Hotărârea nr. 298/2013

hotarirea 298 - 28 noiembrie 2013 - aprobare structura personal nedidactic 2013- 2014

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.298 privind aprobarea structurii personalului nedidactic pentru învățământul preuniversitar de stat și învățământul preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea, 2013*2014

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 noiembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.40082 din 21.11.2013, întocmit de Direcția Resurse Umane, prin care se propune aprobarea structurii personalului nedidactic pentru învățământul preuniversitar de stat și învățământul preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013-2014;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în temeiul prevederilor art.25 din Hotărârea de Guvern nr. 538/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru finanțarea învățământului preuniversitar de stat, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând seama de adresa Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea nr. 5289 prin care a comunicat situația centralizatoare pentru personalul nedidactic din învățământul de stat și învățământul preșcolar din municipiu;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind 22 de voturi „pentru” din numărul membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă structura personalului nedidactic pentru învățământul preuniversitar de stat și învățământul preșcolar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul 2013-2014, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.

CONTRASEMNEAZĂ PENTRu) LEGALITATE, SECRETAR MUNICIPIU,

jurist Ion DIpOIU


Râmnicu Vâlcea, 28 noiembrie 2013

Nr. Cod școală crt.


Nume școală


Localitatea Nedidactic


Suprave- îngrijitor Muncitor Magaziner Paznic Portar Șofer Total Vacante TOTAL ghetor                                                                 ocupate


1

845802

COLEGIUL ECONOMIC

Rm.Vâlcea

8

6

1

1

8

1

9,00

2

960494

COLEGIUL ENERGETIC

Rm.Vâlcea

28

1

17

8

3

0

29

1,5

30,50

3

792213

COLEGIUL FORESTIER

Rm.Vâlcea

22

14

8

0

22

5

27,00

4

740416

COLEGIUL NATIONAL "ALEXANDRU LAHOVARI"

Rm.Vâlcea

13

10

2

1

13

1

/W*

5

740404

COLEGIUL NATIONAL "MIRCEA CEL BATRIN"

Rm.Vâlcea

26

2

12

9

2

2

27

2

/fo^oo

6

740521

COLEGIUL NATIONAL DE INFORMATICA MATEI BASARAB

Rm.Vâlcea

11

9

2

11

4

r 2

\W’°®

7

745155

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL MICUL PRINȚ

Rm.Vâlcea

2,5

2,5

2,5

w

8

745181

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM NORMAL NR6

Rm.VșIcea

2

2

2

2,0ff

9

740571

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT COZI A

Rm.Vâlcea

12

9

3

12

12,00

10

745088

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATA

Rm.Vâlcea

15

10

5

15

1

16,00

11

791738

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT N BALCESCU

Rm.Vâlcea

8,5

6

2,5

8,5

1

9,50

12

745090

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT NORD1

Rm.Vâlcea

14

10

4

14

1

15,00

13

745117

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT NORD 2

Rm.Vâlcea

17

12

5

17

1

18,00

14

745222

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT NR 14

Rm.Vâlcea

3

3

3

3,00

15

1125170

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT OSTROVENI 1

Rm.Vâlcea

14

9

5

14

14,00

16

1125182

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT OSTROVENI 2

Rm.Vâlcea

13

8

5

13

13,00

17

1125194

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM

PRELUNGIT OSTROVENI 3

Rm.Vâlcea

10

5

5

10

1

11,00

18

1153684

GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM PRELUNGIT TRAIAN

Rm.Vâlcea

10

7

3

10

1

11,00

19

1182831

LICEUL "ANTIM IVIREANU"

Rm.Vâlcea

7,5

8

8

2

10,00

20

740600

LICEUL DE ARTE "VICTOR GIULEANU"

Rm.Vâlcea

3

2

1

3

3,00

21

1225580

LICEUL TEHNOLOGIC "CAPITAN

NICOLAE PLESOIANU”

Rm.Vâlcea

12,5

1

5,5

5

3

14,5

3

17,50

22

1182788

LICEUL TEHNOLOGIC "GENERAL MAGHERU"

Rm.Vâlcea

12,5

1

5

6

1

13

1

14,00

23

114887

LICEUL TEHNOLOGIC "HENRI COANDA"

Rm.Vâlcea

13

10

3

13

13,00

24

740519

LICEUL TEHNOLOGIC FERDINAND 1

Rm.Vâlcea

19,5

11

4

2

2

19

8

27,00

_25

1182790

LICEUL TEHNOLOGIC OLTCHIM

Rm.Vâlcea

19,5

0,5

11

5

4

20,5

20,50

26

1124308

ȘCOALA GIMNAZIALA ANTON PANN

Rm.Vâlcea

5

1

6

3

9,0027

1153672

ȘCOALA GIMNAZIALA COLONIE

Rm.Vâlcea

2,5

2,5

2,5

1

3,50

■ C

28

740868

ȘCOALA GIMNAZIALA IOAN

GHEORGHE DUCA

Rm.Vâlcea

5,5

3

2

0,5

5,5

0,5

6,00

29

1244055

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 10

Rm.Vâlcea

8

6

2

1

9

1

10,0#

30

740624

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 4

Rm.Vâlcea

6,25

4,25

2

6,25

31

740636

ȘCOALA GIMNAZIALA NR 5

Rm.Vâlcea

10

6

1

2

9

1

32

740612

ȘCOALA GIMNAZIALA TAKE IONESCU

Rm.Vâlcea

6

5

1

6

3

jfclz

33

1268130

SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX SF NICOLAE

Rm.Vâlcea

15

‘      2

5

6

1

2

16

4

20M

*

TOTAL

375,75

7,5

240,75

104,5

3

23

3

0,5

382,25

48

430,25

Mr. crt.

Cod școală

Nume școală

Localitatea

Nedidactic

Supraveghetor

îngrijitor

Muncitor

Magaziner

Paznic

Portar

Șofer

Total ocupate

Vacante

TOTAL