Hotărârea nr. 115/2013

hotarirea 115 - 14 mai 2013 - aprobare DALI 13 blocuri

ROMÂNIA

JUDEȚUL VÂLCEA municipiul râmnicu vâlcea Consiliul local


HOTĂRÂREA NR. 115

privind aprobarea documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenție în vederea creșterii performantelor enegetice a blocurilor de locuințe, a indicatorilor tehnico-economici și a proiectului tehnic

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 14 mai 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 16619 din 13.05.2013, întocmit de Direcția de Investiții și Achiziții Publice, prin care se propune aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de Intervenție in vederea creșterii performantelor energetice a 13 blocuri de locuințe din municipiu, a indicatorilor tehnico-economici, precum și a proiectului tehnic, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic;

Având în vedere faptul că Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice a lansat Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara 1, Domeniul de intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficienta energetica a blocurilor de locuințe, iar Primăria Municipiului Râmnicu Vâlcea intenționează să depună proiecte pentru lucrări de intervenție în vederea creșterii performantelor energetice a blocurilor de locuințe din municipiul Râmnicu Vâlcea;

Ținând seama de rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.4, de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, gospodărie comunală, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură;

în temeiul prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale și ale Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de intervenții;

în baza art.36, alin.(4), lit."d", art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

întrunind votul unanim al membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.135,68 mii lei (254,87 mii euro), din care C+M: 1.000,84 mii lei (224,61 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc C12, str. Regina Mana nr.21”

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.1 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.2. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici în valoare totală cu TVA de 3.049,15 mii lei (684,28 mii euro), din care C+M: 2.670,37 mii lei (599,27 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc S3, str. G-ral Migheru nr.14”

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.2 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.3. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 d a intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.966,22 mii lei (441,25 mii euro), din care C+M: 1.734,13 mii lei ( 389,17 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 5, Aleea Ciocârliei nr.2”.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.3 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.4. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.420,07 mii lei (318,70 mii euro), din care C+M : 1.283,09 mii lei (287,95 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc H2, str. Republicii nr.18”

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.4 la prezenta hotărâre, se păstrează a Serviciul Investiții Publice.

Art.5. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 679,90 mii lei (152,58 mii euro) din care C+M: 598,89 mii lei (134,40 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc R8 bis, str. Henri Coanda nr.8”

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.5 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

ArtJî. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 482,13 mii lei (108,20 mii euro) din care C+M: 425,40 mii lei (95,47 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 130, str. Matei Basarab nr. 19”.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.6 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.7. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 718,62 mii lei (161,27 mii euro) din care C+M: 635,50 mii lei (142,62 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc R4, str. Henri Coanda nr.7”.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.7 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art8. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 346,30 mii lei (77,72 mii euro), din care C+M: 301,96 mii lei ( 67,77 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 51 A, str. Radu de la Afumati nr.1”

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.8 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.S. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 916,81 mii lei (205,75 mii euro) din care C+M: 829,19 mii lei (186,08 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 113, str. M itei Basarab nr.28”

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.9 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.110. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 de intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 408,23 mii lei (91,61 mii euro) din care C+M: 364,10 mii lei (81,71 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 129, str. Matei Basarab nr.17”

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.10 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.11. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 ae intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 470,02 mii lei (105,48 mii euro) din care cft-M: 426,01 mii lei (95,60 mii euro) cu TVA, precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 131, str. Matei Basarab nr.21”.

(2) Documentația aprobată conform alin ți), anexa nr.11 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.12. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 c e intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoare otală cu TVA de 1.158,40 mii lei (259,96 mii euro) din care C+M: 1.018,39 mii lei ( 228,54 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc 132, str. IV atei Basarab nr.23”

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.12 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul investiții Publice.

Art.13. (1) Se aprobă Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție, conform soluției 2 ce intervenție recomandată de auditorul energetic, indicatorii tehnico-economici la valoarea totală cu TVA de 1.347,06 mii lei (302,30 mii euro) din care C+M: 1.217,56 mii lei ( 273,24 mii euro), precum și proiectul tehnic aferent pentru obiectivul de investiții “Bloc A1, str. Di.Hacman nr.2“.

(2) Documentația aprobată conform alin.(1), anexa nr.13 la prezenta hotărâre, se păstrează la Serviciul Investiții Publice.

Art.14. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

  • • Direcției Economico - Financiare;

  • • Direcției Investiții și Achiziții Publice;

  • • Direcției Programe Externe;

  • • Serviciului Investiții Publice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, Vaieru ANIZA xSjA?

SECRETAR MUNICIPIU, jurist Turna MIHĂESCU


Râmnicu Vâlcea, 14 mai 2013