Hotărârea nr. 119/2013

hotarirea 119 - 20 mai 2013 - aprobare DALI 24 blocuri

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA

Municipiul Râmnicu Vâlcea CONSILIUL LOCAL


HOTĂRÂREA NR.119

privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor enegetice a blocurilor de locuințe, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 20 mai 2013, la care participă 20 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr.17411 din 17.05.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție în vederea creșterii performantelor energetice a 24 de blocuri de locuințe din municipiu, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a proiectului tehnic, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură ;

Având în vedere faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a lansat Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficienta energetica a blocurilor de locuințe, iar Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea intenționează să depună proiecte pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performantelor energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performantelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 851,84 mii lei (191,17 mii euro), din care C+M: 755,04 mii lei (169,44 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 20, Calea lui Traian nr-175”

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.1 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici în valoare totală cu TVA de 1.653,09 mii lei (370,98 mii euro), din care C+M: 1.464,28 mii lei (328,61 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc A4, str. Henri Coandă nr.3”i

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.2 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.3. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 494,44 mii lei (110,96 mii euro), din care C+M: 436,07 mii lei (97,86 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 18, Calea lui Traian nr.173”.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.3 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.4. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.242,56 mii lei (278,85 mii euro), din care C+M: 1.101,84 mii lei (247,27 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc V6, str. G-ral Magheru nr.6”.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.4 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.5. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.035,87 mii lei (232,47 mii euro), din care C+M: 917,24 mii lei (205,85 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc N9, aleea Melodiei nr.4”.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.5 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.6. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 485,37 mii lei (108,92 mii euro) din care C+M: 428,90 mii lei (96,25 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 06, str. Ferdinand nr.26”.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.6 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.7. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 969,65 mii lei (217,60 mii euro) din care C+M: 858,56 mii lei (192,68 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc A37/1, str. Marin Sorescu nr.2”.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.7 la prezenta hotărâre, se păstrează lâ Serviciul Investiții Publice.

Art.8. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 848,55 mii .lei (190,43 mii euro), din care C+M: 751,05 mii lei (168,55 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 24, aleea Cocorilor nr.8"

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.8 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.9. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 2.163,57 mii lei (485,54 mii euro) din care C+M: 1.918,32 mii lei (430,50 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 15, aleea Rândunelelor nr.2”

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.9 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.10. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.945,62 mii lei (436,63 mii euro) din care C+M: 1.722,38 mii lei (386,53 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc B1-1, str. Rapsodiei nr.7”

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.10 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.11. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 819,92 mii lei (184,00 mii euro) din care C+M: 725,12 mii lei (162,73 mii euro) cu TVA, precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 96, str. Dr. Hacman nr.8”

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.11 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.12. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoare totală cu TVA de 1.124,48 mii lei (252,35 mii euro) din care C+M: 996,42 mii lei (223,61 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 88, str. Dr. Hacman nr.20”,

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.12 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.13. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.270,53 mii lei (285,13 mii euro) din care C+M: 1.125,18 mii lei (252,51 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 98, str. Matei Basarab nr.13“

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.13 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.14. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 469,69 mii ilei (105,41 mii euro) din care C+M: 415,95 mii lei (93,35 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 123, str. Matei Basarab nr.5“.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.14 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.15. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 597,67 mii lei (134,13 mii euro) din care C+M: 529,30 mii lei (118,78 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc R12, str. Henri Coandă nr.20“

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.15 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.16^ (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.002,31 mii lei (224,94 mii euro) din care C+M: 888,72 mii lei (199,44 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc S7/2, Calea lui Traian nr.86“

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.16 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.17. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 621,28 mii lei (139,42 mii euro) din care C+M: 550,55 mii lei (123,55 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc P4, str. Petrișor nr.1“.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.17 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.18. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 762,53 mii lei (171,12 mii euro) din care C+M: 675,35 mii lei (151,56 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 03, b-dul Nicolae Bălcescu nr.36“.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.18 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice,

Art.19. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.185,71 mii lei (266,09 mii euro) din care C+M: 1.050,31 mii lei (235,71 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc P1, str. Petrișor nr.5“.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.19 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.20. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii perfohnanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 767,02 mii lei (172,13 mii euro) din care C+M: 679,23 mii lei (152,43 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc P5, str. Petrișor nr.3“,

 • (2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.20 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.21. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 801,85 mii lei (179,95 mii euro) din care C+M: 711,46 mii lei (159,66 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 07, str. Ferdinand nr.24“

 • (2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.21 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.22. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 808,44 mii lei (181,43 mii euro) din care C+M: 717,11 mii lei (160,93 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 08, str. Ferdinand nr.22“.

 • (2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.22 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.23. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 519,27 mii lei (116,53 mii euro) din care C+M: 459,31 mii lei (103,08 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc N10, aleea Melodiei nr.6“.

 • (2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.23 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.24. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performanțelor energetice a blocurilor de locuințe, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.100,55 mii lei (246,98 mii euro) din care C+M: 976,85 mii lei (219,22 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 04, b-dul Nicolae Bălcescu nr.34“

 • (2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.24 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.25. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • • Direcției Economico - Financiare;

 • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

 • ♦ Direcției Programe Externe;

 • • Serviciului Investiții Publice.

  PREȘEDINTE Vâleru A


MUNICIPI jurist Tcmia MIHĂ^SUU

RâmnicuVâlcea, 20 mai 2013