Hotărârea nr. 245/2013

hotarirea 245 - 30 septembrie 2013 - modificare stat de functii Politia Locala

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR.245

privind modificarea Statului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.5993 din 13.09.2013, întocmit de Poliția Locală, prin care se propune, începând cu data de 1 octombrie 2013, modificarea statutului de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea, ca urmare a promovării examenului în grad imediat superior, conform Raportului final nr.5998 din 13.09.2013;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură;

In temeiul prevederilor art.63-65 din Legea nr. 188/1999, privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Titlului III, Cap.IV, Secțiunea a 2-a din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(3), lit. b), art. 45, alin.(1) si art.115 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. (1) începând cu data de 1 octombrie 2013, se modifică statul de funcții al Poliției Locale a municipiului Râmnicu Vâlcea prin transformarea unui număr de 15 posturi, după cum urmează:

 • - postul de referent, grad principal, clasa 27, gradația 2 din cadrul Serviciului Financiar Contabilitate, Achiziții Publice, Administrativ, SSM se transformă în post de referent, grad superior, clasa 31, gradația 2, în cadrul aceluiași serviciu (poziția nr.5 din Statul de funcții);

 • - postul de referent, grad asistent, clasa 25, gradația 3 din cadrul Biroului Juridic, Salarizare, Resurse Umane, Pregătire Profesională, se transformă în referent, grad principal, clasa 29, gradația 3, în cadrul aceluiași birou (poziția nr.11 din Statul de funcții);

 • - două posturi de polițist local, grad principal, clasa 29, gradația 3 din cadrul Compartimentului Siguranța Circulației pe Drumurile Publice, se transformă în posturi de polițist local, grad superior, clasa 33, gradația 3, în cadrul aceluiași compartiment (pozițiile nr.31 și 32 din Statul de funcții);

 • - postul de polițist local, grad principal, clasa 27, gradația 2, din cadrul Compartimentului Siguranța Circulației pe Drumurile Publice, se transformă în post de polițist local, grad superior, clasa 31, gradația 2, în cadrul aceluiași compartiment (poziția nr.33 din Statul de funcții);

 • - două posturi de polițist local, grad asistent, clasa 23, gradația 2 din cadrul Compartimentului Siguranța Circulației pe Drumurile Publice, se transformă în posturi de polițist local, grad principal, clasa 27, gradația 2, în cadrul aceluiași compartiment (pozițiile nr.34 și 35 din Statul de funcții);

 • - două posturi de polițist local, grad asistent, clasa 27, gradația 5 din cadrul Serviciului Dispecerat, Monitorizare, Pază și Instruire - Compartimentul Dispecerat, Monitorizare, se transformă în posturi de polițist local, grad principal, clasa 31, gradația 5, în cadrul aceluiași serviciu (pozițiile nr.51 și 52 din Statul de funcții);

 • - două posturi de polițist local, grad asistent, clasa 26, gradația 4 din cadrul Serviciului Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții - Compartimentul Ordine Publică se transformă în posturi de polițist local, grad principal, clasa 30, gradația 4 în cadrul aceluiași serviciu (pozițiile nr.101 și 103 din Statul de funcții);

 • - postul de polițist local, grad asistent, clasa 27, gradația 5 din cadrul Serviciului Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții -Compartimentul Ordine Publică se transformă în post de polițist local, grad principal, clasa 31, gradația 5 în cadrul aceluiași serviciu (poziția nr.104 din Statul de funcții);

 • - postul de polițist local, grad principal, clasa 27, gradația 2 din cadrul Serviciului Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții -Compartimentul Ordine Publică, se transformă în post de polițist local, grad superior, clasa 31, gradația 2 în cadrul aceluiași serviciu (poziția nr.100 din Statul de funcții);

 • - postul de polițist local, grad asistent, clasa 27, gradația 5 din cadrul Serviciului Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții -Compartimentul Ordine Publică, Intervenții, se transformă în post de polițist local, grad principal, clasa 31, gradația 5, în cadrul aceluiași serviciu (poziția nr.115 din Statul de funcții);

 • - postul de polițist local, grad principal, clasa 29, gradația 3 din cadrul Serviciului Ordine Publică, Activitate Comercială, Evidența Persoanelor și Intervenții -Compartimentul Ordine Publică, Intervenții, se transformă în post de polițist local, grad superior, clasa 33, gradația 3 din cadrul aceluiași serviciu (poziția nr.114 din Statul de funcții).

 • (2) Modificările prevăzute la a!in.(1) se regăsesc în anexa - Statul de funcții al Poliției Locale a Municipiului Râmnicu Vâlcea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  POLITIA LOCALĂ RM VALCEA


  STATUL DE FUNCȚII AL POLITIEI LOCALE RM. VALCEA  Nr. crt.

  NUMELE SI PRENUMELE

  Funcția publică

  Clasa

  Grad profesional

  Nivelul studiilor

  Funcția contractuală

  Tf-eaipta.^' profesio-* nala/grad

  Nivelul studiilor

  Observații

  de conducere

  de execuție

  de cond.

  de execuție

  CONDUCERE

  1

  OCUPAT

  Director executiv

  1

  l/ll

  S

  SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE/ACHIZITII PUBLICE/ADMINISTRATIV/SSM

  ___2

  OCUPAT

  Sef serviciu

  l/ll

  s

  _ 3

  OCUPAT

  Inspector

  1

  Asistent

  s

  _ 4

  OCUPAT

  Referent

  III

  Superior

  M

  _ 5

  OCUPAT

  Referent

  III

  Superior

  M

  ___6

  VACANT

  Inspector

  1

  Debutant

  S

  7

  OCUPAT

  Cond. auto

  M

  8

  OCUPAT

  Cond. auto

  M

  9

  OCUPAT

  îngrijitor

  1

  M

  BIROU!

  . JURIDIC/SALARIZARE/RESURSE UMANE/PREGATIRE PROFESIONALA

  _10

  VACANT

  Sef birou

  l/ll

  S

  _11

  OCUPAT

  Referent

  III

  Principal

  M

  _12

  OCUPAT

  Referent

  III

  Superior

  M

  _13

  OCUPAT

  Referent

  III

  Superior

  M

  14

  OCUPAT

  Consilier juridic

  1

  Superior

  S

  15

  OCUPAT

  Consilier juridic

  1

  Principal

  S

  16

  VACANT

  Consilier juridic

  1

  Asistent

  s

  SERVICIUL

  DISCIPLINA IN CONSTRUCTII/AFISAJ STRADAL SI PROTECȚIA MEDIULUI

  17

  OCUPAT

  Sef serviciu

  l/ll

  s

  18

  OCUPAT

  Polițist local

  1

  Superior

  s

  19

  OCUPAT

  Polițist local

  1

  Superior

  s

  20

  OCUPAT

  Polițist local

  III

  Superior

  M

  21

  OCUPAT

  Polițist local

  III

  Superior

  M

  22

  OCUPAT

  Polițist local

  III

  Principal

  M

  23

  VACANT

  Polițist local

  1

  Principal

  S

  24

  VACANT

  Polițist local

  1

  Principal

  S

COMPARTIMENTUL SIGURANȚA CIRCULAȚIEI PE DRUMURILE PUBLICE

25

OCUPAT

Polițist local

1

Asistent

S

26

OCUPAT

Polițist local

1

Asistent

S

_27

OCUPAT

Polițist local

1

Asistent

s

28

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

29

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

30

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

31

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

32

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

33

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

34

OCUPAT

Polițist local

III

Principal

M

35

OCUPAT

Polițist local

III

Principal

M

SERVICIUL DISPECERAT / MONITORIZARE / PAZA SI INSTRUIRE

36

OCUPAT

Sef serviciu

l/ll

S

COMPARTIMENTUL DISPECERAT MONITORIZARE

37

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

38

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

39

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

40

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

41

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

42

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

43

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

44

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

45

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

46

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

47

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

48

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

49

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

50

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

51

OCUPAT

Polițist local

III

Principal

M

52

OCUPAT

Polițist local

III

Principal

M

COMPARTIMENTUL OPERATORI SISTEM SUPRAVEGHERE

53

OCUPAT

Polițist local

1

Asistent

S

54

OCUPAT

Polițist local

1

Asistent

S

55

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

56

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

57

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

58

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

59

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

60

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

61

OCUPAT

Polițist local

III

Asistent

M

62

OCUPAT

Polițist local

III

Principal

M

COMPARTIMENTUL PAZA

63

OCUPAT

referent

1

M

64

OCUPAT

referent

II

M

65

OCUPAT

referent

II

M

66

OCUPAT

referent

II

M

67

OCUPAT

referent

II

M

68

OCUPAT

referent

II

M

69

OCUPAT

referent

II

M

70

OCUPAT

referent

II

M

SERVICIUL ORDINE PUBLICA/ACTIVITATE COMERCIALA/EVIDENTA PERSOANELOR SI INTERVENȚII

71

OCUPAT

Sef serviciu

l/H

S

COMPARTIMENTUL ORDINE PUBLICA/ACTIVITATE COMERCIALA

72

OCUPAT

Polițist local

1

Asistent

5

73

OCUPAT

Polițist local

1

Asistent

S

74

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

75

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

76

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

77

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

78

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

79

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

80

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

81

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

COMPARTIMENTUL EVIDENTA PERSOANELOR

821 OCUPAT

Polițist local

III (Superior

M

COMPARTIMENTUL ORDINE PUBLICA

83

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

84

OCUPAT

Polițist loca_l

III

Superior

M

85

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

86

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

87

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

88

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

89

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

90

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

91

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

92

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

93

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

94

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

95

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

96

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

97

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

98

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

99

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

ido

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

101

OCUPAT

Polițist local

III

Principal

M

102

OCUPAT

Polițist local

III

Asistent

M

103

OCUPAT

Polițist local

III

Principal

M

104

OCUPAT

Polițist local

III

Principal

M

105

OCUPAT

Polițist local

1

Asistent

S

COMPARTIMENTUL ORDINE PUBUCA/INTERVE

MTII

106

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

107

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

108

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

109

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

110

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

111

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

112

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

113

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

114

OCUPAT

Polițist local

III

Superior

M

115

OCUPAT          /*.

Polițist local

III

Principal

M


Di re*

Jr.Alecu 1Sef Serviciu Financiar Contabilitate Ec.Paun Mihaelimona


întocmit, Popescu Maria