Proces verbal din 02.04.2020

Proces verbal al sedintei extraordinare din date de 02.04.2020

Vrrr^n>S


r SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

PROCES VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Sector 6 din data de 02.04.2020

Lucrările ședinței au început la orele 12:00 și s-au desfășurat online prin aplicația ZOOM.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6 al Municipiului București, dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6 al Municipiului București și dl Pană Traian, consilier local - președinte de ședință au fost prezenți în sediul Primăriei Sectorului 6, asigurându-se astfel prezidiul fizic și online.

în deschiderea lucrărilor ședinței, s-a făcut apel audio și video și au fost prezenți 22 de consilieri locali, din 23 de consilieri locali în funcție, dl Tudose Călin fiind absent.

Convocarea membrilor Consiliului Local Sector 6 s-a făcut în scris, conform prevederilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a) și alin. (4), art. 154 alin. (1), art. 155 alin. (3) lit. b) și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, invitația la ședință precizând data, ora și modul desfășurării acesteia.

Dispoziția nr. 660/31.03.2020 a fost adusă la cunoștința publică prin afișare la avizierul Primăriei Sectorului 6 și pe site-ul instituției.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: Sunt prezenți 22 de consilieri în mediul online.

Doamnelor și domnilor consilieri, am rugămintea ca înaintea discutării ordinii de zi, întrucât situația urgenței în care ne aflăm astăzi nu a permis întrunirea dvs. în cadrul comisiilor de specialitate, aș ruga Comisia nr. 1 de Buget, Finanțe să dea un vot pe cele două proiecte de hotărâre care nu au avizul comisiei, respectiv pe proiectul de rectificare buget și pe proiectul de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6. Aici avem avizele deja completate și am rugămintea ca membrii comisiei, adică dl Manole, d-na Stan, dl Coșcodaru și dl Tomescu să dea un vot pentru aceste avize.

Primul este proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020. Dl Manole?

Dl Manole Mihai Cosmin, consilier local: Abținere.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: îmi cer scuze, d-le Secretar, înainte de a vă manifesta votul, vreau să vă aduc la cunoștință că rectificarea bugetară se referă la alocarea sumelor necesare comitetului pentru situații de urgență. Deci, aș vrea ca dvs., având în vedere că sunt sumele cerute de Comitetul pentru Situații de Urgență Sector 6, dacă votați prin abținere sau vot împotrivă, vă rog să și menționați de ce, pentru că dacă noi suntem în imposibilitate să asigurăm fondurile pentru activitățile necesare combaterii răspândirii virusului, deja intrăm într-o altă logică și s-ar putea să avem probleme destul de grave. Țineți cont de faptul că, repet, această rectificare bugetară se referă la solicitarea comitetului pentru situații de urgență pentru suplimentarea fondurilor necesare combaterii COVID-19. Ca să știm despre ce discutăm.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Primar, vreau să adaug și eu ceva, nu numai că este solicitarea Comitetului pentru situații de urgență a Sectorului 6, dar sunt și Ordonanțele Militare nr. 1,2, 3 și 4 care ne-au impus.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Este bine că sunteți și dvs. prezent, pentru că mă completați. Am rugămintea ca fiecare consilier, dacă votează împotrivă sau se abține, să menționeze de ce.

Dl Spiridon Demirel, Secretarul General al Sectorului 6: Pentru proiectul de buget. Dl Manole cum votați?

Dl Manole Mihai Cosmin, consilier local: Abținere.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vă rog să menționați de ce. Aici nu este un moft al nostru politic, este o obligație legală.

Dl Manole Mihai Cosmin, consilier local: Sunt niște amendamente pe acest proiect pe care o să le facă grupul de consilieri.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: Dl Coscodaru?

Dl Coșcodaru Iulian Mihai, consilier local: Am studiat proiectul și sunt pentru.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: D-na Stan?

D-na Stan Gabriela, consilier local: Pentru.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: Dl Tomescu?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Pentru. Pentru o viață normală în sectorul 6 și pentru sănătatea cetățenilor sectorului 6.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: Avem 3 voturi pentru și o abținere pentru rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Am să vă rog aceeași procedură și pentru proiectul privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență. Dl Manole?

Dl Manole Mihai Cosmin, consilier local: Abținere.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: Dl Coscodaru?

9

Dl Coscodaru Iulian Mihai, consilier local: Pentru.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: D-na Stan?

D-na Stan Gabriela, consilier local: Pentru.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: Dl Tomescu?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Pentru.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: Sunt 3 voturi pentru și o abținere.

D-le președinte acum putem intra pe dezbaterea ordinii de zi.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 660/31.03.2020. Având în vedere ca este ședință extraordinară, nu putem aduce proiecte suplimentare pe ordinea de zi și nici discuții sau interpelări.

Vă supun la vot ordinea de zi. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2020.

Discuții?

9

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Aș avea niște observații pe marginea acestui proiect. în raportul de specialitate am găsit: "aprobarea rectificării Bugetului consolidat al Sectorului 6, de către Consiliul Local Sector 6 prin majorarea Fondului de rezervă bugetară cu suma de 10.000 mii lei repartizată pe cheltuieli, după cum urmează:...’’. Cred că aveți toți această listă. Din calculele pe care le-am făcut, această sumă nu este 10.000. mii lei, este mai mult. Sumele 3.200 mii lei, 500 mii lei, 100 mii lei, 200 mii lei, 4.000 mii lei, 5.000 mii lei și 2.000 lei, dau mai mult.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 urmează să achiziționeze un număr de 1.000 de teste. Eu am înțeles că testările acestea o să fie făcute de Ministerul Sănătății.

Având în vedere observațiile acestea, votez împotrivă.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dl Primar, aveți cuvântul.

Dl Gabriel Mu tu, Primarul Sectorului 6: D-le consilier Pușcaș, cele 1000 de teste, la care faceți dvs. referire, sunt solicitate de Institutul Național de Boli Infecțioase ”Prof. Matei Balș”, în baza unui protocol pe care l-a semnat la nivelul Bucureștiului, pentru stabilirea nivelului de răspândire a COVID-19 în rândul populației.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Pușcaș, în nota de fundamentare scrie că se suplimentează bugetul cu 10 mii., am avut înainte 5 mii. și am mai pus 10. Dacă adunați cifrele, o să vă dea 15 miL.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu este prezentarea făcută cum trebuie. De ce nu vreți să acceptați că nota de fundamentare nu este făcută corect?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ba este făcută corect, doar că dvs. confundați suplimentarea, cu valoarea unui buget luat de la zero, adică dacă eram în situația în care spuneam: punem la dispoziția Comitetului pentru Situații de Urgență suma de, vă înțelegeam, numai că noi am menționat foarte corect, se suplimentează bugetul. Cu alte cuvinte, la cele 5 mii. deja stabilite, se mai pun încă 10 mii.. Totalul pe care îl dăm către direcțiile implicate este exact cât spune aici 10 mii. plus 5 mii. Sunt 15 miL lei.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Dl Pușcaș, în raportul de specialitate spune așa: "propunem aprobarea rectificării Bugetului consolidat al Sectorului 6, de către Consiliul Local Sector 6 prin majorarea Fondului de rezervă", înainte erau 5 miL plus 10 mii. Este bine așa?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-le Viceprimar, dvs. nu înțelegeți că stați de vorbă cu niște oameni care nu vor binele acestui sector?

D-le Pușcaș, avem două variante în discuția aceasta, ori nu înțelegeți pentru că nu aveți capacitatea, ori vă faceți că nu înțelegeți din rea voință.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Spuneți domne, 5 plus încă 10, ca să înțeleagă lumea. La orice lecturare făcută de orice cetățean de pe pământul acesta, 4

înțelege că 10 nu sunt 15 și 15 nu sunt 10. Puneți să se înțeleagă, pentru că nu este chiar așa. 1 cu 2, nu fac 7.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Ba 1 cu 2, fac 3 și exact aceasta scrie în raportul de specialitate. Să vă fie rușine că aveți un comportament total împotriva oamenilor din sector.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu-i împotriva oamenilor, este o lacună, dl Primar.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu este nici o lacună, lacunele sunt în capul dvs.. Suplimentarea în capul dvs., înseamnă altceva. Este exact cum v-am spus eu.

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Nu este așa, este așa cum vă spun eu. Discuția este inutilă, textul există. Lecturați-1 și vedeți că orice om înțelege că 10, nu este 15.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dacă vreți să facem un test de capacitate, vă demonstrez că sunteți cu 10 clase sub mine, vă rog mult de tot să vă abțineți. 9             9

Dl Pușcaș Ionel, consilier local: Lăsați domne clasele, uitați-vă la text.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dacă mai sunt alte întrebări? D-na Făsie?

9

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Printre documentele invocate ca temei legal la acest proiect este și Hotărârea nr. 8 a Comitetului pentru Situații de Urgență. La art. 3, din această hotărâre, există următorul text: ”se împuternicește D.G.A.S.P.C. Sector 6 în vederea acordării de donații constând în substanțe dezinfectante și materiale de protecție spitalelor din România”. întrebarea era privitoare la această atribuție pe care eu nu am găsit-o la Comitetul Local, de a dispune cu privire la efectuarea de donații prin D.G.A.S.P.C.. Există în Legea nr. 273/2006 o prevedere la art. 3: ”în temeiul principiului solidarității în baza căruia U.A.T.-urile pot face donații între ele, dar numai prin H.C.L.”, deci este ori o neînțelegere a mea ori a altcuiva ori o eroare. Nu cred că D.G.A.S.P.C. poate face donație, constând fie și în materiale de protecție și substanțe dezinfectante, spitalelor din România. Aș vrea o lămurire suplimentară, pentru că donațiile au un regim aparte. Nu am găsit un temei legal prin care Comitetul Local să poată dispune așa ceva. Cine m-ar putea ajuta aici? Și o precizare, grupul U.S.R., prin Liderul de grup, dl Ungureanu, va face un amendament și la procedura de vot, vă rog să începeți cu el, pentru că poziția noastră va fi comună și el poate exprima. Mulțumesc!

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Noi, acum, facem o rectificare bugetară, nu discutăm unde vor ajunge banii. Este adevărat că, probabil, o să sprijinim 5 spitale așa cum a spus dl Primar și în Comitetul pentru Situații de Urgență, dar cu referire la acest punct, noi discutăm de o alocare bugetară.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Atunci, mai concret, d-le Viceprimar. In aplicarea măsurilor dispuse de Comitetul Local, pentru că, practic, noi aceasta facem, aprobăm această rectificare pentru a asigura finanțarea diverselor structuri pentru a putea implementa măsurile pentru situația de criză. Printre aceste măsuri, având acest temei legal invocat atât în raportul de specialitate, cât și în proiect, se vor face aceste donații? Pentru că este invocată această hotărâre si are acest text art. 3. 9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Dl Viceprimar, puteți să-i răspundeți d-nei Fășie?

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Revin la ceea ce v-am spus și mai devreme. Este adevărat, Comitetul Local pentru Situații de Urgență, având în vedere situația cu care se confruntă România astăzi, nu numai sectorul 6 și pentru a nu ajunge în situația Sucevei să ne închidem și noi la București, încearcă, pe cât posibil, cu resursele pe care le avem, să sprijine toată infrastructura atât în sectorul 6, cât mai ales, pentru că era vorba de testele de la Balș, că aceasta este problema generală a tuturor astăzi: de ce să testăm oamenii? O.M.S. spune: testați, testați, alții vin și spun: nu testați, nu testați, stați acasă! Cât o să mai stăm acasă, nu știm. Cam aceasta este situația. V-am explicat așa, pe larg, acum, cine vrea să înțeleagă, înțelege, cine nu, nu.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Am înțeles. întrebarea mea se referea la alt aspect. Voiam să atrag atenția asupra procedurii, care este specifică în materie de donații și dacă se va ajunge la această acțiune, ea va trebui să facă obiectul unei hotărâri de consiliu, care are alt regim și alt temei.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Am înțeles, d-na Fășie, deci, ne întoarcem la ce am spus mai devreme. Acum votăm rectificare bugetară și după aceea facem și altă hotărâre de consiliu.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Este un aspect care este prins în acest proiect, de aceea l-am ridicat. El face obiectul acestei hotărâri. Acum, m-am lămurit. Mulțumesc!

9

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-na Fășie și dl Viceprimar! Dl Ungureanu, aveți cuvântul.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Amendamentul grupului U.S.R. este: ”Actualul art. 3, să devină 4, iar art. 3, să aibă următorul conținut: Cele 1000 de teste tip 111 -l't‘TI și 3.000 de teste rapide, achiziționate de D.G.A.S.P.C., se vor folosi pentru testarea cetățenilor cu domiciliul în sectorul 6 care prezintă simptome ale virusului COVID-19, cu prioritate persoanele aflate în grupele de risc.”

U.S.R. și-a spus părerea în legătură cu intenția d-nei Firea de a efectua acest sondaj. Considerăm că aceste teste ar fi mai bine folosite acolo unde este nevoie de ele, decât la întâmplare, pentru a efectua un sondaj.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu am înțeles care este amendamentul.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: înțeleg că, Grupul U.S.R. propune următorul amendament: „Testele vor fi folosite doar pentru cetățeni din sectorul 6, cu prioritate cei din grupele de risc.” Cred că așa se va întâmpla oricum.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dvs. spuneți așa: „Cele 1000 de teste tip 111 -l't“H și 3.000 de teste rapide, achiziționate de D.G.A.S.P.C., se vor folosi pentru testarea cetățenilor cu domiciliul în sectorul 6 care prezintă simptome ale virusului COVID-19, cu prioritate persoanele aflate în grupele de risc.”

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Da.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Păi, nu. Vedeți, dvs. nu ați înțeles care este logica celor 3000 de teste rapide. Ca să ne înțelegem, 1000 de teste sunt pentru a testa populația, se face un eșantion de către Institutul Național de Sănătate Publică, care stabilește grupele de vârstă de la care se preia eșantionarea respectivă, de la care se preiau probele. La nivelul Bucureștiului sunt în jur de 10.500 de teste care se vor face. Ideea stă în felul următor, este posibil, până la urmă ca aceste 1000 de teste, să fie prea puține fașă de persoanele pe care trebuie să le testăm la nivelul sectorului, fie prea multe. Dacă sunt prea multe, le donăm Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș”. Aceasta este prima discuție. Și aceasta se face doar pentru a stabili cum se răspândește virusul. Atenție la detaliul acesta. Iar cea de-a doua problemă legată de cele 3000 de teste rapide, aceste teste sunt pentru personalul și oamenii care sunt angrenați în activitățile administrative, tehnice zilnice din sectorul 6, angajate ale primăriei sau în subordinea Consiliului Local și spun treaba aceasta pentru că, dacă noi avem la nivelul primăriei un singur caz care apare, atunci toată primăria intră în autoizolare. Ați înțeles acum pentru ce sunt aceste 3000 de teste rapide?

DI Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Sigur că da. Aceasta știam. Ce as vrea să menționez este că Institutul National de Statistică s-a retras din 5                                         5                                                  5                                                                                                     5

proiectul d-nei Firea și ce încercăm noi să facem este să redirecționăm aceste teste care dorim să fie cumpărate, către persoanele care chiar au nevoie, ne referim la medici, asistente și persoane care au simptome ale virusului.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Articolul, pe care dvs. îl propuneți, are în același text două lucruri distincte. Primul lucru se referă la cele 1000 de teste rapide care sunt de tip RT-PCR, adică au prelevare din gât și din nas, iar cele 3000 de teste, sunt teste rapide și se achiziționează pentru personalul primăriei și subordonatelor Consiliului Local. Dvs., în text, le amestecați și spuneți că toate testele acestea sunt pentru testarea cetățenilor cu domiciliul în sectorul 6 care prezintă simptome ale virusului. Nu vă supărați că vă spun, dar noi nu avem de unde să știm care sunt persoanele care prezintă simptome. Ar însemna ca acele persoane să fie deja înregistrate de D.S.P. și luate spre tratament și cu prioritate persoanele aflate în grupele de risc. Deci, noi nu pentru aceasta luăm.

Dl Tomescu Constantin, Viceprimarul Sectorului 6: Domnilor, noi votăm bugetul acum. In momentul acesta, în ședința Consiliului Local al Sectorului 6, discutăm un subiect din Comitetul Local pentru Situații de Urgență. Haideți să vedem ce facem. Am înțeles punctul de vedere al U.S.R.-ului. Dacă vrem să discutăm, îl invităm în Comitetul Local și revotăm punctul de la nr. 3. în comitet nu suntem doar noi, sunt o grămadă de instituții, Jandarmeria, Poliția, LS.U., Ambulanța. Haideți să fim serioși, ce facem aici, ședința Comitetului Local, transformăm Consiliul Local Sector 6 în Comitet Local pentru Situații de Urgență? Prin urmare, votați sau nu votați acest punct și dacă trebuie să discutăm despre punctul 3, d-le Primar, vă rog să convocați Comitetul Local și invitați toți consilierii locali care vor să participe și discutăm acest punct.

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dl lider U.S.R, dvs. confundați lucrurile. în raportul de specialitate, la alineatul 10, se explică foarte clar pentru ce sunt cele 3000 de teste. Pe ordinea zi, primul proiect, este privind rectificarea Bugetului consolidat, cu anexele necesare, deci, dacă dvs. doriți să faceți o propunere, nu avem nici o problemă, puteți să o faceți în scris, dar atenție, dacă vă referiți la testarea persoanelor din sectorul 6, este altă discuție. Noi, aici, nu putem să o facem, noi putem să o facem pentru angajați, dar noi, ca să facem pentru populație, nu avem echipamentele necesare să asigurăm condițiile tehnico-sanitare necesare ca să putem face treaba aceasta la nivelul sectorului.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Și pentru angajați și pentru colaboratorii primăriei care au contracte, cum faceți testarea?

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: O facem strict pentru angajați, prin D.G.A.S.P.C., prin intermediul Centrului Medical Sf. Nectarie.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Perfect, așa puteți face si cu cetățenii.

5                              5

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu, nu putem să facem, pentru că haideți să vă explic care este procedura, dacă dvs. vreți să înțelegeți veți înțelege. Noi aducem corturi la fiecare instituție. Spre exemplu, la Primărie, în curtea interioară a Primăriei, se montează un cort mic. în acel cort vin două cadre medicale, ca să nu se creeze aglomerație, coboară fiecare angajat, pentru că, oricum, în spațiul din primărie suntem toți. Noi aici facem dezinfecție în fiecare zi, dar ca să nu aducem, ferească Dumnezeu, pe cineva în instituție cu boala, coboară în cort, acolo unde se află personalul medical, se face testul și dacă testul a ieșit pozitiv, în momentul acela persoana este comunicată la D.S.P. și se anunță organele pentru a ne comunica procedura. Mai departe, mergem la A.D.P., se montează un cort în incinta A.D.P.-ului, deci, nu intrăm în instituție. Dvs. ce vreți să facem, să mergem să montăm corturi în fața blocului, adică gandiți-vă puțin tot ce înseamnă această procedură. Repet, noi nu avem personal cu care să facem acest tip de verificare la nivelul la care dvs. spuneți, da, dar până una alta ne întoarcem la ceea ce avem pe ordinea de zi domnilor și doamnelor consilieri. Deci, avem punctul numărul 1.

D-le președinte, vă rog să reluați. Citiți și supuneți la vot, pentru că așa nu mai terminăm niciodată.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: D-le consilier Ungureanu, vă susțineți amendamentul? 5           9

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Dacă am înțeles bine, la punctul 1 avem o rectificare de buget care prevede sume de bani pentru achiziționarea a 1000 de teste și 3000 de teste rapide. Noi am propus ca aceste 4000 de teste să fie folosite pentru cetățenii din sectorul 6, în aceleași condiții în care s-ar fi folosit și pentru categoriile enumerate de dvs..

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-le, dvs. ați înțeles pentru ce cerem noi treaba aceasta? Noi trebuie să ne asigurăm că personalul care lucrează în primăria aceasta și direcțiile deconcentrate sunt sănătoși, ca să nu ne îmbolnăvim cu toții. Spre deosebire de dvs. d-le consilier, noi suntem la muncă, venim la muncă în fiecare zi, noi suntem în primărie. La noi dacă se întâmplă ca un coleg să se îmbolnăvească, ne-am nenorocit toți. Ați înțeles care este logica acestor teste sau vă faceți că nu înțelegeți? Dacă vreți să faceți un amendament separat, vă rog să trimiteți prin e-mail, prin ce vreți dvs., la primărie, convocăm o ședință, dar veniți cu toate informațiile, faceți raportul de specialitate, spuneți tot ce trebuie făcut, cum trebuie făcut și putem aproba. Eu nu am o problemă să testăm toată populația sectorului 6, dar gandiți-vă cum. Noi, acum, suntem în situația în care avem două lucruri pe care le-am cerut. Unu, pentru a pune la dispoziția Institutului Matei Balș să facă acest screening și al doilea, pentru a putea testa personalul care lucrează în primărie și deconcentrate, astfel încât să eliminăm riscul contaminării în interiorul instituției. Este foarte simplu, sunt două lucruri, pentru că dacă noi ne-am blocat, s-a blocat totul în sector.

Dl Ungurean» Marius Ionel, consilier local: Și dacă se blochează sectorul medical, este chiar mai rău.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-le, eu sunt de acord, iar acesta este motivul pentru care facem donații, către Spitalul Municipal dăm măști, dezinfectând, către Institutul de Pneumofiziologie dăm măști și dezinfectant, dăm mănuși și în continuare le vom da, dar dvs. acum vorbiți despre altceva, spuneți să testăm populația, dar în același timp spuneți să nu testăm populația, să testăm cadrele medicale. Sunt de acord cu dvs., dar este o altă discuție. Vreți să donăm teste rapide pentru spitalele din București? Dacă da, haideți să facem împreună, și nu am o problemă, convocam o ședință în regim de urgență, pentru că suntem în situații de urgență și putem să facem acest lucru și donăm către spitalele care au nevoie de aceste teste rapide pentru testarea medicilor și sunt de acord cu ea, dar o facem separat de testarea angajați lor, pentru că exact în logica aceasta suntem și noi.

DI Ungurean» Marius Ionel, consilier local: D-le Primar, eu aș fi vrut să donăm aceste teste unui spital din sectorul 6, dar din păcate nu avem un spital în sectorul 6, iar în legătură cu ce spune dl Viceprimar, aș face o invitație ca liderii de grup care doresc să fie parte, ca și observatori sau în altă formă, din Comitetul de Urgență să fie invitați. Eu, personal, mă ofer să fac parte ca observator.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Să faceți parte din Comitetul pentru Situații de Urgență?

Dl Ungurean» Marius Ionel, consilier local: Ca observator sau cum doriți dvs.. 9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu există observator, există membru, iar Comitetul pentru Situații de Urgență este format din reprezentanții instituțiilor, începând cu primăria, instituții deconcentrate care se ocupă de tot ce înseamnă servicii publice din sector, plus reprezentant Apa Nova, poliția Națională, Jandarmerie, supermarketurile din sector, ENEL, Distrigaz, pentru că acolo nu facem politică, nu discutăm lucruri din acestea, ce vreți dvs. să discutați. Ca să simplificăm discuția, având în vedere că am împuternicit, prin hotărâre de Comitet pentru Situații de Urgență de Sector, D.G.A.S.P.C. să facă donații către spitalele care solicită și au nevoie de materialele necesare specifice, putem să facem suplimentar și chiar este binevenită această inițiativă, o ședință, pentru că aici nu putem să adăugăm pe ordinea de zi puncte suplimentare, să facem o hotărâre de consiliu de urgență în care să meționăm ceea ce ați spus dvs., să cumpărăm teste rapide pentru medicii din spitalele din București care au nevoie. In primă fază, stabilim să cumpărăm 20.000 de teste sau 30.000 de teste, cât vreți dvs.. Ideea este să avem bani și putem să alocăm, dar atenție mare la ce întâmplă astăzi, pentru că eu văd în continuare că abordarea dvs., este total împotriva la ceea ce se întâmplă în perioada aceasta și aici dau exemplu votul care s-a dat în Comisia de specialitate și doi, să veniți concret cu ea scrisă. Vreți să o facem noi, o facem. Dacă vreți să plecăm de la ideea dvs. să donăm pentru medici, astăzi o pregătim și anunțăm tot astăzi ședința, dar astăzi haideți să trecem ce avem pe ordinea de zi, că nu putem să modificăm ceea ce noi solicităm. Noi solicităm cu totul altceva. Dacă vreți să faceți un amendament astăzi în care să spuneți vrem să completăm cu 1000 de teste pentru Matei Balș, 3000 de teste pentru angajați și încă 20.000 de teste pentru spitalele din București, faceți amendamentul acum.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Avem un amendament pe care vreau să îl supuneți la vot. D-le președinte, mă auziți?

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Am înțeles. Vă susțineți amendamentul pentru a fi supus la vot.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Vreau să mai fac o mențiune, înainte de a supune la vot amendamentul. Revin cu mențiunea la ceea ce se propune. Noi am solicitat să achiziționăm 1000 de teste pentru Matei Balș și 3000 de teste pentru angajați, iar dl Ungureanu spune că cele 1000 de teste și cele 3000 de teste rapide să fie folosite pentru cetățenii din sectorul 6, dar nu spune cum vom face testele acestea, lăsând total în aer angajații și miile de oameni care ar fi beneficiat de aceste teste. Vă rog mult de tot să aveți mare grijă ce votați. Eu nu am niciun fel de problemă, dar să știți, d-le Ungureanu, sunteți total pe lângă subiect.

DI Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Nu lăsăm în aer pe nimeni. La fel cum un angajat al primăriei merge testat în condițiile actuale, la fel și după acest amendament va putea să meargă în locațiile pe care le-ați indicat ca să-si facă testul.

9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Dvs. spuneți pentru persoanele care locuiesc. Știți câte persoane din Primăria Sectorului 6 și din deconcentrate nu locuiesc în sectorul 6? Personalul care se ocupă de salubrizare, 99% sunt din afara Bucureștiului, pentru că bucureștenii nu vin să dea cu mătura și să vă curețe strada în fața blocului în care locuiți. Ca să știți ce spuneți.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Pentru persoanele pe care le-ați menționat, ar fi bine să le asigurați echipamente de protecție, mănuși și măști. 9

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Le asigurăm, d-le Ungureanu, dvs. nu trăiți în sectorul 6, nu vedeți cam cum se prezintă oamenii? Dvs. duceți acum discuția într-o zonă a ipocriziei, pe care eu nu am mai văzut-o.

Dl Ungureanu Marius Ionel, consilier local: Eu aș fi vrut să trecem la vot, dar dvs. aveți chef de ceartă.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Nu am chef de ceartă, pentru că, spre deosebire de dvs. care stați în casă, eu vin la muncă în fiecare zi.

D-na Surulescu Aurelia, consilier local: La propunerea colegului nostru de la U.S.R., nu cred că situația actuală la nivel global, prin măsura propusă de dânșii, ar trebui ca noi, primăria sau Consiliul Local, să facem program Direcției de Sănătate Publică ori, eu cred că suntem în situația aceasta de a ne permite acest lucru. Bolnavii nu provin din sectorul 6 sau Ghimpați, orice măsură, orice ajutor este binevenit la nivel național. Nici nu mai contează unde și cine face testul, important este să testăm cât putem de mult.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Supun la vot amendamentul d-lui Ungureanu. D-le Secretar, vă rog să mă ajutați.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: Avem 8 voturi pentru (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu), două abțineri (d-na Al Tawayah, d-na Gaspar) și 2 voturi împotrivă. Amendamnentul nu a trecut.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Mulțumesc, d-le Secretar!

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă (dl Pușcaș, dl Simion). Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Două voturi împotrivă (dl Pușcaș, dl Simion). Abțineri? 6 abțineri (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind acordarea ajutoarelor de urgență pentru familiile sau pentru persoanele singure cu domiciliul pe raza Sectorului 6 al Municipiului București, aflate în situație de necesitate, pe fondul pandemiei create de răspândirea COVID-19, pe perioada decretată ca stare de urgență.

Discuții? 9

D-na Fășie, aveți cuvântul.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: în metodologia prezentată în anexă, ajutorul pentru o persoană este de 500 lei, iar pentru familii cu un copil, 700 lei și cu 2 sau mai mulți copii ajutorul este de 1000 lei. întrebarea era, condițiile sunt aceleași, în situații egale, de ce diferă ajutorul acesta de urgență și diferă bine de tot? Adică, dacă este vorba de o familie cu un copil, de exemplu, 3 persoane, ajutorul se reduce la 200 și ceva de persoană, în timp ce pentru o persoană singură, era 500 lei. De ce nu este același, de ce nu l-am stabilit echitabil? Mi se pare discriminatoriu pentru că condițiile sunt egale pentru acordarea ajutorului, atât la nivelul formularului familiei, cât și al persoanele singure. Mulțumesc!

Dl Pană Traian, președinte de ședința: Dl Primar, un răspuns.

DI Gabriel Mu tu, Primarul Sectorului 6: D-na Fășie, dacă vă uitați în metodologie, acolo sunt menționate mai multe condiții cumulative care trebuie să fie îndeplinite pentru a obține aceste ajutoare. Când discutăm despre o singură persoană care se poate afla în situația menționată în textul proiectului de hotărâre de consiliu, nu poate fi comparată cu situația în care, spre exemplu ai două persoane în familie, care una dintre ele poate lucra, alta nu, unde venitul poate fi mai mare. Mai mult decât atât, dacă vă uitați în textul metodologiei, aici spune foarte clar: ”Condițiile cumulative de acordare a ajutoarelor de urgență: - persoana singură sau cel puțin unul dintre membrii familiei să nu poată beneficia de ajutor de șomaj, potrivit legii”. Deci, sunt și condiții suplimentare care trebuie îndeplinite. Noi am făcut această propunere, nu spunem că nu poate fi îmbunătățită ulterior, dar haideți să vedem care este impactul, în primul rând, în rândul populației, că noi am ajuns la această concluzie, pentru că sunt familii care au început să ceară sprijin pentru a achiziționa alimente, pentru că au fost concediați. Acum noi putem să îmbunătățim, dacă după ce începem să implementăm această hotărâre și constatăm că sunt lucruri care pot fi îmbunătățite, cu mare drag o facem, dar să plecăm de la ceva.

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Da, am înțeles și nu influențează votul meu, care este pentru acest proiect. Voiam doar o lămurire. Mie mi se pare că este discriminatoriu. Adică, condițiile sunt aceleași și de exemplu luați o familie cu mai mulți copii care primește 1000 de lei, este un ajutor totuși de urgență care vine, sigur că este binevenit, vine în sprijinul unei persoane care are o condiție materială precară. Este valabil, în egală măsură, pentru oricare membru din acea familie, după părerea mea. In măsura în care bugetul va permite, eu sunt pentru egalizarea cuantumului, micșorând ajutorul pentru persoana singură și majorându-1 la ceilalți, l-aș face același. Repet, nu influențează votul, este doar opinia mea.

Din punctul meu de vedere, nu se justifică diferența aceasta care merge până la dublu, adică o persoană singură ia dublu ajutorul acesta, față de un membru dintr-o familie care poate fi și mai numeroasă decât 4, spune cu 2 sau mai mulți copii. Adică, menirea lui știm care este, cea a ajutorului...

DI Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: D-na Fășie, doriți să faceți un amendament?

D-na Fășie Mariana Camelia, consilier local: Nu știu ce sumă este alocată, eu aș pune la toată lumea 350 lei de persoană. Nu știu dacă ne încadrăm, avem o sumă neapărat alocată, nu știu, mi s-ar părea corect să fie la fel.

Dl Gabriel Mutu, Primarul Sectorului 6: Suma alocată este cea care a fost votată la punctul 1. Din fondul pus la dispoziția Comitetului de Urgență, se vor repartiza sumele necesare pentru plata acestor ajutoare, ca să știți exact cum stăm.

D-na Fâșie Mariana Camelia, consilier local: Da, nu știu dacă ne-am încadra, de exemplu să facem 300 lei de persoană, indiferent că face parte din familie sau dacă este persoană singură. Nu știu nici câte persoane sunt în această situație, ca să pot face o evaluare concretă. Mă rog, este de apreciat pentru viitor, pentru că trebuie făcute calcule, ca să vedem dacă merge diminuarea sumei pentru o persoană sau rămâne 500 și majorăm sumele celorlate două categorii.

D-na Schmutzer Gabriela, Director D.G.A.S.P.C. Sector 6: Vreau să vă spun că, categoriile de persoane care se în cadrează în prevederile acestei hotărâri, se încadrează și în prevederile Legii nr. 416. Trebuie să înțelegeți, că acesta este un ajutor suplimentar, față de cel legal pe 416, deci, ei vor mai avea o sursă de venit pe Legea nr. 416, pe lângă ceea ce propunem noi acum, iar ele nu pot fi proporționale pentru că, o persoană singură se descurcă mai greu cu un venit sub 1000 lei, decât o familie care pe fiecare membru de familie are 1000 lei sau mai puțin. înțelegeți noțiunea? Așa sunt prevăzute cuantumurile și la Legea nr. 416 privind venitul minim garantat. Ele nu se dublează sau se triplează automat cu creșterea membrilor de familie, cresc, dar în proporție mai mică.

DI Pană Traian, președinte de ședință: Dacă nu mai sunt discuții, vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile externe în baza garanțiilor proprii, in valoare de până la 47.000.000 euro, sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 25 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofmanțării cheltuielilor aferente proiectelor de eficiență energetică (reabilitare termică a blocurilor de locuințe și a clădirilor publice) și asistență socială de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București.

Dau cuvântul d-lui Secretar.

Dl Demirel Spiridon, Secretarul General al Sectorului 6: Doamnelor și domnilor consilieri, în cursul dimineții ați primit o corectură la Anexa nr. 2 a acestui proiect, pentru că era menționată o singură hotărâre prin care s-au aprobat indicatorii și de fapt sunt două. Vi le-am marcat cu galben și le-am transmis pe e-mail și aș vrea să luați în considerare ca un amnedament, să facem această corectură, odată cu aprobarea anexei.

Dl Pană Traian, președinte de ședință: Vă supun la vot corectura adusă de către dl Secretar. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, corectura a fost făcută în anexă.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 6 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, dl Manole, d-na Mitran, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 10/30.01.2018 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne in valoare de până la 368.882.045,01 lei, in vederea refinanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank SA (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local, inclusiv pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării proiectelor care beneficiază de finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Discuții? Nu sunt. 9

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă (d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Pușcaș, dl Simion, d-na Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Fiind ședință extraordinară, nu avem puncte suplimentare. Declar ședința închisă și vă doresc o după amiază plăcută!

Verificat: Alexe Georgiana Daniela

Redactat: Matei Ioana Daniela

Răduță Neagu Valentina Alexandra

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(Sprimarie6.ro;

facebook.com/PrimariaSectorului6