Hotărârea nr. 16/2020

HCL 16 – Hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROŞIE”, desfăşurat de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 6

CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea derulării în anul 2020 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROȘIE”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6

Văzând Raportul de specialitate nr. D/28382/20.12.2019 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare Avizele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere:

 • - Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 11/31.01.2019 privind aprobarea Strategiei locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Sectorul 6 al Municipiului București, pentru perioada 2019-2023;

 • - O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - H.G. nr. 1826/2005 pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

 • - Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 19 lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 6 lit. a) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Referatul cu nr. A/29899/11.11.2018 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

în temeiul dispozițiilor art. 139 alin. (1), precum și cele ale art. 166 alin. (2) lit. p) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă derularea în anul 2020 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROȘIE”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului General al Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ


pentru legalitate conf. art. 243 alin. (1) lit. a)Nr.: 16

Data: 30.01.2020

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel.: 037.620.4319; Fax: 037.620.4446; www.primarie6.ro; e-mail: prim6(aprimarie6.ro; facebook.com/PrimariaSectorului6

la H.C.L. S6 Nr.

PROIECT DE DEZVOLTARE AL SERVICIULUI DE RECUPERARE BALNEOFIZIOATERAPIE DIN CADRUL

CENTRULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE “FLOARE ROȘIE”

I. SCOPUL PROIECTULUI

Asigurarea dezvoltării și diversificării ariei serviciilor socio-medicale de specialitate (balneofioterapie) acordate persoanelor din comunitate, prin dezvoltarea Serviciului de Recuperare Balncofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie”.

II. OBIECTIVELE PROIECTULUI

 • 1.  Diversificarea categoriilor de beneficiari;

 • 2.  Furnizarea de servicii socio-medicale de recuperare și reabilitare în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie” prin Serviciul de Recuperare Balneofizioterapie;

 • 3.  Valorificarea potențialului recuperator al persoanelor aflate în dificultate în scopul asigurării autonomiei personale și facilitării integrării socio-profesionale ;

 • 4.  Dezvoltarea componentei de autofinanțare prin furnizarea serviciilor de recuperare de specialitate (balneofizioterapie) cu plată.

III. BENEFICIARI

Număr de beneficiari estimat pentru 12 luni: 780 (65 persoane lună), reprezentând persoane varstnce rezidente, persoane adulte cu handicap, copii cu handicap, persoane vârstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, persoane singure cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 și copii/persoane adulte/persoane vârstnice - indiferent de domiciliul legal - dispuse să achite costul serviciilor conform tarifelor stabilite.

IV. GRUP ȚINTĂ

 • •  persoane vârstnice instituționalizate

 • •  persoane adulte cu certificat de încadrare în grad de handicap, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6;

 • •  copii cu certificat de încadrare în grad de handicap, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, pentru cazurile în care D.G.A.S.P.C sector 6 nu oferă soluții alternative privind serviciile de balneofizioterapie;

 • •  persoane vârstnice / persoane singure cu domiciliul legal pe raza sectorului 6;

 • •  persoane adulte, persoane vârstnice și copii - indiferent de domiciliul legal - care au recomandare de la medicul specialist și sunt dispuse să achite costurile serviciilor stabilite.

V. JUSTIFICAREA/ MOTIVAȚIA PROIECTULUI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6, București dorește să asigure dezvoltarea și diversificarea ariei serviciilor socio-medicale de specialitate acordate persoanelor cu/fara handicap, copiilor cu/fară handicap și persoanelor vârstnice rezidente si din

comunitate, prin dezvoltarea Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie’".

Având în vedere faptul că baza de tratament și de recuperare din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice ”Floare Roșie” asigură condiții de furnizare a serviciilor terapeutice la standarde superioare de calitate și faptul că la nivlul centrului sunt angajați un număr de 8 specialiști de recuperare balneofizioterapie, supunem spre analiză posibilitatea dezvoltării și valorificării la capacitate ridicată a bazei de tratament prin diversificarea ariei serviciilor și a posibililor beneficiari.

Pe lângă persoanele vârstnice instituționalizate, care beneficiază de servicii de recuperare medicală balneofizioterapie asigurate în cadrul Centrului, persoanele adulte cu/fară handicap, copii cu/fară handicap si persoanele vârstnice/persoanele singure din comunitate vor putea beneficia - la recomandarea medicului specialist balneofizioterapeut - de serivicii de recuperare medicală de specialitate cum ar fi:

 • 1.  Kinetoterapie

 • 2.  Masaj terapeutic

 • 3.  Fizioterapie

 • 4.  Hidrokinetoterapie

5.  Reflexoterapie.

 • 1. Kinetoterapie - ansamblu de tratamente pentru redarea funcției unor părți ale corpului prin mobilizare, la persoanele accidentate sau bolnave utilizând mișcarea ca terapie, cu rolul de a restabili anumite funcții ale corpului.

Indicații- terapia este utilă atât în recuperarea afecțiunilor locomotorii cât si în tratarea unor afecțiuni ale organelor interne, afecțiuni neurologice, reumatice, ortopedice, cardiace sau respiratorii și chiar metabolice sau digestive: reumatism degenerativ - artroze, spondiloze reumatism inflamator cronic - artrite, spondilite, reumatism abarticular- tendinite, tenosinovite. periartrita scapulohumerală, epicondilite, sechele postfracturi, contuzii, luxatii, entorse, stări după rupturi musculotendinoase, posturi vicioase, nevralgii, nevrite diverse, sindroame spastice si hipertone, procese inflamatorii cronice, stări aderentiale postoperatorii, dismenoree, sterilitate, scolioze, cifoze, amigdalite, faringite, otite, sinusite, bronșite, polipoz nazal, etc.

 • 2. Masajul terapeutic - prin masaj se înțelege un grup de exerciții mecanice de tip manual sau tehnic prin care, luându-se contact cu tegumentul, se efectuează diferite manevre, în scop igienic, profilactic sau terapeutic și recuperator.

Indicații: afecțiuni ale aparatului locomotor - reumatismale, neurologice, posttraumatice, psihogene - afecțiuni articulare, miozite, miofasciite, miogeloze, celulite, nevrite și polinevrite, retracții musculo-tendinoase, contracturi musculare, hipotrofii și atrofii musculare de diferite cauze, staze venoase și limfatice, cu edeme circulatorii periferice, obezitate, diabet, gută, anemii, rahitism, sindroame hipoanabolice, tratament de întreținere și stimulare a musculaturii scheletice și a metabolismului diminuat, după explorări paraclinice. optimizarea formei sportive, activarea circulației limfei din căile limfatice cu o resorbție mai rapidă a lichidelor interstițiale și a edemelor.

3. Hidrokinetoterapia - este baza recuperării medicale și reprezintă kinetoterapia în apă, baza recuperării medicale. Este una din principalele forme de refacere a funcțiilor diminuate în urma unor boli sau traumatisme și de asemenea ajuta la menținerea stării de sanatate.

Indicații: sechelele posttraumatice: fracturi și intervenții ortopedico-chirurgicale pentru patologia membrelor inferioare si neurochirurgicale pentru hernie de disc, entorse, traumatisme musculare si tendinoase, traumatismele care au presupus intersectare de părți osoase articulare si leziuni neurologice, distrofiilor de creștere la copii precum: scolioze, cifoscolioze. cifoze, epifizite sau după intervenții chirurgicale care necesită mobilizare cu descărcare de greutate si facilitare a mișcărilor efectate, reumatologie și inflamatorii, suferințele discovertebrale manifestate prin lombalgie, lombosacralgie, lombosciatipatie, nevralgie cervicobrahiala si cevicooccipitala, nevralgie intercostala prin miorelaxarea, decontracturarea si starea de sedare, suferințele neurologice, cele vasculare, circulatorii, cardiovasculare, pulmonare etc.

5. Fizioterapia - medicină fizică - mecanismele de acțiune a factorilor fizici (masaj, exercițiu fizic regulat, apă, lumină, căldură, electricitate) asupra organismului uman si utilizarea lor cu scop de tratare, recuperare si profilaxie, rolul fizioterapiei este acela de adjuvant prețios al recuperării.

Proceduri: curenți diadinamici, curenți interferențiali, ionizare, ultrasunete, laser, magnetodiaflux, tecarterapia, scock-wave, unde scurte,TENS, pat cu elongații, pat cu jad.

Indicații: afecțiuni ortopedice - entorse, luxatii, contuzii, sindrom algoneurodistrofic post-fracturi, accelerarea calusării, întinderi musculare, redori articulare, atrofii musculare de inactivitate. în manifestări abarticulare - stiloidita. epicondiIita. periartrita scapulohumerala (PSH), afecțiuni reumatologice - artroze (coxartroza, gonartroza, spondiloza), afecțiuni inflamatorii cronice -artrita, spondilita anchilopoetica, afecțiuni neurologice - nevralgii cervicobrahiale, neuromialgii, nevrite, sindroame algoneurodistrofice, lombosciatica, discopatii la diferite nivele ale coloanei vertebrale, afecțiuni oncologice - terapia durerii (dureri in carcinoame), afecțiuni dermatologice - nevralgia postherpetica, dureri reminiscențe după Zona Zoster. afecțiunile aparatului respirator - laringita, bronșita, sechele pleurezii netuberculoase, afecțiuni ale aparatului urogenital - prostatita, pielocistita, hipertrofii de prostata cu tenesme vezicale; în afecțiunile otorinolaringologice - sinuzita frontală, frontoetmoidală si maxilară acută și cronică, rinita conică, faringita, laringita, etc.

 • 6. Reflexoterapia: tratamentul prin masaj al punctelor reflexe diagnosticate ca fiind sensibile. Prin reflexoterapie se deblochează și elimină acumulările de toxine din organism. Reflexoterapia acționează asemănător cu acupunctura numai că în loc de ace se folosește apăsarea unor puncte reflexogene specifice, apăsare care stimulează zonele specifice din organism. Organele și sistemele corpului uman sunt interconectate între ele și au în același timp legături vasculare nervoase și energetice directe cu zonele corespunzătoare reflexogene. Indicații: stres, migrene, amețeli, insomnii, oboseala cronica, instabilitate emoționala, depresii, anxietate, atacuri de panica, afecțiuni ale coloanei, sciatica, lomboșciatica, spondiloze, cifoze. reumatism, artroze, artrite, gonartroză, coxartroză, tulburări endocrine: tiroida, paratiroide (căderi de calciu), deficiente de creștere la copii, tulburări de menopauza, osteoporoza (stoparea degradării masei osoase), tulburări de metabolism, obezitate, diabet, afecțiuni digestive: gastrite, enterocolite, colite, ulcer, esofagite de reflux, constipație, hemoroizi, balonări. afecțiuni hepato-biliare: litiaza biliara, hipercolesterolemie, bila leneșa, afecțiuni renale (se elimina nisipul si pietricelele) litiaze, prostatite, enurezis nocturn, edeme, afecțiuni circulatorii: hipo si hipertensiune, arterioscleroza, guta, sindromul mâinilor si picioarelor reci, dureri de picioare, afecțiuni ORL: bronșite, rinite, sinuzite, nevralgii, astm, crampe musculare, luxații. entorse, dureri de spate, inflamații ale tendoanelor, etc.

Ținând cont de faptul că la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sector 6 sunt asistate în prezent un număr foarte mare de persoane adulte cu handicap, dezvoltarea acestor tipuri de servicii socio-medicale, vine în întâmpinarea nevoilor acestei categorii de persoane, care potrivit reglementărilor legale în vigoare, are dreptul la asigurarea gratuită a serviciilor de recuperare și reabilitare, atât de necesară integrării și reabilitării socio-profesionale.

Principalele beneficii ale tratamentului la persoane adulte cu handicap

recuperarea completa a mobilității articulare; activarea neuromusculara prin tehnici de facilitare si prin proceduri de fizioterapie; imbunatatirea tonusului musculaturii denervate;

crearea si dezvoltarea de noi scheme motrice (mișcări complexe si dinamice); recuperarea forței si a rezistentei musculare;

ameliorarea circulației sanguine si a troficitatii locale;

evitarea fibrolizarilor si a aderentelor articulare prin masaj terapeutic;

recăpătarea încrederii in foitele proprii;

redobândirea independentei funcționale.

Necesitatea dezvoltării acestor tipuri de servicii este susținută și de faptul că în prezent. 1/3 din populația sectorului 6 este alcătuită din persoane în vârstă, mulți dintre ei având peste 70 de ani.

Persoanele vârstnice reprezintă un segment important din populația totala in lumea întreaga. Au o fragilitate imunologica. metabolica, vasculara, osoasa mai accentuata decât tinerii si adultii. ceea ce explica frecvența mare de boli cronice peste care se suprapun si numeroase afecțiuni acute.

Bătrâneții îi sunt specifice procesele evolutive ce se manifestă diferențiat la nivelul tuturor organelor si țesuturilor, determinând scăderea capacității funcționale a acestora, deci a întregului organism. Vârstei a treia îi sunt specifice anumite modificări de ordin anatomic, fizic, psihologic si social care privite in ansamblu nu ne oferă posibilitatea să conturăm profilul bătrânului. Odată cu înaintarea in vârstă apare o creștere de țesut adipos, modificări articulare datorate artrozelor, fragilitatea oaselor, ca urmare a osteoporozei, mușchii sunt afectați in procese degenerative care le modifică troficitatea si masa musculara.

Principalele beneficii ale tratamentului la persoanele vârstnice

recuperarea și menținerea mobilității articuiare;

activarea neuromusculara prin tehnici de facilitare si prin proceduri de fizioterapie; imbunatatirea tonusului musculaturii denervate;

crearea si dezvoltarea de noi scheme motrice (mișcări complexe si dinamice); recuperarea și menținerea forței si a rezistentei musculare;

ameliorarea circulației sanguine si a troficitatii locale;

evitarea fibrolizarilor si a aderentelor articulare prin masaj terapeutic;

recăpătarea încrederii in forțele proprii;

Totodată, având în vedere importanța procesului de recuperare funcțională a copiilor cu deficiențe fizice și neuro-psiho-motorii, dezvoltarea acestor tipuri de servicii, vine în întâmpinarea nevoilor acestei categorii de persoane, care potrivit reglementărilor legale în vigoare, are dreptul la asigurarea gratuită a serviciilor de recuperare și reabilitare, atât de necesară rcuperării, reintegrării și reabilitării socio-profesionale.

Prin metodele de kinetoterapie se vor aplica tehnici de lucru precum: metoda Bobath. Kabat, Tardieu, Le Metayer si altele dedicate patologiei copilului si a statusului la momentul terapiei, etc., cu rol terapeutic în:

 • - recuperarea în întârzierile neuro-motorii la copii de diferite cauze - prematuritate. sarcina gemelara, sarcina cu risc, etc..

 • - recuperarea neuromotorie în: boli neuromusculare, boli genetice, paralizii cerebrale, pareză plex brahial - miastenie congenitala, amiotrofie spinala. Snd Sturger Webber. Sndr Prader Willie, Sndr Angelman. Sndr, Joubert, Sndr, Poland, Scleroza tuberoasa. parapareza spastica, tetrapareza spastic, sindron hipoton, tulburări de coordonare central, diskinezii, mielomeningocel, atrogripoza, sindrom Dovvn, deletie de cromozom 18, acondroplazie. pareze post meningite sau encefalite.

VI. TIPURI DE SERVICII MEDICALE DE BALNEOFIZIOTERAPIE

 • 1. Fizioterapie: curenți diadinamici, curenți interferențiali, ionizare, ultrasunete, laser, magnetodiaflux, tecarterapia, scock-wave, unde scurte.TENS. pat de elongații, pat cu jad;

 • 2.  Kinetoterapie

 • 3.  Masaj terapeutic

 • 4.  Hidrokinetoterapie

 • 5.  Reflexoterapie

VII. CRITERII DE ELIGIBILITATE ȘI CONDIȚII DE ACORDARE SERVICII MEDICALE DE BALNEOFIZIOTERAPIE

 • 1.  Persoanele vârstnice institutinalizate. pot beneficia gratuit de maxim 4 stagii pe an conform recomandărilor medicului specialist.

 • 2.  Persoanele adulte cu certificat de încadrare în grad de handicap, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, pot beneficia gratuit de maxim 3 ori/ an de servicii medicale de balnefiziotcrapie, conform recomandărilor medicului specialist.

 • 3. Copii cu certificat de încadrare în grad de handicap, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6, pot beneficia gratuit de maxim 3 ori/ an de servicii medicale de balnefizioterapie, conform recomandărilor medicului specialist, pentru cazurile în care D.G.A.S.P.C sector 6 nu oferă soluții alternative privind serviciile de balneofîzioterapie;

 • 4. Persoanele vârstnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 - pot beneficia de maxim 2 stagii a câte 10 ședințe pe an de servicii medicale de balnefizioterapie conform recomandărilor medicului specialist, în funcție de venitul pe membru de familie, după cum urmează :

 • •  persoanele vârstnice cu un venit de până la 850 lei/membru de familie, vor beneficia de servicii gratuite, maxim 2 stagii pe an;

 • •  persoanele vârstnice cu un venit situat între 851 lei/membru - 1000 lei/membru vor achita 25% din costuri ;

 • •  persoanele vârstnice cu un venit situat între 1001 lei/membru - 1200 lei/membru vor achita 50% din costuri ;

 • •  persoanele vârstnice cu un venit situat între 1201 lei/membru - 1500 lei/membru vor achita 75% din costuri ;

 • •  persoanele vârstnice cu un venit de peste 1501 lei/membru vor achita costurile serviciilor furnizate, integral.

 • 5.  Persoanele singure cu domiciliul legal pe raza sectorului 6 - pot beneficia de maxim 2 stagii a câte 10 ședințe pe an de servicii medicale de balnefizioterapie conform recomandărilor medicului specialist în funcție de venit, după cum urmează :

 • •  persoanele singure cu un venit de până la 1000 lei, vor beneficia de servicii gratuite, maxim 2 stagii pe an;

 • •  persoanele singure cu un venit situat între 1001 lei - 1100 lei vor achita 25% din costuri ;

 • •  persoanele singure cu un venit situat între 1101 lei - 1200 lei vor achita 50% din costuri ;

 • •  persoanele singure cu un venit situat între 1201 lei - 1300 lei vor achita 75% din costuri ;

 • •  persoanele singure cu un venit de peste 1301 lei vor achita costurile serviciilor furnizate,

integral.

 • 6. Copii, persoane adulte și persoane vârstnice indiferent de domiciliul legal și sunt dispuse să achite în totalitate costul serviciilor, pot beneficia de maxim 3 stagii a câte 10 ședințe pe an de servicii medicale de balneofizioterapie conform recomandărilor medicului specialist.

 • VIII. COSTURI SERVICII MEDICALE BALNEOFIZIOTERAPIE

1. pentru persoanele vârstnice / persoanele singure cu domiciliul legal pe raza sectorului 6

Nr. Crt.

Numărul total de proceduri recomandate de către medicul specialist

Costul total al serviciilor pentru un stagiu a câte 10 ședințe

Costul serviciilor în funcție de venitul pe membru de familie

1

1 procedură

300 lei

25% - 75 lei

50% - 150 Iei

75%- 225 Iei

2

2 proceduri

400 lei

25% - 100 lei

50% - 200 lei

75% - 300 lei

3

3 proceduri

500 lei

25% - 125 lei

50%- 250 lei

75%-375 lei

4

4 și mai mult de

4 proceduri

700 lei

25% - 175 lei

50%-350 lei

75% - 525 lei

2. Copii, persoane adulte și persoane vârstnice - indiferent de domiciliul legal - care au recomandare medicală de la medic specialist și sunt dispuse să achite costul serviciilor

Nr. Crt.

Numărul total de proceduri recomandate de către medicul specialist

Costul total al serviciilor pentru un stagiu a câte 10 ședințe

Costul pentru o ședință idividuala

1

1 procedură

300 lei

50 lei

2

2 proceduri

400 lei

80 lei

3

3 proceduri

500 lei

100 lei

4

4 și mai mult de 4 proceduri

700 lei

125 lei

 • IX. METODOLOGIE - DESCRIEREA FUNCȚIONALĂ / MODALITĂȚI DE INTERVENȚIE /

Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie”, asigură fiecărui beneficiar un program de recuperare care are ca Finalitate dezvoltarea autonomiei personale și răspunde nevoilor personale ale acestora.

Activitățile de recuperare destinate beneficiarilor se desfășoară într-un spațiu modern, dotat cu aparatură de specialitate.

Prin intermediul Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie*' existentă la nivelul centrului sunt acordate servicii socio-medicale atât pentru beneficiarii unității rezidențiale, cât și pentru persoanele din comunitatea locală.

Activitățile se desfășoară în baza unor proceduri de lucru bine stabilite de către echipa de specialiști existentă la nivelul serviciului de recuperare balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie”.

Procedura de admitere

- consilierea informativă a solicitantului (și a familiei, reprezentantului legal) cu privire la modul și condițiile de acordare a serviciilor medicale balneofizioterapie care se va efectua la nivelul Centrului, de către persoana angajată a Centrului și desemnată pentru acest scop, care va realiza evaluarea situației sociale a solicitantului în funcție de criteriile de eligibilitate stabilite și va înmâna lista cu actele necesare accesării Serviciului de Recuperare Medicală Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie” ;

depunerea actelor necesare admiterii, conform criteriilor de eligibilitate la sediul Centrului si întocmirea unui dosar socio -medical pentru flecare caz in parte;

- solicitare scrisă înaintată directorului general al D.G.A.S.P.C. Sector 6 din partea persoanei sau a reprezentantului legal/aparținător, care se va face la sediul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie "situat în str. Floare Roșie nr. 7A, sector 6, București, la care se adaugă fișa de tratament întocmită de medicul spcialist balneofizioterapeut, care va fi avizată conform criteriilor de eligibilitate și înregistrată la registratura Direcției.

programarea beneficiarilor de către persoana desemnată și stabilirea împreună cu acesta data si ora de începere a procedurilor de recuperare în concordanță cu recomandările medicului specialist balneofizioterapeut;

dosarul socio- medical va fi înregistrat in registrul de evidență al serviciilor de balneofizioterapie din cadrul centrului;

întocmirea răspunsului scris de către persoana desemnată în care se va consema numărul de înregistrare al cererii de admitere, procedurile recomandate de către medicul specialist și perioada de derulare a serviciilor. Răspunsul scris, va fi parafat si semnat de către directorul general al D.G.A.S.P.C. Sector 6 și ulterior înregistrat la registratura Direcției.

acordarea de asistență propriu-zisă (servicii socio-medicale- balneofizioterapie pentru fiecare persoană, după caz, și înmânarea răspunsului scris înregistrat persoanei si /sau familiei/reprezentantului legal, după caz, in prima zi de începere a tratamnetul de recuperare balneofiziterapie, semnând de primire pe cel de-al doilea exemplar întocmit, care va rămâne in dosarul socio-medical al persoanei.

Pentru benflciarii care se încadrează la procedura cu plată, aceasta se va efectua în prima zi de începere a tratamentului integral sau parțial/per ședință, la persoana angajată desemnată din cadrul Centrului. în cazul în care tratamentul este întrerupt pentru un motiv întemeiat și costul a fost suportat integral, aceștia se vor reprograma în perioada imediat următoare, până la finalizarea stagiului de recuperare recomandat.

Pentru persoanele care doresc să efectueze individual o ședință , aceștia vor achita ședința în ziua respectivă.

Persoana angajată desemnată să încasese costul serviciilor, eliberează chitanță cu suma de plată pentru fiecare situație și ulterior depune banii în casieria D.G.A.S.P.C. sector 6. Se consemnează în registrul de casă toate încasările.

Activitatea Serviciul de Recuperare Medicală balneofizioterapie se va desfășură de luni pană vineri 8 ore/zi în funcție de programări.

Includerea in program a persoanelor adulte cu certificat de încadrare în grad de handicap, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6,

Actele necesare admiterii:

 • •  cerere admitere în program - depusă la sediul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • •  copie - B.l. / C.l. sau C.l.P. după caz ;

 • •  copie - Certificat de încadrare în grad de handicap ;

 • •  fișă de tratament întocmită de către medicul specialist de recuperare medicală;

Includerea în program a copiilor cu certificat de încadrare în grad de handicap, cu domiciliul legal pe raza sectorului 6

Actele necesare admiterii:

 • •  cerere admitere în program - depusă la sediul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • •  copie-C.N/ C.l. sau C.l.P. după caz ;

 • •  copie - B.l/ C.l. sau C.l.P. al unuia dintre părinți, asistent maternal/ asistent personal/ tutore, după caz;

 • •  copie - Certificat de încadrare în grad de handicap ;

 • •  copie - Program de abilitare - reabilitare - întocmit de către Comisia Protecția Copilului sector 6;

 • •  fișă de tratament întocmită de către medicul specialist de recuperare medicală;

Includerea in program a persoanelor vârsnice cu domiciliul legal pe raza sectorului 6. Actele necesare admiterii:

 • •  cerere admitere în program - depusă la sediul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • •  copie - B.l. / C.l./C.N. sau C.l.P. după caz ;

 • •  fișă de tratament întocmită de către medicul specialist de recuperare medicală;

 • •  adeverință de venit / ultimul talon de pensie sau adeverință de la circa financiară pentru cei fără venit atât a solicitantului cât si a sotului/sotiei după caz ;

 • •  dovada stării civile ( exp : pt. văduv/ă- copie certificat de deces sot/sotie.după caz ; divorțat/ă - copie sentința de divorț);

Includerea in program a persoanelor singure cu domiciliul legal pe raza sectorului 6. Actele necesare admiterii:

 • •  cerere admitere în program - depusă la sediul Centrului pentru Persoane Vârstnice ‘'Floare Roșie*' din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • •  copie - B.I. / C.L/C.N. sau C.I.P. după caz;

 • •  fișă de tratament întocmită de către medicul specialist de recuperare medicală;

 • •  adeverință de venit / ultimul talon de pensie sau adeverință de la circa financiară pentru cei fără venit, după caz ;

 • •   dovada stării civile ( exp : pt. văduv/ă- copie certificat de deces sot/sotie,după caz ; divorțat/ă - copie sentința de divorț);

Includerea in program a copiilor, persoanelor adulte și persoanelor vârstnice -indiferent de domiciliul legal - care are recomandare medicală de la medic specialist și sunt dispuse să achite costul serviciilor

Actele necesare admiterii:

 • •  cerere admitere în program - depusă la sediul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie” din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6;

 • •  copie - B.I. / C.L/C.N. sau C.I.P. după caz ;

 • •  fișă de tratament întocmită de către medicul specialist de recuperare medicală balneofizioterapeut.

X. PRMOVAREA PROIECTLUI DE DEZVOLTARE A SERVICIULUI DE RECUPRARE BALNEOFIZIOTERAPIE :

Pentru o mai bună promovare și vizibilitate a serviciilor de balneofizioterapie oferite în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice Floare Roșie” , Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6 utilizează și difuzează materiale informative ( pliante, broșuri, publicitate , mass-media și de pe site-ul D.G.A.S.P.C. sector 6) atât pentru beneficiarii direcți, cât și pentru comunitatea lăgită. Acestea conțin detalii despre serviciile oferite, modalitatea și condițiile de accesare a serviciilor.

Materialele informative sunt elaborate, multiplicate și distribuite la nivelul comunității cu sprijinul Biroului Comunicare din cadrul D.G.A.S.PC. sector 6.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobarea Consiliului Local Sector 6 menținerea dezvoltării și diversificării Serviciului de Balneofizioterapie din cadrul C.P.V. ”Floare Roșie” la nivelul sectorului 6 și aprobarea costurilor aferente acestui serviciu, pentru anul 2020.

XL REZULTATE AȘTEPTATE

 • 1.  Dezvoltarea componentei de autofinanțare prin furnizarea serviciilor de recuperare de specialitate (balneofizioterapie) cu plată;

 • 2.  Diversificarea categoriilor de beneficiari;

 • 3.  Furnizarea de servicii socio-medicale de recuperare și reabilitare specializate în cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “Floare Roșie*' prin Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie;

 • 4.  Valorificarea potențialului recuperator al persoanelor aflate în dificultate în scopul asigurării autonomiei personale și facilitării integrării socio-profesionale.

Având în vedere cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Local Sector 6 Proiectul "Dezvoltarea Serviciului de Recuperare Balnofizioterapie”, respectiv dezvoltarea și diversificarea serviciilor socio- medicale de specialitate (balneofizioterapie) existente la nivelul sectorului 6. continuara programului propriu de furnizare de servicii de balneofizioterapie pentru locuitorii sctorului 6, dar și facilitatea accesului persoanelor care nu au domiciliul în sectorul 6 care doresc să achite costurile pentru acest tip de servicii și în anul 2020.


GENERAL

M4MUTZER


PF              ED1NȚĂ,