Hotărârea nr. 177/2013

hotarirea 177 - 15 iulie 2013 - manifestari Ziua Imnului National

ROMÂNIA

Județul vâlcea

MuNIC1P1UL RÂMNICU VÂLCEA

Consiliul local

www.priniariavl.ro


HOTĂRÂREA NR. 177

privind organizarea evenimentelor desfășurate cu ocazia “Zilelor Imnului”

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 15 iulie 2013, la care participă 22 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.24478 din 12.07.2013 întocmit de Serviciul Sport, Cultură, Mass-Media, prin care se propune aprobarea programului manifestărilor dedicate Zilei «Imnului Național», ce se vor organiza în perioada 26 iulie - 29 iulie 2013, împuternicirea primarului pentru negocierea și atragerea unui partener în vederea organizării evenimentelor artistice, distractive și de agrement din zona Splaiului Independenței, încheind în acest sens un acord de parteneriat, precum și suportarea cheltuielilor legate de manifestările artistice, distractive și de agrement, precum și a celor necesare pentru materialele consumabile și a celor ocazionate de vizita delegațiilor străine din bugetul local - Cap. « Sponsorizări »;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale; nr.3, pentru servicii publice și comerț, întreprinderi mici și mijlocii, administrarea domeniului public și privat, agricultură și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

în aplicarea Hotărârii Consiliului Local nr. 54/2011 prin care s-a aprobat „Strategia culturală a municipiului Râmnicu Vâlcea 2011-2013”;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă programul manifestărilor dedicate Zilei “Imnului Național”, ce se vor organiza în perioada 26 iulie - 29 iulie 2013, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului pentru negocierea și atragerea unui partener în vederea organizării evenimentelor artistice, distractive și de agrement din zona Splaiului Independenței, încheind în acest sens un acord de parteneriat.

Art.3. (1) Se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. « Sponsorizări » a sumei de 141.300 lei, ce reprezintă costurile estimate cu cheltuielile legate de organizarea manifestărilor artistice, distractive și de agrement, precum și a celor necesare pentru materialele consumabile și a celor ocazionate de vizita delegațiilor străine.

(2) Eventualele sume rămase necheltuite din totalul estimat la alin.(1) vor fi utilizate ulterior pentru cheltuielile de protocol ale municipalității (respectiv pentru apă, suc, cafea și alte tratații) necesare pentru cabinetul primarului și al viceprimarilor.

Art.4. Prezenta hotărâre se dă publicității și se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

Direcției Economico - Financiare;

Serviciului Sport, Cultură, Mass-Media.


SEC juri!


AR MUNICIPIU, ma MIHĂESCtJ

Râmnicu Vâlcea, 15 iulie 2013

• -XA           Ja

; ■•'A^ălLIljKhpCAL


PROGRAMUL pi

manifestărilor dedicate Zilei Imnului NaționăL2y 1 sv pj /::Pr--------"A

Vineri, 26 iulie
 • - ora 10.00 - Primăria municipiului - Simpozion dedicat Zilei Imnului Național, organizatori Forumul Cultural al Râmnicului și Serviciul Județean al Arhivelor Naționale - ora 11.00 - Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul” - prezentarea filmului documentar ”Povestea Imnului Național” (Sala de conferințe); vernisajul expoziției de carte dedicată Imnului Național al României (Sala de expoziții)                                                      )

 • - ora 15.00 - Colegiul Economic, baza sportivă - ”Cupa Imnului” la Streetball (baschet în 3)

 • - ora 16.00 - sala ”Ostroveni” - Spectacolul ”Non vorei parlare d’amore” / N-aș vrea să vorbesc despre iubire”, scenariul și regia Riccardo Rombi, Compania de Teatru Catalyst din Florența*

 • - ora 18.30 - Sala "Zăvoi” - Spectacolul ”0 noapte la Madrid”, textul și regia Vital ie Drucec, Teatrul “Eugene lonesco” din Chișinău*

 • - ora 19.00 - Splaiul Independenței - spectacol folcloric cu Ansamblul "Rapsodia Vâlceană”

 • - ora 21.00 - Sala ”Ostroveni” - Spectacolul "Interpretul”, de Tristan Bemand, regia Radu Gheorghe, Teatrul Mic din București*

 • - ora 21.15 - Parcul ”Mircea cel Bătrân” - deschiderea Festivalului de Film "CINEVIL”; proiecția filmului "Funeralii fericite", regia Horațiu Mălâele

Sâmbătă, 27 iulie
 • - ora 08.00 - Teren CSM II - "Cupa Imnului" la fotbal - copii, cu participarea a 6 echipe

 • - ora 09.30 - Parcul Zăvoi - "La bârlog” - concert al Fanfarei "Gabiei Chaborschi"

 • - ora 10.15 - deschiderea oficială a Târgului Meșterilor Populari (târgul se va desfășura în zilele de sâmbătă și duminică)

 • - ora 11.00 - Esplanada Teatrului Municipal "Ariei”, Parcul Zăvoi - Matineu pentru copii cu spectacolul "Clovnii povestesc...”, scenariul și regia Romano Foddai, Teatrul S’Arza din Sardinia, Italia*

 • - ora 12.00 - Muzeul Satului Vâlcean - Vernisajul expoziției "Ia - simbol al spiritualității românești”

 • - ora 12.30 - Esplanada Teatrului Municipal ”Ariel”, Parcul Zăvoi - Matineu pentru copii cu Teatrul L’Enfumeraie din Franța*

 • - ora 17.00 - Muzeul de Artă - Lansare de carte "Lauri pentru aleșii mei” de loan Barbu

 • - ora 17.30 - Muzeul de Artă - Vernisajul expoziției Taberei internaționale de pictură "Călimănești 2013”

 • - ora 18.00 - Sala ”Ostroveni” - Spectacolul ”La grande storia del Teatro”, scenariul și regia Riccardo Rombi, Compania de Teatru Catalyst din Florența*

 • - ora 18.00 - Ștrandul Ostroveni - "Show estival” (karaoke, discotecă, concursuri)

 • - ora 18.30 - Muzeul de Artă - Vernisajul expoziție de pictură "Cărările unei generații (1967)”

 • - ora 19.00 - Splaiul Independenței - recitaluri Anda Adam, Alb Negru, Celia

 • - ora 19.00 - Consiliul Județean, Galeria "Constantin Iliescu” - Vernisajul expoziției de artă plastică "Fantezii Estivale”

 • - ora 19.30 - Muzeul de Istorie - Vernisajul Salonului de fotografie al Fotoclubului "Floarea de colț”

 • - ora 20.00 - Muzeul de Istorie - Vernisajul expoziției de pictură Aurelia Drăghici Rogojinaru "Amintiri vâlcene”

 • - ora 21.00 - Sala "Ostroveni” - Spectacol "Mondenități”, adaptare după texte de Tudor Mușatescu, regia Ingrid Bonța, Teatrul Montage din București*

 • - ora 21.15 - Parcul "Mircea cel Bătrân” - proiecții de filme: "Cheia”, scurt-metraj de Gheorghe Udubae; "Medalion Comeliu Porumboiu” - scurt-metrajele "Călătorie la oraș”, ”Pe aripile vinului”, "Visul lui Liviu”; scurt-metraje românești premiate la mari festivaluri**

 • - ora 21.30 - Biblioteca Județeană "Antim Ivireanul” - Vernisajul expoziției de pictură a Taberei de creație ”La Râmnic”, ed. a Il-a

 • - ora 24.00 - Galeriile de Artă "Artex” - Salonul Județean de Artă al UAP

Duminică, 28 iulie
 • - ora 10.00 - Parcul Zăvoi - ”La bârlog” - concert al Fanfarei "Gabiei Chaborschi”

 • - ora 11.00 - Esplanada Teatrului Municipal "Ariei”, Parcul Zăvoi - Matineu pentru copii cu Teatrul L’Enfiimeraie din Franța*

 • - ora 12.00 - Sala ”Ostroveni” - Matineu pentru copii cu spectacolul "Clasic e fantastic!” (copilăria lui Vivaldi), scenariul și regia Monica Ciută, Teatrul Odeon din București* - ora 17.00 - Sala "Zăvoi” - Spectacolul "Ei bine, visează / Da, vom visa”, scenariul și regia Romano Foddai, Teatrul S’Arza- Sardinia, Italia*

 • - ora 18.00 - Ștrandul Ostroveni - "Show estival” (karaoke, discotecă, concursuri)

 • - ora 19.00 - Splaiul Independenței - recitaluri Vunk, Dragoș Moștenescu Bând, Taxi

 • - ora 19.00 - Filarmonica "Ion Dumitrescu”, Sala ”Lahovari” - Concert "Bijuterii corale”, corala "Euphonia”, dirijor Mihail Ștefănescu

 • - ora 21.15 - Parcul "Mircea cel Bătrân” - proiecții de filme: "Despre oameni și melci”, regia Tudor Giurgiu; Omagiu maestrului dem rădulescu: "Premiera”, regia Mihai Constantinescu**

 • - ora 21.30 - Sala "Ostroveni” - Spectacol work in progress "Pescărușul” de A.P. Cehov, regia Antoaneta Cojocaru, Teatrul Bulandra din București*

Luni, 29 iulie
 • - ora 09.00 - Primăria municipiului - Ședința festivă a Consiliului Local Municipal; înmânarea titlului de Cetățean de Onoare dl ui Li li an Zamfiroiu, președintele ICR; prezentarea antologiei Constantin Mateescu; înmânarea plachetei "Râmnicul meu” dlui Constantin Mateescu

 • - ora 09.45 - procesiune pe traseul Primăria municipiului - Parcul Zăvoi (participă Fanfara "Gabriel Chaborschi”, Teatrul Municipal "Ariei”, Centrul de Instruire pentru Geniu ”Panait Donici”); arborare drapel la Biserica "Toți Sfinții”; moment artistic la Casa Memorială "Anton Pann”

 • - ora 10.15 - Parcul Zăvoi - ceremonial militar, ceremonial religios, discursuri oficiale

 • - ora 11.00 - intonarea imnului ”Deșteaptă-te, române!” (cu participarea corului ”Euphonia”)

 • - ora 16.00 - Piscina “Enigma” - ”Cupa Imnului” la înot - copii

 • - ora 18.00 - Splaiul Independenței - concert URSUS de muzică populară și ușoară

 • - ora 19.00 - Filarmonica ”Ion Dumitrescu”, Sala “Lahovari” - Concertul ”Tango și flamenco, foc și pasiune”, dirijor Florin Totan, soliști Ioana Lupașcu (pian) și Lucas Molina (dansator flamenco)

 • - ora 19.00 - Terenul CSM II -”Cupa Imnului” la fotbal (competiție la care participă 100 echipe) - finala mică

 • - ora 19.00 - Splaiul Independenței - spectacol folcloric; recital de cântece național-patriotice

 • - ora 20.00 - Terenul CSM II - ”Cupa Imnului” la fotbal - finala mare; festivitatea de premiere

 • - ora 21.00 - Parcul ”Mircea cel Bătrân” - proiecții de filme: ”Mere roșii”, regia Alexandru Tatos, participă actorul Mircea Diaconu**

 • - ora 21.00 - Teatrul ”Anton Pann” - ”10 întrebări”, autor Ana Maria Bamberger, regia și scenografia Adonis Filipi, interpretează Luminița Borta

 • - ora 22.00 - Splaiul Independenței - focuri de artificii

* evenimente în cadrul Festivalului Internațional de Teatru ”Ariei Inter Fest ”, ed. a III-a, 18 - 28 iulie 2018

**proiecții în cadrul Festivalului de Film "CINEVIL”, ed. a III-a, 26 - 29 iulie 2013

Parteneri:

Asociația Culturală “Mileniul III”, Asociația Județeană “Sportul pentru Toți”, Asociația Film România, Asociația ”PLOPART”, Biblioteca Județeană ”Antim Ivireanul”, Centrul de Instruire pentru Geniu, EOD și Apărare CBRN ’Tanait Donici”, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Filarmonica ’Ton Dumitrescu”, Forumul Cultural al Râmnicului, Fotoclubul ”Floarea de Colț”, Muzeul Județean ”Aurelian Sacerdoțeanu”, Serviciul Județean al Arhivelor Naționale, Teatrul “Anton Pann”, Teatrul Municipal ”Ariel”, Uniunea Artiștilor Plastici

ANEXA

Programul Artistic

VINERI 26 iulie - Seara Folclor

începând cu orele 19:00

1. Soliști locali

 • 2. Ansamblul popular “Rapsodia Valceana”

SAMBATA 27 iulie

începând cu orele 19:00

1. Tineri solisti locali

 • 2. Anda Adam

 • 3. Alb Negru

 • 4. Celia

DUMINICA 28 iulie

începând cu orele 19:00

1. Vunk

 • 2. Dragos Mostenescu Bând

 • 3. Taxi

LUNI 29 iulie

Începând cu orele 19:00

1. Spectacol de muzica populara si recital de cântece național patriotice - “Rapsodia Valceana”

ANEXA

Raiderul Tehnic

SCENA ACOPERITA: 10 x 8 m + extensii 6m

Deschidere totala: -16 m

Schela aluminiu -10 x 8 m + extensii laterale 2 buc x 2,5 m„ Litec

Platou -10 x 8 m, reglabil 1,0 -1,5 m, Nivoflex

înălțime acoperiș - maxim 7 m

Fundal si laterale - negru, 10 x 6 m si 2 buc de 4 x 6 m

Scara - cu mana curenta, Nivoflex

SUNET: sistem ElectroVoice Line Array XLC 127 DVX, 38.000 W RMS

Mixer digital - Yamaha M7 CL

 • - Yamaha 02R96

Multicore - 50 m cu stagebox 32 x 8

 • - 30 m cu stagebox 16x4

Crossovere -1 buc Klark Tehnik

Amplificatoare - 5 buc 2 x 4000 W, EV CP 4000 s

 • - 4 buc 2 x 3000 W, EV CP 3000 s

Boxe - Joase 6 buc EV XSUB 2x18”

 • - Top 8 buc EV XLC 127 DVX

CD si MD -1 buc Tascam

MONITORIZARE & BACKLINE

Monitoare active - 8 buc DAS SM 15 A (8 cai monitorizare)

 • - 2 buc JBL VRX915M

Microfoane - Shure SM 58, Beta 58, SM 57, 2 buc AKG 1000

 • - Wrilless -Shure Beta 58 , Sennheiser EM300G2, Sennheiser EM100G2

 • - set pentru tobe (7 buc Shure)

Stative - 20 buc

Dl-box - 6 buc LD Sistem

Set tobe -1 buc Taina BMB Superstar

Amplificator chitara -1 buc, Marshall JCM 2000

Boxa chitara -1 buc, Marshall 4x12”

Combo chitara -1 buc, Marshall

Amplificator bass -1 buc, Ampeg SVT 4PRO

Boxa bass -1 buc, Ampeg 8x10”