Proces verbal din 07.09.2020

Proces verbal al sedintei ordinare din data de 07.09.2020

® SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Sector 6 din data de 07.09.2020

Lucrările ședinței au început la orele 12:00 și s-au desfășurat on-line prin aplicația ZOOM.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6 al Municipiului București și dl Pană Traian, consilier local - președinte de ședință, au fost prezenți în sediul Primăriei Sectorului 6, asigurându-se astfel prezidiul fizic și on-line.

In deschiderea lucrărilor ședinței, s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți 22 de consilieri locali, din 22 de consilieri locali în funcție.

Convocarea membrilor Consiliului Local Sector 6 s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (3) lit. b) și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și locul desfășurării acesteia.

Dispoziția nr. 1 105/01.09.2020 a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6, pe site-ul instituției și în ziarele Libertatea și România Liberă, în termenul prevăzut de lege.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Sunt prezenți 22 de consilieri în mediul online, din 22 de consilieri în funcție. D-le președinte, aveți cuvântul!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-le Secretar! Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 1105/01.09.2020 și a fost publicată în ziarele Libertatea și România Liberă din data de 02.09.2020.

Avem la dosar o informare depusă de către responsabilul pentru relația cu societatea civilă prin care ne informează că față de proiectele propuse pe ordinea de zi și pe site-ul instituției Primăriei Sectorului 6, de la societatea civilă nu au fost primite propuneri, sugestii sau recomandări pentru amendarea acestor proiecte.

Dacă aveți discuții pentru ordinea de zi? Nu sunt.

Vă supun la vot ordinea de zi nr. 1 105/01.09.2020. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Dau cuvântul d-lui Secretar.

DI Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Doamnelor și domnilor consilieri, avem de aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20.08.2020. Vă supun la vot procesul verbal. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, procesul verbal al ședinței a fost aprobat.

D-le președinte, aveți cuvântul!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Secretar!

Punctul nr. 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Discuții? 9

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: D-le președinte, am și eu de făcut câteva amendamente.

DI Pană Traian, președinte de ședință: Vă ascultăm.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Bun.

Având în vedere Ordinul Comun 5847/1494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV2, publicat în data de 04.09.2020, prin care se impun măsuri esențiale pentru atingerea scopului reprezentat de prevenirea pe cât posibil a îmbolnăvirii, este necesară montarea de separatoare pentru bănci în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă și purtarea obligatorie a măștilor. In acest sens, se impune suplimentarea bugetului Administrației Școlilor Sector 6 pe capitolul 65.02, cu suma de 3.500.000 lei pentru achiziția de separatoare pentru bănci și măști textile pentru toți elevii, cât și pentru personalul didactic, nedidactic si auxiliar. Acesta este amendamentul nr. 1.

Amendamentul nr. 2: Se diminuează cu suma de 3.000 mii lei la capitolul 74.02 "Salubrizare" la titlul 20 "Bunuri și servicii" și se suplimentează capitolul 67.02 "Cultura, recreere și religie", pe titlul 20 "Bunuri și servicii" pentru curățenia și întreținerea parcurilor și a spațiilor verzi din sector. Acesta este amendamentul numărul 2 și acum, un amendament pe care noi nu l-am încadrat, să-l încadreze dl Director, și anume, acordarea unei sume în valoare de 15 mii de euro, pentru un elev din cadrul Colegiului Național "Elena Cuza" București, domnișoara Sara Nukina, care este bolnavă și are nevoie de tratament de specialiate în străinătate din bugetul Primăriei Sectorului 6 și îl rog pe dl Director Economic să-l încadreze la aliniatul corespunzător din buget.

Dl Gabriel Mutii, Primarul Sectorului 6: D-le Viceprimar, îmi cer scuze! As vrea să dau citire scrisorii care a fost trimisă de către Conducerea Colegiul Național "Elena Cuza" București, către Primăria Sectorului 6 și cred că este obligatoriu ca toți consilierii locali să cunoască motivele și ceea ce se cere în această scrisoare. Nu durează decât 2 minute.

Scrisoare deschisă

„Conducerea Colegiului Național "Elena Cuza", împreună cu profesorii și elevii școlii, vă supune atenției cazul SAREI NUKINA, elevă în clasa a X-a, profil pedagogic, specializarea învățător-educatoare.

Sara este o elevă premiantă, cu rezultate de excepție, un copil talentat, cu numeroase premii la concursuri muzicale, cu medalii la competiții sportive, implicată în activități de voluntariat și umanitare, cântă în corul Patriarhiei.

Diagnosticată cu formațiune tumorală pe trunchiul cerebral, Sara este internată la o clinică din Viena unde este supusă unor tratamente și intervenții chirurgicale care presupun costuri ce depășesc posibilitățile financiare ale familiei.

Un copil care a dăruit atât de mult oamenilor merită ajutorul și susținerea comunității în care se formează.

Pentru salvarea vieții Sarei este o mobilizare impresionantă de strângere de fonduri în care dorim să se implice și Primăria, Consiliul Local al Sectorului 6, prin acordarea sumei de 15.000 euro care ar completa costurile intervenției chirurgicale și a tratamentelor necesare.

Cu încredere că Primăria Sectorului 6 va sprijini comunitatea școlară așa cum a realizat-o în mod constant, vă asigurăm de aleasa noastră considerație.

Să o ajutăm pe Sara să își îndeplinească visul de a deveni învățătoare!

Cu deosebit respect, Director Prof. Carmen Tica”.

Am dat citire acestei scrisori ca să știți exact despre ce este vorba.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! Mai sunt alte amendamente sau discuții pe baza acestui proiect? Dacă nu mai sunt, vă supun la vot primul amendament adus de către dl Viceprimar. Voturi împotrivă? Nu sunt. Abțineri? 7 abțineri (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, primul amendamentul a fost aprobat.

Dl Tomescu Constantin, Vicepriniarul Sectorului 6: D-le președinte, vreau să fac și eu un comentariu.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da, dl Viceprimar!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Aș vrea să-i întreb pe colegii de la U.S.R. dacă știu la ce s-au abținut.., adică știți că v-ați abținut de la a le da copiilor posibilitatea să nu se infecteze cu acest virus nenorocit care ne afectează viața tuturor?

Dl Frumușelu Constantin Mugurel, consilier local: Au fost trimise aceste amendamente pe e-mail, studiate sau dvs. ne citiți după o foaie? Cum facem aici? Trimiteți concret. Ascultați-mă un pic, citiți după o foaie în fața unui ecran? Faceți ceva profesionist, nu așa...

Dl Pană Traian, președinte de ședință: V-aș ruga să vă prezentați când interveniți, domnilor consilieri.

Dl Frumușelii Constantin Mugurel, consilier local: Frumușelu Mugurel sunt.

Dl Tomescu Constantin, Vicepriniarul Sectorului 6: D-le Frumușelu, exact, am citit, dar ceea ce ar trebui să știți dvs. este că acum o zi am primit instrucțiunile de la Guvern cum ar trebui să facem, doar ca să știți așa pentru dvs. la ce vă abțineți, dacă vă abțineți.

Dl Frumușelu Constantin Mugurel, consilier local: Eu vă spun în felul următor, pentru ședințele care sunt importante se pot face și luni, și marți, oricând este nevoie, dar nu așa. Dacă așa vreți să faceți administrație, nu aveți decât.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-le Viceprimar! Opriți-vă puțin ca să-l lămuresc pe dl Frumușelu care știe să facă administrație doar din apartament.

Ideea stă în felul următor: noi am primit instrucțiunile pentru ceea ce avem de făcut ieri, dacă dvs. credeți că noi mai avem timp să facem ședință, luni, marți, ca să facem 15 mii de separatoare, vă înșelați amarnic d-le care știți să faceți administrație din apartamentul propriu. Acesta este motivul pentru care există logica amendamentelor. Dacă aveți întrebări le puteți pune, d-le care știți să faceți administrație. Puteți să puneți întrebări, să vă lămuriți și să votați în cunoștință de cauză, nu să vă bateți joc de copii cu abțineri pentru că oricum a trecut, dar ca să veniți să spuneți că domne', păi..., pentru proiectele importante. Păi cereți Guvernului ca să dea din timp, nu să faceți mișto de noi în ședințele de consiliu local, d-le care știți să faceți administrație din apartament, că altceva nu știți să faceți, decât să votați împotrivă sau să vă abțineți atunci când copiii, când oamenii din Sectorul 6 au nevoie de sprijinul nostru. Nu vă este jenă să spuneți că dacă este important să facem ședință săptămâna viitoare? Păi când vreți să mai facem acele separatoare, că nu se fac din apartamentul lui Frumușelu. Sau poate aveți dvs. inelul lui Arabela și nu știu eu, d-le care știți să faceți administrație.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! Mulțumesc, d-le consilier! Am înțeles! Deci, Grupul U.S.R. s-a abținut și P.N.L.-ul, doi consilieri, fără d-na Gaspar.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Se pare că d-na Gaspar nu ne aude.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Culmea este că dl Inspector școlar municipal, se abține la ceea ce trebuie să facem, adică exact la ce ne dau dânșii să facem, adică, este culmea ipocriziei, d-le Inspector. Cum d-le să te abții când Guvernul pe care îl reprezentări vine și ne cere să facem separatoare? Domne', în ce țară trăim? Suntem normali la cap?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-le Primar, cred că nici nu a știut ce votează.

Vă supun la vot al doilea amendament. Voturi împotrivă? Abțineri?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dacă nu trece acest amendament nu o să putem deschide parcurile din sectorul 6, ca să știți.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Locurile de joacă.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Câte abțineri avem? Să înțeleg că Grupul U.S.R. se abține pentru deschiderea parcurilor?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ascultă-mă o secundă, și dl Pușcaș s-a abținut, treci mai departe, nu are rost.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Sunt 7 abțineri. 9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: 7 abțineri (dl Frumușelu, d-na Mitran, dl Manole, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu).

Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

Al treilea amendament. D-le Viceprimar, v-aș ruga să le mai spuneți colegilor ce votează acum.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: La punctul nr. 3 este acordarea unui sprijin financiar în valoare de 15.000 euro, echivalentul în lei, care acum nu știu, îl trimitem la Elena Cuza sau trimitem în contul domnișoarei. 9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc!

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-le Viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri, sprijinul financiar se virează în contul domnișoarei care solicită acest sprijin, nu există altă entitate, nu facem greșeli de genul acesta. Suma se virează în contul declarat ca fiind pentru colectarea ajutoarelor primite în acest sens, ca să înțelegeți cum votați, domnilor care faceți administrație din casă, pentru viața unei copile de la Școala Elena Cuza. Votați!

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! Vă supun la vot al treilea amendament. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, amendamentul a fost aprobat.

Vă supun la vot Anexele proiectului cu amendamentele aduse. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri (dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu).

Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu cu modificarea articolelor, așa cum a fost amendat. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri (dl Frumușelu, d-na Mitran, dl Manole, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 3: Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 1: str. Ghirlandei, str. Dezrobirii, bd. Uverturii, str. Apusului (fără străzile cu nume) ”, în Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții? Nu sunt discuții. 9                                                                  9

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri (dl Frumușelu, d-na Mitran, dl Manole, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, Anexa au fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri (dl Frumușelu, d-na Mitran, dl Manole, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 4: Proiect de hotărâre privind reactualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivului de investiții “Modernizare sistem rutier alei fără denumire, între blocuri, zona 4: str. Orșova, șos. Virtuții, bd. Uverturii, str. Dreptății (fără străzile cu nume) ”, în Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 5: Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la proiect ,, Consolidarea și modernizarea Școlii Gimnaziale Nr. 169" din Str. Pașcani, Nr. 2, Sector 6, București.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Ultimul punct de pe ordinea de zi: întrebări și interpelări.

Dl Gabriel Mutii, Primarul Sectorului 6: Am eu o întrebare pe care vreau să o adresez d-lui Inspector. D-le Inspector, spuneți-mi și mie ce s-ar fi întâmplat dacă astăzi în Consiliul Local Sector 6 nu am fi putut aproba finanțarea măsurilor de siguranță pe care Ministerul Educației și Inspectoratul Școlar le cer pentru începerea anului școlar, pentru că sunteți implicat și vă întreb în calitate și de profesor și de Director, dar și de coordonator al activității școlare la nivelul Municipiului București. Vreau să-mi spuneți ce s-ar fi întâmplat, asigurați dvs., Inspectoratul? Pentru că dacă lucrurile stau așa, putem să decidem acum împreună pentru că tot suntem toți, să decidem că le asigurați dvs. din fondurile pe care le aveți, nu știu de unde, și separatoarele, și tabletele, și laptop-urile, și camerele web, și măștile, tot. Vreau să îmi spuneți ce s-ar fi întâmplat, vă rog mult de tot, să știm cu totii, suntem on-line si toată lumea care este interesată de administrație si de ceea ce se întâmplă în sectorul acesta și ne privesc, haideți să vedem ce ne răspundeți dvs. vis-a-vis de această întrebare, vă rog mult de tot!

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu s-ar fi întâmplat nimic, d-le Primar. Ați avut grijă să vă asigurați majoritatea.

Dl Gabriel Mutii, Primarul Sectorului 6: Aaa, am înțeles! Deci, nu s-ar fi întâmplat nimic pentru că dvs. erați sigur că aceste proiecte vor trece în consiliul local. Deci, tratați problematica copiilor din Sectorul 6 doar într-o cheie politică.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Eu vă sfătuiesc să nu mai continuați pentru că putem face și noi comentarii răutăcioase să știți.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-le Director, d-le Inspector, eu vă întreb la modul cel mai sincer, de ce tratați problemele acestea într-o cheie politică? Pentru că sunteți cei care ne cereți să facem.

DI Pușcaș Ionel, consilier local: Foarte bine.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Adică mă trimiteți la piață cu 10 lei în buzunar să cumpăr un kilogram de roșii și când ajung la piață vorbiți cu vânzătorul de roșii că de fapt kilogramul de roșii este 20 lei sau că de fapt nu mai sunt roșii. Deci, d-le Inspector, repet, dvs. nu sunteți un oarecare în logica aceasta a educației din București, sunteți Inspectorul General al Municipiului București. Spuneți-mi și mie, cum adică nu s-ar fi întâmplat nimic, vă bazați pe faptul că m-am asigurat eu de majoritate?

D-le Inspector, sincer, pe cuvântul meu de onoare, am crezut că puteți depăși acest mod de a trata problemele sectorului, sunteți într-o stare de ipocrizie maximă, tot timpul faceți la fel și nu mă refer numai la dvs., este păcat pentru că sunteți un om care veniți din sistemul educațional, știți exact cu ce ne confruntăm, știți exact ce nevoi avem și în continuare vă comportați ca un politician care pur și simplu uită de unde a plecat și ce reprezintă.

Mulțumesc mult de tot! 5

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Da. Mulțumesc, d-le Primar! Mulțumesc, d-le consilier! Dacă mai sunt alte întrebări, interpelări? Dacă nu sunt, vă doresc o după-amiază plăcută și declar ședința închisă! Numai bine!

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Verificat: Udrea Cristina Redactat: Iscoviciu Micuța Radu Nareiza Aura