Hotărârea nr. 121/2019

HCL 121 – Hotarare privind aprobarea achiziţionării prin leasing financiar a 35 de autovehicule/utilaje de către Administraţia Domeniului Public şi Dezvoltare Urbană Sector 6


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind aprobarea achiziționării prin leasing financiar a 35 de autovehicule/utilaje de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2698/28.02.2019 al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Luând în considerare rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 5 și 6 ale Consiliului Local Sector 6;

Având în vedere prevederile:

Art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

Art. 62 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit. b) și ale art. 81 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Sectorului 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă achiziționarea prin leasing financiar a 35 de autovehicule/utilaje de către Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6. Autovehiculele/utilajele sunt prezentate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Achiziționarea prin leasing financiar se face pe o perioadă de 5 ani, pentru un număr maxim de 35 de autovehicule/utilaje, a căror valoare maximă estimată este de 5.256.000 lei (TVA inclus). Valoarea maximă a avansului este de 1.100.000 lei.

Art. 3. Leasingul financiar prevăzut la Art. 1 (avans, rate, etc.) va avea ca sursă de finanțare exclusiv bugetul local.

Art. 4. Se împuternicește Directorul General al Administrației Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 în vederea organizării procedurilor legale privind achiziția a 35 de autovehicule/utilaje, respectiv a reprezentării instituției în relația cu societatea de leasing în vederea efectuării tuturor demersurilor legate de leasingul financiar ce face obiectul prezentei hotărâri, inclusiv semnarea contractului de leasing financiar.

(1) Primarul Sectorului 6 și Administrația Domeniului Public și Dezvoltare Urbană Sector 6 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 121/18.04.2019

PROPUNERI PENTRU ACHIZIȚIE AUTOUTILITARE

  • 1. Autoutilitară 5+1 (locuri), MMA - 3500Kg, carburant motorină, Euro 6, cu bena basculabilă în 3 puncte, aproximație 35.000 Euro buc, 21 bucăți - 735.000 Euro

  • 2. Tractoare 90 de cai putere, tracțiune spate, preț aproximativ 35.000 Euro/buc -2 buc 70.000 Euro

  • 3. Remorcă basculabilă în 3 puncte cu obloane detașabile, preț aproximativ 15.000 Euro/buc - 2 buc 30.000 Euro

  • 4. Autostropitoare cu bazin de încărcare de 6000 litri, carburant motorină, Euro 6, preț aproximativ 70.000 Euro/buc - 2 buc 140.000 Euro

  • 5. Autoutilitară 4x4 transport marfa și persoane, carburant motorină, Euro 6, preț aproximativ 20.000 Euro/buc - 2 buc 40.000 Euro

  • 6. Autoutilitară transport marfa și persoane, carburant motorină, Euro 6, preț aproximativ 15.000 Euro/buc -2 buc 30.000 Euro

  • 7. Autoutilitară transport persoane, carburant motorină, Euro 6, preț aproximativ 12.500 euro/buc, 4 bucăți 50.000 de Euro

Valoare TOTALĂ: 1.095.000 Euro x 4.8 Lei = 5.256.000 LEI