Proces verbal din 30.01.2020

Proces verbal al sedintei ordinare din data de 30.01.2020

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


PROCES VERBAL

A

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 6 din data de 30.01.2020

Lucrările ședinței încep la orele 12:00 în sala de consiliu a Primăriei Sectorului 6 cu sediul în Calea Plevnei nr. 147-149, sector 6, București.

La prezidiu au luat loc următoarele persoane:

dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București;

dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București; dl Spiridon Demirel, Secretarul Sectorului 6 al Municipiului București; dl Pană Traian, consilier local - președinte de ședință.

A

In deschiderea lucrărilor ședinței, dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6, face prezența consilierilor. Au fost prezenți 24 de consilieri locali, din 25 de consilieri locali în funcție. Lipsește dl Enache Adrian Nicolae.

Convocarea membrilor Consiliului Local Sector 6 s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (3) lit. b) și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Dispoziția nr. 64/23.01.2020 a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6, pe site-ul instituției și în ziarele Libertatea și România Liberă, în termenul prevăzut de lege.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 64/23.01.2020 și a fost publicată în ziarele Libertatea și România Liberă din data de 24.01.2020.

Este vreun reprezentant al presei în sală? Nu este.

Avem la dosar o informare depusă de către responsabilul pentru relația cu societatea civilă prin care ne informează că față de proiectele propuse pe ordinea de zi și pe site-ul instituției Primăriei Sectorului 6, de la societatea civilă, nu au fost primite propuneri, sugestii sau recomandări pentru amendarea acestor proiecte.

Dacă aveți discuții, amendamente sau proiecte suplimentare de introdus pe ordinea de zi? Nu sunt.

Vă supun la vot ordinea de zi . Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată (dl Ungureanu a ieșit din sală).

Dau cuvântul, d-lui Secretar.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Doamnelor și domnilor consilieri, avem de aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 12 decembrie 2019. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței din 12 decembrie 2019, a fost aprobat.

De asemenea, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de

  • 17 decembrie 2019. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din 17 decembrie 2019, a fost aprobat (dl Ungureanu a revenit în sală).

D-le președinte, aveți cuvântul!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Secretar!

Punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții.

Discuții pe baza acestui proiect? D-na consilier Fășie.

D-na Făsie Mariana Camelia, consilier local: Da, mulțumesc! Am încercat să ne edificăm care ar fi impedimentul legal în a utiliza excedentul de 44.983.158,64 lei pentru finanțarea altor obiective de investiții decât reabilitarea termică a imobilelor multietajate și nu am reușit. Dacă la art. 2 lucrurile sunt mai clare în privința excedentului pe credite externe, aici este un excedent încadrat..., formularea este strictă, excendent la 2019, bugetul local, am încercat, nu am văzut, nu am reușit, pentru că nu mi s-a pus la dispoziție să văd contractul de finanțare cu B.E.I.-ul. Am înțeles că sunt fonduri europene pe P.O.R., dar nu am reușit să înțeleg de ce trebuie să mă duc cu ele doar în finanțarea acestui obiectiv. Noi am formulat

  • 18 amendamente a căror estimare valorică cade exact pe valoarea acestui excedent și am gândit că ar fi o oportunitate să folosim acest excedent în această direcție.

Am văzut o parte din corespondența care s-a purtat între B.E.I. și Primărie în timpul negocierilor, dar nu am văzut nici o clauză expresă, o parte de corespondență din care rezultă un angajament al Primăriei vis-a-vis de utilizarea acestor fonduri în această direcție, pentru aceste obiective de investiții, însă este la modul general, nu îmbracă forma unei clauze în contractul de finanțare, nu este o anexă la contract, nu face parte din documentele financiare ale contractului și atunci, în acest context, am apreciat că nu este imperativă direcționarea acestui excedent pentru finanțarea reabilitării termice și că am putea să-l folosim pentru finanțarea altor obiective de investiție si în acest sens, dacă are amabilitatea dl Director Economic să mai vină cu lămuriri suplimentare, după care o să vă citesc obiectivele de investiții pe care noi le propunem ca să fie finanțate din acest excedent. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dau cuvântul d-lui Primar.

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Mulțumesc, d-le președinte! Bună ziua doamnelor și domnilor cosilieri locali! Aș vrea să fac câteva completări pentru a lămuri această temă, pe care noi o discutăm astăzi, cu privire la excedentul bugetar pe anul 2019 și vreau să fac următoarea precizare: din suma totală de 44.983.158 lei, 30.651.788 au venit de la Comisia Europeană pentru 2

Programul Operațional Regional cu referire la reabilitarea termică. Cu alte cuvinte, noi am solicitat, am finanțat din bugetul local suma respectivă, programele de investiții pentru reabilitare termică, Comisia Europeană ne-a rambursat, ne-a aprobat decontarea pe care noi am solicitat-o și au virat banii către Primăria Sectorului 6. Acum, banii venind strict pe rambursare, programe de investiții cu referire la reabilitare termică, în cea mai bună logică și bineînțeles și a bunului simț, având în vedere că cele mai importante direcții de investiții în comunitatea noastră se referă la reabilitarea termică, așa cum o arată tot ce înseamnă sondaje de opinie și solicitări venite din partea locuitorilor, am considerat că este normal ca suma să se ducă în continuare pe programele cu referire la reabilitarea termică.

Țineți cont de faptul că în acest moment, noi avem în derulare proiecte, contracte cu decontare, cu alte cuvinte, nu avem de așteptat proceduri, nu avem de așteptat fel de fel de alte proceduri legale și avem nevoie de bani pentru a plăti, ce? Reabilitarea termică care se desfășoară în acest moment în sector.

Diferența de 14.332.000 lei, care se regăsește tot ca excedent, în aceeași logică, pentru că, repet, programele pe reabilitare termică se derulează și avem contracte în derulare și decontări în derulare. Pentru a nu bloca, pentru a nu întârzia aceste lucrări, absolut firesc a fost ca noi să direcționăm bani pe care îi avem în excedent către acele zone, către acele proiecte care au decontare, nu pentru care ar trebui să așteptăm să facem alte proiecte și luni de zile sau poate ani de zile să stăm cu banii nefolosiți. De aceea, propunerea pe care noi am facut-o de a duce acești bani din excedent către programele de reabilitare termică, este absolut justificat. Mai mult decât atât, există o adresă pe care Primăria Sectorului 6 a trimis-o către Banca Europeană de Investiții în anul 2018, care indică faptul că excedentul bugetar pe care noi îl avem, îl vom utiliza cu prioritate către acest tip de investiții. Bineînțeles că o adresă care este făcută între două instituții, una europeană și noi, instituție europeană, pentru că facem parte din Uniunea Europeană, nu trebuie interpretată strict într-o cheie a unui articol dintr-un contract, pentru că nu aceasta este logica acestor scrisori sau a acestei corespondențe, însă, pentru cei care nu cunosc, există un tennen în mediul de business care se numește gentlemen's agreement care nu trebuie parafat, nu trebuie semnat. In momentul în care trimiți către o instituție, cum este Banca Europeană de Investiții, o astfel de adresă în care spui, și repet, lucrul acesta nu vine pentru că vrea cineva de aici, din primărie, să facă reabilitare, ci este prima și cea mai mare prioritate pe care sectorul o are din punct de vedere al investițiilor, eu cred că este un angajament, îl putem interpreta ca un angajament și este foarte grav dacă cineva din această instituție își permite să nu respecte ceea ce a vorbit cu Banca Europeană de Investiții. Eu nu știu, am senzația că ne cramponăm în momentul acesta, astăzi, în luna ianuarie 2020 și nu suntem dispuși să privim puțin în față, să privim în viitor și să înțelegem că relațiile instituționale pe care noi le-am clădit în acești trei ani și jumătate, aproape patru ani de zile, pentru că înainte de administrația aceasta, nu a fost în stare nimeni să construiască această relationare cu Banca Europeană de Investiții, poate fi distrusă, această relație, într-o secundă prin neatenția sau poate fi interpretată ca fiind o intenție din partea cuiva de la noi. Vă amintesc că este pentru prima oară când Primăria Sectorului 6 relaționează la acest nivel cu Banca Europeană de Investiții care a finanțat, și dvs. știți foarte bine, că atunci când vorbești despre o instituție precum Banca Europeană de Investiții, cea mai mică greșeală, cea mai mică suspiciune care apare în derularea unui contract, în secunda numărul doi este oprit contractul. Noi suntem în măsura în care putem spune că relația noastră cu Banca Europeană de Investiții, nu că este bună, este excepțională. Cu alte cuvinte, această instituție, prin metodele și soluțiile proprii, a verificat și verifică permanent această abordare pe care noi o avem vis-a-vis de proiectele de reabilitare termică și finanțarea lor. Mai mult decât atât, este absurd să spunem populației din Sectorul 6, că am reușit să luăm pentru prima oară în istoria sectorului, bani europeni pentru reabilitare termică,și ce să vezi, nu-i ducem în reabilitare termică, îi ducem în altceva. Mai mult decât atât, noi am spus-o de la bun început și am făcut și o prezentare cât se poate de detaliată în proiectul de buget pentru anul 2020, că absolut toate proiectele benefice Sectorului 6 sunt finanțate, este adevărat, ca și în viață, trebuie să prioritizezi, nu poți să faci o listă și să spui toate investițiile sunt prioritate 0, pentru că nu poți lucrul acesta, pentru că nu ai din ce să le finanțezi și atunci am fost obligat să prioritizăm și atunci toate obiectivele de investiții care urmează scara de priorități, au finanțare. Cu alte cuvinte, îmi este greu să înțeleg cum am putea să luăm bani de la un proiect de investiții care este în derulare cu decontare lunară și să-i mutăm pentru niște presupuse și viitoare proiecte la care trebuie să facem nu știu ce proceduri. Acele proiecte le putem prinde în buget, nu avem niciun fel de problemă, dar haideți să fim raționali și să nu grevăm bugetul Primăriei Sector 6 și posibilitatea de a plăti aceste decontări, aceste facturi care vin, repet, pentru cel mai important proiect al sectorului. Ne place, nu ne place asta este, reabilitarea termică reprezintă cea mai importantă prioritate pentru noi, indiferent de culoarea politică. Dacă noi grevăm bugetul Sectorului 6 și spunem, nu plătim din banii aceștia reabilitarea termică, înseamnă că mii de apartamente vor întârzia și eu vă aduc aminte, stimați colegi consilieri, că în acest moment, noi avem alte 80 de blocuri în procedură de reabilitare. Cu alte cuvinte, cele 18.000 de apartamente, 9000 reabilitate în jumătatea anului trecut, cu încă 9000 de apartamente care sunt în lucru astăzi, am putea să ne trezim în situația în care, vezi doamne, avem bani în cont, dar nu-i plătim la reabilitare, pentru că așteptăm niște proiecte viitoare. Eu sunt deschis oricăror variante de lucru, dar vreau să fiți raționali. Fără să ne cramponăm în detalii de genul, domne’, nu este prins în contract. Niciodată nu o să fie prins într-un contract așa ceva, dar atunci când ai o astfel de adresă oficială, semnată, trimisă către Banca Europeană de Investiții, putem să fim noi consilierii consilierilor nu ne permitem să ne jucăm cu Banca Europeană de Investiții pentru că Banca Europeană de Investiții, nu finanțează proiectele Partidului Național Liberal, Social Democrat sau U.S.R., finanțează proiectele Sectorului 6 și atunci este grav dacă cineva își permite să spună domne’ nu mai finanțăm aceste proiecte, pentru că nu știu, nu este prins în contract. Ne putem trezi într-o situație foarte gravă în relațiile pe care le avem, repet, cu greu construite și aduse la normalitate, cu entități extrem de importante din Europa. Nu discutăm doar despre Banca Europeană de Investiții, discutăm și de Comisia Europeană, pentru că știți cum este, este ușor de spus și greu de făcut, până una alta, administrația aceasta este singura administrație de după Revoluție, care a luat bani pentru asemenea proiecte. Vreți să distrugem relația aceasta? Nu-i relația mea, eu semnez în calitate de Primar, sunt obligat să semnez aceste acte, dar dvs., consilierii locali, care reprezentări comunitatea, s-ar putea să decontați foarte mult dacă faceți asemenea greșeli.

Deci, eu revin cu rugămintea la dvs. să facem următorul lucru: excedentul bugetar pe care noi l-am propus și atenție, nu l-am cheltuit pentru că l-am avut, nu l-am cheltuit pentru că nu l-am avut, ca să ne înțelegem, banii au venit în ultimile zile, dacă nu mă înșel, chiar în primele zile din luna ianuarie și banii aceștia trebuie prinși în excedentul bugetar, astfel încât să-i putem direcționa către plata investițiilor. Nu avem o problemă să prindem în bugetul viitor și vă aștept cu propuneri, am spus-o foarte clar. Am avut o rundă de dezbateri, până astăzi nu am primit nimic. Suntem în data de 30, mai avem trei zile, patru zile și avem a doua rundă de dezbatere publică. Aștept cu nerăbdare să văd propunerile dvs., suntem deschiși la orice fel de variantă, dar cu mențiunea să nu riscăm să intrăm într-o relație foarte greu de corectat ulterior cu entitățile care până una alta, sunt cele care ne vor binele și ne finanțează și ne ajută să depășim greutățile pe care le avem. Avem în buget, luați în calcul că bugetul propus la o valoare bună, din toate punctele de vedere și cu investiții și sper din tot sufletul, ca până în data de 3 februarie, colegul consilier local care vorbea de nivelul investițiilor, să vină cu lecțiile învățate, dacă nu, o să-i dau eu hârtia oficială în care să vadă foarte clar că Bugetul Național prevede o pondere de aproape 25%..., puțin mai jos de 25% pentru investiții și Bugetul Sectorului 6 prevede 40%. Este puțin cam mare diferența acesta între 25% și 40%, adică, noi suntem puțin mai sus decât cei care se laudă că le știu pe toate. Cu alte cuvinte, avem de unde să facem investiții în toate domeniile, repet, bineînțeles cu logica să ne asigurăm că nu ducem banii pe vopsit gărduleț versus reabilitat un apartament. Luați în calcul că din toate analizele, reabilitarea termică este pe primul loc, infrastructura rutieră este pe locul doi, după care încep celelalte. Astăzi, când discutăm, sunt cele două mari priorități pe care sectorul le are, reabilitarea termică și luați în calcul că avem procedură făcută tot pentru viitor, cred că este foarte important, la 1300 de blocuri, cu alte cuvinte, avem front de lucru pentru următorii 6 ani. Nimeni, niciodată nu mai poate invoca greaua moștenire așa cum am facut-o noi și cum am trăit-o noi. Noi suntem aceia care lăsăm pentru viitor un drum bătătorit pentru tot ceea ce este de făcut în Sectorul 6. Vreau să văd și eu care sunt propunerile pe care dvs. le veți face pentru buget, însă, luați în calcul astăzi că această solicitare pe care noi o facem, ca excedentul să se ducă pe investiții cu prioritate pe această zonă de reabilitare termică, este justificată și nu există altă variantă mai ales că, repet, banii care vin pe Programul Operațional Regional, vin pentru reabilitare termică, punct. Nu ai cum să te duci cu banii aceia, să te joci în altă parte, ar însemna să fim puțin pe lângă subiect, dar nu mă mai miră nimic. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! Dl consilier Ungureanul

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Spuneați că nimeni nu a mai reușit să realizeze o relație cu Banca Europeană de curând, însă la o căutare pe Google, văd că Sectorul 6, în 2011, a făcut un împrumut de 70 mii. euro pe o perioadă de 15 ani cu B.E.I., tot pentru reabilitarea termică.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Eu am vorbit despre Programul Operațional Regional, Comisia Europeană, cu bani care vin gratuit. Banca Europeană de Investiții este o entitate care cere bani înapoi. Aceasta este diferența între Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții. Eu vă vorbeam de faptul că de la Revoluție încoace, în Sectorul 6, noi, cei care suntem astăzi prezenți aici, suntem singurii care am reușit să obținem finanțare europeană nerambursabilă, restul sunt rambursabili.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! D-na consilier Mitran!

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Mulțumesc, d-le președinte! înainte de orice alte discuții, o să vă citesc ce spune art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale: “excedentul anual al bugetului local, rezultat la încheierea exercițiului bugetar, după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzute la art. 6 lit. a) și a celor exceptate la art. 6 lit. b), precum și a transferurilor consolidabile din bugetul de stat sau din alte bugete se utilizează, în ordine, pentru: a) rambursarea eventualelor împrumuturi restante; plata dobânzilor, comisioanelor, spezelor și a altor costuri aferente acestora; b) constituirea fondului de rulment”.

La alin. (4) din același articol se prevede: "utilizarea fondului de rulment, în condițiile alin. (2) și (3), și contul de execuție al acestuia se aprobă de autoritățile deliberative în afara bugetului local”.

întrebarea mea este, unde ne aflăm? Acești bani fac parte din excedentul anual /X

al bugetului local, da? II folosim pentru rambursări, pentru plată restantă, pentru dobânzi sau pentru constituirea fondului de rulment? Mulțumesc!

DI Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-na consilier! D-le Director, vă rog, un răspuns!

Dl Manolache Dorn, Director General, Direcția Generală Economică: Bună ziua! Fiți amabilă, ați citit din Legea nr. 273/2006 inițială, dar vă aduc la cunoștință că în anul 2010, prin Ordonanța de Urgență nr. 63, a fost modificată și completată această Lege nr. 273 care prevede că excedentul, deci, nu mai apărea fondul de rulment, apare numai excedentul să se utilizeze: ”a) ca sursă de finanțare pe secțiunile de dezvoltare; b) pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele dintre venituri și cheltuieli; c) pentru acoperirea definitivă a eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la sfârșitul mandatului”.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, ca să fiți dvs. împăcată cu ideea că există o ordonanță care modifică legea din care dvs. citeați greșit, am rugămintea, un coleg de la tehnic, dați-i d-nei consilier Mitran exact ce spune textul articolului la care face referire. Răspunsul este unul singur, conform legii, pentru cheltuielile de dezvoltare, este prevăzut în legea pe care ați invocat-o, numai că ați citit înainte să fie modificată.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Dacă îmi permiteți, v-am trimis acum două zile o cerere pe care să o rezolvați în regim de urgență, adică, să puneți pe site-ul primăriei și să trimiteți și Consiliului Local în întregimea lui, execuția bugetară pe ultimul trimestru al anului 2019. Chiar înainte de a veni aici m-am uitat pe site-ul primăriei și nu există decât execuțiile bugetare pe ultimile trei trimestre. Trimestrul 4 nu există.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Știți care este problema? lini cer mii de scuze, eu nu pot să vă mișc mouse-ul...

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Văd că tot mă întreruperi...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ascultați-mă puțin! Dvs. vorbiți niște lucruri care sunt pe lângă. Eu nu pot să vă mișc mouse-ul sau să duc săgețica de la mouse pentru a vedea dvs. unde este publicată informația la care faceți referire pe site-ul primăriei, pentru că ar fi absurd să fac treaba aceasta și doi la mână, nu pot să caut eu legile ca să le citiți corect, d-na Mitran. Dacă nu știți, există un proverb, de tăceam, filozof rămâneam! Dacă dvs. nu știți unde să vă uitați, nu este vina mea și nu mă puneți pe mine să vă răspund în regim de urgență pentru că eu muncesc aici.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: D-le Primar, am rugămintea să nu mai țipați la noi. Vă reamintesc că nu suntem în nici o relație de subordonare, mare atenție!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vă rog să nu vă mai bateți joc de noi dvs., nu se poate, adică veniți să citiți legi care sunt modificate și dvs. nu cunoașteți lucrul acesta? Este rusinos!

5       5                                                                               5

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc d-le Primar! Mulțumesc, d-na consilier! D-na consilier Făsie!

5                    7                                                                                                       5

D-na Făsie Mariana Camelia, consilier local: Mulțumesc! Ne menținem punctul de vedere cu privire la formularea obiectivelor de investiții pe care le propunem noi a fi finanțate. Mulțumesc pentru precizări d-le Primar, dar din discuțiile pe care le-am avut noi anterior, am încercat să ne edificăm, așa, pe cât se poate, ca să vedem..., din dorința de a nu greva bugetul. Știm cu toții că este de austeritate și nu ajunge pentru tot ceea ce am vrea, oricât am trage de el, și atunci, din această dorință, ne-am gândit din această perspectivă că ar putea fi o oportunitate în condițiile în care, repet, ori este o încadrare greșită, nu știu, o formulare greșită care ne permite această interpretare, această abordare, dec,i excedentul anului 2019 din bugetul local. Fără niciun fel de..., nu ni s-a prezentat nici un document explicit sau o prevedere expresă legală care să mă ducă în direcția aceasta. Că banii aceștia veniți pe P.O.R., care în general vin pe dezvoltare investiții, nu îți spune P.O.R.-ul niciodată la ce obiectiv punctual de investiții să-l duci, este decizia autorității respective. Noi considerăm că este suprabugetat acest obiectiv și că este posibilă în 7

continuare, în condițiile în care, repet, nu am văzut, nu s-a prezentat niciun..., cu excepția acestei adrese în limba engleză, o corespondență purtată în timpul negocierilor care nu echivalează cu un angajament financiar ferm, care în mod normal ar fi trebuit să se regăsească în documentele financiare ale contractului, într-o clauză, a contractului de finanțare sau într-o clauză din contractul respectiv. Este la modul general, nu este explicit direcționat fix în acest sens exclusiv, orice excedent voi avea, îl voi aloca pentru finanțarea acestui obiectiv de investiții.

In aceste condiții, noi vă propunem următorul amendament și vă rugăm să-1 supuneți, prin care dorim să modificăm articolul 1 al proiectului, în sensul re formulării lui, cu următorul conținut:

Se aprobă utilizarea sumei de 44.983.158,64 lei din excedentul anului 2019 din bugetul local pentru finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

In Anexă avem obiectivele de investiții pe care le propunem noi a fi finanțate din acest excedent:

Dotarea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, istorie, geografie, muzică, cu aparate de măsură, instrumente, echipamente și reactivi, necesare efectuării activităților experimentale și practice necesare procesului educațional, estimarea este pe la 11.562.158 mii lei;

  • -  Dotarea sălilor de sport cu aparate și echipamente necesare desfășurării în condiții optime a orelor de educație fizică, estimarea 1 mii.;

  • -  Studiu de fezabilitate și teren pentru Centrul pentru îngrijiri paliative,destinat pacienților cu afecțiuni oncologice în stadii terminale și avansate, estimativ 1600 mii lei;

Amenajarea ...., nu știu, nu am înțeles....,

Discuții în sală!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Mai spuneți o dată..., nu am înțeles ce ati citit...,

9                           9

D-na Făsie Mariana Camelia, consilier local: Citesc obiectivele

9

propuse.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu am înțeles ultimul citit..

7

Discuții în sală

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Doamnă, la dezbaterea pe buget, puteți să veniți cu propunerile acestea.

D-na Făsie Mariana Camelia, consilier local: Nu ati înțeles ce am spus mai devreme sau nu ați reținut. Am considerat că este oportunitate, da? Aceasta care ni se oferă de a folosi acest excedent pentru finanțarea acestor obiective, dacă nu va întruni votul acest amendament, să treacă, le vom susține mai departe la dezbaterea bugetului și le vom propune la buget. Am apreciat acest moment ca fiind 8

o oportunitate a utilizării din considerentele pe care le-am spus. Nu am primit documente și nici explicații punctuale care să ne convingă că acești 30 mii. din acest excedent trebuie să-i alocăm numai în direcția aceasta, finanțarea reabilitării termice....

Discuții în sală

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Liniște în sală!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Pot să dau citire amendamentului pe care îl propunem la acest proiect?

Dl Gabriel Mu tu, Primarul Sectorului 6: îmi cer scuze, nu am înțeles cu persoanele cu probleme oncologice.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Era una din propuneri.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Să facem ce? Mai spuneți o dată aici.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: SF si achiziție teren

9                                                              7                                                           9                      9

pentru Centrul pentru îngrijiri paliative, destinat pacienților cu afecțiuni oncologice în stadiii terminale și avansate, nu există..., funcționa unul în capitală, nu știu dacă mai există, în alte sectoare nu există. Este absolut necesar. Deci, un Centru pentru îngrijiri paliative destinat pacienților cu afecțiuni oncologice, acesta era obiectivul.

A

In continuare:

Amenajarea de spații destinate pregătirii, servirii mesei în toate instituțiile de învățământ preuniversitar din Sectorul 6, pentru că este un început, dar nu asigură în toate unitățile de învățământ preuniversitar;

Reabilitarea tuturor grupurilor sanitare și a laboratoarelor școlilor din învățământul de stat de pe raza Sectorului 6, estimativ 2.000 mii lei;

Centrul rezidențial pentru persoanele fără adăpost cu utilizare pe timpul nopții și dotarea acestuia, 3.000 mii lei;

6 parcuri am propus noi cel puțin în Sectorul 6, cel puțin....

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, dar din banii aceștia nu putem să facem tot ceea ce ați spus. Veniți cu aceste propuneri la buget.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Este o propunere de amendament, pentru finanțarea acestor obiective, din acest excedent.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Amendamentul se va supune la vot.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Exact!

9                                                            7

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vreau să fac următoarele precizări! D-na consilier, domnilor și doamnelor consilieri, haideți puțin să revenim cu picioarele pe pământ. încă o dată, dvs. propuneți niște amendamente, pe proiecte, care numai din ce văd procedurile, pentru aceste proiecte durează cel puțin un an și jumătate. încă o dată, haideți să blocăm banii, cu alte cuvinte, ca să știe toți locuitorii Sectorului 6, blocăm banii de reabilitare, pentru niște proiecte care probabil că le vom face la anul.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu-i blocăm, dl Primar, avem împrumut...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, aceasta este realitatea, ca să ne înțelegem.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Avem împrumut care asigură finanțarea realizării reabilitării.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, opriți-vă puțin! Atenție! Dacă vă uitați în proiectul de buget, ați fi văzut că acești bani sunt prinși în bugetul propus pentru 2020, pentru reabilitare termică. Dvs., dacă spuneți că nu sunt prinși, înseamnă că nici măcar nu v-ați uitat pe propunerea de buget. îmi cer scuze!

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Noi nu am avut în 9                                                         7

vedere acest excedent. Nu am spus că nu sunt prinși.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Sunt prinși în propunerea de buget pentru anul 2020, pe programele de reabilitare termică. Ce propuneți dvs, noi putem să prindem fără niciun fel de problemă. Veniți și faceți amendamente la buget, dar nu puteți să veniți să-mi spuneți mie să demarăm proceduri care durează cel puțin un an și jumătate.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu este adevărat.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Cum adică nu este adevărat? Dvs. aveți specialiști în tot și nu știți nimic. Cum adică nu este adevărat? Vreți să le luăm punctual? Dotarea laboratoarelor, cum spuneți dvs., credeți că se poate face fără licitație? Ca să faci licitație, îți ia cel puțin un an și jumătate. D-na consilier, încă o dată, reveniți d-nă cu picioarele pe pământ.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Cum un an și jumătate, d-le Primar?

Dl Gabriel Mu tu, Primarul Sectorului 6: Atât durează d-nă, un an și jumătate, pentru că trăiți în România d-nă și ar trebui să știți. Dotarea sălilor, cum spuneți dvs., un an și jumătate, pentru că nu poți să faci prin achiziție directă.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu putem să propunem obiective care să se realizeze doar în șase luni, cât ne-a mai rămas de mandat. Este un început.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Opriți-vă puțin ca să înțelegeți. Reabilitarea termică este un program care se face de acum încolo pentru următorii ani 6, 7 ani. Nu îmi vorbiți dvs. mie de 6 luni de zile, pentru că eu muncesc de trei ani și jumătate aici și nu v-am văzut niciodată cu un proiect fezabil pentru Sectorul 6, iar dvs. veniți și propuneți acum, încă o dată, repet, proiecte care nu se pot derula în exercițiul financiar 2020, pentru că nu avem proceduri făcute la ce spuneți dvs..

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Se fac.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Se fac, dar durează. Nu pot să blochez banii. Noi avem banii prevăzuți pentru reabilitare termică și dvs. mergeți pe stradă și spuneți-le oamenilor care stau în blocurile unde avem balcoanele care cad, că nu facem domne, pentru că trebuie să facem procedură pentru nu știu ce. Vă rog mult de tot, faceți propunerea ca să o supunem la vot și vedem ce iese. Este aberant să ne spuneți nouă să blocăm bani pentru niște proiecte care, repet, nu se pot derula în anul 2020, pentru că nu ai proceduri făcute. D-nă, încă o dată, ca să ne înțelegem, odată alocați banii, banii aceia stau pur și simplu pentru treaba aceasta, nu te atingi de ei. Noi vă spunem așa: avem bani, d-na consilier, avem bani rambursați de la Comisia Europeană pe Programul Operațional Regional, respectiv, reabilitare termică și avem plăți de făcut pentru reabilitare. Eu vă întreb, ce facem? îi ținem blocați și nu plătim facturile?

Discuții în sală.

9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu. Nu avem d-nă, banii aceia! Aceștia sunt bani fizic în cont. Ce vorbiți dvs., sunt bani care vin de la Ministerul de Finanțe, în viitor. Vă rog mult de tot, iarăși confundați. In mod special pentru dvs., d-na Mitran, pentru că m-am săturat! Uitați-vă la mine, să veniți cu lecțiile neînvățate, nu știți nimic, vă aloc din timpul meu, în fiecare zi, o oră, să vă învăț economie. Dacă vreți să învățați economie, veniți la ora aceea, gratuit v-o ofer, chiar dacă am foarte mult de lucru, ca data viitoare, sau dățile viitoare să nu mai veniți să invocați aberațiile pe care le spuneți. Nu cunoașteți d-nă nimic! Și dacă mă provocați, o să mai fac niște dezvăluiri despre dvs.. Nu cunoașteți nimic!

DI Pană Traian, președinte de ședință: Am înțeles, d-na cosilier! Deci, supunem la vot amendamentul dvs..

Discuții în sală

Dl Ciontu Gheorghe, consilier local: Eu zic să trecem la vot. Dacă nu se înțelege...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dvs. ați spus că aveți un amendament. Amendamentul îl depuneți la Biroul Tehnic, eu o să-l supun la vot, amendamentul adus de către dvs..

Discuții în sală

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dacă nu mai sunt alte amendamente aduse pentru acest proiect, o să vă supun la vot amendamentul adus de către d-na consilier Făsie.

9

Discuții în sală

9

D-na Făsie Mariana Camelia, consilier local: M-am săturat, ca să citez, de aberații și nu mai pot continua lista cu obiectivele de investiții pe care le propunem. Mi se pare o lipsă de respect să ne jignim într-o ședință publică în care suntem aici ca să-i reprezentăm pe cetățeni, indiferent de culoarea politică pe care o avem.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Nu am auzit pe nimeni să vă jignească.

D-na Făsie Mariana Camelia, consilier local: Cum nu ati auzit? Dacă

9                                                            7                                                                        9

aveți auz selectiv, ar trebui să fie și în direcția aceea. Deci, ne menținem propunerea cu aceste amendamente, da, și vă rugăm să le supuneți la vot.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Vă supunem la vot amendamentele aduse de către dvs., amendamentul?

D-na Făsie Mariana Camelia, consilier local: Exact și așteptăm să primim documentele edificatoare pe care le-am solicitat, da.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Doamnelor și domnilor consilieri locali, suntem în transmisiune live si bănuiesc că sunt foarte multi oameni

7                                                                                9                                                                               9

interesați să vadă ce se întâmplă aici.

Propunerea stă în felul următor: un amendament care spune să luăm banii pentru reabilitări termice, să-i mutăm în niște proiecte pentru care nu avem niciun fel de proiect. Niște povești vândute, recunosc că foarte urât împachetate, dar ca să știm ce votăm. Se propune un amendament, să luăm banii care au venit de la Comisia Europeană pe reabilitare termică, să facem altceva cu ei. O secundă! Aceasta se propune astăzi, ca să știți ce votați. încă o dată, noi am venit și am spus așa: banii care sunt din excedent, se duc pe reabilitare termică, punct, pentru că pentru aceasta au fost rambursați de către Comisia Europeană și cineva ne propune din sală, o d-nă consilier de la U.S.R., facem vreo 7, 8 proiecte, pentru care nu avem niciun fel de documentație și să blocăm banii. Despre aceasta se discută. Haideți să vedem acum, cum se votează, pentru că, sincer, se tot invocă că nu s-au primit documentele. Toate documentele sunt primite, ba mai mult decât atât, site-ul Primăriei, ca să se cunoască foarte clar, este actualizat și eu acum citesc de pe el, de pe site-ul Primăriei. Este actualizat la trimestrul I 2019 și ce să vezi, și pentru cei mai pretențioși dintre dvs., este scris și în limba engleză. Deci, noi vorbim despre transparență, pe care o facem sută la sută, nu știu, mai mult decât atât, cât am putea să facem? Cu două dezbateri, două întâlniri, două runde de dezbateri pentru proiectul de buget pe 2020, cu toate documentele prezentate pe site-ul Primăriei, cu toate documentele depuse spre consultare și spre știința consilierilor, în ziua ședinței se vine și se spune, domne, nu am citit. Păi, trebuie să citești, să te uiți, să te informezi, pentru că nu ai pretenții de la primar să îți răspundă în regim de urgență la niște chestii pe care nici măcar din punct de vedere, de bun simț, să te uiți pe ele, dar să se știe foarte clar, da, banii care sunt în excedent, noi, primăria, eu, în calitate de Primar, am propus să se ducă către reabilitarea termică și d-na consilier propune să se ducă către niște proiecte pe care nu le avem sub nici o formă, adică, durează cam un an și jumătate, ca să le putem face. Nu aș vrea să intru în niște detalii, care cred eu, că ele sunt interesante, dar dacă sunt obligat, o să le spun, cu niște amendamente pentru cumpărarea unor terenuri în afara localității pe care noi o avem și o păstorim, dar dacă sunt obligat să fac treaba aceasta, o voi face.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! In primul rând, voiam să vă întreb d-na consilier, ați spus că aduceți un amendament la Anexă, dar acest proiect nu are Anexă. Bănuiesc că vă refereați la proiectul de buget?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Ați înțeles greșit, d-le președinte!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Am întrebat.

D-na Făsie Mariana Camelia, consilier local: L-am si citit.

9                                                                          7                                                                                    5

Amendamentul era la proiectul de hotărâre și el face trimitere la niște obiective de investiții care sunt prevăzute într-o anexă. Așa cum am reformulat art. 1 din proiectul de hotărâre, vă recitesc art. 1, d-le președinte....

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Am înțeles! Dvs., propuneți să aibă o anexă, proiectul.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Faptul că mă întrebați aceasta, înseamnă că nu ați înțeles și atunci îmi permit să vă recitesc, da. Deci, amendamentul sună asa: Art. 1...

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, am înțeles amendamentul dvs..

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: O secundă! Eu am următoarea întrebare, pentru că îmi este greu să înțeleg logica în care vreți dvs. să funcționăm astăzi. Deci, proiectul de hotărâre, iarăși, vedeți, fiind provocați la niște discuții care sunt puțin fără niciun fel de articulație în propoziție, am scăpat din vedere un element principal, important. Noi propunem așa: utilizarea sumei de 44.983.158,64 lei din excedentul anului 2019, din bugetul local, pentru finanțarea obiectivelor de investiții. Doi. Se aprobă utilizarea sumei de 94.927,97 lei, din excedentul anului 2019, pentru finanțarea obiectivelor de investiții. Ca să ne înțelegem, obiectivele de investiții sunt prevăzute în propunerea de buget pe care noi o avem în dezbatere. Vin și vă întreb, d-na consilier, nu credeți că este normal și logic, deci, dvs., practic, sunteți de acord ca sumele să se ducă pe obiective de investiții, dar nu acceptați ideea că aceste obiective de investiții sunt prevăzute în proiectul de buget. Cu alte cuvinte, dvs. vreți să săriți cumva o etapă sau să o luați înaintea trenului, dar vedeți că nu este bine. Vă explic încă o dată. Obiectivele de investiții sunt definite, propuse, prevăzute în proiectul de buget pentru anul 2020. Noi, astăzi, aici, aprobăm ca acest excedent să se ducă pe obiective de investiții. Am intrat puțin în detalii și v-am spus cum am propus în proiectul de buget, pentru reabilitare termică, dar noi, astăzi, nu vorbim de reabilitare termică în proiectul nostru și dvs. vreți să o luați înaintea discuțiilor pe proiectul de buget și să faceți astăzi un amendament pentru proiectul de buget, care se va aproba luna viitoare. Pot

A

să înțeleg graba dvs., dar cred că o luați puțin înainte. încă o dată vă spun, noi, astăzi aprobăm ca excedentul bugetar să se ducă pe investiții. Este adevărat, ce am spus astăzi, o voi spune și atunci, banii aceștia eu îi prind în buget și fac propunerea de buget cu ei prinși pentru reabilitarea termică, dar astăzi, noi nu discutăm unde se duc special, în investiții pentru strada cutăriță, în investiții pentru parcul x, în investiții pentru școala nu știu care, pentru că nu putem să facem aceasta, astăzi, aici. Nu este o discuție pe buget, pe structura bugetului, este o discuție principială unde se duc banii. Ati înțeles?

D-na Făsie Mariana Camelia, consilier local: Exact si sunt de acord.

9                                                            7                                                                 9

O precizare. De la începutul mandatului, eu nu am văzut personal, în acest consiliu, să fim consultați cu privire la lista obiectivelor de investiții, anterior includerii în proiectul de buget. Deci, noi aprobăm obiectivele de investiții, odată cu aprobarea proiectului de buget.

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, nu. Iarăși greșiți. Nu mai dezinformați. Obiectivele de investiții se propun și se dezbat. Noi avem dezbatere plublică.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu. Eu vorbeam de aprobarea..., ați vorbit de buget.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Da.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Că vrem să ne ducem direct, am sărit, am luat-o pe repede înainte și dorim să includem aceste obiective de investiții propuse. Deci, noi, marea majoritate a obiectivelor de investiții, le aflăm odată cu dezbaterea proiectului de buget.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Și nu este normal să fie așa?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Cu excepția S.F.-urilor care trebuiesc aprobate.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu vă supărați, o secundă!

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu este normal, pentru că avem un plan de investiții pe care ar trebui să îl știm.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: îmi cer scuze în fata

7                                                                                                                                                      9

consilierilor care sunt de bună credință, vă dau cuvântul, mă uit la dvs., scuze, sunteți oameni tineri în sală care învățați o procedură care nu are nici o legătură cu realitatea de la d-na dvs. consilier local. Vreau să învățați următorul lucru: toate S.F.-urile sunt aprobate în consiliul local în baza bugetului aprobat la începutul anului în care vorbim de investiții în anumite domenii. Noi, după ce aprobăm bugetul și dacă nu avem proceduri făcute, venim și propunem, exact cum a spus acum d-na. Vrem să facem nu știu ce..., dotarea nu știu cui, putem prinde ca principiu general o valoarea aproximativă, după care, atunci când avem proiectul pregătit, să intrăm cu el, să îl derulăm, venim, aprobăm S.F.-ul, aprobăm finanțarea, aprobăm tot. Noi, acum, dvs. înțelegeți ce facem? Vin și spun așa: toate proiectele de investiții pe care Primăria Sectorului 6 și Direcțiile subordonate Consiliului Local le au de făcut, le propun consiliului local. Cum? în dezbaterea publică a bugetului. Este jenant să suportăm, d-na consilier, îmi cer scuze, nu se poate să vă bateți joc de noi în halul acesta.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Nu asta am vrut să spun. Duceți discuția în altă parte...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, o duc acolo unde este discuția.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Vă repet, la acest moment sunt două lucruri dinstincte. Acum discutăm excedentul, utilizarea lui, și vă repet, este din punctul nostru de vedere, o oportunitate ca să finanțăm anumite obiective de investiții. Nu este nici o problemă pentru că, ulterior, dacă vor fi aprobate, vor putea fi incluse în proiectul de buget și dezbătute.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Aș vrea să îmi răspundeți la o întrebare, d-na consilier, ca să înțeleg dacă dvs. înțelegeți logica în care trebuie să funcționăm. Sunteți de acord cu mine că excedentul bugetar completează bugetul propus pentru anul 2020?

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Dacă este aprobat de consiliu, dacă nu, nu pot să finanțez cu el obiective.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vă întreb încă o dată.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Ce se întâmplă dacă nu este aprobat, d-le Primar?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Excedentul bugetar completează..., este o întrebare simplă tară variante de răspuns cu jumătăți de măsură. Excedentul bugetar completează bugetul propus pentru anul 2020?

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: In ce sens? Financiar vorbind?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Normal că financiar, pentru că de acolo plecăm.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Indiferent..., păi, da, finanțezi investiții...,

9                                9          7

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Răspundeți-mi la întrebare, da sau nu?

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Din punct de vedere financiar sunt fonduri care trebuie să se răgăsească în buget, da? Indiferent că îl aprobi sau nu.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Cu alte cuvinte, excedentul financiar copletează capitolul de venituri..., d-nă, încă o dată, eu nu am vorbit de aprobare, eu v-am pus o întrebare simplă. Excedentul bugetar completează bugetul propus pentru anul 2020? Da sau nu?

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Trebuie să se reflecte

9                                                             7

în buget.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Răspunsul este da. Nu încercați alte variante.

5

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Păi nu, dar aceasta-i esența, dar nu înțeleg...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Și acum vă spun așa: pentru că dvs. vreți să discutăm ca din bugetul pe care noi îl avem în dezbatere, să discutăm...

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Astăzi nu avem bugetul, avem excedentul.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi d-na consilier încă o dată, vă spun următorul lucru: sunteți absurdă, noi vă propunem ca excedentul bugetar să se ducă pe investiții și nu pe cheltuieli. Uite, ca să vă dau o variantă ajutătoare, nu poți să duci bugetul..., păi nu, pentru că în mintea dvs. vreți să-i duceți pe cheltuieli.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Tot pentru investiții am propus și noi, d-le Primar, tot acolo este propunerea noastră să finanțăm tot investiții.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Și ce vreți să discut? Și eu asta vă spun. Variantele de lucru pentru investițiile pe care noi le avem în dezbatere publică. Suntem cu bugetul în dezbatere. Le facem la dezbaterea publică, d-na consilier.

D-na Făsie Camelia Mariana, consilier local: Bun! Dar am această oportunitate acum, acum discutăm excedentul. în condițiile în care ai putea utiliza 45 de mii. Acum, din excedent.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-na consilier! Dau cuvântul d-lui Viceprimar!

D-na Fășie Camelia Mariana, consilier local: De ce să grevez bugetul după aceea, să iau sume alocate de la alte structuri, de ce să le dezbatem atunci, când putem folosi acum aceste 45 de mii., acum vorbim de utilizarea acestui excedent.

Discuții în sală

9

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: D-nă, am o întrebare la dvs., poate nu am înțeles eu bine din hotărâre, dar cred că ne-am uitat împreună pe ea. Deci, astăzi discutăm unde vrem să ducem banii din excedentul bugetar. Suntem de acord până aici?

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Neapărat la dezvoltare

si investiții.

5                             9

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: Suntem de acord până aici. Astăzi discutăm despre unde vor ajunge banii din excedentul bugetar și avem mai multe opțiuni, conform cu legea pe care tocmai ați citit-o, putem să plătim rate și dobânzi sau să-i ducem pe dezvoltare.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Pe dezvoltare, este evident...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: Vreți să-i ducem la dobânzi sau la dezvoltare?

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Nu, dar este...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: Păi și discutăm altceva astăzi.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Păi și vi se pare că am propus altceva? Noi propunem tot pe dezvoltare, tot pe investiții, dar nu la reabilitare termică care este bugetat suficient.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: Bine d-nă, astăzi nu avem altă opțiune.

Discuții în sală

9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: O secundă! Fac următoarea propunere. Astăzi discutăm și bugetul pe 2020 pentru că așa vrea d-na consilier.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Nu face obiectul ordinii de zi.

Discuții în sală

9

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: D-nă, nu este bugetul astăzi.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Nu înțeleg, nu se poate propune?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: Nu, nu este bugetul astăzi.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Este o propunere, da, cum ați făcut și dvs., autoritatea care ați emis proiectul.

Discuții în sală

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: Mă lăsați să termin și eu? Eu v-am lăsat. Ok! Bun!

Haideți să o luăm de la capăt. Astăzi discutăm despre unde ajung banii din excedent. Este ok? Avem două opțiuni, nu avem patru. Ajung pe dezvoltare și investiții sau să plătim rate, dobânzi și alte cheltuieli. Deci, dvs., dacă aveți o discuție pe subiectul acesta, rate, dobânzi, spuneți-ne unde să-i ducem, dacă nu și vreți pe investiții, haideți să votăm, pentru că văd că toți vor să facem investiții.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Vi se pare că nu este clară propunerea noastră, d-le Viceprimar?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: Atunci mergem pe investiții. Și când o să discutăm bugetul, pe 3 februarie avem dezbatere publică, veniți cu discuția acesta.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Problema este, la ce investiții, obiectiv, îl duci?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: Aceasta discutăm.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Noi nu contestăm

9                                                                7

faptul că nu trebuie să meargă la dezvoltare la investiții.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: Deci, cu toții suntem de acord că trebuie să meargă la investiții.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Problema noastră este

9                                                       7

că nu ne-ați convins că suntem obligați să-i ducem..., este o opțiune.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: D-nă, noi nu v-am obligat să faceți nimic.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Nu este obligatoriu..., atunci noi am fi apreciat că sunt oportune alte investiții.

Discuții în sală

9

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: D-le președinte, vreau să vă citesc, încă o dată, ca să înțeleagă toată lumea ce discutăm, deci: „Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului precedent pentru finanțarea obiectivelor de investiții”. Bun, mergem mai departe, nu citesc preambulul, "Consiliul Local Sector 6 hotărăște:”, să vedem ce hotărâm astăzi, nu ce vom hotărî măine...

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Dar nu am negat asta, problema este la ce obiectiv...

Dl Tomescu Constantin, Vicepriniarul Sectorului 6 al Municipiului București: D-nă, ce hotărâm astăzi, uitați ce scrie pe hârtia aceasta, dacă nu vă convine, o propunem spre schimbare, deci:

”Se aprobă utilizarea sumei de 44.983.158,64 lei, din excedentul anului 2019 din Bugetul Local, pentru finanțarea obiectivelor de investiții.

Art. 2. Se aprobă utilizarea sumei de 94.927,97 lei, din excedentul anului 2019 din Bugetul Creditelor Externe, pentru finanțarea obiectivelor de investiții.

Art. 3. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală Economică vor duce la îndeplinire...”, asta facem astăzi, vreți să ducem în altă parte, spuneți-mi?

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: D-le Viceprimar, este o carență a raportului de specialitate. In corpul hotărârii, într-adevăr, nu se știe pentru ce obiectiv vorbesc, doar în raport, atât.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Noi avem pe ordinea de zi o propunere cu privire la aprobarea locului unde merge acest excedent, deci, noi ce putem propune astăzi, vreți fie investiții, vreți rambursare credite, dar nu spuneți așa: da, pe investiții, dar la școala x, la strada y, pentru că nu se poate astăzi treaba aceasta. Am rugămintea să respectați ceea ce prevede hotărârea.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Am o întrebare pentru dl Secretar General. Acest proiect are un raport de specialitate, document obligatoriu, în care aflăm despre ce obiectiv de investiții este vorba. Vi se pare normal? în corpul hotărârii, cum a punctat corect dl Viceprimar, alocăm utilizarea acestui excedent la secțiunea investiții. Deci, cine nu citește și raportul de specialitate, care nu face parte integrantă din hotărâre și la care hotărârea nu face trimitere, nu prea știi, bun, dezvoltare investiții, dar unde?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: V-am spus eu de la bun început...

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Nu este corect, de aceea îl întreb pe dl Secretar, pentru că dă aviz de legalitate. Nu este corect, trebuia în corpul hotărârii să se facă această mențiune, nu implicit în raportul de specialitate, pentru că, de exemplu, se aprobă excedentul așa cum este și unde îl duc? Trebuie să mă uit într-un document care nu face parte integrantă, nu este anexă la hotărâre, ca să aflu unde duc banii. Nu este corect.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul Sectorului 6 al Municipiului București: D-na consilier, trimiterea acestor bani pentru finanțarea obiectivelor de investiții înseamnă un capitol bugetar care cuprinde mai multe lucruri care se vor discuta în priectul ulterior de buget. Deocamdată se trimit acești bani pe acest capitol bugetar și atât. Discutarea unor proiecte prezente, viitoare, de investiții, nu este în momentul actual.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Și consiliul mai află când se face opțiunea, pentru că trece de consiliu, consiliul dă aprobarea generală și rămâne alegerea cui, dl Secretar?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: Alegerea dvs. la buget, la structura bugetului. Pe 3 februarie discutăm structura bugetului.

D-na Fâșie Camelia Mariana, consilier local: Rămâne alegerea din raportul de specialitate care nu a apărut, nu este corect.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun. Supun la vot amendamentul adus de către d-na Fășie. Voturi împotrivă?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: Nu avem amendament pentru această hotărâre, ce să supunem la vot? D-nă, ați spus că vreți investiții, aceasta scrie și în hotărâre. Nu putem vota un amendament care nu privește hotărârea.

D-na Fășie Camelia Mariana, consilier local: Ba privește. Vă rog să-1 citiți dvs.. Este amnedament la proiectul de hotărâre care face obiectul ordinii de zi de astăzi.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: D-nă, noi, în hotărâre, spunem că banii se duc pe investiții și dvs. tot pe investiții vreți. Vreți altceva?

9                   9                    9

D-na Fășie Camelia Mariana, consilier local: Nu, tot pe investiții, doar că noi am precizat.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București: Nu puteți, d-nă, nu există posibilitatea aceasta. Astăzi spunem unde se duc banii, pe ce capitol bugetar. Structura bugetului o discutăm în dezbatere publică pe 3 februarie. Putem să supunem și la vot, dar nu face obiectul...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun, vă supun la vot amendamentul adus de către d-na Fășie. Voturi împotrivă? 14 voturi împotrivă. Abțineri? 3 abțineri (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion). Voturi pentru? 3 voturi pentru (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Mitran). Amendamentul a fost respins.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 8 abțineri (d-na Boțogan, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „ Sistem de supraveghere și monitorizare video integrat pe teritoriul administrativ al Sectorului 6”.

Discuții pe tema acestui proiect?

Dl Frumușelu Constantin Mugurel, consilier local: M-am uitat în studiul de fezabilitate, am văzut suma totală de 32.000.000 lei pe 2 ani, dacă este corect. Ce nu înțeleg, numărul de camere video. Din câte scrie aici, pe ultima pagină, este de 3012 bucăți și aș dori să știu dacă sunt noi sau sunt cele care sunt deja în funcțiune sau sunt numerotate ca fiind noi?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: în momentul în care discuți de un studiu de fezabilitate care prevede un număr de echipamente, acel studiu de fezabilitate, în interiorul și componența lui, în primul rând, nu poate spune că este vorba de second hand pentru că noi nu avem voie să cumpărăm second hand. Sunt noi, este obligatoriu să fie noi.

Dl Frumușelu Constantin Mugurel, consilier local: Ce scrie aici, 65 de bucăți video deja existente, în sensul că...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Da, dar vedeți că spune separat, indică separat despre ce este vorba.

Dl Frumușelu Constantin Mugurel, consilier local: Aceasta vreau să spun, deci se achiziționează...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Haideți să vă explic despre ce este vorba, ca să înțelegeți corect. Noi am discutat de-a lungul timpului de îmbunătățirea calității vieții și siguranței în sectorul 6. Acest deziderat poate fi făcut prin implementarea mai multor măsuri. Una dintre ele este să ai un sistem performant de supraveghere video, care să îți permită intervenția rapidă, acolo unde este cazul și mai mult decât atât, să fie și o informare corectă din punct de vedere al evenimentului care se creează. Ați văzut probabil că prin tot orașul există fel de fel de camere, unele verzi, altele roșii, unele de la firma A, unele de la firma B, altele mai vechi, altele mai noi, care în final, prin diverse metode, nu se pot sau din diverse motive, nu se pot conecta în același punct pentru că nu sunt compatibile din punct de vedere al informațiilor. Cu alte cuvinte, avem în scoli camere video care se văd doar acolo, nu le pot conecta la Poliția Locală pentru că, ce să vezi, sistemul de pe care lucrează camerele respective, nu este compatibil cu ceea ce avem noi. Pentru a elimina aceste neajunsuri, am spus așa: domne', stop joc! Haideți să facem un studiu de fezabilitate, facem o analiză, pentru că nu ne mai putem permite să cumpărăm..., 22

fiecare școală, fiecare parc, fiecare entitate, să cumpere camere video cum îl taie capul și atunci am spus: gândim o procedură unitară, avem o implementare a unui proiect la nivel unitar la nivelul sectorului, unde absolut toate entitățile publice și tot ce înseamnă spații publice, sunt dotate cu echipamente din aceeași gamă, din aceeași categorie, cu același format, cu același sistem de comunicare, astfel încât să putem gestiona problematica din sector, cât se poate de corect, direct și rapid. Mai mult decât atât, am spus așa: domne', nu mai este normal să stau să las un dispecer să se uite să vadă dacă nenea care a ridicat mâna are intenția să lovească sau nu știu, poate se scarpină în cap și am cerut și aceasta va fi una dintre condiții, ca tot ceea ce înseamnă partea de analiză pe acest subiect, să se facă de un soft specializat, care să facă analiză comportamentală, astfel încât să reducem, pe de-o parte, factorul uman în implicarea și interpretarea situațiilor și pe de altă parte, să avem o sesizare cât se poate de rapidă, atunci când apar astfel de situații. Un alt element pe care eu l-am avut în vedere, a fost că nu mai dorim să cumpărăm camere video, noi nu mai vrem camere video, nu mai vrem soft pentru că ne-am săturat să cumpărăm și ce să vezi, după două luni de zile, să se strice. Nu mai vrem să cumpărăm un soft care după nu știu câte luni de zile nu mai are licența nu știu care și nu mai merge. Noi am venit cu următoarea propunere și următoarea variantă de lucru: domne', vrem să achiziționăm servicii de supraveghere și de analiză, astfel încât să nu fiu obligat să scot din buzunar 20, 30 de milioane, când se face investiția, ci pur și simplu, așa cum majoritatea cred că procedăm, ne cumpărăm mașina în leasing, pentru că așa este normal să faci, deci, nu vine fiecare cu banii la sarsana, gata îi dai pe toți odată și ai scăpat, pentru că poate se strică între timp și după aceea te trezești că după doi ani, nu mai funcționează. Cu alte cuvinte, vrem să îmbunătățim si această variantă de lucru și mai mult decât atât, după perioada pe care tot analiza de specialitate o va face, studiul de fezabilitate, după perioada de contract care va fi stabilită prin acest studiu, echipamentele respective să rămână ale noastre, gratuit, la finalul contractului. Cred că, pe de-o parte, ridicăm o presiune de pe umerii autorității locale, pentru că nu se vine cu banii imediat, adică nu cumperi echipamentele. Doi, nu mai cumpărăm echipamente și nu mai riscăm niciun fel de problematică, că domne', s-a stricat, a ieșit din garanție, că nu ne mai interesează lucrul acesta, și trei, așa cum vă spuneam, toate echipamentele în sectorul 6 vor funcționa în aceeași logică și aș putea completa puțin cu ceea ce va fi următorul pas de implementat, este ca la nivelul sectorului să se stabilească micro zone cu intervenție rapidă de echipaje de Poliție Locală. Ce înseamnă aceasta? Avem 30 de intersecții, 30 de echipaje de poliție locală, stau în intersecții, dotate cu stații de emisie recepție, iar dispeceratul care este inclus în această procedură și este complet automatizat, în secunda în care apare o problematică, anunță echipajul din zona respectivă și în maxim 60 de secunde, echipajul a ajuns la punctul unde apare problema. Bineînțeles că sunt echipamente noi și nu doar echipamente, aici discutăm și de rețelele de comunicații pentru că sunt rețele speciale cu fibră optică și nu transmiți, eu știu, informații legate de nu știu ce poză sau nu știu ce tabel Excel, da, deci, inclusiv partea de comunicații este cuprinsă în această propunere și cred că este singura variantă dacă mă întrebați, de a depăși și a îmbunătăți toate aceste aspecte legate de siguranță și confort vis-a-vis de sectorul 6, nu că am avea o problemă foarte mare astăzi. Să știți că sectorul 6 este cred că pe ultima poziție la infracționalitate în București, deci, suntem foarte, foarte bine, comparativ cu alte sectoare, dar nu este suficient. Trebuie să facem mai mult decât atât, astfel încât copiii noștri să poată merge singuri la școală, nu duși de mână de părinți și vă mai spun, avem colegi care sunt profesori, predau în școli din sectorul 6 și pot confirma ce vă spun eu, în sensul că fiecare școală și-a achiziționat echipamente, camere video pe care le-au pus pe la intrare prin holuri, dar terminația acestui sistem este unde? Este într-un monitor, este adevărat, într-un DVR, dar care nu are acces în mod direct cu Poliția Locală. Pe unele dintre ele le-am mai luat, am mai reușit să le punem cap la cap, dar marea majoritate a lor, nu putem să o facem pentru că sunt camere vechi, camere care nu au un sistem de comunicare performant și cam despre aceasta este vorba. Și răspunsul la întrebarea dvs., da, sunt echipamente noi și repet, nu le cumpărăm, ca să știți, da? Sunt luate în leasing. S-au stricat, firma care asigură serviciul trebuie să schimbe camera respectivă, deci, cu alte cuvinte, nu ne doare capul.

Dl Frumușelu Constantin Mugurel, consilier local: Perioada de leasing?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Perioada de leasing este prevăzută în studiul de fezabilitate la 5 ani. Acum, ce înseamnă, ca să înțelegeți. Este ca și cum dvs. vreți să vă faceți o casă, dar cu bani împrumutați de la bancă. Noi mergem puțin mai sus decât atât, dvs. vă cumpărați casa pusă la dispoziție de bancă, timp de 5 ani de zile îi plătești ca și la un contract de leasing, o redevență, da, dar după 5 ani de zile, casa rămâne a ta. Cu alte cuvinte, și toate obligațiile care cad în sarcina proprietarului, nu sunt la noi, la cei care utilizăm, ci la cel care pune la dispoziție serviciul respectiv. Orice intervenție, orice reparație, orice defect care apare în funcționarea acestui sistem, va fi remediat pe banii celui care oferă serviciul, nu pe banii noștri.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! D-na consilier Gaspar.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: înțeleg că este un proiect extrem de ambițios, dar după părerea mea, așa după cum l-ați prezentat, mă simt în Big Brother aici. Este cam mult totuși, pentru că trebuie să ținem cont de o lege care există în România și anume, legea GDPR-ului. în instituțiile de învățământ public nu putem să le legăm așa cum doriți dvs., la Poliția Locală, pentru că toate aceste date și toate..., noi acolo vorbim despre minori, despre copii, nu despre adulți și nu cred că vorbim de niște acte atât de grave încât să fim cu toții legați într-o rețea extraordinar de mare. Mai mult, eu mă refer acum la școala mea și vreau să spun că am încercat ca aceste camere de luat vederi, să nu le schimbăm de fiecare dată. Deci, aceste unități școlare sunt dotate cu camere de luat vederi, toate acele imagini se strâng într-un dispozitiv pus la dispoziția celor care au dreptul să vadă ce se întâmplă acolo. Trebuie să avem foarte mare grijă cu această supraveghere video, pentru că la modul în care ați prezentat-o cel puțin, eu cred că este peste lege. Putem să introducem în parcuri, putem să introducem în locurile în care într-adevăr, cunoaștem că sunt foarte multe infracțiuni, dar este păcat să aruncăm niște bani acolo unde nu s-au întâmplat lucruri niciodată, cu gândul că poate se vor întâmpla, poate cineva dorește să afle alte informații decât punând în față un astfel de argument care nu prea ține în acest fel. Deci, eu cred că la școli cel puțin, și Curtea de Conturi știu că a venit și de fiecare dată a tot controlat și de fiecare dată a tot întrebat de ce tot trebuie să schimbăm camerele acestea, nu cred că este cazul să le schimbăm și nu cred că legea ne permite să fim așa într-un sistem pe care și-1 dorește cineva și până la urmă, nu prea știu eu cine și-l dorește, pentru că nu prea ni-1 asumăm, este în leasing, este cineva care are o platformă..., este un pic cam ambiguă toată situația. Mulțumesc!

9                         9

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-na consilier, d-na Director, vreau să vă răspund. Referitor la GDPR, nu vă faceți nicio grijă, GDPR-ul nu se referă la ce filmăm, ci se referă la cum utilizăm acea filmare, deci, nu vă faceți nici o problemă, nu o să fie nicio problemă, tot sistemul este auditat GDPR. Pe de altă parte, și astăzi aveți în școală, dvs. ați spus, aveți camere de luat vederi, deci, nu aveți nicio problemă cu GDPR-ul, dacă era o problemă, nu puteați să aveți camere.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Avem camere de luat vederi în școală, foarte bune, deci, nu am avea de ce să le schimbăm și să punem altele pentru că și acestea au costat foarte mulți bani și nu numai la mine în școală, ci în toate școlile, dar acele informații pe care le avem, repet, acele filmări se strâng la noi, noi răspundem de ele, nu mai departe, eu știu..., Poliția Locală sau mai știu eu cine, se uită pe camerele respective.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-na consilier! Dl Primar, v-aș ruga să dați un răspuns.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, vreau să vă spun următorul lucru: dacă citeați în Raportul de specialitate, ați fi văzut că aici se referă la perimetrul școlilor, nu în clase, deci, nu discutăm despre clase, dar extrapolând puțin și mergând mai departe în logica dvs., eu vă întreb următorul lucru sau nu știu, îmi permit să fac următorul comentariu: păi cum adică, dvs. aveți camere de supraveghere în școli, holuri acces și stocați imaginile pe niște DVR-uri nepăzite, care, atenție mare, nu sunt autorizate sub nicio formă și dvs. îmi spuneți mie că Poliția Locală care este autorizată să stocheze astfel de informații, nu are voie?

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Aici cred eu că nu este în regulă, eu cred că nu are dreptul Poliția Locală să stocheze astfel de informații despre noi toți, pentru că am intra în Big Brother dacă Poliția Locală are dreptul să stocheze tot felul de informații despre noi, că suntem la serviciu, că suntem acasă, că suntem în drum spre casă, că suntem în piață. Haideți să fim serioși, pentru că așa ceva nu se poate întâmpla, este ceva mult peste ceea ce prevede legea.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, puteți să-mi răspundeți și mie la care lege vă referiți?

D-na Gaspar Florentina, consilier local: La GDPR. Deci, la stocarea, utilizarea, folosirea informațiilor cu caracter personal, nu vă permite să faceți așa ceva.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, care sunt informațiile cu caracter personal de pe camera video?

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Eu vorbesc despre faptul că acolo este vorba despre minori.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: încă o dată vă spun, dvs. aveți camere video în școli. Care este diferența între a gestiona dvs. informația sau Poliția Locală, pentru că nu înțeleg?

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Este o mare diferență.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Care?

Dl Tomescu Constantin, Vicepriinarul Sectorului 6: Că Poliția Locală poate să intervină oricând, aceasta este diferența.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Nu, nu este, pentru că nici nu intervine oricând, pentru că dacă ar fi intervenit oricând Poliția Locală, nici nu mai era nevoie de astfel de Big Brother, dar Poliția Locală nu intervine absolut deloc, stă în mașini, așa prin parcări, pe unde nu se întâmplă nimic, și nu intervine. Sunt o groază de oameni acolo care nu intervin decât cu greu, cu foarte mare greutate, după ce mă prezint că sunt consilier local, după aceea intervin, așa că lăsați Poliția Locală. Dacă îmi permiteți să închei, da, deci, acele informații, noi le stocăm și nu le prezentăm decât atunci când ne sunt solicitate conform legii, noi nu facem uz de ele, nu avem voie să facem asta și ele rămân în școală pentru că, da, în condițiile în care se întâmplă ceva nelalocul lui, da, dar în rest? Deci, noi ce facem aici, ne gândim că sunt tot felul de infracțiuni și suntem toți unii cu ochii asupra celorlalți? Haideți să fim serioși, deci, este o supraveghere pe care nu știu cine și-o dorește, iar dreptul meu la a avea o viață privată și de a-mi vedea de treaba mea, este încălcat. Eu așa văd situația.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Pentru liniștea dvs. sufletească, d-na consilier, oricum sunteți supravegheată, așa că nu vă mai faceți probleme.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: La fel de mult ca și dvs., ca și colegii care se bucură că sunt supravegheată eu, la fel de mult sunt supravegheați și dânșii și asta nu este legal și normal. Este dreptul meu să nu fiu de acord cu așa ceva, pentru că legea nu permite.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Boțogan, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată (dl Tudose este ieșit din sală).

Vă supun la vot proiectul în ansamblu? Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Boțogan, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind acordarea către Direcția de Administrare a Fondului Locativ Sector 6 a dreptului de administrare asupra suprafețelor de teren ce cuprind proiecția la sol a imobilelor (amprenta blocului), aleile/căile și platformele pietonale acces bloc aferente imobilelor din cartierul „ Constantin Brâncuși

Discuții pe baza acestui proiect?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Vă supun la vot proiectul în ansamblu? Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 21 voturi pentru, proiectul a fost adoptat (Au ieșit din sală d-na Butacu și dl Nae).

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind împuternicirea Primarului Sectorului 6 al Municipiului București să constituie Comisia de negociere în vederea cumpărării, pentru și în numele municipiului București, a terenului în suprafață de 652,00 mp situat în București, str. Dealul Țugulea nr. IC, sector 6.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Discutăm despre terenul care a fost revendicat, pus în posesie. Vă aduceți aminte că anul trecut am fost împuternicit să demarez angajarea unei societăți, a unei entități care să facă evaluarea, am luat una dintre primele 4 entități la nivel mondial, ca să nu avem niciun fel de discuții și este vorba despre un teren în curtea școlii.

Discuții în sală

A revenit dl Nae

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: îmi cer scuze, deci, nu este vorba despre acela, pentru că a fost închis, ci este vorba despre terenul din strada Dealul Țugulea, din cartierul Militari, locul de joacă unde jumătate din el a fost revendicat și se dădu-se și o autorizație de construire care între timp a expirat, am făcut procedurile, am evaluat terenul sub aceeași procedură, avem petiții făcute de oameni, cred că știți despre ce este vorba, este jumătate dintr-un loc dejoacă pe care noi vrem să-l refacem și să-1 dăm comunității. Este pe laterala pieții, în spatele blocului Ml8.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun. Dacă nu mai sunt discuții, aș ruga fiecare grup, să propună câte un consilier pentru această comisie. Sunt 5 consilieri. D-na consilier Mitran.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Grupul U.S.R. îl nominalizează pe dl Marius Ungureanu.

Dl Pană Traian, președinte de ședința: Altă propunere?

Dl Ciontu Gheorghe, consilier local: Grupul P.S.D. îl propune pe dl Iacob Emanuel.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Eu îl propun pe dl Nae Valentin.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: îl propun pe dl Simion Adrian.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Și A.L.D.E.?

D-na Al Tawayah Angelica: Eu îl propun pe dl Vîlceanu Mihai Eduard.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Deci, sunt doar 5 propuneri.

Vă supun la vot procedura de vot, fiind pe persoană, dacă votăm prin vot deschis sau vot secret. Vă supun la vot procedura de a vota prin vot deschis. Cine este pentru? Deci, votat în unanimitate, procedura de vot fiind prin vot deschis.

Prima propunere, dl Marius Ungureanu. Cine este pentru? 22 de voturi pentru.

Pentru dl Iacob Emanuel. Cine este pentru? 22 de voturi pentru.

Pentru dl Nae Valentin. Cine este pentru? 22 de voturi pentru.

A patra propunere pentru dl Simion Adrian. Cine este pentru? 22 de voturi pentru.

Ultima propunere pentru dl Vîlceanu Mihai Eduard. Cine este pentru? 22 de voturi pentru. Comisia a fost completată.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 6: Proiect ele hotărâre privind transmiterea imobilelor situate în municipiul București, strada Odgonului, FN, sector 6, având datele de identificare prevăzute în Anexă, din administrarea Consiliului Local al Sectorului 6, în administrarea directă a Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, în vederea amenajării unor parcări de reședință.

Discuții pe baza acestui proiect? D-na consilier Tudose.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Eram curioasă dacă o să se mențină soluția de parcare de reședință supraterană parter plus două etaje plus trei retras, pentru că este o soluție oferită prin 2009 sau ceva de genul acesta, dacă nu mă înșel.

5

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Un răspuns din executiv, v-aș ruga!

Dl Moise Daniel, reprezentant Direcția Tehnică: Inițial, în cadrul unui proiect de hotărâre al Municipiului București a fost prinsă propunerea că cel mai potrivit ar fi o parcare T 300 pentru aceste spații, dar între timp s-a renunțat la proiect și astfel că, în momentul de față, spațiile sunt abandonate, iar noi am întreprins toate demersurile necesare ca să le obținem în administrare cu această destinație, să facem aceste locuri de parcare. Acestea sunt informațiile pe care vi le pot furniza. Vis-a-vis de ce soluție se alege pentru parcările respective, nu am cunoștință de asa ceva...

5          9                     9

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Și când vom afla?

DI Pană Traian, președinte de ședință: Da. Dl Administrator Public, v-aș ruga să ne dați un răspuns.

Dl Vigheciu Adrian, Administratorul Public al Sectorului 6: Bună ziua! Este vorba despre un proiect pentru Parking care vine suplimentar proiectului mare care se află la intersecția Valea Cascadelor cu bulevardul Iuliu Maniu unde se proiectează o parcare supraterană. Acesta este un teren pe care l-am solicitat de la Consiliul General pentru a trece în administrarea Administrației Domeniului Public, în vederea construirii unor parcări la sol, în momentul acesta, acolo fiind terenuri virane care sunt neamenajate și neautorizate cu destinația de parcare. Se vor face parcări terane, marcate și vor genera mai mult de 40 de locuri de parcare la sol. Procedura aceasta o întâmpinați prin prisma faptului că terenul a fost luat cu această destinație de la Consiliul General si acum, cumva, vine retur solicitarea. Noi am făcut către ei, ei au aprobat și acum trebuie să aprobați că rămâne cu destinația aceasta.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Administrator! Dacă nu mai sunt discuții pe baza acestui proiect...

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Da. Colega, d-na Mitran, mi-a arătat că ar fi intrat în posesia unui document de la o hotărâre a Consiliului General, care spunea că în 30 de zile calendaristice, deci, hotărârea aceea era din noiembrie 2019 și spunea că predarea primirea terenurilor se va face pe bază de proces verbal încheiat între reprezentanții Consiliului Local Sector 6 și reprezentanții Municipiului București în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare. S-a făcut asta?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: V-aș ruga un răspuns din partea executivului!

Dl Moise Daniel, reprezentant Direcția Tehnică: Protocolul de predare-primire a fost încheiat în data de 20.12.2019.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc! Deci, protocolul a fost încheiat în termen.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Aș vrea să fac o completare. Pentru cei care cunosc zona, după cum bine știți, strada Odgonului este perpendiculară pe Moinești... Gorjului. Noi, acolo, după cum bine știți, toată acea zonă am refacut-o, inclusiv la nivel de parcaje, iar acest teren este cumva în continuarea unuia dintre blocurile..., mă rog, la fața străzii Odgonului și care era ocupat abuziv de niște construcții provizorii, garaje, fel de fel de utilaje, mașini abandonate și am luat în calcul să amenajăm această parcare. Noi, în momentul în care am identificat toate aceste terenuri, am solicitat de la Consiliul General, să le luăm pe toate, drept dovadă că avem acea hotărâre și mai mult decât atât, există și procesul verbal semnat în acest sens. Vreau să vă spun că aici, pe acest teren, este greu de presupus că se pot face parcări supraterane. De ce? Pentru că terenul este chiar în proximitatea blocurilor de locuințe și toată zona respectivă este brăzdată de sisteme de rețele, este foarte complicat de făcut ceva suprateran, în sensul construcției cu mai multe etaje sau subteran, dar este păcat să nu folosim aceste terenuri, având în vedere că odată amenajat, cred că putem decongestiona toată zona adiacentă cu mașinile care blochează trotuarele de pe aceste alei.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! Dacă nu mai sunt alte discuții, vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri (dl Frumușelu, d-na Mitran). Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 4 abțineri, (d-na Boțogan, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran). Voturi pentru? Cu 19 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 7: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la H. C.L. Sector 6 nr. 72 din data de 28.02.2019privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2019 — 2020, în sensul că se schimbă denumirea Școlii Gimnaziale ,,Româno - Finlandeză”, în Liceul ,,Româno — Finlandez ”, având 4 niveluri de școlarizare, respectiv nivel preșcolar, nivel primar, nivel gimnazial și nivel liceal cu sediul în Strada Răsăritului nr. 59, Sector 6, București la unități de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 6.

Discuții? D-na consilier Gaspar.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Ideea este că nu s-a întrunit comisia, adică, normal ar fi fost să se întrunească această comisie, iar de fiecare dată când trebuie să întrunim comisia de educație, deși nu este treaba mea ca secretar, este treaba președintelui, încerc să fac și această activitate și doresc să întrunesc comisia, deci, nu s-a întrunit comisia, nu știu de ce, nu am fost anunțată decât..., nu știu, acum aflu că nu știu când, nu știu cine ce a făcut. Este normal să se întrunească comisia și nu doar doi dintre colegi să se întâlnească într-o zi și să..., nu știu ce să facă, dar este păcat pentru că și rețeaua unităților de învățământ de stat și particular din sectorul 6 și liceul finlandez, trebuie să primească aviz pentru că este normal, nu au nimic în neregulă, trebuie să primească aceste avize, dar în același timp, și comisia 4 trebuie să funcționeze măcar o dată în an, adică, nici așa.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-le Secretar, aici avem avizul comisiei...

Dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Avem și avizul comisiei 4, cu trei voturi aici.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Iacob, Pușcaș și Butacu.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: D-le președinte, poate ne spune d-na președinte a comisiei, poate ne dă detalii, explicații, adică este o situație...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na președinte nu mai este în sală. S-a învoit și a plecat. Și este avizul comisiei 4, iar d-na consilier a fost absentă.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Nu am fost absentă, nu...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: A fost un viciu de procedură.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Deci, avem așa: d-na Butacu, Iacob Emanuel si Pușcaș Ionel.

9               9         9

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Vă rog să vă opriți! La începutul ședinței erau doar două semnături.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Eu văd 3 semnături.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Această comisie nu a avut loc și nu este prima dată când se întâmplă treaba aceasta și nu este prima dată când vă rog, ca această comisie...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Am înțeles acum punctul dvs. de vedere. Alte discuții nu mai sunt. Vă supun la vot Anexa proiectului.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: O precizare. Aș dori să solicitați un punct de vedere d-nei președinte a acestei comisii, da, este un viciu grav de procedură. Dacă așa se dau avizele la această comisie, atunci este justificată rezerva pe care...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, puteți să verificați.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: D-le președinte, au fost semnalate niște vicii de procedură, ca să le spun așa, da? Deci, nu este firesc să solicitați un punct de vedere președintei comisiei cu privire la ce s-a întâmplat? Mulțumesc! Atât era...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Am înțeles, dar președinta comisiei nu este în sală. Bun. Aș dori să știu dacă de la Biroul Tehnic a fost convocată comisia?

Biroul Tehnic: Convocarea comisiilor a fost făcută prin e-mail.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, v-a dat răspuns și de la Biroul Tehnic, că a fost convocată. Verificați e-mail-ul și vedeți dacă a fost convocată comisia sau nu. Mulțumesc!

9

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Deci, dacă tot doriți să continuăm și nu vreți să vă opriți, a fost convocată comisia, dar nu a avut loc pentru că sunt colegi aici în sală care știu clar că la începutul ședinței, existau doar două semnături. Deci, haideți să încheiem discuțiile acestea. Când aveți dreptate, aveți dreptate, când nu aveți dreptate, este cazul să lăsați capul în pământ, da?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, d-na consilier Fășie a ridicat mingea la fileu și a trebuit să-i arăt documentul, atâta tot. D-na consilier Mitran.

D-na Făsie Mariana Camelia, consilier local: Păi si nu este normal, d-le președinte, nu-i normal dacă nu a existat cvorum, da, pentru această comisie, este evident că s-a acoperit după? Nu este normal să aflăm și noi ce procedură este aceasta?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier Mitran.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Eu vroiam să semnalez că în avizele pe care le-am primit de la Biroul Tehnic, cele finale, PDF-urile cu avizele, în dreptul proiectelor care țin de învățământ, erau doar două semnături, fără aviz.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Câți suntem în sală?

Dl Spiridon Demirel, Secretarul Sectorului 6: 23.

z\

Dl Pană Traian, președinte de ședință: In sală suntem 23 de consilieri. Bun.

Vă supun la vot Anexa proiectului.

D-na Făsie Mariana Camelia, consilier local: Fără aviz?

9                                                            7

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Are aviz. Dați-mi și mie puțin avizul ca să îl dau doamnei. D-na consilier, vin eu la dvs.?

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Haideți să faceți spectacolul până la capăt. Dl Pană, haideți, treceți la vot. Faceți un spectacol ieftin, pe cuvântul meu.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun. Vă supun la vot Anexa proiectului.

Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri (dl Tudose, d-na Tudose). Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri (dl Tudose, d-na Tudose). Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 8: Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2020 — 2021.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere (dl Tudose). Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 0 abținere (dl Tudose). Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri organizatorice in anul 2020pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, in anul 2020, a proiectului ,, Centrul Comunitar Ghencea”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, inparteneriat cu Asociația „Sfântul Arhidiacon Ștefan ”.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadrii de organizare și funcționare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istm - Căsuța Istru 4" din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 — 5.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al „Complexului de Servicii Sociale pentru Copii cu Dizabilități Istm - Căsuța Istm 6” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2-5.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de Consiliere și Sprijin pentru Tineri în Situații de Risc”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Filantropică „ Metropolis ”.

Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                           9

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului,, Centrul de zi pentru copii și părinți”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, înparteneriat cu Fundația Filantropică „Metropolis ”,

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Masa Bucuriei pe Roți”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația Dîaconia — Filiala Sector 6.

Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                           9

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului “Locuințe protejate pentru adulții cu probleme psihice ”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Estuar.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării in anul 2020 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofiziotercipie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROȘIE”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                           9

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 18: Proiect de hotărâre privind stabilirea serviciilor acordate persoanelor vârstnice in funcție de gradul de dependență, a costului mediu lunar pe grade de dependență, a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice și a nivelului alocației zilnice de hrană în centrele rezidențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2020.

Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                           9

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului “Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                           9

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul Comunitar Generații”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Fundația Regală Margareta a României.

Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                           9

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, în anul 2020, a proiectului „Centrul de Plasament Sfi Marcellin Chcimpagnat”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în parteneriat cu Asociația „Fraților Mariști ai Școlilor din România ”.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 22: Proiect de hotărâre privind solicitarea acordului expres cd Consiliului General al Municipiului București de împuternicire a Consiliului Local al Sectorului 6 sa hotărască în vederea asocierii/cooperării dintre Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Asociația Educare, pentru proiectul ”Centrul de zi EduCare

Discuții? Nu sunt discuții.

9                                                           9

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 23: Proiect de hotărâre privind acordarea de la bugetul loccd cd Sectorului 6 a unor sume de bani pentru plata chiriei unor locuințe, în anul 2020, ca măsură de prevenire și combatere a marginalizării sociale, conform prevederilor Legii nr. 116/2002.

Discuții? Nu sunt discuții.

5                                                           9

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Ultimul punct pe ordinea de zi: întrebări și interpelări.

DI Popescu Adrian, cetățean al sectorului 6: Domnilor consilieri, d-le Primar, vreau să specific că toate aceste reveniri le-am mai făcut. Se strică imaginea d-lui Primar și a Consiliului pentru că serviciile abilitate, serviciul abilitat, nu a putut să îmi răspundă, pentru că nu am primit răspuns la cele pe care le-am solicitat și atunci mai revin, încă o dată, cu aceste observații, întrebări, propuneri.

Deci, o dată, în ședința Consiliului Local din data de 25.10.2019, în urma sesizărilor cetățenilor din sectorul 6, mi-au făcut mie scris și pot să vă arăt dacă nu mă credeți, au arătat că este o firmă CDI care efectuează curse în toate județele țării și care avea o casă de bilete la Autogara Militari și am solicitat ultima dată, cu posibilitățile dvs., care sunt destul de mari, să interveniți la conducerea acestei autogări ca să le dea și lor un spațiu pentru vânzarea biletelor. Deci, este o chestie destul de ușoară, sunt spații grămadă acolo și oamenii, ca să plece la Slatina, vorbesc de mine acum sau la Craiova, trebuie să mă duc până în sectorul 2 ca să îmi iau bilete de acolo, ca să plec din partea cealaltă a Bucureștiului cu mașina, ca să vin în București. Deci, este o chestie destul de ușor de rezolvat, se vorbește cu ei, domne', dați-ne și nouă un spațiu pe CDI. Deci, asta, firma CDI, care este o firmă, nu am nici un interes, este interesul cetățenilor, este foarte ușor. Aș ruga să mi se răspundă în scris pentru că, după aceea, cu hârtiile acestea în care îmi răspundeți dvs. în scris, eu mă duc..., văd și eu ce fac, pentru că dvs. nu aveți posibilitatea și poate mai avem noi posibilitatea.

De asemenea, este o pată pe obrazul sectorului 6, dl Viceprimar mi-a răspuns la interpelarea aceasta în ultima ședință, dar ar fi bine să îmi dea și în scris, pentru că Liceul P.T.T.R. este un râs și ar fi bine să îmi dea mie în scris ce se întâmplă cu el, pentru că dacă văd ce se întâmplă, știți că, copiii noștri și ai dvs. și poate ai vecinilor, își desfășoară activitatea în săli de clase cu dimensiunea 4/5, adică 20 mși cum este acum cu această gripă, sunt focare de infecții, chiar se creează condiții pentru dezvoltarea acestei epidemii și ar fi păcat ca în sectorul 6 să devină un focar de infecție toate unitățile, adică un liceu care este destul de mare, care avea vreo 7, 8 oameni pe un loc acum vreo 15 ani, 20, când eram și eu acolo, acum a ajuns un râs.

După aceea, am mai ridicat o problemă destul de ușoară care, fac o paranteză, pentru că dl Secretar... și vreau să îi aduc aminte că astăzi sunt Sfinții Vasile, Grigore și Ioan și nu vrem să ne certăm, nu avem voie, pentru că dacă ne certăm între noi, tot anul ne certăm si as fi vrut ca si Consiliul Local si dl Primar să nu se certe, este sărbătoare mare și nu ne certăm și vreau să vă rog să țineți cont de lucrurile acestea. Deci, biserica Sfânta Vineri, la fel, când treceți cu treabă, oricine trece, este ca un fel de maidan. Este biserica frumos așa aranjată și în față, am rugat și eu, domne', haideți să facem amenajare peisagistică acolo, pe locul acela viran, este chiar un loc viran acolo, domne'. Mi s-a promis, nu mi s-a răspuns, continui în continuare, este o chestie, dar continui, chiar în continuare, pentru că efectiv mă repet cu aceste interpelări. Bun.

După aceea, ați văzut și dvs., și am să îl rog pe dl Primar să ia legătura cu Capitala, pentru că dânsul are mai multă intrare, când s-a făcut acum, cu metroul acesta, nu, vorbesc foarte serios, dacă dl Viceprimar râde, înseamnă că știe altceva decât știu eu, da. Deci, când s-a făcut metroul, când s-au amenajat aceste drumuri, înainte erau niște parcări care s-au făcut perpendicular pe direcția de mers. Acum s-au ocupat. Sunt spații libere grămadă, o zonă verde care, ca să o amenajezi, trebuie foarte multe investiții și de ce să nu facă ei parcările între Orizont, pentru că decongestionăm și circulația între Orizont și biserica catolică, poate să facă acestea perpendiculare, iar parcările acelea și acum ați văzut cum se circulă, se circulă pe o bandă, pentru că sunt parcări pe o parte, sunt parcări și pe cealaltă parte și folosim o bandă.

După aceea, pe data de 28.08.2018, tot într-o ședință de Consiliu Local, am solicitat..., dacă mergeți prin sector, eu mai fac niște meditații și merg, ca să fiu cinstit, mă deplasez, sunt foarte multe parcări care sunt blocate de niște rulote și am solicitat atunci, la marginea sectorului 6, a cartierului, pe undeva, să găsească o zonă, un maidan, ceva, și să amenajeze o zonă cu parcările celor care au rulote în sectorul 6, să le ia bani și să amenajeze acolo, ca să nu mai blocheze, ocupă două, trei locuri. Amenajezi zona aceea și nu mai ai probleme.

După aceea, în ședința Consiliului Local din 29.11.2018, și aici chiar vă rog, dl Primar ca să interveniți, pentru că este o chestie destul de ușoară, după părerea mea. Știți că este Mănăstirea Chiajna care aparține de Sectorul 6, a fost preasfințitul, a venit, a făcut niște investiții, este o chestie..., este si un monument acolo în care se

7                               9                             9     7                                                 7                9

organizează niște..., când vin turiștii, îi duce la monumentul acela, pentru că este din 1400, nu știu de când, și domne', mai sunt 500 de metri neasfaltați, ca să pot să plec de acolo, sunt 500 de metri, poate să facă și cu A.D.P.-ul 500 de metri este ușor sau să facă solicitare la Primăria Capitalei, pentru că este praf și simt oamenii, merg pe jos pe acolo, din Ciulești Sârbi, de acolo, de unde se duc ei.

Și ultima chestie, pentru că tot nu s-a înțeles sau nu știu cum. Deci, cererea a fost acum, pentru că mai erau niște fonduri. Aș propune ca la capitolul investiții, dacă se poate, când discutați bugetul și investițiile, este de mult timp, de când era părintele Constantin Mișu la biserica Sf. Antonie Cel Mare pe strada Valea Boteni nr. 7, domne', este o biserică care de când stă, s-au făcut niște investiții, s-au schimbat niște treburi, nu știu de ce și nu mai intru așa, dar este păcat, poate găsiți ceva să mai investim așa, ca să nu pice, pentru că pică biserica, deci, nici nu s-a mai continuat și este păcat de investiție, în spate la P.T.T.R., deci în spatele Liceului P.T.T.R., pe strada Valea Boteni este Liceul P.T.T.R., în spate acolo, așa zisul liceu, pentru că nu mai este nici un liceu, poate reușiți o investiție.

De asemenea, având în vedere că ne interesează copiii noștri și faptul că, cu cât copiii noștri fac mai mult sport, cu atât stau mai puțin în cârciumi, în curțile acestea, pentru că sunt unele școli care au spații extraordinar de mari, să amenajăm niște locuri de joacă pentru copii, terenuri de sport, deci, terenuri de sport, de handbal, de tenis, unde să poată să vină copiii, să nu mai plătească ei și să vină și cetățeni, să joace acolo fotbal, să joace handbal, ce vor ei să joace, deci, se pot amenaja, pentru că ați văzut că sunt curți imense, ca să nu mai spun că se poate face un demers la Ministerul Dezvoltării, ca să facă niște săli de sport, pentru că unele școli au săli de sport în miniatură și dacă fac niște săli de sport, este alt nivel acum, ar fi foarte bine pentru copii și pentru cetățenii din sectorul 6. Vă mulțumesc!

Dl Gabriel Mu tu, Primarul Sectorului 6: O să încerc să răspund foarte, foarte rapid la problematicile ridicate de dvs.. Bun.

DI Popescu Adrian, cetățean al sectorului 6: Aș vrea să îmi trimiteți și în scris, vă rog frumos!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: O să rog Tehnicul să extragă din ceea ce spun acum, ca să primiți scris.

Stimate domn, Primăria Sectorului 6 nu poate interacționa cu companiile private în vederea punerii la dispoziție a unor spații către alte companii. Deci, tema aceasta legată de compania C&I cred că se numește, la care faceți referire, transport persoane, nu putem noi să îi chemăm pe proprietarii Autogării Militari și să îi rugăm ca să le dea teren sau spațiu acestor domni, pentru că nu avem voie. O secundă, lăsați-mă să termin.

DI Popescu Adrian, cetățean al sectorului 6: Și atunci, dacă un grup de cetățeni...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Poate să facă și jumătate din sector, este ilegal să facem noi treaba aceasta. Noi o putem transmite, uitați, suntem în ședință de consiliu, având în vedere că este un punct de importanță strategică pentru sector, societatea care deține terenul unde funcționează Autogara Militari, să înființeze puncte de vânzare pentru bilete.

Liceul P.T.T.R.. După cum bine știți, noi suntem în momentul de față în litigiu cu cei care ne-au vândut clădirea, respectiv cu ROMTELECOM. De ce? Pentru că la momentul în care s-a semnat contractul de vânzare-cumpărare, în anul 2013, deci, acum mul ți ani...

Dl Popescu Adrian, cetățean al sectorului 6: în 1967...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: O secundă. Deci, dacă aveți răspunsuri, atunci înseamnă că nu le mai aveți nevoie de la mine.

Dl Popescu Adrian, cetățean al sectorului 6: Vă rog!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Au prins greșit valoarea T.V.A.-ului, iar vânzătorul solicită contravaloarea T.V.A.-ului, ceea ce nu se poate, pentru că noi avem o decizie dată de Curtea de Conturi și o sentință în primă instanță, unde ne indică că nu trebuie să plătim. Suntem în procedură juridică cu ei. Sper din tot sufletul că, cu cât mai repede terminăm, cu atât este mai bine, pentru că, după cum bine știți, legislația ne interzice să investim în clădiri care sunt în litigiu.

Punctul 3. Terenul de la Sfânta Vineri, de la Biserica Sfânta Vineri, nu este domeniul public, este propietate M.A.P.N.. Am solicitat în nenumărate rânduri salubrizarea lui, ce nu putem face, este să le cerem să îl amenajeze, pentru că nu avem nici un drept să facem...

Dl Popescu Adrian, cetățean al sectorului 6: Este în curtea bisericii, este propietatea bisericii, deci, este terenul din curtea bisericii.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi, o secundă, dvs. ați spus de terenul care este lângă Biserica Sfânta Vineri.

Dl Popescu Adrian, cetățean al sectorului 6: în fața bisericii, nu acela din față, care este în curtea bisericii.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Și ce să îi facem noi acelui teren?

Dl Popescu Adrian, cetățean al sectorului 6: Deci, acolo se pot pune 3 copaci.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi da, ați spus foarte bine, este în propietatea bisericii, nu este domeniu public. Ce putem noi să facem, cu ajutorul consilierilor locali, eventual, să alocăm niște fonduri, ca să se planteze arbori acolo și lucrul acesta îl putem face acum, pentru că tot avem dezbatere, poate vine cineva cu propunerea aceasta.

La punctul 4, parcări pentru zona Drumul Taberei, Orizont, până la biserica catolică, aveți perfectă dreptate. Să știți că nu o dată am solicitat Metrorex-ului să ia în calcul construire de parcări, chiar dacă proiectul inițial nu prevede acest lucru. Răspunsul a fost același de fiecare dată, nu putem modifica proiectul. Cu alte cuvinte, aștept cu nerăbdare să preluăm în administrare, noi, Primăria Sectorului 6, Bulevardul Drumul Taberei și aveți promisiunea că se vor construi acele parcări în spic, așa cum au fost odată și așa cum avem pe Bulevardul Iuliu Maniu și am construit și altele suplimentare acum, odată cu modernizarea lui.

Reabilitarea drumului care duce către Mănăstirea Chiajna. Aveți dreptate, știți foarte bine că noi, Sectorul 6, ne-am implicat și am tras curent la mănăstire. Ce nu putem face, este să modernizăm drumul fără să le facem infrastructura de utilități, numai că, vreau să înțelegeți următorul lucru, avem alte câteva străzi importante unde avem foarte mulți locuitori care locuiesc în proximitatea respectivelor străzi, pe care trebuie să le modernizăm. Știu că este un obiectiv, știu că este la noi în sector. Noi am făcut tot ce ne-a stat în putință. Drumul este relativ ușor de parcurs, însă, ca să îl asfaltăm, vă spun că nu am cum să fac acest lucru în fața..., și vă dau un exemplu, Drumul Belșugului, păi cum credeți dvs. că pot să asfaltez drumul spre mănăstirea de la Săbăreni, spre Mănăstirea Chiajna și să nu fac Drumul Belșugului, pentru că nu se poate lucrul acesta.

Dl Popescu Adrian, cetățean al sectorului 6: Sunt de acord cu dvs., dar trebuie să se prelungească 162, o stație doar...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Eu vă cred, numai că nu se poate prelungi 162 dacă nu avem infrastructura rutieră, pentru că nu se poate. RATB-ul nu circulă decât pe asfalt, nu circulă pe pământ, dar eu vă promit că luăm în calcul o variantă în viitorul apropiat, după ce finalizăm lucrările la drumurile pe care le avem în sector cu populație mult mai mare, o să intrăm și pe aceste drumuri. Punctul 7, fonduri pentru biserică. Noi am alocat în fiecare an. Din păcate, în consiliul local se votează. Noi, am făcut propunere, anul trecut am avut cred că 4 milioane solicitați. Aici nu mai este decizia primarului, este decizia consilierilor. Anul acesta, am prins în propunerea de buget, dacă nu mă înșel, 1,5 milioane. La fel, aștept propuneri din partea consilierilor, să modificăm această valoare, să o creștem și să putem da bani mai mulți către biserici. Cu mare drag! Din partea mea, aveți toată susținerea.

9                                        9

Și ultimul punct, amenajarea terenurilor de sport în școli. Stimate domn, știți foarte bine, în programul “deschidem curtea școlii”, care a început încă de acum doi ani, vă anunț că, în acest moment, toate școlile unde putem avea terenuri de sport, au aceste spații amenajate cu acces liber din exteriorul unității de învățământ.

Cu alte cuvinte, sunt amenajate. Vă stăm la dispoziție cu poze. Dacă aveți și îmi indicați o adresă, vă indic și eu, la rândul meu, unde să puteți merge. Deci, toate școlile care au posibilitate sau au avut posibilitate să amenajăm, pentru că avem și școli unde nu putem amenaja astfel de spații, au fost dotate cu astfel de suprafețe de teren. Sunt terenuri de minifotbal amenajate, cu plasă, cu acces din domeniul public, fără să mai intri prin curtea școlii, cred că avem două care au rămas în continuare cu acces prin curtea școlii, dar în rest, sunt amenajate, mai mult de atât. Și vă mai spun un lucru, luați în calcul că toate parcurile din sectorul 6 sunt dotate cu terenuri de minifotbal, tenis de picior, tenis de câmp, baschet, toate parcurile. Nu există nici un parc care să nu aibă o asemenea amenajare. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! Dl consilier Pușcaș.

9        9

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dl Primar, un cetățean din sectorul 6, respectiv din Crângași, vă roagă frumos să dispuneți amplasarea unei bănci în stația din fața maternității, stația 178. Are niște probleme medicale și i-ar fi de mare ajutor. In drumul lui spre spital, zice că este nevoit să staționeze acolo 10, 15, 20 de minute și având probleme cu mersul, să poată să stea. Nu știu dacă este o problemă de spațiu, de amplasare, să se studieze situația și să vadă dacă pot rezolva problema.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Rog colegii de la A.D.P.D.U. Sector 6, și-a și notat colegul nostru Eduard Simion, o rezolvăm, dar având în vedere că suntem la momentul în care ne transmitem rugăminți unul altuia, pot să vă transmit o rugăminte?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Da.

9        9                  7

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Având în vedere că dețineți, mai nou, calitatea de inspector general al municipiului București, am rugămintea la dvs. când mai faceți numiri, mai ales pe zonele care vizezază bunul mers al sectorului, să vă consultați, nu neapărat cu primarul sectorului 6, ci cu cadrele didactice din acest sector. Cu alte cuvinte, ați făcut o numire pe partea de inspector învățământ primar în sectorul 6 și public, eu vă rog frumos, să îmi explicați și mie care sunt datele, nu știu, ce o recomandă pe respectiva doamnă având în vedere că în corpul profesoral al sectorului 6, dvs. aveți colegi pregătiți de nota 10 și ați numit o doamnă care are o pregătire de nota 2. Având în vedere că discutăm, repet, de copiii din sectorul 6, nu cred că ne permitem să facem numiri politice, pentru că și dacă o faceți politic, măcar puneți pe cineva de calitate. Rugăminte, stați de vorbă cu toți colegii dvs. din învățământul din sectorul 6, mai ales pe zona învățământului primar, și o să vedeți ce discuții au apărut odată cu numirea pe care dvs. ați facut-o.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dl Primar, chiar dacă nu face obiectul discuției acestui consiliu, pot să vă spun că, compartimentul de specialitate din cadrul inspectoratului a verificat valabilitatea dosarului candidatei respective și vă pot spune, cu mâna pe inimă, că întrunește toate condițiile legale, iar în ceea ce privește profesionalismul și nivelul de pregătire al doamnei numite, se încadrează la nivelul și la standardele cerute pentru funcția în care a fost numită. în rest, restul sunt discuții, interpretări. Vă mulțumesc!

Dl Gabriel Mu tu, Primarul Sectorului 6: Știți cum este în viață, nu verifici valabilitatea dosarului de angajare, ci valoarea celui care dorește să ocupe funcția.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Ba da. Se verifică, în primul rând să respecte legalitatea, să respecte toate condițiile, metodologia, să respecte legea...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Valabilitatea și valoarea sunt două noțiuni total opuse. Valabilitate se referă la ceva, valoare la altceva, dar a fost o rugăminte, pentru că v-am și spus, suntem la momentul în care ne transmitem rugăminți. Vă rog frumos, d-le inspector, nu mai faceți numiri, decât după ce vă consultați cu corpul profesoral, poate chiar și cu primăria, pentru că noi suntem cei care tragem greul când este vorba de ceva printr-o școală și dvs., care sunteți și consilier local, sunteți și director într-o școală, cunoașteți foarte bine ceea ce spun. Eu nu spun că nu puteți face numiri, bravo, este calitatea dvs. legală, dar noi trebuie să ne asigurăm că pe cei pe care îi punem acolo, că cei care ajung în astfel de funcții, în primul rând din zona de lucru unde își desfășoară activitatea, sunt bine văzuți. Atât vă spun, eu, din informațiile pe care le dețin și putem să le facem publice, da, C.V.-ul doamnei nu prea se potrivește cu calitatea de inspector pe învățământul primar. Nu se potrivește. Dacă dvs. îmi spuneți că se potrivește un om care nu prea a avut legătură cu învățământul primar, pe învățământ primar, atunci fac ce vreți dvs.. La aceasta mă refer. în rest, vă doresc succes!

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Mulțumesc! Vreau să vă mai spun că aceste numiri sunt temporare și cadrele didactice care au fost numite să ocupe anumite funcții, în curând, vor avea ocazia să își demonstreze profesionalismul, deoarece urmează să fie pusă în aplicare o metodologie care este în dezbatere, urmează să fie lansată în dezbatere, prin ocuparea prin concurs și acolo o să fie toată lumea reprezentată, o să se vadă exact dacă reușește sau nu reușește să treacă acest concurs, deci, practic.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vedeți când vorbeam de transparență, ia uitați-vă dvs. aici, păi dacă numea primarul un director la o școală în sectorul 6 fără să stea de vorbă cu corpul profesoral, fără să stea de vorbă cu dvs. aici, păi ce pățeam eu, cred că eram stigmatizat, eram pus acolo, în loc de steagurile acelea și acum că se vorbește de o funcție atât de importantă în sector, domne', este temporară. Felicitări pentru răspuns și țineți minte, o să primiți același răspuns data viitoare de la mine.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc! Dacă mai sunt alte întrebări? Nu mai sunt. Vă doresc o după amiază plăcută și declar ședința închisă!eneral al Sectorului


Verificat: Alexe Georgiana Daniela

Redactat: Iscoviciu Micuța

Radu Narciza Aura

Răduță Neagu Valentina Alexandra

Udrea Cristina

București, Calea Plevnei rtr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6