Hotărârea nr. 112/2019

HCL 112 – Hotarare privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului “Sector 6 – Eficienţă energetică pentru clădiri publice (District 6 – Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)” şi a cheltuielilor legate de proiect


CONSILIUL LOCAL SECTOR 6 romania2019.eu

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului “Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)” și a cheltuielilor legate de proiect

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2227/09.04.2019 al Direcției Generale Investiții și Expunerea de motive a Primarului Sectorului 6;

Văzând rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1, 3 și 5 ale Consiliului Local Sector 6;

în conformitate cu prevederile:

 • •  Regulamentului UE nr. 1291/2013 al Parlamentului European și Consiliului European privind Orizont 2020, programul Comisiei Europene de finanțare a cercetării și inovării 2014-2020, inclusiv, dar fără a se limita la preambulul 33;

 • •  Art. 12 alin. (3) și (5) din Acordul de Delegare ELENA 2016, semnat între Comisia Europeană și Banca Europeană de Investiții;

 • •  Adresei din partea Comisiei Europene datată 21 Decembrie 2017, prin care se aprobă grantul aferent serviciilor de dezvoltare a proiectului în cuantum maxim de 1.154.970 euro;

 • •  Contractului nr. ELENA-2016-085 semnat în data de 13.02.2018 (Luxembourg) și 16.02.2018 (București), înregistrat cu nr. 5635/13.02.2018, între Sectorul 6 al Municipiului București și Banca Europeană de Investiții, pentru susținerea proiectului “Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings-D6EEPB)”;

 • •  Angajamentului contractual asumat de realizare a Programului de investiții în valoare minimă de 35.283.300 euro, definit ca sumă a investiției desfășurate prin Serviciile de Dezvoltare a Proiectului (1.283.300 euro) și valoarea estimată a contractelor de investiții (34.000.000 euro);

 • •  Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 191/29.09.2016 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalent în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofinanțării cheltuielilor pentru reabilitarea termică a blocurilor de locuințe, precum și a clădirilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului “Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)” și a cheltuielilor legate de proiect;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 53/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 317/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 305/18.12.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 56/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 315/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 300/18.12.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 59/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 318/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 298/18.12.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 54/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 313/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 307/18.12.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 55/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 314/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 299/18.12.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 58/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 319/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 306/18.12.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 57/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 316/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 297/18.12.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 52/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 312/19.12.2017 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 304/18.12.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 51/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 87/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 303/18.12.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 50/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 86/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 302/18.12.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 49/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru eficientizarea consumului de energie aferenți obiectivului de investiție Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 85/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 301/18.12.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 41/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 8/30.01.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 218/27.09.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 48/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 9/30.01.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 219/27.09.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 42/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 83/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 220/27.09.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 47/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 6/30.01.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 225/27.09.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 43/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 5/30.01.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 221/27.09.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 46/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 7/30.01.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 224/27.09.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 45/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 84/08.05.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 223/27.09.2018;

 • •  Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 44/12.02.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Școlii Gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 76/26.04.2018 și actualizați prin Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 222/27.09.2018;

 • •  Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) li. a) și art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local Sector 6

HOTĂRĂȘTE:

Art. I. Anexa prevăzută la Art. 1 din cadrul Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/08.05.2018 privind aprobarea proiectului “Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)” și a cheltuielilor legate de proiect se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. II. Art. 2 al Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 88/08.05.2018 se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)”, în cuantum de 46.896.184,60 Euro (inclusiv TVA, echivalent a 222.756.876,29 lei). Finanțarea cheltuielilor aferente proiectului se asigură din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană atrase în cadrul programului ELENA - conform Contractului nr. ELENA-2016-085 semnat în data de 13.02.2018 (Luxembourg) și 16.02.2018 (București), în valoare de 1.154.970 euro, iar diferența de 45.741.214,60 Euro se asigură din fonduri aprobate cu această destinație în următoarea ordine: fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, bugetul local și/sau alte surse legal constituite.”

Art. III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 88 din 08.05.2018, rămân neschimbate.

Art. IV. (1) Primarul Sectorului 6, Direcția Generală Investiții și Direcția Generală Economică din cadrul Primăriei Sectorului 6, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competențelor.

(2) Comunicarea și aducerea la cunoștința publică se vor face, conform competențelor, prin grija Secretarului Sectorului 6.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Nr.: 112

Data: 18.04.2019

București, Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, cod 060013, CUI RO4340730

Tel. 037.620.4319, Fax 037.620.4446; www.primarie6.ro email: prim6(âprimarie6.ro facebook. corn/PrimariaSectorului6

ANEXĂ

la H.C.L. Sector 6 nr. 112/18.04.2019

Lista clădirilor publice incluse în proiectul „Sector 6 - Eficiență energetică pentru clădiri publice (District 6 - Energy Efficiency for Public Buildings- D6EEPB)”

Investiție

Nr. Crt

Obiective de investiții

Adresa

Valoare investiție, inclusiv TVA (RON)

Valoare investiție, inclusiv TVA, echivalent (EUR, curs de 4,75 RON)

Reabilitare energetică complexă unități de învățământ

1

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala Adrian Păunescu din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Valea

Prahovei nr. 1

9.114.045,61

1.918.746,45

2

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Obcina

Mare nr. 2

7.190.400,11

1.513.768,45

3

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala Sf. Constantin si Elena din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Lunca

Cemei nr. 3

9.243.241,53

1.945.945,59

4

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 59 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Vlădeasa nr. 9

4.884.370,89

1.028.288,61

5

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Fabricii

nr. 22

15.784.001,79

3.322.947,75

6

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Parva nr. 3

14.170.257,68

2.983.212,15

7

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Școala nr. 309 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Moinești nr. 9

7.921.021,74

1.667.583,53

8

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Liceul Petru Poni din Sectorul 6 al Municipiului București

Bdul. Preciziei nr.

18

11.044.378,98

2.325.132,42

9

'Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Liceul Mircea Eliade din Sectorul 6 al Municipiului București

Splaiul Independenței nr. 315-317

3.759.242,12

791.419,40

10

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădinița nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București

Bdul. Iuliu Maniu nr.

11D

10.215.887,17

2.150.713,09

11

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădinița nr. 230 din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Potaisa nr. 4

3.886.787,38

818.271,03

12

Eficientizarea consumului de energie aferent obiectivului de investiție Grădinița nr. 208 din Sectorul 6 al Municipiului București

Strada Valea

Oltului nr. 14

4.382.438,18

922.618,57

Subtotal reabilitare energetica complexa

101.596.073,18

21.388.647,04

Clădiri noi NZEB (grădinițe)

1

Construire corp grădinița în incinta Cartierului A.N.L. Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Valea Oltului nr.

141

7.429.431,97

1.564.090,95

2

Construire corp grădinița în incinta Scolii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Lunca

Cemei nr. 3

14.378.316,74

3.027.014,06

3

Construire corp grădinița în incinta Grădiniței nr. 274 din Sectorul 6 al Municipiului București

Bdul. Iuliu Maniu nr.

11D

13.776.017,18

2.900.214.15

Clădiri noi NZEB (after-school)

4

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București

Aleea Parva nr. 3

16.177.846,98

3.405.862,53

5

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Fabricii nr. 22

20.540.712,19

4.324.360,47

6

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Obcina

Mare nr. 2

16.452.722,78

3.463.731,12

7

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii gimnaziale nr. 193 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Mihaela Marcu Ruxandra nr.

3

16.452.722,78

3.463.731,12

8

Construire spații destinate activităților școală după școală (after-school) în incinta Scolii gimnaziale nr. 156 din Sectorul 6 al Municipiului București

Str. Dealul Țugulea nr.

35

15.953.032,49

3.358.533,16

Subtotal clădiri noi NZEB

121.160.803,11

25.507.537,56

TOTAL VALOARE PROIECT D6EEPB

222.756.876,29

46.896.184,60