Hotărârea nr. 261/2013

hotarirea 261 - 28 octombrie 2013 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 261

privind efectuarea unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 28 octombrie 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 36084 din 22.10.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară și Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie" pentru diverse activități culturale, ca urmare a faptului că la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea au fost înregistrate mai multe solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații sau fundații;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement și ca urmare a propunerii formulate în plenul ședinței ca pentru Fundația «Micul Gates» să fie alocată suma de 2000 lei în loc de 1000 lei;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, sport, recreere și religie »;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 31.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă ia îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Compartimentului Comunicare, Sport, Cultură.Râmnicu Vâlcea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro


Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură

ANEXA LA H.C.L.2^7

!i 1        .<■ i ' 1 i 7 S •

_

Nr. crt

Nr. adresa

Solicitant

Suma solicitată

(lei)

Suma propusă spre aprobare (lei)

Destinătia t

1

32.789/

26.09.20123

Asociația Club Sportiv Ossian Râmnicu Vâlcea

10.000

5000

Pentru a asigura continuitate în pregătirea echipei de baschet feminin în noul sezon competițional 2013-2014. Echipa de baschet a promovat în elita baschetului național însă negăsind resurse financiare pentru înscrierea și participarea în Liga Națională este nevoită să participe în continuare în campionatul regulat Liga 1,2013-2014.

2

24.374/

12.07.2013

Parohia Sfinții ARHANGHELI, Cătunul Aranghel, Râmnicu Vâlcea

15.000

4000

în vederea achiziționării de materiale de construcții pentru reabilitarea bisericii cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail si Gavril”. Biserica “Sfinții Arhangheli”-fostul Schit Arhanghel - este un schit vechi de

aproape 500 de ani, astăzi Monument Istoric, pomenit des in hrisoavele domnești ale vremii.

3

35996/22.10.2013

HCM Torok

4000

4000

Mecesar participării la turneul nr.2 de handbal feminin junioare 3, competiție desfășurată a Râmnicu Vâlcea, în perioada 08-10 noiembrie 2013, sub egida Federației Române de Handbal.

4

32639/25.09.2013

Asociația Județeană de Volei Vâlcea

10.000

3000

Necesar derulării activităților anului competițional emis de Federația Română de Volei.

Asociația Județeană de Volei Vâlcea este reprezentată la nivelul federației Române de Volei cu echipe de volei feminin și volei masculin - minivolei, la nivel de cădeți, juniori și seniori (echipă de divizia A2 feminin și A2 masculin). De asemenea, ambele echipe de divizia A2 seniori sunt înscrise în anul competițional 2013-2014, obținând rezultate foarte bune la nivel național.

5

35773/21.10.2013

Asociația Județeană de Judo Vâlcea

7000

3000

Necesar organizării și premierii sportivilor participanți la ediția a V-a a Cupei Râmnicului la judo.

35413/17.10.2013

Asociația Corală „Sfântul Antim” -ACSA

3000

3000

Necesar susținerii activității cultural-educative pe care fanfara „Gabriel

Dhaborschi” o desfășoară în municipiul Râmnicu Vâlcea.

De-a lungul timpului Fanfara „Gabriel Chaborschi” a devenit un adevărat „brand” al orașului Râmnicu Vâlcea, obținând numeroase premii la concursuri naționale și nternaționale.

35501/17.10.2013

Asociația Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” - Filiala Județeană Vâlcea

6000

3000

Necesar editării ucrărilor „Oameni ai Vâlcii la ceas aniversar. Schițe de portret” și „Personalități militare române. Generalul de brigadă Nicolae N. Mazilu (1927-2012)”.

35140/15.10.2013

Organizația 22 Vâlcea

2000

2000

Necesar organizării unui eveniment dedicat veteranilor și urmașilor de veterani de război.

35588/18.10.2013

Liviu Popescu

2000

1200

n vederea tipăririi cărții ,TANIJA” la editura .Scrisul românesc” din Craiova.

Aceasta este a cincea carte scrisă și publicată de domnul Liviu Popescu, toate celelalte patru bucurându-se de un real succes în rândul cititorilor vâlceni și nu numai.

34055/07.10.2013

Fundația „Micul

Gates”

2000

2000

în vederea acoperirii cheltuielilor generate de premierea elevilor participanți la concursul de informatică „Micul Gates”.

Acest concurs se desfășoară sub auspiciile Colegiului Național de Informatică .Matei Basarab” din Râmnicu Vâlcea și se află deja la a XlV-a participare.

33177/30.09.2013

Asociația Rrossiny

1500

800

Necesar reeditării cărții .Floare de colț” - in memoriam poet Rosiny, comemorarea a 10 ani de la deces. Volumul de poezii și povești „Floare de colț” a fost cerut de mai multe asociații și fundații care sprijină copiii defavorizați.