Proces verbal din 08.05.2020

Proces verbal al sedintei extraordinare din date de 08.05.2020

I SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 6 din data de 08.05.2020

Lucrările ședinței au început la orele 12:00 și s-au desfășurat online prin aplicația ZOOM.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6 al Municipiului București și dl Pană Traian, consilier local - președinte de ședință au fost prezenți în sediul Primăriei Sectorului 6, asigurându-se astfel prezidiul fizic și online.

In deschiderea lucrărilor ședinței, s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți 22 de consilieri locali, din 23 de consilieri locali în funcție, dl Pușcaș Ionel fiind absent.

Convocarea membrilor Consiliului Local Sector 6 s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (3) lit. b), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Dispoziția nr. 783/04.05.2020 a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6, pe site-ul instituției și în ziarele Libertatea și România Liberă, în termenul prevăzut de lege.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Sunt prezenți 22 de consilieri în mediul online, din 23 de consilieri în funcție.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 783/04.05.2020 și a fost publicată în ziarele Libertatea și România Liberă, din data de 06.05.2020.

Având în vedere că este ședință extraordinară, nu putem aduce proiecte suplimentare pe ordinea de zi și nici înterebări și interpelări.

Supun la vot ordinea de zi. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Punctul 1 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Construire imobile cu destinația de Bancă de Alimente cu regim de înălțime P+IE, Cantină, Cabină poartă cu regim de înălțime parter”.

Discuții pe baza acestui proiect?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Legat de costurile de realizare a acestei investiții, am văzut că, costul mediu pe metrul pătrat este de 941 de euro. Poate să ne spună cineva de ce atât de mult?

D-na Schmntzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Este vorba de costul pe metru pătrat pentru construcții și dotări, nu este doar pentru construcție, d-na consilier.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Am văzut că dotările, mai sus în devizul acela, sunt trecute separat.

D-na Schmntzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Uitați-vă la Capitolul 4: Cheltuieli pentru investiția de bază, Construcții și instalații, Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale, Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj, Utilaje, Dotări, Active necorporale, toate dau suma aceea.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu. Avem așa: construcții și instalații 9.500.000, montaj utilaje 150.000, deci Să zicem că ne apropiem de cei 9.600.000 lei fără TVA care sunt calculați ca reprezentând suma destinată construcției. După aceea, celelalte utilajele care sunt 1.835.282,59, dotări care sunt 1.103.838,00, înțeleg că nu au fost luate în calculul acesta?

D-na Schmntzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Ba da, sunt luate în calcul.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Păi atunci, dacă le aduni, nu mai dau 9.600.000 lei.

D-na Schmntzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Sunt luate în calcul, deci, vorbim de totalul de 12.592.000 lei tară TVA.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Deci avem așa: Construcții + Montaj, la capitolul 4, principalii indictori tehnico-economici 9.913.031. Dacă adunăm și dotările și utilajele de care spuneți dvs., ar da mai mult. Eu înțeleg că dotările și utilajele nu au fost luate în calcul.

D-na Schmntzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Ba da. Costul, am văzut că cei care au făcut, firma respectivă, au scris lucrări de construcții, dar trebuia să spună cu totul. Suma de 941,43 euro este totalul pentru construcții, instalații și dotări, pentru că la dotări intră tot echipamentul tehnologic care înseamnă o astfel de hală.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: De acord, dar înțeleg că nu a fost luat în calcul. La punctul 4.1. sunt luați în calcul doar acei 9.900.000 lei, adică aproximativ 2.436.000 de euro, fără utilaje, fără dotări, care împărțiți la suprafața desfășurată de 2436 mp, rezultă cam 1000 de euro pe mp.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Suprafața totală desfășurată este de 2675 mp.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Suprafață desfășurată corpuri propuse 2436 mp. Ce spuneți dvs., 2675, este totalul, că înțeleg că mai sunt niște construcții pe teren.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Nu, nu mai sunt.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Spune că în momentul în care se realizează construcția aceasta nu vor fi afectate celelalte construcții existente.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Cealaltă construcție este o biserică, normal că nu va fi afectată.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Locuiesc chiar vis-a-vis de acest teren și vă pot confirma că în proximitatea terenului respectiv este doar biserica de pe Calea Giulești.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Ok, dar suprafața este de 2436 mp.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Director, d-na consilier Tudose are dreptate, scrie în document că suprafața desfășurată corpuri propuse este de 2436 mp. Pe teren mai există o construcție. Noi discutăm despre suprafața total construită propusă, pe care o vom construi de la zero, de 2436 mp, plus artere de circulație, plus alei pietonale, plus ce se mai întâmplă pe acolo în curte. Dacă vă uitați în documente, că văd că contrați cu d-na consilier pe o chestie unde nu aveți dreptate.

Răspundeți la întrebare, că d-na consilier a pus o întrebare la care, din punctul meu de vedere, este greu de răspuns la ea, dar poate știți dvs., că din perspectiva mea, nu cred că se poate da un răspuns de ce costă atât. Costă atât pentru că acesta este calculul rezultat din documentația tehnică.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Ideea este în felul următor: prețul mediu de realizare a unei construcții în piață este de 450 - 550 de euro pe mp. și înțelegeam să coste 941 de euro pe mp...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dvs. faceți comparații între mere și pere. Dvs. spuneți că aveți în piață prețul mediu de 450 - 550 de euro, ceea ce eu nu știu să existe așa ceva sau, mă rog, poate dvs. aveți acces la zone mai puțin cunoscute de noi. Nu comparați lucrările care se fac cu banii jos, pe banii benefeciarului, cu construcții care se fac pe banii constructorului.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Vorbim de tipuri diferite de construcție, nu știu de unde 450 de euro, dar vorbim, poate, de o construcție simplă, nu de o astfel de construcție specială. Este vorba de o hală cu tot felul de rampe, de utilaje, de regim de înălțime, avem camere frigorifice, camere de refrigerare, este o construcție specială.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: înțeleg că tot ce înseamnă aceste utilaje, aceasta încerc să spun, înțelegeam dacă în totalul acesta erau prinse și acestea, că știu ce înseamnă, dar nu sunt prinse în total. Cei 2.436.000 de euro reprezintă doar construcția în sine, restul, echipamente, utilaje, dotări, este altă sumă.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, aveți în față devizul?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Da.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Haideți să discutăm pe fiecare linie din capitolele prezentate ca să vedem exact unde anume este ceva în neregulă, pentru că, spre exemplu, racordurile la utilități, nu cred că putem noi să comentăm de ce costă 1.166.000 lei cu tot cu TVA racordul la alimentare cu energie electrică.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Dar nu la aceasta m-am referit.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Haideți să le luăm pe rând. Dvs. vreți să luăm o valoare finală, eu ca și dvs. studiez un document pus la dispoziție de o societate care a făcut devizul general pe care îl avem în față și se presupune faptul că cei care fac aceste devize verifică cu prețurile din piață. Plecăm de la pricipiu că cei care fac devizele le verifică cu ceea ce există în piață. Față de dvs., noi discutăm și comparăm pe un document, versus niște vorbe. Dvs. spuneți că în piață este 450 de euro, la ce este 450 de euro, că nici dacă vrei să îți faci o magazie nu mai poți să-ți mai faci, versus un document care există, ștampilat, semnat de o societate specializată. Și acum haideți să le luăm pe rând. Unde credeți dvs. că ar fi problema?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: La capitolul 4.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Le luăm pe rând: "CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică", până aici nu avem probleme.

"CAPITOLUL 4 Construcții și instalații", aici dvs. vedeți că împărțiți ceva la prețul fără TVA, noi plătim și TVA-ul din păcate, este de 1 1.299.000 total, la suprafața construită cu toate amenajările, adică noi, aici, în suprafața aceasta construită, dacă împărțim strict la 2436 mp, trebuie să ne gândim că avem cheltuieli și pentru amenajare alei, ș.a.m.d.. Aici, construcții și instalații se referă la tot ce înseamnă construcție, acesta este prețul pe care ni-1 pune la dispoziție această societate în baza devizului. Ce vreți să comentăm aici, de ce costă atât? Cum vedeți dvs. treaba aceasta, să facem ce?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Voiam să înțeleg, poate putea să-mi explice cineva, de ce costă atât de mult?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu știu, vă întreb eu, de ce costă atât?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Este mult peste prețul pieței.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, când spuneți că este mult peste prețul pieței, dvs. trebuie să veniți cu un document justificativ pe care să îl comparăm. Pe vorbe, eu vă spun că nu este mult peste prețul pieței, hai să vedem cine are dreptate, eu sau dvs.?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Toată lumea știe cam cât costă să realizezi o construcție.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu d-nă, nu toată lumea știe.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Atunci vă spun eu că nu costă atât de mult.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Și eu vă spun dvs. că nu poate să coste 450 de euro. Unde, în Somalia, unde vreți să construiri cu banii aceștia?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Mă îndoiesc că se vor folosi cele mai scumpe materiale sau cele mai scumpe finisaje.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dar de ce vă îndoiți de lucrul acesta? Vă invit să vedeți grădinița Albina, care este terminată acum, să vedeți cu ce materiale este construită.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Cu ce material s-a termoizolat?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Cu materialele de calitate existente pe piață, pe care le știm cu toții.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Există diferențe mari între un polistiren expandat și o vată bazaltică.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vata bazaltică se poate folosi, dar aceasta nu înseamnă că dacă folosești polistiren expandat, nu este bun.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu am zis, am zis că este diferență mare de preț pe mp.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Știți care este diferența de preț dintre cele două? De la simplu la 5 ori.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Aceasta încerc să vă spun, bănuiesc că în acest caz nu cred o să se folosească cele mai scumpe...

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Scuzați-mă, dar nu putem decide o hotărâre de consiliu pe bănuieli.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nici așa nu s-ar ajunge la 941 de euro pe mp.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu vă supărați, în ce calitate spuneți dvs. lucrul acesta? Dacă sunteți o specialistă în domeniu, faceți dvs. oferta de preț.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu vorbesc de specialiști ș.a.m.d, pur și simplu este, nu știu cum să spun,...

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu știți cum să spuneți pentru că nu aveți o bază pe care să o folosiți în exprimare.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Ba da, știu despre ce vorbesc.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, vă rog, când faceți astfel de supoziții de genul că, ”în piață este mai ieftin”, eu vă spun tot o supoziție că, ”în piață este mai scump”. Care dintre noi are dreptate?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Trebuia să comand un studiu de piață special pentru ședința aceasta?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vedeți dvs., noi aceasta am făcut. Ca să înțelegeți, investițiile acestea au la bază niște proceduri pe care nu le poți elimina. Se face studiu de impact, studiu de fezabilitate, un deviz, în final, că și aici este o discuție, tot timpul am discutat pe acest subiect și tot timpul ați venit cu: ”domne, dar de ce nu costă mai ieftin?”. în final a fost mai ieftin, dar știți de ce? Pentru că în urma licitației, firmele care participă oferă prețuri mai mici, există și cazuri în care nu poți să folosești prețurile cu devizele prezentate. Am avut caz cu cinematograful Favorit, unde am avut un deviz făcut în bătaie de joc de fostul primar și fosta administrație, scos la licitație de două ori și de două ori nu s-a prezentat nimeni pentru că nu se putea construi și a trebuit să refacem tot. Aveți o altă capacitate să găsiți oferte la jumătate de preț, veniți cu ele oficial, nu mai veniți cu ele verbal.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Ok, înțeleg. Nu o să primesc răspuns prin care să se justifice acest preț.

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: D-le Primar, oricum se va face licitație si licitația va decide. 9        9                    9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Până la licitație întreb următorul lucru: cum ar putea un director sau cineva din primărie să vă dea un răspuns la deviz, făcut de o societate în baza unei proceduri legale și dvs. să spuneți: ”domne, dar de ce nu a făcut mai ieftin? Domne, dar le facem noi?”. Oameni buni, trăiți în alță lume?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Da, dar noi trebuie să aprobăm sumele acestea.

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Aceasta este o propunere, este un buget estimat.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Aici există o societate care a făcut acest deviz, ce să-i fac, să-1 chem la mine și să-i spun să-1 facă mai ieftin? încalc legea dacă fac așa ceva.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Da, dar noi trebuie să aprobăm.

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Aprobăm dacă vrem, dacă nu, nu.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dvs. faceți ce vreți, aprobați sau nu. Ne-ați pus niște întrebări total pe lângă subiect, cum ar putea cineva să vă răspundă?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu este pe lângă subiect. Din moment ce eu trebuie să aprob acești indicatori, nu vi se pare normal să mi se explice de ce sunt aproape dublu peste prețul pieței?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, vă rog, nu mai mințiți cu ”aproape dublu”.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Dar nu mint.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ba mințiți. în ce piață trăiți dvs.? Poate dacă vă duceți în bazar, acolo găsiți totul la jumătate. Dvs. vreți să faceți construcții speciale cu prețuri de bazar. Acesta este nivelul la care vă ridicați dvs..

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu-i adevărat. Ce este special la construcția aceasta este calculat separat, tocmai de aceea nu m-am legat de...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu ați înțeles. Noi avem un deviz. De ce ne puneți nouă întrebări de ce costă atât? Dacă niște specialiști au dat valoarea aceasta, ce să le facem noi?

DI Ungureanu Ionel, consilier local: Aș vrea să o întreb pe d-na Schmutzer, cât este mp construit la Creșa îngerașii, care este la punctul 2 pe ordinea de zi?

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Nu se poate compara o construcție de creșă cu o construcție de genul acesta, care este o construcție aproape industrială. Sunt două lucruri diferite. Cum aș compara construcția unui garaj cu a unui bloc de locuințe? Nu are nici o relevanță. Vorbim de prețul pieței la o sticlă de pepsi sau vorbim de niște construcții cu specificul fiecăreia?

Dl Ungureanu Ionel, consilier local: La Creșa îngerașii prețul pe care l-am găsit eu este de 568 de euro mp, este corect?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-le consilier, vedeți, aici vă contraziceți, acolo unde tot specialiști care fac devizele respective, fac socotelile acestea și vin și spun acestea te costă atât, dacă aveam toate construcțiile făcute de noi cu prețuri de 1000 - 1500 de euro, dar toate, înțelegeam, dar dvs. nu înțelegeți, acestea sunt devize făcute de firme specializate care sunt contractate în baza procedurilor legale aprobate și fiecare vine, în funcție de construcția pe care o avem și dă un deviz. Și ca să vă răspund la întrebare dl Ungureanu, știți cât costă metrul pătrat la Cinematograful Favorit?

Dl Ungureanu Ionel, consilier local: Nu, vă rog, spuneți-mi!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Sunt aproximativ 65.000.000 împărțit la 5000 mp, deci 2600 de euro pe mp.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: în suma aceasta ati inclus tot?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Da, tot, echipamente, tot. în partea cealaltă probabil că sunt 1200 de euro pe mp cu tot cu echipamente.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Tocmai aceasta am spus, echipamentele nu sunt incluse, este doar carcasa, ca să spun așa.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Și la Favorit carcasa reprezintă 75-80% din total cost.

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Este un deviz estimativ bănuiesc?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Avem indicatorii tehnico-economici cu devizul general...

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Deci, mai mult decât atât, nu poate să mai fie, mai jos da?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Normal. Bun. Există și cazuri în care, spre exemplu, s-a întâmplat în trecut, nu știu dacă vom avea și noi astfel de situații, din cauza evoluției prețurilor la materiale, să vină să îți facă corecții pozitive, adică să îți spună că tona de fier nu mai este 3 lei, este 5 lei, pentru că atât este de plătit și după cum bine știți, am avut niște ordonanțe care ne-au obligat să plătim diferențele de preț.

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Am înțeles, acum nu cred că este cazul, cred că ne cam grăbim...

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu știu. Am vrut să înțelegeți următorul lucru, că în funcție de tipologia construcției, la Favorit avem 2.000 de euro mp, aici avem 900 euro mp. Unde avem doar o clădire care nu presupune soluții tehnice speciale, ai mai puțin, dar ca să vii să spui că tu construiești o bancă de alimente în care ai niște specificații, cu niște înălțimi, cu niște..., mă rog, instalații speciale, să vii să spui că, construiești cu 450 pentru că atât este prețul mediu în piață, bănuiesc că la aceasta se referă d-na consilier, la construcții de garsoniere, mi se pare aberant și nu știm cum să răspundem la întrebare, pentru că noi avem documente tehnice care sunt semnate și aprobate. Cum să răspundă d-na Schmutzer la așa ceva sau eu?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Aș dori și eu o lămurire, dacă se poate. Aș vrea să nu fiu în eroare. Din discuțiile purtate și am în față și devizul, înțeleg așa, că, fără să fiu de specialitate, că pe piață, prețul mediu la metrul pătrat construit, ar fi undeva între 450, 500...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ați înțeles greșit.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Numai puțin, am spus din discuțiile purtate...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Eu vă spun așa, prețul mediu...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Dar lăsați-mă să îmi expun, nu mă întrerupeți.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu vă las pentru că dvs. formulați o supoziție lansată de colega...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Dl Primar, lăsați-mă să îmi expun, pentru că altfel nu mă lămuresc.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: O secundă. înainte să întrebați, vreau să fac o corectură. Prețul mediu în piață, în funcție de construcția respectivă, poate să varieze între, probabil, între 450 și 3000. Acum puteți să vorbiți.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: De acord. Am spus că, în urma discuțiilor purtate, da, nu este un verdict pe care îl dau.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dar vedeți că eu am formulat un preț de 2600 de euro pe mp.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Numai puțin, ajungem și la acest aspect. Deci, am înțeles că se referă la metrul pătrat construit, fără dotări, pur și simplu metru pătrat construit. Acum, din deviz, la capitolul 4, acolo...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dar atenție, o secundă, vedeți că în prețul acesta intră tot ce înseamnă instalații...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Am înțeles. Ideea este alta, pentru că aici am nelămurirea, înțeleg că acest preț, potrivit devizului pe care îl avem în față toți, include dotarea, da, utilaje, echipamente funcționale care necesită sau nu montaj, mă rog, include ori nu am înțeles că referirea la valoarea aceea de 450, 500, care ar fi media pe piață, ar include și dotarea. Acum, având incluse..., deci, mi se pare foarte important, pentru că este o clădire cu specificitate aparte, cu o destinație aparte și sunt de acord că trebuie, este absolut normal că să difere costul pe metru pătrat construit. Dacă mai avem în vedere și dotarea, clar, deci, nu putem să..., este greu de individualizat și..., aici avem o clădire cu o destinație specială, este evident. întrebarea mea este să înțeleg sau am înțeles greșit, prețul acesta care rezultă din deviz, undeva pe la 900, 1000 de euro, în fine, este mare, în condițiile în care include și dotarea și utilajele, deci, nu numai construcțiile, este mare sau..., deci, nu am înțeles nuanța, deci, nu sunt de specialitate, au fost discuții contradictorii și nu s-a nuanțat corect, da. înțeleg că o parte a celor care au luat cuvântul, consideră că acest preț este mare în condițiile în care, potrivit devizului, el include și dotarea și utilajele și echipamentele...

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu include și dotarea și utilajele, tocmai aceasta am zis, că nu include.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Aceasta am văzut aici, la punctul 4, apare poziția 4.5, apare dotări. Despre ce dotări este vorba?

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Cum s-a ajuns la suma de 400 și ceva pe metrul pătrat, este oficial?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Deci, numai puțin. La capitolul 4, la poziția 4.5, apare dotări. Despre ce dotări este vorba? în afară de utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită sau nu montaj, mă gândesc că aici, având în vedere specificitatea și destinația clădirii, da, că este vorba de...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ascultați-mă puțin! Ce este important de știut? încă o dată, această construcție are mai multe particularități, este o construcție, așa cum s-a spus de la bun început, o construcție specială.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Exact.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vă dau un singur exemplu. La capitolul 4, cheltuieli pentru investiția de bază, dacă vă uitați la punctul 4.3, vedeți că aici aveți utilaje, echipamente tehnologice care necesită montaj. Aveți 2.184.000 lei, cu tot cu T.V.A., pentru că trebuie să ne uităm la valoarea cu T.V.A., nu avem ce face, așa, în contextul în care aceste utilaje, spre exemplu, nu intră în capitolul dotări. La dotări ai...

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Este poziție distinctă.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Acestea sunt echipamente și vă dau un exemplu, sunt echipamente specifice pentru climatizare, pentru temperaturi scăzute la depozitare marfa, bun, nu pot să le scot... și instalațiile care se fac în vederea acestei construcții, la fel, sunt speciale, nu sunt instalații de tras apa la w.c..

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Da. Am reținut asta.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Acum, dotările la care se face referire în acest deviz general, nu știu, pentru că nu înțeleg nici eu, pentru că m-am uitat aici ca să văd ce înseamnă dotările acestea, poate să ne explice d-na Director.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Aceasta voiam să...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dar o secundă, d-na Director. Noi, ca să înțelegem, noi discutăm despre o construcție care, cu absolut tot, costă 12.592.000 lei. Deci, cu tot cu dotări, cu echipamente speciale, cu tot ceea ce înseamnă sisteme de climatizare, cu tot ceea ce înseamnă, fără să mai luăm în calcul și restul de taxe pe care le plătim, da, dar noi discutăm de o valoare totală, la care aplicăm T.V.A.-ul, de 12.592.000 lei.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: In care am absolut tot, la cheie. Aceasta nu înțeleg sau...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Normal că la cheie. Păi, aceasta vă spun.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Dar vedeți că s-au purtat discuții pe preț de metru pătrat construit, doar construcție, fără dotare. Deci, nu m-am lămurit aici.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: îmi dați voie să vă lămuresc?

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Vă rog!

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Este bună întrebarea d-nei consilier, între timp am aflat că este de meserie, este puțin ostentativă pentru că, haideți că acum o aduc pe terenul dânșii. Ce înseamnă puțin montaj, d-na consilier?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Păi ați scris acolo construcții și montaj...

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Nu.

Spuneți-mi dvs., ca fiind de meserie, ce înseamnă construcții montaj?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Păi eu știu la ce s-au referit domnii în devizul acesta?

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Nu, d-nă.

Lăsați-i pe domnii, domnii au greșit. Spuneți-mi dvs. ce înseamnă...

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Păi cum să spuneți că au greșit?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Am o întrebare. D-na Director, opriți-vă puțin! Haideți să începem altfel. D-na consilier Tudose, înțeleg că sunteți de meserie, sunteți inginer constructor, da?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu sunt inginer constructor.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dar ce sunteți?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Sunt urbanist, dar se întâmplă să lucrez într-o firmă de construcții de vreo 3 ani de zile.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Am înțeles. Deci, sunteți urbanist, dar lucrați într-o firmă de construcții și lucrați pe ce, pe urbanism sau pe proiectare?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu, construcții, devize, situații de lucrări, chestii de genul acesta.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Deci, faceți chestii de genul acesta. Puteți să ne spuneți dacă acest deviz general, plecăm de la primul lucru, este corect întocmit?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Fiecare lucrare și fiecare deviz pe care îl facem..., la fiecare lucrare, am alt fel de deviz. Acum, domnii au făcut un deviz adaptat la...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Haideți, ascultați-mă, pentru că și dvs. cred că ați făcut. Dacă spuneți că lucrați de 3 ani, bănuiesc că ați făcut zeci de devize, care nici unul dintre ele nu arată la fel, dar vă întreb așa, acest deviz general, ca principiu general, este ok întocmit?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Este ok, eu nu contest corectitudinea devizului.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, nu, am vrut să știu dacă dvs., fiind de specialitate, mă rog, cu ghilimelele de rigoare...

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Păi da, dar îmi puneți o întrebare tară ca eu să știu să fac, eu știu dacă au cuprins tot în deviz, dacă nu au cuprins, pentru că nu am verificat partea aceasta, merg pe principiul că o fi corect.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, ca să lămurim și treaba aceasta, un inginer mecanic, când te duci cu mașina la service, se uită, verifică și spune din start, băi, mașina aceasta nu poate să funcționeze pentru că nu are furtunul de la rezervor legat la motor. De ce am făcut această legătură, această explicație? Ca să înțelegem și noi că un deviz general, dacă lipsește ceva din el, se vede cu ochiul liber pentru un specialist. De aceea v-am întrebat. Aveți ceva de comentat? înțeleg că nu. Deci, cu alte cuvinte, devizul general cuprinde tot ceea ce este de cuprins când se face un deviz ofertă, de fapt nu un deviz ofertă, un deviz de lucru. Acum, vă întreb așa, d-na Director v-a întrebat dacă înțelegeți sau știți ce reprezintă punctul care se referă la construcții montaj?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Eu înțeleg în felul următor: uitându-mă mai sus în deviz că au luat din construcții din punctul 4.1 și 4.2 montaj utilaje echipamente tehnologice, deși dacă aduni cele două valori nu-mi dau cât le-au dat lor acolo.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Mai aveți de adunat și amenajarea terenului, cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții și lucrările de construcții de instalații aferente organizării de șantier.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Unde, în cei 9.900.000 lei?

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Da. în cei 9.913.000 lei au inclus punctele 1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1, dacă le adunați pe toate, ceea ce înseamnă în accepțiunea constructorului construcții montaj, rezultă această sumă. Dvs. nu ati adunat ce trebuie. Calculați ce scrie la C+M.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: O să fac o verificare.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: După știința dvs., organizarea de șantier intră în acest capitol?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Dacă ei au considerat că trebuie să facă parte. Eu știu ce au considerat ei la construcții + montaj? Mi se părea un aspect care trebuia detaliat în deviz la construcții + montaj, că au luat în calcul punctele respective.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Este, d-nă. Sub total general scrie C+M, care înseamnă construcții montaj și în paranteză (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1), dacă le adunați vă dau 9.913.000 lei.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Mda...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vedeți cum se încheie discuția aceasta? Cu ”mda...”. D-na consilier Tudose a făcut o afirmație, că se poate construi cu 450 de euro mp. D-na Tudose, vă cer oficial să veniți cu ofertă de 450 de euro plus TVA, TVA-ul nu se ia în calcul pentru această construcție. D-na Tudose, nu vă jucați!

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu, nu mă joc.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vă cer acum, de față cu toată lumea, să veniți cu o ofertă de 450 de euro plus TVA.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu o să încep să fac acum oferte la...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-nă, puteți să faceți, pentru că ați avansat o valoare într-o ședință de consiliu oficială și vă rog să veniți cu o ofertă, treaba dvs. de unde, cu 450 de euro plus TVA pentru această construcție.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Este absurdă solicitarea dvs..

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu cumva este absurdă intervenția dvs.?

9

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu, nu este. Am luat și am calculat separat, am împărțit punctele 4.1 și 4.2, construcții și montaj utilaje, la suprafața desfășurată, că este mai simplu...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dacă tot lucrați în domeniu, nu vă uitați ce scrie la final la total general, să vedeți ce cuprinde sau le luați doar pe cele care vă convin dvs.?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Am luat separat acum, îmi dă 820 de euro pe mp.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: De ce le luați separat? Nu se face așa. Uitați-vă! Suntem toți. Noi, toți, votăm să faceți dvs. cu 450 de euro plus TVA.

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Și în final nu o să voteze, că aceasta este ideea. Puteți să le explicați 3 zile, că ei tot nu o să voteze. Așa s-a întâmplat la fiecare ședință.

9              9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-lor consilieri, d-na consilier Tudose a făcut o ofertă, luați-o în calcul, votați cu 450 de euro plus TVA. Vă solicit public d-na consilier, să veniți cu o ofertă.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Ce să fac? Să vin cu o ofertă pentru proiectul acesta?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Da d-nă, nu râdeți, că la 450 de euro plus TVA facem două.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Am solicitat o lămurire și dvs. mă atacați și spuneți: vino tu și fa un alt deviz. Acesta nu este un răspuns.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dvs. ați calculat greșit și în final ați răspuns ”mda...”, adică v-ați dat seama că ați dat-o de bară...

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Și vă spun acum că am calculat și îmi dă 820 de euro pe mp. Ce am încercat să arăt este faptul că amenajare teren și toate celelalte sunt o parte mică din totalul acela și valoarea construcției 820 de euro pe mp, tot este mult.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Ideea este în felul următor, dacă există o firmă, așa cum spuneți dvs., care să poată să construiască cu 450 de euro, sunt sigur că în urma intervenției de astăzi, va veni la licitație, va licita cu 450 de euro această... și va câștiga și ne vor rămâne bani și pentru altceva.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na consilier, unde lucrați?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Este confidențial.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Sunt curios dacă șefii dvs. știu cam ce viziune aveți dvs. despre povestea aceasta cu lucrările. Cred că nu șiu.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu are relevanță. Faceți niște atacuri la persoană care nu au nici o legătură cu subiectul.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Noi vrem să construim cu 450 de euro plus TVA.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Și eu v-am solicitat să-mi lămuriți costul. 9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: V-am lămurit.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu este normal să mă trimeți în piață, să-mi spuneți că șefii mei...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Șefii dvs. habar nu au că sunteți de pe altă lume, nu înțelegeți realitatea.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Vi se pare normal să mă jigniți?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dvs. nu ne jigniți pe noi când ne mintiti cu 450 de euro? 9   9

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu v-am mințit, v-am spus care este prețul mediu în piață pentru execuția unei construcții.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: De unde aveți..., trimiteți-mi acum pe grup...

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Dar dvs. de unde aveți când ați spus că prețul variază între 450 și 3000 de euro, aveți vreo dovadă, vreun act?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Din același loc de unde ați găsit dvs..

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: De unde?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Spuneți-ne unde ați găsit dvs. si ...

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Și atunci ar trebui să încep să vă jignesc și eu în același fel în care o faceți dvs.?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dvs. să mă jigniți pe mine trebuie să aveți capaciatatea să faceți lucrul acesta. Sunteți la un nivel intelectual la care nu vă permiteți să mă jigniți pe mine pentru că nu puteți.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Dl Primar, ce am încercat să vă spun este că nu este normal să jignești.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu putem să construim cu 450 de euro, cu vrăjeala aceea pe care ați avut-o la începutul intervenției.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu este vrăjeală și vă rog frumos..., eu, când vorbesc, când am ceva de obiectat, nu am folosit cuvinte de genul vrăjeală, de pe altă lume, eu îmi aleg cuvintele și vorbesc frumos.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Când v-am spus dvs. că prețul variază în funcție de tipologia construcției, poate fi, habar nu am, eu nu am văzut 450 de euro nicăieri în lumea aceasta, ce spuneți dvs. și 3000- 4000 de euro, în funcție de complexitatea construcției, dvs. ați spus: nu, domne', este 450 de euro. V-am dat exemplu cinematograful Favorit și vă întreb încă o dată, dați-ne și nouă locul de unde ați obținut acel preț mediu.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Există prețuri medii în piață, cum există un preț mediu în piață pe mp de vânzare a unui apartament...

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: 450 de euro nu se poate încadra nici la minim.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: 450 - 550 de euro este un preț decent.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Când se va scoate la licitație acest obiectiv, firma la care lucrează d-na Tudose, cu prețul decent de 550 de euro pentru Banca de Alimente, se va prezenta și va câștiga licitația.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Este o obligație?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Este o rugăminte din partea noastră.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: V-am solicitat să mă lămuriți de ce costă atât. Nu m-ați lămurit. Am obținut doar atacuri.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Pentru că o altă d-nă Tudose, care lucrează la o firmă specializată, a făcut un deviz care este fundamentat pe prețul de cost al...

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: De ce nu ni s-a prezentat și nouă devizul complet?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Devizul complet nu face parte din discuția noastră, acela face parte din proiect, puteți veni aici sau la D.G.A.S.P.C. să-1 studiați, dar până atunci, dvs., în calitate de întocmitoare de devize la o firmă privată, transmiteți șefului dvs. să vină să participe la licitație cu 550 de euro pe mp.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Vă rog frumos să încetați cu astfel de atacuri, că nu își au rostul.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ce fel de atacuri? Vă deranjează că sunteți întocmitoare de devize la o firmă privată? Veniți la licitație. Este ceva greșit că facem publicitate și cerem să facem licitație?

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu știu, nu ar fi un conflict de interese?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu știu.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dacă nu mai sunt alte întrebări, discuții... Nu mai sunt alte întrebări.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 5 abțineri (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu).

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Fășie nu s-a abținut.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu, nu mă abțin. Cred că am înțeles corect că acest preț include toate dotările, nu m-a lămurit nimeni cu subiect și predicat, explicit, dacă prețul mediu pe piață..., eu am reținut că acela este fără dotări, mai ales că avem o construcție specială cu o dotare anume. Eu înțeleg că prețul care rezultă de aici include absolut toate dotările.

D-na Tudose Elena Cristina, consilier local: Nu d-na Fășie nu include toate dotările.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu m-am lămurit cu acest aspect. Atunci, de ce figurează la capitolul 4? Nu este luat în calcul?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-na Fășie, luați totalul și împărțiți la total general.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Spuneți-mi dacă sunt în eroare. Nu include dotare și utilajele?

D-na Stan Gabriela, consilier local: D-le președinte, suntem în procedură de vot.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Stimați colegi! In continuare se încearcă inducerea în eroare a unor colegi, care sunt de bună credință și răspunsul este așa: d-na consilier Fășie, în deviz și cu aceasta să fie foarte clar, suntem în procedură de vot. Prețul prezentat în devizul general prezintă o valoare maximală care va fundamenta la baza licitației, de regulă, și din experiența pe care noi o avem, ofertele vor fi sub acest preț, Dar să vă răspund la întrebarea dvs., având în față acest deviz, totalul general al construcției, cu tot cu dotările speciale, este de 9. 313.031.

Dl Manole Mihai Cosmin, consilier local: D-le Primar, haideți să rezolvăm problemele tehnice și după aceea să continuăm ședința.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu știu ce probleme tehnice să rezolvăm. Nu se aude? Nu mă auziți?

Deci, aveți devizul în care aveți totalul general prezentat și valoarea T.V.A.-ului, aceste valori cuprind absolut toate elementele care formează această investiție. De la aceste valori, în funcție de cei care participă și mă gândesc că vin cei de la firma d-nei Tudose cu 550 de euro, o să construim, probabil, la un preț mai mic. Abia aștept și mă rog la Dumnezeu să vină firma cu 550 de euro și să construiască.

Eram în procedură de vot. îmi cer scuze!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-na conilier! Mulțumesc d-le Primar!

D-na consilier Fășie votul dvs.?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Doream concluzia. Este foarte important.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: V-a transmis dl Primar. Spuneți-mi votul dvs..

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Acest preț care rezultă pe metrul pătrat din deviz include absolut toate dotările?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Exact aceasta v-a spus și


dl Primar.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Eu aceasta înțeleg din acest deviz. Pentru că unii spun că nu, alții spun că da, iar devizul din față îmi arată că la capitolul 4 sunt incluse dotările, utilajele, montajul. Nu înțeleg.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Aveți un total general în proiect, d-na consilier.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Am înțeles.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Acela este. La totalul general sunt incluse toate punctele care sunt la începutul proiectului.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Și de aici rezultă acest preț pe metrul pătrat de 900, 1000, 800 și...sau cât Dumnezeu este, care include dotările, în timp ce acel 450-500 nu include.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, d-na Fășie.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Da, d-na consilier, aveți dreptate!

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Vreau să-mi clarific, să fiu în cunoștință de cauză. In timp ce prețul mediu de 450-500 înțeleg că se referă la construcție, Iară dotare.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Aceasta a estimat d-na consilier Tudose.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Vreau să clarific acest aspect pentru că este foarte important să votăm în cunoștință de cauză. Nu sunt pe deplin edificată asupra anumitor nuanțe, dar concluzia mea este că acest preț general include absolut tot.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: La prețul final, da. La totalul general sunt incluse toate dotările.

Votul dvs. este?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Prețul final pe metrul construit, este?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: împărți-ți d-na consilier.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu, nu este un răspuns. Acum în urma discuțiilor cu dvs. ați înțeles că acel preț de 900 cât Dumnezeu este exact de euro pe metrul pătrat include toate dotările?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Nu am stat să transform în euro..., eu mă raportez la moneda României.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Ați înțeles că acest preț include absolut toate dotările și utilajele? Oricare ar fi el, prețul?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Da. D-na consilier, am discutat pe tot parcursul acestor discuții că la prețul total al devizului include absolut tot.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Unde scrie total general.

Votul dvs., suntem în procedură de vot.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Am înțeles, dar este un proiect important...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Păi tocmai, s-a discutat timp de o oră și ceva pe tema acestui proiect, spuneți votul că nu am înțeles. Sunteți la abținere sau nu? Doamna consilier votul dvs.?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Mă auziți? Eu sunt pentru.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Abțineri? 5 abțineri (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? 5 abțineri (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 17 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE CREȘA ÎNGERAȘII”, cod SMIS 124789 și a cheltuielilor legate de proiect.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, Anexa au fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 3 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 99/24.05.2018 privind aprobarea Programului local m uit ianual de investiții în scopul regenerării urbane a Sectorului 6 al Municipiului București, în perioada 2018 - 2020.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 4 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. Sector 6 nr. 100/24.05.2018 în sensul majorării cu până la 35.000.000 lei a împrumutului în valoare de până la 150.000.000 lei contractat de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6.

Discuții pe baza acestui proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose). Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Nu sunt. Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 5 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și a Direcției Generale Investiții să realizeze în comun cu Administrația Străzilor București, lucrări de interes public local pe străzile administrate de aceasta, aflate pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 6, conform Protocolului din Anexa la prezenta hotărâre.

Discuții? Nu sunt.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 9 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Tudose, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Un vot împotrivă (dl Tudose). Abțineri? 8 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

DI Pană Traian, președinte de ședință: Dl Primar vrea să vă adreseze ceva înainte de încheierea ședinței.

5                9

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Aș vrea să vă adresez două întrebări care cred că interesează pe toată lumea.

DI Nae Valentin Marian, consilier local: D-le Primar, pot să vă întreb și eu ceva? Să înțeleg că Grupurile P.N.L. și U.S.R. nu vor nimic benefic în sector, nu vor să dezvoltăm nimic, în ultimile ședințe...

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-le consilier, la întrebarea pe care ați pus-o cred că ați primit răspunsul în cadrul ședinței care s-a derulat.

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Ați stat și ați explicat o oră pe niște subiecte care nu sunt reale, pe 450 de euro metrul pătrat, nu știu ce poți să construiești.

9

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Consilierii P.N.L. s-au abținut s-au au fost împotrivă? Haideți să-1 ascultăm pe dl Primar ce are să ne spună și să terminăm cu lucrurile acestea că nu îsi au rostul.

9

Dl Simion Adrian, consilier local: Este păcat să generalizăm.

Dl Gabriel Mu tiu, Primarul Sectorului 6: Am două teme pe care vreau să le supun atenției, ambele au legătură cu ceea ce se întâmplă cu situația actuală, dar și cu data de 14 mai când se presupune că măsurile vor fi relaxate.

Știți foarte bine că noi în această perioadă am făcut ample acțiuni de dezinfectare a scărilor blocurilor de locuințe, deja suntem la a treia trecere prin scările de bloc făcând această dezinfecție până acum de trei ori, însă întrebarea care se pune este, ce facem după data de 14 mai? Având în vedere că lucrurile se relaxează, noi trebuie să ne gândim că afluxul de persoane pe care îl vom avea pe străzile publice, inclusiv activitatea pietonală care se va desfășura în scările de bloc, va fi mai mare. Vreau să discutăm împreună, să vedem exact ce trebuie făcut, care este părerea dvs., pentru că știți foarte bine, această activitate are impact foarte mare asupra populației. Nu vă ascund faptul că foarte mulți locuitori ai Sectorului 6 ne solicită să-i sprijinim. De ce? Este de la sine înțeles, veniturile au scăzut foarte mult, noi am dat asociațiilor de proprietari sticle cu dezinfectant pentru spălatul scărilor, am montat acele dispensere pentru dezinfectant de mâini, care apropo', colegii de la U.S.R., înainte să vă mai lansați în acuzații, aveți decența să aveți puțintică răbdare, că nu s-a defectat nici unul, ca drept dovadă că, după o lună și jumătate, nu avem probleme cu ele, dar sunt subiecte care ar trebui și dvs., în calitate de consilieri locali, să vă dați cu părerea.

Prima temă este cea legată de dezinfectarea scărilor și cea de-a doua se referă la umplerea dispenserelor din scările de bloc, unde deja, la fel, noi tot umplem, dar am decis ca umplerea lor să se facă nu mai devreme de 7 zile, nu mai devreme de o săptămână, tocmai ca să nu existe tentația de a descărca dispenserul în pahare și dusă în casă soluția. Trebuie să luăm în calcul că sunt operațiuni pe care noi, acum de exemplu, o facem cu personalul din primărie și descentralizate (angajații primăriei și angajații de prin creșe).

Sunt două teme la care vă rog să vă dați cu părerea, este o discuție cât se poate de liberă. Dacă întrebăm oamenii din sector, majoritatea, cam 80%, vor spune să facem în continuare. Noi trebuie să luăm în calcul că avem niște costuri pe care trebuie să le suportăm, dar în același timp trebuie să ne gândim la efectele benefice pe care le oferă acele activități celor care trăiesc în această comunitate. Nu știu cât de mult sau ce efect mare are dezinfecția scărilor pentru că nu sunt de specialitate. Eu știu că mi s-a cerut să facem dezinfecție, facem dezinfecție. Noi am calculat că perioada aceea de autoizolare este de 14 zile, am luat și noi decizia să facem o dată la 14 zile, dar dacă ieșim din starea de urgență, vom avea alte cheltuieli cu asigurarea măștilor, mănușilor, dezinfectarea în fiecare zi a claselor, acolo unde avem clase terminale, avem peste 70% din unitățile de învățământ din sector, deci, vom avea costuri suplimentare cu asigurarea acestor echipamente, vom avea costuri suplimentare cu achiziționarea, sper eu, aici aș dori să ne explice dl Inspector școlar cum și ce înseamnă asigurarea de echipamente tehnice pentru educația on line pentru copiii din medii defavorizate, avem și noi în Sectorul 6 peste 1000 de copii care provin din familii devaforizate, iarăși avem cheltuieli suplimentare, căutăm soluții pentru a asigura accesul la internet la prețuri cât se poate de mici pentru că nimeni nu vine să îți dea ceva gratis, chiar dacă suntem într-o perioadă de pandemie, știți foarte bine că prețurile la anumite produse sau triplat, au crescut de 4 -5 ori și nu ai cum să te plângi că nu te bagă nimeni în seamă. Vreau să știu care este părerea dvs. vis-a-vis de aceste două elemente pe care le-am indicat.

Dezinfecția și umplerea dispenserelor cu soluție dezinfectantă, dispensere care sunt montate la scările de bloc din Sectorul 6. Vreau intervenție pe rând, în ordine alfabetică.

D-na Al Tawayah Angelica, consilier local: Nu-i văd rostul.

Dl Bordei Nicolaie, consilier local: Da, eu sunt pentru continuare.

D-na Butacu Simona Valentina, consilier local: Sunt pentru continuarea acestei măsuri.

Dl Coșcodarn Iulian Mihai, consilier local: Sunt pentru continuarea acestei măsuri.

Dl Ciontii Gheorghe, consilier local: Sunt pentru continuarea acestei măsuri.

D-na Gaspar Florentina, consilier local: Cred că este necesar să continuie.

Dl lacob Emanuel, consilier local: Cu siguranță ar trebui continuate aceste măsuri.

D-na Mitran Georgeta, consilier local: Nu am nimic împotrivă cu continuarea operațiunii.

Dl Nae Valentin Marian, consilier local: Chiar avem nevoie să mergem în continuare.

Dl Pană Traian, consilier local: Eu sunt de acord, dar era bine să se vină cu o soluție și pentru cei care locuiesc la casă.

Dl Petcu Sorin, consilier local: Sunt de acord.

Dl Simion Adrian, consilier local: Da d-le Primar, am înțeles că anumite dispensere au cedat chiar din prima zi, altele nu. Consider că ar fi un lucru bun.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ideea stă în felul următor, avem sub 3% din dispensere care au fost vandalizate iar acolo unde au fost vandalizate nu am mai montat alte dispensere.

D-na Stan Gabriela, consilier local: Consider că este un lucru bun.

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: Buna ziua, punctul meu de vedere este acela că ar trebui să continuăm aceste măsuri.

DI Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Vreau să spun că dacă cineva crede că lucrurile vor fi mai simple se înșeală, trebuie să luăm măsuri mai dure. Da, trebuie să continuăm.

Dl Tudose Călin lonescu, consilier local: Buna ziua! Cred că orice măsură este bună și indiferent ce va zice orice fel de ordonanță, așa că nu văd care ar fi problema să continuie acest program.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Pentru dispensere aș continua, pentru dezinfecția scărilor aș merge un pic mai targhetat acolo unde sunt probleme.

Dl Vîlceanu Mihai-Eduard, consilier local: Este clar că este de datoria noastră să luăm măsuri de prevenție, deci, sunt de acord.

Dl Gabriel Mu tu, Primarul Sectorului 6: Vă mulțumesc pentru răspunsurile la întrebări!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-le Primar, mulțumesc, d-lor consilier! Declar ședința închisă și vă doresc o după amiază plăcută! La revedere!

Verificat: Alexe Georgiana Daniela

Redactat: Iscoviciu Micuța

Radu Narcisa Aura Udrea Cristina

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primărie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6