Hotărârea nr. 70/2013

hotarirea 70 - 28 martie 2013 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

MUNtCIPIUL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.70

privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 martie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.10107 din 21.03.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară și Serviciul Sport, Cultură Mass-Media prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” pentru diverse activități culturale, ca urmare a faptului că în luna martie 2013 la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea au fost înregistrate mai multe solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații sau fundații;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, sport, recreere și religie » ;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 38.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass - Media.

    SECRETAR jurisjjomgRâmnicu Vâlcea, 28 martie 2013

ANEXA LA                 2cfc>3,2o/j

IIOl /%;,;■■

Nr.

Crt.

Nr. Adresa

Solicitant

Suma

- '■

Nv          . Destinația

1.

9684/19.03.2013

Asociația Județeană de Volei din Ramnicu Valcea

5.000 de lei

Necesari pentru desfasurarea activitatii sportive, in anul competitional 2012 -2013. Menționez faptul ca aceasta asociație este reprezentata la nivelul Federației Romane de Volei, cu echipe de volei feminin si masculin, la etapele de minivolei, cădeți, juniori si seniori (o echipa care performeaza in Divizia A2 feminin si una in Divizia A2 masculin), obținând rezultate foarte bune atat in cadrul competițiilor interne, cat si internaționale.

2.

5309/12.02.2013

Clubul Sportiv

Thunder din Ramnicu

Valcea

3.000 de lei

Necesari pentru participarea la Maratonul Montan International, care va avea loc in localitatea Moeciu, in perioada 10-11 mai 2013, pe un traseu de 42 km si unde au fost invitati sa participe sportivii Constantin Trusca si Liviu Mirescu. Menționam ca sportivul Constantin Trusca a obtinut locul I la edițiile din 2010 si 2011 in cadrul competiției de la Moeciu si locul II la Maratonul Montan Cozia Calimanesti din 2012, iar sportivul Liviu Mirescu a obtinut locul III la Maratonul Montan Cozia Calimanesti din 2012. Astfel, suma solicitata este necesara pentru acoperirea unei parti din cheltuielile pentru participare, cazare, transport, masa si procurarea de echipament specific pentru competiția mai sus precizata.

3.

6847/25.02.2013

Biserica Creștina Baptista „Speranța” din Ramnicu Vâlceni

4.000 de lei

Necesari pentru realizarea unor lucrări de intretinere a lăcașului de cult, respectiv pentru reabilitarea termica. Având in vedere posibilitățile financiare reduse ale parohiei mai sus menționate, precum si faptul ca suma totala necesara este de aproximativ 34.000 lei, va rog sa analizati posibilitatea acordării sprijinului financiar solicitat.

4.

6242/20.02.2013

Clubul Sportiv lonita Center din Ramnicu Valcea

3.000 de lei

Necesari pentru deplasarea si participarea la Campionatul Balcanic de Karate de la Kragujevac, Serbia si la Campionatul Mondial de Karate Shotokan de la Istambul, Turcia,

unde vor participa sportivii Dancila Nicolae Aurelian, Cruceru Andrei Daniel, Costin Dragos Mihail, sportivi care au obtinut de-a lungul timpului numai rezultate excepționale, promovând astfel municipiul nostru atat pe plan național, cat si internațional.

5.

6255/20.02.2013

Parohia „Cuvioasa Paraschiva” din Ramnicu Vâlceni

2.500 de lei

Necesari pentru realizarea unor lucrări de întreținere a lăcașului de cult, care este supus in prezent degradării datorita intemperiilor si care reprezintă un real pericol pentru enoriașii participanti la slujbe, deoarece tencuiala tavanului sta sa cada. Având in vedere posibilitățile financiare reduse ale parohiei mai sus menționate, precum si faptul ca este singurul lacas de cult din cartierul Feteni, va rog sa analizati posibilitatea acordării sprijinului financiar solicitat.

6.

4801/08.02.2013

Clubul Sportiv Magii din Ramnicu Valcea

3.000 de lei

Necesari pentru desfasurarea activitatii sportive, in anul competitional 2012-2013. Menționez faptul ca sportivii clubului mai sus precizat (respectiv Romcescu Andrei, Fagaras Alexandru, Dabu Laura, Matei Sorina si Croitorescu Razvan) au obtinut de-a lungul timpului rezultate foarte bune la Powerliftîng, atat in campionatele naționale, cat si internaționale, promovând astfel municipiul Ramnicu Valcea atat in tara, cat si in străinătate.

7.

2373/21.01.2013

Asociația Județeană de Atletism din Ramnicu Valcea

4.000 de lei

Necesari pentru organizarea Concursului National „Memorialul Octavian Bobo Enescu”, Ediția a -Vl-a, care va avea loc pe data de 27 aprilie 2013, pe Stadionul Municipal. Menționez faptul ca la aceasta competiție vor participa, ca si in anii trecuti, numeroase cluburi sportive din tara, cum ar fi Dinamo București, Steaua București, CSM Craiova, CSU Pitești, CSM Targu Jiu, CMM București, Olimpia București, precum si personalități marcante ale vieții sportive de la noi din tara.

8.

2579/22.01.2013

Clubul Sportiv Sportmax 2007 din Ramnicu Valcea

3.000 de lei

Necesari pentru desfasurarea activitatii sportive conform calendarului competitional pentru anul 2013, Menționez faptul ca sportivii clubului mai sus precizat au obtinut, de-a lungul timpului, multe rezultate de excepție, promovând astfel municipiul Ramnicu Valcea.

9.

9439/15.03.2013

Asociația Sah Club din Ramnicu Valcea

2.500 de lei

Necesari pentru participarea la Finalele Campionatului National Individual de Sah pentru Copii, Juniori si Tineret (băieți si fete), care va avea loc la Calimanesti, in perioada 01 -12 aprilie 2013, cuprinzând următoarele probe: sah clasic, sah rapid, sah blitz si dezlegări. Menționez faptul ca Sah Club Ramnicu Valcea este situat in primele 10 cluburi din tara ca număr de medalii la campionatele din anul 2012, avand in componenta sa sportivi de valoare, care au obtinut numeroase rezultate de excepție. Pentru competiția din luna aprilie sunt nominalizati Deac Bogdan, Bunta Andrei, Motounu Vlad, Ciocan Mariasi Lacraru Karina, suma solicitata fiind necesara pentru o parte din cheltuielile cu transportul, cazarea, masa si taxele de participare si organizare.

10.

9501/18.03.2012

Fundația Informai din Ramnicu Valcea

1.000 de lei

Necesari pentru organizarea, in parteneiat cu Colegiul National Mircea cel Batran, a Concursului National Marin Sorescu, ediția a XlV-a, care va avea loc in perioada mai - iunie si unde vor participa elevi din cel puțin zece județe ale tarii.

11.

8744/12.03.2013

Asociația Seniorilor din Educație, Stiinta si Cultura Ramnicu

Valcea

1.500 de Iei

Necesari pentru organizarea unuei eveniment cultural, cu ocazia împlinirii a 75 de ani a Prof. Dr. Gheorghe Dumitrascu. Istoric cunoscut nu numai in cadrul județului nostru, ci si in întreaga tara, autor al unor lucrări de referința privind Războiul de Independenta, editând volume privind documentele județului Valcea si înființând numeroase reviste cu cultura, Dl. Dumitrascu este unul dintre intelectualii vâlceni remarcabili, care au pus alaturi de colegii sai, bazele înființării Asociație „Forumul Cultural al Râmnicului”, una dintre cele mai prestigioase organizatii culturale din Râmnic.

12.

5718/15.02.2013

Asociația Rrosiny din Ramnicu Valcea

500 de lei

Necesari pentru organizarea unor evenimente, cu ocazia zilei de 1 Iunie, respectiv „Ziua Internaționala a Copilului”, la care vor lua parte copiii din asociație, care au aptitudini sportive, creative, artistice si care compun poezii sau povesti.

13.

40535/16.11,2012 si

40534/16.11,2012

Asociația Culturala Irina Satchi din Ramnicu Valcea

5.000 de lei

Necesari pentru organizarea a doua concursuri, după cum urmeaza: Concursul National de Interpretare LiedArt, organizat in parteneriat cu Liceul de Arte „Victor Giuleanu” si care se adreseaza elevilor din liceele de arta (cls. IX-XII) si ai școlilor populare de arte (anii 1, II, III). Acesta se va desfasura in perioada 10-11 mai 2013, pe doua secțiuni, fiecare avand probe si cerințe specifice, urmate de premierea concurentilor, care va avea loc la Filermonica „Ion Dumitrescu”; Concursul de critica muzicala „Cella Delavrancea”, ediția a 111-a, organizat in parteneriat cu municipalitatea si cu Biblioteca Județeană „Antim Ivireanul” si care se va desfasura in paralel cu Festivalul „Tinere Talente”, in intervalul 13-15 mai 2013.

TOTAL:

38.000 lei

V1CEPR1MAR, /

ION GIG1 MATEF

' '' \ l\ .

DIRECTOR ECONOMIC, ION LEPADATWU

DIRECTOR JURIDIC, PETRE CAZAN/

COMPARTIMENTUL CULTURA, SPORT SI TINERET, IOANA CRISTESCU