Hotărârea nr. 185/2013

hotarirea 185 - 15 iulie 2013 - modificare HCL 99 din 2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul râmnicu Vâlcea

CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.185

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 99 din 26 aprilie 2013 referitoare la aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012 și aprobarea casării ~ declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 iulie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție ;

Luând în discuție Raportul nr.32875 din 21.06.2013, întocmit de către Direcția Economico-Financiară prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 99/2013 referitoare la aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului municipiului Râmnicu Vâlcea pe anul 2012 și aprobarea casării - declasării bunurilor degradate, uzate fizic și moral în sensul înlocuirii anexei nr.2 - bunuri de natura mijloacelor fixe inventariate în patrimoniul public date în folosință prin contracte de concesiune, propuse la casare sau declasare în anul 2012, a cărei valoare de 4.387.561,57 lei nu include reevaluarea efectuată la data de 30.04.2012 așa cum a fost înregistrată în avidența patrimoniului municipiului și comunicată SC APAVIL SA prin adresa nr. 29055 din 27 august 2012;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale;

în temeiul prevederilor art. 7 și art. 8 din Legea nr.82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalelor proprii și ale art. 122 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(2) lit.c), art. 45, alin.(3) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se înlocuiește anexa nr. 2 - bunuri de natura mijloacelor fixe inventariate în patrimoniul public date în folosință prin contracte de concesiune, propuse la casare sau declasare în anul 2012 la Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2013 cu anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre va fi dată publicității și se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire Direcției Evidență Patrimoniu, Cadastru, Servicii Publice și Direcției Economico-Financiare, celorlalte structuri din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și serviciilor publice și institaipȚiaființate de Consiliul Local.

PREȘEDINTELE ȘȚDlNTăi AV

ECRETAR MUNICIPIU, urist Tqp^tMIHĂESCU


Eduard VIRLAl

MUNICIPIUL RM.VALCEA

DIRECȚIA ECONOMICO-FINANCIARA


PT. PRIMAR, VICEPRIMAR

EC.GIGI ION MATEI

BUNURI DE NATURA MIJLOACELOR FIXE INVENTARIATE IN PATRIM


PUBLIC DATE IN FOLOSINȚA PRIN CONTRACTE DE CONCESIUNE, PROPUSE LA CASARE SAU DECLASARE IN ANUL 2012

SC APAVIL SA

lei

NR. CR T.

NR. INV.

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CA NT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

MFDP01728

CANAL CPT. NEGOESCU

BUC

1

13482.57

13482.57

2

MFDP01716

CANAL COLECTOR CPT. NEGOESCU

BUC

1

161.77

161.77

3

MFDP01717

CANAL COLECTOR Dn300 BETON

BUC

1

5935.97

5935.97

4

MFDP01756

CANALIZARE CRESA 1 MAI

BUC

1

48389.79

48389.79

5

MFDP01805

CANALIZARE ZONA TRAIAN

BUC

1

192880.49

192880.49

6

MFDP01858

RETELA CANALIZARE TRAIAN

BUC

1

166318.06

166318.06

7

MFDP01529

ALIMENTARE APA BL.101 M. BASARAB

BUC

1

50476.55

50476.55

8

MFDP01530

ALIMENTARE APA BL.105 TRAIAN 2

BUC

1

34772.58

34772.58

9

MFDP01531

ALIMENTARE APA BL, 133 BIS TRAIAN 2

BUC

1

13997.68

13997.68

10

MFDP01532

ALIMENTARE APA BL.133 M. BASARAB

BUC

1

6046.85

6046.85

11

MFDP01533

ALIMENTARE APA BL.85 BIS TRAIAN 2

BUC

1

7693.73

7693.73

12

MFDP01534

ALIMENTARE APA BL. 91 TRAIAN

BUC

1

6911.61

6911.61

13

MFDP01550

ALIMENTARE APA OSTROVENI VI/3 BL A64

BUC

1

289101.81

289101.81

14

MFDP01554

ALIMENTARE APA TRAIAN II

BUC

1

472950.10

472950.10

15

MFDP01555

ALIMENTARE APA TRAIAN III HACMAN

BUC

1

547823.51

547823.51

16

MFDP01558

ALIMNETARE APA ZONA TRAIAN- BASARAB

BUC

1

2908.69

2908.69

17

MFDP01568

BRANȘAMENT APA 30 DECEMBTIE

BUC

1

105.51

105.51

18

MFDP01570

BRANȘAMENT APA BL. 101 M. BASARAB

BUC

1

14518.58

14518.58

19

MFDP01588

BRANȘAMENT APA ZONA NORD BL N14.N13.N12

BUC

1

31830.41

31830.41

20

MFDP01589

BRANȘAMENT APA ZONA NORD BL.

S5.S6.S7

BUC

1

23509.19

23509.19

21

MFDP1596

CONDUCTA APA ARGEȘ -CALEA LUI TRAIAN

BUC

1

172.11

172.11

22

MFDP01612

CONDUCTA APA GRIGORE PROCOPIU

BUC

1

171.36

171.36

23

MFDP01696

REȚELE APA TRAIAN BL. 13.14,15,5

BUC

1

625.56

625.56

24

MFDP01697

REȚELE APA TRAIAN BL. 18-22

BUC

1

401.81

401.81

25

MFDP01698

REȚELE APA TRAIAN - M. BASARAB

BUC

1

331486.08

331486.08

26

MFDP01703

REȚELE APA ZONA TRAIAN

BUC

1

875.37

875.37

27

MFDP01704

REȚELE APA ZONA TRAIAN

BUC

1

1394.63

1394.63

28

MFDP01538

ALIMENTARE APA CALEA LUI TRAIAN -NORD BL. 27,31

BUC

1

155871.82

155871.82

29

MFDP01543

ALIMENTARE APA INDESIRE NORD

BUC

1

590461.39

590461.39

30

MFDP01556

ALIMENTARE APA ZONA NORD

BUC

1

965532.49

965532.49

31

MFDP01623

ALIMENTARE APA STR. ARGEȘ

BUC

1

394.41

394.41

32

MFDP01597

CONDUCTA APA ARGEȘ ȘTIRBEI VODĂ

BUC

1

6340.7

6340.7

33

MFDP01599

CONDUCTA APA B.TRAIAN-SPITAL

BUC

1

559.02

559.02

34

MFDP01600

CONDUCTA APA CALEA LUI TRAI AN

BUC

1

1848.88

1848.88

35

MFDP01601

CONDUCTA APA CALEA LUI TRAIAN

BUC

1

501.47

501.47

36

MFDP01602

CONDUCTA APA CALEA LUI TRAIAN

BUC

1

175.03

175.03

37

MFDP01603

CONDUCTA APA CALEA LUI TRAIAN G-RAL MAGHERU

BUC

1

208.02

208.02

38

MFDP01605

CONDUCTA APA CALEA LUI TRAIAN ȘTIRBEI VODĂ

BUC

1

143.10

143.10

39

MFDP01614

CONDUCTA APA M. BRAVU ARGEȘ

BUC

1

141.33

141.33

40

MFDP01618

CONDUCTA APA POPA ȘAPCA

BUC

1

170.11

170.11

41

MFDP01630

CONDUCTA REFULARE STR POPA ȘAPCA

BUC

1

254.90

254.90

42

MFDP01632

EXTINDERE APA T. VLADIMIRESCU

BUC

1

11326,25

11326.25

43

MFDP01660

REȚELE APA BL 14-15 INDESIRE NORD

BUC

1

6033.79

6033.79

44

MFDP01668

REȚELE APA BL. A64 OSTROVENI

BUC

1

49438.64

49438.64

45

MFDP01687

REȚELE APA OSTROVENI VI

BUC

1

160046.35

160046.35

46

MFDP01688

RETE APA PETRISOR BRANSEMENT BLOCURI

BUC

1

2880.96

2880.96

47

MFDP01690

REȚELE APA PLATFORMA SUD IJTL

BUC

1

38268.77

38268.77

48

MFDP01695

REȚELE APA STR. REPUBLICII

BUC

1

2145.69

2145.69

49

MFDP01709

UTILITATI FABRICA DE PAINE RAURENI

BUC

1

642407.62

642407.62

50

MFDP06027

HIDRANT STR IANCU POP BL 64

BUC

1

3634.26

3634.26

TOTAL

4.903.727,37

SC PIEȚE PREST SA

NR. CR T.

NR.

INV.

DENUMIRE MIJLOC FIX

UM

CA NT

PREȚ UNITAR

VALOARE

1

20879

MOTOFOARFECA TUNS GARD VIU HUSKVARNA

BUC

1

11384.73

13452.57

2

20881

MOTOCOSITOARE HUSKVARNA

BUC

1

18342.07

3

30359

SURSA CALCULATOR

BUC

1

1282.30

1282.30

4

30358

IMPRIMANTA

BUC

1

1043.75

1043.75

5

30387

IMPRIMANTA

BUC

1

1043.75

1043.75

6

20804

APARAT SPALAT KARCHER

BUC

1

2478.15

2478.15

TOTAL

35574.75


Director Executiv,

Ing. JVIaria Feroiu

Set Serviciu contabilitate si buget, Ec.Narcisa Colțos