lucrul acesta pentru că este stipulat în art.12 din actul constitutiv”.

Domnul secretar Toma Mihăescu:”Trebuie să știți că buletinul de vot va conține aceleași 5 persoane ca și data trecută care sunt declarații admiși ( expertul a declarat admiși 7 candidați, din care 2 sunt deja numiți de Consiliul Județean). Ceilalți care au rămas până la 9 sau până la 12 sunt persoane ale căror dosare au fost analizate dar nu au fost declarați admiși de către expert. Lista cu candidați admiși de noi se trimite la ADI APA Vâlcea care o cumulează cu lista de la Consiliul Județean, care după avizare o trimite la AGA APAVIL, care va trebui să aibă în vedere lista în integralitatea ei, adică și cei propuși de consiliul local și cei propuși de consiliul județean. Dacă doriți și alții în plus vă asumați un risc pe care nu vi l-aș recomanda”.

La întrebarea domnului președinte de ședință care este modalitatea de vot, domnul secretar Toma Mihăescu menționează că se aplică procedura prin tăiere a persoanelor care nu sunt dorite și de asemenea anunță că pentru a fi declarați admiși trebuie ca fiecare candidat să întrunească un număr minim de 12 voturi.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard:”Eu vă propun să votăm întreaga listă și reprezentantul AGA va fi mandatat să aleagă pe cei trei din lista respectivă.”

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Nu poate să hotărască mai bine 23 decât unul singur? Întreb și eu”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard:”Supunem la vot cine este pentru alegerea întregii liste sau numai a trei persoane?”

Domnul secretar Toma Mihăescu dorește să rectifice o situație anunțată deja și anume: fiecare candidat trebuie să întrunească un număr de 11 voturi pentru că nu sunt prezenți toți cei 23 de consilieri locali în funcție.

Domnul consilier local Crăciunescu Grigore:”Domnule președinte dacă suntem consecvenți cu noi înșine și am stabilit că reprezentantul AGA al consiliului local primește mandat special spre exemplu la Piețe Prest ce anume se modifică în organigramă, consider că și aici trebuie să procedăm la fel ca reprezentantul AGA la APAVIL să numească cele trei persoane. Dar, care sunt și cum îi selectăm?”

Domnul consilier local Țârdea Dumitru:”Aveți posibilitatea să-i votați, domnule, pentru că și el e consilier ca și dumneavoastră”.

Domnul secretar Toma Mihăescu:”Ca să nu intrați într-un conflict eu zic că trebuie să respectați prevederile ordonanței 109/2011, dar acolo nu este prevăzută necesitatea prezentării în consiliul local a candidaților, tocmai pentru a se evita ingerința politică și s-a stabilit să fie un expert independent care să-i aleagă în baza unor criterii profesionale. Deci, procedura de a se veni în consiliul local nu este o procedură legală. Dacă o acceptați și îii chemați este treaba dumneavoastră, dar nu este prevăzută în ordonanță”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard:”Cine este pentru varianta să desemnăm doar trei candidați pentru fi numiți în consiliul de administrație?”

S-au întrunit 16 voturi „pentru” și 4 voturi „împotrivă” ( următorii consilieri locali: Vîrlan Eduard, Boban Liviu Emil, Pandurașu Adrian Iulian și Pruteanu Costel Bogdan) pentru această propunere

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se aplică procedura de vot secret, iar comisia de validare a consiliului local este împuternicită, cu votul unanim al membrilor consiliului local prezenți la ședință, să se ocupe de numărarea voturilor. În continuare, se explică procedura de vot: se taie cu o linie persoanele care nu sunt dorite.

După finalizarea procedurii de vot secret comisia de numărare se retrage pentru a constata rezultatul votului.

La reîntoarecerea în sală domnul consilier Amza Valeru președinte al comisiei de numărare dă citire procesului verbal încheiat de comisie, proces verbal care face parte integrantă din dosarul de ședință. Din concluziile procesului verbal reiese următoarele: din 20 buletine de vot distribuite, voturi valabil exprimate au fost 19 și un vot nul. Din voturile valabil exprimate situația se prezintă astfel: Bălescu Ionel - 4 voturi „pentru”; Floricel Cristian Ștefan- 18 voturi „pentru”; Popescu vasile - 15 voturi „pentru”, Tănăsescu Lucian - 17 voturi „pentru” și Șindilaru Tudor - 3 voturi „pentru”.

Având în vedere rezultatul votului secret se completează art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 298/147 din 20.11.2012, cu un nou alineat, alin. (2), cu următorul conținut:

Art. 1. (2) Cele trei persoane propuse pentru a fi desemnate în Consiliul de administrație conform alin. (1), din partea acționarului municipiul Râmnicu Vâlcea sunt:

 • 1. Domnul Floricel Cristian Ștefan, cetățean român, având CNP-ul, născut în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, la data de, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, posesor al CI Seria eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de....

 • 2. Domnul Popescu Vasile, cetățean român, având CNP-ul, născut în sat Armășești, comuna Cernișoara, județul Vâlcea, la data de, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, posesor al CI Seria, eliberat de Poliția municipiului Râmnicu Vâlcea, la data de....

 • 3. Domnul Tănăsescu Lucian, cetățean român, având CNP-ul, născut în municipiul Buzău, județul Buzău, la data, domiciliat în municipiul Râmnicu Vâlcea, județul Vâlcea, posesor al CI Seria, eliberat de SPCLEP Râmnicu Vâlcea, la data de....”.

La punctul patru din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la remunerația directorilor și membrilor Consiliului de Administrație la SC ETA SA și SC PIEȚE PREST SA, precum și a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăți”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard :”Se propune ca începând cu data de 1 iunie 2013, nivelul remunerației de ședință a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la SC ETA SA și SC PIEȚE PREST SA să fie la nivelul indemnizațiilor lunare complete a unui consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea iar numărul ședințelor Adunării Generale a Acționarilor va fi de cel mult 6 întru-un an.Se propune deasemenea plafonarea remunerației pentru funcția de director la SC ETA SA și de director la SC PiEțE PREST SA la nivelul indemnizației funcției de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar al remunerației pentru membrii consiliului de administrație de la aceaste societăți la nivelul indemnizației lunare complete a unui consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea. La aceasta ați primit și o notă de completare”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul viceprimar Matei Gigi Ion:”Nu poate nimeni să oprească AGA să se întrunească de 20 de ori într-un an și trebuie să facem precizarea că vor fi plătite doar 6 ședințe. Se pot întâlni ori de câte ori este nevoie așa cum spune și legea”.

Domnul consilier local Crăciunescu Ion:”Același lucru ar trebui specificat și pentru consiliul de administrație, adică să țină ori de câte ori este nevoie dar să nu fie plătiți mai mult de o dată pe lună. Este un lucru îmbucurător dacă este specificat acest aspect pentru că vedem cu câtă nonșalanță se cheltuie banul public prin subvențiile acordate celor două unități economice. Cred că ar fi cazul să le acordăm mai multă atenție și asupra unor cheltuieli excesive care se execută prin bugetul celor două unități comerciale”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard :”Domnule Crăciunescu, în cazul consiliului de administrație, ordonanța 109/2011 spune clar că se plătesc maxim 12 ședințe pe an, dar pot să se întâlnească de ori de câte ori este nevoie”.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind unele măsuri referitoare la remunerația directorilor și membrilor Consiliului de Administrație la SC ETA SA și SC PIEțE PREST SA, precum și a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la aceste societăț, inclusiv propunerea prezentată în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă următoarele:

 • - începând cu data de 01 iunie 2013, nivelul remunerației de ședință a reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A. și S.C. PIEțE PREST S.A., va fi la nivelul indemnizației lunare complete a unui consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar aceștia nu vor fi plătiți mai mult de 6 (șase) ședințe/an ;

 • - se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ETA S.A., în baza prevederilor articolului 4.3., litera e) din Actul Constitutiv, pentru a hotărî cu privire la completarea și modificarea Actului Constitutiv, conform prevederilor O.U.G nr.109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în sensul plafonării remunerației pentru funcția de director la S.C. ETA S.A. la nivelul indemnizației funcției de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar al remunerației pentru membrii consiliului de administrație de la această societate, la nivelul indemnizației lunare complete a unui consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea ;

 • - se acordă mandat special reprezentanților Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. PIEțE PREST S.A, în baza prevederilor articolului 11.2 litera k) din Actul Constitutiv, pentru a hotărî cu privire la completarea și modificarea Actului Constitutiv, conform prevederilor O.U.G. nr.109/30.11.2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, în sensul plafonării remunerației pentru funcția de director la S.C. PIEțE PREST S.A. la nivelul indemnizației funcției de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, iar al remunerației pentru membrii consiliului de administrație de la această societate, la nivelul indemnizației lunare complete a unui consilier local al municipiului Râmnicu Vâlcea ;

 • - consecință a prevederilor de mai sus, alin.(1) al art.2 din Hotărârile Consiliului Local nr.133 și 134 din 30 mai 2013 se revocă.

La punctul cinci din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al municipiului”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard :”Având în vedere că domnul Ioniță Gheorghe și-a prezentat demisia din funcția de viceprimar al municipiului începând cu data de 1 iunie 2013 se propune Consiliului Local să ia act de de demisia acestuia din funcția de viceprimar al municipiului, acesta păstrându-și calitatea de consilier local, deasemenea se propune să se declare vacant locul de viceprimar al municipiului și să se aleagă un nou viceprimar al municipiului”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisia de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și-a prezentat avizul favorabil.

Domnul consilier local Pruteanu Costel Bogdan propune pentru funcția de viceprimar pe domnul consilier local Vîrlan Eduard.

Întrucât nu mai sunt alte propuneri această propunere va fi trecută pe buletinul de vot. Pentru numărarea voturilor se împuternicește comisia de validare a Consiliului Local cu votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți la ședință.

Urmează îndeplinirea procedurii de vot secret și se precizează modul de votare ( prin încercuire înseamnă că este de acord cu propunerea, prin tăiere înseamnă că nu este de acord cu propunerea).

După îndeplinirea procedurii de vot secret comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor.

La reîntoarcere, domnul președinte al comisiei de numărare, consilier local amza Valeru dă citire procesului verbal întocmit de comisie, proces verbal care face parte integrantă din dosarul de ședință. Conform acestuia din cele 20 de voturi valabil exprimate 17 voturi au fost “pentru” desemnarea domnului Vîrlan Eduard în funcția de viceprimar al municipiului și 3 voturi “împotrivă”.

Astfel cu 17 voturi”pentru” și 3 voturi “împotrivă” se aprobă următoarele:

 • - se ia act de demisia domnului Gheorghe Ioniță din funcția de viceprimar al municipiului, acesta păstrându-și calitatea de consilier local;

 • - consecință a prevederilor alineatului precedent se declară vacant locul de viceprimar al municipiului;

 • - se declară ales în funcția de viceprimar al municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Vîrlan Eduard, din partea Partidului Național Liberal;

 • - pe durata exercitării mandatului de viceprimar, domnul Vîrlan Eduard își păstrează statutul de consilier local.

La punctul șase din ordinea de zi sunt prezentate:”Raportul și proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33 din 12 iulie 2012”.

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard:”Se propune împuternicirea unui viceprimar ca reprezentant legal al Unității Admninistrativ-Teritoriale -municipiul Râmnicu Vâlcea pentru semnarea tuturor documentelor neceasare elaborării și implementării proiectelor cu finanțarea externă nerambursabilă ca urmare a demisiei domnului Ioniță Gheorghe”.

La solicitarea domnului președinte de ședință, comisiile de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și-au prezentat avizele favorabile.

Domnul consilier Cocoș Vasile propune pe domnul consilier local și viceprimar Vîrlan Eduard ca reprezentant legal al Unității Admninistrativ-Teritoriale - municipiul Râmnicu Vâlcea pentru semnarea tuturor documentelor neceasare elaborării și implementării proiectelor cu finanțarea externă nerambursabilă.

Nemaifiind alte discuții pe marginea celor prezentate se supune aprobării proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33 din 12 iulie 2012, inclusiv propunerea formulată în plenul ședinței.

Cu vot unanim se aprobă modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 184/33 din 12 iulie 2012, așa cum a fost modificat prin hotărârea nr. 121/2013, care va avea următorul conținut:

« Art.1. Se împuternicește domnul viceprimar, Eduard Vîrlan, ca reprezentant legal al Unității Administrativ - Teritoriale - municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru semnarea tuturor documentelor necesare elaborării și implementării proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă ».

Domnul președinte de ședință, consilier local Vîrlan Eduard: ”Nemaifiind alte discuții lucrările ședinței de astăzi s-au încheiat”.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ec. Eduard VÎRLAN


SECRETAR MUNICIPIU, jurist Toma MIHĂESCU


Red. R.M.

1 ex.