Hotărârea nr. 114/2013

hotarirea 114 - 14 mai 2013 - program zile Ramnic

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință extraordinară la data de 14 mai 2013, la care participă 21 de consilieri din cei 23 în funcție;

Luând în discuție Raportul nr. 16529 din 13.05.2013 întocmit de Serviciul Sport, Cultură, Mass-Media, prin care se propune aprobarea programului manifestărilor dedicate aniversării a 625 de ani de la prima atestare documentară a municipiului

Râmnicu Vâlcea, împuternicirea primarului pentru negocierea și atragerea unui partener în vederea organizării și suportării cheltuielilor cultural-artistice și distractive în zona parcului Zăvoi încheindu-se în acest sens un contract de parteneriat, precum și suportarea din bugetul local - Cap. „Sponsorizări” a celorlalte cheltuieli legate de acțiunile culturale ce vor avea loc în această perioadă;

Având în vedere rapoartele cuprinzând avizele favorabile ale comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor; nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale și nr.5, pentru învățământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement;

Ținând seama de faptul că la 20 mai 1388, într-un hrisov emis de domnitorul Mircea cel Bătrân la Mănăstirea Cozia, Râmnicu Vâlcea era pentru prima dată atestat documentar, această dată fiind definitorie pentru identitatea comunității locale, reprezentând practic „certificatul de naștere” al acestui oraș, precum și de faptul că evenimentul a fost marcat prin organizarea unor manifestări culturale în fiecare an;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2011, prin care s-a aprobat „Strategia culturală a municipiului Râmnicu Vâlcea 2011 - 2013”;

în baza art.36, alin.(2), art.45, alin.(2) și art.115 din Legea nr. 215/2001 privind

Administrația Publică Locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare: întrunind 19 voturi «pentru» din numărul membrilor Consiliului Local prezenți,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă programul manifestărilor dedicate aniversării a 625 de ani de la prima atestare documentară a municipiului Râmnicu Vâlcea “Zilele Râmnicului”, conform anexei la prezenta hotărâre.

ArtJ. (1) Se împuternicește primarul municipiului pentru negocierea și atragerea ' unui partener în vederea organizării și suportării cheltuielilor cultural-artlstice și distractive din zona Parcului Zăvoi, încheindu-se în acest sens un contract dej parteneriat.

(2) Pentru recuperarea cheltuielilor efectuate cu organizarea manifestărilor cultural-artjstice, distractive și de agrement, partenerul - organizator va putea exploata din punct de vedere comercial zona adiacentă locului de desfășurare a manifestări lor cultural-artistice de pe Splaiul Independenței.

Art.3. Se aprobă suportarea din bugetul local - Cap. «Sponsorizări» a celorlalte cheltuieli legate de acțiunile culturale cu caracter solemn, sportive și educative organizate cu ocazia Zilelor Râmnicului, în valoare estimată de 22.700 lei (la care să adaugă TVA).

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică în copie pentru a fi adusă la îndeplinire:

 • - Direcției Economico - Financiare;

 • - Serviciului Sport, Cultură, Mass - Media;

 • - Serviciului Corp Control Primar, Inspectori Zonali.

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, VMeruAMZA

  kw

  SECRETAR MUNICIPIU, JuristToma MIHĂESCU

  Râmnicu Vâlcea, 14 mai 2013
*                              *            /'   / 'rA w *

Organizarea zilelor orașului Râmnicu Vâldeif

17? 18,19, 20 mai 2013       ‘ C Cx% -•'f

(Proiectpentru manifestările de divertisment)

Prima mențiune documentară a Râmnicului datează din 20 mai 1388, iar momentul aniversar trebuie celebrat de toți cetățenii acestui municipiu.

Realizarea unui program de divertisment complex, diversificat, care să fie pe gustul a cât mai multor categorii de vârstă din locuitorii municipiului este o responsabilitate a administrației locale.

Locația aleasă pentru desfășurarea concertelor este pe Splaiul Independenței, zonă ce oferă posibilitatea desfășurării fără probleme a unor concerte de amploare, permițând si prezența unui număr mare de oameni.

Scena va fi amplasată în vecinătatea Bazei Sportive Oltchim.

Focul de artificii va fi dat din 3 locații: Locațiile stabilite vor asigura o mai mare spectaculozitate a focului de artificii, un important punct de atracție în cadrul programului de divertisment din perioada 17-20 mai 2013.

Durata totală a focului de artificii va fi de 8-10 minute.

Prezentatorii concertelor susținute pe scena de pe Splaiul Independenței vor fi MihaiMitoșeru și Adina Roșea.

Artiștii aleși au fost selectați având în vedere manifestările anterioare de acest gen, precum și din dorința de a răspunde preferințelor muzicale ale vâlcenilor.

Pentru cele 4 zile de concerte propunerile privind programul muzical cuprind următorii artiști sau ansambluri artistice:

Mihai Mitoșeru și Adina Roșea - prezentatori

Vineni 17 mai

 • ❖ Elena Ghitulete

 • ❖ i Adrian Ivan

 • ❖ i Rodi ca Mitran

 • ❖ i Tatiana Marcoianu

 • ❖ j Ansamblul Sistem si Mariana Ștefan

 • ❖ Prometeu(Rock)- Concert

 • ❖ î Megatrone(Rock)- Concert

Sâmbătă 18 mai

 • ❖ i Roxana Văduvă featTom Boxter Reea- Concert

Lora- Concert

 • ❖ ; Amna- Concert

 • ❖ > Akcent- Concert

Duminică 19 mai

 • ❖ i Ansamblul Doina Gorjului - Concert

 • ❖ î Petrică Mâtu Stoian

 • ❖ ; Mariana lonescu Capitanescu

 • ❖ i Aurel Blondea

 • ❖ i Alexandra Bleaja

 • ❖ ! Olguta Berbec

Adina Roșea

Luni Î20 mai

 • ❖ : Sore-LaLa Bând- Concert

Antonia- Concert

 • ❖ , CRBL- Concert

 • ❖ i Anna Lesko- Concert

 • ❖ i Smiley-Concert

--                     Raider Tehnic

RlderȚehnio-Staff Tehnic

Echipamente scenotehnice, sunet si lumini centru perioada 17 -20 Mai 2013

SCENOTEHNICA

Scena acoperita Eurotruss : 10 x 8 m + extensie 2 x 3m pentru sistem linnearey

Deschidere totala front scena - 16m

Platou -8 x 6 m, reglabil 1,0 -1,8 m, Nivcnex

înălțime acoperiș - maximi 7 m

Scara - Nivpflex

SUNET

Sistem boxe medii înalte active Eiectro Voiee - 12 buc

Boxe Bass.Electrovoice - 8 buc

Mixer digital Yamaha CL 7 - 24 canale

CD -1 buc’Tascam

Crossovere - 1 buc DBX 260 DSP

Amplificatoare - 2 Crown 1-ToOOG

Amplificatoare 4 Crest 2800

MONITORIZARE

Monitoare Dynacora / RCF - 6 buc

Microfoane1- Shure SM 58, Beta 58, SM 57, 2 buc AKG 1000

Wrilless -Shure Beta 58 , Sennheiser EM3COG2, Sennheiser EM100G2

Stative -10 buc

Dl-box - 4 buc

Multicore -30 m cu stagebox 16 x 4

LUMINi

Mixer -1 buc, 24 canaie, CX

Dimmer - 2 buc cu 6 canale x 2 KW

PAR 64-12 buc de 1000 W

Reflectoare PC - 6 buc deTOOO W

Moving Head 575- 10 buc

Moving Head -250-6 buc

Mașina de fum -1 buc 1500 W

Followspot 575 + stativ - 1 buc

Strobe Light 3000 W

BACKUNE

Tobe Premier - 1 set compiet

Amplificator bass Mesa Boogie 600 W Cacnne M6 + cabinet 4 x 10” - 1 buc

Amplificator Chitara - Marshah - 1 buc

Stativ Keyboards - 1 buc


fwW   KtL

pț^rirwnfaiwu

TjCtn^twii,^ ț*)<'*f1 untwit

C t*n <n>u ^i

V.      x?<       h n*c nrt<*t,TTT i         ’                       .-

;v '■■'. / y '■<   '■■,   .'               S»O*Ț

/      '' "'

/f            •’ A'     ■

; /?    ;

‘-.'i , 3»d1'

s ;j|kSsy

rpddfcl KM* fcltat 11 ■*•*■>*-'**).*•■'»> II~:M Mk.

iî* i»i iur.

mi*.      rnrr*n(>»iaitx

liBr l?r  [fcteit irnltfr *1!

~ âm ivt«*sri»w


Zilele Râmnicului 17-20 mai 2013 Plan de situație