Hotărârea nr. 178/2013

hotarirea 178 - 15 iulie 2013 - efectuare plati buget local

ROMÂNIA

Județul vâlcea Municipiul râmnicu vâlcea consiliul Local


HOTĂRÂREA NR. 178

privind aprobarea efectuării unor plăți din bugetul local

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 iulie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 24477 din 12.07.2013, întocmit de Direcția Economico-Financiară și Serviciul Sport, Cultură Mass-Media prin care se propune alocarea unor plăți din capitolul 67 "Cultură, recreere și religie” pentru diverse activități culturale, ca urmare a faptului că în luna iulie 2013 la Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea au fost înregistrate solicitări privind acordarea unui sprijin financiar din partea unor asociații sau fundații, precum și a faptului că în perioada 26 - 29 iulie 2013 se vor desfășura diverse activități cu ocazia «Zilelor Imnului Național»;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2013 pentru aprobarea regulamentului privind acordarea de sprijin financiar din bugetul local, capitolul 67 « Cultură, sport, recreere și religie »;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art.36, alin.(4), lit.a), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă alocarea din bugetul local de la Capitolul 67 "Cultură, recreere și religie”, a sumei de 19.524 lei, ce intră în categoria «Cultură recreere», conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi dusă la îndeplinire:

  • - Direcției Economico - Financiare;

  • - Serviciului Sport, Cultură, Mass - Media.ANEXA LA H.C.L.

Nr.

Crt.

Nr. Adresa

Solicitant

Suma

Destinația

1.

24419/12.07.2013

Asociația Film Romania

9.000 lei

Necesari pentru organizarea celei de-a treia ediții a Festivalului de Film CineVil, care va avea loc in perioada 26-29 iulie 2013, in Parcul Mircea cel Batran din Ramnicu Valcea. Anul acesta se dorește a se da o cat mai mare amploare acestui eveniment, fiind prezentate un număr mai mare de filme si fiind prezenti mai multi invitati, atat din tara, cat si din străinătate. Astfel, programul propus este următorul: Vineri, 26 iulie - Ora 21,15 - Deschidere festival (Alocuțiuni: Primarul Municipiului Ramnicu Vâlcea, Constantin Fugașin, organizatorul festivalului, Irina Nistor, critic de film); Ora 21.30 -“FUNERALII FERICITE!”-RegiaHorațiu Mălăele. Sambata, 27 iulie - Ziua scurtmetrajelor -Ora 21.15 - “CHEIA” - Scurt-metraj de Gheorghe Udubae; Ora 21.30 - Medalion Comeliu Porumboiu - Scurt-metraje (“CĂLĂTORIE LA ORAȘ”; “PE ARIPILE VINULUI”; “VISUL LUI LIVIU”); Ora 22.45 - Scurtmetraje românești premiate la mari festivaluri. Duminica, 28iulie -Ora21.15 -“DESPRE OAMENI ȘI MELCI” - Regia Tudor Giurgiu, cu Andi Vasluianu, Monica Bârlădeanu, DorelVișan; Ora 23.00 - Omagiu maestrului Dem Rădulescu; “PREMIERA” - Regia Mihai Constantinescu, cu Carmen Stănescu, Radu Beligan, Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Vasilica Tastaman, Aurel Giurumia, Gheorghe Dinică, Constantin Fugașin. Luni, 29 iulie - Ora 21.00 - “MERE ROȘII” - Regia Alexandru Tatos, cu Mircea Diaconu.

2.

24418/12.07.2013

Centrul Județean pentru

Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Valcea

3.000 lei

Necesari pentru organizarea Târgului Meșterilor Populari, eveniment care va avea loc in perioada 26 - 28 iulie 2013, in Parcul Zăvoi din Ramnicu Valcea.

3.

24417/12.07.2013

Asociația Județeană Sportul pentru Toți din Ramnicu Valcea

3.524 lei

Necesari pentru organizarea unor competiții sportive, sub denumirea de „Cupa Imnului”. Menționez ca suma solicitata este necesara pentru medalii, cupe, tricouri si plachete, toate personalizate cu însemnele municipalității si care vor fi oferite in cadrul competițiilor de fotbal, streetball si inot, unde sunt estimate a participa in jur de 400 persoane din municipiul nostru.

4.

24416/12.07.2013

Asociația Plopart din Ramnicu Valcea

2.000 lei

Necesari pentru organizarea unei tabere de creație, care va avea loc in municipiul nostru in perioada 18-28 iulie 2013.Suma solicitata este necesara atat pentru achiziționarea materialelor de pictura (culori, pânze pe sasiuri, pensule, vemiuri, diluanti, etc...), cat si pentru tipărirea unui catalog de promovare a zonei noastre si a pictorilor participanti la tabara (artiști care vor veni atat de peste Prut, cat si din Transnistria)

5.

21507/19.06.2013

Asociația Club Sportiv Ossian din Ramnicu Valcea

2.000 lei

Necesari pentru pregătirea sportivelor pentru sezonul competitional 2013-2014 si pentru inscrierea in Liga Naționala de Baschet Feminin, promovând astfel municipiul nostru in sectorul sportiv național.

TOTAL:

19.524 lei


DIRECTOR ECONOMIC, ION LEPA


DIRECTOR JURIDIC' PETRE CAZAN J

COMPARTIMENTUL CULTURA, SPORT SI TINERET, IOANA CRISTESCU