Hotărârea nr. 72/2019

HCL 72 – Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului Bucureşti pe anul școlar 2019 – 2020


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2019 - 2020

Având în vedere Raportul de specialitate al Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 17821 din data de 17.12.2018 și Expunerea de motive a Primarului Sector 6;

Văzând raportul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011 - Legea Educației Naționale, adresa Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 40652 din data de 10.12.2018 înregistrată la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 17303 din data de 10.12.2018 privind transmiterea proiectului privind organizarea rețelei școalare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din raza Sectorului 6 al Municipiului București, pentru anul școlar 2019 - 2020, adresa Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 17819 din data de 17.12.2018 privind proiectul de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2019 - 2020, adresă înregistrată la Inspectoratul Școlar al Municipiului București cu nr. 41705 din data de 18.12.2018 și avizul conform al Inspectoratului Școlar al Municipiului București cu nr. 41705/10.01.2019 înregistrat la sediul Administrației Școlilor Sector 6 cu nr. 523 din data de 11.01.2019;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) precum și art. 81 alin. (4), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se organizează rețeaua școlară cuprinzând unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2019 - 2020, conform Anexelor nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre de consiliu.

Art. 2. (1) Primarul Sectorului 6, Inspectoratul Școlar Sector 6 și Administrația Școlilor Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se va face, conform competențelor, prin grija Secretarului Primăriei Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONTSEMNEAZĂ pentru legalitate

rul Sectorului 6,
emirel Spiridon '


Nr.: 72

Data: 28.02.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUIR04340730 Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6@primarie6.ro facebook.com/PrimariaSectorului6

ANEXA NR. 1

la H.C.L. Sector 6 nr. 72/28.02.2019

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6 propusă pentru anul școlar 2019 - 2020

NR. CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

NIVELUL ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR

TELEFON

ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR

1

GRĂDINIȚA NR. 40

PRE

STR. 'TABLA BUTII NR. 60

0212203340

2

GRĂDINIȚA NR. 41

PRE

STR. CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 12

0214134988

3

GRĂDINIȚA „IIILLARY CLINTON”

PRE

STR. ALEEA PRAVAT NR. 16

0214133928

4

GRĂDINIȚA „SPIRIDUȘII”

PRE

STR. VALEA CALUGAREASCA NR. 6

0214132440

5

GRĂDINIȚA NR. 94

PRE

STR. TÂRGU NEAMȚ NR. 4

0214133574

6

GRĂDINIȚA NR. 111

_____________________________________2____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRE

STR. SIBIU NR. 8

0214135161

7

GRĂDINIȚA NR. 170

_____________________________________2____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRE

STR. FABRICII NR. 22

0316204058

8

GRĂDINIȚA „PRICHINDEL”

PRE

B-DUL. IULIU MANIU NR. 73-75

0214304000

9

GRĂDINIȚA „ZÂNA FLORILOR”

PRE

STR. CETĂTUIA NR. 10

0214302179

10

GRĂDINIȚA NR. 208

PRE

STR. VALEA OLTULUI NR. 14

0316201502

11

GRĂDINIȚA NR. 209

PRE

STR. PAȘCANI NR.15BIS

0214134731

12

GRĂDINIȚA NR. 210

PRE

ALEEA ARINIS NR. IBIS

0217787215

13

GRĂDINIȚA NR. 217

PRE

STR. BUCSENESTI NR. 20

0214132244

14

GRĂDINIȚA NR. 218

PRE

ALEEA CALLATIS NR. 5

0314344484

15

GRĂDINIȚA NR. 229

PRE

ALEEA DEALUL MACINULUI NR. 5

0214443400

16

GRĂDINIȚA NR. 230

PRE

ALEEA POTAISA NR. 3

0217782808

17

GRĂDINIȚA NR. 246

PRE

STR. FABRICII NR. 20

0316208173

18

GRĂDINIȚA NR. 250

PRE

STR. DEALUL TUGULEA NR. 35

0316201847

19

GRĂDINIȚA NR. 272

PRE

B-DUL. TIMIȘOARA NR. 39

0311070199

20

GRĂDINIȚA NR. 273

PRE

STR. VALEA LUI MIHAI NR. 1

0214133842

21

GRĂDINIȚA NR. 274

_____________________________________2____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PRE

B-DUL. IULIU MANIU NR. 11A

0213163345

22

GRĂDINIȚA „PARADISUL PITICILOR”

PRE

STR. MOINESTI NR. 9

0214341214

23

GRĂDINIȚA M.AP.N. NR. 1

________________________________2______________________________________________________________________________________________________________________________________

PRE

CALEA PLEVNEI NR. 137B

0213196009

24

GRĂDINIȚA „COLT DE RAI”

______________________2_____”_________2____________________________________________________________________________

PRE

STR. GÂRLENI NR. 10

0213137598

25

GRĂDINIȚA „DUMBRAVA MINUNILOR”

PRE

STR. APUSULUI NR. 71-73

0217962807

26

GRĂDINIȚA „FULG DE NEA”

PRE

ȘOS. CIUREL NR. 9-11

0212203132

27

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGI T „ALBINUȚELE”

__’’______________________2_______________________________________________________________________________________________________

PRE

STR. CENTURII NR. 4

0311010031

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL

28

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 59

PRI, GIM

STR. VLADEASA NR. 9

0214900160

29

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 117

PRI, GIM

STR. FABRICII NR. 22

0214302040

30

ȘCOALA GIMNAZIALA NR. 142

PRI, GIM

STR. CENTURII NR. 4

0214300511

31

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 153

PRI, GIM

STR. DRUMUL SABARENI NR.21

0212217651

32

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 156

PRI, GIM

STR. DEALUL LUI TUGULEA NR. 35

0314040192

33

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION DUMITRIU”

PRI, GIM

STR. HANUL ANCUTEI NR. 4

0214340401

34

ȘCOALA GIMNAZLXLĂ „SFÂNTA TREIME”

PRI, GIM

STR. GHIRLANDEI NR. 7

0376203770

35

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 161

PRE, PRI, GIM

CALEA CIULEȘTI NR. 486 A

0212249328

36

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 163

PRE, PRI, GIM

CALEA CIULEȘTI NR. 54

0212201018

37

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 164

PRI, GIM

STR. PRAVAT NR. 22

0214131160

38

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 167

PRI, GIM

CALEA CRANGASI NR. 140

0212205770

39

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 168

PRE, PRI, GIM

STR. ALIZEULUI NR. 9

0314326090

40

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 169

PRI, GIM

STR. PAȘCANI NR. 2

0214132431

41

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFÂNTUL ANDREI”

PRI, GIM

ALEEA PARVA NR. 3-5

0217785959

42

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „CONSTANTIN BRÂNCUȘI”

PRI, GIM

STR. ROȘIA MONTANA NR. 41

0314052556

43

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „SFINȚII CONSTANTIN ȘI

ELENA”

PRI, GIM

ALEEA LUNCA CERNEI NR. 3

0214442515

44

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ORIZONT”

PRI, GIM

STR. MIH. RUXANDRA MARCU NR. 3

0214132355

0311050034

45

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 197

PRI, GIM

STR. OBCINA MARE NR. 2

0214134330

46

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA”

PRI, GIM

STR. APUSULUI NR. 71-73

0214340102

47

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ADRIAN PĂUNESCU”

PRI, GIM

ALEEA VALEA PRAHOVEI NR. 1

0214133020

48

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 206

PRI, GIM

ALEEA ARINIS NR. 5

021777.3980

49

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 279

PRI, GIM

STR. PRELUNGIREA GHENCEA NR. 24

0217773164

50

ȘCOALA GIMNAZLXLĂ NR. 309

PRI, GIM

STR. MOINESTI NR. 9

0214340426

51

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGELE MIHAII”

PRI, GIM

STR. DEZROBIRII NR. 41

0311011.373

52

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 311

PRI, GIM

STR. GIRLENI NR. 10

02141.33440

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

53

COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA CUZA”

PRI, GIM, LIC TEO, LIC VOC

STR. PEȘTERA SCĂRIȘOARA NR. 1

0214132495

54

COLEGIUL TEHNIC „PETRU MAIOR”

LIC TEH, LIC

TEO, POS

B-DUL. TIMIȘOARA NR. 6

0213183250

55

COLEGIUL TEHNIC DE POȘTĂ ȘI TELECOMUNICAȚII „GHEORGHE AIRINEI”

PROF, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS

STR. ROMANCIERILOR NR. 1

0214134645

56

LICEUL TEORETIC „MARIN PREDA”

PRI, GIM, LIC TEO

STR. RUSETU NR. 17

0212202344

57

LICEUL TEORETIC „TUDOR VLADIMIRESCU”

LIC TEO

B-DUL. IULIU MANIU NR. 15

0214103831

58

COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL”

GIM, LIC TEO

B-DUL. TIMIȘOARA NR. 33

0214132696

59

LICEUL TEORETIC „EUGEN LOVINESCU”

PRI, GIM, LIC

TEO

STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6

0214132947

60

COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRITESCU”

GIM, PROF,

LIC TEH

STR. PEȘTERA DÂMBOVICIOAREI NR. 12

0314016830

61

COLEGIUL TEHNIC „CAROL I”

PROF, LIC TEH, LIC TEO,

POS

STR. PORUMBACU NR. 52

0212202750

62

COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU”

PROF, LIC TEH, LIC TEO, LIC VOC, POS

B-DUL. IULIU MANIU NR. 381-391

0371153538

63

LICEUL TEHNOLOGIC „PETRU PONI”

LIC TEH, LIC TEO, POS

B-DUL. PRECIZIEI NR. 18

0213199316

0213116657

64

LICEUL CU PROGRAM SPORTIV „MIRCEA ELIADE”

GIM-SP, LIC VOC, LIC TEO

SPLAIUL INDEPENDENȚEI NR. 315-317

0213141390

65

LICEUL TEHNOLOGIC „SF. ANTIM IVIREANU”

PRI, GIM, LIC TEH

ALEEA POIANA MUNTELUI NR. 1

0314380278

66

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI”

LIC TEH, LIC

TEO, POS

ALEEA PRAVAT NR. 24

0214130438

//VE4 ȚĂMÂNT SPECIAL

67

ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALA „CONSTANTIN PĂUNESCU”

PRE, PRI, GIM/SPE

ALEEA ISTRU NR. 4

0214440332

0214442288

68

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ „SFÂNTA MARIA”

PRE, PRI, GIM, PROF/SPE

ALEEA ISTRU NR. 6

0214440331

0214440337

CLUBURI SPORTIVE ȘCOLARE INDEPENDENTE

69

CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR NR. 5

LIC/SP

CALEA PLEVNEI NR. 124

0213164176

CLUBURI ALE COPIILOR

70

CLUBUL COPIILOR SECTOR 6

GIM

STR. BERZEI NR. 7

0213132920

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9                                      9                  9      7

ANEXA NR. 2

ia H.C.L. Sector 6 nr. 72/28.02.2019

REȚEAUA

unităților de învățământ preuniversitar particular din Sectorul 6 propusă pentru anul școlar 2019 - 2020

NR. CRT.

UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT

5

NIVELUL

ȘCOLARIZAT

ADRESA

NUMĂR TELEFON

SECTOR 6

1.

GRĂDINIȚA „ALBĂ CA ZĂPADA”

PRE

STR. CERNISOARA NR. 86 A

0214330220

2.

GRĂDINIȚA „DARIA”

PRE

STR. VALEA OLTULUI NR. 31-35

0217774545

3.

GRĂDINIȚA „DEGETICA”

PRE

STR. BOLIDULUI NR. 4-6

0217465223

4.

GRĂDINIȚA „DISCOVER ME”

PRE

STR. CONSTANTIN NOICA NR. 130

0318058077

5.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL Șl PRELUNGIT „NICHOLAS KINDERGARTEN”

PRE

STR. DRUMUL VALEA CRICOVULU1 NR. 41 - 47

0217786915

6.

GRĂDINIȚA „SCOOBY AND FRIENDS”

PRE

STR. CORCODUȘULUI NR. 9D

0214443344

7.

GRĂDINIȚA „HAPPY PLANET KIDS”

PRE

STR. LT. COL. CONSTANTIN MARINESCU NR. 17 B

0214106984

8.

GRĂDINIȚA „PLANETA COPIILOR”

PRE

STR. GABRIELA SZABO NR. 3-11

0724212970

9.

GRĂDINIȚA „SMILEY KINDERGARTEN”

PRE

STR. GABRIEL CIORAN NR. 6

0314366138

10.

GRĂDINIȚA „MARCHENGARTEN”

PRE

STR. G-RAL IOAN CULCER NR. 40

0744378796

11.

GRĂDINIȚA „DAVID CENTER”

PRE

STR.ION NONNA OTESCU NR.2 A

0733803736

12.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI

PRELUNGIT „ALEGRA”

PRE

S TR. FINTA NR. 25

0212203301

0729987920

13.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „ORHIDEEA KIDS”

PRE

CALEA PLEVNEI NR. 145 B, BLOC 3, PARTER

0748595311

14.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGII' „PRIKI”

PRE

STR. SERGENT APOSTOL CONSTANTIN NR.14

0742292143

15.

GRĂDINIȚA „GOODSTART”

PRE

PRELUNGIREA GHENCEA NR.109 B

0723380015

16.

GRĂDINIȚA „ART & PLAY”

PRE

DRUMUL VALEA DANULUI NR.22

0760670599

0760670980

0723570075

17.

GRĂDINIȚA „SFÂNTUL NICOLAE”

PRE

STR.GHEORGHE SPACU NR.21

0729611918

18.

GRĂDINIȚA „WONDERLAND”

__2__22____________________

PRE

STR. VALEA OLTULUI NR. 25

0762000920

19.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „PLANETA COPIILOR”

PRI, GIM

STR. GABRIELA SZABO NR. 3-11

0724212970

20.

ȘCOALA PRIMARĂ „CASA MONTESSORI”

PRE, PRI

BD. IULIU MANIU NR. 6

0372149151

0372870413

21.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „KING GEORGE”

PRE, PRI, GIM

STR. PISCUL GRĂSANI NR. 17;

INTR.CAPELEI NR. 9 B

INTR.CAPELEI NR. 5-7

STR. STUPCA NR. 6

0761880643

22.

ȘCOALA PRIMARĂ „ROSE MARY”

PRE, PRI

STR. DONIȚEI NR. 4

0747179897

23.

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ROMÂNO-FINLANDEZĂ”

PRE, PRI ,GIM

STR. RĂSĂRITULUI NR. 59

0217770795

24.

COLEGIUL UCECOM „SPIRU HARET”

PRE, LIC TEH, PROF, POS

STR. ECONOMU CEZARESCU NR. 47- 59

0214400708

25.

LICEUL TEORETIC „ATLAS”

LIC, POS

STR.PASCAN1 NR. 2, NR. 3

0212225050

26.

COMPLEXUL ȘCOLAR „CRONOS”

LIC TEO, LIC

TEH, POS

STR.CHIBZUINȚEI NR. 15-17

0213164107

27.

ȘCOALA POSTLICEALĂ DE ANTRENORI „IOAN KUNST GHERMÂNESCU”

POS

STR. CONSTANTIN NOICA NR. 140, CORP 1, ETAJ 1

0214134340

28.

ȘCOALA SANITARĂ POSTLICEALĂ „VITA”

POS

BLD.IULIU MANIU NR. 381-391

0212222521

0212333047

29.

GRĂDINIȚA „MAGIC WORLD KINDERGARTEN”

PRE

STR. DRUMUL BACRIULUI NR. 37 B

0720777221

30.

ȘCOALA PRIMARĂ „POLITEHNICA”

PRE, PRI

SPL. INDEPENDENTEI NR. 313

0214029756

31.

GRĂDINIȚA „ZUMZĂREL”

PRE

STR. CETATEA DE BALTA NR. 62

0722256088

0748224225

32.

GRĂDINIȚA „MINI ME”

PRE

STR. ȘERBAN BOGDAN STAN NR. 6

0214349588

0727789205

0733291388

33.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM

PRELUNGIT „RIO 2”

PRE

STR. STOICA VIZITIU NR. 4

0747086181

34.

GRĂDINIȚA „RORO KINDERGARTEN”

PRE

STR. DRUMUL ARGOVEI NR. 3-9

0731339933

35.

ȘCOALA POSTLICEALĂ “STUDIS”

POS

STR. VALEA LUI MIHAI NR. 6

0213111054

0314050362

0788424314

36.

GRĂDINIȚA „ROȘA ZANGARA”

PRE

STR. DRUMUL TABEREI NR. 38 A

0214136572

0214136570

37.

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ȘI PROGRAM

PRELUNGIT „CASTELUL VOINICILOR”

PRE

STR. ROȘIORI DE VEDE NR. 12 A

0760991977

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

9               9       9'