Hotărârea nr. 28/2013

Hotarirea 28 - 30 ianuarie 2013 - aprobare retea scolara 2013-2014

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.28

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2013-2014

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 ianuarie 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.2632 din 23.01.2013, întocmit de Serviciul Administrație Publică Locală și Reglementări, prin care se propune aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2013-2014;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de avizul conform nr.365 din 30.01.2013 al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea;

în temeiul prevederilor Legii nr. 1/2011 a educației naționale;

în baza ari 36, alin.(2), art.45, alin,(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, a Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Arf.1. Se aprobă rețeaua școafâ 3IMIOT 081 ) I

municipiul Râmnicu Vâlcea pentru anul școlar 2013-2014, conform anexei, care face parte

integrantă din prezenta hotărâre,

Art.2. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico-Financiare;

  • - Direcției Resurse Umane;

  • - Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea.
    REȚEAUA ȘCOLARA A UNITĂȚILOR D


    2013-2014 DI


:]Jwi 2&&Hcnte

INVATAMANT PREUNIVERSITAR^RENTRU ANUL ȘCOLAR MUNICIPIUL RAMNICU VALCEA

1

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Nr. 4

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 97

1.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - struct u

M’-a arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Cazanesti

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Cazanesti, 90

1.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - struct a—■

arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Copacelu

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Copacelu, nr. 182

2

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

Școala gimnaziala

Numele

Colonie

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Caporal Hanciu, nr. 1

2.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structau

arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Colonie

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Caporal Hanciu, nr. 1

2.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structuj

e         arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Stolniceni

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Stolniceni, nr. 168

3

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazial

|Scoala gimnaziala

Numele

Nr. 10

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Luceafărului, nr. 7

4

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica

Unitatea de invatamant pt. invatamântui primar/gimnazieH

Școala gimnaziala

Numele

Anton Pann

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Lucian Blaga, nr. 3

5

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimnazJal

Școala gimnaziala

Numele

I.Gh.Duca

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Marasesti, nr. 14

6

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gîmnazial

Școala gimnaziala

Numele

Take lonescu

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 128

7

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

7.1

7.2

Unitatea de invatamant pt. invatamantul primar/gimriazJal

Școala gimnaziala

Numele

Nr. 5

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

Bdul Tudor Vladimirescu, nr. 127

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structw____________m r~a arondata AR

Denumirea AR

Școala gimnaziala Goranu

Denumirea nivelului școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

Str. Straubing, nr. 39

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - strucfc «___________* ra arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Goranu

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Str. Goranu, nr. 20

8

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 1

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Aleea Teilor, nr. 5

8.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - strucx'S:«__ra arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Nr. 17

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Aleea Teilor, nr. 5

9

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

9.1

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Dumbrava minunata

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 85

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - struct w              «"o arondata AR

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Lizuca

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 96

10

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Nr. 14

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Nicolae lorga, nr. 20

11

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

11.1

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Traian

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Grigore Procopiu, nr. 8

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - struct«___________m ra arondata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Nr. 16

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa                                                                                               |Str. Nicolae Titulescu, nr. 11, bl. 85 bis

12

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ>

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 3

Localitatea

Ramnicu Val cea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Ostroveni, nr. 2

13

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

13.1

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Nord 1

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Rapsodiei nr. 9

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - struc-fc          ra arondata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Nr. 7

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 178

14

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program normal Nr. 6

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Marin Sorescu, nr. 3A

15

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

15.1

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Nicolae Balcescu

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Bdul Nicolae Balcescu, nr. 30

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - struc *__a r~a arondata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Nr. 2

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

Bdul. Tudor Vladimirescu, nr. 27

16

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Ostroveni 2

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Aleea Zorelelor, nr. 2

17

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Cozia

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Regina Maria, nr. 14

18

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

18.1

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program normal Micul Prinț

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Grai Praporgescu, nr. 3

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - structui w----- ----- ».-■ arondata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Grădiniță cu program normal Toți Sfinții

Denumirea nivelului școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Grai Praporgescu, nr.9

19

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Numele

Grădiniță cu program prelungit Nord 2

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PREȘCOLAR

Adresa

str. Constantin Brancusi, nr. 7

20

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau licea 1

Liceu tehnologic

Numele

Liceul tehnologic General Magheru

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL                        .. ________

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 43

21

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau lice^ 1                             (Colegiu

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

22

Unitatea de invatamantcu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau

1 ioc

-

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

23

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ>

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau

1

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

24

Unitatea de invatamantcu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau

—-—- ■ _

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

25

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau

Iîc^ce

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

26

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau

1 i

=“*■

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

27

Unitatea de invatamantcu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau

Colegiul de Silvicultura si Protecția Mediului

Ramnicu Valcea

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

str. Calea lui Traian, nr. 195

eem!

Colegiu național

Colegiul National Mircea cel Batran

Ramnicu Valcea

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

str. Carol I, nr. 41

=*l

Colegiu național

Colegiul National de Informatica Matei Basarab

Ramnicu Valcea

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

str. Henri Coanda, nr. 21

E3l

Liceu vocational

Liceul de Arte "Victor Giuleanu"

Ramnicu Valcea

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL

str. Popa Șapca, nr. 7

Colegiu

Colegiul Economic

Ramnicu Valcea

LICEAL, PROFESIONAL

Str. Calea lui Traian nr. 91

Colegiu

Colegiul Energetic

Ramnicu Valcea

GIMNAZIAL, LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

str. Aleea Sergiu Purece, nr. 10

| Colegiu National

Numele

Colegiul National Alexandru Lahovari

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

GIMNAZIAL, LICEAL

Adresa

str. Grai Praporgescu, nr. 19

28

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau lices

K

Liceu tehnologic

Numele

Liceul Tehnologic Henri Coanda

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Henri Coanda, nr. 23

29

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau lice«

Liceu tehnologic

Numele

Liceul Tehnologic Oltchim

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

Adresa

str. N. Balcescu, nr. 26

30

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau lice^sa ■

Liceu

Numele

Liceul Antim Ivireanu

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL, LICEAL, POSTLICEAL

Adresa

str. Republicii, nr. 19

31

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (F*J)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau lico «

Liceu vocational

Numele

Seminarul Teologic Ortodox “Sf. Nicolae”

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat

LICEAL

31.1

Adresa

str. Antim Ivireanu, nr. 17

Unitatea de invatamant rara peisonaiiiaie juricxic^ci siruc^

Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar inferior sau Q

lata ak

Școala gimnaziala

Denumirea AR

Școala gimnaziala Waldorf

Denumirea nivelului școlarizat

PRIMAR, GIMNAZIAL

Adresa

str. Calea lui Traian, nr. 170

31.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - struc

____XB

r~a arondata AR

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Grădiniță

Denumirea AR

Denumirea nivelului școlarizat

Adresa

32

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau 1 ic^

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

32.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - strui«z^-*=L

Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar inferior sau

Denumirea AR

Denumirea nivelului școlarizat

Adresa

32.2

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - strucz^            _

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Denumirea AR

Denumirea nivelului școlarizat

Adresa

33

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pt. nivelul secundar superior sau 1

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

33.1

Unitatea de invatamant fara personalitate juridica - stru <

Unitatea de invatamant pentru nivelul secundar inferior sau < ~

Denumirea AR

Denumirea nivelului școlarizat

Adresa

34

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Grădiniță cu program prelungit Waldorf

PREȘCOLAR

str. Calea lui Traian, nr. 170

1

Liceu tehnologic

Liceul tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu

Ramnicu Valcea

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

str. Gabriel Stoianovici, nr. 5

ra arondata AR

■"n n azi al

Școala gimnaziala

Spiru Haret

PRIMAR, GIMNAZIAL

str. Știrbei Vodă, nr. 111

ra arondata AR

Grădiniță

Grădiniță cu program normal Nr. 5

PREȘCOLAR

str. Știrbei Vodă, nr. 113

> 1

Liceu tehnologic

Liceu Tehnologic Ferdinand 1

Ramnicu Valcea

LICEAL, PROFESIONAL, POSTLICEAL

str. Aleea Teilor, nr. 1

_____«_Jt ra arondata AR

■mm m n azi al

Școala gimnaziala

Nr. 13

PRIMAR, GIMNAZIAL

str. Nichita Stanescu, nr. 1

Grădiniță

Grădiniță cu program normal Teleki

Ramnicu Valcea

PREȘCOLAR

Adresa

35

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

36

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

37

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru educație timpurie

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

38

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru nivelul postliceal

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

39

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru nivelul postliceal

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

Adresa

40

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica (PJ)

Unitatea de invatamant pentru nivelul liceal

Numele

Localitatea

Nivelul școlarizat

|str.1 Mai, nr. 14

Grădiniță

Grădiniță cu program prelungit Happy Kids

Ramnicu Valcea

PREȘCOLAR

Str. Știrbei-Vodă nr.107

Grădiniță

Grădiniță cu program normal Sfanta Ioana Antida

Ramnicu Valcea

PREȘCOLAR

Str. Matei Basarab, nr. A4

Grădiniță

Școala Piticot Academy

Ramnicu Valcea

PRIMAR, CLASA PREGĂTITOARE AVIZATA

Str. Fețeni nr. 8

Școala postliceala

Școala Postliceala F.E.G.

Ramnicu Valcea

POSTLICEAL

str. Aleea Teilor, nr. 1

Școala postliceala

Școala sanitara postliceala Carol Davila

Ramnicu Valcea

POSTLICEAL

str. Matei Basarab, nr. 27B

Club sportiv

Club Sportiv Școlar

Ramnicu Valcea

LIC

[Adresa                                                         ____ _                                                                                                                                   _______________________________________________________|str. Carol 1, nr. 45 bis                                    __________________

41

Unitatea de invatamant cu personalitate juridica < ■—____

Unitatea de invatamant pentru nivelul liceal______

Palatul Copiilor

Numele                              ________

Palatul Copiilor                                    ______________

Localitatea

Ramnicu Valcea

Nivelul școlarizat                                  ________ ____

LIC

Adresa

Scuarul Mircea cel Batran, nr. 1_______