Proces verbal din 25.06.2020

Proces verbal al sedintei ordinare din date de 25.06.2020

SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 6 din data de 25.06.2020

Lucrările ședinței au început la orele 12:00 și s-au desfășurat on-line prin aplicația ZOOM.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6 al Municipiului București și dl Pană Traian, consilier local - președinte de ședință, au fost prezenți în sediul Primăriei Sectorului 6, asigurându-se astfel prezidiul fizic și on-line.

In deschiderea lucrărilor ședinței, s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți 23 de consilieri locali, din 23 de consilieri locali în funcție. Facem mențiunea că d-na Gaspar Florentina, consilier local, a fost prezentă la începutul ședinței, atunci când s-a făcut prezența, dar din cauza faptului că nu a avut conexiune bună, nu a putut să-și exprime votul la niciunul dintre proiectele supuse dezbaterii pe ordinea de zi, drept pentru care doar 22 de consilieri locali și-au exprimat votul.

Convocarea membrilor Consiliului Local Sector 6 s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Dispoziția nr. 872/19.06.2020 a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6, pe site-ul instituției și în ziarele Libertatea și România Liberă, în termenul prevăzut de lege.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Sunt prezenți 22 de consilieri în mediul on-line, din 23 de consilieri în funcție. D-na Gaspar din probleme tehnice nu mai este on-line. D-le Președinte, aveți cuvântul!

Dl Simion Adrian, consilier local: La început a fost.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-le Secretar! Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 872/19.06.2020 și a fost publicată în ziarele Libertatea și România Liberă din data de 22.06.2020. Dacă aveți discuții sau amendamente pentru ordinea de zi? Dl Primar, aveți cuvântul!

Dl Gabriel Mu tu, Primarul Sectorului 6: Mulțumesc, d-le președinte!

Vin cu o solicitare de completare a ordinii de zi cu un proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020 și aici este vorba despre faptul că, Comisia de Autorizare a împrumuturilor Locale (CAIL), din cadrul Ministerului Dezvoltării, a avizat favorabil garantarea de către Sectorul 6 al Municipiului București a finanțării interne în valoare de 35.000.000 lei pentru suplimentarea creditului existent la Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6, cu Banca Comercială. După cum bine știți, CAIL-ul este entitatea care aprobă aceste împrumuturi. Există valori limitate la nivel anual undeva la 1,2 miliarde de lei, iar entitățile, autoritățile care nu derulează și nu își încep programele, proiectele pe care le finanțează, pierd posibilitatea de a mai folosi împrumuturile respective și pentru că cei care au depus în fața noastră, au pierdut aceste locuri pentru că nu și-au început proiectele, Sectorul 6 a intrat cu prioritate și Ministerul Dezvoltării ne-a aprobat această completare, această finanțare, această suplimentare la creditul existent.

Aș vrea ca acest proiect de hotărâre să intre pe ordinea de zi după punctul 1, după aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 28 mai 2020, cu alte cuvinte, acest proiect de hotărâre intră la punctul 2 de pe ordinea de zi, iar punctul 2 de pe ordinea de zi se decalează și devine punctul 3. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar!

Dacă nu mai sunt discuții sau amendamente, vă supun la vot introducerea proiectului pe ordinea de zi. Voturi împotrivă? Abțineri? 5 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose). Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

Vă supun la vot ordinea de zi cu modificările aduse. Voturi împotrivă? Abțineri? 5 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose). Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, ordinea de zi a fost adoptată.

Dau cuvântul d-lui Secretar pentru aprobarea procesului verbal.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Doamnelor și domnilor consilieri, avem de aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.05.2020. Vă supun la vot procesul verbal. Voturi împotrivă?

D-na Mitran Georgeta, consilier local: D-le președinte! îmi permiteți?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na Mitran, suntem în procedură de vot!

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Permiteți-mi să iau cuvântul în cadrul procesului verbal.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, doamna consilier. Spuneți.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: în conformitate cu articolul 138 alin, (15) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, contest conținutul procesului verbal al ședinței Consiliului Local Sector 6 din data de 28.05.2020 și cer menționarea exactă a opiniilor exprimate începând cu minutul 40 până la minutul 59 inclusiv în termenul prevăzut de lege. Menționez că am solicitat Secretarului General al Sectorului 6 rectificarea și completarea procesului verbal din data de 28.05.2020 si în scris. Mulțumesc! 5                                                 5

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, mulțumesc, d-na consilier!

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Am notat. Mai sunt alte discuții? 9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mai sunt alte discuții? Putem trece la vot? Nu mai sunt.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, procesul verbal al ședinței a fost aprobat.

D-le președinte, aveți cuvântul!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Punctul nr. 2 pe ordinea de zi: proiect ele hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Discuții pe baza acestui proiect?

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Voiam să vă spun că nu am avut timp să citim proiectul, nu am avut timp să facem amendamente, am fi vrut să fie contactat colegul nostru din comisia de Buget să știm că va ajunge proiectul pe ordinea de zi astăzi. Noi ne vom abține.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Au fost contactați toți membrii comisiei, încă de acum două zile. Dl Manole a spus că se uită când va avea timp să se uite, după aceea nu a mai răspuns la telefon.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Secretar! Alte discuții mai sunt pe baza acestui proiect? Nu mai sunt.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vreau să fac un scurt comentariu pe acest subiect. Stimați colegi, ce este surprinzător în toată această discuție se referă la faptul că, colegii care invocă diverse motivații, mai puțin sau mai mult realistice, au fost contactați, s-a încercat punerea în actualitate a tuturor datelor pe acest subiect. Nu vă supărați, dar dacă sunteți sunați, răspundeți, da mă uit și după care nu mai răspundeți și veniți în ședința de consiliu invocând faptul că nu ați știut, că nu ați avut timp, este puțin jenant, dar, aceasta este altă discuție, pentru că noi ne-am obișnuit cu stilul acesta al dvs., mai ales al celor de la U.S.R., dar rugămintea este să spuneți concret atunci când votați, domne’, am fost contactat, nu am avut timp să mă uit pe el, adică spuneți măcar adevărul pentru că așa mi se pare corect, având în vedere că ați fost contactați, cei din Comisia Buget, iar dvs. ați indicat că o să vă uitați și astăzi veniți și spuneți că nu v-ați uitat. Atât am avut de spus pe acest subiect. Rugămintea este să spuneți tot.

Dl Coșcodaru Iulian Mihai, consilier local: Doresc să intervin, vă rog frumos pe acest subiect. Se poate?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, dl Coșcodaru!

Dl Coșcodaru Iulian Mihai, consilier local: Vă mulțumesc! Stimați colegi, ce pot să vă spun este faptul că proiectul rectificării de buget este urcat pe site, deci el este public, nu a fost cumva ascuns pe undeva și l-a scos cineva și hop ne-am trezit astăzi cu el aprobat și intrat în ședință. Adică, asta vreau să fie foarte clar. Nu mi se pare ok, nu am nimic cu nimeni, dar nu mi se pare ok să invocăm că domne’ nu am fost informați. Informația ne-o putem culege toți consilierii singuri, uitându-ne pur și simplu pe site-ul Primăriei, acolo unde avem rubrică specială la consiliul local, la proiecte în dezbatere publică, iar toate proiectele care sunt pe ordinea de zi sunt acolo. Vă mulțumesc!

Frumușeii! Constantin Mugurel, consilier local: Noi ar trebui să știm din timp când se va schimba ordinea de zi și să le studiem în prealabil mereu.

Dl Coșcodaru Iulian Mihai, consilier local: Nu stimate coleg, dar eu consider că-i datoria noastră, ca și consilieri locali aleși de cetățenii sectorului și conform acordării încrederii pe care am primit-o din partea lor, ar trebui să le arătăm respectul prin studierea proiectelor. Nu scrie nicăieri că tu trebuie să le studiezi doar o dată pe zi, nu ești consilier doar cu o săptămână înainte de ședință sau două ore pe lună când ai ședința, da? Tu ești consilier tot timpul și atunci tu trebuie foarte frumos și este normal, este de bun simț, să te uiți să vezi ce se mai întâmplă pe site-ul Primăriei, să vezi și tu ce proiecte mai sunt în dezbatere.

Frumușeii! Constantin Mugurel, consilier local: Argumentul tău este invalid pentru că Legea spune că trebuie să fie cu 30 de zile înainte pe site.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: încă o dată, am vrut să..., dl Frumuselu? Sau nu știu cine vorbește...Am vrut doar să fac această mențiune 5                                              5                                                  5                                                                                                                                    5

pentru că întodeauna dvs. invocați, bineînțeles, aspecte care țin mai mult de hărțogăreală în loc să țină de partea de implicare fizică, implicare, dacă vreți, directă. Bineînțeles că dvs. nu aveți timp, este greu să intri pe site și să te pui la zi cu detaliile, dar aceasta este altă discuție, nu contează. Atât am avut de spus.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, vă rog să vă spuneți și numele că nu pot să îmi dau seama.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Ungureanu sunt! Proiectul a fost pus pe site în urmă cu nici 48 de ore. Chiar dacă ne uitam ieri pe site și ne așteptam să fie azi pe ordinea de zi, ceea ce nu s-a întâmplat, noi am pregătit celelalte proiecte care sunt pe ordinea de zi. Nu respectă termenul legal și nici ...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-le consilier...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Referitor la termene legale. Constantin Tomescu sunt, referitor la termene legale, haideți să fim atenți ce vorbim. Dacă vorbim despre legalitate aduceți vă rog frumos, toate detaliile, nu așa aruncăm vorbe. Ne-am învățat așa, patru ani de zile doar am aruncat vorbe. V-a spus dl Coșcodaru mai devreme că nu v-ați uitat și că aveați unde să vă uitați, dar nu v-ați uitat și acum încercați să vă scuzați. Nu vă mai scuzați că nu are rost. D-le președinte, vă rog să trecem la vot pentru că vorbim vorbe si nu...

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier Gaspar sunteti? 9

Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu are semnal. D-na consilier Gaspar Florentina nu se poate conecta pentru că nu are semnal, încearcă să se conecteze, noi suntem conectați toți, ne auzim, ne vedem și domnia sa se conectează și iese pentru că nu are semnal ca să se înțeleagă foarte clar. Eu tot comunic cu doamna pe grup, dar nu are semnal, nu știu ce să fac mai mult decât atât.

Dl Manole Cosmin Mihai, consilier local: D-le Primar, pentru că ați făcut referire mai devreme la discuția pe comisia de Buget, vreau să vă menționez faptul că nu am fost de două ori sunat de către Primărie, am fost o dată contactat ca să mă uit pe proiect și am spus că încerc să mă uit atunci când pot. Nu am reușit să mă uit.

Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dl Manole, nu vă supărați, sunteți consilier local, sunteți plătit pentru a face aceste lucruri.

Dl Manole Cosmin Mihai, consilier local: D-le Primar, noi nu stăm toată ziua pe site-ul Primăriei pentru că dvs. puneți un proiect cu 48 de ore înainte de ședință. 9                  9

Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu ați înțeles, ați fost anunțat că documentul este urcat.

DI Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Proiectul a fost transmis pe e-mail la domnul consilier care face parte din comisia de Buget.

Dl Manole Cosmin Mihai, consilier local: Să îl trimiteți către toți consilierii. Dar sunt anumite momente când se face excepție de la regulă.

Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu d-le Manole, vi se trimit materialele pentru că faceți parte din comisia de Buget și ca să nu mai invocați fel de fel de găselnițe din acestea că nu ați avut timp..., adevărul este că munciți foarte mult dvs. pe nicăieri, dar nu aveți timp să vă uitați atunci când sunteți anunțat. Deci, sunteți plătiți, sunteți consilieri locali și trebuie să vă uitați. încă o dată, sunteți consilieri locali și aveți obligația, atunci când sunteți anunțați, să vă faceți treaba, nu mai invocați fel de fel de scuze dintre acestea puerile pentru că nu este cazul, nu vă faceți treaba pentru că nu puteți, nu știți.

Dl Manole Cosmin Mihai, consilier local: D-le Primar, toți consilierii locali trebuie să vadă proiectele pe care le puneți în dezbatere...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-le consilier, dacă dvs. ați primit acel proiect, am și eu o întrebare dacă ați primit (pentru că și eu am primit același proiect ca și dvs. pe e-mail), dacă l-ați primit și ați constatat că nu a ajuns și la ceilalți colegi ai dvs., oricum nu trebuia să ajungă neapărat (era pe site), dacă voiați să vadă și colegii dvs. sau să își dea cu părerea, pentru că numai dvs. semnați în comisie pentru proiect, nu și colegii dvs., ca să ne înțelegem, adică, hai să nu ducem în eroare cetățenii.

Dl Manole Cosmin Mihai, consilier local: Nu. Colegii mei votează, toti consilierii locali votează.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: De acord cu dvs., dar eu am o întrebare pentru dvs., de ce nu le-ați transmis dvs? Nu aveți e-mail-ul colegilor dvs., dacă este atât de important și pentru ei?

Dl Manole Cosmin Mihai, consilier local: Pentru că este de datoria Primăriei să facă asta, nu este de datoria mea.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Datoria Primăriei primară este să vă transmită dvs. pentru că faceți parte din comisie.

Dl Manole Cosmin Mihai, consilier local: Primăria este obligată să anunțe toti consilierii locali. 5               9

Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dl Manole, acesta este motivul pentru care nu vă faceți treaba dvs.?

Dl Manole Cosmin Mihai, consilier local: D-le Primar, mai bine vă faceți dvs.treaba și după aceea...

Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Stați calm! Aveți agenda în față ca să vă luați notițe, că aveți nevoie?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier Gaspar, ne auziți acum?

Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu se poate conecta.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Din păcate nu se poate conecta.

Dl Vigheciu Adrian, Administrator Public: Dl Manole! Bună ziua! Adrian Vigheciu sunt. Vreau să vă comunic următorul aspect care cred că este foarte important în această dezbatere fără sens.

în momentul de față noi aprobăm un lucru care oricum a fost aprobat luna trecută în ședința de consiliu local și anume, pur și simplu punem în buget aprobarea dată de Comisia de Acordare a împrumuturilor Locale, transmisă luni seară (22 iunie) la orele 1900 către Sectorul 6. Bănuiesc că dacă Ministerul de Finanțe a putut să se întrunească până la orele 1 800 luni, am putea și noi, ca o formă de respect, să integrăm în ședința noastră de astăzi un lucru care deja fusese aprobat și anume acordarea unui credit pentru dezvoltarea sectorului. Atâta tot! Deci, lucrurile sunt făcute, trebuie doar prevăzute și pe foaie. Nu este nimic mai mult, trebuiesc doar transpuse în buget.

Mulțumesc, d-le Manole! Oricum, orice aș încerca să vă explic, nu o să fiți de acord cu mine și ocupăm timpul colegilor inutil. Am vrut să clarific doar pentru cei de bună credință.

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-le Administrator! Mulțumesc, d-lor consilieri! Dacă nu mai sunt alte discuții, vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Care proiect că nu mai știu?

Dl Pană Traian, președinte de ședință:

Punctul nr. 3: Proiect de hotărâre pentru aprobarea încheierii unui acord privind acordarea unui drept de folosință gratuită pentru un spațiu în suprafață de aproximativ 256 m2, situat în incinta centrului comercial din șoseaua Virtuții nr. 148, Sector 6, București, pentru desfășurarea activității Direcției Generale de Impozite și Taxe Locale Sector 6.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: D-le președinte, doresc să îmi acordați cuvântul pentru două observații.

DI Pană Traian, președinte de ședință: Da.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Discuția s-a purtat pe proiectul anterior.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Aveți cuvântul, d-na consilier!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Am două observații pentru soluționarea cărora am și propus două amendamente pe care le-am transmis la secretariatul tehnic și pe whatsapp d-lui Secretar și pe grup le-am pus. Deci, prima se referă la precizarea mențiunii de “Anexă” pe acest acord, care în corpul hotărârii așa apare, deci, Acordul ca anexă, dar pe el nu mai apare această mențiune și a doua, care se referă la cheltuielile comune. Având în vedere că din textul Acordului, mă refer la Capitolul 6 din Acord, cheltuieli comune, unde avem obligația plății, Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, are obligația achitării atât a costurilor utilităților, dar și a cheltuielilor comune pentru spațiile comune, spune acordul, care constă în zone și spații interioare și exterioare din cadrul centrului comercial care nu sunt destinate folosinței exclusive, tarif 3 euro/mp, dar ele nu sunt individualizate, nu ai nici un fel de element de identificare a lor și având în vedere că vor genera o plată pe metru pătrat, am propus un amendament la Articolul 1.2.2 din Anexă, care se referă la procesul verbal de predare-primire. Spune acest articol, în forma lui inițială, că suprafața finală se va consemna într-un proces-verbal de predare-primire a spațiului, foarte corect, și am adăugat eu în amendamentul propus, următoarele:

Dă citire amendamentului:

Articolul 1.2.2 din Anexa-Acord cu privire la acordarea unui drept de folosință gratuită, va fi reformulat și va avea următorul conținut: Suprafața Finală se va consemna intr-un Proces-Verbal de Predare-Primire a spațiului, care va fi obligatoriu însoțit de o Anexă constând intr-o schiță/planșă a spațiului ce face obiectul prezentului Acord și care va conține explicit identificarea exactă (dimensiuni și titulatură) atât a spațiul destinat folosinței exclusive de către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale Sector 6, cât și a spațiilor comune interioare si exterioare din cadrul Centrului Comercial, care nu sunt destinate folosinței exclusive de către acesta. ”

Deci, repet, având în vedere că generează plată pe metro pătrat, folosința acestui spațiu comun, el trebuie delimitat și definit printr-o Anexă care poate fi anexă la acest proces-verbal de predare-primire a spațiului, obligatoriu, ca după aceea să putem să avem control la facturile emise pentru aceste costuri comune. Deci, acestea ar fi cele două amendamente.

Primul, mă rog, o formalitate să facem mențiunea de anexă și celălalt să completăm art. 1.2.2, așa cum este el acum din acord, cu forma și conținutul pe care l-am citit mai devreme și îl aveți și pe grupul vot on-line, l-am trimis domnului Secretar.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Primăriei Sectorului 6: Da, este pe grup.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Și încă o mențiune, dacă este cumva, nu știu, dl. Director Văideanu sau dl director Lăcătuș, am dori niște precizări, niște informații suplimentare, cu privire la, nu știu, există o abordare vis-â-vis de faptul că noi am mai deține un spațiu cu titlu gratuit de circa 460 mp, eu presupun că e vorba de sediul Direcției Piețelor, dar nu am convingerea asta, pentru că au fost întrebări, de ce nu folosim acel spațiu, dacă ni s-a pus la dispoziție, dacă beneficiem odată cu procentul acela de 13,5 pe care îl primim, conform contractului de asociere, ne-ar fi pus la dispoziție și un spațiu gratuit. Ne-au pus sau nu ne-au pus? Dacă ne-au pus, ce s-a întâmplat cu el, deci, asta distinct de acest acord supus aprobării, da, deci, dacă este cineva pe ZOOM să ne lămureasă cu privire la acel spațiu și dacă nu, închei prin a solicita supunerea spre aprobare a celor două amendamente pe care le-am formulat la acest Acord. Mulțumesc!

Dl Văideanu Alin Mihai, Director D.G.I.T.L.: Bună ziua! Mihai Văideanu sunt, de la taxe locale, în legătură cu amendamentul postat pe grup, l-am citit, deci nu avem nicio obiecțiune, consider că nu-și are rostul, schița era prevăzută la art. 20.4 din contract, unde era menționat planul conceptual al spațiului care presupunea și schița spațiului și varianta de..., repet nu avem nicio problemă cu amendamentul propus, putem să-1 aprobăm pe acesta din punctul nostru de vedere. Din punctul de vedere al cheltuielilor pentru care se solicită clarificare, ele se raportează la o suprafață a spațiului nostru, deci, cheltuielile comune prevăzute în Acordul respectiv, se referă la suprafața spațiului nostru, iar ele sunt deja calculate, raportate la toate spațiile comune din Centru, dar orice clarificare e bine venită, repet, nu avem nicio problemă cu amendamentul respectiv. In ceea ce privește spațiul pus la dispoziție de către Administrația Piețelor nu vă pot lămuri în acest aspect, dar din câte știu de la colegul meu, dl Director de la Piețe, da este vorba de sediu.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6:

D-le președinte, Constantin Tomescu sunt, vreau să intervin puțin la aceste amendamente.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-le Viceprimar, spuneți!

DI Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6:

Deci, am înțeles ce a spus dl Director mai devreme, referitor la modalitatea de calcul, așa este și la suprafețe și consider că adăugarea aceleiași clarificări devine redundantă în contract și prin urmare, nu-și au rostul. Adică, dacă citim corect articolul 20, o să vedem acolo că sunt foarte bine delimitate, datorită faptului că avem schița și procesul verbal care ne spune spațiul. Eu cred că s-a înțeles greșit de către colegii noștrii de la U.S.R., modalitatea de calcul a suprafețelor comune, pentru că noi nu plătim suprafețe comune. Suprafețe comune este un termen de specialitate general, folosit în domeniul închirierilor, în zonele centrelor comerciale și se referă la toate cheltuielile pe care le faci cu toate zonele de acces și celelalte cheltuieli necesare.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Pază, curățenie.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Evident, cu excepția spațiilor folosite exclusiv de ceilalți chiriași. Prin urmare, noi avem un spațiu, ca să închidem repede subiectul acesta, noi avem un spațiu cu o suprafață conform schițelor și conform procesului verbal pe care îl vom semna la intrarea în locație și pe spațiul respectiv ni se va aloca, în funcție de suprafața noastră, nu știu câți metri vor fi, cotă parte din cheltuielile Centrului comercial.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Spațiilor comune.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Spațiilor comune, cheltuielile spațiilor comune.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: D-le președinte, îmi pare rău că nu putem să închidem repede subiectul, cum dorește dl Viceprimar și aș dori să-i răspund și dânsului și d-lui Director Văideanu, da? îmi acordați cuvântul?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-na consilier, spune-ți! Da, aveți cuvântul!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Deci, potrivit articolului 20.4 din Acord, la care a făcut referire dl Director Văideanu, într-adevăr sunt prevăzute niște anexe care însă nu ne-au fost comunicate, nu le-am văzut și Anexa nr. 1 are titulatura, deci, în paranteză IA, 1B, are titulatura Planul Conceptual al Spațiului. Deci, repet, personal, nu am văzut, nu ne-au fost comunicate aceste anexe și dacă ar fi așa, mă întorc la conținutul Art. 6 - Cheltuieli Comune, unde spune foarte clar și explicit, da, că aceste spații comune înseamnă toate zonele și spațiile interioare și exterioare, da, care nu sunt destinate folosinței exclusive a Direcției de Taxe și Impozite, dar care deservesc și sunt...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Păi același lucru am spus și eu, d-na Fășie, nimic altceva.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: D-le Viceperimar, vă rog lăsați-mă să-mi termin ideea, nu-i frumos să mă întrerupeți. Acum, mergând la 6.3.1, da, eu am 3 euro/mp, doresc să văd exact cum calculez eu aceste, ce suprafață, ce este așa de greu să am anexat la procesul verbal de predare primire și apropo', ar fi trebuit să am această anexă prevăzută, să o am, dar nu este, nu contează, deci, aș dori o planșă concretă în care să am dimensiunile și chiar nominalizarea acestor spații interioare și exterioare pe care eu am dreptul să le folosesc care nu sunt pentru destinația, nu sunt destinate folosinței mele exclusive, dar față de care eu voi fi taxată cu 3 euro. Ce control am eu pe facturile care vor fi emise pe cheltuieli comune, dacă eu nu pot să identific care sunt acele spații interioare și exterioare pe care ni se aplică 3 euro/mp, ce este așa de greu să am o planșă? Deci, dacă există în această anexă, prevăzută la 20.4, foarte bine, dar noi nu am văzut-o. Deci, eu doresc să fie clare elementele pe baza cărora se calculează, îmi pare rău, dar chiar vorbim..., avem susțineri paralele, diferite.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Pentru că nu ați citit contractul în integralitate și nu înțelegeți modalitatea de calcul.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Domnule Viceprimar, d-na Fășie, opriți-vă puțin! Deci, în primul rând și în primul rând, haideți să lămurim un aspect care cred că este esențial în discuție. Noi primim un spațiu gratuit, într-un centru comercial cu un dever imens de populație, de oameni, pentru, în primul rând, simplificai interacțiunea oamenilor cu Direcția de Taxe și Impozite Locale și doi, de a pune la dispoziția angajaților din această direcție, spații de lucru optime, corecte, civilizate. în acest contract, deci, să ne înțelegem, este un spațiu gratuit. Bineînțeles că, clădirea în care noi stăm acolo gratuit, are niște costuri de funcționare, iar aceste costuri de funcționare se referă la, începând de la impozit și terminând cu curățenia care se face pe culoare, prin fața clădirii, spațiile care sunt adiacente, paza, dezinfecția din spațiile comune, lumina din spațiile comune. Pentru a simplifica ecuația, acest tip de contract comercial spune așa: că în funcție de suprafața pe care tu o deții în baza contractului de închiriere, plătești 3 euro/mp din spațiul tău, atenție! Câți mp avem noi? 100 de mp ori 3, plătești 300 de euro pe lună pentru cheltuielile generate de funcționarea clădirii în care tu stai gratis, deci nu trebuie să primiți nimic. Ce vreți să vă calculeze, cu cât plătește paza, cu cât plătește femeia care spală pe jos? Este absurd să mă duc la cineva care ne dă ceva gratuit și să fac mofturi că domne', stai puțin așa că de ce calculezi și că de ce scrii cu Times New Roman și nu scrii cu nu știu ce avem noi în cap, da? Deci, d-na Fășie, stimați colegi, este un spațiu pus la dispoziție de către un centru comercial gratuit, cu titlu gratuit, dar bineînțeles că nimeni nu plătește pentru noi femeia de serviciu, nimeni nu plătește pentru noi impozitul clădirii, nimeni nu plătește pentru noi paza clădirii și așa mai departe sau lumina. Deci, există cheltuieli firești, normale, că și dvs. dacă vă închiriați, aduceți pe cineva la dvs. în casă și îi spuneți, domne', nu îți iau chirie, dar plătești totuși mâncarea, plătești totuși apa, plătești totuși curentul, da? Aceasta nu înseamnă că..., Și cum calculezi, că nu poți să începi să faci acum, domne', dar care sunt spațiile comune pe care le folosesc eu, păi nu există spații comune pe care le folosesc eu, pentru că, conceptual, ele sunt spații comune, ele nu pot fi rupte, că de aceea se numește spațiu în indiviziune, deci nu pot să-1 rupi să spui, domne', la spațiul acesta folosești doar aleiuța aceasta sau din holul acesta folosesc doar pe lateral. Deci, sunt cheltuieli comune d-na Fășie, nu pot fi definite cum vreți dvs., iar prețul de la articolul 6.3.1., ca să știți, se referă, cei 3 euro/mp decât dispunem noi. Dacă noi hotărâm să avem 500 de mp, înseamnă că, cheltuielile noastre lunare sunt de 1500 de euro, dacă noi decidem să avem 100 de mp, cheltuielile noastre de întreținere, de ce am spus mai devreme, sunt doar 300 de euro, cam despre aceasta este vorba. Haideți să nu mai ducem în derizoriu discuțiile pentru că dacă ne dăm toți rotunzi că le știm pe toate, domne', ne pierdem timpul, deci, pur și simplu nu-mi vine să cred. Deci, în loc să veniți cu propuneri concrete, să ne dați, nu știu, dați-ne o idee cum să facem mai multe străzi în sector, dvs. vă uitați la niște lucruri care pur și simplu nu au nici un fel de logică în discuție, este absolut strigător la cer ce faceți. Am primit un spațiu gratuit pentru oamenii care locuiesc în acest sector, pur și simplu să nu mai stea la cozi infernale în căldură și noi ne punem problema că trebuie să plătim paza și curățenia și lumina de la spațiile comune din acel centru, păi, dar nu-i normal, dar dvs. ce vreți, să primiți totul gratuit de la toată lumea, că nu se poate așa ceva. Sper că ați înțeles. Nu mă refer la doamna Fășie, ci sper că ați înțeles, stimați colegi, pentru că d-na Fășie, clar nu a înțeles.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Da, dar d-le Primar aș dori să fac o precizare, sunteți într-o eroare. Am înțeles foarte bine că este un acord cu titlu gratuit, am înțeles foarte bine utilitatea și necesitatea proiectului, îl apreciez, sunt de acord cu el, vorbim însă strict de cheltuielile comune cu care sunt de acord, oriunde trebuie să plătești să suporți și taxa utilităților și a cheltuielilor comune. Din fericire, acordul ne precizează exact care sunt și în ce constau, da? Servicii furnizate de D&D constând în iluminare, ventilație, climatizare, întreținere, salubrizare și ce mai este. Pe mine, problema pe care o am este că îți percep o taxă, foarte bine, de 3 euro/mp, oricum e derizorie dacă o compari cu o chirie pe care ar trebui să o plătesc dacă aș închiria spațiul, însă problema mea este că este de 3 euro/mp, nu știu la ce suprafață se referă, dacă la cea pe care o primesc gratuit, nu precizează la care...

Dl Văideanu Alin Mihai, Director D.G.I.T.L.: La suprafața spațiului, d-na Fășie.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu precizează. La care?

Dl Văideanu Alin Mihai, Director D.G.I.T.L.: La suprafața spațiului, cum a spus și dl Primar și mai mult decât atât, dacă îmi permiteți...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-na Fășie, eu cred că trebuie să citiți contractul în integralitate și aveți răspuns la tot ce spuneți dvs..

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Lăsați recomandările acestea. Spuneți-mi de unde rezultă că acești 3 euro, eu îi aplic pe suprafața dată în folosință de 256 sau pe întreaga suprafață a clădirii, nu, deci spune că nu sunt destinate...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Am o rugăminte, haideți, vă rog, dl Tomescu, dl Văideanu, vă rog din suflet, nu are sens. încă o dată, eu am citit acordul pentru că așa înțeleg să-mi fac..., d-na Fășie, ascultați-mă! Eu am citit acest acord de la primul articol până la ultimul articol, este foarte clar la ce se referă, îmi cer scuze dacă dvs. dați interpretări...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Spuneți-mi la ce suprafață aplicați 3 euro/mp?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: La suprafața închiriată, spune foarte clar în acord, la suprafața închiriată, spune 3 euro/mp.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: La care suprafață, la 256?

DI Văideanu Alin Mihai, Director D.G.I.T.L.: Suprafața spațiului de 256 de mp.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu apare nicăieri. Mai sus, dacă vă uitați la definiția spațiului comun pe care se aplică acești 3 euro/mp, spune că înseamnă toate zonele și spațiile interioare și exterioare din cadrul centrului, care nu sunt destinate folosinței, adică... Nu d-le Director, exclusiv acelui 256 mp, deci 3 euro/mp...

Dl Văideanu Alin Mihai, Director D.G.I.T.L.: 3 euro/mp se referă exclusiv la spațiul de 256 mp.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Bun. Și care este suprafața?

Dl Constantin Tomescu, viceprimar Primăria Sectorului 6: D-na Fășie, haideți să închidem...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu. Deci, spuneți-mi pe ce suprafață aplicați acești 3 euro/mp.

Dl Văideanu Alin Mihai, Director D.G.I.T.L.: Și încă o precizare, tariful este fix pe întreaga durată a contractului, deci cheltuielile...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Lăsați durata. Pe ce suprafață mi-o aplicați, nu pe timp, pe durată. Pe ce spațiu? De 256?

Dl Văideanu Alin Mihai, Director D.G.I.T.L.: Da, spațiul meu de 256 de mp.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu, d-le Director! Sunteți în eroare. Aici spune foarte clar...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Mihai, te rog frumos să te oprești, te rog frumos să nu mai intervii! încă o dată, d-na Fășie, dvs. sunteți într-o mare eroare ca de fiecare dată când dezvoltați teme pe subiecte juridice. Mă șocheză ce spuneți. Aveți un acord, pe care dacă îl citiți cu știința de carte pe care ați învățat-o în facultate, ar fi trebuit să vedeți că tariful de 3 euro/mp se aplică la spațiul închiriat.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: D-le Director...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu sunt Director, sunt Primarul Sectorului 6 și credeți-mă că m-am săturat de interpretări. Dacă vreți să faceți ceva, un amendament, ascultați-mă, îl faceți, că ne-am săturat de interpretările aberante pe care le dați, ne-am săturat.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu, d-le Primar, am pus o întrebare concretă, la obiect. Să-mi răspundă cineva.

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Și vi s-a răspuns la fel de concret și ați spus că suntem în eroare. Nu d-nă, dvs. sunteți în eroare.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Vedeți cum sunt definite spațiile comune la 6.3.1.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Fășie, stimați colegi consilieri locali, suprafața, tariful de 3 euro/mp pentru cheltuielile spațiilor comune se referă strict la suprafața pusă la dispoziție cu titlu gratuit, respectiv 256 de mp.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu-i așa, d-le Primar. Menționați-o ca atare atunci aici. Se aplică 3 euro pe toată durata contractului pentru suprafața de 256 mp.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Este redundant d-nă. Vă citesc imediat din articolul cheltuieli comune 6.1.: obligația de plată a cheltuielilor comune, definiție, da, definiție: începând cu data deschiderii, D.G.I.T.L Sector 6, va avea obligația de a plăti către D&D Global o contribuție lunară la costurile comune, contribuție ce va fi determinată ca euro/mp/lună în conformitate cu art. 6.3. așa cum discutam mai devreme. Articolul 6.2., definește ce înseamnă costuri comune cu spații comune cu absolut tot.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Exact, exact și de unde considerați dvs. că acolo este 256?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-nă, ce înseamnă contribuție la costurile comune? După dvs., ce înseamnă, că le plătesc eu pe toate sau că plătește...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu d-le Viceprimar, le plătim, dar vreau să știu... Nu ai control pe factură, va emite o factură..., cum îl controlezi, pe ce suprafață, că aici nu spune?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Păi ce să controlez, d-nă? 3 euro înmulțit cu suprafața noastră. V-am citit...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dar nu e adevărat, d-le Viceprimar, da? Eu plătesc utilități și cheltuieli comune. Utilitățile sunt clare, vine factura de la furnizor, am contoar, nu-i problemă.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-nă, vorbim doar ca să vă auziți dvs..

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: La cheltuieli comune, nu se precizează, dar ce e așa de greu?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-nă, vă place să vă auziți dvs. la microfon, de aceea vorbim, nu vorbim despre contractul acesta, vorbim doar ca să vă auziți. 5

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-le Viceprimar, d-le Văidean haideți să depășim, aveți vreo propunere d-na Fâșie, încă odată...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Poftim? Deci, d-le Viceprimar, uitați-vă la Acord, ce Dumnezeu, nu știți să vorbiți?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dl Viceprimar, dl Văideanu, vă rog mult de tot, haideți să depășim. Aveți vreo propunere, d-na Făsie?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Da. Am formulat amendamentul.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: V-aș ruga să-l citiți.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Supunem la vot, da?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Păi, v-am spus, da?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Haideți să facem următorul lucru. Haideți să vedem dacă colegii dvs., votează acest proiect. Uitați ce facem...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu. Mai bine fiți atent la conținut, da, nu cum o vreau eu, cum este corect să fie, deci, există două soluții.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Eu vă spun că există tot în contractul acesta, dar mai punem o virgulă, așa cum vreți dvs. și vreau să vad dacă colegii dvs. susțin acest proiect.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: D-le Viceprimar, există două soluții la acest aspect. Dacă dvs. susțineți că acest 3 euro/mp se aplică exclusiv la acei 256 mp pe care îi primesc în folosință gratuită, foarte bine, fac această mențiune la 6.3.1, da, deci, va plăti o contribuție lunară așa..., pe toată durata contractului de 3 euro/mp, suprafața la care se va aplica acest calcul, fiind aceea de 256, recte, exact ce primesc în folosință gratuită, ca să nu avem dubii sau cum am propus în amendament, pe care l-am trimis și l-am pus și pe grupul vot on-line, să am anexă la procesul verbal de predare primire clar, unde mi se arată detaliat și explicit care sunt acele spații interioare și exterioare, da, pe care eu nu le folosesc exclusiv și la care aplic acest 3 euro/mp, da?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Haideți ca să fie pe placul dvs.. La 6.3. amendamentul să fie următorul: pentru evitarea oricărui dubiu, suprafața pentru care se plătește 3 euro/mp pentru spații comune, este suprafața în folosință exclusivă așa cum este prevăzută la art. x și predată prin proces verbal.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Aceea de 256, asta am spus mai devreme. La articolul 6.3.1, da? Deci, aici unde vorbește de... în valoare de...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Deci, acesta este un amendament.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: ...pe toată durata contractului, aplicate la suprafața de 256 mp care face obiectul Acordului, da? Deci, dacă îmi precizați undeva, deci, vorbim de cheltuielile comune.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-na consilier. Ați făcut un amendament, îl supunem la vot acest amendament sau mai discutăm în continuare același lucru?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da. Deci, aceasta este altă variantă d-le președinte. Eu propusesem planșă, anexă la procesul verbal, dar în condițiile în care precizăm aici cum se calculează acești 3 euro și suprafața e asta, putem...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Nu mai este nevoie de celelalte amendamente si rămâne acest amendament. Este bine?

9

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Primul este valabil. Să facem mențiune pe Acord că este anexa, pentru că nu are mențiunea trecută, cum se face, în dreapta sus. Anexă la proiectul..., deci, nu are nicio mențiune, e Acord, pur și simplu, deci, trebuie să aibă mențiune că e anexă la proiectul respectiv.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Am înțeles! Da, ok, bun.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Aceea nu e, e o formalitate, iar la doi, în condițiile în care spuneți că există acel plan în anexele acelea care, repet, nu ne-au fost comunicate, d-le Director Văideanu.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Gata, d-na consilier, am înțeles, deci, aveți două amendamente.

Dl Văideanu Mihai Alin, Director D.G.I.T.L.: Se fac ulterior. Acum supunem votului doar aprobarea modelului de contract și a termenelor. Pasul următor este preluarea spațiului, prezentarea schiței, preluarea spațiului, punerea lui la dispoziția D.I.T.L.-ului, amenajarea...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dacă e prevăzută, dacă nu e prevăzută? Deci, înțeleg ca nu doriți să prevedem obligativitatea unei schițe anexe la procesul verbal de predare primire?

DI Văideanu Mihai Alin, Director D.G.I.T.L.: Eu nu am spus asta, am spus doar că este redundant. Există deja în...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Păi și vă repet, o fi redundantă că o știți dvs., dar dacă nouă nu ne-ați comunicat anexa cu planul, de unde să știm, d-le Director, că există.

Dl Văideanu Mihai Alin, Director D.G.I.T.L: Anexa cu planul se prezintă la măsurarea suprafețelor. Este pasul ulterior, la recepție, pentru că spațiul poate avea 256 de mp sau 257 de mp, la recepție se...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Dvs. ați indicat articolul 20.4 din Acord. Acolo este prevăzut planul conceptual al spațiului, dar pe care nu ni l-ați comunicat, nu a văzut nimeni această anexă, poate există, nu avem de unde să știm.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Cu video să pot să vă explic clar. Ca să putem să demarăm un concept trebuie să avem acordul Consiliului Local să putem să facem un concept. Avem, e evident, este delimitat pentru că un spațiu de 200 și ceva de metri, normal că este delimitat de niște linii, deci, sunt 200 și ceva de metri, nu e în aer, adică...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: De acord, d-le Viceprimar, dar nu vi se pare corect să vedem și noi anexele?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Fășie, nu vă supărați, înțeleg, dvs. sunteți specialistă în drept civil, în drept de care vreți dvs., sunteți specialistă și în desene cadastrale, sunteți specialistă și în pictură, dar la strung sunteți pregătită, sunteți specialist, că văd că cereți detalii tehnice. Noi aici avem o chestie juridică, un cadru, o procedură legală care trebuie îndeplinită și dvs. ne întrebați de schiță, unde e amplasat? Dar de ce vă intersează pe dvs. unde este amplasat? Haideți d-nă, încă o dată, sincer, pe cuvântul meu de onoare că o luăm rău de tot pe câmpii. D-nă, încă o dată, s-a terminat cu păpădiile în țara asta, pe cuvântul meu de onoare, lăsați-ne să ne facem treaba.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Păi dvs. așa vă vin proiectele, fără anexe?

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu d-nă, încă o dată, dar nu mă duc la Văideanu, care are obligația să ducă la îndeplinire toată procedura aceasta, să mă duc să-i spun, dă-mi anexa să văd eu că este spațiu delimitat cu carioca. Dar ce anume să vedeți d-nă, ce a-ți vrea să vedeți?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Care e spațiul acesta la care se...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, dvs. vă pricepeți? Dacă vă arăt un plan cadastral o să aveți senzația că sunteți la Viena pe străduțe.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu, nu mă pricep, dar...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi și atunci ce Dumnezeu, despre ce discutăm?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Păi despre asta. Cer detalii și lămuriri pentru că vizează fix...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Păi ați făcut amendament d-na consilier, ce detalii mai doriți?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Păi nu, vorbeam, îi explicam d-lui Primar. Știu că am făcut, dar se pare că ne învârtim într-un punct, așa este.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun, atunci haideți să depășim acest moment, haideți să supunem la vot. Mai aveți altceva, alte discuții?

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Ungureanu Marius, dacă îmi permiteți un minut...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-le consilier, spuneți.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Aș vrea să mă asigur că se consemnează în procesul verbal faptul că la acest vot am fost informați că suprafața comună este cea de 256 mp și că la acea suprafață se va aplica suma de 3 euro/mp.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Păi, a formulat amendament d-na consilier Fășie, dl consilier Ungureanu, nu ați fost atent?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6:

D-le președinte, eu vreau să ies din..., deci, dacă nici proiectul acesta nu l-a avut, dacă nu a citit contractul, adică ce i-am adus la cunoștință? Un contract pe care l-a avut pe e-mail toată lumea, pe bune, serios? Adică, eu nu reușesc să înțeleg ce se întâmplă.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu este vorba despre asta. Este o omisiune la modul de calcul, d-le Viceprimar. Eu sunt de acord dacă dvs....

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-na consilier, nu este nimic omis, v-am spus de la bun început, nu este nimic omis, v-am citit text din contract...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Ba este la 6.3.1..., nu precizați suprafața la care se face calculul...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-le Ungureanu, ascultați-mă puțin, vă rog mult de tot. Spuneți-mi așa, v-ați uitat pe acest acord?

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: îl am în față.

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: La pagina 2, la obiectul contractului, la art. 1, la punctul 1.1 se menționează suprafața de 256 mp. Deci, acest document este anexă dacă vreți, la proiectul de hotărâre și dvs. ne spuneți nouă să menționăm, nu știu, 253 mp, ați spus ceva de genul acesta...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Spațiul comun, d-le Primar, să-1 menționăm, la care calculez aceste cheltuieli.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, încă o dată vă spun, nu se calculează la spațiul comun, sunteți în eroare.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Sunteți în eroare.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Sunteți în eroare. Nu se calculează la spațiul comun, Doamne Dumnezeule.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Aș vrea să ajungem la capitolul 6, citiți capitolul 6.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu aveți nicio treabă d-nă, pe cuvânt, am crezut patru ani de zile că vă..., doar că așa zice partidul, dar nu aveți nicio treabă.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Este valabilă și reciproca și consultați-vă juriștii, aveți Direcție Juridică.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Fășie, încă o dată vă spun, opriți-vă! Dl Tomescu, d-na Fășie...

Cheltuiala legată de spațiile comune, cei 3 euro/mp, se aplică la suprafața pusă la dispoziție cu titlu gratuit, adică la 256 de mp. Nu mai induceți ideea că cei 3 euro, se aplică la o altă suprafață, că este greșit. Se aplică la cei 256 de mp. încă o dată, încercați Dumnezeului să vă rupeți puțin de logica dvs. în care trăiți, că nu o înțelegem noi. Suntem..., majoritatea nu înțelege ce vreți să spuneți și presistați într-o greșeală pe care pur și simplu nu înțeleg de ce nu o acceptați, că este greșit ce spuneți. Deci, se aplică cei 3 euro la suprafața menționată la Art. 1.1., respectiv la 256 de mp.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Da, d-le Primar! Să facem acest amendament, această mențiune. Sunt de acord! Asta am spus.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi, nu. Dvs. mai devreme spuneați, dând replică sau spunându-i d-lui Ungureanu, că nu, este altă suprafață din spațiul comun. Nu d-nă, încă o dată, spațiul comun are mii de metri pătrați, nu știm cât are și nici nu vreau să știu cât are.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: îl definește acordul la 6.2.2, spune clar ce înseamnă, da. Tocmai de aceea, nu este clar cum se face calculul și atunci precizăm suprafața, că acest calcul se aplică la suprafața de 256 mp, pe care am primit-o în folosință, punct.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, repet. Putem face orice fel de completare pentru lămurirea sau pentru clarificare, dacă vreți, să fie cât se poate de clar, Acordul, doar că, dvs., de o jumătate de oră ne terorizați cu o idee, respectiv, faptul că cei 3 euro/mp se aplică la ceva ce nu e trecut în contract. Este trecut în contract 256 de mp, ca să înțelegeți toți.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu apare nicăieri.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ascultați-mă! Dvs. ați fost învățată ca pe timpul lui Ceaușescu, să puneți virgula și punctul acolo unde vreți dvs.. Eu vă spun așa, juridic discutând, d-na Fășie! Dacă vreți să discutați cu mine teme juridice, vă invit și ne punem cu cărțile pe masă, să vedem care știe mai bine juridic dintre noi doi. Eu vă spun așa, ca specialist în contracte comerciale, pentru că aceasta a fost tema mea de licență pe care am luat zece, se referă exact la acest subiect. Nu induceți ideea, că acest acord este greșit făcut, acest acord are în spate zeci de juriști, zeci.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu am contestat aceasta.

Dl Primar, 6.3.1 aici nu este clar și dorim precizarea suprafeței la care se aplică, ce este așa de greu? Conctractele trebuie să fie clare, mai ales când vorbim de plăți, de cheltuieli, clare, explicite, pentru că altfel...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, haideți să vă spun ceva, ca să înțelegeți. Eu nu știu, dacă acest acord comercial poate fi modificat, nu cunosc, nu știu. Dacă se poate modifica, nu avem niciun fel de problemă, dar, ca pricipiu general, noi aici aprobăm și putem face mențiuni, în sensul că se aprobă Acordul respectiv, cu mențiunea că, costurile generate de spațiile, de cheltuielile comune, nu pot depăși valoarea aplicată de 3 euro la suprafața pusă la dispoziție, respectiv 256 mp. Acum, că dvs., vreți să faceți o modificare în acest acord, culmea, cineva ne dă ceva gratuit, da?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Dar nu are legătură cu aceasta.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ba are legătură, d-nă. Haideți să vă întreb următorul lucru. Păi, dacă dvs... D-nă, dvs. vorbiți aplicat de un lucru atât de mic încât mă șochează timpul pe care îl pierdem vis-â-vis de acest, nici nu știu cum să-i spun.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Păi și pe mine mă șochează când poate fi atât de simplu, să adaug că acest calcul se aplică la 256 mp, ca să nu am...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, vă rog mult de tot, haideți încă o dată, chiar nu are sens. Eu mă așteptam de la dvs., d-na Fășie, să veniți cu o propunere să mai facem niște străzi, nu să vă certați cu noi 45 de minute pentru un spațiu gratuit și pentru care noi trebuie să plătim utilitățile.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dl Primar, avem dreptul să discutăm pe el, îl supuneți dezbaterii...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dar de ce d-nă nu ați tăcut lucrul acesta în comisii? D-na Fășie, de ce nu faceți domne' lucrurile acestea în comisie, chiar vă place să vă bateți joc de noi?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu am avut documentele necesare, nu ni s-au comunicat anexele, ca să vedem exact.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ce anume domne', anexe? încă o dată, dvs. vă auziți ce spuneți? Păi, ați avut Acordul. Dvs, acum propuneți...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: La articolul, dl Primar.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Deci, încă o dată. Dvs. ați avut acordul, dvs. ati avut acest document cu toatele clauzele si dacă erați de bună credință veneați în comisii, domne', uite aici trebuie tăcut completarea aceea.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dl Primar, este un proiect de acord, care are trei anexe menționate.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Fășie, vă rog din suflet, cineva vă dă o pâine de mâncat și îl întrebați, dar punga nu mi-o dai ca să o duc acasă?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu, nu...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: E, nu, nu... Ba exact așa este. Haideți, vă rog mult de tot! Haideți că pierdem timpul! Dl Președinte, concret.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Concluzia este, să supună aprobării, fie varianta pe care v-am comunicat-o, dacă vi se pare prea sofisticată și greoaie și considerați că în planul acela...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu! Mi se pare inutilă. Greoaie nu este. Ca să fie greoaie, ar fi trebuit să propuneți un document juridic, în adevăratul sens al cuvântului. Dvs., propuneți o bătaie de joc.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Este opinia dvs., eu, în calitate de consilier local, fac această propunere, deși varianta...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Normal că este opinia mea.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, ați făcut amendament, mai devreme. îl mai susțineți sau vorbim în continuare?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Despre aceasta vorbim, dar dacă nu mă lăsați să termin...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Păi, l-ați spus de trei ori.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Dl Viceprimar, a propus precizarea la 6.3.1 a suprafeței la care se aplică acest calcul. Este perfect și așa, dar era vorba de prezentarea unei modalități clare, explicite, nu pe logică, de calcul, da, și atunci dacă precizez această suprafață...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na consilier, am înțeles!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Atenție! Atunci, am rugămintea următoare. Deci, dacă dl Viceprimar a făcut această propunere, dl Viceprimar să propună amendamentul, că nu poate să vină d-na Fășie, să propună ceea ce este, hai să spunem, mult mai rațional, propus de dl Viceprimar. Deci, nu puteți să vă asumați ceea ce face dl Viceprimar niciodată și chiar îi recomand să nu accepte decât dacă face amendamentul, acum.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun. Deci, d-na consilier Fășie are amendamentul referitor la anexă, iar dl Viceprimar, v-aș ruga să mai spuneți încă o dată amendamentul ca să fie clar.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Deci, pentru evitarea oricărui dubiu, plata pentru spațiile comune se va aplica la suprafața prevăzută la Art. 1.1, ca să nu mai învârtim cifre și altceva.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu. Dl Viceprimar! Eu îmi permit să spun următorul lucru. Deci, amendamentul poate fi făcut la pct. 6.3.1, după cum urmează.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Da, da la pct.

6.3.1.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ascultați-mă puțin! „D.G.I.T.L. Sector 6, va plăti o contribuție lunară în costurile comune, la costurile comune în valoare de 3 euro/mp, pe toată durata contractului, calculată la suprafața de 256 mp”.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Exact, da, aceasta este ideea.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Am înțeles!

Vă supun la vot, prima dată, mențiunea de Anexă formulată de către d-na consilier Fășie. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

Vă spun la vot, amendamentul adus de către dl Viceprimar. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, amendamentul a fost inclus în anexă.

Vă supun la vot Anexa proiectului, cu modificările aduse. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă spun la vot proiectul în ansamblu? Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării din bugetul local al Sectorului 6, in anul 2020, a proiectului „Centrul de zi EduCare”, desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, in parteneriat cu Asociația Educare.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei pentru aplicarea la nivelul Sectorului 6 a prevederilor Legii nr. 35/2020 privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, care urmează să fie pusă în aplicare de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții pe baza acestui proiect? Dl Primar, aveți cuvântul.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Da. Stimați colegi! După cum bine știți, există o decizie a Comitetului Național pentru Situații de Urgență și ulterior, inclusiv o decizie, o hotărâre a Guvernului, privind redeschiderea creșelor și grădinițelor pe perioada de vară. Există câteva elemente care ne obligă și care sunt impuse prin Hotărârea de Guvern, prin care suntem obligați să păstrăm sau să diminuăm numărul de copii care au acces în aceste spații pe care noi le avem în Sectorul 6. Cu alte cuvinte, dacă spre exemplu, într-o creșă avem 100 de copii în mod uzual, pe perioada stării de pandemie, starea de alertă, 50 de copii pot merge la creșă, 50 de copii nu mai pot merge la creșă. Și atunci, există această propunere și această prevedere prin care practic dăm posibilitatea familiilor care nu pot duce copiii către creșe și către grădinițe și care nu își permit să angajeze o bonă, să pună pe cineva care să stea cu copiii în perioada cât sunt la serviciu, venim în sprijinul lor cu această propunere și cu aceste sume de bani. Eu cred că este un lucru clar pentru toată lumea, că trebuie să sprijinim în primul rând părinții să poată merge la serviciu, să-și reia activitățile zilnice pe care le aveau și pe de altă parte, să avem garanția că, copiii care rămân acasă sunt în grija unor persoane calificate și unor persoane care pot avea grijă de ei. Aceasta este practic esența acestei hotărâri și sper din tot sufletul ca ea să fie susținută de toți consilierii locali, având în vedere că, comunitatea noastră are nevoie de acest sprijin. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! Alte discuții? Nu sunt. 5

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 6: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016.

Discuții? Dl consilier Ungureanu.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Blocurile care sunt introduse acum, este posibil ca și ele să fie contestată introducerea lor la C.N.S.C.? S-a trecut de faza aceasta, sau este posibil să fie și ele contestate?

Dl Gabriel Mu tu, Primarul Sectorului 6: Stați o secundă! Dar de ce spuneți că e posibil să fie și ele contestate? La ce vă referiți?

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Mă refer la faptul că au fost înlocuite niște blocuri și vreau să știu dacă există posibilitatea să ne trezim și cu aceste blocuri să fie contestate.

Dl Gheorghe Iulian, Director General, Direcția Generală Investiții: D-le Președinte, dacă îmi permiteți! Nu este vorba de contestarea unor blocuri, a fost contestată o procedură de dirigenție, iar aceste blocuri, ați văzut, unele se înlocuiesc și unele se completează ca și pe o Anexă, ca și data trecută în ideea în care se fac economii în urma executării din care putem finanța alte blocuri, iar având în vedere că noi avem mai multe surse de finanțare.................

(banda întreruptă), cât și buget local și având în vedere graficele de execuție, în urma discuțiilor cu finanțatorii ...............(bandă întreruptă), executării lucrărilor,

acesta este singurul motiv. Nu există nicio contestație asupra unor blocuri.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: O procedură care a fost înlocuită si nu mai există acest risc. 9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: O secundă! Dl Director! Deci, dl Ungureanu, nu am avut niciodată vreo contestație pe blocuri. Nici nu se poate face lucrul acesta. Adică, nu există asemenea variantă de lucru. Ce s-a contestat la C.N.S.C, se referă la dirigenția de șantier, dar care nu are legătură cu blocurile. Dl Director Iulian Gheorghe, v-a explicat. Ce facem noi acum? Practic mutăm în interiorul proiectelor care deja sunt aprobate, deja sunt licitate, deja avem absolut toate procedurile făcute. Mutăm în interiorul proiectelor, în funcție de finanțările pe care le avem, niște blocuri. Adică, trei blocuri le luăm din pachetul A care era finanțat de Banca Europeană de Investiții și mutăm acest pachet în pachetul B, care este cu finanțare nerambursabilă sau cu finanțare internă. Aceasta este singura diferență, dar ca să nu se înțeleagă greșit, nu avem niciun bloc contestat, nici în trecut nu am avut, nici acum și nici nu pot fi contestate blocurile, pentru că procedura de licitație, ea a fost încheiată, sunt atribuite lucrările. Repet, doar pe dirigenția de șantier care aceasta este o procedură internă a Primăriei, atâta tot.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar!

Alte discuții mai sunt pe tema acestui proiect? Nu mai sunt. Vă supun la vot, Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii propunerii de schimbare a destinației etajului 1 și a mansardei imobilului aparținând Colegiului Tehnic ,,Carol 1”, situat în Șoseaua Grozăvești Nr. 9, Sector 6, București. 9

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Deci, v-am transmis două amendamente. Primul, care se referea la faptul că aprobăm în esență prelungirea valabilității protocolului, mă rog, mie așa mi se pare mai corect decât aprobarea prelungirii propunerii. Juridic vorbind, în contextul acesta l-am făcut. Noi aprobăm acum prelungirea valabilității acelui protocol încheiat de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București, Administația Școlilor, respectiv Colegiul Tehnic Carol I.

A doua, mi se pare însă mai importantă. Al doilea amendament referitor la Art. 2. - Prelungirea valabilității acestui protocol, își spune acest articol din hotărâre, că își produce efectele de la data emiterii Avizului Conform al Ministerului Educației Naționale. Acest Aviz Conform, poate fi emis în 30 de zile. Acum, el ar putea sosi, ar putea fi comunicat de Ministerul Educației, după data de expirare a valabilității protocolului și am propus un amendament, completarea articolului, în sensul că, deci, produce efectele de la data emiterii avizului conform al Ministerului Educației, dar nu mai târziu de data încetării valabilității acestui protocol. Pentru că, dacă acest aviz îmi sosește pe data de 17, 18, nu știu. Protocolul și-a încetat valabilitatea pe 16 iulie, conform datelor înscrise pe el, și atunci, avizul îmi va sosi cu privire la un protocol care și-a încetat valabilitatea și va trebui să reiau toată procedura. Din informațiile pe care le-am căpătat, am înțeles că se fac diligențe, avem speranța să sosească avizul până în această dată, dar să fie lucrurile clare, deci, acest aviz, dacă sosește după data de încetare a valabilității, atunci nu mai este valabil pentru protocol, trebuie să reluăm procedura. Deci, aceasta era, completarea cu..., la Aii. 2, exact cum este, dar nu mai târziu de data încetării valabilității acestui protocol. Mulțumesc!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Fășie, ideea stă în felul următor. Știți foarte bine că destinația clădirilor care fac parte din circuitul spațiilor educaționale, au un regim special. Acum, nu știu, dacă dl Pușcaș mai este...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: M-am uitat în Legea Educației și în Ordinul acela 5.819, care aprobă procedura de elaborare a Avizului Conform.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: O secundă! Nu vreau să vă contrazic, vreau doar să fim atenți la un detaliu și aici poate ne ajută dl Pușcaș. Aici în hotărâre, în propunerea de hotărâre se face vorbire despre următorul lucru. Se aprobă prelungirea propunerii de schimbare a destinației. Deci, noi, practic ce avem? Avem în primă fază, schimbarea de destinație pentru un spațiu și ulterior avem un act prin care cedăm folosința acestui spațiu către o altă entitate. Cu alte cuvinte, noi chiar dacă prelungim protocolul prin care am pus la dispoziție acelei entități spațiul, aceasta nu înseamnă că automat se prelungește și schimbarea destinației pentru acel spațiu. Cu alte cuvinte, eu cred că formularea este, nu cred, formularea este corectă, în sensul că, se aprobă prelungirea propunerii de schimbare a destinației etajului 1.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu știu, mie mi se pare complet nejuridic să aprob prelungirea unei propuneri. Aprob prelungirea valabilității unui document, care, da...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ascultați-mă! Sunt de acord cu dvs., dar acesta, prelungirea documentului, este în faza a doua a discuției. Prima dată și prima dată, noi trebuie să prelungim schimbarea de destinație a spațiului respectiv. Deci, noi ca să putem da acel etaj, noi trebuie să schimbăm destinația lui. Destinația a fost schimbată la un moment dat și a expirat sau expiră acum, nu știu exact ce se întâmplă, când se întâmplă, dar... Expira pe data de 16 iulie. Noi trebuie să facem următorul lucru. Să prelungim schimbarea destinației, acesta este primul lucru și doi...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Cum o fac? Implicit prin aprobarea...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, nu implicit prin prelungirea protocolului. Deci, sunt două acțiuni distincte juridice. Prima acțiune se referă la prelungirea schimbării destinației, deci, suntem de acord să prelungim schimbarea destinației pentru încă o perioadă și ulterior după ce am aprobat această schimbare de destinație, putem să facem protocolul, să prelungim protocolul cu cei de la 112, sau cine sunt ei. Repet, sunt două operațiuni...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Formularea este, cică, se aprobă prelungirea propunerii nu știu ce, pe o perioadă de încă 5 ani. Prelungirea propunerii pe o perioadă de încă 5 ani...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Fășie, nu scoateți din text, părți, e important să citim tot. Deci, se aprobă prelungirea propunerii de schimbarea destinației etajului 1 și mai departe spune mansardă, ș.a.m.d., pentru o perioadă de încă 5 ani. Acum, dacă ne uităm în actul inițial prin care s-a schimbat destinația, aici, normal, că în fața acestei hotărâri, se face un act. Propunerea vine din partea Administrației Școlilor, dar aici, probabil că cel mai corect ar fi să se spună așa: Se aprobă prelungirea schimbării...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Am făcut o propunere, bun. Cum adică să prelungesc propunerea, cu încă 5 ani?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ascultați-mă puțin, d-na Fășie! Haideți să găsim formula optimă. Cred că cel mai corect ar fi să sune așa: Se aprobă prelungirea schimbării destinației etajului 1, cu încă 5 ani.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Se aprobă prelungirea schimbării care face obiectul protocolului, trebuie să fac trimitere la el.

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu. Nu face obiectul...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: De ce?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: încă o dată. Faceți abstracție de protocol. Prima dată și prima dată, noi trebuie să prelungim schimbarea de destinație. Sunteti de acord cu mine? 9                               9

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da. Da, sigur că da. Dar, cum o facem?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Printr-o hotărâre de Consiliul Local.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da... Prelungim valabilitatea protocolului al cărui obiect este fix această schimbare.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu d-nă, încă o dată! Protocolul are caracter de act final în discuția noastră. Doar că ...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Eu am înțeles ce spuneți, dar e impropriu. Scoatem din conținut "propunerea".

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Aceasta v-am spus mai devreme. In text, aici, practic să dispară cuvântul "propunerii".

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Care este inadecvat acolo. Să nu facem trimitere la protocol.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu. Nu. Trebuie să facem și referire la protocol.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Deci, se aprobă prelungirea schimbării a destinației.... pe o perioadă de încă 5 ani.

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Corect! Doi. Se aprobă prelungirea protocolului prin care Administrația...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Prelungirea valabilității protocolului.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Prelungirea valabilității protocolului pentru o perioadă de încă 5 ani și după care mergem cu restul punctelor.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: De acord. Și un aspect foarte important era acolo la 2, da? Deci, este adevărat și foarte corect că trebuie să-și producă efectele de la data emiterii avizului, dar nu mai târziu de data de expirare a valabilității acelui protocol.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi stați o secundă. Asta nu putem să o decidem noi pentru că este un aviz dat de Ministerul Educației.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Așa este, dar aici vorbim de faptul că această prelungire își produce efectele, spune aici textul de aici din hotărâre, de la data emiterii avizului, ori eu tocmai asta spun, de acord, de la data emiterii, dar nu mai târziu, deci, dacă această dată a emiterii va fi 20 iulie, nu mai pot să spun că-și produce efectele pentru că... a încetat, înțelegeți? Ori eu, dacă o las așa, se înțelege că oricând va fi emis acel aviz și peste o lună, și două și trei, el își produce efectele protocolul care, ca act juridic, el încetează pe 16 iulie, iar eu tocmai aceasta spun, își produce efectele de la emiterea avizului, dar nu mai târziu de data încetării valabilității protocolului. Deci, mie, avizul acela trebuie să-mi vină, cu alte cuvinte, obligatoriu până în 16 iulie.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi și dacă nu vine până în 16 iulie, ce facem?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Am încurcat-o pentru că protocolul încetează. Așa spune conținutul protocolului, da, în 5 ani încetează și atunci nu mai am bază, dar am înțeles că se fac diligențe și avem promisiuni clare că urmează să-1 primim, dar...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-na Fășie, prin propunerea d-lui Primar, putem să facem protocolul oricând, chiar dacă s-a depășit data...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Putem să facem un altul, nici o problemă.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Păi și atunci, haideți să facem acum, să lăsăm deschis...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu, nu, știți de ce? Nu, pentru că trebuie musai să fie așa, pentru că acel inspectorat, ce se întâmplă, deci, dacă vine avizul după, da, cel de acolo stă clandestin acolo, a încetat protocolul și avizul se referă la acel protocol care nu mai este valabil, deci, totul este foarte legat de data când va fi emis avizul și repet, am înțeles că îl vom primi până în data de 16, ni s-a atras atenția că este foarte important, altfel, trebuie să facem alt protocol, să repetăm procedura, iar cei de acolo vor sta clandestin de la data de 16 iulie până când se vor parcurge procedural, da? Decizia ar fi să-l primim până în 16, dar nu mai târziu de 16 și să sperăm că Ministerul va înțelege importanța și urgența și va transmite acel aviz până în data de 16.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dar știți care este paradoxul?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Fără acel aviz, hotărârile și schimbarea de destinație, nu pot opera.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Așa este, cade tot.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Cu alte cuvinte, nu suntem noi obligați să punem termene limită pentru Ministerul Educației. Acesta este motivul pentru care eu vă spun așa: noi aprobăm prelungirea schimbării destinației și aprobăm prelungirea protocolului sub mențiunea că dacă avizul Ministerului Educației nu se dă, la revedere, eu nu mai am ce să fac pentru că eu nu pot să încalc legea, să dau Ministerului de Interne un spațiu într-un mod fraudulos.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu, dar eu zic că este bine să fie clar. Cum adică aprobăm sub mențiunea? O facem undeva mențiunea aceasta?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dar nu trebuie să punem d-nă, nici o mențiune. Noi astăzi suntem de acord și vrem să facem schimbarea de destinație?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Da, d-le Viceprimar!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: O vrem și după 16 sau după 20 când expiră protocolul? O vrem oricând?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Da, sigur că da.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Bun! Deci, dacă o vrem, atunci, noi astăzi decidem că vrem asta oricând și în momentul în care va veni și avizul de la minister, atunci se poate opera, iar dacă nu se operează, nu suntem noi vinovați.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Bun! Și pentru situația în care acest aviz vine după data de 16?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Avem această hotărâre care ne lasă să transformăm spațiul.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: înțelege cineva că trebuie să reluăm toată procedura dacă vine după 16? Nu se înțelege. De aici se înțelege că dacă avizul îți vine pe 20, deci, după ce a încetat protocolul, e ok, își produce efectele protocolul, eu așa înțeleg.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: D-le președinte, dacă îmi dați voie, cred că aici ar trebui făcut, completat, ca să depășim momentul acesta, fără să mai spunem pe o perioadă de 5 ani, să zicem de la data emiterii avizului până la 15.07.2025 si s-a închis subiectul acesta. 9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu. Hotărârea este incompletă. îmi pare rău că trebuie să spun lucrul acesta, dar este incompletă. Articolul 1 se referă strict la prelungirea schimbării destinației, fără să vorbească de prelungirea protocolului pe care îl avem.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Exact! Și nici de propunere.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Schimbarea destinației presupune avizul.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Da. încă o dată. Această hotărâre tratează practic, doar schimbarea de destinație.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Da. Schimbarea de destinație și aceasta presupune avizul ministerului. Și ca să ne încadrăm în această discuție, cred că ar fi cel mai bine să zicem că această prelungire se face de la data primirii avizului până la 15.07.2025 și gata.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi de unde știm când primim avizul?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Păi nu știm. De la momentul în care primim avizul până la data respectivă.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Așa am înțeles și eu din hotărâre, d-le Primar. Noi acum, practic, aprobăm schimbarea de destinație, doar atât. Protocolul și altele, vin...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vă propun să facem următorul lucru. Deci, trebuie regândită toată hotărârea. Deci, la articolul 1: Se aprobă prelungirea schimbării destinației etajului 1 și a mansardei imobilului aparținând Colegiului Tehnic „Carol I”, situat în Șoseaua Grozăvești Nr. 9, Sector 6, București, din spațiu cu destinație activități specifice procesului de învățământ, în spațiu la dispoziția Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pentru desfășurare activități specifice Dispeceratului pentru apeluri de urgență 112, 30

pe o perioadă de 5 ani, cu intrare în vigoare de la data emiterii Avizului Conform al Ministerului Educației si Cercetării, da?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Și așa este bine.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Să fie valabilă pentru orice eventualitate. Mi-1 trimite în termen, ok, iar dacă nu, dacă este după data de 16, trebuie să reiau.

Dl Gabriel Mu tu, Primarul Sectorului 6: Nu, nu, nu. Deci, încă o dată. Acesta este motivul, dacă spunem cu intrare... D-na Fășie, noi nu putem să trecem un termen fix pentru că eu nu știu dacă în 15 iulie primesc avizul acela pentru că se poate întâmpla orice și atunci, eu spun așa: pentru o perioadă de 5 ani, nu încă 5 ani, ci de 5 ani, cu intrare în vigoare de la data emiterii Avizului Conform al Ministerului Educației și Cercetării. După care, la articolul 2 spunem așa: Se aprobă prelungirea valabilității Protocolului cu încă 5 ani, la fel, cu intrare în vigoare de la data emiterii Avizului Conform al Ministerului Educației și Cercetării și în momentul acela am terminat, nu mai dăm termene. Dacă, ferească Dumnezeu, ieșim din termenul de 15 iulie, să zicem că avem câteva zile, da, protocolul acela...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: De aceea, la articolul 2 aprobăm prelungirea valabilității protocolului, dar nu trebuie să mă mai leg de data emiterii avizului pentru că dacă îl emite pe 20, e ca și cum aș legifera că este valabil și după...

Dl Gabriel Mu tu, Primarul Sectorului 6: Păi, nu. Haideți să vă spun ceva. Eu trebuie să pun sub sancțiunea nulității dacă nu obțin Avizul Conform, de ce? Pentru că dacă eu, spre exemplu, din 15 iulie când expiră termenul acesta de schimbare a destinației, nu am primit Avizul Conform, înseamnă că noi, Primăria Sectorului 6, respectiv, Administrația Școlilor, nu mai poate avea un protocol cu Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și, cu alte cuvinte, suntem în ilegalitate și punem oamenii să semneze și se duc la pușcărie. Și atunci, eu spun așa: domne', sunt de acord cu prelungirea protocolului prin care se pune la dispoziție Direcției Generale de Poliție a Municipiului București spațiul respectiv, sub sancțiunea nulității, dacă nu se obține Avizul Conform al Ministerului Educației și Cercetării, că poate Ministerul Educației și Cercetării...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dacă nu se obține în termenul legal și aici...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi, care este termenul legal?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Avem două variante: termenul legal, deci, ar trebui să fie pe perioada de valabilitate a protocolului, da?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, d-nă. în cazul nostru nu există temen legal, nu există noțiunea de termen legal pentru că noi nu suntem...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Păi dacă nu am avizul, nu pot să închei protocolul, teoretic, nu?

DI Pușcaș Ionel, consilier local: Dl Primar, îmi dați voie puțin! Ne încurcăm în tot felul de detalii tehnice și eu nu cred că se pune problema să nu primim acest aviz din partea ministerului. Este un aviz care în momentul în care inspectoratul și-a dat acordul în legătură cu această prelungire, ministerul nu mai are nici o problemă și o să primiți în termen legal toată povestea aceasta. In situația aceasta nu cred că mai are rost, nu știu, pe cuvântul meu, doar discutăm așa de dragul de a discuta...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Bun! Atunci ceea ce am propus eu este acoperitor înțeleg.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Da, d-le, ce să mai. Oamenii aceștia, în condițiile pe care le discutați acum, ipotetic, pentru că până acum numai ipotetic am discutat, deci, dacă ipotetic până în 15 iulie nu vine acest aviz al ministerului, înseamnă că dăm afară 112, îi dăm în stradă, nu? Până în 15 iulie trebuie să vină acest aviz pentru că altfel, pe oamenii aceștia îi dăm afară de acolo, ori așa ceva nu se poate în momentul acesta pentru că există aprobare de Consilii de administrație al școlii, există aprobare I.S.M.B., deci, din punctul acesta de vedere nu mai are rost să mai discutăm pe marginea acestei..., că este ok și rămân acolo.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Ba are rost. Deci, hotărârea consiliului este unul din documentele obligatorii care se prezintă la Ministerul Educației și este corect să reformulăm articolul 1, cum a spus dl Primar mai devreme.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: E vorba de funcționarea unor instituții ale statului și nu cred că Ministerul nu își va da..., nu cred, este o opinie personală...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Noi aici vorbim de o procedură și de niște documente clare pe care le avem noi încheiate, iar ca să fie valabile este corect să reformulăm articolul 1.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Păi sunt valabile, d-nă.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Ascultați! Da, e corect să reformulăm la articolul 1, să scoatem prelungirea propunerii și să rămână prelungirea de schimbare a destinației, iar la articolul 2 este foarte bine să prelungim explicit valabilitatea protocolului, condiționat de obținerea avizului și în condițiile în care eu nu voi mai avea protocol expirat, dacă îl prelungesc acum, indiferent când va veni avizul. Va veni pe 20, să zicem, da, dar eu deja mi-am aprobat prin hotărâre prelungirea valabilității, deci, el va fi valabil, sub sancțiunea nulității dacă nu-mi vine. Deci, el poate să-mi vină și, nu știu, și după...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Este absolut corect. De data aceasta suntem pe aceeași lungime de undă, d-na Fășie.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Bun! Deci, așa ar fi, să zicem, cel mai fezabil pentru toate părțile implicate.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Deci, haideți să repetăm articolul 1 cum va suna. „Se aprobă prelungirea schimbării destinației etajului 1 și a mansardei imobilului aparținând Colegiului Tehnic „Carol I”, situat în Șoseaua Grozăvești Nr. 9, Sector 6, București, din spațiu cu destinație activități specifice procesului de învățământ, în spațiu la dispoziția Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, pentru desfășurare activități specifice Dispeceratului pentru apeluri de urgență 112, pe o perioadă de 5 ani, cu intrare în vigoare de la data emiterii Avizului Conform al Ministerului Educației și Cercetării”.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Articolul 2: „Se aprobă prelungirea valabilității Protocolului nr. 203046 din data de 16.07.2015, pentru o perioadă de 5 ani”...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Sub sancțiunea nulității.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Cum?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Deci, după prelungim valabilitatea protocolului cu condiția obținerii Avizului Conform de la Ministerul Educației, sub sancțiunea nulității.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi da, dar ascultați-mă puțin. Dacă am spus sub condiția obținerii Avizului Conform al ministerului, nu mai este cazul să spun. Deci, dacă am trecut această formulare...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da, putem să ne oprim și după Ministerul Educației, sub condiția...așa...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Exact! Deci, haideți să reformulăm: „Se aprobă prelungirea valabilității Protocolului nr. 203046 din data de 16.07.2015, pentru o perioadă de 5 ani, sub condiția obținerii Avizului Conform al Ministerului Educației și Cercetării”.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Exact!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Și ne oprim aici.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da, de acord!

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dl Primar, mai am o întrebare. Dacă avizul vine după data de 15, ce se întâmplă cu acest serviciu 112?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi, aici ar trebui să-și pună problema Ministerul Educației.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Pe de-o parte, dar fac o precizare: la articolul 2, noi am aprobat deja prelungirea valabilității protocolului, sub această condiție. Avizul ministerului, dacă va veni, dar el va veni până în 15, din câte am informațiile...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dacă a priori, considerați că vine până în 15, toate completările acestea, în afară de prelungire...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Stați o secundă! Dl Pușcaș, știți care este problema? Dvs. trebuie să înțelegeți că schimbarea de destinație a spațiilor dedicate educației este ilegal să o schimbi fără Avizul Ministerului Educației. 9

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu, dl Primar. Haideți că nu aceasta era discuția. 9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Opriți-vă puțin și ascultați-mă pentru că eu nu vreau să pun colegi de-ai noștri, de-ai mei, de-ai dvs., în situații dificile. Ce se întâmplă? Dacă nu avem acest aviz, înseamnă că oricine semnează un protocol sau o prelungire, o face în afara cadrului legal. Lăsând la o parte caracterul nulității...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dl Primar, vreți să mă înțelegeți un pic? Este în sensul rezolvării acestei probleme, credeți-mă! încercați să mă ascultați și să vă concentrați pe ce spun. Deci, până...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Sunt foarte atent, d-le Pușcaș, dar vreau să înțelegeți că lipsa acestui aviz ne pune în situația ca protocolul să nu mai respecte prevederile legale și cine semnează un protocol sau un act adițional de prelungire, semnează în afara cadrului legal și se numește abuz în serviciu. Eu aceasta voiam să vă spun.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dl Primar, eu voiam să subliniez altceva și anume, că din întâmplare cunosc această speță, poate cel mai bine de aici, înțelegeți, chiar cel mai bine, pentru că, chiar am studiat-o și a fost subiectul unei discuții chiar aici în instituția pe care o conduc. Prin urmare, încercați să vă concentrați un pic și să mă ascultați, încerc să vă ajut și nu să vă împiedic, nu pentru dvs., ci încerc să ajut Serviciul acesta 112. Deci, în situația în care protocolul Serviciului 112 se încheie pe 15 iulie 2020 și până în 15.07.2020 nu avem aviz și vine pe 20 iulie, pe 25 iulie, pe 1 august, în perioada aceasta Serviciul 112 se află în acea locație fără a fi legat de un contract sau de un acord sau de un protocol, ori ce vreau să subliniez eu? Că trebuie făcut în așa fel, de către dvs. primărie sau de către Serviciul 112, ca în mod obligatoriu acest acord de la minister, să vină până în 15 iulie pentru ca ei să nu rămână în aer.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi cum adică, dl Pușcaș? Deci, dvs. îmi cereți mie să fac nu știu ce demersuri, ca să obțin acel aviz?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu. Serviciul 112 să se ocupe ca acest acord al ministerului să vină în termenul acestei hotărâri pentru ca ei să nu rămână în afara hotărârii și a protocolului și să fie o continuitate între protocolul vechi și protocolul nou.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dl Pușcaș, dar, nu vă supărați, noi ne asumăm faptul că prelungim acest protocol, ne asumăm că prelungim schimbarea destinației, haideți să vă asumați și dvs., Inspectoratul Municipiului București pentru că sunteți cumva implicat în această...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Mi-am dat acordul, dl Primar.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Perfect! Asculați-mă puțin, încă o dată! La fel, în aceeași logică, eu vreau să am o discuție constructivă cu dvs., dar de multe ori nu se poate, dar de data aceasta, uite că am nimerit-o pe aceeași lungime de undă cu dvs.. Deci, noi facem tot ceea ce ne stă nouă în putință ca acest protocol să continuie în mod cursiv, liniar, fără nici un fel de sincopă, doar că nu pot să pun în dificultate colegii din primărie care au obligația să semneze aceste protocoale, inclusiv pe mine, dacă lipsește acel Aviz Conform. Deci, în hotărâre, la articolul 3 spune așa: „Primarul Sectorului 6, Inspectoratul Școlar Sector 6, Administrația Școlilor Sector 6 și Colegiul Tehnic „Carol I” vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri”. Cu alte cuvinte, eu trebuie să semnez pe acest protocol și eu vă spun foarte clar, nu pot semna dacă nu am Avizul Conform pentru că altfel, spațiile cu destinație educațională nu pot fi date către alte destinații, decât dacă Ministerul Educației spune, da domne’, poți. Deci, dl Pușcaș, cea mai corectă formulare este cea pe care am discutat-o și sper din tot sufletul... Nu știu ce să facem, să ne asumăm noi că ministerul nu dă avizul si cineva să se 9                                                 7                                                                                                                                                  9

ducă la pușcărie?

DI Pușcaș Ionel, consilier local: Nu.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: E în regulă atunci.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Interesul în această speță este al Dispeceratului pentru Apeluri de urgență 112...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, d-le! Interesul în această speță este să respectăm legea, ca să înțelegeți, de la asta se pleacă în discuție. 9

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Ok. Bine, am înțeles!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: E în regulă!

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Faceți cum credeți, dar dacă nu încercați să înțelegeți ce vă spun, asta este.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Oameni buni, dl Pușcaș îmi spune așa: domne’, dacă cumva, la data de 15 iulie nu există acel aviz, nu are nimic domne’, mergem în continuare, semnăm prelungirea protocolului și...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu, nu, nu. Ați interpretat ca întotdeauna, greșit. Nu am spus asta, d-le Primar. De ce..., frecvent faceți asta...

Ciontii Gheorghe: D-le consilier, vă rog să vă concentrați pe problemă, d-le, lăsați comentariile. Stăm aici de două ore, nu vă supărați!

DI Pușcaș Ionel, consilier local: Deci, eu am spus următorul lucru, că în condițiile în care după data de 15, dacă ne găsim fără aviz, 112 nu mai are nici o justificare să rămână în acel spațiu. Prin urmare, 112 are tot interesul ca până la 15.07.2020, să aibă acest aviz ca el să aibă continuitate între protocolul trecut și în protocolul prezent, aceasta am vrut să spun și dacă ați înțeles, ați înțeles, dacă nu, asta este. Serviciul acesta 112, trebuie să aibă continuitate între un protocol și altul.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Deci, încă o dată, ce nu înțelegeți, este problema noastră?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu, este problema serviciului 112.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Bun! Deci, sunt discuțiile făcute pentru cele două articole, sunt două amendamente, dar cine le face, că eu nu pot să le fac?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Le susțin eu și rămân asa cum le-am discutat.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ok. Primul amendament legat de articolul 1.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Vă supun la vot primul amendament legat de articolul 1. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

Vă supun la vot al doilea amendament legat de articolul 2. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

Vă supun la vot proiectul cu amendamentele aduse. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — "Strada Brașov nr. 23C”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcțiunea de locuințe colective, comerț și servicii pe un teren in suprafață de 14.805 mp, proprietate privată persoane juridice.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Dl președinte, o mențiune! Având în vedere că eu v-am trimis amendamentele inițiale, da, iar în urma discuțiilor au fost reformulate, acum nu are rost să..., nu am mai făcut nici o mențiune cu privire la ele și ar putea fi mențiunea făcută în sensul că ele au fost reformulate în urma discuțiilor și nu v-ați mai pronunțat pe ele.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Fășie, eu nu cred că se supără dl Viceprimar să fiți dvs. inițiator pe aceste două amendamente.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Păi nu, doar să închidem pentru că...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi gata, s-a închis.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Ok, da?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Gata, am înțeles!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Deci, în urma discuțiilor, au fost reformulate asa cum s-a dat citire.

9            7                                                            9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Da, d-na Fășie.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: încă o precizare, dl Primar. Cred că nu mai este cazul să trecem aici, în corpul hotărârii, că este logic că se va face sub forma unui act adițional prelungirea, adică, va fi urmată la un moment dat, când vom primi avizul...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi, prelungirea..., însăși conceptul de prelungire, este apanajului unui act de forma pe care o indicați dvs., da?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Așa este, dar în practică, cred că ați văzut multe și dvs., dar cred că se va face și nu mai este cazul să precizăm și asta, da?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Da, d-nă.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun! Putem, d-na consilier, să mergem mai departe?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Sigur că da, d-le președinte.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc!


Punctul nr. 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Brașov nr. 23C”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcțiunea de locuințe colective, comerț și servicii pe un teren în suprafață de 14.805 mp, proprietate privată persoane juridice.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Strada George Vâlsan nr. 45-47”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 599 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 6 abțineri, (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Calea Ghdești nr. 254-258A ”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de centru comercial pe un teren în suprafață de 5.702 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz nefavorabil. Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă, (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? 12 abțineri, (d-na Al Tawayah, d-na Butacu, dl Ciontu, dl Coșcodaru, dl Pană, dl Petcu, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Stan, d-na Surulescu, dl Tudose, dl Vîlceanu). Voturi pentru? Cu 6 voturi împotrivă și 12 abțineri, proiectul a fost fost respins.

Punctul nr. 11: întrebări și interpelări.

Dacă nu sunt întrebări și interpelări, vă doresc o după-amiază plăcută și declar ședința închisă!

9                5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Verificat: Udrea Cristina

Redactat: Iscoviciu Micuța

Matei Ioana Daniela Radu Nareiza Aura