Hotărârea nr. 7/2020

HCL 7 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2020 – 2021

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6

HOTĂRÂRE

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2020 - 2021

Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 19905 din data de 04.12.2019 al Administrației Școlilor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizele Comisiilor de specialitate nr. 4 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Ținând seama de prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare, adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 26602 din data de 19.11.2019, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 19587 din data de 28.11.2019 privind transmiterea proiectului privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza Sectorului 6 al Municipiului București, pentru anul școlar 2020 - 2021, adresa Administrației Școlilor Sector 6 nr. 19907 din data de 04.12.2019 privind Proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2020 - 2021, adresă înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 27772 din data de 04.12.2019, avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 27772 din data de 13.12.2019 înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 20718 din data de 16.12.2019, adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 28658 din data de 13.12.2019, înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 20717 din data de 16.12.2019 și avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București nr. 28398 din data de 13.12.2019, înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 2 din data de 06.01.2020;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 166 alin. (2) lit. 1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se organizează rețeaua școlară cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2020 - 2021, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,Nr.: 7

Data: 30.01.2020


București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 03 7.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6Iaprimarte6. ro; facebook. com/ PrimariaSectorului6

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 7/30.01.2020

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 propusă pentru anul școlar 2020-2021

NR. CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

5

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR TELEFON

ÎNVĂ TĂMÂNT PREȘCOLAR

1

GRĂDINIȚA NR. 40

PRE

STR. TABLA BUTII NR. 60

0212203340

2

GRĂDINIȚA NR. 41

PRE

STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 12

0214134988

3

GRĂDINIȚA „HILLARY CLINTON”

PRE

ALEEA PRAVAT NR. 16

0214133928

4

GRĂDINIȚA „SPIRIDUȘII”

PRE

STR. VALEA CALUGAREASCA NR. 6

0214132440

5

GRĂDINIȚA NR. 94

PRE

STR. TÂRGU NEAMȚ NR. 4

0214133574

6

GRĂDINIȚA NR. 111

PRE

STR. SIBIU NR. 8

0214135161

7

GRĂDINIȚA NR. 170

PRE

STR. FABRICII NR. 22

0316204058

8

GRĂDINIȚA „PRICHINDEL”

PRE

B-DUL. IULIU MANIU NR. 73-75

0214304000

9

GRĂDINIȚA „ZÂNA FLORILOR”

PRE

STR. CETĂTUIA NR. 10

0214302179

10

GRĂDINIȚA NR. 208

PRE

STR. VALEA OLTULUI NR. 14

0316201502

0316201503

11

GRĂDINIȚA NR. 209

PRE

STR. PAȘCANI NR.15 BIS

0214134731

12

GRĂDINIȚA NR. 210

PRE

ALEEA ARINIS NR. 1 BIS

0217787215

13

GRĂDINIȚA NR. 217

PRE

STR. BRAȘOV NR. 20 A

0214993814

14

GRĂDINIȚA NR. 218

PRE

ALEEA CALLATIS NR. 5

0314344484

15

GRĂDINIȚA NR. 229

PRE

ALEEA DEALUL MACINULUI NR. 5

0214443400

16

GRĂDINIȚA NR. 230

PRE

ALEEA POTAISA NR. 3

0217782808

17

GRĂDINIȚA NR. 246

PRE

STR. FABRICII NR. 20

0316208173

18

GRĂDINIȚA NR. 250

PRE

STR. DEALUL TUGULEA NR. 35 A

0316201847

0316201848

19

GRĂDINIȚA NR. 272

PRE

B-DUL. TIMIȘOARA NR. 39

0311070199

20

GRĂDINIȚA NR. 273

PRE

STR. VALEA LUI MIHAI NR. 1

0214133842

21

GRĂDINIȚA NR. 274

PRE

B-DUL. IULIU MANIU NR. 11 D

0213163345

22

GRĂDINIȚA „PARADISUL PITICILOR”

PRE

STR. MOINESTI NR. 9

0214341214

23

GRĂDINIȚA M.AP.N. NR. 1

PRE

CALEA PLEVNEI NR. 137 B

0213196009

24

GRĂDINIȚA „COLT DE RAI”

PRE

STR. GÂRLENI NR. 10

0213137598

25

GRĂDINIȚA „DUMBRAVA MINUNILOR”

PRE

STR. APUSULUI NR. 71-73

0217962807

26

GRĂDINII A „FULG DE NEA”

PRE

ȘOS. CIUREL NR. 9-11

0212203132

27

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ALBINUTELE”

PRE

STR. CENTURII NR. 4

0311010031

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59

PRI, GIM

STR. VLADEASA NR. 9

0214900160

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 117

PRI, GIM

STR. FABRICII NR. 22

0214302040

30

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 142

PRI, GIM

STR. CENTURII NR. 4

0214300511

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 153

PRI, GIM

STR. DRUMUL SABARENI NR. 21

0212217651

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156

PRI, GIM

STR. DEALUL LUI TUGULEA NR.. 35

0314040192

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION DUMITRIU”

PRI, GIM

STR. HANUL ANCUTEI NR. 4

0214340401

34

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTA TREIME”

PRI, GIM

ALEEA GHIRLANDEI NR. 7

0376203770

0376203771

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 161

PRE, PRI, GIM

CALEA CIULEȘTI NR. 486 A

0212249328

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 163

PRE, PRI, GIM

CALEA GIULESTI NR. 54

0212201018

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SFÂNTUL CALINIC DE LA

CERNICA”

PIU, GIM

STR. PRAVAT NR. 22

0214131160

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167

PRI, GIM

CALEA CRANGASI NR. 140

0212205770

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 168

PRE, PRI, GIM

STR. ALIZEULUI NR. 9

0314326090

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169

PRI, GIM

STR. PAȘCANI NR. 2

0214132431

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI”

PRI, GIM

ALEEA PARVA NR. 3-5

0217785959

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

PRI, GIM

STR. ROȘIA MONTANA NR. 41

0314052556

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFINȚII CONSTANTIN ȘI ELENA”

PRI, GIM

ALEEA LUNCA CERNEI NR. 3

0214442515

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ORIZONT”

PRI, GIM

STR. MIHAELA RUXANDRA MARCU NR. 3

0214132355

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197

PRI, GIM

STR. OBCINA MARE NR. 2

0214134330

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MĂRIA”

PRI, GIM

STR. APUSULUI NR. 71-73

0214340102

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN PĂUNESCU”

PRI, GIM

ALEEA VALEA PRAHOVEI NR. 1

0214133020

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206

PRI, GIM

ALEEA ARINIS NR. 5

0217773980

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279

PRI, GIM

STR. PRELUNGIREA GHENCEA NR. 24

0217773164

50

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 309

PRI, GIM

STR. MOINESTI NR. 9

0214340426

51

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE MIHAII”

PRI, GIM

STR. DEZROBIRII NR. 41

0311011373

52

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 311

PRI, GIM

STR. GIRLENI NR. 10

0214133440

ÎNVĂ TĂMÂNT LICEAL

53

COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA CUZA”

PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC

STR. PEȘTERA SCĂRIȘOARA NR. 1

0214132495

0214134768

54

COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR”

LIC TEH, LIC TEO, POS

B-DUL. TIMIȘOARA NR. 6

0213183250

55

COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII „GFIEORGHE AIRINEI”

PROF, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. ROMANCIERILOR NR. 1

0214134645

0214131413

56

LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA”

PRI, GIM, LIC TEO

STR. RUSETU NR. 17

0212202344

57

LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”

LIC TEO

B-DUL. IULIU MANIU NR. 15

0214103831

0214118708

58

COLEGIUL NATIONAL „GRIGORE MOISIL”

GIM, LIC TEO

B-DUL. TIMIȘOARA NR. 33

0214132696

0214401006

59

LICEUL TEORETIC „EUGEN LOVINESCU”

PRI, GIM, LIC TEO

STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6

0214132947

0214139165

60

COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”

GIM, PROF, LIC TEH

STR. PEȘTERA DÂMBOVICIOARA NR. 12

0314016830

61

COLEGIUL TEHNIC „CAROL I”

PROF, LIC TEH, LIC TEO,

POS

STR. PORUMBACU NR. 52

0212202750

62

COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU”

PROF, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS

B-DUL. IULIU MANIU NR. 381-391

0371153538

0372001976

63

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI”

LIC TEH, LIC TEO, POS

B-DUL. PRECIZIEI NR. 18

0213199316

0213116657

64

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „MIRCEA ELIADE”

GIM-SP, LIC VOC, LIC TEO

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 315-317

0213141390

65

LICEUL TEHNOLOGIC „SF. ANTIM IVIREANU”

PRI, GIM, LIC TEH

ALEEA POIANA MUN TELUI NR. 1

0314380278

66

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”

LIC TEH, LIC TEO, POS

ALEEA PRAVAT NR. 24

0214130438

ÎNVĂ TĂMÂNT SPECIAL

67

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „CONSTANTIN

PĂUNESCU”

PRE, PRI,

GIM/SPE

ALEEA ISTRU NR. 4

0214440332

0214442288

68

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENTI DE AUZ „SFÂNTA MARIA”

PRE, PRI, GIM, PROF/SPE

ALEEA ISTRU NR. 6

0214440331

0214440337

CLUBURI SPORTIVE ȘCOLARE INDEPENDENTE

69

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 5

LIC/SP

CALEA PLEVNEI NR. 124

0213164176

0213164174

CLUBURI ALE COPIILOR

70

CLUBUL COPIILOR SECTOR 6

GIM     | STR. BERZEI NR. 7

0213132920

ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 7/30.01.2020

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 6 propusă pentru anul școlar 2020-2021

NR. CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR TELEFON

SECTOR 6

1.

GRĂDINIȚA „ALBĂ CA ZĂPADA”

PRE

STR. CERNISOARA NR. 86 A

0214330220

2.

GRĂDINIȚA „DARIA”

PRE

STR. VALEA OLTULUI NR. 31-35

0217774545

0217774546

3.

GRĂDINIȚA „DEGETICA”

PRE

STR. BOLIDULUI NR. 4-6

0217465223

0720222200

4.

GRĂDINIȚA „DISCOVER ME”

PRE

STR. CONSTANTIN NOICA NR. 130

0318058077

5.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI

PRELUNGIT „NICHOLAS KINDERGARTEN”

PRE

STR. DRUMUL VALEA CRICOVULUI NR. 41 - 47

0217786915

0728603603

0737504977

6.

GRĂDINIȚA „SCOOBY AND FRIENDS”

PRE

S TR. CORCODUȘULUI NR. 9D

0214443344

7.

GRĂDINIȚA „IIAPPY PLANET KIDS”

PRE

STR. LT. COL CONSTANTIN MARINESCU NR. 17 B

0214106984

0214118737

8.

GRĂDINIȚA „PLANETA COPIILOR”

PRE

STR. GABRIELA SZABO NR. 3-11

0214330263

0724212948

9.

GRĂDINIȚA „SMILEY KINDERGARTEN”

PRE

STR. GABRIEL CIORAN NR. 6

0314366138

0722541744

10.

GRĂDINIȚA „MARCHENGARTEN”

PRE

STR. G-RAL IOAN CULCER NR. 40

0744378796

11.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGII* „ORHIDEEA KIDS”

PRE

CALEA PLEVNEI NR. 145 B, BLOC 3, PARTER

0748595311

12.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRIKI”

PRE

STR. SERGEN T APOSTOL CONSTANTIN NR.14

0314377556

0753936611

13.

GRĂDINIȚA „GOODSTART”

PRE

PRELUNGIREA GHENCEA NR.109 B

0744626716

14.

GRĂDINIȚA „ART & PLAY” ■> ”

PRE

DRUMUL VALEA DANULUI NR.22

0767205157

0760670599

0760670980

15.

GRĂDINIȚA „SFÂNTUL NICOLAE”

PRE

STR.GHEORGHE SPACU NR.21

0729611918

16.

GRĂDINIȚA „WONDERLAND”

PRE

STR. VALEA OLTULUI NR. 25

0762000920

17.

GRĂDINIȚA „RORO KINDERGARTEN”

PRE

STR. DRUMUL ARGOVEI NR. 3-9

0217777344

0731339933

18.

GRĂDINIȚA „MAGIC WORLD KINDERGARTEN”

PRE

STR. DRUMUL BACRIULUI NR. 37 B

0720777221

19.

GRĂDINIȚA „MINI ME”

PRE

STR. EROU ȘERB AN BOGDAN STAN NR. 6

0314248847

0727789205

0733291388

20.

GRĂDINIȚA „ZUMZĂREL”

PRE

STR. CETATEA DE BALTA NR. 62

0722256088

0748224225

21.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM

PRELUNGIT „R1O 2”

PRE

STR. STOICA VIZITIU NR. 4

0733203113

22.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM

PRELUNGIT „CASTELUL VOINICII,OR”

PRE

STR. ROȘIORI DE VEDE NR. 12 A

0764738888

0760991977

23.

GRĂDINIȚA „ROȘA ZANGARA”

PRE

STR. DRUMUL TABEREI NR. 38 A

0214136572

0214136570

24.

ȘCOALA PRIMARĂ „POLITEHNICA”

PRE, PRI

SPL. INDEPENDENTEI NR. 313

0214029083

0214029094

25.

ȘCOALA PRIMARĂ „CASA MONTESSORI”

PRE, PRI

BLVD. IUL1U MANIU NR. 6

0372149151

0372870413

26.

ȘCOALA PRIMAR/X „ROSE MARY”

PRE, PRI

STR. DONIȚEI NR. 4

0747179897

27.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „KING GEORGE”

PRE, PRI, GIM

STR. PISCUL GRĂSANI NR. 17;

INTR.CAPELEI NR. 9 B

INTR.CAPELEI NR. 5-7

STR. STUPCA NR. 6

0761880643

0763642595

28.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PLANETA COPIILOR”

PRI, GIM

STR. GABRIELA SZABO NR. 3-11

0724212970

29.

LICEUL „ROMÂNO-FINLANDEZ”

LIC, PRE, PRI, GIM

STR. RĂSĂRITULUI NR. 59

0217770795

0214443199

0769060787

30.

COLEGIUL UCECOM „SPIRU HARET”

PRE, LIC TEI I,

PROF, POS

STR. ECONOMU CEZARESCU NR. 47- 59

0213166195

0213166196

31.

LICEUL TEORETIC „ATLAS”

LIC, POS

STR.PASCANI NR. 2, NR. 3

0214400708

32.

COMPLEXUL ȘCOLAR „CRONOS”

LICTEO

STR.CHIBZUINȚEI NR.15-17

0212225050

0213153359

33.

ȘCOALA POSTLICEALĂ DE ANTRENORI „IOAN ICUNST GHERMĂNESCU”

POS

STR. CONSTANTIN NOICA NR. 140, CORP 1, ETAJ 1

0314257298

34.

ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ „VITA”

POS

BLVD. IULIU MANIU NR. 381-391

0727220532

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Traian Pană