Hotărârea nr. 326/2019

HCL 326 – Hotărâre privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanţilor îndreptăţiţi să beneficieze, conform Legii nr. 114/1996, de locuințe convenabile, locuințe sociale sau locuinţe de necesitate, întocmite pentru anul 2020


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6


HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să beneficieze, conform Legii nr. 114/1996, de locuințe convenabile, locuințe sociale sau locuințe de necesitate, întocmite pentru anul 2020

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 20877/04.11.2019 întocmit de Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative și Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 6;

Văzând avizul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local Sector 6;

Luând în considerare prevederile Legii locuinței nr. 114/1996, republicată în decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, pe cele ale Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii privind locuințele nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000, precum și pe cele ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 2018/27.08.2019 privind aprobarea condițiilor și criteriilor de departajare prin punctaj în vederea stabilirii ordinii de prioritate în soluționarea cererilor solicitanților îndreptățiți, conform Legii nr. 114/1996, să beneficieze de locuințe convenabile, locuințe sociale și locuințe de necesitate, aplicabile la întocmirea listelor pentru anul 2020;

în temeiul art. 139 alin. (1) și art. 166 alin. (2) lit. p) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. (1) Se aprobă listele cu ordinea de prioritate a solicitanților îndreptățiți să beneficieze, conform Legii nr. 114/2996, de locuințe convenabile, locuințe sociale sau locuințe de necesitate, întocmite pentru anul 2020, așa cum se regăsesc în Anexele nr. 1, 2 și 3, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă ca în listele ce constituie Anexele nr. 1, 2 și 3 să nu figureze solicitanții care nu au făcut dovada îndeplinirii criteriilor de acces sau care nu au prezentat documentele necesare evaluării situației, conform dispozițiilor conținute de art. 21 și 30 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1275/2000.

Art. 3. In vederea eliberării terenului și urgentării demarării construcției de locuințe pe amplasamentul din Drumul Taberei nr. 7B (Lt. Col. Marinescu Constantin nr. 6), vor beneficia cu prioritate de atribuirea unei locuințe sociale solicitanții care au domiciliul la adresa și figurează în lista care constituie Anexa nr. 3 la hotărâre.

Art. 4. Prezenta hotărâre intră în vigoare de la 01.01.2020, data de la care Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 309/18.12.2018 îsi încetează

9 aplicabilitatea.

Art. 5. (1) Primarul Sectorului 6, Comisia Socială de analiză și evaluare a cererilor de locuință și Serviciul Reglementare și Repartizare Spații Locative vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


CONTRASEMNEAZĂ
din O.U.G

Secretarul Ge. 57/2019

al Gectorului


6,


Nr.: 326

Data: 12.12.2019

\n

Anexa 1ANEXA NR. 1 la H.C.L. Sector 6 nr. 326/12.12.2019

LISTA CU SOLICITANȚII PENTRU STRUCTURA 1 CAMERA

LOCUINȚE SOCIALE

ORD.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

1.

MÂDINCIOIU NICOLINA

49283

30.09.1997

83

2.

MIHĂILESCU DUMITRA

51433

27.10.1997

68

3.

URSEI VICTOR-OCTAVIAN

51478

15.09.1998

61

4.

IARU MARIANA

42766

23.05.2001

53

5.

DUMITRU CONSTANȚA

53169

07.11.2000

51

6.

MIHAIU GABRIELA

38413

28.03.2001

50

7.

DUMITRU GHEORGHE

37622

07.03.2002

48

8.

TUDOR IONICA

30382

07.01.1998

46

9.

LEMNARU LUCIA

47166

18.06.2002

46

10.

SELEA TITU

41553

05.04.2005

46

11.

LUCULESCU DOINA-ELENA

40355

04.04.2002

44

12.

OSTAFIE IULIAN

42838

24.05.2001

43

13.

CIUCULETE DAN-FLOR1NEL

34646

10.02.2004

43

14.

MATEI IOANA

51797

04.07.2006

42

15.

TOMA MARIAN

28893

03.12.2007

41

16.

MUNTEANU FLORICA

30895

05.10.2011

40

17.

DRĂGHICI LUCIAN-

CONSTANTIN

36357

24.02.2004

39

18.

SILIMON NICUȘOR

39

05.01.2009

39

19.

CÂMPEAN-HESS AUGUSTIN-

DORIN

20373

18.05.2016

39

20.

VIȘAN HORIA-TUDOR

5980

17.02.2014

38

21.

IONIȚĂ RODICA

6269

30.11.2006

37

22.

GAVRILĂ GHEORGHE

7489

09.03.2009

37

23.

BRĂDĂȚAN IOAN

32077

13.10.2010

37

24.

BÂCĂNARU PETRUȚA-

NICOLETA

7288

07.03.2011

37

25.

STÎNCARU ARCADIE

17206

22.04.2015

37

26

BANARI LUCIA

44418

08.11.2016

37

27.

MARIN FLORINA

32716

22.08.2019

37

28.

DUMITRU CRISTINA-LAURA

13964

12.04.2018

36

29.

BADEA ION

24515

04.08.2010

35

30.

ISCOVICIU ALEXANDRU-ANDREI

42316

26.11.2010

35

3E

MANEA MARIOARA

22489

20.07.2011

35

32.

BANȚU BOGHIȚA

37829

25.09.2017

35

33.

STAN MARIAN-CONSTANTIN

46200

12.12.2018

35

34.

VLAD ROJI

55598

03.08.2006

34

35.

STOICA CORNELIA

27850

18.07.2016

34

36.

TOBOL IONUȚ-CLAUDIU

26112

05.07.2019

34

37.

GURĂU ADR1AN-DANIEL

18821

14.06.2011

33

38.

NEGHINĂ ION

18564

30.05.2013

33

39.

POLOJAN DUMITRU

27932

22.07.2014

33

40.

FLOREA EMANUEL

45159

05.12.2018

33

41.

CONEAC ZELIA-MARCELA

33259

25.09.2013

32

42.

NUȚÂ GEORGETA

18008

08.05.2014

32

43.

GR1GORIU ȘETFANA

39897

06.10.2017

32

44.

DOMNU STELA

10067

29.03.2010

31

45.

TEODORESCU ANDREI

30381

29.09.2011

31

46.

MĂICAN PETRIȘOR-CĂTÂLIN

12436

22.04.2010

30

47.

SIMION ALEXANDRU

10625

20.03.2013

30

ORD.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

48.

ANGHEL GEORGIANA-

PATRICIA

11106

11.03.2015

30

49.

STANCU EUSEBIU

42700

26.10.2015

30

50.

ALBUNICOLAE

41128

01.11.2018

30

51.

FĂRCÂȘANU PA VEL

42461

12.11.2018

30

52.

AMET ERGUN

39867

10.10.2019

30

53.

NANIA AURELIA

2805

23.10.2006

29

54.

STANCIU ANETA

29187

11.09.2011

29

55.

CALOIANU IRINA-MARILENA

18922

31.05.2012

29

56.

RAICU GHEORGHE

14626

22.04.2013

29

57.

PASCARU ELENA

14627

22.04.2013

29

58.

IONIȚĂ TUDORIȚA

50194

17.12.2015

29

59.

RADU ANGELA

37250

02.10.2018

29

60.

IVAȘCU PAULINA

37273

02.10.20)8

29

61.

ANGHEL GEORGIANA-

MĂDĂLINA

28411

30.07.2018

28

62.

BOIEROIU CONSTANTIN-

CĂTĂLIN

35139

17.09.2018

28

63.

MATEI ALEXANDRA-SIMONA

29551

30.07.2019

28

64.

EFTIMIE IONUȚ

14997

12.05.2010

27

65.

MANGLUȚESCU CONSTANTIN

9600

25.03.2011

27

66.

DINU MARIA-CRISTINA

6918

21.02.2013

27

67.

FERARU CĂTĂLIN

1778

07.05.2014

27

68.

PÂSLARU CRISTINA-ADRIANA

24414

15.06.2015

27

69.

IRIMIA ANDREEA

50410

28.12.2016

27

70.

MARICA FLORENTIN-NICUȘOR

20151

22.05.2019

27

71.

RIDICHE NICOLAE

20473

24.05.2019

27

72.

BOSTANGICĂ ALEXANDRU-

SILVIAN

20771

28.05.2019

27

73.

FLOREA GABRIELA-IOANA

40763

17.10.2019

27

74.

DUMAN ELISABETA

38261

14.12.2009

26

75.

STANCU FABIAN

36798

24.10.2013

26

76.

STANCU DIEGO-JOHNSON

42699

26.10.2015

26

77.

STOLEA GEORGETA-IOANA

47533

04.12.2017

26

78.

GRIGORE IONUȚ

625

09.01.2018

26

79.

BÂRGU TATIANA

34642

07.11.2011

25

80.

NEACȘU VASILE

29785

01.08.2017

25

81.

LUNCĂ IOANA-LINA

40716

11.10.2017

25

82.

PÎRVU GABRIELA

26836

18.07.2018

25

83.

ROMAN NICOLETA

43600

01.11.2017

24

84.

NIȚOI CRISTIAN

31812

24.08.2018

24

85.

ARDELEANU IONICA

42029

08.11.2018

24

86.

MĂGUREANU ALEXANDRU

29338

29.07.2019

24

87.

NICA GABRIEL-RĂZVAN

27208

12.07.2016

23

88.

TĂNĂSESCU ANA

20738

28.05.2019

23

89.

DRAGOMIRESCU ELENA-

28722

24.07.2019

23

IOANA

NUME ȘI PRENUME


NR. ÎNREG.


DATA


PUNCTAJ


NUME ȘI PRENUME


NR.

ÎNREG.


DATA


PUNCTAJ


ORD.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

90.

PETRACHE MARIUS-GEORGE

5280

09.02.2015

22

91.

IACOB LENUȚA

21861

27.05.2015

22

92.

GALAFTIONU DENISA-

ANDREEA

6173

15.02.2018

22

93.

FRANCIUC ADRIAN-DANIEL

6625

18.02.2019

22

94.

ANICHIȚI CEZAR-GABRIEL

29870

01.08.2019

22

95.

ANDONIE SANDRA

40414

15.10.2019

22

96.

POTCOVARU RALIDA IULICA

21143

31.05.2017

21

97.

ALEXANDRU EMANUELA

48051

06.12.2017

21

98.

AYDIN ERDOGAN-ARGENTIN

33927

29.08.2019

21

99.

HAJDU MARIA-IREN

39239

28.11.2012

20

100.

MOGÎLDEA RENATA

37131

19.09.2017

20

101.

TRIFU CRISTIAN-AL1N

37322

03.10.2018

20

102.

IBRAHIM MERYAM

10801

13.03.2019

20

103.

ALBULEȚ THEODOR-ANDREI

35799

12.09.2019

19

104.

POPESCU IULIAN

35827

12.09.2019

19

105.

MINCIUNĂ ROXANA-MARIA

15874

25.04.2018

18

106.

DINU ȘTEFANIA-GABRIELA

23617

22.06.2018

18

107.

POTCOVARU FLAVIUS-

CRISTINEL

1325

12.01.2017

17

108.

MIREA DANIEL

26385

16.07.2018

17

109.

ANTON CEZAR-GABRIEL

39593

19.10.2018

17

110.

SHILLAH COSBY-DANIEL

43412

01.11.2016

13

LISTA CU SOLICITANȚII PENTRU STRUCTURA 2 CAMERE

LOCUINȚE SOCIALE

9

ORD.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR.

ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

1

ROTARU MARJA

52566

13.11.1997

59

2

MARIN DIDI

52683

17.11.1997

54

3

TROANÂ LIVIA

34887

12.02.2002

53

4

PANTEA NICULINA

56963

29.11.2001

51

5

PEPTĂNARIU VASILE

52296

15.12.1999

50

6

FIERARU ELENA

59504

04.09.2006

50

7

ION GABRIELA

36187

11.03.1998

48

8

MIHALACHE TRAIAN

56139

26.01.2001

47

9

LAZĂR CONSTANTIN

30400

06.01.2005

47

10

GURVINDER ALEXANDRINA

47760

30.05.2006

46

11

BURCEA TAT1ANA

58934

20.12.2001

45

12

MEMEȚEL FLORIN

44492

19.11.2014

43

13

FLOREA IULIA

7420

18.12.2006

42

14

CAZACU(ȘUȚU) MARIANA-

GEORGETA

5134

17.02.2010

40

15

RĂDUȚÂ-NEAGU VALENTINA-

ALEXANDRA

31796

15.10.2009

39

16

HABÂRĂ ELENA-COSMINA

22409

16.07.2010

39

17

BADEA CRISTINA-LUIZA-

MARIANA

24938

27.07.2012

39

ORD.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR.

ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

18

MOCANU-MICU RAMONA-

M1HAELA

32323

28.09.2012

39

19

RUSU LILIANA

44087

04.11.2016

39

20

PREJBEANU MARIAN-CĂTĂLIN

31615

14.10.2009

38

21

PIETRIȘ TATIANA-PAULA

33730

29.10.2010

38

22

NASTASIA STELUȚA-CECILIA

23451

29.07.2011

38

23

NIȚULESCU SILVIU-ROBERT

15381

03.05.2012

38

24

CĂPRARU CARMEN

8405

03.03.2014

38

25

POPESCU ELENA-SILVIA

9457

24.03.2009

37

26

FLORESCU MIHAI-VALENTIN

17783

05.06.2009

37

27

GHEORGHE GABRIELA

45074

27.12.2010

37

28

MĂTUȘESCU ADI

7423

07.03.2011

37

29

PIPERA MIHAELA

50266

27.12.2017

37

30

PANAIT MARIA

37784

05.10.2018

37

31

HOȚESCU GEORGIANA-DIANA

20987

03.07.2009

36

32

ATUDOSIE GIGI

33860

04.11.2009

36

33

BURGHELEA MARIAN-OVIDIU

19519

22.06.2010

36

34

CARACUDĂ AURORA-DANIELA

32259

14.10.2010

36

35

ARDELEANU IZABELA-MONICA

29263

28.07.2017

36

36

DUNCAIOAN

6728

02.03.2010

35

37

COȚOFANĂ ELENA

33985

01.11.2011

35

38

RUSU IOANA

13584

17.04.2012

35

39

BUȘÂ MARIANA

27748

21.07.2014

35

40

DUMITRU CONSTANȚA

33094

12.08.2015

35

41

UDREA GEORGETA

13462

29.03.2016

35

ORD.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR.

ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

42

BADEA(BĂNICĂ) LUMINIȚA

30206

30.09.2009

34

43

ANGHEL FLORENTINA

13399

29.04.2010

34

44

NAIE MIRELA

23244

27.07.2011

34

45

IOAN NELA

25689

30.07.2013

34

46

ARSENE GEORGIANA

36367

14.09.2017

34

47

MISĂILÂ DANIEL-FLORENTIN

6810

02.03.2010

33

48

UȚÂ(EFTIMIE) ELENA

16865

31.05.2010

33

49

LOLICĂ ANDREEA-VALENTIN A

1292

17.01.2011

33

50

MĂRĂCINE ANIȘOARA

5952

23.02.2011

33

51

ȚAVOC SILVIA-IOANA

23379

28.07.2011

33

52

BORCEA TATIANA

928

11.01.2012

33

53

VENGHER MARIA-NINA

38521

06.11.2013

33

54

MIREA GABRIELA-NORA

9640

08.03.2018

33

55

ȘTEFAN(MARIN) MARIA

40686

11.11.2010

32

56

OANCEA SILVIA

16189

18.05.2011

32

57

SOARE RODICA-CRISTINA

35477

07.09.2017

32

58

NEACȘU FLORICA

41879

19.10.2017

32

59

DIMA ADRIANA

23629

18.06.2014

31

60

MUȘAT GABRIELA-ANASTASIA

13385

03.04.2017

31

61

BUIURU IULIANA

41598

18.10.2017

31

62

MATEI ISABELA

46471

22.11.2017

31

63

AVRAM MIHAELA-EUFIMIA

40005

11.10.2019

31

64

VÎLCEANU FLORINA-VALENTINA

25881

17.08.2010

30

65

BURAGA FLORENTINA

16306

10.05.2012

30

66

FUMUREANU NICOLIȚA

9083

01.03.2016

30

ORD.

PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR.

ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

67

RADU VALENTINA

2316

19.01.2017

30

68

GÎRLOIU ANDREEA

35840

21.09.2018

30

69

POSTAȘIU GABRIELA

36313

21.10.2013

29

70

MACARIE FLORENTINA

49030

09.12.2015

29

71

PESCLEVEI SONIA

30302

03.08.2016

29

72

ROTARU DANIELA

37357

21.09.2017

29

73

STANCU LILIANA

1033

11.01.2018

29

74

BIRCHI CONSTANTIN-CRISTIAN

13582

05.04.2018

29

75

UNGUREANU GABRIEL

4692

07.02.2013

28

76

SILVA EMIL-DANIEL

37479

30.09.2014

28

77

CURMEI IOANA

44825

09.11.2017

28

78

SOARE ANDREEA-CLAUDIA

32033

19.08.2019

28

79

CIOBAN ANDREEA-IONELA

3034

26.01.2018

27

80

BOCAIOAN

15323

29.04.2013

25

81

OPREA GINA-MARIANA

1705

16.01.2014

25

82

IANCU DUMITRU

45860

17.11.2017

25

83

LAGU MARIA-AUREL1A

33501

04.09.2018

25

84

LUNGU DENISA-NICOLETA

30691

07.08.2019

25

85

ZAHARIA NICOLETA-LILIANA

36763

28.09.2018

24

86

HOCA MARINELA-1ULIA

2922

25.01.2016

23

LISTA CU SOLICITANTII PENTRU STRUCTURA 3 CAMERE

LOCUINȚE SOCIALE

ORD. PRIOR.

NUME

PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

1.

EREMIEA MARIA

34881

24.02.1998

58

2.

MARIN PAUL

49368

20.06.2003

58

3.

NICOLAE CORNELIA-DANIELA

36867

28.02.2002

57

4.

OLTEANU VALERIU

55809

12.03.1998

56

5.

TUDORA CRISTINA

10472

01.04.2010

53

6.

TEODORESCU MANUEL

46707

12.06.2002

52

7.

FOTACHE TONICA

15340

21.06.2007

52

8.

MOCANU CONSTANTIN

51113

01.08.2002

49

9.

CONSTANTIN NICOLETA

24074

04.08.2011

48

10.

MITRAN GEORGETA

24270

05.08.2009

47

11.

DUMITRU FLORICA

62209

26.10.2004

46

12.

CRĂCIUN CONSTANTIN

35119

12.02.2004

45

13.

CONSTANTIN LAURA-NINA

26604

26.08.2010

45

14.

CH1ROIANU CRISTINA

19106

14.05.2014

45

15.

AVRAM GHEORGHE

7536

09.03.2009

43

16.

LAZÂR VASILICA- MIHAELA

17818

08.06.2010

43

17.

CHELUȘ NICOLETA

36436

23.11.2011

43

ORD.

PRIOR.

NUME

PRENUME

NR.

ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

18.

RADU AUREL

31986

26.09.2012

43

19.

COSTACHE ADRIANA

37060

29.11.2011

42

20.

RĂDULESCU DANIELA-

RALUCA

23682

22.10.2008

41

21.

MANGU DĂNUȚ

43107

06.12.2010

41

22.

SUZEANU AURORA- RODICA-DANIELA

21445

08.07.2010

40

23.

NĂSTASE BOGDAN-

GHEORGHE

30475

30.09.2011

40

24.

VIZITIU MIHAELA- CLAUDIA

11342

19.03.2014

40

25.

CUC PETRUȚA

16595

27.05.2010

39

26.

CAPRĂ (JIPA) IOANA -

ANGELICA

37778

07.12.2011

39

27.

DINU IONELA

16088

20.05.2009

38

28.

CHIREA IONELA-LILIANA

4620

14.02.2011

38

29.

CONSTANTIN GINA- DANIELA

17828

27.04.2016

38

30.

LĂCĂTUȘ ADELA

1277

20.01.2009

37

31.

RĂDUCAN FLORIN- MARIAN

20776

01.07.2009

37

ORD. PRIOR.

NUME PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

32.

POPESCU ROMICĂ- GHEORGHE

23735

29.07.2010

37

33.

STANCIU FLORINA

28127

20.07.2017

37

34.

COROZEL MIHAI

7608

20.12.2006

36

35.

DIMA LAURENȚIU

9918

26.03.2010

36

36.

STOICA FLOR1NELA

36670

24.11.2011

36

37.

VOICU BEATRICE-MIHAELA

4890

08.02.2018

36

38.

STANCU ANDREEA-FLORINA

36930

10.09.2019

36

39.

IANCU MARIAN

34711

03.09.2019

35

40.

CIOCAN ANA-MARIA

36947

20.09.2019

35

41.

TEODORESCU IOANA

14230

18.04.2013

34

42.

DURALIA CORINA- SPERANȚA

42177

05.12.2013

34

43.

PRESCURE PUIU

23378

10.07.2013

33

44.

DIACONU GHERGHINA

21024

24.05.2016

33

45.

ION ADINA -IOANA

7256

22.02.2018

33

46

BRATU MIHAI-ADRIAN

19476

17.05.2019

33

ORD.

PRIOR.

NUME PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

47.

DUMAN IONUȚ- MĂDĂLIN

17109

02.06.2010

32

48.

KHEMIRI (TOPORCEA) OANA-

ELENA

43819

13.12.2010

32

49.

DULEA MIHĂIȚĂ

3246

29.01.2013

32

50.

BUȘÂ LUMINIȚA

23143

08.07.2013

32

51.

RUGU ALEXANDRU- FLORIN

37002

19.09.2017

32

52.

DOBRE IULIAN

22644

06.07.2012

31

53.

CIOBOTARU DANIELA

38426

28.09.2016

31

54.

CONSTANTIN TÂNASE

41893

19.10.2017

31

55.

TUDOSE LAURA-MĂDĂLINA

16991

04.05.2018

31

56.

BADEA GABRIEL

25364

01.07.2019

31

57.

MUSTAFA LENUȚA

19617

07.06.2013

30

58.

ARNĂUTU MIHAILA

9765

08.03.2017

29

59.

BÂCANU MARIANA-ADRIANA

11306

20.03.2017

29

60.

PÂCIUNE MIHAELA

40674

29.10.2018

29

61.

STAN RODICA

8837

01.03.2019

29

ORD.

PRIOR.

NUME PRENUME

NR.

ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

62.

AMBĂRUȘ CAROLINA

21574

06.06.2018

28

63.

RAICU CONSTANȚA

12862

08.04.2013

27

64.

TUTUNARU CARMEN-

ANDRADA

29970

08.08.2018

27

65.

LAZARENCO ȘTEFAN

6633

17.02.2015

26

66.

BĂDULESCU (COZMA) FLORENTINA- LUCREȚIA

35535

17.09.2014

25

67.

TĂUNE ELENA

28389

24.07.2017

24

68.

VLAD CORNELIA-ELENA

31562

23.08.2018

23

69.

DRAGNE DANIEL-GEORGE

16569

02.05.2018

21

LISTA CU SOLICITANȚII PENTRU STRUCTURA 4 CAMERE

LOCUINȚE SOCIALE

ORD.


PRIOR.


NUME ȘI PRENUME


NR. ÎNREG.


DATA


PUNCTAJ


1.


NĂSTASE GINA


29152   02.08.2018


40


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană

Anexa 2ANEXA NR. 2

la H.C.L. Sector 6 nr. 326/12.12.2019

LISTA CU SOLICITANTII PENTRU STRUCTURA 1 CAMERĂ

LOCUINȚE CONVENABILE

ORD.

NR.

PRIOR.

NUME SI PRENUME

INREG.

DATA

PUNCTAJ

1

NEDELCU ION

35987

13.02.2003

54

2

MĂRGĂRIT MARIANA

58003

09.09.2003

50

3

ANDREAȘ MANUELA MARIANA

46791

19.07.2001

48

4

MĂCRIȘ CONSTANTIN-MIRCEA

15065

14.05.2009

39

5

STAN MARIEA

21309

22.09.2008

38

6

FILIGEANU MIHAI-LUCIAN

12194

15.04.2009

36

7

NISTOR MAGDALENA CORINA

36126

24.11.2009

35

8

POPA MAGDALENA-BEATRICE

36523

27.11.2009

35

9

ION MARIANA

7132

04.03.2010

34

10

TOADER ALEXANDRU

34055

05.11.2009

30

11

RADU ADINA

4588

14.02.2011

30

12

NEAGU ANDREEA-AURA

36155

13/09/2017

27

13

NICULESCU CĂTĂLINA-

DANIELA

8331

01.03.2013

26

14

ANDRONIE DUMITRU-MIHAIȚĂ

20811

18.06.2013

26

15

BOGDANOF GABRIELA

47182

28.11.2016

23

16

MOCANU ANDREEA LAVINIA

28229

21.07.2017

23

17

ȘERBAN COSMTN-CONSTANTIN

19499

19.05.2014

17

LISTA CU SOLICITANTII PENTRU STRUCTURA 2 CAMERE

LOCUINȚE CONVENABILE

ORD.

NR.

PRIOR.

NUME SI PRENUME

INRE

G.

DATA

PUNCTAJ

1.

SERDARUIONELA

47422

08.08.2000

51

2

MOLDOVEANU MARIANA

40457

29.03.2006

42

3

DOROJAN ROXANA FLORENTINA

13017

02.04.2018

40

4

MIRON MARIUS-COSTACHE

65713

30.11.2004

38

5

ZAMFIR-BANU MARIANA-

16852

15.05.2012

31

FLORENTINA

6

GRIGORE CORNELIA-CLAUDIA

1937

17.01.2018

27

7

GALAFTIONU DUMITRU

6171

15.02.2018

24

LISTA CU SOLICITANT» PENTRU STRUCTURA 3 CAMERE

LOCUINȚE CONVENABILE

ORD.

NR.

PUNCTAJ

PRIOR.

NUME SI PRENUME

INREG.

DATA

1

MICU DOINA-ELIS

10299

31.03.2010

45

2

CHILOM EDUARD-MARIAN

39592

19.10.2018

34

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Trai an Pană

Anexa 3ANEXA NR. 3

ia H.C.L. Sector 6 nr. 326/12.12.2019

LISTA CU SOLICITANȚII PROVENIȚI DIN PAVILIONUL V

STR. CONSTANTIN MARINESCU NR. 6 LOCUINȚE SOCIALE - 2 CAMERE

ORD.

NR.


PRIOR.       NUME ȘI PRENUME

ÎNREG. DATA PUNCTAJ

1.            CLOȘCĂ PAUL

28584   28.02.2012       32

LISTA CU SOLICITANȚII PROVENIȚI DIN PAVILIONUL V

STR. CONSTANTIN MARINESCU NR. 6 LOCUINȚE SOCIALE - 3 CAMERE

ORD. PRIOR.

NUME ȘI PRENUME

NR. ÎNREG.

DATA

PUNCTAJ

1.

VASILIU PAULICĂ

55721

11.10.2002

54

2.

MATEI VALERICĂ

6487

16.02.2017

33

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Traian Pană