Hotărârea nr. 237/2013

hotarirea 237 - 30 septembrie 2013 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

Județul vâlcea

Municipiul Râmnicu Vâlcea

Consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 237

privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 30 septembrie 2013, la care participă toți cei 23 de consilieri în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 32300 din 23.09.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară și Compartimentul Comunicare, Sport, Cultură prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” pentru diverse activități culturale, ca urmare a faptului că în luna septembrie 2013 la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea au fost înregistrate mai multe solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații sau fundații, precum și completarea nr. 33038 din 27.09.2013;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, sport, recreere și religie »;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local în funcție,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 16.000 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.


mnicu Vălcea

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14,240182, Jud. Vâlcea tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro


COMPARTIMENTUL COMUNICARE, SPORT, CULTURA


Nr.

Crt.

Nr. Adresa

Solicitant

Suma

Destinația

1.

23693/08.07.2013

Asociația Alexandru

3.000 de lei

Necesari pentru premierea a doi elevi, care au

Lahovari din

obtinut rezultate deosebite la oserie de

Râmnicu Valcea

concursuri naționale si intemationale.Asadar, se propun următoarele sume: - 2000 lei pentru elevul Laurentiu loan Ploscaru, elev al Colegiului National Alexandru Lahovari, care a obtinut numeroase premii la concursurile si olimpiadele la matematica la care a participat, atat in tara, cat si in străinătate (din acestea menționez: Calificarea in echipa României la Olimpiada Balcanica pentru juniori din Antalya premiul I la Concursul International de Matematica aplicata, Medalia de Aur la Olimpiada Naționala de Matematica, premiul I la Concursul Tnterjudetean de matematica Nicolae Păun, Medalia de aur la Conscursul International “The Clock Tower School”, Premiul I la Concursul Interjudetean de Matematica - Modus Vivendi, Medalie de argint la Concursul Gazete Matematice si Viitorii Olimpici, Premiul II la Olimpiada Internaționala de Geometrie, Medalia de aur la Olimpiada Balcanica de Matematica). De asemenea, a obtinut locul I si la olimpiade si concursuri de informatica si fizica ( Locul I la Olimpiada Naționala de Fizica - Etapa Județeană si Medalia de aur la Concursul National Evaluare in Educație - Informatica); -1.000 lei pentru eleva Gabriela Ileana Popescu, eleva a Colegiului National Alexandru Lahovari (Premiul I la Olimpiada Naționala de Limbi Clasice, Premiul I la Concursul National Cetamen Ovidianum Ponticum, Premiul I si calificare pentru Olimpiada Internaționala de

Limba Latina, Premiul al IILlea la Olimpiada Internaționala de Limba Latina Cetamen Ciceronianum Arpinas).

2,

31275/13.09.2013

Asociația Nevazatorilor din Romania - Filiala JudeteanaValcea

1.000 de lei

Necesari pentru organizarea unui eveniment cu ocazia sărbătoririi “Zilei Bastonului Alb - Ziua Tuturor Nevazatorilor din intreaga lume”, care va avea loc pe data de 15 octombrie si unde membrii Filialei din Ramnicu Valcea vor fiimplicati in diverse activitati culturale, educative si sportive.

3.

30285/05.09.2013

Asociația Județeană Sportul pentru Toți

4.000 de lei

Necesari pentru organizarea unor activitati sportive, concursuri si jocuri de echipa, in care vor fi implicati ramniceni din toate cartierele. Astfel, programul pregătit este in luna octombrie: Cupa Goranu - Fotbal feminin; Cupa Anton Pann - handbal feminin; Cupa de Toamna a Primăriei - Fotbal pe teren redus; Crosul Sanatatii; Festivalul Religie, Tradiție, Sport; in luna noiembrie : Campionatul Municipal de Sah; Campionatul Municipal de Tenis de Masa; Cupa Adolescentului - Fotbal in sala; Cupa Republicii - Volei si Baschet; in luna decembrie: Cupa Mos Nicolae -Babybaschet; Cupa Valcii - Fotbal in sala. Menționez ca suma solicitata este necesara pentru acoperirea unei parti din cheltuielile legate de materiale consumabile, diplome, medalii, cupe, plachete, articole sportive si arbitraj, pentru toate competițiile specificate mai sus.

4.

29794/02.09.2013

Asociația In Media Veritas din Ramnicu

Vale ea

4.000 de lei

Necesari pentru organizarea primului Festival de Caricatura, care se va desfasura sub patronajul caricaturistului valcean Cornel Chioreanu si a conf univ. dr. Cezar Tita, avand ca tema anul acesta “Justiția si responsabilitatea sociala”, menționez ca după terminarea evenimentului, lucrările vor fi expuse atat in cadrul Galeriilor de Arta — Sediul Uniunii Artiștilor Plastici din Ramnicu Valcea, cat si in unele instituții publice din municipiu, urmând ca rezultatele sa fie mediatizate atat in media locala, cat si in media on-line.

5.

29028/23.08.2013

Clubul Sportiv

Thunder din Ramnicu

Valcea

1.000 de lei

Necesari pentru participarea sportivului Constantin Trusca la Maratonul International Raiffeisen, care va avea loc la București, in perioada 05-06 octombrie 2013. Suma solicitata este necesara pentru cheltuielile legate de taxa de participare, cazarea, masa, transportul si medicamentele necesare.

6.

33038/27.09.2013

Asociația Pro Familia

3.000 lei

Necesari pentru organizarea festivității de

Valcea

sărbătorire a centenarului Liceului Tehnologic Capitan Nicolae Plesoianu ce se va desfasura in data de 01.10.2013.(realizare materiale specifice - mape de prezentare, cocarde, diplome jubiliare, materiale de promovare).

TOTAL 16.000 lei

Director Executiv Direcția Economico Financiara Ec. Ton Bânadat

Director Direcția Admin. Juridic Contencios Cons. iun Petide Cazan