Proces verbal din 15.04.2020

Proces verbal al sedintei ordinare din data de 15.04.2020

W (SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

■■

■■

PROCES VERBAL încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 6 din data de 15.04.2020

Lucrările ședinței au început la orele 12:00 și s-au desfășurat online prin aplicația ZOOM.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6 al Municipiului București, dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6 al Municipiului București și dl Pană Traian, consilier local - președinte de ședință au fost prezenți în sediul Primăriei Sectorului 6, asigurându-se astfel prezidiul fizic și online.

în deschiderea lucrărilor ședinței, s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți 23 de consilieri locali, din 23 de consilieri locali în funcție.

Convocarea membrilor Consiliului Local Sector 6 s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Dispoziția nr. 697/09.04.2020 a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6, pe site-ul instituției și în ziarele Libertatea și România Liberă, în termenul prevăzut de lege.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Sunt prezenți 23 de consilieri în mediul online, din 23 de consilieri în funcție.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 697/09.04.2020 și a fost publicată în ziarele Libertatea din data de 13.04.2020 și România Liberă din data de 14.04.2020.

Avem la dosar o informare depusă de către responsabilul pentru relația cu societatea civilă prin care ne informează că față de proiectele propuse pe ordinea de zi și pe site-ul instituției Primăriei Sectorului 6, de la societatea civilă, nu au fost primite propuneri, sugestii sau recomandări pentru amendarea acestor proiecte.

Dacă aveți discuții sau amendamente pentru ordinea de zi? Dl Viceprimar, aveți cuvântul!

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Vreau să introduc două proiecte pe ordinea de zi. Primul proiect: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020. Acesta este primul proiect pe care vreau să îl introduc și al doilea proiect este: proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri economice pentru prevenirea unei eventuale crize economice ca urmare a unor măsuri administrative instituite pe perioada stării de urgență determinate de răspândirea virusului COVID - 19. Se introduc la punctele 4, respectiv 5, pe ordinea de zi.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun! Vă supun la vot introducerea proiectelor la punctele 4, respectiv 5 și în continuare se vor decala celelalte puncte.

Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă (dl Pușcaș, dl Simion). Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Tudose, dl Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectele au fost introduse pe ordinea de zi.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Vreau să spun că la 12:05 am primit proiectul cu Administrația Piețelor și nu am avut timp să îl discut cum trebuie cu colegii mei.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Vă supun la vot ordinea de zi. Voturi împotrivă? Abțineri? Două abțineri (d-na Fășie, dl Tudose).

Dl Manole Cosmin, consilier local: D-le președinte, am rugămintea ca după fiecare vot să faceți o recapitulare a votului cu numele și prenumele pentru că sunt tot felul de probleme tehnice și oamenii nu reușesc să voteze.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Am înțeles, dl consilier. Deci, la împotrivă avem vreun vot? Nu avem nici un vot. La abțineri, dl Secretar?

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: La abținere am notat pe dl Tudose.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Abținere, dl Tudose. Se mai abține cineva la ordinea de zi? D-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose și dl Ungureanu. Bun. Câte abțineri avem, dl Secretar?

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: 7 abțineri.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Avem 7 abțineri. Voturi pentru, dl Secretar?

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: 16 voturi pentru.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Cu 16 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Dau cuvântul, d-lui Secretar pentru primul punct de pe ordinea de zi.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Avem aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 26.03.2020 și al ședinței extraordinare din data de 02.04.2020. Sunt discuții? Nu sunt. Vă supun la vot cele două procese verbale. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, procesele verbale au fost aprobate.

D-le președinte, aveți cuvântul!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Secretar!

Punctul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2019.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Un vot împotrivă (dl Tudose). Abțineri? 9 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? 3 voturi împotrivă (dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose). Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții pe baza acestui proiect.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose). Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 4 voturi împotrivă (d-na Gaspar, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose). Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului creditelor interne al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Discuții pe baza acestui proiect? Deci, nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? 8 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose). Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 10 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri economice pentru prevenirea unei eventuale crize economice ca urmare a unor măsuri administrative instituite pe perioada stării de urgență determinate de răspândirea virusului COVID— 19.

Discuții pe baza acestui proiect?

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: D-le președinte, la proiectul pe care l-am primit la ora 12:05, am văzut la art. 4, dacă nu mă înșel, o secundă... La articolul 4 perioada pe care se prelungesc aceste măsuri, mai precis se autorizează Administrația Piețelor Sector 6 să încheie acte adiționale la contractele precizate la articolul 3 pe perioada 01.04.2020-01.12.2021. Mi se pare puțin cam lungă această periodă. Dacă ne poate spune cineva din executiv cum a fost motivată?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-le director Marius Lăcătuș, v-aș ruga să răspundeți la această întrebare.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Motivarea este că, pe contracte există depuse în bănci garanții care reprezintă cuantumul, în principiu, a 3 chirii să spunem așa, da? Având în vedere că nu știm încă cât va dura partea de urgență, am considerat necesar să luăm un interval mai mare de timp în care putem noi, prin act adițional semnat acum, să avem la dispoziție acele chirii și garanții, în condițiile în care ei nu reușesc să își plătească la momentul respectiv. Este o perioadă care poate fi, să spunem, îndestulătoare. Ea poate fi și puțin mai mică, dar noi am considerat că așa este ok și este un semnal în regulă și bun pentru agenții comerciali cu care noi avem contracte în momentul de față.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Deci, dl Director, ca să înțelegem cu toții ce înseamnă art. 4. Articolul 4, practic, prevede faptul că acele garanții de bună execuție, depuse de către agenții comerciali, să fie puse la dispoziția dvs. pe această perioadă și ori de câte ori aceștia nu își plătesc chiriile, în conformitate cu condițiile contractuale, dvs. să trageți din ele, da?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Așa este, aveți dreptate, tocmai pentru a evita ca la un moment dat să intrăm într-o zonă a penalităților pe care nu ne-o dorim, pentru că ar însemna absolut să îi îngenunchem și să nu mai avem...

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Deci, dvs. spuneți așa, ca să nu se creeze penalități, să puteți să le folosiți scrisorile de garanție.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Este adevărat ce spuneți dvs..

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: Poate fi considerat ca un fond de rulment.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Nu este neapărat. D-na Surulescu, scrisoarea de garanție, practic, rămâne în bancă așa cum este eliberată de fiecare agent economic, urmând ca în această perioadă, dacă agentul comercial nu își plătește la timp obligațiile pe care le are față de Administrația Piețelor Sector 6, în loc să emitem o factură de penalități, îi tragem din scrisoarea de garanție partea pe care nu a plătit-o, cota pe care nu a plătit-o.

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: Trebuie să fim puțin atenți ce înseamnă scrisoarea de garanție, ce rol are ea și în baza cărei legi este depusă aceasta.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Păi, scrisoarea de garanție este depusă ca să acopere cele 3 chirii, nu este o scrisoare de garanție de bună execuție, ci este o scrisoare de garanție care să acopere valoarea chiriilor pe 3 luni de zile.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Exact așa este, o scrisoare de garanție la dispoziția noastră care acoperă, cel puțin, 3 chirii. Este depusă în baza contractului încheiat de către noi, cu agentul comercial.

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: Este stipulat deja în contractul inițial sau faceți acte adiționale după această hotărâre de consiliu?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: în contractul inițial este stipulată această garanție, care de altfel este și la noi în bancă, dacă vreți, la dispoziția noastră, da. Noi putem să tragem, dar aceasta ar însemna că dacă nu facem acest act adițional, în momentul în care eu trag banii din garanția din bancă, îi bag și penalități ulterioare.

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: în regulă! Mulțumesc frumos!

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Am dori să nu îi băgăm pe oameni în penalități.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: înțeleg că perioada este până în 2021, pentru că până atunci sunt contractele?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Nu. Vă răspund la întrebare. Contractele sunt în derulare și după 2021. Problema este că până în momentul respectiv, le dăm posibilitatea ca ei să vină să își reîntregească garanțiile. Vă dau un exemplu. Dacă avem de recuperate, să spunem, o sumă de ”x” lei, da, în secunda în care noi tragem garanția, nu este ok să punem în 3 zile, pentru că nu am rezolvat nimic dacă pun în 3 zile sau 5 zile să reîntregească această garanție. Până când vor deveni din nou solvabili și puternici să își plătească aceste dări, ei își vor reîntregi garanțiile în această perioadă.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Deci, perioada de reîntregire a garanțiilor este mai mică decât perioada de derulare a contractului.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Absolut. Sigur că da.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Director, pentru clarificări!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Am și eu o întrebare. Deci, nu știu ce îmi scapă, clauzele probabil, din scrisoarea de garanție. Deci, dacă nu aș avea textul acestui art. 4, pentru că el vizează exclusiv valorificarea acestor scrisori de garanții în anumite condiții, da? Deci, dacă nu aș avea acest text, ce m-ar împiedica să valorific scrisoarea de garanție pentru că, teoretic, ajunge la neîndeplinirea unei obligații, da, și eu pot să mă îndestulez din această scrisoare de garanție? Deci, actul adițional pe care îl voi încheia vizează exclusiv acest aspect și nimic mai mult, posibilitatea mea de a valorifica această garanție de bună execuție, în cazul în care cetățeanul s-ar afla în una dintre situațiile, va fi afectat, da, de...

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: D-na consilier, așa este, aveți dreptate, vizează și acest aspect numai că, este mult mai larg. Adică, pe lângă acest aspect, avem introdusă în acest articol și modalitatea prin care aceștia își reacoperă scrisoarea de garanție, perioada de timp în care este obligat să își acopere scrisoarea de garanție, din nou, și penalitățile. Noi am propus să nu le mai luăm penalități în această perioadă pentru sumele pe care nu le-au plătit la timp.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da, nu rezultă clar aspectul acesta din formularea articolului 4, da, să am în vedere aspectul acesta, să nu îi mai aplic penalități. Aici este destul de generic formulat, ca să spun, de aceea mi-a creat incertitudinea aceasta. Deci, Administrația Piețelor încheie acte adiționale în care să prevadă că în perioada respectivă, prin derogare de la dispozițiile contractuale actuale pe care nu le știm, mă rog, care sunt, garanțiile de bună execuție aferente contractelor ale căror obligații se restructurează, să fie puse la dispoziția Administrației Piețelor. Deci, nu rezultă ce spuneți dvs., că scopul sau unul dintre aspectele urmărite este acesta.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: D-na Fășie, contractul cu Administrația Piețelor și agenții economici, a fost aprobat în Consiliul Local al Sectorului 6 de către noi, nu știu exact să vă spun acum prin ce hotărâre, dar această derogare exact la aceste aspecte se referă.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Bun. Deci, eu spun că nu rezultă clar de aici. Eu, de aici, înțeleg că legiferez posibilitatea ca Administrația Piețelor să poată efectua trageri de fonduri din...

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Prin derogare de la dispozițiile actuale...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: în situația în care ei nu plătesc, punct. Nu înțeleg aspectul acesta la care vă referiți, că dacă introduc acest...

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: D-na Fășie, prin contractul de închiriere, oricum Administrația Piețelor putea să facă tragerile și fără aprobarea Consiliului.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Exact, exact, deci, practic, nu înțeleg....

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Motivul pentru care articolul 4 există aici, este pentru că vrem să derogăm de la dispozițiile actuale contractuale, modalitatea prin care aceste trageri se fac. Adică, haideți să ne întoarcem puțin la ceea ce v-am explicat mai devreme...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Deci, nu se fac conform contractului.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: D-na Fășie, imediat vă explic. Deci, astăzi contractul prevede așa, dacă nu îți plătești dările contractuale așa cum este stipulat în contract, eu am dreptul să îți trag acea chirie sau acele valori din chirie, pe care nu le-ai plătit, din scrisoarea de garanție, corect, aceasta este modalitatea, mecanismul până aici.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: După care, tu, ca agent comercial, ai următoarele obligații. Unu. Să îți reîntregești această garanție, pentru că, în conformitate cu contractul, trebuie să ai 3 luni de zile. Aceasta este obligația numărul 1 și obligația numărul 2, este să plătești o penalitate pentru timpul în care tu nu ai plătit chiria.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Păi, oricum, aceea este distinctă, nu prea are legătură cu garanția, o plătesc pentru că este obligație neîndeplinită la termen, nu, garanția este garanție, penalitatea este penalitate.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: D-na Fășie, dacă vă uitați la articolul 2, o să vedeți că obligațiile pe care le ai, aferente lunilor aprilie - iunie 2020, pot fi achitate până în septembrie 2020, februarie 2021, da, ș.a.m.d.. Vedeți că articolul 2 are punctul a, b și c. Normal, pe această perioadă de timp, noi trebuia să le luăm penalități, pentru că au plătit mai târziu. Dl Director, mai sunteți cu noi?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Da.

DI Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Să mă corectați dacă greșesc în ceea ce spun.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Vreau să vă completez. Totul este foarte simplu. Mâine, astăzi de fapt, astăzi este 15, da, dacă nu și-a plătit, pentru că plata chiriei se face, dacă vreți, înainte. Adică, până pe data de 15, de exemplu, conform multor contracte, plătești pentru luna aprilie. Nu ai plătit până astăzi, vă dau un exemplu, în secunda doi, programul și contractul se duce în zona de penalități, încep să pun penalități agenților economici, în secunda 3...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da, dar dacă am acest articol 2, nu mai putem, dl Director, să îi mai percepem penalități, pentru că eu legiferez, îi mut termenul de plată și atunci nu mai am voie.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Dacă îmi dați voie, eu închid imediat, ca să vă citesc din lege. Aceste două articole, da, cele 3, articolele 2, 3 și 4, merg împreună în acel act adițional. Nu fac act adițional separat pentru garanții, act adițional separat doar pentru amânarea plății chiriei, ele merg împreună, pentru că așa cum noi ne asumăm că îi așteptăm, să spunem așa, așa și ei își asumă că nu ne păcălesc. Trecem prin toată această perioadă împreună fiind onești unii cu ceilalți.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da. Deci, nu m-ați înțeles. Acest articol, practic, vă dă dreptul dvs., să trageți fonduri care fac obiectul acestei scrisori de garanție. Eu, acest drept îl am conform contractului, da, deci, nu rezultă de nicăieri. Eu am legiferat, i-am mutat termenul de plată, cu posibilitatea eșalonării lui, mă rog, conform articolului 2, deci, clar omul acela, dacă nu va plăti acum pe 15 și avem acest articol 2, eu nu am cum să îi cer penalități. Potrivit contractului, mă pot îndestula din garanția lui, dacă el nu își îndeplinește oricare din obligații.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Haideți să vă mai dau o explicație economică poate așa...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu. Cred că problema este la formulare. Dvs. ați avut în intenție altceva, iar articolul 4 este prea generic, deci, obligația pe care o reglementează articolul 4..., deci, eu am acest drept convenit în contract, adică nu înțeleg...

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Vă explic imediat, poate acum înțelegem. Unele sunt garanții bancare autonome, altele sunt cauțiuni bancare, aceștia sunt termeni, dacă vreți, de finanțe și de bănci. Bun. Garanțiile bancare și cele autonome, de exemplu, cauțiunile bancare, nu sunt virate imediat. De foarte multe ori, așa este acest document, tu trebuie să faci dovada că agentul economic este dator la tine. Dovada eu o fac, unu, prin neplata chiriei, doi, 8

prin faptul că eliberez factură de penalități. în momentul în care i-am eliberat factură de penalități, nu mai pot storna factura, ci, în momentul acela, mă duc în cu totul alte lucruri contractuale cu el, adică, îi iau factura de penalități, îi iau garanția și îi reziliez contractul. Sunt termeni bancari, dar general nu este să știți...

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Sunt niște termene pe care pe tine te pun...

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: în momentul acela eu pot să fac tragere de fonduri imediat, până a-1 băga pe om în penalități.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu, nu, vorbim clar de garanții de bună execuție, lucrurile sunt clare.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Nu vorbim. D-na Fășie, aceasta este problema dvs.. Nu vorbim de garanții de bună execuție.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Așa scrie la articolul 4.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Vorbim de garanții care garantează chiria.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Școlilor:

Garanții de execuție aferente contractului. 9                                      9

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Așa scrie la articolul 4.

Nu mai spuneți că nu sunt, aceasta scrie. Da, eu am înțeles, însă, probabil, este o formulare defectuoasă pentru că...

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Nu este d-nă nici o formulare, trebuie să acopere mecanismul financiar bancar, de aceasta este articolul 4.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dar îl acoperă, dl Viceprimar, vorbim de garanții de bună execuție, așa scrie în articolul 4.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: A contractului..., bună execuție a contractului.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: A contractului. Exact, dar dacă mergem la tip de contract, este garanție pentru 3 luni de chirie. Oamenii aceștia nu execută nimic pentru noi, închiriază un spațiu.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Așa scrie în hotărâre. Am o garanție de bună execuție aferentă contractului. Așa scrie la articolul 4.

DI Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Da d-nă, pentru că acestea sunt, dar eu doar am clarificat faptul că nu sunt garanții de bună execuție pentru o lucrare de execuție, pentru o construcție, sunt garanții de bună execuție a contractului de închiriere.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Deci, așa le-ați definit în articolul 4, este o garanție de bună execuție.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Așa le definește legea, nu eu.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Eu am încercat să clarific ce tip de garanție de bună execuție este, pentru un contract de închiriere.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Director, mulțumesc, d-na consilier! V-aș ruga să îmi spuneți dacă mai aveți întrebări pe tema acestui proiect, dacă nu, să trecem la vot.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Mă scuzați, d-le președinte! Ca să concluzionez. Dl Director de la Administrația Piețelor..., concluzia pe care o trag din expunerea dumnealui, este faptul că eu, dacă nu aș avea acest articol 4 și ar trebui să trag fonduri, să valorific garanția aceasta, ar trebui să-i aplic penalități omului, dacă nu aș avea acest articol.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Unele dintre ele. Dacă are cash în bancă, îi tragi direct. Dacă are alt tip de garanție, înseamnă o perioadă de timp mai mare, până când poți să ai banii efectiv în cont.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu. Mă rog, deci, nu ne înțelegem. Adică, eu, personal sau cel puțin..., vă spun, cred că este o formulare deficitară, nu văd rostul acestui articol...

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Cum vreți, d-na Fășie să se modifice? Faceți propunere cum vreți să fie, dacă este deficitar.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu înțeleg de ce trebuie să-l trec, pentru că eu pot valorifica conform contractului, aceste garanții.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Dar mecanismul de încasare a unei scrisori de garanție îl știți, l-ați înțeles, îl mai explicăm o dată?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da. Din moment ce eu am făcut derogare la termenul de plată, este evident că nu am cum să îi percep penalități, din moment ce i-am acceptat, i-am amânat termenul de plată și îl eșalonez, da.

Dl Constantin Tomescn, Viceprimarul Sectorului 6: D-na Fășie, revin la textul hotărârii. La articolul 2, spune așa: ”Obligațiie financiare prevăzute la art. 1 aferente lunilor aprilie-iunie 2020 pot fi achitate suplimentar, pe lângă obligațiile financiare aferente lunilor septembrie 2020- februarie 2021.”

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da, da, îl am în față.

Dl Constantin Tomescn, Viceprimarul Sectorului 6: Dacă trecem această perioadă, suntem îndreptățiți, Administrația Piețelor Sectorului 6 este îndreptățită să folosească instrumentul garanției. Instrumentul garanției, există posibilitatea să fie în mai multe variante. Varianta numărul 1 este cash colateral și atunci ai depus scrisoarea în bancă și ți-ai luat în aceeași zi cash-ul colateral, pentru că este cash. Dacă este scrisoare de garanție, așa cum spunea și dl Director mai devreme, scrisoarea de garanție pentru a demonstra că agentul comercial este în default, trebuie să facă anumite proceduri care durează, probabil o zi, două, trei, patru, câte zile vor dura. Pe perioada aceasta, cuprinsă între termenul pe care noi l-am dat agentului comercial și termenul la care efectiv se încasează scrisoarea de garanție, prevede niște penalități. Noi, aici, ne referim la perioada aceasta, până la încasare.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Să mă iertați! Vreau să vă mai spun ceva, sper să fiu și mai clar. Acești bani sunt în bancă. La momentul acesta nu îi folosim nici noi, nici comercianții. Am găsit o posibilitate de a nu le omorî lor lichiditățile, sunt niște bani pe care ei îi au puși acolo deoparte și în loc să îi determinăm să facă un credit, să folosim niște bani, la care acum ne uităm.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da, dar nici ei nu au voie să îi folosească, dl Director, pentru că aceia garantează buna execuție.

Dl Constantin Tomescn, Viceprimarul Sectorului 6: Nu au dreptul.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Nu au voie, normal.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: îmi dați voie să vă întreb ceva sau să vă sugerez ceva? Atâta timp cât formulați un act adițional la contractul inițial, aveți posibilitatea să puneți în acest act adițional termenii corespunzători care să regleze situația și să ducă acest lucru în favoarea acestor oameni care sunt puși în situația aceasta dificilă, în termenii cei mai buni posibili și care să primească o perioadă până la 31 decembrie 2020, nu 2021. Actul adițional tocmai aceasta vrea să reglementeze și anume, derularea tuturor acestor lucruri care au declanșat toate discuțiile acestea într-un cadru legal cuprins de actul adițional, de aceea îi și spune act adițional, ca să completeze contractul...

Dl Constantin Tomescn, Viceprimarul Sectorului 6: Aveți dreptate dl consilier, numai că acel contract a fost aprobat prin Consiliu și bineînțeles că și ii

modificarea acestui contract trebuie să fie făcută tot prin Consiliu. De aceea dl Director a venit în fața nostră, ca un om de bună credință, și ne-a arătat ce vrea să facă. Acum, noi putem să spunem: nu vrem mă, muriți sau putem să spunem, ok, hai să vedem cum putem să facem. Aceasta este posibilitatea noastră.

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: Dl Viceprimar, îmi permiteți o intervenție, vă rog?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-na consilier!

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: Haideți să trecem, ca să fie toată lumea mulțumită și să fie acoperiți toți, vă fac următoarea propunere...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Amendament.

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: Și îl rog și pe dl Lăcătuș să fie puțin atent. Este scurtă intervenția. în situația în care operatorul economic nu își achită chiria în termenul din contractul inițial, Administrația Piețelor poate utiliza valoarea acesteia din scrisoarea de garanție.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: D-na Surulescu, aceasta poate să o facă și astăzi. Noi ne refeream la acoperirea scrisorii de garanție și bucata de penalități pe care i-o poate aplica Administrația Piețelor, agentului economic, pe perioada...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dl Viceprimar, problema este că primind la 12:05 acest proiect, eu nu știu ce să vă spun în momentul de față, pentru că nu pot separa datoria de garanție, nu pot să vă fac propuneri în legătură cu cât îl păsuim pe om în raport cu datoria, cât îl păsuim în raport cu garanția, deci, necitind proiectul, nu știu ce să vă spun în momentul de față, pentru că acesta trebuia dat de ieri sau măcar de astăzi dimineață cu precizarea: vă rog, uitați-vă peste el ca să știu ce....

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Dl consilier, cred că așa am fi făcut dacă acest COVID-19, ne-ar fi lăsat mai încet, dar nu merge cu frâna de mână trasă, această situație merge cu 250 km la oră și trebuie să ne adaptăm pe zi ce trece, nu numai aici, ci și în celelalte activități.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dar COVID-ul nu este de astăzi, dl Viceprimar, COVID-ul este deja de două luni.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Bineînțeles că așa este.

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: Este o măsură economică, dl Pușcaș.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Perfect de acord d-nă, dar interesul nostru și al tuturor oamenilor este ca această măsură pe care o luăm, să fie cea mai bună.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Păi, haideți să facem cea mai bună. Dacă nu este cea mai bună, puteți veni cu amendamente la el.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: în 15 minute, nu pot să citesc lucrurile acestea și să mă corelez cu toate proiectele de hotărâri și cu tot ce s-a făcut până acum. înțelegeți? Aceasta este povestea. Povestea că este o discuție destul de complexă, care privește o grămadă de lucruri, plecând de la contractele oamenilor până la...

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Dl consilier, cu tot respectul, dvs. sunteți și profesor, eu cred că nu este atât de complex ca să înțelegem mecanismul de încasare a penalității, a scrisorilor de garanție și mecanismul de funcționare a băncilor, nu cred că este așa de complex.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu este complex. Sunt complecși termenii care se stabilesc. Haideți că am încheiat și eu contracte adiționale destule și știu niște...

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Tocmai de aceea vă spun, pentru că dvs. știți, nu este o problemă.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Corect, dar conținutul acestor schimbări..., eu, cel puțin, nu știu ce propuneri să fac, pentru că nu am apucat să citesc și să pot să mă documentez, ca să mă pronunț astăzi cu o soluție bună din partea cetățenilor. Dacă mă pronunț astăzi, mâine mă duc la piață și oamenii îmi spun: ”dl Pușcaș, dar nu ați făcut bine ce ați făcut.” Să știu și eu ce să le spun, să știu ce să le explic.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Pușcaș, nu vreau să fac alte mențiuni, dar din păcate...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Poate îl lăsați pe dl Director să mai ne explice puțin, ca să înțelegem și noi.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Ne mai explică, dar vreau să vă explic și eu ceva. Astăzi, trăim niște momente în care trebuie să avem curaj să facem ceea ce trebuie să facem.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu are legătură.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Vă rog frumos, lăsați-mă să termin.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Dl Viceprimar, lăsați-1 pe dl Lăcătuș să...

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: II las, dar vreau să...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Lăsați-1 pe dl Lăcătuș să ne explice, poate reușește să ne convingă. Lăsați-mă cu siropurile acestea...

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Dar nu este vorba de nici un sirop, situația medicală a țării acesteia este, situația economică a României aceasta este și pe zi ce trece, se va înrăutăți.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Lăsați-1 pe dl Director să ne convingă.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Mergem cu frâna de mână trasă peste tot. Haideți să ne gândim și noi, pentru că viitorul...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dl Director, am o mare apreciere față de dvs., pentru că sunteți capabil să faceți lucruri bune. Haideți, poate încercați să ne explicați mai bine, poate ne convingeți.

Dl Constantin Tomescu, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Director, vă rog frumos!

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Mai încerc. Garanțiile, da, pentru că văd că aici este cuiul lui Pepelea. Mergem pe un exemplu. Dacă cineva nu îmi plătește astăzi factura emisă, intră în penalități. în secunda în care intră în penalități, se începe procedura de executare a garanției.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Păi de ce să intre în penalități, dl Director? Haideți să facem un act adițional prin care să îl amânăm 3 luni de la plata acestor lucruri...înțelegeți, să îl amânăm de la plata acestor lucruri în care el, dacă nu își plătește astăzi, să aibă dreptul 3 luni de zile să nu o facă și nu știu, eventual, cu condiția recuperării ulterioare a acestor sume...

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Dl Pușcaș, știți că vă respect? Ascultați-mă o secundă. Ideea este așa. Exact ceea ce spuneți dvs., am formulat eu juridic, adică, le dăm această posibilitate de a-și amâna, rețineți, la cerere, pentru că sunt agenți economici care au spus așa: mie îmi merge afacerea în momentul de față, nu doresc să beneficiez de această amânare, nu ai decât să o dai, eu nu o vreau. Nu îi oblig, vin doar cei care au nevoie. Bun. Acesta este primul aspect. Un al doilea aspect...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Deci, unii pot să rămână să funcționeze în continuare.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Exact. Noi facem cu ei un act de win-win. Eu nu vreau să ajung cu ei să le reziliez contractele celor care...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Plătesc.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Exact. Și oamenii se străduiesc să își plătească. Dacă eu...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Aceia care doresc, fac o solicitare, da?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Exact. Eu dacă activez ce scrie în articol, aceasta vă spun, dacă activez mecanismul acesta...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Păi spuneți articol, nu mai spuneți articol, pentru că nu știu, pentru că nu am apucat să îl citesc, aceasta este problema.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Eu vreau să vă spun așa, să vă răspund la întrebare. Dacă vă întreabă cei de la piață, să le spuneți că...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Duceți logica mai departe. Deci, a făcut omul cerere.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: în regulă. După ce își face cererea, se încadrează în prevederile hotărârii noastre de astăzi, dacă o adoptați, și în momentul acela, îi facem actul adițional. Eu, nu modific nimic din contract, fără să am ca bază hotărârea Consiliului Local, pentru că acel contract nu l-am hotărât eu prin decizie sau dispoziție.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Și în actul adițional ce treceți?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: în actul adițional, conform cererii lui, se trece faptul că se prelungește..., de exemplu, se vor plăti obligațiile lunii aprilie, în luna septembrie 50%, octombrie 50% și că permite...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Stați puțin. Adică, el nu își plătește luna aprilie și mai, da, și că aceste sume nu i se scutesc și că el urmează să le plătească ulterior, printr-o cotizație de 50% pe lunile octombrie, noiembrie, da? Este corectă interpretarea sau nu?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Da. Scutire de la taxe nu dă nimeni, nici măcar Guvernul României nu dă scutire, nu putem să dăm.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: De la taxe. Am înțeles. Bun. Și atunci, dacă el își plătește în octombrie și noiembrie, de ce ați lungit-o până în 31...

DI Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Nu doar în octombrie și noiembrie. De exemplu, ei pot merge până în februarie 2021.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Să nu își plătească.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Da. Li s-a dat o perioadă ca să achite cu noi, ca să spun așa.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Deci, le-ați dat o perioadă, ca să nu plătească până în februarie 2021.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Bineînțeles. Dvs. puteți să le dați și o singură lună. Așa am gândit noi să nu...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Și ulterior, această păsuire, urmează să fie eșalonată.

DI Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Exact. După care, se închide. El este un act adițional făcut fix pentru perioada aceasta. Adică, alte acte adiționale în 2022, să fim sănătoși, nu le mai poți face în baza acestei hotărâri.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Și dacă fac cerere că vreau să fiu păsuit 3 luni, dvs. mă obligați să mă păsuiți până în februarie sau pot să revin?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Repetați, pentru că nu am înțeles.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Eu vreau și consider că nu îmi merge afacerea în lunile martie și aprilie. In mai, încep să merg bine și nu mai vreau să fiu păsuit, vreau să îmi echilibrez situația și să revin la normal.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Da, se poate. Atunci se face doar pentru aprilie și mai, nu este obligatoriu să faci toată perioada.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Adică faci o cerere de revenire sau ce?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Se face cererea inițial pentru aprilie - mai, dacă dvs. considerați că și în iunie aveți nevoie de chestia aceasta, reveniți cu cerere și se face și pentru iunie, dar nu mai târziu de luna iunie.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: De la început specifici perioada, cu posibilitatea de reluare a cererii.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Exact.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Deci, nu faci revenire, stabilești de la început.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Exact. Cât se poate, pentru că s-ar putea ca dvs., la un moment dat, după cele două luni, aprilie și mai, să spuneți, domne', eu am crezut că iunie, dar poate continuă starea de urgență și nu pot plăti.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Toată această procedură de scutire, cu posibilitatea de reeșalonare, o desfașurați până în 3 1 decembrie 2021?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Există și această posibilitate sau putem să o ducem la februarie 2021, dar s-ar putea să fie nevoie, la momentul acela, de o altă hotărâre de Consiliu Local. Nu am nici o problemă.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: încă o întrebare. Eu, de exemplu, în perioada de față, consider că îmi merge afacerea, dar în februarie vă zic că vreau să mă păsuiți februarie 2021- martie 2021, se poate?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Nu se poate.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Până când este păsuirea?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Până la finalul lunii iunie. Atât deocamdată. Să ne ajute Dumnezeu să nu mai fie nevoie. Dacă va fi nevoie, vedem.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Atunci nu are logică până la 31 decembrie 2021.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Logica este că vine eșalonat până în februarie. Există însă garanții colaterale la bancă. Vă dau un exemplu. Termenul este ca să pot acoperi eu procedura mea cu banca, care durează, nu două zile, poate să dureze și 3 luni de zile, dar acestea sunt cazuri excepționale. Dacă doriți, putem să micșorăm termenul acesta. Dvs., mai mult de luna iunie, nu beneficiați.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dacă amân pe martie, aprilie și mai și dvs. m-ați scutit cu posibilitatea de reeșalonare, înseamnă că dvs., pe perioada aceasta nu folosiți fondul de garanție, înseamnă că fondul de garanție, nu se atinge.

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Se atinge dacă nu vă respectați, la momentul respectiv, prevederile. Dacă vreți un pic mai neprofesionist pusă problema, eu trebuie să îl cred pe cuvânt pe agentul comercial, că el va plăti încă jumătate de chirie pe fiecare lună, fără să-mi iau nici o garanție. Eu am nevoie să-mi iau garanția aceasta.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dvs. lăsați posibilitatea ca până în decembrie 2021, ca să-și revină la normal și cu garanția?

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Exact aceasta este ideea. Putem să scurtăm perioada aceasta, dar, cum să zic, mi-e că îi omorâm pe oameni și alții nu găsim.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Am înțeles!

Dl Marius Lăcătuș, Director General Administrația Piețelor: Puteți să le spuneți că la piață sumele plătite pentru tarabe se înjumătățesc, conform acestei hotărâri.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Aș dori să mai fac și eu o precizare. D-le Director, ca să concluzionăm. Articolul 2, cu care sunt cu totul de acord, le oferă comercianților posibilitatea decalării termenului, amânării plății, până în februarie cel mai târziu și o pot face și eșalonat. Sunt de acord, dar avem două chestiuni distincte. Avem contractul, cu prevederi contractuale foarte clare, vin aici și îi ajut, modific termenul acesta de plată și cu acordul părților, dacă trece hotărârea, este evident că nu vor datora penalități pentru că am modificat termenul de plată, cu acordul ambelor părți. Aspectul în jurul căruia ne învârtim sunt aceste scrisori de garanție de bună execuție, care au anumite condiții, în care pot fi valorificate și anumite termene de valabilitate. Dvs., înțeleg că vreți să oferiți comercianților posibilitatea, pe de-o parte, de a reîntregi până în decembrie 2021, fondul acesta de garanție, în eventualitatea în care Administrația Piețelor îl va folosi, dacă el nu își va îndeplini acele obligații de plată amânate după februarie, deci, ultimul termen este februarie, ei întârzie după februarie cu plata și atunci, eu valorific garanția. Deci, pe de-o parte, se dorește prelungirea perioadei în care el să-și întregească acea garanție, dar în ce condiții? Pentru că acelea sunt convenite cu banca, eu nu am de unde să știu, dvs., probabil că știți termenul de valabilitate al acelei scrisori de garanție, deci, lucrurile nu sunt clare în continuare aici, sunt două aspecte distincte. Eu, potrivit contractului și condițiilor care sunt la momentul acesta precis prevăzute în aceste scrisori de garanție, eu am dreptul să trag fonduri, în condițiile în care comerciantul nu-și îndeplinește obligațiile, eu doresc să prelungesc această posibilitate, să trag fonduri, pentru că așa scrie în articolul 4, până în decembrie 2021. Eu sunt de acord și putem să facem acte adiționale prin care să venim în sprijinul comercianților, să le amânăm termenele de plată, să le eșalonăm 18

până în februarie, cel târziu. în continuare, am această nedumerire cu privire la modalitatea de accesare a fondurilor, în condițiile în care eu, conform contractului, pot oricând trage fonduri care fac obiectul acestor scrisori. Ce doresc prin acest articol 4, să prelungesc termenul de valabilitate al scrisorilor de garanție, să prelungesc termenul în care omul poate să-și întregească fondul? Oricum, după februarie, el, dacă nu face plata, datorează penalități, conform contractului și probabil conform scrisorii de garanție, dar nu știm la momentul acesta, ce condiții are impuse. Este complicat și după părerea mea, este deficitar formulat articolul 4 și dacă nu poți să vezi ce conține o scrisoare de garanție, sunt două aspecte distincte, unul care este reglementat pe articolul 2 și sunt de acord cu el și articolul 4...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Pe care nu îl înțelegeți. Trebuie să știți puțin finanțe bănci, ca să îl înțelegeți.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu. Mulțumesc frumos! Atât am avut de spus.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bun. Dacă nu mai sunt discuții, vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu,). Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construcție locuințe situate in strada Alexandru Ivasiuc nr. 3A și amenajare incintă din Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții?

5

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Ce se amenajează acolo?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Construcție locuințe, d-le consilier.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dar acolo nu este fostul centru de bătrâni?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Este un teren viran.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Acolo este un teren viran care a fost luat de la P.M.B. pentru ”locuințe sociale” inițial, iar apoi s-a scos sintagma ”sociale” și a rămas doar ”locuințe”. Grupul U.S.R. v-a trimis un amendament, vrem să propunem adăugarea la art. 1, a alin. (3).

Dl Demirel Spiridon, Secretarul Sectorului 6: Doresc să clarific un lucru. Nu este necesar să veniți cu un amendament la indicatorii tehnico-economici, pentru că toate aceste locuințe se vor repartiza conform listei de priorități pentru Legea nr. 114, a celor sociale, pe care ați votat-o în noiembrie anul trecut, pentru anul 2020. La fel se va întâmpla pentru anul 2021 și există o ordine de priorități 19

privind cazurile sociale, cu un punctaj, ș.a.m.d.. Ele nu au cum să fie repartizate într-un alt mod.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Dar aceste locuințe nu sunt sociale.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: In altă ordine de idei, noi aici modificăm indicatorii tehnico-economici, suntem într-un proiect de modificare a indicatorilor, o altă hotărâre de unde, ce și cum a fost luată. Dacă trebuie, facem o hotărâre nouă, în care să clarificăm ce facem cu ele. Aici este vorba de actualizarea indicatorilor tehnico-economici.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Puteți să ne spuneți cu cât a crescut valoarea totală a proiectului?

Dl Gheorghe Iulian, Director General Direcția Generală Investiții: Practic, în urma încheierii proiectului tehnic avem valoarea finală anexată în devizul general de lucrări, care este acum supus votului și cred că este vorba de câteva procente.

DI Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Suma de acum este de 40.000.000 lei si voiam să vă întreb care este creșterea de anul trecut?

9                                                                                                      9

Dl Gheorghe Iulian, Director General Direcția Generală Investiții: Nu am în față indicatorii de anul trecut. Dacă vreți, discutăm pe proiectul de bază sau dacă vreți vreo clarificare pe acest proiect...

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Problema mea este că acest proiect este amânat din an în an. A început din2016...

Dl Gheorghe Iulian, Director General Direcția Generală Investiții: Nu este amânat, a parcurs niște etape, s-a luat terenul de la P.M.B., s-a întocmit un studiu de fezabilitate...

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: In 2016.

Dl Gheorghe Iulian, director Direcția Investiții: Exact. în 2016, am demarat prima cerere către Consiliul General al Municipiului București și acum avem autorizația, lucrările și sunt indicatorii finali, în urma proiectării. Este un contract în derulare, se lucrează.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: De anul trecut și până acum, a crescut cu câteva milioane de lei și dacă ar fi fost făcut anul trecut, nu am fi avut această cheltuială suplimentară.

Dl Gheorghe Iulian, Director General Direcția Generală Investiții: Cheltuiala aceasta suplimentară, care este foarte mică, nu este cauzată de anul trecut 20

sau anul acesta, de termen, este cauzată de niște lucrări suplimentare și niște consolidări suplimentare, pentru a nu afecta niște case care sunt foarte aproape de limita terenului. Aceste lucrări au fost determinate în special de întocmirea proiectării în fază detaliată. Noi am avut, inițial, un SF care, practic, este o estimare. Acum avem niște indicatori detaliati.

5                                                            5

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Ceea ce spuneți dvs. este că, nu este o durată rezonabilă, ca să nu se înceapă un proiect.

DI Gheorghe Iulian, Director General Direcția Generală Investiții: Nu s-a produs nici o amânare din partea noastră, ca să nu-1 începem. A parcurs un circuit normal. De la cererea de repartizare a unui teren, de la obținerea tuturor avizelor necesare, obținerea autorizației de construcție, am făcut procedură de licitație, s-a atribuit contractul, a fost un contract de proiectare plus execuție, am depășit faza de întocmire a proiectului tehnic și suntem în faza de execuție.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Da, acestea sunt problemele. Se pare că a durat foarte mult și inițial aceste locuințe, au fost prevăzute ca locuințe sociale și acum sunt pur și simplu locuințe.

Dl Gheorghe Iulian, Director General Direcția Generală Investiții: Consiliul Local poate decide cum le atribuie, odată ce vor fi gata. Este atributul consiliului pe ce lege sau cărei categorii să le atribuie. Poate să le atribuie tinerilor, sociale, aceasta va fi la latitudinea Consiliului Local.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Referitor la finanțarea pentru acest complex de locuințe, finanțarea se face cu bani de la B.C.R.?

Dl Gheorghe Iulian, Director General Direcția Generală Investiții: Nu, nu de la B.C.R.. îl avem prins pe acordul de împrumut cu Banca Consiliului Europei și în același timp, avem o solicitare și către Ministerul Dezvoltării pentru finanțare. Avem mai multe surse pentru a finanța acest obiectiv de investiții.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Banii de la B.C.R., nu sunt cumva condiționați ca să se facă acolo locuințe sociale?

5                  5                                                                                                       5

Dl Gheorghe Iulian, Director General Direcția Generală Investiții: Nu, nu sunt condiționați ca să se facă locuințe sociale.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Ok, am înțeles! In principiu, noi suntem pentru construirea de locuințe sociale și sperăm ca pe viitor să se poată schimba destinația acestor locuințe, care acum nu sunt sociale.

Dl Gheorghe Iulian, Director General Direcția Generală Investiții: Atenție, acum nu este prevăzută o destinație. Nu interzice nimeni la momentul acesta, Consiliului Local, să le dea această destinație. Noi construim locuințe, cărei categorii le va atribui consiliul, va fi o decizie ulterioară, la momentul finalizării construcției. 9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumim, d-lui Director pentru lămuriri și răspunsuri!

Mai sunt alte întrebări, interpelări? Dacă nu mai sunt, vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: D-le președinte, ar trebui înainte, să supuneți la vot amendamentul despre care vorbea colegul Ungureanu.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: V-a dat un răspuns, d-na consilier Fășie, că nu este destinație pentru...

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dar nu acesta a fost aspectul ridicat, chiar și dl Director Iulian a precizat că va fi atribuția exclusivă a consiliului...

Dl Gheorghe Iulian, Director General Direcția Generală Investiții: Conform legilor, nu se poate întâmpla altfel. Adică, a depus un amendament care ne cere să respectăm legea.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dacă ne uităm în urmă, la istorie, pentru că dl Director mă trimite în zona aceasta, el, inițial, așa a plecat, cu destinație socială. în momentul în care am făcut documentația pentru împrumut, mă îndoiesc că nu am făcut această precizare, la acel moment. Ulterior, a dispărut această încadrare. în 2018, avem o hotărâre de consiliu nr. 82, în care aprobam niște indicatori în două variante, 34.000.000 și 36.000.000, acum am ajuns la 40, asta este, reactualizăm indicatorii, dar și din referatul de specialitate atașat la prezentul proiect, dar și din cele anterioare, doar acolo este precizarea expresă, că aceste criterii și modul în care vor fi atribuite conform listelor întocmite, desigur, de către Comisia Socială, vor fi stabilite și aprobate de consiliu. Fix acesta este obiectul amendamentului. Care este problema, d-le Director, dacă acest amendament, propus legal conform codului, este supus la vot?

Dl Gheorghe Iulian, Director General Direcția Generală Investiții: Ideea este în felul următor. Dacă nu este acest amendament, cum se poate întâmpla altfel? Doar așa se poate întâmpla.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Practica ne-a dovedit că este inepuizabilă, în foarte multe feluri, dacă lucrurile nu sunt clare.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Da, d-na Fășie, am dat milioane de locuințe până acum. Din 4000 de cereri, am dat vreo 5000 de locuințe. Câte locuințe am dat, d-na Fășie, de unde locuințe? Despre ce vorbim?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: D-le Viceprimar, s-a formulat un amemdament. Supuneți-1 la vot. Temerea este..., pe parcursul lui, acest proiect a avut niște modificări și schimbarea unor termeni, mai mult sau mai puțin justificat. Vă rog să cițiți amendamentul și să-1 supuneți la vot conform procedurii Codului Administrativ și nu va fi nici o problemă.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-le Director, este ok să introducem acest amendament în proiect?

Dl Gheorghe Iulian, Director Generai Direcția Generală Investiții: Din punctul meu de vedere, pe noi nu ne încurcă cu absolut nimic în derularea acestei investiții și în sensul proiectului de bază. Aprobarea indicatorilor, este doar o întărire a legii care precizează modul în care se atribuie locuințele.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-le Ungureanu, vă rog să cititi amendamentul!

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Se adaugă la articolul 1, aliniatul 3, după cum urmează: „Repartizarea locuințelor se va face conform condițiilor și criteriilor stabilite de Consiliul Local și în baza listelor de prioritate întocmite de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și aprobate de Comisia Socială a Consiliului Local Sector 6 al Municipiului București.’’

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Nu particip la vot.

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: Noi votăm propunerea d-lui consilier, dar o hotărâre de consiliu, nu este mai presus de lege. Oricum suntem obligați, primăria, serviciile de specialitate, vor respecta legea.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Am o singură remarcă la acest subiect. Aș vrea să ne spună dl Secretar ce se întâmplă dacă Prefecura ne trimite înapoi acest proiect și să-1 întreb și pe dl Iulian dacă ne trimite Prefecura acest proiect înapoi, până atunci ce facem, îl mai ținem o lună blocat sau cum?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Dar de ce să-1 trimită, d-le Viceprimar?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Pentru că în această hotărâre noi discutăm despre indicatorii tehnico-economici. Avem alte hotărâri prin care putem să discutăm despre modalitatea repartizării acestor locuințe, dacă vrem să schimbăm legea, dar noi cred că mergem pe lege.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Din moment ce dl Gheorghe Iulian spune că nu este deranjat de acest amendament..., cam câte hotărâri ne-a trimis înapoi Prefectura?

Dl Tomescn Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu este deranjat dânsul, nu știu dacă este în regulă să îl punem aici. Dl Iulian vrea să continue lucrarea, normal că nu îl interesează unde ajungem...

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Dacă dorește să continue lucrarea, îl interesează în ansamblu, așa că nu înțeleg de ce nu trecem la vot.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: D-le președinte, doamnelor și domnilor consilieri, amendamentul este de fapt obiectul altei hotărâri care se referă la destinația și modul de repartizare. Noi, acum, discutăm de o rectificare a indicatorilor tehnico-economici, sunt două lucruri distincte. Dacă le amestecăm, Prefectura ne va trimite proiectul înapoi, ca să clarificăm cele două aspecte separat și pe această perioadă, se va suspenda hotărârea cu indicatorii.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Indicatorii aceștia se referă la ceva anume?

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: La un obiectiv de investiții.

9

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Nu mai este ceea ce era la început.

Dl Tomescn Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu s-a schimbat nimic de la început și până acum. Avem o hotărâre care specifică ce să facem, cum să facem cu locuințele, după care lucrăm astăzi zi de zi și avem o hotărâre care se referă la un ansamblu de locuințe pe care îl facem și se referă la indicatorii tehnici, nu cui le dăm.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Dar de ce ar fi așa o problemă ca în această hotărâre cu indicatorii să fie și alea și celelalte, pentru că ar fi mai clară situația?

9

Dl Tomescn Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Pentru că ar trebui în acest amendament să facem referire și la hotărârea respectivă. Să ne spună dl Ungureanu ce articol din hotărârea trecută modifică.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: Și atribuțiile consiliului, din acest punct de vedere, sunt separate, pentru că aprobarea indicatorilor face referire la un aliniat din Codul administrativ, iar destinația și repartizarea face referire la un alt aliniat, o altă literă, dacă vreți o și caut și vă spun.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Este o mare tâmpenie.

Dl Tomescn Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu este d-nă, nici o tâmpenie, este doar respectarea legii.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Ce text de lege vă interzice, dl Viceprimar, când modifici o hotărâre și o îmbunătățești? Nu restricționează nimeni, nu am văzut până acum nici o motivare a Prefecturii pe aspectul acesta.

DI Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu d-nă, în primul rând trebuie să clarificăm două aspecte între două hotărâri de consiliu.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Arătați-mi temeiul din Cod care ne interzice să luăm în discuție orice aspect legat de o hotărâre.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Putem să discutăm ce doriți dvs. la proiect, dar nu la indicatori.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Vă legați de aspecte nesemnificative, nu înțeleg de ce nu...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Văd că astăzi nu vreți să înțelegeți nimic, d-na Fășie.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Este valabilă și reciproca.

DI Pană Traian, președinte de ședință: Haideți să trecem la vot. Vă supun la vot amendamentul d-lui Ungureanu. Voturi împotrivă? 12 voturi împotrivă. Abțineri? O abținere (dl Coșcodaru). Voturi pentru?

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Sunt pentru și vă propun ca în Comisia Socială să se facă un amendament pentru a fi propus...

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Ați înțeles acum, d-le Ungureanu cum trebuia făcut? Bravo, mă bucur!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Am înțeles, d-le Ungureanu. Deci, aceasta puteați să o faceți de la început, dar aceasta a fost așa o deviere de la subiect acum, prin acest amendament adus de către dvs..

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Dacă acest proiect avea denumirea de locuințe sociale, prin împrumutul pe care l-ați contractat, erați obligați să acordați aceste locuințe conform regulilor Comisiei Sociale, nu ați fi avut acum acest amendament.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Deci, sunt 12 voturi împotrivă. O abținere (dl Coșcodaru) și 9 voturi pentru (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Amendamentul a fost respins. (D-na Mitran nu a votat).

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 7: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 134/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 1: B-dul Drumul Taberei — Piața Danny Huwe — B-dul Timișoara — Str. Sibiu Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 8: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 135/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 2: B-dul Drumul Taberei - Str. Sibiu — B-dul Timișoara - Str. Brașov

Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 9: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 136/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 10: Str. Brașov — B-dul Ghencea — Stadionul Ghencea - Str. Sergent Major Cara Anghel - B-dul 1 Mai”.

Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 10: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 137/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 11: B-dul Ghencea - Drumul Sării - Drumul Taberei - Str. Sibiu - Str. Sergent Major Cara Anghel”.

Discuții? Nu sunt.

9

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 11: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 138/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 14: Breteaua de suprafață a pasajului rutier Lujerului - B-dul luliu Maniu — Str. Moinești - Str. Liniei ”.

Discuții? Nu sunt. 9

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 12: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 139/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 15: B-dul luliu Maniu - Str. Valea Cascadelor - Str. Liniei - Str. Moinești ”.

Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose,d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 13: Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 140/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Lucrări de reamenajare și resistematizare integrată în zona teritorială nr. 27: B-dul Constructorilor - Calea Crângași — Calea Ciulești - Str. George Vâlsan ”.

Discuții? Nu sunt. 5

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Centrului de Primire și Evaluare în Regim de Urgență „Arlechino” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 conform Anexei nr. 1, precum și aprobarea procedurilor conform Anexelor nr. 2 — 5.

Discuții? Nu sunt.

5

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Strada Bârsănești nr. 24”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 298 mp, proprietate privată persoane fizice.

Discuții? Nu sunt.

5

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Strada Cornului nr. 10”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare construcție existentă cu funcțiunea de locuință unifamilială pe un teren în suprafață măsurată de 202 mp, proprietate privată persoană fizică.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Strada Corcodușului nr. 18A ”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare construcție cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 450 mp, proprietate privată persoană fizică.

Discuții? Nu sunt.

9

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Strada Chemării nr. 19 ”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață măsurată de 273 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Un vot împotrivă (dl Frumușelu). Abțineri? 5 abțineri (d-na Fășie, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu — “Calea Giulești nr. 162 ”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință individuală și comerț pe un teren în suprafață măsurată de 257 mp, proprietate privată persoane fizice.

Discuții? Nu sunt. 9

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - "Bulevardul luliu Maniu nr. 586-590”, Sector 6, pentru construire ansamblu cu funcțiunea de birouri, comerț și locuințe colective pe un teren în suprafață de 12.217 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz favorabil. Discuții?

9

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Mi-a picat conexiunea de pe la punctul 12.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Cum ați intrat, am dat admit. Suntem la P.U.D.-uri, dl consilier. La punctul 20.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Da, nu știu ce s-a întâmplat, prin urmare, sper că nu m-ați numărat. în principiu, la proiectele acestea complexe rezidențiale, pe suprafețe mari, mă cam opun, pentru că nu au parcări, nu au limitări...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Au, dl consilier, dar nu ați vrut să mai participați la ședințele de comisie. Știți prea bine că se respectă și dvs., ați făcut parte, în mandatul trecut, din Comisia de Urbanism și când ați fost la ședințele de comisie, dvs. ați spus că se desfășoară corect.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Așa este, dar pentru că știu ce deficiențe sunt pe sectorul acesta și nu trebuie să le semnalez eu, pentru că le văd oamenii. Sunt blocuri construite fără parcări...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dar știți că numai la faza de autorizare se poate verifica dacă au respectat sau nu condițiile din P.U.D.. Noi, la faza P.U.D., aprobăm un plan.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Corect, dar v-am spus, mergem pe teren, ca să vedem că...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mergând pe teren, puteți face reclamație și timp de 3 ani...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu au 120% parcări, cum prevede Hotărârea Consiliului General si nu au nici 10% unele.

5

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mergem pe teren, ca să vedem concret. Veniți concret cu sesizarea și mergem la fața locului.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-le Pușcaș, am mai avut discuția aceasta și eu și dl Primar și după cum știți și dvs., în fiecare autorizație de construcție, pe prima pagină, se trece numărul de locuri de parcare, în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 66/2009, cred.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Ce zice Hotărârea Consiliului General?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Pentru fiecare tip de autorizație, numărul de parcări pe care trebuie să-l respecte.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: D-le Viceprimar, la fiecare ansamblu de locuințe, trebuie să fie cuprinse 120% parcări.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Da, d-le Pușcaș, 120% parcări...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Depinde de suprafața apartamentului, sunt mai multe criterii, pe care le știți și dvs..

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Dar este inadmisibil să nu fie nici 10%.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: în blocurile construite până în 2016, probabil că așa s-a întâmplat.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Atunci când dvs. ați făcut parte din Comisia de Urbanism și era altă administrație, corect, aveți dreptate, până atunci, poate.

Dl Simion Adrian, consilier local: Haideți să nu generalizăm, nu are rost să intrăm în discuțiile acestea.

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Vorbiți cu colegul dvs. să nu intre în discuțiile acestea pe care le putem lămuri în timpul comisiei.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dar nu este adevărat. Ideea este în felul următor: dl Pușcaș, dacă aveți, veniti cu ele, ca să dăm drumul la ce documente juridice trebuie făcute, pentru acelea care nu au respectat autorizația.

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dar concret, cu adresă, nu așa, generalități.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Pe fiecare mandat se poate veni, din 2000 încoace și ne putem duce și pe vremea lui Ceaușescu, blocurile nu au parcări, decât într-o mică măsură.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Pe vremea lui Ceaușescu și până în 2009, nu era obligatoriu, d-le Pușcaș.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Haideți să intrăm în continuare pe ordinea de zi. Deci, P.U.D.-ul luliu Maniu nr. 586-590, are aviz favorabil. Discuții sunt? Nu sunt.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 9 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Leaota nr. 4”, Sector 6, pentru extindere și supraetajare construcție existentă cu funcțiunea de locuință unifamilială pe un teren in suprafață măsurată de 266 mp, proprietate privată persoane fizice.

Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 22: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Preciziei nr. 6F-lot2, 6F-lot2/2, 6K”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de cămin studențesc pe un teren în suprafață măsurată de 1.343 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz negativ. Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 13 abțineri (d-na Butacu, dl Coșcodaru, dl Ciontii, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl lacob, d-na Mitran, dl Pană, dl Petcu, d-na Stan, d-na Tudose, dl Vîlceanu). Voturi pentru? Cu 10 voturi pentru, proiectul a fost respins.

Punctul 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Retezatului nr. 15 Sector 6, pentru extindere și supraetajare

construcție existentă cu funcțiunea de locuință unifamilială pe un teren în suprafață măsurată de 162 mp, proprietate privată persoane fizice.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 24: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Strada Răsadniței nr. 42A ”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de locuință unifamilială pe un teren în suprafață măsurată de 817 mp, proprietate privată persoană fizică.

Are aviz favorabil. Discuții? Nu sunt.

9

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu - “Bulevardul luliu Maniu nr. 432-442”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcțiunea de magazin retail și corp tehnic pe un teren în suprafață măsurată de 9.397 mp, proprietate privată persoană juridică.

Are aviz favorabil. Discuții?

9

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Eu nu știu unde se mai construiește acolo, pentru că nu mai este loc nici măcar să te miști. Uitați-vă pe hartă, este jale acolo, nu mai încape nici musca, dar să mai facem un bloc.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Aici se vrea magazin de retail.

Dl Petcu Sorin, consilier local: Cum s-au acordat voturile în comisie?

Dl Demirel Spiridon, Secretarul sectorului 6: Au fost 3 voturi pentru si o abținere. Dl Nae s-a abtinut.

9                       9                                                                              9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 8 abțineri (d-na Gaspar, d-na Mitran, dl Nae, dl Petcu, dl Pușcaș, dl Simion, dl Tomescu, d-na Tudose). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 26 pe ordinea de zi: Întrebări și interpelări.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Am o rugăminte, pe care am mai adresat-o și la ședința extraordinară din data de 2 aprilie și o reiterez acum. Este vorba de sesizarea formulată de către deputatul U.S.R., Cornel Zainea, din Circumscripția 25, Ilfov, cu privire la delegarea către Consiliile Locale ale tuturor sectoarelor, a încheierii contractelor de depozitare a deșeurilor. Ea a fost adresată d-lui Primar și Consiliului. Eu, nu am primit-o până la data prezentei, deși are mai bine de două săptămâni de când a fost înregistrată la primărie. M-ar interesa, sigur, să o și primesc, dar eventual, dacă există un răspuns la ea.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-na Fășie, cum v-a spus data trecută și dl Primar, vrem numărul de înregistrare, pentru că noi nu avem această interpelare. Până în acest moment, nu avem nici un document, 32

nici o solicitare, de la deputatul la care faceți referire, probabil, hârtia este pe drum, nu a ajuns la noi.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Ați verificat la registratură și nu există?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu am găsit-o, dați-ne numărul de înregistrare, ca s-o găsim mai ușor.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Nu am numărul de înregistrare, dar pot să-l comunic. Mă gândeam că, în mai bine de două săptămâni, a verificat cineva.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: A verificat și nu este, dar poate cine știe, are alt mesaj.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Da, este în regulă. Am înțeles! 5

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Au ieșit zilele acestea în spațiul public niște cadouri făcute de D.G.A.S.P.C. înalților funcționari publici. Din punctul meu de vedere, nu am îmbrățișat niciodată practica aceasta, întotdeauna am fost împotriva acestor gesturi. Personal, pe orice funcție am fost, am căutat să mă opun primirii unor asemenea cadouri și aceasta poate să o spună oricine a trecut pe la mine. Ar trebui să ne spună primăria, o să fac și o interpelare în sensul acesta, unde s-a hotărât acordarea acestor cadouri, sub ce formă s-a făcut acest lucru, cui s-au dat și din ce bani? Cine a aprobat aceste sume? D.G.A.S.P.C.-ul se vede așa, în situația în care..., mai bine să dea la o băbuță 100 de lei să-și cumpere ceapă, cartofi, morcovi, nu să dea șampanie și alte chestii la niște oameni care au niște venituri și își pot cumpăra singuri. Mi s-a părut gestul total deplasat, nu este nici un populism și nici o exagerare, nu mi se par corecte gesturile de genul acesta. înțelegeam să li se transmită o agendă, un pix, dar nu mâncare, la înalții funcționari. Mi se pare absolut incredibil, nu-mi vine să cred.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-le Pușcaș, nu știu despre ce vorbiți, dar nu știu dacă s-a luat vreo hotărâre în cadrul primăriei.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: O să și scriu. Este un serviciu subordonat Consiliului Local, adică nouă, respectiv D.G.A.S.P.C. Sector 6, care am înțeles că a făcut niște cadouri înalților funcționari publici.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Ați primit dvs.?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu, pentru că nu sunt înalt funcționar. Am văzut pe facebook și scris prin media. Bănuiesc că nu a mințit nimeni. Am să trimit și o interpelare și să se răspundă la chestia aceasta și pe viitor, haideți să îi ajutăm pe aceia care chiar au nevoie.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Noi chiar facem lucrul acesta, d-le Pușcaș. Poate odată cu interpelarea dvs., ne-ați întreba cam câți oameni am ajutat până astăzi, cam ce am făcut...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu, v-am întrebat la câți s-au dat acele cadouri, pentru că înalți funcționari publici sunt mulți în România?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu știu. Eu vorbeam de oamenii pe care i-am ajutat noi, în cadrul sectorului, în urma acestei situații disperate în care suntem.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Felicitări pentru lucrurile bune pe care le faceți, dar nu trebuie lăsate netrecute cu vederea, lucrurile care nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie și lucrurile care, eu zic că oamenii nu sunt de acord cu ele.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Nu știu despre ce vorbiți, acum am auzit, dar întrebați și vedem, o să vorbim și noi cu colegii.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-le Pușcaș, mai așteptați puțin...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Numai, lăsați, îmi trimiteți în scris, oricum nu are importanță, nu vreau să intru în polemică cu nimeni. Aștept un răspuns scris, oamenii de fapt aceasta așteaptă, justificările și lamentările nu mai au nici un rost acum. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Am înțeles! Bun. Mai sunt întrebări sau interpelări?

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: D-le președinte, și grupul U.S.R. ar dori să știe același lucru, câte cadouri s-au făcut și în plus, am vrea să știm care este situația bătrânilor din sector, dacă sunt centre de îngrijire care s-au închis în contextul pandemiei? Numai că, d-na Schmutzer, nu mai este.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Sunt aici.

Centrele nu sunt închise, altfel decât ne-a impus Ordonanța militară, în sensul că s-a făcut autoizolare împreună cu angajații. Fac prin rotație, în două ture, două săptămâni acasă, două săptămâni în izolare în cadrul centrului. Nu înțeleg la ce vă referiți când spuneți că sunt închise...

DI Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Există pericolul ca ele să devină focare de infecție. 5

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Nu există pericol pentru că ele sunt complet izolate. Sunt în autoizolare, atât beneficiarii, cât și angajații.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Și a doua interpelare, s-a făcut și mai devreme și o să revin și eu. Au apărut în media informații despre cadourile făcute de înalții funcționari publici...

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Cadoul.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: A fost un singur cadou?

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Da.

Era cadoul, am spus foarte clar, am spus și telefonic d-lui care m-a sunat, este un cadou făcut în nume personal, în calitatea pe care o am și din banii proprii. Consider că este creștinește și un gest de curtoazie, pe care îl faci în săptămâna Paștelui, către anumiti colaboratori tradiționali ai Direcției Asistentă Socială. Dl la care faceți 9                                                                            9                                                            9                                           9                                                                                                        9

referire, a fost primul care a primit cadoul ieri. Drept urmare, a fost primul, singurul si ultimul. 5

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: înțeleg că curtoazia aceasta are, așa, un iz politic, pentru că i se adresa d-lui președinte Ciprian Ciucu.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Nu. I se adresa d-lui președinte al Agenției Funcționarilor Publici, nu știu cum se numește...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Care este și președintele P.N.L. Sector 6. Poate vreți să vă înscrieți în P.N.L..

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Nu mă interesează. D-le Pușcaș, așa cum știți foarte bine și mă cunoașteți de un car de ani, eu nu fac politică, nu sunt înregimentată...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Lăsați d-nă cadourile că, uitați, sunt interpretabile.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Aceasta este adevărat.

DI Pușcaș Ionel, consilier local: Dați la bătrâni!

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6:

D-le Pușcaș, pot să vă întreb și pe dvs., dvs. ce ați dat la bătrâni, pentru că eu vă aștept pe toți?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu am dat la cei care nu au nevoie.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Nu, la bătrâni. Nu, ați făcut o afirmație. Eu la bătrâni dau. Nu trebuie să-mi spuneți dvs. ce am de tăcut în calitate de director și de om, eu la bătrâni, în nume personal, dau destule, dvs. ce ati dat?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Lăsați-i pe funcționarii publici și pe guvernanți în pace, pentru că se descurcă, au salarii bune, ca și noi, de altfel.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Foarte bine, nu este nici o problemă.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Haideți, d-na Schmutzer, pentru că nu sunt venit cu pluta, ca să mă duceți dvs. cu barca cum vreți.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Eu vă respect și v-am respectat, dar nu-i frumos!

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Lucrurile sunt foarte clare, curtoaziile faceți-le, nu de pe poziții publice, când nu veți mai avea treabă cu funcțiile pe care le aveți.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Știți dvs. ceva că nu voi mai avea treabă cu funcția pe care o am?

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: In momentul de față, aceste curtoazii se interpretează.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Da, este adevărat, aveți dreptate și mi-o asum. îmi pare rău că...

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Eu, niciodată nu o să vă fac un cadou, nici dvs., nici la nimeni.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Nici nu-mi doresc si nici n-am nevoie.

9

DI Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-na Director, mulțumesc, dl consilier! Puteți avea o discuție în privat, am înțeles ideea.

Dacă mai sunt întrebări sau interpelări pe alte teme? Dacă nu mai sunt, declar ședința închisă și vă doresc o după amiază plăcută! Paște Fericit și sărbători cu bine, vă doresc!

Verificat: Alexe Georgiana Daniela

Redactat: Matei Ioana Daniela

Răduță Neagu Valentina Alexandra Udrea Cristina

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6