Hotărârea nr. 277/2013

hotarirea 277 - 28 octombrie 2013 - aprobare lista solicitanti indreptatiti sa primeasca o locuinta sociala

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul Râmnicu vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR. 277

privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.36093 din 22.10.2013, întocmit de Direcția Dezvoltare Locală, prin care se propune aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate rezultată ca urmare a punctajului obținut, precum și a listei solicitanților care, la data analizării dosarelor, nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de acces prevăzute de lege;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și de arhitectură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 179/28/2012 prin care, la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea, a fost constituită comisia socială de analiză a solicitărilor privind repartizarea locuințelor sociale, fiind stabilite, totodată, atribuțiile acesteia;

în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr.23/2013 prin care au fost aprobate criteriile pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor sociale, precum și lista actelor justificative prin care solicitant! i le vor depune în vederea analizării cererilor;

în temeiul prevederilor Legii nr.114/1996 privind locuințele, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr.1275/2000 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(6), art.45, alin.(1) și art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă lista solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate rezultată ca urmare a punctajului obținut, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. (1) Se aprobă lista solicitanților care, la data analizării dosarelor, nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor condițiilor prevăzute de lege pentru accesul la o locuință socială, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  • (2) Solicitanților prevăzuți la alin.(1) li se va aduce la cunoștință motivul respingerii dosarelor, precum și faptul că, la data când întrunesc toate condițiile prevăzute de lege referitoare la criteriile de acces, pot depune o nouă cerere.

  • Art.3. Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și cele referitoare la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa instanței de contencios administrativ competente, potrivit legii.

  • Art.4. începând cu data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr.45/2010 privind aprobarea listei solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială își încetează aplicabilitatea.

  • Art.5. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

- Direcției Dezvoltare Locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Florentina Adina DOBRETEANEXA NR.1

Lista solicitanților îndreptățiți să primească o locuință socială, în ordinea de prioritate rezultată ca urmare a punctajului obținut

NR

NUMELE SI PRENUMELE

punctaj

CRT

TITULARULUI

2013

1

OTVES MIHAELA

45

2

RENTEA MARIA

37

3

STANCA CAMELIA

36

4

SANDULESCU MARILENA GEANINA

35

5

BENEDICT VICTOR EMIL

35

6

GORUNESCU ILIODORA

35

7

MACIUCEANU FLOREDANA

35

8

OLARU GHEORGHE

35

9

MACIUCEANU ION

34

10

IACOB AUGUSTIN

34

11

GHERGHE MARIANA

33

12

BRUMAR IULIA

33

13

LINCAN MARIA ANDREEA

33

14

LINCAN IONUT DANIEL

33

15

GĂINUȘE MARIA-MAGDALENA

33

16

STANCU FLOREA SORIN

32

17

TRIFAN GEANINA

32

18

CALIN IOANA

32

19

MOTRUNA ELENA

31

20

BALA MARIETA

31

21

SZEMCZINA ADRIAN

31

22

MANGUCI VIOLETA

31

23

CASAPU GEORGE-ADRIAN

31

24

CRINGUSI AUREL

31

25

POPA LARISA ELENA

31

26

NICU CONSTANTIN

31

27

ROMAN DENISA MARIA

31

28

PITESTEANU MARIANA

31

29

BUGIULESCU VICTOR

I               31

30

DESPOIU MARIA-MAGDALENA

30

31

LUCIU MARIA

30

32

DRAGOMIR GHEORGHE

30

33

DRAGOMIR MARIA-CECILIA

30

34

MIHALCEA MARIA

30

35

BRINZAN IOANA

30

36

GUTOIU MIHAI-MADALIN

30

37

BOLOVAN ANA FLORINA

30

38

CONSTANTINESCU ELENA CORINA

30

39

CORBEANU ANA MARIA

30

40

MAFTEI FLORIN

29

41

LEONARD CONSTANTIN

29

42

LEONARD LUISA-GEORGETA

29

43

NEACSU NUTI

29

44

DINCA IOANA

29

45

DINCA VALERICA

29

46

SOGOR ELENA

29

47

SOGOR ALEXANDRU

29

48

FIRIZA MARIANA-CLAUDIA

29

49

DINU NICULINA

29

50

DINU MARIUS CLAUDIU

29

51

OANCEA CARMEN

29

52

RADULESCU VICTOR

29

53

ZAMFIRACHE VIOREL

29

54

OPREA FILOFTEIA

29

55

IFRIM MIHAICA

29

56

DIMULESCU CONSTANTIN

28

57

TENEA VASILE EMANUEL

28

58

FULGA ELENA

28

59

AVRINTESCU CARMEN-LILiANA

28

60

LASCU MARIETA

28

61

DINU MARIA

28

62

PASARE DUMITRU

28

63

DOBRITOIU LUCIAN CONST

28

64

DOBRITOIU MARIA CARMEN

28

65

NITA GEORGIANA MADALINA

28

66

BONDOC GHEORGHE LUCIAN

28

67

PLESA MARIAN

28

68

MANICEANU CRISTINA

28

69

VLAD DANIELA

28

70

DUMITRESCU TOABES ANDREI

28

71

MICU PETRE

28

72

MICU ANCUTA

28

73

TILVIC ELENA ERMINA

28

74

ȘTEFANI VASILICA

27

75

TURU MIHAELA

27

76

COPUZARU IULIANA

27

77

CIONEA ROBERT-ADRIAN

27

78

BONDREA MARIANA

27

79

BRUMARU GABRIEL-NICOLAE

27

80

CATRINOIU EVELINA

27

81

TUFOI CRISTINA MARIA

27

82

VLADOIU ELENA

27

83

ANCUTA GHEORGHITA

27

84

ANESCU ANA VALENTINA

27

85

RUSU NECULAI

27

86

PONOV NARCISA ELENA

27

87

KELEMEN SILVIA

27

88

MITITELU MARIA SORINA

27

89

NISTOR GABRIEL

27

90

MIHAI CONSTANTIN

27

91

DIMULETE DOBRIN CONSTANTIN

27

92

MOTANTAN ELVIRA

27

93

LAZAR VERONICA

26

94

ILINCA FLORINELA-MIHAELA

26

95

CHIRCA MIRELA-IOANA

26

96

STOIAN ION

26

97

HATIEGANU IONUT-MARINEL

26

98

ROBESCU NICOLITA

26

99

DINU VALERICA

26

100

CIRTALA MARIANA

26

101

MIHALACHE LAURENTIU

26

102

MIHALACHE ELENA

26

103

MELCIOIU FLORIN

26

104

NICOLESCU DANIELA MARIA

26

105

MIHAI MIHAELA GABRIELA

26

106

NITU VASILICA CRISTINA

26

107

IANA ADRIANA

26

108

PONOV ION FLORIN

26

109

MUSTATEA MONICA

26

110

POPA MARIA MAGDALENA

26

111

EFTIMIE GHEORGHE BOGDAN

26

112

EFTIMIE ADINA

26

113

MIRICA MIHAELA ELENA

26

114

LAZAR SORIN DANIL

26

115

F1ERA CONSTANTIN MARIUS

26

116

LINCAN MARIUS

26

117

MIRUT MARIA MAG DALE NA

26

118

MIELCIOIU ION

26

119

PAUNA DANIELA

26

120 .

GIORLOIU ANGELA

26

121

SAIA MADALINA

26

122

IVU PETRU MIHAI

26

123

STEFANESCU ADINA-MARIA

25

124

MARIN GHEORGHE-GABRIEL

25

125

MARIN LAURA

25

126

CAMATA GABRIEL

25

127

HOANTA ROBERT -GABRIEL

25

128

OLTEANU DUMITRU

25

129

OLTEANU ELVIRA

25

130

CONSTANTINESCU GHE.CRISTIAN

25

131

BALAN MARCELA

25

132

SLUJITORU IOANA-CLAUDIA

25

133

IAGARU GABRIELA

25

134

GLAVAN CONSTANTIN-MARIUS

25

135

PARCIUC SIMONA

25

136

MIHAILESCU MARIA AUGUSTINA

25

137

NOADA MADALIN LIVIU

25

138

DUTU FLORINELA MADALINA

25

139

TISMANARU CONSTANTIN

25

140

DIACONU MARIUS FLORINEL

25

141

ZAMFIRESCU MARINELA

25

142

LERA MIRCEA

25

143

LERA ELENA DANIELA

25

144

CIRCIAG ELENA CLAUDIA

25

145

TRASCA ION

25

146

BARBU CORNEL MUGUREL

25

147

MUSTATEA VERGIU MARIAN

25

148

POPA DUMITRU

25

149

DOSPINA MIHAELA CRISTINA

25

150

SERBAN ION OLIVEER

25

151

RADUCA MIHAELA CLAUDIA

25

152

PIRVU NICOLETA RALUCA

25

153

STOICA MIHAIL ROMULUS

25

154

MOCANU ELENA CLAUDIA

25

155

CIRSTEA MARIA-MANUELA

25

156

NEAGOE ELENA

25

157

PIRVU MIHAELA

25

158

NEGREA MARIAN CĂTĂLIN

25

159

NEGREA ALEXANDRA CRISTINA

25

160

ANGHELOIU MARIA SORINA

25

161

MORCOSOIU GHEORGHE

25

162

PASARE ADINA GABRIELA

25

163

PATRU FLORIN

25

164

DANCIU DUMITRU DANIEL

25

165

UDREA NICOLAE ROBERT

25

166

SURD NICOLAE

25

167

TONESCU VERGI NIC A

24

168

BUCA SANDA-CLEOPATRA

24

169

POPA ADELA

24

170

MIHALCEA CAMELIA-LUMINITA

24

171

MANAFU LILIANA

24

172

CATANOIU ELENA-ALINA

24

173

ANGHELOIU ELENA-VIORICA

24

174

CIRSTEA ADRIAN

24

175

ILINESCU IULIAN

24

176

PANTILICA MARIA

24

177

DRAGOMIR VALERICA

24

178

PODARU MARIA MAGDALENA

24

179

TAPIRLUE IRINA MARIA

24

180

GRIGORESCU CRISTI MARIANA

24

181

POPA DUMITRU

24

182

PRODEA RAMONA NICOLETA

24

183

PRODEA ION IRINEL

24

184

PRODEA LARISA DIANA

24

185

DRAGOESCU MARIA MADALINA

24

186

NICA CONSTANTIN

24

187

NICA AURELIA

24

188

TUDOR GEORGIANA IULIANA

24

189

TUDOR VASILE

24

190

GOJNETE MARIA

24

191

TUTULESCU ANDRADA

24

192

GRECU ADRIAN DUMITRU

24

193

RADUCAIONUT ALEXANDRU

24

194

STOICA ANA LAVINIA

24

195

STROIE RODICA

24

196

NICOLAESCU ELENA SIMONA

24

197

NICU FLORENTINA

24

198

DOGARU FLORINA CLAUDIA

23

199

DOROBANTU VICTOR-MARIAN

23

200

NICOLAESCU MIHAELA-GABRIELA

23

201

BRUMARU MIHAI-DANIEL

23

202

TUFOI ELENA-ALEXANDRA

23

203

DORCU ANISOARA

23

204

FRONIE MARIUS

23

205

DAN NICOLAE MARIAN

23

206

PREDESCU ADRIAN ION

23

207

MANDA LIGIA MARCELA

23

208

BARBU MIREL

23

209

BARBU ELENA

23

210

CHIRITESCU NICOLAE

23

211

CIUREA GABRIELA IOANA

23

212

CIUREA GHEORGHE

23

213

SIMON VICTORIA

23

214

DUGULAN ALEXANDRU

23

215

PETRACHE ALINA

23

216

LISARU ARGENTINA

23

217

BERBECEL SIMONA VASILICA

23

218 .

DINESCU ELENA GABRIELA

23

219

MIREA ELENA

23

220

POPESCU STEFANIA NECTARA

23

221

DANALACHE SAVU GEORGETA

23

222

PREOTEASA PAUNA DUMITRU

23

223

PREOTEASA PAUNA ANA MARIA

23

224

AVRINTE ADELA CONSTANTINA

23

225

MICUȚI ANDREEA NATALIA

23

226

MITRAN IU LIANA

23

227

BELEI MIHAELA

22

228

VOLINTIRU ANGELICA

22

229

NICOLAESCU CLAUDIU

22

230

DINU RODICA

22

231

NEAGOE NICOLETA

22

232

OPRIS LUCIAN IONUT

22

233

OLARU DANIEL

22

234

TITA ADINA ELENA

22

235

DUMITRASCU MIHAELA

22

236

OLTEANU MARIA LILI

22

237

TRASCA MARIANA

22

238

FOLTEA TOMA

22

239

LISARU GHEORGHE OVIDIU

22

240

MATEI TEODORA

22

241

RACHELLI NARCIS ROLLANDO

22

242

PETRICA ELENA

22

243

DANALACHE SAVU DORIN

22

244

NITU GEORGE LUCIAN

22

245

GAITAN C RIȘTI NA

22

246

TIREI ALEXANDRU IULIAN

22

247

STEFANESCU ALINA DIANA

22

248

GUNIE PREDESCU LILIANA

22

249

GUNIE PREDESCU LUCIAN

22

250

GIORLOIU IOANA NICOLETA

______ 22

251

DUMITRU MARIA SIMONĂ

22

252

DINU VALENTIN CRISTIAN

22

253

CISMARU CLAUDIA ANTONETA

22

254

UDREA CONSTANTIN

21

255

LIOVICIU MARIA-CRISTINA

21

256

PAL GHEORGHITA ILEANA

21

257

POPA MARIA

21

258 .

TEODORESCU GHEORGHE BOGDAN

21

259

PISLEAG GEORGETA

21

260

LEONTE DOINA

21

261

DEACONU MONALISA

21

262

URUCU CONSTANTIN ALIN

21

263

OLARU MARIA DANIELA

21

264

OLARU MARIAN

21

265

AVRAM DUMITRESCU ION COSMIN

21

266

STROIE IOANA RAMONA

21

267

DRAGULESCU CONSTANTIN

21

268

DRAGULESCU FANICA

21

269

SUBRESCU DANIELA ELENA

21

270

RACHERU BEATRICE MIHAELA

21

271

AMZA VICTOR

21

272

AMZA FLORENTINA CRISTINA

21

273

POPA PETRUTA CAMELIA

21

274

MODRESCU ADINA-ELENA

20

275

VOICESCU FELICIA

20

276

CATEA DOBRITA CRISTIANA

20

277

STANCIU FLORIANA-ADELA

20

278

NISTORESCU ALEXANDRU IONUT

20

279

STROIE ELENA LOREDANA

20

280

TEODOSESCU ȘTEFAN EUGEN

20

281

BUCATARU ANDREEA PETRUTA

20

282

RADULESCU AUGUSTIN

20

283

BANIȚA MARIA GHEORGHITA

20

284

FLORICEL LOREDANA ALEXANDRA

20

285

TARARA MARIA

20

286

TARARA TUDOR NICOLAE

20

287

ARICIU LILIANA

20

288

ANGHERU ANA MARIA

20

289

ANGHERU GHEORGHE MARIAN

20

290

BAZAVAN DANIELA

20

291

POPA RALF LUCIAN

20

292

ENE VALENTIN

20

*

293

CONSTANTIN ANISOARA

19

294

SORLEI MARIA

19

295

DEACONESCU MARIAN EMILIAN

19

296

BADESCU ANGELA

19

297

PRUNA MIHAELA LARISA

19

298 *

RACHINAANA MARIA

19

299

MITU IONUT CĂTĂLIN

19

300

TARARA CLAUDIA

19

301

CRIHANA CORNELIA

19

302

BANITAIULIAN

19

303

CHIRITESCU ELENA

19

304

POPA LIVIA GEORGIANA

19

305

MUTU OANA CORNELIA

19

306

MUTU LAURENTIU DUMITRU

19

307

ION DANUT-STEFAN

18

308

GHIOACA FLORIN

18

309

BAJKO ȘTEFAN

18

310

MOSTEANU CONSTANTA

18

311

VIRA ELENA

18

312

NICULICIOIU MIHAELA

18

313

MOCOFANU SAVA

18

314

PIETREANU ANA MARIA

18

315

BOLOVAN ELENA

18

316

DOBRITA ANA MARIA

18

317

DUMAN SENDRESCU FLORENTIN

18

318

PREDESCU ION LIVIU

18

319

CIOCEA NICOLAE

18

320

MOTOC ELENA DANIELA

18

321

FLORESCU CRISTIAN

18

322

DUTULESCU FLORIN

17

323

COSTINEL VASILE IULIAN

17

324

PROTEASA VASILE

17

325

DRUGEA GLIGORAS

17

326

ANDREOIU CRISTINA TAMARA

17

327

GALBACS MARIANA-OLGA

17

328

GEORGESCU ELENA ALINA

17

329

SCARLACIUC LACRAMIOARA

17

330

FLORESCU IOANA

17

331

STANISOR COSMIN CONSTANTIN

17

332

TUDOR GHEORGHE CRISTIAN

17

333

PETRESCU MARIUS

16

334

CIULIN PAUL VALENTIN

16

335

MACIUCEANU FELICIA EMILIA

16

336

CHIRU MIHAI

16

337

CHIRU DELIA

16

338

RADU MIHAELA

16

339

POPESCU MARIN

16

340

ZMARANDA GEORGETA DANIELA

16

341

ZMARANDA CONSTANTIN IONEL

16

342

SMARANDOIU MARIA CĂTĂLINĂ

16

343

MUTU ALINA IONICA

16

344

STOIAN MARIA CRISTINA

16

345

BOYDAK ANA MARIA

16

346

CALDARARU SIMONA

15

347

DINCU MARIA MADALINA

15

348

POPOVICIVALERICA

15

349

HERASCU DRAGOS MIHAIL

15

350

BUNESCU IONUT ROMICA

15

351

UDREA LAURENTIU GHEORGHE

15

352

DITA MARINELA

14

353

ZAMFIRESCU VICTOR

14

354

DINU ALEXANDRA ELENA

14

355

BOSOAGA DENISA

14

356

BARBU MIA MARIANA

14

357

ANESCU MARIA

13

358

DRAGAN ELENA MARILIN

13

359

GIUPANA CONSTANTIN

13

360

BARBU VALENTIN

12

361

IOSCA DANIELA

12

362

TUFEANU ALEXANDRU

12

363

VASILESCU DUMITRU DAN

12

364

SPIRLEANU ROXANA NICOLETA

12

365

CIOBANICA MARIA MIHAELA

11

366

HARPA DAN MARIAN

10

367

DARAGIU PUIU VASILE

9


COMISIA dl. Olteanu Marin _________

dl. Pruteanu Costel Bogdan dl. loniță Gheorghe_______

dl. Gherghinaru Ion_______

dna. Preda Maria Carmen


Lista soiicitanților care, la data analizării dosarelor, nu au făcut dovada îndeplinirii tuturor condițiilor de acces prevăzute de lege


NR.

NUMELE SI PRENUMELE

MOTIVUL RESPINGERII DOSARULUI

CRT

TITULARULUI

1

ALEXANDRU FLORIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

2

ALISTAR MIHAELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

3

AMZA SILVIU MIHAI

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

4

ANDREI ELENA GEORGIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

5

ANDREI ILIE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

6

ANDREI ION LEONARD

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

7

ANDREOIU CRISTINA TAMARA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

8

ANESCU FLORIN BOGDAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

9

ANTONESCU CRISTINA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

10

ANTONIE DANIELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

11

ANTONIE ELENA CAMELIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

12

ANUTA FLORENTINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

13

APOSTOL CORINA-ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

14

APOSTOL ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

15

APOSTU MARIUS DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

16

ARAPU NICOLAE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

17

ASAVEI CONSTANTIN RAZVAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

18

AVRAM NICOLAE LUCIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

19

AVRAMESCU VASILE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

20

AVRINTE EUGEN DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

21

BADEA ELENA ELISIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

22

BADESCU LAURENTIU DAN

cerere renunțare dosar

23

BAICU FLORIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea

24

BAJAN DUMITRU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

25

BAJAN ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

26

BALA ION ADRIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

27

BALAN GHEORGHE ILIE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

28

BALAN MADALINA-MIHAELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

29

BALASA DAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

30

BALASA NICOLETA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

31

BALASOIU FLOAREA CARMEN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

32

BANESCU MARCU GEORGIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

33

BARBU MIMAI ALIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

34

BARBULESCU CLAUDIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

35

BARBUSI DORU IONEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

36

BARBUSI IONELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

37

BAZAVAN GHEORGHE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

38

BEDREAGA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

39

BEJAN MARIA MADALINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

40

BEJENARU CONSTANTIN

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

41

BELU CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

42

BENEDICT EDUARD DAMIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

43

BERBECE IONELA IRINA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

44

BIZOI FLORIN LUCIAN

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

45

BOBOACA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

46

BODESCU CONSTANTIN

are / a avut locuință în proprietate

47

BODESCU LOREDANA MIHAELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

48

BODOI MIHAELA GHEORGHITA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

49

BOGDAN MARIUS

are / a avut locuință în proprietate

50

BOGOSLOV MARIA

are / a avut locuință în proprietate

51

BONCAN ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

52

BONDOC ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

53

BONTA IOAN ALEXANDRU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

54

BORBELI MARINEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

55

BORNAC ALEXANDRU IONUT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate In vederea analizării acestuia

56

BORNEA VIORICA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

57

BOSOAGA DENISA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

58

BOTOCAN ALIN-IONUT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

59

BOULETU (SUCILEA) DIDINA

are / a avut locuință în proprietate

60

BRANESCU ALEXANDRU

are 1 a avut locuință în proprietate

61

BRANESCU CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

62

BRATU ALINA LARISA

are / a avut locuință în proprietate

63

BRINZA FLORICA

are / a avut locuință în proprietate

64

BRINZOI ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

65

BRINZOIU AURA CRISTINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

66

BRODEALA SIMONA MARIA

are / a avut locuință în proprietate

67

BROSCUȚA ELENA NICOLETA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

68

BUCHEAN ISABELLA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

69

BUCIU ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

70

BUDI ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

71

BUDIALBERT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

72

BUDI CRISTINELA-MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

73

BUDI VIOLETA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

74

BUDULAN ADINA FLORENTINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

75

BUDULECI MARIA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

76

BUGA CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

7?

âUlLESCO ROxANA MIHaELÂ

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea

78

BULIGA ANCA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

79

BURNAZ VASILICA CAMELIA

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

80

BUSE MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

81

BUSUROI DANIEL NICOLAE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

82

CAIAN ADELINA MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

83

CALDARAS LUCICA

are / a avut locuință în proprietate

84

CALDEANU MIHAELA BIANCA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

85

CAPANU ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

86

CAPANU MARIUS IONUT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

87

CATANA ILEANA SILVIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

88

CATRINOIU VIORICA NICULITA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

89

CAZACU ANAMARIA

are / a avut locuință în proprietate

90

CAZAN ELENA IULIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

91

CEBUC IU LIANA-AN ISO ARA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

92

CEBUC NICOLAE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

93

CENUȘA PETRU

are / a avut locuință în proprietate

94

CERBU S1MONA MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

95

CERCEL COSMIN NICOLAE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

96

CERCEL OLGA

are / a avut locuință în proprietate

97

CHESNOIU MARIAN CĂTĂLIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

98

CHESOIU CLAUDIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

99

CHIRA GABRIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

100

CHIRHOC CONSTANTIN COSMIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

101

CHIRHOC FLORIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

102

CHIRITA DENISA ELENA

cerere renunțare dosar

103

CHITIAN GEORGE MADALIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

104

CHIVARAN.ILEANA FLORENTINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

105

CHIVU MIHAI

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

106

CIOBANICA MARIN MARIUS

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

107

CIOBANU MARIUS

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

108

CIOBANU MIHAI IULIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

109

CIOBANU NICOLETA DIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

110

CIOBOTEA FLORINA ADELINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

111

CIOBOTEA ION MARIUS

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

112

CIOCIRLAN DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

113

CIOLACU COSMIN PETRE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

114

CIONICA ION CLAUDIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

115

CIONICA MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

116

CIONTEA PAULA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

117

CIRCIUMARU ELENA DENISA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

1Î8

CIRCIUMARU FILOFTEIA-FLORINA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

119

CIRJAN ILIE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

120

CIRSTEA MARIANA DANIELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

121

CIRTOG VASILE DANIEL

are / a avut locuință în proprietate

122

CIUCA ANDREEA ISABELLA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

123

CIUCA MARIA CRISTINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

124

C1UCU DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

125

CIUCU MARIA SIMONA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

126

CIUCU MARIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

127

CIUFU LAURENTIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

128

CIUFU LAURENTIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

129

CLENCI GHEORGHE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

130

CLENCI MARIA ANDREEA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

131

CLIPICI DUMITRU DAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

132

CLOSAN IOSEPHINE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

133

CLOSAN MARIAN PETRU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

134

COCOLOS ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

135

COCOS DUMITRESCU ANCA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

136

COCOȘI NICOLAE

are / a avut locuință în proprietate

137

CODREANU CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizârii acestuia

138

CODREANU MARCELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

139

COJANU NISTOR

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

140

COJOCARETE CONSTANTIN IONUT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

141

COJOCARII MARIA LUIZA

cerere renunțare dosar

142

COJOCARII OANA-MAGDA

are / a avut locuință în proprietate

143

COLESNIUC AURORA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

144

COMAN CARTUSANU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

145

COMANITA CARMEN RODICA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate.în vederea analizării acestuia

146

CONSTANTIN GHEORGHE ADRIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

147

CONSTANTIN IONELA

are / a avut locuință în proprietate

148

CONSTANTINESCU ALEX

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

149

CONSTANTINESCU ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

150

CONSTANTINESCU ELENA DANIELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

151

CONSTANTINESCU MIHAELA CARLA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

152

CORBEANU IONEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

153

COSTINESCU CRISTIAN CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

154

COTARGA OVIDIU -ION

depășește venitul mediu net lunar pe persoană

155

COTOILA GEORGE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

156

CRAIOVEANU ELENA CLAUDIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

157

CRETU ELEONORA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

158

CRETU TELES MIRCEA ȘTEFAN

are / a avut locuință în proprietate

159

CROITORU IUSTIN ADRIAN

are / a avut locuință în proprietate

160

CRUCERU ALEXANDRU

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

161

CRUTESCU VIORICA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

162

CUCU MARIUS

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

163

CULEANU ANA

are / a avut locuință în proprietate

164

CUMPANASOIU MIHAELA-CORINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

165

CUZA MARIOARA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

166

DAHORE DIANA MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

167

DAN CRISTIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

168

DANILA MARIUS

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

169

DASCALU ELENA ANDREEA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

170

DATCU FLORIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

171

DEACONESCU ELENA CLAUDIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

172

DEACONESCU RAZVAN IONUT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

173

DEACONU CORINA IOANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

174

DEACONU DOINITA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

175

DIACONESCU MARIUS

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

176

DIACONII DUMITRU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

177

DIACONU MIHAIL IONUT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

178

DIACONU ROBERT MARIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

179

DICULESCU PETRE DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

180

DINESCU IONUT ALEXANDRU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

181

DINGA FLORI AN GAVRIL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

182

DINGA MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

183

DINU ANE MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

184

DINU CONSTANTIN

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

185

DOBEANU DUMITRU-IULIAN

are / a avut locuință în proprietate

186

DOBRA OLIVIA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

187

DOBRE CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

188

DOBRE MARIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

189

DOBRE NICULINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

190

DOBRETE FLORIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

191

DOBRICA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

192

DOBROSASCHI MIHAELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

193

DOGARU ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

194

DOGARU ROXANA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

195

DOROBETE ILIE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

196

DOSPINA DUMITRU DANIEL

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

197

DOSPINA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

198

DOSPINOIU GHEORGHE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

199

DRAGAN MARIAN

are / a avut locuință în proprietate

200

DRAGANESCU CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

201

DRAGHICESCU SILVIA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

202

DRAGHICI ALINA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

203

ORAGHICI MARILENA-IONICA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

204

DRAGOMIR MELANIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

205

DRAGOMIR VASILICA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

206

DRAGUSIN LAURENTIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

207

DUDUIALA NICOLAE SORIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

208

DUICULETE LIGIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

209

DUMBAR MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

210

DUMBRAVA ANTON EUGEN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate.în vederea analizării acestuia

211

DUMITRANA ANGELICA

are / a avut locuință în proprietate

212

DUMITRANA ANGELICA

are / a avut locuință în proprietate

213

DUMITRANA MARIAN-OVIDIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

214

DUMITRAS RAMONA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

215

DUMITRESCU LUMINIȚA PETRIA

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

216

DUMITRU CONSTANTIN AUREL

are / a avut locuință în proprietate

217

DUMITRU CONSTANTIN CRISTIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

218

DUMITRU LAURENTIU CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

219

DUTA NICOLITA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

220

DUTU ELENA GABRIELA

are / a avut locuință în proprietate

221

ENACHE CĂTĂLINĂ GINA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

222

ENACHE DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

223

ENE VALENTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

224

EPISTATU VALENTINA

are / a avut locuință în proprietate

225

EPURE MADALIN-GIGI

are / a avut locuință în proprietate

226

FABIAN ȘTEFAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

227

FILIP SANATICA actual Stoian Sanatic

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

228

FITA MIHAELA CRISTINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

229

FLOREA MARIUS CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

230

FLOREA RODICA MARINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

231

FLORESCU CARMEN MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

232

FLORESCU ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

233

FLORI AURELIA

are / a avut locuință în proprietate

234

FULGER ADRIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

235

FULGER MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

236

FURDUIILIE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

237

GABAR VASILE

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

238

GALICE MÂRINELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

239

GAMAN MIHAELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

240

GAMATOIU CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

241

GANTA GHEORGHE LAURENTIU

depășește venitul mediu net lunar pe persoană

242

GASPAR ȘTEFAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

243

GAVRILOIU MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

244

GEONEA VASILE CĂTĂLIN

are 1 a avut locuință în proprietate

245

GHEBREA MIHAI

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

246

GHEORGHE NICOLETA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

247

GHEORGHE SEBASTIAN FLORIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

248

GHEORGHICA DANIELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

249

GHERGHE NICOLAE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

250

GHERGHINA CLAUDIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

251

GHITA CATI

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

252

GHITA MADALINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

253

GIBA DUMITRU LAURENTIU

are / a avut locuință în proprietate

254

GIORLOIU ELENA LUMINIȚA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

255

GIRLEANU ȘTEFAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

256

GIUMALA VĂDIM

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

257

GLODEANU ELENA-ANCA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

258

GOGIU ADRIAN CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

259

GOGOAȘA GHEORGHITA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

260

GRAJDAN NfCULAE

are / a avut locuință în proprietate

261

GRAMA MONICA DIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

262

GRANCEA MARINELA RODICA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

263

GRAORIONUT LAURENTIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

264

GRIGORE GABRIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

265

GRIGORESCU ALEXANDRU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

266

GUGU ALINA-MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

267

GURIȚA GINA CLAUDIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

268

GYULAI ADRIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

269

HODINA ION

are l a avut locuință în proprietate

270

HODOROGEA COSTEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

271

HORICA ALEXANDRA DENISA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

272

HORICA LIDIANA ADRIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

273

HORICA SILVIU ȘTEFAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

274

IACOB ANGELICA

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului: are notificare pentru incetarea contractului

275

IACOB ILEANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

276

IACOB MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

277

IACOB NICOLETA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

278

IACOB SOMNA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

279

IACOB ZALIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

280

IANCOVESCU CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

281

IANCOVESCU DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

282

IANCU FLORENTIN ADRIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

283

IBRIAN CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

284

ILIE ELENA MADALINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

285

ILIE ELENÂ

are / a avut locuință în proprietate

286

ILINCA ANCA MARINELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

287

ILINESCU MARIA LAURA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

288

IOANA CLAUDIA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

289

IOANA DUMITRU IONUT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

290

IOANA ELENA LARISA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

291

ION ȘTEFAN STELIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

292

ONESCU IONELA DENISA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

293

ONITA IOAN-BOGDAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

294

IONITA MARIUS GABRIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

295

IORDACHE ADRIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

296

IORDACHE ELENA DENISA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

297

IORDACHE IDE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

298

1RIMESCU FLORINA CORINA

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

299

IRIMESCU MIRELA FLORENȚA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

300

1SAROIU SERGIU LAURENTIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

301

ISTOCESCU IONELA ALINA

are / a avut locuință în proprietate

302

IVAN CRISTIAN DANIEL

are / a avut locuință în proprietate

303

IVAN VASILE CRISTIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

304

IVANCU ALEXANDRU SORIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

305

IVANCU IONUT DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

306

IVANESCU FLOREA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

307

KISZELA MAGDALENA

hotarare judecătorească de evacuare dintr-un spațiu proprietatea municipiului Rm.Vâlcea

308

KRECH IOAN-ALIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

309

LAKATOS FRANCISC

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

310

LAPUSOIU TANIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

311

LAUTARU FLORIN LAURENTIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

312

LAZAR GEORGIANA CRISTINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

313

LAZAR RAZVAN

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

314

LAZARESCU NATALIA ELISABETA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

315

LUCA MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

316

LUMINEANU MARIA

are / a avut locuință în proprietate

317

LUNGOCI BIANCA MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

318

LUNGU TEODORA VICTORITA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

319

LUPAN ELENA VALENTINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

320

LUPU ELENA CRISTINA

cerere renunțare dosar

321

MACOVEI ELENA CAMELIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

322

MAGHER CARMEN-FLORICA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

323

MAGUREANU LAURA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

324

MANDA ELENA EMANUELA

cerere renunțare dosar

325

MANEA GHEORGHE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

326

MANEA MATACUTA IULIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

327

MANGU GEORGE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

328

MANOLACHE NICOLETA CAMELIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

329

MĂRĂCINE LILIANA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

330

MĂRĂCINE VASILE ALIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

331

MARCULESCU GABRIEL-LIV1U

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

332

MARIN REMUS DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

333

MARINOIU MARIANA DANIELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

334

MARUNTELU IONUT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

335

MATEESCU FLORENTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

336

MATEI ELISABETA FELICIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

337

MEHEDINTîU EMILIA-MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

338

MEHEDINTU OVIDIU-GEORGE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

339

MELCESCU AMALIA TAISIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

340

MELCIOIU GHEORGHE OVIDIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

341

MELINESCU ALEXANDRU COSMIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

342

MELINESCU MARIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

343

MICU MARIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

344

MIELCIOIU ELISABETA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

345

MIERCAN NARCISA CALINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

346

MIHAI DANIELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

347

MIHAI ELISABETA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

348

MIHAI LILIA MIHAELA

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

349

MIHAI MIHAELA DANIELA

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

350

MIHAI NICOLAE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

351

MIHAI SORINELA GHEORGHITA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

352

MIHAILA ELENA CARMEN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

353

MIHALACHE SEVER

are / a avut locuință în proprietate

354

MIHALCEA ELENA NICOLETA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

355

MIHALCEA GEORGE ȘTEFAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

356

MILIAN ADRIAN

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

357

MILIUTA (COMAN) ANDREEA CRISTINA

are / a avut locuință în proprietate

358

MIRON ELENA CARMEN

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

359

MITALA CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

360

MITALAIULIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

361

MITCA COSMIN CLAUDIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

362

MITRACHE BOGDAN

are / a avut locuință în proprietate

363

MITRACHE- ELENA MAGDALENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

364

MITU ELENA-LUIZA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

365

MIU APOLODOR IULIAN

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

366

MIU ELENA DANIELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

367

MOISESCU MICHEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

368

MOJOIU ELENA

are / a avut locuință în proprietate

369

MOLDOVEANU RÂUL MIHAI

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

370

MOMOC IOANA DIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

371

MORARU MARIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

372

MORMONEA EMILIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

373

MOSCALU CARMEN COSMINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

374

MOSCALU MARIUS CODA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

375

MOTRUNA ELENA-MIHAELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

376

MOTRUNA RADU-CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

377

MUNTEANU MARIA-GEORGIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

378

MUNTEANU MARILENA SIMONA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

379

MURESAN DANIELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

380

MUSTATA MIRCEA MARIUS

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

381

NADOLU IU LIANA C RIȘTI NA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

382

NAFLIU ION MARIUS

are / a avut locuință în proprietate

383

NEACSU ANA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

384

NEACSU DUMITRU-REMUS

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

385

NEAGU DANUT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

386

NEAGU MARIA DIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

387

NEAGU ROXANA ALINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

388

NEFERU ADRIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

389

NEGOESCU NICOLAE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

390

NEGRESCU MADALINA

are / a avut locuință în proprietate

391

NENITOIU RAMONA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

392

NICA MARCEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

393

NICOLA CONSTANTIN

are / a avut locuință în proprietate

394

NICU ALEXANDRU VALENTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

395

NICULESCU ADRIAN NICOLAE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

396

NICULESCU CRISTINA IONELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

397

NINEACA IONESCU ALEXANDRU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

398

NISTOR MAGDALENA MARIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

399

NISTOROIU MARIA DENISA

are / a avut locuință în proprietate

400

NITA ION LEONARD

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

401

NITA MIHA1 POMPILIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate in vederea analizării acestuia

402

NITAVASILE TRAIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

403

NITU ANETA

are / a avut locuință în proprietate

404

OANCEA ION ALEXANDRU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

405

OLARU FLORIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

406

OLARU LI VIU NICOLAE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

407

OLARU NADIA

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

408

ONACA NICOLAE-EMILIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

409

ONOGEA CĂTĂLIN GHEORGHE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

410

OPREA OVIDIU

are / a avut locuință în proprietate

411

OPREA RODION -NICOLAE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

412

OPREA ROXANA IOANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

413

OPRISOR CLAUDIA

are / a avut locuință în proprietate

414

ORACEL GHEORGHE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

415

PAIU ALINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

416

PAL ANA MARIA

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

417

PANA ELENA LUMINIȚA

are / a avut locuință în proprietate

418

PANDELICA FLORIN ARGENTIN

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

419

PARASCHIVESCU ANDY

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

420

PARIA MARIA-TATIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

421

PĂROS BOGDAN LUCIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

422

PĂROS ELENA DIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

423

PASTRAMA FLOAREA

are / a avut locuință în proprietate

424

PATIRNEA DUMITRU-VASILE

are / a avut locuință în proprietate

425

PATRAN VASILE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

426

PATRAS DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

427

PATRAS MAQALINA IOANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

428

PATRULESCU ILIE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

429

PAUNA DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

430

PAVEL ELENA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

431

PERIAN MADALIN-ȘTEFAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

432

PERIAN MARIN

are / a avut locuință în proprietate

433

PERPELEA DOREL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

434

PETRESCU ADRIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

435

PETRESCU CONSTANTA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

436

PETRESCU VERONICA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

437

PETRUT IULIU SI LVI AN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

438

PICIU MARIA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

439

PIETRARU MARIANA GEORGETA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

440

P1RCALABOIU ILEANA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

441

PIRNEA MARIA TATIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

442

PIRNECI ELENA

are / a avut locuință în proprietate

443

PIRNECI NICOLAE OVIDIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

444

PIRVOIU ION

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

445

PISTEA CLAUDIU-LEONARD

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

446

PITIGOI CRISTIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

447

POIENARU ROBERT-CANTEM1R

are / a avut locuință în proprietate

448

POPA ALEXANDRU

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

449

POPA CIRLIG BOGDAN MARIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

450

POPA CIRLIG IOAN ANDREI

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

451

POPA ELENA-ALINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

452

POPA FLOAREA

depășește venitul mediu net lunar pe persoană

453

POPA ILEANA DANIELA

cerere renunțare dosar

454

POPA LIVIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

455

POPA LUMINIȚA VASILICA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

456

POPA SILVIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

457

POPESCU ADRIAN NICOLAE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

458

POPESCU ANDREEA GEORGIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

459

POPESCU CONSTANTIN ADRIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

460

POPESCU CONSTANTINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

461

POPESCU ELENA MAGDALENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

462

POPESCU FILOFTEIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

463

POPESCU GEANI

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

464

POPESCU MIHAELA CRISTINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

465

POSIRCA CLAUDIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

466

POSTEUCA MARIAN-VASILE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

467

PREDA ROMEO VALENTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

468

PRODAN MIRCEA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

469

PUIA VISAN ION

are / a avut locuință în proprietate

470

PUIU ELENA DANIELA

are / a avut locuință în proprietate

471

PUȘCA STELIAN OVIDIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

472

RACIULETE DANIEL-CRISTIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

473

RADU ANTONETA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

474

RADU DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

475

RADU FLORENTINA IONELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

476

RADU ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

477

RADU MARIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

478

RADU MIHAI

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

479

RADULESCU RAFAELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

480

RAGUSITU ELENA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

481

RIZEA LUMINIȚA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

482

RIZEA MARIUS ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

483

ROMAN MARIA

are / a avut locuință în proprietate

484

ROSCA FLOAREA CRISTINA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

485

ROSOAGA DANIELA-MARIA

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

486

ROȘU VASILICA CRISTINA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

487

ROTARU CARMEN GINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

488

RUJA MARIUS ADELIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

489

RUJAN IOANA

are / a avut locuință în proprietate

490

RUSANDOIU MIHAELA-ALINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

491

SAMU KALMAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

492

SANDU SILVIA

are / a avut locuință în proprietate

493

SAVIN DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

494

SEFLEA CATALIN-EMIL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

495

SELARU IONEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

496

SELAVIRTEA MARIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

497

SERBAN CONSTANTIN DANIEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

498

SERGHIE GHEORGHE NARCIS

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

499

SERGHIE IU LIANA DENISA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

500

SIMIDREAN ION

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

501

SIMIDREANU MARIUS

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

502

SIMION CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

503

SIMION NICOLAE-MARIUS

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

504

SIMON ROBERT MARIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

505

SIRBU ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

506

SIRBU GHEORGHE

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

507

SOARE IONUT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

508

SOGOR CRISTIAN

are / a avut locuință în proprietate

509

SORESCU LILIANA

are / a avut locuință în proprietate

510

SORICI MARIA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

511

SPATARELU DRAGOS

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

512

STAICU DANIELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

513

STAMATIE ELENA

are / a avut locuință în proprietate

514

STAN FLORIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

515

STAN SIMONA

deține in calitate de chiriaș o alta locuință proprietatea municipiului

516

STANCIU CORINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

517

STANCIU CORINA FLORENTINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

518

STANCIU ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

519

STANCIU MARIA RAMONA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

520

STANCIU MARIANA MAGDALENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

521

STANCIUCU LUISĂ LARISA

are / a avut locuință în proprietate

522

STANCU PETRE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

523

STATIE ILIE*

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

524

ȘTEFAN ADRIAN ION

are / a avut locuință în proprietate

525

ȘTEFAN ANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

526

ȘTEFAN DIANA-VASILICA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

527

ȘTEFAN DUMITRU

are / a avut locuință în proprietate

528

STEFANESCU ANDREI CĂTĂLIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

529

STEFANESCU CRISTINA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

530

STEFANESCU MARIA ALEXANDRA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

531

STEFANOVICI ELENA LOREDANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

532

STINGĂ ALEXANDRA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

533

STOIAN FLORIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

534

STOIAN VILMA

cerere renunțare dosar

' ■—

535

STOICA AIDA SIMONA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

536

STRACHINESCU CRISTINA MARIANA

evacuata dintr-un spațiu de locuit proprietatea municipiului Rm. Vâlcea

537

SUCHEL VICTOR CLAUDIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

538

SURDU ION

cerere renunțare dosar

539

TAMPA ELENA ALEXANDRA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

540

TAMPA VIOREL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

541

TANASE ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

542

TANASIE RODICA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

543

TARALUNGA MARIAN-CRISTIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

544

TARLEA ALEXANDRU NICOLAE

are / a avut locuință în proprietate

545

TARTAREANU NICOLAE-CLAUDIU

are / a avut locuință în proprietate

546

TATU CONSTANTINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

547

TATU LENUTA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

548

TELESPAN ANDRADA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

549

TENEA NICOLAE ALEXANDRU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

550

TICLEANU ELENA MADALINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

551

TILEAADELINA ELENA

are 1 a avut locuință în proprietate

552

TIRS ION

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

553

TITA ADELINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

554

TITOIU IOSIF CLAUDIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

555

TOGU GURIȚA DUMITRU

nu a completat dosarul cu toate documentele solicitate în vederea analizării acestuia; soția a avut locuință în proprietate

556

TOGU GURIȚA MARIANA

are / a avut locuință în proprietate

557

TOMA SAMU ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

558

TOMESCU MARILENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

559

TONOIU ADELINA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

560

TRASCAU RODICA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

561

TRON ALIN IONUT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

562

TRUSCA CONSTANTIN-ADRIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

563

TUDOR ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

564

TUDOR MAGDALENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

565

TUDOR VALERIA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

566

TUDOSIE TOMITA

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

567

TUFOl GABRIEL FLORIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

568

TURMEI MADALINA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

569

UNGUREANU RAZVAN FLORENTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

570

URECHE NICULINA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

571

UTA MARIAN-LAURENTIU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

572

VĂDUVĂ ALINA ELENA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

573

VĂDUVĂ GEORGETA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

574

VĂDUVĂ GHEORGHE

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

575

VĂDUVĂ ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

576

VARZARU NICOLETA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

577

VASILIU CAMELIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

578

VASILIU MADALIN DARIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

579

VATAFU TIBERIU-CONSTANTIN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

580

VEZELOVICI GHE-ION-ALEXANDRU

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

581

VIERU DRAGOS

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

582

VILCU CRISTINA

cerere renunțare dosar

583

VINTILESCU ANGELICA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

584

VISAN ION

nu are domiciliul stabil in municipiul Rm.Vâlcea

585

VISAN ION-VIOREL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

586

VlSAN VASlLE ROMEO

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea

587

VLADU ELENA-DANIELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

588

VLADU MIHAIL DANUT

are / a avut locuință în proprietate

589

VLADUT STEFANIA MIHAELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

590

VLANGAR IONUT ADRIAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

591

VOCHESCU CAMELIA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

592

VOICA GHEORGHE LEONARD

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

593

VOICESCU ALEXANDRA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

594

VOICU ROBERT IONEL

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

595

VRABIE SEBASTIAN ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

596

ZABAVA GHERGHE

are / a avut locuință în proprietate

597

ZAHARIA DANUT

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

598

ZAMFIRACHE MARIUS BOGDAN

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

599

ZAT GABRIELA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

600

ZIDARU ANDREEA DIANA

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia

601

ZMARANDACHE ION

nu a completat dosarul cu documentele solicitate în vederea analizării acestuia


COMISIA dl. Olteanu Marin___________________

dl. Pruteanu Costel Bogdan^ dl. loniță Gheorghe dl. Gherghinaru Ion ______

dna. Preda Maria Carmen