Hotărârea nr. 27/2020

HCL 27 – Hotărâre privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a unui număr de 56 de terenuri destinate amplasării/construirii de structuri pentru comercializarea de flori

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE privind trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6 a unui număr de 56 de terenuri

5                          5

destinate amplasării/construirii de structuri pentru comercializarea de flori

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 122/14.01.2020 al Administrației Piețelor Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate nr. 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g) și ale art. 166 alin. (2) lit. g) și ș) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliu] Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă trecerea din administrarea Sectorului 6 al Municipiului București, în administrarea Administrației Piețelor Sector 6, a unui număr de 56 de terenuri destinate amplasării/construirii de structuri pentru comercializarea de flori. Aceste terenuri sunt identificate conform Anexei la prezenta hotărâre.

(2) Procesul verbal de predare-primire a celor 56 de terenuri va fi încheiat în termen de maxim 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Piețelor Sector 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂNr.: 27

Data: 21.02.2020București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI R04340730

Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook. com/ PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 27/21.02.2020

LISTĂ LOCAȚII/CHIOȘCURI FLORI

 • 1.   B-DUL CONSTRUCTORILOR X SOS. VIRTUȚII, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 2.    CALEA CRÂNGAȘI, NR. 20, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 3.    CALEA CRÂNGAȘI, NR. 25, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 4.    CALEA CRÂNGAȘI, NR. 27, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 5.   CALEA CRÂNGAȘI X B-DUL CONSTRUCTORILOR, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 6.    CALEA GIULEȘTI, NR. 113, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 7.    CALEA GIULEȘTI, NR. 133, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 8.    DRUMUL TABEREI, NR. 22 X SIBIU (FAVORIT), SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 9.    DRUMUL TABEREI, NR. 34, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 10.   DRUMUL TABEREI, NR. 35, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 11.   DRUMUL TABEREI X STR. BRAȘOV, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 12.  DRUMUL TABEREI X ROMANCIERILOR, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 13.  DRUMUL TABEREI X VALEA IALOMIȚEI NR. 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 14.   DRUMUL TABEREI, NR. 75, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 15.   DRUMUL TABEREI, NR. 98, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 16.   DRUMUL TABEREI, NR. 98 (INTERSECȚIE), SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 17.   DRUMUL TABEREI, NR. 120, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 18.   STR. SIBIU 2, BL.S14, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 19.  DRUMUL TABEREI, NR. 44 X BRAȘOV, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 20.   DRUMUL TABEREI, NR. 128, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 21.   B-DUL 1 MAI X STR. BRAȘOV, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 22.  B-DUL GHENCEA, NR. 18, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 23.  B-DUL GHENCEA, NR. 18, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 24.  B-DUL GHENCEA, NR. 22 , SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 25.  B-DUL GHENCEA, NR. 22 , SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 26.  B-DUL GHENCEA X STR. C-TIN TITEL PETRESCU NR. 2, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 27.  B-DUL GHENCEA X STR. BRAȘOV, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 28.  B-DUL GHENCEA, NR. 28 X STR. GÂRLENI NR.2, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 29.   B-DUL IULIU MANIU, NR. 1-3, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 30.   B-DUL IULIU MANIU, NR. 6, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 31.  B-DUL IULIU MANIU, NR. 7, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 32.  B-DUL IULIU MANIU, NR. 22, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 33.   B-DUL IULIU MANIU, NR. 52-72 , SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 34.   B-DUL IULIU MANIU, NR. 52-72, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 35.  B-DUL IULIU MANIU, NR.55 X STR.TIMONIERULUI, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 36.   B-DUL IULIU MANIU, NR.74-76, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 37.   B-DUL IULIU MANIU, NR. 74-76, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 38.  B-DUL IULIU MANIU X STR. MOINEȘTI, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 39.   B-DUL IULIU MANIU, NR. 96-100, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 40.   DRUMUL TABEREI, NR. 18, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 41.   1 MAI X STR.SIBIU, NR. 18 , SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 42.   B-DUL IULIU MANIU, NR. 141, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 43.  B-DUL IULIU MANIU, NR. 186 X STR.APUSULUI, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 44.   B-DUL IULIU MANIU, NR. 220, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 45.  PRELUNGIREA GHENCEA, NR. 32, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 46.   STR. SIBIU, NR. 6-8, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 47.  B-DUL TIMIȘOARA X ROMANCIERILOR , SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 48.  B-DUL TIMIȘOARA, NR. 49 X BRAȘOV, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 49.   B-DUL TIMIȘOARA, NR. 51, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 50.  B-DUL TIMIȘOARA, NR. 65, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 51.  B-DUL TIMIȘOARA, NR. 75, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 52.  B-DUL UVERTURII, NR. 45, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 53.   B-DUL UVERTURII, NR. 83, BL. 015, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 54.  VALEA ARGEȘULUI, NR. 19, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 55.   SOS. VIRTUȚII, NR. 4, SECTOR 6, BUCUREȘTI

 • 56.   B-DUL VASILE MILEA, NR. 7, BL.B1, SC. 1, SECTOR 6, BUCUREȘTI

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,