Proces verbal din 30.01.2018

Proces verbal al sedintei ordinare din data de 30.01.2018 

al ședinței ordinare din data de 30.01.2018

Dl Secretar face prezența: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. începem ședința de astăzi cu efectuarea prezenței. D-na Butacu am înțeles că mai întârzie. Dl Pușcaș Ionel este în medical. Dl Stan Robert a demisionat din funcția de consilier în data de 13 decembrie. Suntem 25 de consilieri, din 27.

Al Tawayah Angelica

Prezent

Bordei Niculaie

Prezent

Butacu Simona Valentina

Prezent

Coșcodaru Iulian Mihai

Prezent

Ciontu Gheorghe

Prezent

Daneș Mihai

Prezent

Enache Adrian Nicolae

Prezent

Fășie Mariana Camelia

Prezent

Frumușelu Constantin Mugurel

Prezent

Gaspar Florentina

Prezent

Iacob Emanuel

Prezent

Luchian Florin

Prezent

Manole Mihai - Cosmin

Prezent

Mitran Georgeta

Prezent

Nae Valentin Marian

Prezent

Pană Traian

Prezent

Petcu Sorin

Prezent

Popescu Mihaela

Prezent

Pușcaș Ionel

Absent

Simion Adrian

Prezent

Stan Gabriela

Prezent

Stan Robert

Demisie

Surulescu Aurelia

Prezent

Tomescu Constantin

Prezent

Tudose Călin

Prezent

Ungureanu Marius Ionel

Prezent

Vasiliauskaite Berta

Prezent

D-le președinte, aveți cuvântul.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, dl Secretar. Bună seara, doamnelor și domnilor consilieri. Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 41/23.01.2018 și a fost publicată în ziarele Bursa și România Liberă din data 25.01.2018. Este vreun reprezentant al presei în sală? Deci, nu este.

Avem la dosar o informare depusă de către responsabilul pentru relația cu societatea civilă prin care ne informează că față de proiectele propuse pe ordinea de zi și pe site-ul instituției Primăriei Sectorului 6 de la societatea civilă nu au fost primite propuneri, sugestii sau recomandări pentru amendarea acestor proiecte.

Dacă aveți discuții sau amendamente pe ordinea de zi? D-le Viceprimar.

Dl Viceprimar: Bună seara. Vreau să introduc un nou punct pe ordinea de zi și acesta se referă la proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reședință de pe raza Sectorului 6.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Viceprimar. Mai sunt discuții? Dl consilier Daneș.

Dl Daneș: Bună ziua. Aș vrea să vă cer permisiunea pentru o declarație politică. Dacă sunteți de acord acum la început sau la sfârșit. Aș vrea să supuneți la vot această solicitare.

Dl Pană: Am înțeles propunerea dvs., la început sau la sfârșit deci, putem vota pentru la început sau votăm..., cum optați.

Dl Daneș: La început.

Dl Pană: Deci, dacă este la început, se va vota. Ok. Alte propuneri? Deci, nu mai sunt alte propuneri.

Vă supun la vot proiectul introdus de către dl Viceprimar. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost introdus pe ordinea de zi.

DI Secretar: 24 de voturi pentru.

DI Pană: 24.

Dl Secretar: Sunt 3 consilieri lipsă, dl Pușcaș, d-na Butacu și dl Stan

Robert.

Dl Pană: Vă supun la vot solicitarea d-lui consilier pentru declarația politică de la început. Voturi împotrivă? 11 voturi împotrivă (d-na Al Tawayah, dl Bordei, dl Coșcodaru, dl Ciontu, dl Iacob, dl Nae, dl Pană, dl Petcu, d-na Stan, d-na Surulescu, dl Tomescu). Abțineri? Două abțineri (dl Luchian, d-na Popescu). Voturi pentru? 11. Deci, declarația politică va fi la sfârșit, la punctul „întrebări și interpelări”.

Vă supun la vot ordinea de zi cu modificările aduse. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 24 de voturi pentru. Proiectul o să fie introdus la punctul 32 și punctul 33 va deveni “întrebări și interpelări”. Dl Secretar.

Dl Secretar: Doamnelor și domnilor consilieri, avem de aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19 decembrie, care se află aici. Vă supun la vot acest proces verbal. Voturi împotrivă? Abțineri?

Dl Daneș: Am o singură remarcă. Aici scrie 19.11.2017.

Dl Secretar: Este o greșeală în redactare.

Dl Daneș: Și mai este încă o greșeală acolo pentru că ne puneți să semnăm, să aprobăm un proces verbal al ședinței de îndată din 09.01.2018. Sunt două procese verbale. Nu credeți că ar trebui să fie unul?

Dl Secretar: Nu. Este și o ședință de îndată din 09.01.2018.

DI Daneș: A existat, dar amândouă la același punct? Nu ar trebui

separat?

Dl Secretar: Ele vor fi votate separat.

Dl Daneș: Păi asta vă cer, să fie votate separat.

Dl Secretar: Acum v-am supus la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 19 decembrie.

Dl Danes: Corect.

»

DI Secretar: Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 24.

Acum vă supun la vot procesul verbal al ședinței de îndată din 19

decembrie. După ședința ordinară am mai avut o ședință de îndată unde am modificat proiectul de la D.G.A.S.P.C., Organigrama. Ședința de îndată din 19 decembrie. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 24 și acum procesul verbal al ședinței de îndată din 9 ianuarie. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri

3

(dl Daneș, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Mitran, dl Tudose, dl Ungureanu, d-na Vasiliauskaite). Voturi pentru? 18. Procesul a fost adoptat. D-le președinte, aveți cuvântul.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Secretar. Punctul numărul 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Stan Robert. Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Un vot împotrivă (dl Tudose). Abțineri? Nici o abținere. Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Punctul numărul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2017. Discuții pe acest proiect? D-na consilier Gaspar.

D-na Gaspar: Deci, voiam să vă întrebăm cât la sută din bugetul de execuție pe trimestrul al 4-lea îl reprezintă investițile. Dacă cei de la...

Dl Pană: Da, mulțumesc. Din Executiv, v-aș ruga un răspuns.

Dl Manolache: Nu am făcut socoteala. Vă dau în scris în cel mai scurt timp posibil. Mâine, eventual.

D-na Gaspar: Mulțumim. Noi am făcut socoteala, înseamnă 2,34% din bugetul executat la nivelul Primăriei Sectorului 6.

Dl Pană: Da, mulțumesc. Dl consilier.

Dl Enache: Bun. Ca și completare, am și eu o întrebare pentru Executiv. Având în vedere că bugetul pentru investiții este 2,34, ne spuneți, vă rog, cel puțin două proiecte la care grupul P.N.L. s-a abținut neargumentat, având în vedere că pe site-ul Primăriei a apărut o știre conform căreia grupurile P.N.L. și U.S.R. se opun votării proiectelor de investiție. în primul rând nu este corect, se creează un precedent periculos, să facem politică pe site-ul primăriei și aș dori să cer Direcției de Comunicare să își ceară public scuze pentru acest lucru și să scoată de pe site sau să ne dea un drept la replică, deși nu este un site politic, repet.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le consilier.

Dl Enache: Aș vrea un punct de vedere, totuși, dacă este cineva de la Comunicare și nu în scris.

Dl Primar: Vi-1 dau eu acum pe loc.

Dl Enache: Vă rog.

Dl Primar: Deci, haideți să vă spun următorul lucru. în primul rând, dacă vreți să facem discuții politice între punctele de pe ordinea de zi...

Dl Enache: Dl Primar...

Dl Primar: Ascultați-mă puțin, dl consilier...

Dl Enache: Vă ascult.

Dl Primar: Dacă vreți să facem declarații politice în timpul ședinței, o putem face, dacă votați și doi, declarația la care faceți referire arată de fapt, starea de fapt arată ceea ce dvs. ați făcut..., nu s-a diseminat niciun neadevăr.

Dl Enache: Nu este adevărat, d-le Primar.

Dl Primar: Dvs. ați lipsit la o ședință..., d-na consilier, haideți..., dacă sunteți doi să știți că pot fi și eu doi. Ascultați-mă, d-na consilier. Dvs. ați lipsit de la ședința de îndată...

D-na Gaspar: Da, nu este obligatorie.

Dl Primar: în momentul în care dvs. știați foarte bine că prin neprezentare riscam să pierdem 5 milioane de lei pe lună, respectiv 60 de milioane de lei pe an.

D-na Gaspar: Deci, nu este obligatorie și văd că declarații politice le faceți dvs., d-le Primar și nu ne permiteți să ne expunem punctul de vedere...

Dl Primar: Nu. Dvs. nu ați participat la o ședință la care riscam să pierdem din bugetul primăriei 60 de milioane de lei pe an.

D-na Gaspar: Deci, nu riscați absolut nimic, d-le Primar și haideți să ne oprim la acest punct de pe ordinea de zi care trebuie să fie...

Dl Primar: D-na consilier, ați lipsit de la o ședință la care riscam să pierdem 60 de milioane de lei pe an.

D-na Gaspar: Nu este obligatorie prezența consilierilor locali la ședințele de îndată, mai ales că dvs. nu ați prezentat proiectul de hotărâre, decât după ce vi l-am cerut noi.

Dl Primar: Păi, normal că nu este obligatorie prezența..., ascultați-mă, dvs. dacă nu vă prezentați la ședințele de îndată riscați să pierdeți bani din bugetul de investiții, spre exemplu.

D-na Gaspar: Deci, noi v-am cerut acel proiect de hotărâre, altfel veneam la o ședință la care ne-ați dat doar titlul hotărârii și nu era prima dată. Deci, ședințele de îndată trebuie să fie convocate în așa fel încât noi să fim înștiințați din timp despre ce este vorba.

Dl Primar: Deci, dvs. ați fost înștiințată care este motivul pentru care s-a convocat ședință de îndată.

D-na Gaspar: După ce noi v-am solicitat să ne dați corpul hotărârii. Veneam să vedem un titlu.

Dl Primar: Dvs. ați fost înștiințați de ce s-a convocat ședință de îndată, ca să fie foarte clar.

D-na Gaspar: Deci, ne permiteți să vedem și noi de ce...

Dl Primar: Păi nu, nu vă permit, dar nu vă permit să mințiți, d-na consilier.

D-na Gaspar: Deci, vă rog frumos, d-le Primar, să aveți decența să nu folosiți astfel de cuvinte...

Dl Primar: De ce, d-nă?

D-na Gaspar: Pentru că eu nu mint.

Dl Primar: Este un cuvânt prezentat în DEX...

D-na Gaspar: Deci, eu nu mint și atunci am să spun și eu despre dvs. același lucru și nu mai terminăm niciodată.

Dl Primar: Cu o explicație foarte clară, respectiv faptul când o persoană ascunde adevărul d-nă, se numește minciună.

D-na Gaspar: Deci, eu nu ascund niciun adevăr. Am date concrete. Toți consilierii le au. Ne-ați chemat la o ședință de îndată fără să ne prezentați corpul hotărârii.

Dl Primar: Păi toți consilierii care reprezintă majoritatea din acest consiliu au fost prezenți cu aceleași informații pe care le-ați avut și dvs..

D-na Gaspar: La fel, poate că a primit P.S.D.-ul. Deci, este dreptul nostru să fim sau nu prezenți. Dvs. nu aveți dreptul să ne certați pe noi.

Dl Primar: Sunt 3 partide care au participat...

Dl Pană: V-aș ruga, domnilor consilieri, să vorbiți pe rând.

D-na Gaspar: Păi dacă dl Primar ne permite, vorbim pe rând, dacă nu, vorbim așa toată ședința.

Dl Primar: P.M.P., A.L.D.E....

Dl Tudose: Cum domne' P.M.P.? Vedeți-vă de treabă... Dl Primar: Dvs. în ce calitate vorbiți?

Dl Tudose: în calitate de consilier local.

Dl Primar: Păi consilier local și eu vă spun care au fost partidele care

au participat.

D-na Gaspar: Le-am văzut. Am văzut și noi transmiterea...

DI Primar: Care domne' doi consilieri? Aveți 3 consilieri P.M.P..

Dl Tudose: Care?

Dl Primar: Păi uitații în față. Dl consilier, încă odată, cred că aveți o problemă. Dacă aveți nevoie de intervenție de specialitate, spuneți-ne și chemăm.

D-na Gaspar: Deci, am pus o întrebare. Să ne răspundă cei din Executiv care sunt proiectele de investiție din trimestrul 4 și la câte dintre ele consilierii P.N.L. s-au abținut sau au votat împotrivă. Deci, să ne argumenteze. La niciuna dintre ele. Știți foarte bine că până în ianuarie...

Dl Primar: D-nă, eu fac parte din acest Executiv zi de zi...

D-na Gaspar: Dați-mi voie să termin, d-le Primar...

Dl Primar: Păi d-nă, dvs. încercați să duceți discuția într-o zonă care nu reprezintă și nu reflectă realitatea.

D-na Gaspar: Păi asta este realitatea...

Dl Primar: Dvs. ați lipsit la o ședință, iar declarația pe care eu am

făcut-o...

D-na Gaspar: Dar nu discutăm despre acea ședință. Este dreptul

nostru...

Dl Primar: Ascultați-mă. Declarația pe care eu am făcut-o s-a constituit pe faptul că ați lipsit la acea ședință în care noi aprobam bugetul de salarii pentru 2018.

D-na Gaspar: Și asta vă dă dreptul dvs. să continuați să spuneți...

Dl Primar: Da, d-nă, îmi dă dreptul să arăt cetățenilor adevărul...

D-na Gaspar: Dar lăsați să audă cetățenii și ce spun eu.

Dl Primar: Păi spuneți, d-nă, dar dvs. încercați să diseminați o minciună, un neadevăr.

D-na Gaspar: Deci, încă o dată, spun ceea ce am de spus și eu vă spun că nu este un neadevăr.

rugăminte.


Dl Primar: Da, d-nă, dar nu mințiți. Asta este singura mea

D-na Gaspar: Deci, se poate vedea. Sunt date, sunt toate pe site-ul Primăriei, sunt toate în înregistrările primăriei. P.N.L.-ul a votat toate proiectele de investiții, mai ales că toate aceste proiecte de investiții au fost de 2,34%. Deci, nu veniți cu astfel de lucruri și vă rugăm foarte mult să scoateți de pe site-ul primăriei declarațile politice pentru că nu își au locul. Pe mandatele trecute așa ceva nu s-a întâmplat niciodată.

Dl Primar: Este adevărat, pe mandatele trecute primarul pe care l-ați avut a fost total inexistent. Normal că nu s-a întâmplat, pentru că nu avea cum...

D-na Gaspar: Nu a făcut niciodată declarații politice în ședințele de

consiliu...

Dl Primar: Păi nici nu avea cum să o facă dacă nu era prezent.

D-na Gaspar: Iar primarul pe care dvs. nu l-ați văzut a făcut foarte multe alte lucruri care se vor vedea, pentru că este inevitabil să se vadă.

Dl Primar: D-nă, se văd lucrurile care se fac, se văd lucrurile bune. Este adevărat, deranjează când arăt comportamentul dvs. vis-a-vis de ceea ce înseamnă interesul Sectorului 6.

D-na Gaspar: Deci, haideți să nu ne luăm de comportamente...

Discuții în sală

5

Dl Pană: Dl consilier Tudose, vă rog frumos, aveți avertisment din partea mea ca președinte de ședință să luați cuvântul la microfon și la al doilea avertisment, o să părăsiți sala.

D-na Gaspar: Deci, continui la microfon și d-nei Surulescu, vă rog, pentru că și dânsa intervine.

Dl Pană: Vă rog frumos, pe rând. Deci, nu este colegial să o întrerupeți pe d-na consilier când vorbește la microfon. Deci, v-aș ruga frumos. Da. Mulțumesc frumos. La fel și dvs.. Vă rog, d-na consilier.

D-na Gaspar: Da. Deci, vrem un răspuns din partea..., acum sau în scris, dar un răspuns din care să rezulte la care proiecte de investiție s-a opus grupul P.N.L.. Mulțumim.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl consilier Enache.

televiziunea online care nu avea niciun impact asupra cetățenilor Sectorului 6 și dacă vorbim despre dezinformare o să vă citesc ceea ce a spus d-na Ministru al Muncii, a anunțat faptul că doar 3% din bugetari vor avea salarile tăiate de la 1 ianuarie, da, bugetarii de lux. Ce să înțelegem, angajații primăriei sunt bugetari de lux sau Direcția de Comunicare a dezimformat?

Dl Pană: Dl consilier, din punctul meu de vedere ceea ce ați semnalat dvs. nu are legătură cu ședința de consiliu local.

Dl Enache: Cum să nu aibă legătură? Are legătură cu ședința de îndată, da, unde s-au diminuat salarile cu 10%, ori greșesc?

D-na Surulescu: Ordinea de zi...

Dl Pană: Da. Putem să discutăm la discuții și interpelări.

Dl Primar: Se pare că nu ați fost corect informat, d-le consilier.

Dl Enache: De către site-ul primăriei, într-adevăr, nu am fost corect

informat.

DI Primar: Este adevărat, nu ați fost prezent, probabil că de aici se naște și această problemă.

Dl Enache: Nu, nu, am urmărit ședința.

Dl Primar: Deci, dvs., ca să înțelegeți corect, noi am solicitat menținerea bugetului de salarii, astfel încât să nu venim cu un impact negativ asupra bugetului de investiții pentru anul 2018 și de ce am făcut lucrul acesta, opriți-vă, aveți puțină răbdare, dl consilier.

Dl Enache: Dvs. să aveți răbdare...

»

Dl Primar: Sunteți tânăr și graba strică treaba de multe ori.

Dl Enache: Nu, am experiență destulă, nu este vorba de tinerețe.

Dl Primar: Lăsați-mă să termin, ca să înțelegeți, pentru că nu ați înțeles nimic până acum.

Dl Enache: Am înțeles.

Dl Primar: Ședința de îndată s-a justificat întrucât deciziile de salarizare trebuiau semnate până la data de 31 ianuarie.

Dl Enache: Când ați aflat că trebuie semnate?

Dl Primar: Pe data de 25 ianuarie.

DI Enache: Efectele legii...

Dl Primar: Pe 25 ianuarie..., stimate domn consilier, dacă vreți să înțelegeți și să cunoașteți ce s-a întâmplat, lăsați-mă să vă informez.

Dl Enache: Cunosc, dl Primar, nu trebuie să mă informați dvs.,

cunosc.

DI Primar: Pe 25 ianuarie, noi am primit informarea oficial de la Ministerul de Finanțe cu privire la sumele defalcate din impozitul pe venit și T.V.A. care vor fi alocate Sectorului 6. In acel moment știind care va fi creșterea bugetară, pentru că, de la 1450 la 1900 ai o creștere de aproximativ 32 de procente, am constatat că nu ne putem încadra în bugetul pe care ni-1 propunem pentru acest an și am fost obligat să convoc acea ședință de îndată punând la dispoziția consilierilor locali informațiile pe care le aveam la acel moment. Aceste informații au fost date tuturor consilierilor la fel. Consilierii de la A.L.D.E., P.S.D. si P.M.P., cu excepția unei singure persoane de la P.M.P., au fost prezenți în sală și cu două persoane de la U.S.R.. Acesta a fost motivul pentru care am convocat ședința de îndată. Nu mai aveam timp să comunicăm la prefectură procesul verbal al ședinței și să semnăm deciziile pentru salariați. Dacă dvs. credeți că trebuia să blocăm bugetul de salarii sau să mărim salariile cu 32 de procente în contextul în care în anul 2017 împreună, toți, am votat, ați votat pentru majorarea salariilor la nivelul Sectorului 6 și pe bună dreptate, dar, totodată, am convenit atunci ca acest buget de salarii să rămână la același nivel astfel încât în anii următori să nu afectăm bugetul de investiții. Cred că mai corect era să veniți, atenție..., nu era..., puteați să aveți comentarii pentru că d-na Fășie a invocat faptul că doar prin dialog se pot rezolva lucrurile. Ca să faci dialog, trebuie să fii prezent.

DI Enache: Și ca să faci dialog trebuie să fii lăsat să vorbești.

Dl Primar: Dvs. ar fi trebuit să fiți prezenți să dialogați cu cei din Executiv, să puneți întrebări, să vă lămurim de ce am convocat acea ședință și să votați în cunoștință de cauză. Dvs. ce ați făcut, ați ales calea cea mai simplă, să nu vă prezentați și vă deranjează că am informat.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, dl consilier Danes.

»    7    5

Dl Daneș: îmi pare rău că am ajuns să avem o astfel de discuție, dar d-le Primar, cu mult respect vă spun că nu sunteți șeful consilierilor. Sunteți șeful Executivului, iar consilierii sunt votați, la fel ca și dvs., de către oameni. Dacă greșim, vom plăti, dacă nu ne facem treaba, de asemenea, cum și dvs. veți face, dar nu aveți dreptul nici să-l jigniți, să îi spuneți unuia că nu înțelege pentru că așa este el, deci nu aveți dreptul acesta, nu vă supărați, nimeni nu are dreptul să facă aprecieri în acest forum, împotriva celuilalt, mai mult decât atât, să folosim mijloacele de comunicare ale primăriei pentru a arăta cât de nemernici sunt P.N.L.-ul și U.S.R.-ul, nu este în regulă, d-le Primar, nu este în regulă pentru că și noi suntem contribuabili, nu vă supărați.

Dl Primar: Nu am folosit un astfel de termen. Unu. Doi, nu am spus 10

si nu mă consider șeful consilierilor...

5    5

Dl Daneș: Vă rog să nu vă considerați.

Dl Primar: Dar ceea ce trebuie să înțelegeți dvs. este că atunci

când...

DI Daneș: Eu înțeleg multe...

Dl Primar: Atunci când primarul convoacă o ședință de îndată, din bun simț față de instituția primarului, să vă prezentați să vedeți despre ce este vorba.

Dl Danes: Din nou ati folosit un termen...

5    >

Dl Primar: Dacă nu ați înțeles..., domne', din bun simț...

DI Daneș: Din bun simț ar trebui să nu spuneți chestia asta.

Dl Primar: Dl Daneș, bunul simț reprezintă ceea ce noi toți sau cu ceea ce noi toți ar trebui să ne naștem.

Dl Daneș: Dar cum adică, îmi spuneți mie din bun simț? Ce ar trebui să fac? Noi suntem născuți fără bun simț? Cum vă permiteți chestia asta?

Dl Primar: Dar ce anume îmi permit, că vă rog să veniți la ședințele

de îndată?

Dl Daneș: D-le Primar, să îmi spuneți că nu am bun simț pentru că nu am fost la o ședință de îndată. Este lipsă de respect.

DI Primar: Dl Daneș, încă o dată, dvs. cu ce vă simțiți jignit când v-am rugat să participați la ședințele de îndată?

Dl Daneș: Nu m-ați rugat domne', nu ați rugat pe nimeni.

Dl Primar: Cum adică?

Dl Danes: Ne-ati trimis la ora 12:00, să fim la ora 16:00.

Dl Primar: Dl Daneș, am reconvocat ședința de îndată pentru a doua

Dl Danes: A doua zi aveam examen cu 50 de studenti. Ce trebuia să

5    5

fac, să îi arunc pe ăia afară sau cum?

DI Primar: îmi cer scuze, dar să știți că la Sectorul 6 suntem printre puținele subdiviziuni din București care țin ședințele de îndată, ordinare, excepționale, după ora 17:00, tocmai ca să fie toată lumea prezentă.

Dl Danes: Si aia era la ora 9:00 dimineața.

3    3    3

Dl Primar: Nu, ascultați-mă. Da, pentru că prima a fost convocată la

ora 17:00.

Dl Daneș: D-le Primar, fiți cinstit, vă rog frumos.

Dl Primar: Sunt foarte cinstit, d-le Daneș.

Dl Daneș: Și să știți că nu a trecut proiectul joi pentru că nu au fost colegii dvs., nu noi, iar d-na Fășie...

Dl Primar: Despre ce discutăm, dl Daneș?

Dl Daneș: Care a fost în oprobiul tuturor...

Dl Primar: Dl Daneș, dvs. considerați că noi trebuie să trecem...

DI Daneș: Vă rog să mă lăsați să vorbesc, atât.

Dl Primar: Dvs. considerați că proiectele importante pentru sector trebuiesc trecute prin neprezentarea unora și prezentarea altora?

Dl Danes: Nu este adevărat. Dvs. considerați asta.

3    3

Dl Primar: Nu, dar dvs. invocați faptul că un consilier a lipsit.

Dl Daneș: Adică eu am obligații, ei nu au obligații. Cum este asta?

Dl Primar: Nu, dvs. invocați faptul că a lipsit un consilier.

DI Daneș: Și spuneți că noi am făcut boicot.

Dl Primar: Da, dl Daneș, prin neprezentare asta ați făcut.

Dl Danes: Nu este adevărat...

3

Dl Primar: Ba da, dl Daneș. Asta ați făcut. Că vă convine, că nu vă convine, asta ați făcut.

Dl Danes: Domne', nu îmi convine si nu este corect modul în care vă comportați, cel puțin acum...

Dl Primar: Asta o să fac în continuare...

Dl Daneș: Vă rog să faceți.

Dl Primar: Dl Daneș, prin neprezentare asta ați făcut.

Dl Daneș: Vă rog să faceți ce știți. De 27 de ani auzim lucrul acesta. Am mai auzit de la Codrin Ștefănescu care spune “ne permitem”, dacă vreți să vă permiteți, vă rog frumos.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le consilier, d-le Primar. D-na consilier

Gaspar.

D-na Gaspar: Deci, dorim să revenim, în sensul că, dorim să primim din partea Direcției Investiții sau direcției de buget a primăriei o informare ca să vedem care sunt proiectele la care ne-am opus, să vedem care...

Dl Enache: Neargumentat...

D-na Gaspar: Neargumentat, să vedem cât este investiție în trimestrul 4 și vreau să vă mai spun următorul lucru, conform Legii nr. 215, Consiliul Local al Sectorului 6 este cel care legiferează pentru primărie și direcțiile din primărie. Primarul și direcțiile sunt partea executivă. Deci, dvs. executați ceea ce noi hotărâm. Hotărâm bine sau nu, se va vedea la vot într-un an și jumătate, doi. Așa că haideți să pornim ca să terminăm cu lucrul acesta și vă mai rugăm, încă o dată, respectuos, să scoateți de pe site-ul primăriei acea postare pentru că ne puneți în situația să mergem și să reclamăm faptul că se face politică pe site-ul primăriei. Mulțumim frumos.

Dl Primar: Asta să faceți.

DI Enache: Dl Primar, asta este atitudine de primar, asta să faceți?

Dl Primar: Da. Asta este atitudine de consilieri locali? Dl consilier, încă o dată, asta este atitudine de consilieri locali responsabili pentru interesul sectorului, să invocați fel de fel de lucruri neadevărate și să lipsiți la ședințe, venind, atenție, la următoarea ședință ordinară ca să vorbim despre ceea ce se întâmplă în trimestrul 4, 2017?

Dl Enache: Dvs. ați dezinformat, dl Primar. Dvs. văd că continuați să perpetuați dezinfonnarea.

DI Primar: Dl consilier, d-na consilier, o să facem următorul lucru, o să facem o informare corectă, ca să fie totul ca la carte, așa la virgulă. Pe mandatul trecut nu s-a făcut, când dvs., P.N.L.-ul erați la putere.

D-na Gaspar: Nu se punea așa ceva pe site.

DI Primar: O să facem următorul lucru, d-na consilier, pentru că erați consilier local, o să prezentăm investițiile pe care le-a făcut primarul P.N.L-ist.

D-na Gaspar: Da și datoriile pe care le-a plătit să le prezentați.

DI Primar: Si datoriile. Tocmai ce am făcut noi o refinantare ca să

5    5

coborâm nivelul datoriilor. Tot noi, după mandatul d-lui coleg de-al dvs..

D-na Gaspar: Când ziceți noi, vă referiți la noi, toți consilierii care am votat acele lucruri.

Dl Primar: Este adevărat, dar numai că a venit cineva cu o propunere, respectiv eu.

D-na Gaspar: Puteți face conform legii, noi nu putem face.

Dl Primar: Nu, d-nă și dvs. puteți avea propuneri.

D-na Gaspar: Deci, la împrumuturi numai dvs., legea pe mine nu mă lasă la împrumuturi, dl Primar.

Dl Primar: D-na consilier, puteți propune în ședință de consiliu local să găsim soluții pentru refinanțarea împrumuturilor existente. O puteți face, nu vă oprește nimeni.

D-na Gaspar: Este cu totul altceva.

Dl Primar: Despre cu totul altceva vorbesc și eu.

DI Pană: Da, mulțumesc. Prin Secretariatul Tehnic să notați solicitarea d-nei consilier să transmiteți către Direcția Economică solicitarea d-nei consilier. Mulțumesc. Dacă mai sunt și alte discuții pe acest proiect? Bun, atunci vă propun să trecem la vot.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Un vot împotrivă (dl Tudose). Abțineri? 10 abțineri (dl Daneș, dl Enache, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Ungureanu, d-na Vasiliauskaite). Voturi pentru? 13. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă?

D-na Gaspar: A picat. Nu mai puteți folosi proiectul în ansamblu pentru că acest punct din cadrul proiectului a picat. Vă trebuie 14.

Dl Pană: Da. Ok. Bun. Deci, proiectul a picat, neavând 14 voturi

pentru.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire after-school în incinta școlii gimnaziale nr. 117 din Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții pe acest proiect?

D-na Gaspar: Da. Am discuții referitoare la toate proiectele începând de la numărul 4 până la numărul 11 inclusiv pentru că toate sunt legate și înțelegem că ne reîmprumutăm, pentru că am mai făcut-o deja și când vom ajunge la punctul 11 o să dorim să avem niște informații cât mai clare pentru a rezolva niște probleme ale comunității. în afară de faptul că există posibilitatea ca aceste 14

proiecte să fie realizate acesând fonduri europene și acelea știți că sunt cu rambursare integrală și nu este nevoie să plătim niște dobânzi foarte mari, dorim să facem niște proiecte pentru comunitate pentru că sunt necesare și într-adevăr proiectele de la numărul 3, 4, 5 și 6 sunt necesare. în anexa de la proiectul 10 apare și after-school la Școala nr. 156. Proiectul pentru acest after-school nu este, dar ni-1 cereți să îl votăm la punctul numărul 11. Sunt necesare, într-adevăr aceste after-school-uri, mi-aș fi dorit, dacă aceste proiecte ar fi venit în comisia de educație..., aceste proiecte vreau să vă spun că nu au fost direcționate către comisia de educație, deși este vorba de construire de școli, de grădinițe și de alte obiective educaționale în Sectorul 6. Noi nu am avut la dispoziție aceste proiecte pentru că nu ne-au fost transmise. Puteam să mergem la alte comisii, dar nu către comisia de educație. Ne-am fi dorit să nu se numească after-school și ne-am fi dorit să se numească „Școală după școală”, pentru că acest concept în Sectorul 6 se derulează de foarte multă vreme și suntem cam singurii din București care realizează această activitate, mai ales că suntem în anul centenarului și mai ales că suntem foarte mândri că suntem români, deci, ne-am fi dorit să se numească în felul acesta. Mai departe vă spun referitor la construcția de grădinițe. La construcția de grădinițe avem construirea unui corp de grădinițe în incinta cartierului ANL Sector 6 al Municipiului București. Este, așa cum ne-ați prezentat proiectul, o grădiniță foarte mică în comparație cu necesarul, nevoile locuitorilor ANL. Este extrem de mică acea grădiniță, sunt puține săli pentru..., spații pentru copii, nu este un proiect..., noi avem în Sectorul 6 niște proiecte deja realizate cum este proiectul de lângă Școala nr. 310, îmi scapă acum numele grădiniței care este o grădiniță foarte frumoasă, foarte mare, are deja 10 săli de clase, deci, 10 grupe de copii pot să învețe acolo. Aici nu pot învăța, după proiectul pe care ni l-ați pus la dispoziție, decât 4. Mai departe, proiectele 8 și 9. La proiectul 8 și la proiectul 9 există următoarea situație, deci, Liceul Tehnologic Antim Ivireanu are..., între Liceul Tehnologic Antim Ivireanu și Grădinița nr. 217, sunt 100 de metri. Liceul Tehnologic Antim Ivireanu și Grădinița nr. 217, pentru cei care nu cunosc zona, se află în Drumul Taberei, între Moghioroș și Liceul P.T.T.R.. Deci, în acea zonă avem o grădiniță, o grădiniță așa cum ați aflat și astăzi la întâlnirea cu directorii la care ați fost prezent, d-le Primar, care nu își face planul de școlarizare. Ce înseamnă asta în termenii populari, că nu sunt suficienți copii ca să umplem acele grupe, acele săli de clasă. Nu avem suficienți copii având în vedere că acel teritoriu este, deja, acea zonă este o zonă de oameni trecuți de 50 de ani, îmbătrâniți. Acolo, după cum știți, există un bloc OD2 și locuitorii blocului respectiv acum 10 ani când au mai existat politicieni care și-au dorit să facă grădiniță pe teritoriul Liceului Antim Ivireanu, fosta școală 191, nu au reușit pentru că cei de acolo din bloc au venit și au spus că pentru asta ar fi trebuit defrișată o zonă foarte mare de copaci și s-au opus la lucrul acesta. Mai departe, următoarea grădiniță pe care dvs. doriți să o construiți și pentru care noi trebuie să ne îndatorăm la bancă foarte mult este zona de la P.T.T.R., din spatele P.T.T.R.-ului, până la Valea Ialomiței, pe partea dreaptă este Drumul Taberei, pe cealaltă parte este Timișoara. Aici avem, deja, două grădinițe construite, care au exact aceeași problemă pe care o are și cea dinainte, 217. Deci, Grădinița nr. 229 și Grădinița nr. 210, același tip de problemă, deci, nu avem copii cu care să umplem aceste grădinițe. în Sectorul 6 există zone și am să vă dau zonă, zona pornind de la METRO Militari și mergând spre interiorul Bucureștiului, care este teritoriul Sectorului 6, deci, nu vorbim de Roșu, Chiajna, este o zonă care se ridică foarte mult și de acolo pornind până aproape de Apusului nu există decât o singură grădiniță, aceea este la Școala nr. 198. Acolo sunt solicitări foarte multe. în interiorul Școlii nr. 160 există un teren în litigiu pe care nu s-ar putea construi, dar mai există teren pe care am putea construi, iar terenul acela în litigiu ar trebui să ajungem la o înțelegere și să îl preluăm sau să identificăm alte locuri în care să construim acea grădiniță. La fel, de la Apusului, până la capăt, deci, gândiți-vă, de la Apusului, până la capăt, la tramvaiul 41, mai avem o singură grădiniță, atât. Astea sunt grădinițele din Militari. Acolo este chiar nevoie foarte mare. Mai mult decât atât, în ANL ar fi trebuit să construim nu numai grădiniță, pentru că, deja, copiii aceia au crescut, sunt prea puțini acum față de ce era odată, mult mai puțini de ce era odată. Ar fi trebuit, așa cum era conceptul inițial, de ridicat o școală generală, dacă tot ne îndatorăm. Mai departe, avem aici de aprobat pe lista de investiții să reparăm Liceul Petru Poni, care este la capătul Bucureștiului, care are o populație școlară în scădere, ale cărui cămin și cantină în momentul de față nu sunt folosite de acest liceu, sunt închiriate și noi dorim să le reparăm, dar nu știm pentru cine în condițile în care Liceul P.T.T.R., Liceul Gheorghe Airinei, l-ați văzut cum arată. Consiliul Local Sector 6 a cheltuit 5 milioane de euro ca să preia acest liceu de la fostul Romtelecom. Pe mandatul trecut, am plătit acești bani. S-au făcut demersurile, este în proprietatea Consiliului Local Sector 6, dar ca și Cinematograful Favorit, ca și Cinematograful Giulești, sunt în situația în care sunt. Deci, dacă tot ne îndatorăm, haideți să o facem așa cum trebuie și haideți..., aici noi suntem chemați să dăm un vot de oportunitate, nu suntem chemați ca să acceptăm ceea ce ni se pune la dispoziție. Aceasta este situația și acestea sunt lucrurile pe care nu le considerăm în ordine, tocmai de aceea ne-am dori, dacă mai este posibil, să scoatem cele două proiecte de la Antim Ivireanu și de la Constantin și Elena de pe ordinea de zi, astfel încât să găsim niște locații pentru aceste grădinițe, așa cum ar trebui. Păi ne-am loc cu..., în loc să facem ceea ce ar fi normal și necesar de făcut, dar poate cu sprijinul d-lui Primar și cu sprijinul consilierilor, nu o să ajungem să ne îndatorăm pentru niște lucruri care nu ne sunt absolut necesare. Nu că nu ne este necesară o grădiniță, ba da, foarte multe, pentru că sunt foarte multe private, sunt foarte mulți tineri care nu au bani să își ducă copiii la privat, dar nu au unde să îi ducă. Dacă găsim locațiile corecte, atunci este foarte în regulă să facem aceste grădinițe dacă tot ne îndatorăm și ne îndatorăm pe următorii 22 de ani, cu o perioadă de grație de 4 ani, deci, peste 4 ani înțeleg că cine vine plătește masa. Eu asta am avut să spun.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl Secretar.

Dl Secretar: Doamnelor și domnilor consilieri, atât proiectele ce privesc indicatorii tehnico-economici, cât și celelalte proiecte privitoare la împrumut și reabilitări de sistem rutier, spre o mai bună și corectă informare și către dvs., vor purta sintagma, spre exemplu, la cele de la indicatorii tehnico-economici, ca Art. 2 să fie completat cu sintagma: “după aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli ale sectorului și alocarea sumelor aferente”, ca să se înțeleagă că nu sunt făcute înainte și nu vor fi folosite decât după aprobarea bugetului.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Secretar. Aș dori să fac o mențiune, suntem 25 de consilieri în sală acum. D-le Primar.

DI Primar: Aș vrea să fac câteva precizări legate de punctele la care d-na consilier Gaspar a făcut referire. Pentru ANL Brâncuși noi am identificat și cred că și dvs. cunoașteți acest detaliu, două terenuri pe care putem construi o grădiniță și o creșă. Logica pe care cred că ar trebui să mergem pentru că s-a demonstrat în timp că acolo unde ai făcut, unde ai realizat entități foarte mari, cu foarte multe grupe, în momentul în care se schimbă structura locuitorilor ai o mare problemă cu acea locație și am gândit că este mai bine să construim creșe și grădinițe cu mai puține grupe, pot fi mai ușor administrate, decât să facem cheltuieli foarte mari cu creșe și grădinițe foarte mari cu multe grupe. Mai mult decât atât, ai nevoie și de suprafețe foarte mari de teren. De aceea, pentru ANL sunt cele două terenuri, sper să nu greșesc, undeva la 750 de metri fiecare teren, față în față, unde pe un teren dorim să construim o grădiniță și pe celălalt teren o creșă. în zona respectivă mai există o creșă în parteneriat cu protoieria Sectorului 6. Acum, eu nu știu de unde aveți dvs. informația că acolo ar trebui o grădiniță cu 10 grupe. Din ce am verificat, din ce am discutat, d-nă, eu vă spun din ceea ce se întâmplă direct acolo...

D-na Gaspar: Eu am date statistice. Dacă vreți, vi le trimit.

Dl Primar: Pe date statistice, să știți că o să murim cu ele în brațe și nu facem nimic. Eu vă spun de ceea ce se întâmplă direct în rândul oamenilor care locuiesc în zonă. Informații primite direct de la dânșii și repet, nu avem posibilitatea să achiziționăm, dacă dvs. considerați că este bine să cumpărăm terenuri de pe piața liberă, să plătim sute de mii de euro pentru un teren, poate și milioane, nu știu, habar nu am, nu știu cât este prețul, nu știu, putem lua în calcul și o asemenea abordare, dar noi încercăm să optimizăm, să utilizăm terenurile pe care le deținem și să finanțăm doar construirea entităților respective. Acum, pentru creșe există posibilitatea să obținem fonduri europene, dar pentru a ne putea califica avem nevoie ca investițiile pe acest subiect să fie prinse în buget pentru că astfel nu îți acceptă proiectul la finanțare. Este adevărat, am mai avut o discuție legată de grădinița propusă în curtea de la Antim Ivireanu, inclusiv cu persoane care locuiesc în zona respectivă, într-adevăr, acolo s-a născut întrebarea firească dacă vrem să construim, în contextul în care în acea curte sunt foarte mulți arbori, foarte vechi și cu o istorie în memoria locuitorilor de acolo destul de importantă și va trebui să defrișăm, nu cred că este în regulă, deci, cu asta sunt de acord și trebuie să vedem exact cum trebuie să procedăm. în rest, faptul că vom realiza, vom construi o grădiniță lângă altă grădiniță să știți că, dacă îți permite, ai terenul respectiv, să știți că așa cum îți permiți să duci copilul la o grădiniță privată, care nu sunt..., grădinițele acestea private nu sunt prezente pe toate străzile din Sectorul 6, deci, trebuie să te deplasezi destul de mult să ajungi la o astfel de grădiniță, cred că este mai convenabil pentru o familie să facă, nu știu, un kilometru mai mult ca să ducă copilul la o grădiniță de stat cu costuri mai mici, decât să meargă la o grădiniță privată, peste drum. Mă gândesc pur și simplu și repet, aceste decizii le luăm pentru simplul motiv că există acele terenuri. Vrem să cumpărăm terenuri de pe piața liberă, atunci se schimbă filozofia cu totul, dar nu cred că ne permitem să facem lucrul ăsta și să știți că afirmația legată de împrumuturile pe care ni le dorim să le facem, sunt de acord cu dvs. pentru că altfel nu avem de unde să realizăm aceste investiții. Noi încercăm să optimizăm cât 17

se poate de mult, de aceea nu cred că abordarea pe care dvs. ați expus-o, în sensul să căutăm terenuri în anumite zone care nu ne aparțin, să le cumpărăm, este bună, nu cred că ne permitem să facem lucrul acesta și chiar dacă avem grădinițe și mai construim una exact unde spuneți dvs., eu cred că dacă oamenii din zona respectivă sunt informați corect, cred că vor accesa acele grădinițe fără niciun fel de problemă, dar repet, cu mențiunea că la Antim Ivireanu, într-adevăr există o problemă legată de ceea ce indicam mai devreme, în sensul că există foarte mulți arbori vechi pe care eu, personal, sub nici o formă nu îmi doresc să îi văd tăiați. Deci, acolo va trebui găsită o soluție, dvs. aveți votul, singura variantă acum conform regulamentului este să picați proiectul respectiv și să se reîntoarcă la comisie ca să vedem exact ce trebuie făcut acolo pentru că, într-adevăr, acolo este o chestie punctuală, este o problemă legată de vegetația care există pe acel teren, este un spațiu verde frumos.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Primar. D-na consilier.

D-na Gaspar: Da. Voiam să vă spun că nu este cazul să cumpărăm. Deci, la ANL Brâncuși trebuie să existe terenul, pentru că la momentul la care a fost proiectat cartierul..., cartierul a fost proiectat cu școală și cu grădiniță, deci, terenul ăla nu avea cum să..., a fost luat în calcul și nu avea cum să dispară, trebuie să vedem ce s-a întâmplat cu el dacă a dispărut, iar cum v-am spus, pentru partea aceea de la Militari este vorba de Școala nr. 160 care chiar dacă are un teren în litigiu și poate ar fi bine să stingem acest litigiu pentru că este vorba de o școală, are și alt teren alături pe care se poate construi una din cele două grădinițe pe care nu este în regulă să le construim aici pentru că vreau să vă spun că au mai fost și alții care au încercat să facă lucrurile acestea și la 206 și la 208, în curtea grădinițelor 206 și 208, avem fundații, da, cu fundația făcută și acoperită că pot cădea copiii în ele pentru că nu le-a mai terminat nimeni fundațiile respective. Deci, eu nu doresc decât să facem aceste lucruri cu cât este mai bine și în locațiile în care chiar este foarte necesar, nu necesar. Mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Mai sunt discuții pe acest proiect? Dl Director Iulian Gheorghe.

Dl Gheorghe: Referitor la problemele ridicate de d-na consilier Gaspar și în completarea celor spuse de dl Primar, câteva precizări. Referitor la after-school-ul propus la Școala nr. 156, momentan nu sunt finalizați indicatorii, urmează să venim în fata consiliului cu aceștia, într-adevăr sunt incluși în propunerea inițială de finanțare cu BEI-ul. Terenul din ANL Brâncuși, într-adevăr, are 750 de metri și s-a construit pe suprafața maximă posibilă a fi construită pe..., adică suprafața construită propusă este maxim ce se putea pe acel teren, acesta este tot terenul pe care îl aveam acolo, iar referitor la denumirea de after-school sunt propuse, într-adevăr, activități și de învățământ și de masă și o categorie largă de activități vor fi desfășurate acolo. Acum, denumirea..., sigur că dacă aveți un amendament de făcut, este un subiect de discuție aici, strict dacă se cheamă “after-school” sau “școală după școală”.

D-na Gaspar: Da. Aici, vă solicit ca în loc de “after-school”, să fie “construire de entități școală după școală”, trebuie să găsim o formulă, dar nu 18

after-school. After-school-ul înseamnă că părinții vin cu bani de acasă ori ceea ce construim noi aici înseamnă că le oferim copiilor și părinților gratuit și atunci este normal să fie conceptul care, deja, a început să se înrădăcineze, acela de “școală după școală”.

Dl Pană: D-na consilier, conform regulamentului ar trebui să veniți cu un amendament pe fiecare proiect în parte și îl votăm.

Dl Primar: Dar puteți să îl denumiți “proiect școală după școală”.

D-na Gaspar: “Pentru construire spații școală după școală”, în loc de “contruire after-school” la fiecare proiect în parte de la 4, 5,6, cred că le-am zis bine, pentru că 156 nu este, să fie această reformulare.

Dl Pană: Bun. Deci, vă supun la vot pentru toate proiectele, se va menționa individual pe fiecare proiect, denumirea să fie “școală după școală” și nu “after-school”.

D-na Gaspar: “Construire spații destinate activităților școală după

școală”.

Dl Pană: Da. Vă supun la vot amendamentul adus de d-na consilier Gaspar. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, amendamentul a fost aprobat.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economicipentru construire..., școală după școală...

D-na Gaspar: Pentru “construire spații destinate activităților școală după școală” și în tot corpul hotărârii și în anexe și pe unde apare after-school, să fie înlocuit cu această sintagmă.

DI Pană: ...în incinta școlii gimnaziale Sfântul Andrei din Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții pe acest proiect? Se va păstra și la acest proiect amendamentul adus de d-na consilier.

Vă supun la vot Anexa. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire spații cu destinație școală după școală în incinta școlii gimnaziale nr. 197 din Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Proiectul a fost adoptat, cu 25 de voturi.

Punctul nr. 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta cartierului ANL Brâncuși din Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Punctul nr. 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta liceului Tehnologic Antim Ivireanu din Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții pe acest proiect? D-na consilier.

D-na Gaspar: Au fost mai devreme. Deci, ne dorim și din partea d-lui Primar și din partea colegilor ca acest proiect de hotărâre să re fie pus pe ordinea de zi pentru o altă locație, din Militari, din Crângași, unde se consideră că este în regulă, pentru că acolo chiar nu își are rostul.

Dl Pană: Da, mulțumesc. Dacă nu mai sunt discuții, vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? 21 de voturi. Abțineri? 4 abțineri (dl Frumușelu, dl Tudose, dl Ungureanu, d-na Vasiliauskaite). Voturi pentru? Niciunul. Deci, nu mai este cazul să votăm proiectul, a picat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru construire corp grădiniță în incinta școlii Sfinții Constantin și Elena din Sectorul 6 al Municipiului București.

D-na Gaspar: Aceeași rugăminte o avem și pentru acesta. Sigur vom găsi soluții și sigur vom reuși ca la viitoarea ședință de consiliu local, dacă doriți, aveți tot sprijinul nostru din comisia de educație să găsim soluții pentru ca această grădiniță să fie amplasată, să fie făcută și amplasată chiar acolo unde este nevoie, Militari, Crângași, v-am spus, mai ales că acolo v-am spus, foarte aproape de acest loc în care dorim să construim mai sunt două grădinițe și mai este încă o fundație începută și neterminată.

Dl Pană: Dau cuvântul d-lui Director Iulian Gheorghe pentru a ne da

un răspuns.

Dl Gheorghe: Referitor la locațiile propuse, acestea..., vă pot spune, sigur, am ascultat intervenția d-nei consilier Gaspar, vă pot spune că au fost transmise în colaborare cu Inspectoratul pe solicitările pe care le aveau și cu Administrația Școlilor. Sigur că suntem deschiși să gândim și alte locații, nu asta este cea mai mare problemă, dar, momentan, pe acestea am lucrat, vă dați seama că au avut o bază plecând de la necesitățile din zonă transmise de Inspectorat.

locuri în care nu să dăm bani neapărat, în care să putem să construim asta și această grădiniță, este nevoie de ea, Militariul are nevoie mare.

Dl Gheorghe: Până la urmă aprobarea unor indicatori nu presupune și demararea execuției, adică avem timp să ne gândim.

D-na Gaspar: Da, dar este în incinta Școlii Sfinții Constantin și

Elena.

DI Gheorghe: Am înțeles. Eu v-am spus că acum, practic se supun la vot doar aprobarea unor indicatori, nu se hotărăște demararea unor lucrări.

D-na Gaspar: Da. Vreau să vă spun că dacă era ca în Sectorul 3 dacă..., da, pentru că ar fi trebuit ca Bucureștiul ăsta să fie totul la fel, acolo existau grădinițe de 3, 4 tipuri și unde era nevoie se lua grădinița de tip a, de tip b, c, d și se construia, deci, nu este..., dacă era un astfel de proiect, că proiect cu 7 grupe sau proiect cu 20 de grupe, înțelegeam că nu era nevoie să..., adică puteam să nu fim de acord, dar în condițiile în care suntem de acord cu o anumită locație, după aceea este mai dificil să schimbăm locația. De aceea mă gândesc că pentru data viitoare, cred că este repede să..., eu vă spun, vă stau la dispoziție împreună cu toate informațiile pe care le am despre aceste locații.

DI Pană: Ne puteți spune, d-na președinte Simona Butacu dacă a ajuns acest proiect la comisie?

D-na Butacu: Nu.

Dl Pană: Deci, nu au fost.

D-na Butacu: Nu, nu a ajuns nici un proiect la comisie.

Dl Pană: Da, mulțumesc frumos. Stimați colegi, vă propun o pauză de consultări de două minute. Mulțumesc.

PAUZĂ

Dl Pană: Stimați colegi, avem un răspuns din partea d-nei director Daniela Dumitru.

D-na Dumitru: Bună ziua. Referitor la locația de la școala Sfinții Constantin și Elena o să vă fac o precizare, nota de fundamentare a fost întocmită împreună cu Inspectoratul Școlar și având în vedere dinamica pe anii 2014-2015, 2015-2016 și 2016-2017 s-a constatat că, vă pot pune la dispoziție această notă de fundamentare, s-a constatat că grădinițele 208, 210 și 218 care sunt în apropierea acestei unități de învățământ nu pot prelua toate solicitările de înscriere la grădiniță. De aceea a fost fixat această unitate de învățământ să poată fi construită în incinta școlii Sfinții Constantin și Elena mai ales că acest cartier Brâncuși se află în apropiere. în această situație putem rezolva și problema ridicată de d-na consilier Gaspar, că acea grădiniță din ANL Brâncuși este subdimensionată.

Această grădiniță poate prelua practic deficitul de locuri de acolo. Aceasta legat de construcția grădiniței în incinta școlii Constantin și Elena.

Legat de construcția grădiniței în incinta liceului Antim Ivireanu avem același studiu și aceasta poate prelua din deficitul celorlalte grădinițe aflate în apropiere. Acest studiu a fost făcut acum un an și era practic, aceea era situația în momentul respectiv. Sigur că la Ivireanu problema ridicată cu acei copaci poate fi discutată, da. Dacă aveți alte întrebări?

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na Director. D-na consilier.

D-na Gaspar: Aș avea o întrebare, de ce nu a fost pus acest studiu la fiecare proiect în parte, să-l avem și noi la dispoziție, să-l vedem și eventual dacă nu erau niște date, să le putem combate. Din datele pe care le am de la Inspectoratul Școlar al Municipiului București, la Grădința nr. 217 de exemplu, sunt în medie 17 copii într-o grupă, asta înseamnă că, maximul este 20, minimul este 12, asta înseamnă că la 217 nu prea mai vin, iar asta este în scădere față de ce exista în anii trecuți și din spusele celor de la..., directorilor de grădinițe pe care i-ați auzit și dvs. astăzi, dumnealor sunt obligați cum bine știți să facă un recensământ nu au suficienți copii nici pentru anul viitor școlar. Acolo, în zona respectivă, sunt deja grădinițe construite da, deci, este 229, 210.

D-na Dumitru: Trebuie să ținem cont și de construcțiile care se află în apropiere, deci, sunt cartiere care sunt în construcție și trebuie să ținem cont.

D-na Gaspar: Tocmai de aceea spuneam că este mai normal, nu să o construim acolo, ci să o construim chiar acolo unde omul are nevoie. Deci, de ce să vină cu mașina de la ANL să treacă printre blocuri și să lase copilul la grădiniță, la 176, când putem să facem grădinița, a doua grădiniță de exemplu, așa cum a zis și dl Primar, că este mai ușor dacă este mai mică tot în ANL, de ce trebuie să-l chinuim pe om, pentru că, ați văzut, ANL-ul a venit cu bucata asta din față cea veche, dar s-a dus în spate foarte foarte mult și acolo nu mai sunt blocuri de patru nivele, sunt blocuri de zece nivele.

D-na Dumitru: Da, acestea erau locațiile pe care noi le puteam propune pentru a prelua deficitul de locuri din grădinițe. Mulțumesc.

Dl Primar: Completez la ce a spus colega mea, d-na Director. D-na consilier, trebuie să înțelegeți că nu avem terenuri, dacă dvs. identificați, că tot invocați ANL-ul, din tot ceea ce noi am încercat să identificăm la ANL, sunt cele două terenuri libere care sunt în proprietatea municipalității, nu există alte terenuri, știu că s-a construit cartierul ANL pentru că dvs. spuneți că acolo aveți informații că ar mai exista teren, noi discutăm de documente oficiale, nu discutăm de supoziții sau de ceea ce ne spune unul și altul. Nu avem teren liber altele decât cele pe care vi le-am indicat, nu ne putem permite să cumpărăm terenuri de pe piața liberă pentru că ar însemna foarte mulți bani și dacă avem terenuri libere aici și putem prelua din necesarul și din zona ANL-ului și din zona cartierelor care se construiesc lângă cartierul ANL, eu nu înțeleg de ce nu am putea să o facem, mai ales că pe toată zona respectivă de ANL-uri chiar dvs. ați indicat faptul că se construiesc foarte multe blocuri cu zece niveluri în spate. Nu avem posibilitate să 22

luăm alt teren.

D-na Gaspar: Dacă îmi permiteți și ne dați la dispoziție tennen până la ședința viitoare de Consiliu Local, eu vin cu terenurile identificate și cu niște propuneri, astfel încât această situație să fie rezolvată așa cum este, pentru că așa cum ziceți dvs., deci, gândiți-vă cei de la ANL din capăt de tot fac vreo doi, trei kilometri, patru, ca să iasă în Drumul Taberei și mai intră printre străduțe ca să-și lase copilul la 176.

Dl Primar: D-na consilier, nu avem niciun fel de problemă să suplimentăm. Nu putem ține pe loc programe și proiecte pe care noi dorim să le facem în sector, că cineva se gândește, că la un moment dat poate face rost de nu știu ce documente.

D-na Gaspar: Dar eu nu fac rost de documente, adică eu nu am solicitat decât un singur termen de o lună de zile, nu am solicitat un an de zile și v-am spus că voi veni cu soluții, așa cum 156 nu a fost introdus pe listă, cu ideea că va veni data viitoare, așa nici această grădiniță poate să nu fie introdusă pe listă și vom veni data viitoare cu o altă soluție. Dacă nu o să găsim și nu o să găsim soluția, atunci bun, nu este niciun fel de problemă să o votăm pe aceasta.

Dl Primar: D-na consilier, cu mare drag așteptăm propunerile dvs. și vom face suplimentări, dacă va fi cazul. Mulțumesc.

DI Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier, dl Primar. Dl consilier

Daneș.

Dl Daneș: O singură remarcă. Cred că această dispută nu ar fi avut loc dacă aveam cadastrul spațiilor publice din sectorul ăsta, scuzați-mă și vă întreb acum, d-le Primar..., nu suntem la întrebări, dar nu e nici vina noastră. Vă mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le consilier. Dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect, vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? 10 voturi împotrivă (dl Daneș, dl Enache, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Tudose, dl Ungureanu). Abțineri? O abținere (d-na Vasiliauskaite). Voturi pentru? 14 voturi pentru. Anexa proiectului a fost aprobată. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 11 voturi împotrivă. Abțineri? Nici o abținere. Voturi pentru? 14 voturi pentru. Proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare de până la 207.050.594 lei, în vederea refimanțării parțiale a împrumutului contractat de către Sectorul 6 al Municipiului București de la CEC Bank S.A. (nr. RQ16122079859618 din 22.12.2016), precum și în vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local.

Discuții pe acest proiect sau amendamente?

D-na Gaspar: Discuții avem pe acest proiect. înțelegem din ceea ce 23

se întâmplă aici că această refinanțare s-au mă rog, această finanțare vine cumva să plătească un alt împrumut și am vrea să știm ce s-a întâmplat cu banii din împrumutul inițial.

Dl Pană: Da, dl Director Iulian Gheorghe.

Dl Gheorghe: Deci, referitor la întrebarea d-nei consilier Gaspar voiam să vă facem precizarea că referitor la împrumuturile vechi pe care le-am găsit și care au fost contractate la niște dobânzi destul de dezavantajoase, constat oportunitatea să le re finanțăm la dobânzi mai avantajoase și suntem permanent preocupați de acest aspect urmărind ca de fiecare dată când avem posibilitatea ca o parte din sumă sau chiar în întregime să o refinanțăm la niște costuri mai avantajoase, să facem acest lucru. Momentan, din analiza pieței, putem să refinanțăm acești 107 milioane la un cost mult mai scăzut și intenționăm să facem acest lucru. Din cauza aceasta avem nevoie de votul consiliului pentru a merge pe această opțiune.

D-na Gaspar: Noi, din ce vedem aici, este un împrumut care a fost realizat de Sectorul 6 al Municipiului București cu CEC Bank numărul acela de referință din 22.12.2016. Deci, împrumutul acesta este din 22.12.2016, deci, noi întrebam din 22.12.2016 până acum ce s-a realizat din acel împrumut, ce s-a cumpărat, la ce a folosit împrumutul respectiv.

Dl Primar: D-na consilier Gaspar, sunt banii pe care Primăria Sectorului 6, Consiliului Local, i-a contractat acum 10 ani, 12 ani, 7 ani, noi, în 2016, inclusiv dvs., ați votat pentru refinanțare, inclusiv dvs. da, mie îmi place să spun adevărul, inclusiv dvs, ați votat refmanțarea acelor împrumuturi prin contractarea creditului de la CEC BANK da, bancă românească, la o dobândă și consturi mai mici. In acest moment, între timp, au mai apărut modificări în piață și noi, pentru că ne preocupăm să optimizăm toate costurile pe care le avem, am identificat că putem obține o dobândă mai mică decât cea care a fost obținută la momentul refmanțării și pentru acest lucru, ca să putem să ne așezăm la masa de discuții cu orice entitate bancară, trebuie să aprobăm lucru acesta în Consiliul Local. Este adevărat, probabil că ați putea întreba, spre exemplu, de ce nu toată suma sau ce reprezintă diferența până la 207 milioane, că aici discutăm doar de 100 de milioane pentru refinanțare. De ce nu toată suma, pentru că în acest moment piața nu poate ridica într-o discuție de refinanțare o asemenea sumă de 390 milioane de lei, cât are creditul de la CEC BANK dar, putem să o facem din bucăți, 100 de milioane acum, la o dăbândă mai mică, peste o lună de zile poate găsim altă 100 milioane, la o dobândă mai mică ș.a.m.d, până când vom refinanța întreg pachetul sau întreaga sumă la o dobândă mai convenabilă pentru noi, cu alte cuvinte, la costuri mai mici. Doi. Diferența de la 107 milioane, la 207 milioane, respectiv 100 de milioane, reprezintă partea de cofînanțare pe care sectorul 6 trebuie să o pună în proiectele cu finanțare BEI. Este absurd să gândim că am putea bloca niște proiecte pentru care deja avem contractată suma de 40 milioane de euro de la BEI (Banca Europeană de Investiții) și sumele respective se vor reflecta în investițiile privind reabilitarea termică a blocurilor din sectorul 6. Deci, asta este, dar eu, din câte am înțeles, s-a făcut prezentarea inclusiv în materialul care a fost transmis către consilieri, am înțeles că s-a votat și în comisii, de aici 24

apar aceste sume și...

D-na Gaspar: Da, e adevărat, dar eu nu m-am lămurit și nici colegii mei de la P.N.L., de aceea vreau să înțeleg, deci, din 22.12.2016 până în prezent noi, practic, împrumutul pe care l-am luat întreg, tot, așa, nu l-am folosit pentru a realiza ceva cu el...

Dl Primar: Nu, d-na consilier, banii ăștia au fost folosiți în trecut, d-na consilier local. Acum opt ani de zile au fost contractați, mare parte din acești bani au fost contractați de Consiliul Local cu opt ani în urmă, banii ăștia au fost folosiți în trecut. în momentul de față noi avem doar un împrumut.

D-na Gaspar: Este legătura dintre proiectul 10 și proiectul 11, deci, ce vor face peste 22 de ani cei care vor fi aici în locul nostru dacă va mai fi așa...

Dl Primar: în logica dvs. nu mai trebuie să dezvoltăm nimic în

sector.

D-na Gaspar: Având în vedere că, da, aici vom lua noi acum 60.000.000 de euro. Deci, despre astfel de împrumut vorbim, da, deci este un împrumut foarte vechi pe care noi acum tot îl tot refmanțăm și îl tot plătim până îl ajungem. Deci, este exact cel de la punctul 11. Noi acum ne vom împrumuta s-au vrem să ne împrumutăm pentru următorii 22 de ani?

Dl Primar: Eu zic că, nu noi, eu zic că dacă vrem să facem reabilitare termică în sectorul 6 cum am promis cu toții, trebuie să facem acest efort și să luăm din bani pentru că din altă parte, nu avem de unde. Este adevărat, noi insistăm și încercăm să obținem fonduri europene pentru foarte mare parte din blocurile pe care le avem în lucru, dar dacă aceste fonduri nu vor veni, noi nu putem să stăm cu reabilitarea termică pe loc, este adevărat, am încercat să ducem aceste împrumuturi pe o perioadă cât mai lungă de timp, astfel încât presiunea financiară pe Consiliul Local anual să fie cât mai mică.

D-na Gaspar: Păi, înseamnă că acest împrumut nu reprezintă doar plata din urmă, înseamnă că facem și blocuri cu el, nu?

Dl Primar: D-na consilier, îmi ce scuze, fără să vă supărați pe mine, eu știu că matematica este complicată pentru unii. Dacă sunteți profesoară de fizică, mi-e greu să cred că nu ați înțeles. Deci, din 207 milioane de lei, 107 milioane reprezintă parte din împrumutul pe care Primăria Sector 6 îl are și este contractat cu CEC BANK, bani care au fost refmanțați, e adevărat în 2016, pentru a reuși să coborâm nivelul de costuri pentru acei bani, bani folosiți cu mulți ani în urmă. Din cei 207 milioane lei, avem 100 milioane lei pe care dorim să-i contractăm pentru a putea veni alături de banii de la Banca Europeană de Investiții ca și cofinanțare pentru proiectele care se referă la reabilitarea termică a blocurilor. Neavând acești bani, acea parte de cofinanțare, am risca să blocăm reabilitarea termică și să blocăm utilizarea unui credit obținut de la Banca Europeană de Investiții în condiții foarte bune, nu că bune, foarte bune și pentru o perioadă de rambursare foarte lungă, respectiv de 22 de ani. Deci, normal că avem și în acea 25

sumă este prinsă și partea de cofinanțare, dar este obligatoriu să facem lucrul ăsta, că altfel nu avem cum să utilizăm banii de la Banca Europeană de Investiții, d-nă.

D-na Gaspar: Da, am înțeles acum dl Primar. Deci, o parte sunt ca să plătească împrumutul vechi și o parte sunt pentru a pune bani alături de Banca de Investiții care a venit și ne-a făcut o ofertă foarte bună pe care noi nu o cunoaștem, dar poate că dvs ne-o veți pune la dispoziție.

Dl Primar: Păi, ați votat-o anul trecut, îmi cer scuze. Deci, dacă este nevoie să reamintim consilierilor locali ceea ce s-a votat anul trecut, spuneți-mi că o fac eu cu mare drag, dar ați votat inclusiv dvs..

D-na Gaspar: Inclusiv noi am votat? Era vorba de investiții.

Dl Primar: Dvs., în mod particular, d-na consilier Gaspar.

D-na Gaspar: Am înțeles. Deci noi cei de la P.N.L. am votat

investiția.

DI Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl consilier Ungureanu.

Dl Ungureanu: A fost plătit din 2016 până acum, a fost plătit vreun leu la el? împrumutul ăsta a fost doar refmanțat în întregime sau s-a și plătit o parte din el? Nu s-a plătit nimic din el, nici o rată...

Dl Primar: împrumutul a avut valoare mai mare, normal că s-a achitat din împrumut, numai că în 2016, în momentul în care am reușit să facem refinanțarea la costuri mai mici, la momentul respectiv, datoria era de 398 de milioane de lei și am refmanțat datoria la acel moment. Prin refinanțare, am solicitat un an de grație cu o perioadă mai lungă de timp. Cu alte cuvinte, nu am avut presiune pentru acel an de grație și mai mult decât atât, datoria anuală pe care noi o avem de rambursat, a scăzut pentru că am dus rambursarea pe o perioadă mai lungă de timp și la costuri mai mici, dar dacă vreți detalii și mai exacte, o să-l rog pe colegul nostru dl Director Economic, Doru Manolache, să vă explice mai în detaliu.

Dl Ungureanu: Voiam să știu dacă există un plan anual de plată a împrumuturilor.

Dl Primar: Este confonn contractului aprobat, dar asta dacă vreți, o să vă punem la dispoziție detalii pentru că nu le avem în...

Dl Manolache: Dacă îmi permiteți. în fiecare lună este postat pe site-ul Primăriei datoria publică a Primăriei Sectorului 6. în fiecare lună noi plătim la C.E.C. o rată de 1.200.000 de lei. Până acum am plătit 15 milioane de lei, deci, a scăzut.

Primăria a făcut economie de 600 mii de lei și pe perioada 2018-2020 am scăzut împrumutul cu aproape 10 milioane. Deci, efortul Primăriei în toată perioada aceasta este scăzut cu 10 milioane.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, dl Director. Dl consiler Daneș.

Dl Daneș: Pentru că tot am invocat matematica și ne plac cifrele, cred că ar fi trebuit să avem aici în justificarea pe care ați făcut-o, luăm niște bani ca să refinanțăm cu dobândă mai mică, trebuia să spunem, bun noi avem bani luați împrumut cu dobânda asta și avem o propunere de refinanțare cu dobânda asta sau este dobânda secretă, dar trebuie măcar atât. Suntem anapoda, dar așa trebuie.

Dl Primar: Dl consilier, dvs. ați votat împrumutul respectiv, a fost prezentat în 2016, în decembrie, când s-a făcut refinanțarea, s-a făcut prezentarea în detaliu. Nu știu, dvs. ne cereți să prezentăm de fiecare dată...

Dl Daneș: Dl Primar, nu v-am cerut nimic, dar pentru o bună informare trebuia să spunem aici, noi luăm banii ăștia...

Dl Primar: Păi nu știm cu cât putem obține, atenție la detaliu, am și spus de la bun început.

DI Daneș: Eu sunt foarte atent la detaliu, pentru a obține un împrumut cu o dobândă mai mică.

Dl Primar: Și dvs. mă întrebați acum care este dobânda mai mică?

Dl Daneș: Nu, la ce vă așteptați.

Dl Primar: La cât mai puțin.

DI Daneș: Păi bun, ce înseamnă, 1%, 2% , 5%?

Dl Primar: Orice este mai puțin decât avem în acest moment,

dl Daneș.

DI Gheorghe: Dl Daneș, dacă mă ascultați, vă spun exact. Deci, de la 1,15 ne așteptăm să ducem înjur de 0,8, dar asta ar înseamnă câteva economii de câteva milioane la bugetul local. D-na consilier Gaspar a întrebat ce s-a făcut cu banii. Oricum trebuiau plătite ratele, numai că se plătesc sume mai mici. Per total rezultă o economie anuală de câteva milioane, asta vă spun din aceste refinanțări.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Director. Dl consilier Daneș, mai aveți ceva de adăugat?

Dl Daneș: Știm cum e să re finanțezi, că nu suntem chiar căzuți din

copac.

D-na Gaspar: De curând. înainte nu erau posibile. Pentru oamenii simpli așa, nu prea erau posibile.

Dl Pană: Da. Mulțumesc. Mai sunt discuții pe acest proiect? Deci, nu mai sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 11 abțineri (dl Daneș, dl Enache, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Tudose, dl Ungureanu, d-na Vasiliauskaite). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, Anexa a fost aprobată. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 11 abțineri (dl Daneș, dl Enache, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Tudose, dl Ungureanu, d-na Vasiliauskaite). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 118/27.04.2017 privind aprobarea contractării unei/unor finanțări externe în baza garanțiilor proprii, în valoare de până la 60.000.000 euro sau echivalentul în lei pentru o perioadă de până la 22 de ani și perioadă de grație de până la 4 ani, în vederea asigurării finanțării și/sau cofimanțării măsurilor de eficiență energetică ce se vor implementa la blocurile de locuințe și la clădirile publice din Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții pe acest proiect sau amendamente? Dl consilier Coșcodaru.

Dl Coșcodaru: Bună seara. Propun modificarea anexei în sensul completării acesteia cu sumele aprobate anterior pentru construirea clădirilor din unitățile de învățământ.

D-na Gaspar: Păi, a ieșit Antim Ivireanu și, mă rog, dacă a terminat dl, pot să vorbesc?

Dl Pană: Da, d-na consilier Gaspar, spuneți.

D-na Gaspar: Din partea noastră vă solicităm ca acea sumă de la grădiniță, oricum a propus-o dl, dar eu vă propun să scoateți de acolo și suma aferentă Liceului Tehnologic Petru Poni, ceea ce înseamnă cămin și cantină pentru că nici acea investiție nu este necesară. In acel cămin nu locuiesc elevi, în celălalt cămin nu locuiesc elevi, cantina respectivă este închiriată. în același timp, aș dori ca acești bani să fie reintroduși, realocați, liceului Colegiului Tehnic Gheorghe Airinei care în acest moment este în stadiul în care îl cunoașteți cu toții.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. D-na Director.

D-na Dumitru: Referitor la reabilitarea de la Liceul Petru Poni, din notele de fundamentare pe care le-am întocmit împreună și studiile făcute, acea cantină, în momentul acesta fiind închisă, acolo sunt înscriși 800 de elevi, mai mult decât atât, am ținut cont de faptul că acea cantină am putea să o recuperăm, să o reabilităm în vederea preparării mâncării pentru programul "școală după școală" pentru a prelua din cheltuieli. Mai mult decât atât, căminul pe care îl dorim să-l reabilităm este cel dinspre stradă care este într-un grad mare de uzură și pe care dorim să-l reabilităm așa cum am făcut bineînțeles și cu Eliade în situația care a fost la momentul respectiv. Deci, acelea sunt două obiective care sunt musai să le 28

facem pentru a le reda școlii și a le folosi în scopurile cu care au fost realizate.

D-na Gaspar: Deci, aș dori să vă spun din datele pe care le am de la Inspectoratul Școlar că la Liceul Pentru Poni elevi la zi, sunt mai puțin de 400, restul până la 800 sunt elevi de la seral și frecvență redusă. Să realizăm, eu v-am solicitat să realizăm Liceul Airinei care are și cantină și cămin, care este în mijlocul cartierului și care arată dezastruos. Acolo, la Liceul Petru Poni, v-am mai spus, acum opt ani de zile au mai fost direcționați 28 de miliarde de lei, deci, acolo au mai fost 6.600.000 de euro care, mă rog, au intrat în acel liceu, iar căminul așa cum ați spun și cum se știe situația de către toată lumea, nu este ocupat de elevi. îl reabilităm pentru cine atunci, pentru cei care locuiesc acum acolo?

D-na Dumitru: Sunt solicitări.

D-na Gaspar: Solicitări de elevi care să locuiască? îmi pare rău, eu nu am auzit așa ceva, eu abia îl umplu pe al meu.

Dl Primar: D-na consilier, la Petru Poni sunt două cămine, unul este reabilitat și în care avem copii care sunt cuprinși în programul educațional de la Petru Poni, iar în cel de al doilea, cel de la stradă, locuiesc persoane fără forme legale, într-o clădire care prezintă un pericol real de prăbușire, deci, acolo este o problemă gravă și într-adevăr am făcut mai multe verificări la Petru Poni și cred că este o obligație pentru noi să reabilităm acel cămin și să-l reintroducem în circuitul educațional și dacă vom avea nevoie, spre exemplu, de unități de cazare, vă dau un exemplu, pentru cei care vin la dvs. la Liceul nr. 8...

D-na Gaspar: Iuliu Maniu, nu e 8.

DI Primar: Mă rog, Iuliu Maniu, noi îl știm de Liceul Auto nr. 8 și aveți nevoie să cazați elevi în altă parte, cu mare drag, o veți face acolo. Pentru cantină, colega mea, d-na Director Daniela Dumitru, v-a explicat, încercăm să optimizăm costurile pentru tot ceea ce înseamnă program "școală după școală", astfel încât costurile să se reducă. Eu, din câte știu în acest moment, la acea cantină dvs. invocați un contract de închiriere, eu nu știu să existe contract de închiriere...

D-na Gaspar: Contract de închiriere nu prea există, dar cineva

folosește.

Dl Primar: Ok, nu știu, eu vă spun că din punct de vedere legal, acolo nu există niciun fel de angajament făcut de unitatea de învățământ, cu alte cuvinte, dacă cineva stă acolo, o face ilegal, iar dacă o face ilegal, va suporta consecințele legii, dar, până una alta, noi vrem să reintroducem acea unitate, acea cantină, în circuitul nostru pentru necesitățile pe care le avem în programul "școală după școală". Investițiile nu sunt mari, nu știu ce s-a întâmplat în trecut cu sumele de care vorbiți dvs. că s-au investit acolo, este adevărat sau poate fi adevărat, pentru că nu știu, nu eram în administrație la momentul respectiv, însă eu vorbesc strict de ceea ce trebuie făcut în acest moment. Căminul și cantina sunt două entități care ele trebuiesc reintroduse în circuitul educațional și cred că este obligația noastră să facem lucrul ăsta. V-am spus, căminul reprezintă pericol 29

iminent, acolo dacă nu intervenim riscăm pentru cei care locuiesc fără forme legale în acel cămin, să se producă o tragedie și nu cred că cineva își asumă lucrul ăsta, eu nu.

D-na Gaspar: Eu cred că dvs. nu îl reparați ca să îl predați celor care locuiesc acolo cu forme legale de 30 de ani.

Dl Primar: D-nă, cine ar suporta să locuiască fără forme legale este treaba lui, eu nu accept lucrul acesta.

D-na Gaspar: Nu cred că este treaba lui, pentru că primăria plătește lumină, căldură, gaz la acel cămin. Nu cred că este treaba lui, e treaba noastră, a tuturor.

Dl Primar: D-nă, eu nu accept ca un cămin, d-na Gaspar, dvs. la liceul pe care îl conduceți acceptați ca în unitățile de cazare să locuiască persoane fără forme legale?

D-na Gaspar: Nu.

Dl Primar: Și atunci ce îmi indicați mie, să accept lucru ăsta?

D-na Gaspar: Dar nu trebuie să, deci dvs., deja, îmi cer scuze, dar se acceptă treaba asta de 30 de ani. De la revoluție încoace se tot acceptă treaba asta.

Dl Primar: D-nă, eu sunt primar de 1 an și jumătate. încerc să corectez lucrul ăsta, dacă dvs. vă împotriviți, iarăși nu am...

D-na Gaspar: Asta e ideea, că dvs. încercați să spuneți că eu mă împotrivesc, nu mă împotrivesc, însă, ați realiza acea unitate de cazare pentru elevi, iar eu vă spun că nu aveți pentru ce elevi să o realizați.

Dl Primar: Pentru elevii care sunt înscriși în program.

D-na Gaspar: Ar fi frumos să știți că, căminele care sunt în sectorul 6, de la Eliade, de la Iuliu Maniu, de la Airinei și de la Petru Poni, da, sunt în proporție de..., cel de la mine e de 60%, probabil Eliade are 100% că are profil sportiv, la noi se mai folosește și pentru olimpiade și pentru altfel de activități educative, dar elevi care să locuiască efectiv în căminul acela, sunt foarte puțini.

Dl Primar: Să înțeleg că dvs. ați investit în acel cămin?

D-na Gaspar: Nu am investit eu, s-a investit înainte de 2012.

DI Primar: Nu contează d-nă cine a investit, tot primăria a investit, ministerul, dvs. ați investit în acel cămin și acum spuneți că nu aveați nevoie să investiți banii aceia?

D-na Gaspar: Nu, nu ați înțeles.

DI Primar: Păi asta spuneți dacă aveți gradul de ocupare de 60%.

D-na Gaspar: Dacă dvs. traduceți ce doriți, asta spun. Eu v-am spus altceva, 60% este ocupat de elevi, iar restul de 40% sunt activitățile Ministerului Educației. Toate olimpiadele școlare la nivel național de vreo 5 ani de zile care se desfășoară aproape în fiecare weekend, se desfășoară la Colegiul Tehnic Iuliu Maniu.

Dl Primar: După ce terminăm căminul, îl modernizăm, putem muta și la Petru Poni aceste activități.

D-na Gaspar: Dacă facem cămin să mutăm dintr-o parte în alta, înțeleg că este într-adevăr o mare realizare. Deci, totuși eu nu am înțeles până la urmă, înțeleg că țineți neapărat să faceți lucru ăsta, e problema dvs. Din punctul meu de vedere nu este neapărat necesar, dar ce facem cu Airinei, pentru că Airinei este în situația în care este.

D-na Dumitru: Pentru Airinei am pornit demersurile pentru obținerea de fonduri de la C.N.I.. Deci, suntem într-o fază avansată de a obține fonduri să continuăm și cum bine știți, suntem în procedură de licitație, în momentul când o să încheiem acordul cadru, o să reluăm lucrările.

Dl Primar: Inclusiv pentru P.T.T.R., d-na consilier. încercăm să obținem fondurile necesare pentru a finaliza acest proiect.

D-na Gaspar: Dar de ce nu le folosim acum pe acestea ca să nu mai cadă clădirea aia pe noi?

DI Primar: Care astea?

D-na Gaspar: Astea care sunt la Petru Poni, de ce nu le folosim ca elevii de la Airinei, care sunt vreo 760 la zi, să nu mai învețe în niște condiții improprii în cămin și să învețe în acea clădire care a fost cumpărată, care a fost..., deci, s-au făcut stâlpi de susținere, deci, s-au făcut, deja, la ea, a fost consolidată, s-au făcut, deja, la ea niște lucrări și nu înțeleg de ce nu o terminăm întâi pe aceea și după aceea ne apucăm și de partea cealaltă, aici nu înțeleg.

Dl Primar: Pentru că fondurile sunt insuficiente, nu ajung banii de la Petru Poni pentru a finaliza lucrările de la P.T.T.R.. Dvs. trebuie să înțelegeți următorul lucru, dacă tot invocăm corecta abordare a problematicii din educație. D-na consilier, când în mandatul trecut s-au aprobat banii pentru achiziționarea P.T.T.R.-ului și s-au alocat fonduri pentru modernizarea lui, consolidare și modernizare, de ce nu ați fost la fel de vocală și să vă împotriviți, spre exemplu, să se aloce sume de bani insuficiente pentru acel liceu?

D-na Gaspar: Deci, eu sunt în consiliul de administrație și la Airinei și la Petru Poni.

Dl Primar: Eu vorbesc aici, în Consiliu Local.

D-na Gaspar: La Airinei sunt invitată și mă duc, la Petru Poni nu am dreptul să ajung, nu am voie să ajung, dar informațiile sunt publice și circulă, nu este nevoie să fiu neapărat prezentă acolo ca să le aflu. Deci, noi pe mandatul trecut am făcut niște lucruri, de ce era nevoie să mă împotrivesc la niște lucruri care s-au făcut? S-a cumpărat liceul și s-au investit niște bani acolo. De doi ani de zile nu se mai întâmplă nimic, dl Primar.

Dl Primar: Pentru că de doi ani și jumătate de când s-au terminat fondurile alocate insuficient sau prost gândite, acel liceu a rămas în paragină. Eu asta încerc să înțeleg. Deci, dvs. invocați o abordare, spuneți dvs. greșită, dar în 2012 și în 2014 sau în 2013 când ați votat bugetul pentru modernizarea P.T.T.R.-ului, de ce nu ați fost la fel de vocală și să vă ridicați să spuneți că fondurile alocate sunt insuficiente?

D-na Gaspar: Pentru că nu era nevoie. Mi s-a adus la cunoștință că sunt suficiente acele fonduri și că acel liceu se va termina, se va încheia, toate lucrurile sunt în regulă.

Dl Primar: Și în 2015 când lucrările s-au oprit din lipsă de fonduri, de ce nu ați fost la fel de vocală și să cereți refinanțare sau completarea refinanțărilor?

D-na Gaspar: Pentru că mi s-a adus la cunoștință că sunt niște proceduri, că suntem în procedură, că urmează. Deci, în momentul de față nu mai accept această explicație că suntem în niște proceduri care nu se mai termină.

Dl Primar: De fiecare dată vi s-a adus la cunoștință ceva.

D-na Dumitru: Sunt independente de noi, d-na Gaspar, după cum bine știți, legea achizițiilor publice permite fiecărui ofertant să depună contestații, este dreptul lui și atunci acționăm în consecință. Au fost 37 de operatori economici la procedură și la fiecare reevaluare trebuie să..., intră unii, ies alții, cei care ies contestă ș.a.m.d..

D-na Gaspar: Da, nu se termină și când să se va termina din câte înțeleg, oricum nu sunt bani.

Dl Pană: Da. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții pe acest proiect?

Dl Gheorghe: Vreau să fac o precizare referitoare la realocarea sumelor de care vorbea d-na Gaspar, în sensul că, acest program cu BEI-ul este totuși unul din categoria celor de eficiență energetică, iar la Colegiul Tehnic Airinei vorbim de o consolidare, deci oricum nu s-ar putea muta acei bani. Acolo ar fi vorba despre o altă finanțare, strict mutarea de sume între aceste școli este imposibilă pentru că vorbim de lucruri diferite.

D-na Gaspar: în condițiile în care le aprobăm, le mutăm, dar dacă nu 32

le-am aprobat, nu avem ce să mutăm.

Dl Pană: Da. Mulțumesc. Mai sunt discuții pe acest proiect? Dacă nu mai sunt discuții, vă supun la vot amendamentul adus de dl consilier Coșcodaru. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (dl Daneș, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Tudose, dl Ungureanu, d-na Vasiliauskaite). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, amendamentul a trecut. Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (dl Daneș, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Tudose, dl Ungureanu, d-na Vasiliauskaite). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, Anexa a fost aprobată. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (dl Daneș, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Tudose, dl Ungureanu, d-na Vasiliauskaite). Voturi pentru? Cu 14 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Sectorului 6 al Municipiului București la "Convenția Primarilor privind Clima și Energia" (Covenant of Mayors for Climare & Energy).

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții. Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Cooperare între Sectorul 6 al Municipiului București din România și Raionul Hîncești din Republica Moldova în vederea promovării unor interese comune.

Discuții pe acest proiect? Dl Daneș, vă rog.

Dl Daneș: Cred că este un proiect important mai ales în anul Unirii, să transmitem un semnal conaționalilor, concetățenilor sau fraților noștri din Republica Moldova, iar acesta este un proiect pe care eu îl votez și chiar îl promovez. Am foarte multe, nu sunt moldovean, nu sunt din Republica Moldova, dar cred că oamenii aceia merită să avem un proiect cu ei.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, dl consilier. Dacă nu mai sunt discuții, vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Dl Daneș: Am o întrebare pentru proiectele de la 14 la 25. Toate aceste proiecte se referă la aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivelor de investiție — Reabilitare sistem rutier. întrebarea este: cum a fost făcută selecția acestor străzi? Există o prioritizare, cum ajungem, la cât, la cât timp? Mai departe, mai am încă o întrebare: de ce strada Osiei nu apare în această..., strada Osiei este o stradă care creează mari dureri de cap și avem o grămadă de plângeri. Scuzați-mă, dar aștept un răspuns?

Dl Pană: Da. Dl Director Iulian Gheorghe.

Dl Gheorghe: Deci, în principiu selecția străzilor se face în urma reclamațiilor venite din partea cetățenilor, acesta este principalul criteriu, încercând în acelaș timp să avem o coerență în sensul să mergem de la străzile asfaltate spre periferia sectorului unde încă mai sunt câteva străzi complet neasfaltate. Referitor la strada Osiei, acolo sunt niște suprapuneri de proprietate ale unor proprietari privați care au teren peste axul drumului. Din punctul nostru de vedere singura soluție este o expropriere și noi am depus o cerere la Primăria Capitalei în vederea preluării acestei străzi și demararea unei proceduri de expropriere pentru a putea fi refăcut drumul. In acest moment nu se poate interveni pe o proprietate privată pentru a reface partea de carosabil.

Dl Daneș: Pentru că nu suntem la declarații politice și nici nu facem declarații, cred că, criteriul reclamațiilor este un criteriu atât de subiectiv și de nerelevant, încât vă rog eu frumos să faceți un set de...

Dl Gheorghe: Scuzați-mă o secundă, eu fac criteriul, dar dublat de verificarea în teren a situației existente.

DI Daneș: Adică, dacă reclamăm suntem mai mulți pe stradă și reclamăm, strada noastră este mai repede decât strada care...

Dl Gheorghe: Nu, dar traficul dintr-o anumită stradă are și acesta o

influență.

Dl Daneș: Dl Director, dacă îmi permiteți o sugestie, vă rog să faceți un set clar de prioritizare, număr de an, de când nu s-a făcut, dacă trebuie să intervenim la canalizare, dacă, dacă, sunt o grămadă de ingineri de infrastructură.

Dl Gheorghe: Sigur că da, există și lege în special cele legate de

canalizare.

DI Daneș: Nu vreau să îmi faceți strada mea pentru că nu mă interesează, nu asta e problema, dar trebuie să creem o echitate, iar în ceea ce privește cererea pe care ați făcut-o la Primăria Capitalei pentru...

Dl Gheorghe: în sensul că doar Primăria Capitalei poate face exproprieri, din acest motiv.

Dl Daneș: Am înțeles, stați puțin, lăsați-mă să duc până la capăt ideea. Nu știu dacă ați făcut-o sau nu ați facut-o, nu a ajuns în Consiliul General și aș vrea să verificați, dar oricum, în momentul în care au început podul, nu i-a interesat proprietatea mea. într-un câmp, fără trotuar, la fel cum se întâmplă, va veni a doua Prelungirea Ghencea. Mulțumesc.

care locuiesc în proximitatea acelei străzi sau utilizează acea stradă. Lăsăm la o parte acest aspect, vreau să vă spun următorul lucru. Una din condițiile pe care le-am impus pentru că în trecut s-a întâmplat ceea ce o să vă comunic, am impus ca toate reabilitările pe infrastructura rutieră să se facă din străzile asfaltate către zonele cu necesitate de modernizare, nu între două străzi de pământ pentru că am avut situații de acest gen în trecut, în sector, când o stradă, nu mă întrebați de ce și cum s-a ajuns la situația asta pentru că nu știu, o stradă a fost asfaltată între două străzi de pământ. Eu știu că de multe ori se întâmplă, spre exemplu cum este cazul drumului Osiei, drumul Belșugului ș.a.m.d., unde avem foarte multe persoane care locuiesc în zona respectivă și care ușor, ușor devine o problematică destul de complexă pentru sector, așa cum este și Prelungirea Ghencea, însă trebuie să înțelegem că există un element extrem de important în această ecuație și anume posibilitatea de a face exproprieri. în acest moment, spre exemplu, pentru drumul Belșugului a fost chiar votată o hotărâre de Consiliu Local prin care am transferat drumul Belșugului la Primăria Capitalei, am solicitat de fapt, tocmai pentru a se implica, în a rezolva problema exproprierilor. Acolo, ca să înțelegeți cum stau lucrurile și avem și în alte situații aceeași problemă, foarte mulți proprietari au terenurile suprapuse peste drumul public, cunosc situația la momentul în care achiziționează, ba chiar mai mult, vin și spun, domne’, cum să nu vrem, vrem să donăm, vrem să facem noi, să ajutăm primăria ca să simplificăm toată problema și ce să vezi, în momentul în care venim cu o decizie concretă, gata domne, vrem să facem strada respectivă, persoanele respective se răzgândesc și vor să vândă terenurile respective, vor să fie despăgubite. Eu nu spun că nu e corect, dar vedeți dvs., dacă suntem de acord la un anumit moment trebuie să ne menținem poziția pentru că și noi ne fundamentăm la rândul nostru toate programele noastre de investiții pe niște discuții făcute anterior cu proprietarii, cu costurile pe care le-am avut în alte situații similare ș.a.m.d.. Atunci când apar astfel de probleme singura variantă pentru noi este să transferăm problematica respectivă către Consiliul General pentru că este singurul care poate face exproprieri. în principiu aveți dreptate, trebuie să fim atenți și să punem analize corecte pentru drumurile care intră în modernizare, dar acum trebuie să fim și realiști. Dacă spre exemplu avem cinci drumuri cu o lungime medie de 500, 700 de metri, versus un drum cu o lungime de 1 km și jumătate, prefer să le fac pe acestea mai mici și care au impact mai mare pentru locuitorii din zonă mai repede și să fac o analiză și să abordez problema mai atent pentru cel mai mare, dar asta nu înseamnă că nu le facem, ca drept dovadă că avem în acest moment 10, 11, 12 propuneri pentru reabilitare rutieră.

Dl Daneș: Scuzați-mă, dl Primar, nu v-a contrazis nimeni, deloc, chiar dacă pare, nu sunt greu de cap, eu înțeleg repede, da, dar întrebarea era, dacă direcția noastră de investiții, a noastră, a primăriei, a făcut toate demersurile la timp către Primăria Capitalei pentru drumul Osiei și ăsta era un subiect foarte punctual, dânsul mi-a spus că da, o să-l urmăresc ca să vedem dacă a ajuns până acolo și al doilea, dacă există setul de criterii și tot dânsul, dl Director de la Investiții, trebuia să spună, da, avem un set de criterii foarte clare printre care și toate lucrurile care s-au spus până acum. Mulțumesc.

venim cu el în fața consiliului spre a fi aprobat. Aș ruga și eu consilierii generali prezenți în sală să ne susțină în demersul referitor la strada Osiei și strada Belșugului de a le prelua în administrarea Primăriei Capitalei pentru a putea face procedura și a le reabilita. Vă mulțumesc.

Dl Daneș: Dl Director, vă răspund, sunt obligat. Am văzut că sunt proiecte separate, nu votăm în bloc niciodată. Vă mulțumesc.

DI Pană: Da. Mulțumesc, d-le Director, mulțumesc, d-le consilier. D-na consilier Fășie.

D-na Fășie: O informație. Deci, potrivit datelor care circulă în spațiul public suntem și noi, sectorul 6, pe lista sectoarelor în care mai există, am înțeles circa 20 și ceva de străzi neasfaltate. întrebarea era către dl Director, dacă cumva se regăsesc în această listă și dacă nu, de ce, dacă le avem în vedere, nu știu exact care sunt acestea, dar mă rog, suntem acolo pe lista rușinii, poate ne spune dl Director despre ce este vorba. Câte sunt, dl Director, chiar sunt curioasă că n-am știut, 20 și ceva am înțeles, le știți?

Dl Gheorghe: V-am răspuns. Aceste străzi neasfaltate sunt rezultate în urma dezvoltărilor imobiliare recente și v-am explicat că logica și va explicat și dl Primar, să mergem dinspre drumurile asfaltate, spre periferie, să asfaltăm și drumurile de pământ. Nu putem începe cu acele străzi de pământ care nu duc nicăieri, să asfaltăm un petic de stradă în mijlocul câmpului.

D-na Fășie: Am înțeles din reportajul pe care l-am văzut că sunt în zone rezidențiale, oamenii erau extrem de revoltați de situația aceasta. Dvs. știți lista aceasta, sunt 22, 23 nu știu câte sunt, niciuna, toate sunt în situația...

Dl Gheorghe: 19 sunt.

D-na Fășie: Nu, nu, am înțeles 22 sau 23, dar e în regulă, deci, dacă știți problema, le aveți în vedere, o să urmărim. Mulțumim.

Dl Gheorghe: Ideea este că, v-am explicat care a fost logica programului de asfaltare, în același timp vreau să vă spun că acolo în special vom întâlni și întâlnim aceleași probleme de suprapuneri de proprietate, că sunt construcții rezidențiale făcute la marginea orașului unde era înainte câmp, ăsta e adevărul și sunt destule probleme de acest ordin acolo, dar le avem în vedere pe cele pe care le putem asfalta, să le asfaltăm în această grafică.

DI Pană: Da. Mulțumesc, d-le Director.

Dacă nu mai sunt discuții, mergem mai departe: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier strada Pădurea Tăuzului" și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Discuțiile au fost.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi 36

pentru? 24 de voturi pentru.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier strada Cheile Orzei” și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind actualizarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier strada Doniței ” și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier strada Valea Roșie ” și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier strada Delinești ” și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier aleea Timișul de sus ” și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Discuții? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier strada Vidra" și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier aleea Valea Prahovei ” și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier strada Cetatea Histria ” și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Discuții? Nu sunt discuții.

5    5

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier strada Iridiului și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier strada Râul Dorna ” și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții “Reabilitare sistem rutier strada Mohorului ” și indicatorii tehnico-economici aferenți.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 24 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării în anul 2018 a proiectului de dezvoltare al Serviciului de Recuperare Balneofizioterapie din cadrul Centrului pentru Persoane Vârstnice “FLOARE ROȘIE”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere 38

(d-na Popescu). Voturi pentru?

DI Secretar: 22 de voturi pentru că a plecat și dl Tudose.

DI Pană: Cu 22 de voturi, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi

pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării în anul

2018 a proiectului "Servicii de salinoterapie la nivelul sectorului 6”, desfășurat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere (d-na Popescu). Voturi pentru? 22 de voturi pentru.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere (d-na Popescu). Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 129/25.05.2017 privind aprobarea Proiectului de funcționare, Organigramei, Statului de funcții, precum și a bugetului Centrului de sănătate multifuncțional „Sfântul Nectarie” - unitate sanitară cu personalitate juridică aflată în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții pe acest proiect? D-na consilier Gaspar.

D-na Gaspar: Am o întrebare. Aș dori să știu dacă în această formă, în care probabil că această unitate multifuncțională va trece, această unitate multifuncțională sau directorul de acolo va avea și calitatea de ordonator de credite și de ce rang?

D-na Schmutzer: Da, va avea calitatea de ordonator terțiar de credite conform Legii nr. 70 pe care se bazează organizarea și funcționarea acestui centru, este obligatoriu ca el să aibă personalitate juridică. Va fi în subordinea D.G.A.S.P.C. cu rang de ordonator terțiar.

D-na Gaspar: Aș dori să o mai întreb pe d-na Director dacă alte centre din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului sunt ordonatori terțiari de credite?

D-na Schmutzer: Nu.

D-na Gaspar: Conform legii, dacă sunt cinci angajați într-o altă locație, acea locație trebuie să aibă C.U.I., trebuie să aibă absolut tot ce-i trebuie, inclusiv să fie ordonator terțiar de credite.

D-na Schmutzer: Conform cărei legi?

vă aduc la cunoștință. Mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc. D-na consilier Fășie.

D-na Fășie: Mulțumesc. Am și eu o întrebare. M-am uitat și am văzut că față de vechea organigramă aici este o creștere ușoară, mă rog, de la 67 la 94 de funcții și creșterea cea mai spectaculoasă este la referenți. Deci, de la 3 pe vechea organigramă, am ajuns la 22. întrebarea era, ce fac acești referenți, de ce e așa o creștere consistentă de la 3 la 22. Mulțumesc.

D-na Schmutzer: în noua componență a organigramei există un compartiment nou și anume, Compartimentul de Informare și Asistență. Acolo am considerat că este suficient dacă sunt încadrați referenți. Referentul este un funcționar cu studii medii, nu cu studii superioare și este suficient pentru acest Compartiment de Informare și Asistență. Aceasta este explicația creșterii numărului de referenți.

Dl Pană: Da. Mulțumim, d-na Director. Dacă mai sunt discuții pe acest proiect. Nu mai sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Trei abțineri avem. (d-na Gaspar, d-na Popescu, dl Simion). Voturi pentru? Cu 20 de voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Trei abțineri (d-na Gaspar, d-na Popescu, dl Simion). Voturi pentru? Cu 20 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al alocației zilnice de hrană și a costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele adulte cu handicap îngrijite în Centrul de Recuperare și Reabilitare Neuropsihică “Uverturii” din cadnd Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2018.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere (d-na Popescu). Voturi pentru? Cu 22 de voturi, Anexa a fost aprobată.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere (d-na Popescu). Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București pe anul școlar 2018— 2019.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct: Proiect de hotărâre privind validarea domnului Vîlceanu Mihai-Eduard în funcția de consilier local.

Sunt discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru?

Dl Secretar: 22 de voturi pentru că a ieșit din sală d-na Butacu.

Dl Pană: Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Dl Vîlceanu Mihai-Eduard depune jurământul.

Dl Vîlceanu: Mihai Vîlceanu este numele meu, sunt unul din vicepreședinții A.L.D.E. Sector 6, sunt onorat să fiu în fața dvs. și emoționat în același timp. Sper să avem o colaborare bună, acest jurământ sper să nu fie doar un act de formalitate, ci mai mult decât atât, să fie un act de asumare pentru mine în fata dvs.. Vă mulțumesc frumos.

3    3

Dl Pană: Da. Mulțumim, d-le consilier. Să fie într-un ceas bun!

Felicitări!

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local Sector 6 nr. 164/2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Sector 6 nr. 193/2009 privind modul de atribuire a locurilor în parcările de reședință de pe raza Sectorului 6.

Discuții pe acest proiect? Da, spuneți, d-le consilier.

Dl Daneș: Care este caracterul de urgență?

Dl Pană: Vă răspund chiar eu și cred că toți consilierii știu. Pe vechea hotărâre de consiliu contractele trebuiau reînnoite până la data de 31 martie, acum se prelungește până în data de 31 decembrie, tot pentru cetățenii sectorului 6 ca să nu mai stea la coadă.

D-na Gaspar: Se poate face și on-line, bineînțeles, știți asta, nu este prea mult spus lucrul acesta și cetățenii dacă ar vedea pe site asta, poate că ar veni să facă on-line.

Dl Pană: Este pe site.

Dl Primar: Este foarte ușor să vorbești în necunostintă de cauză. Se

3    3    3    3

poate face on-line prelungirea contractelor, actualizarea contractelor pentru locurile de parcare se poate face on-line și durează un minut. Cine vrea să facă acest lucru, o poate face pe pagina pusă la dispoziție de către Primăria Sectorului 6 prin A.D.P.D.U. și este foarte ușor de realizat această procedură, dar sunt foarte mulți oameni care doresc să vină personal. Pentru a-i sprijini și pentru a nu se mai crea acele cozi la A.D.P.D.U., am decis să vă solicităm această prelungire a termenului, dar se poate face și on-line și este foarte ușor de accesat și chiar vă invit d-na consilier local, vă invit să încercați să faceți lucrul acesta.

D-na Gaspar: Vă mulțumesc. Am și încercat să o fac, adică da, este

în regulă.

Dl Ungureanu: Doar o mică notă. Plata trebuie făcută până pe 31 martie pentru că eu nu am înțeles inițial și mulți au făcut confuzia asta...

Dl Primar: Dar dacă tot am deschis acest subiect..., ieri am fost pus la încercare să spun așa, de către un domn reporter de la o anumită televiziune, cu privire la faptul că anumite persoane din sectorul 6, care dețin locuri de parcare contractate, le subînchiriază și am testat personal acest lucru. Intr-adevăr, așa era, însă chiar v-aș ruga, pentru că știți cum se spune, unde sunt 27 de minți, e mai mult decât una, da? Haideți să găsim o soluție să vedem cum putem estompa acest fenomen. Sunt persoane care nu înțeleg că acel beneficiu de a deține un loc de parcare, până la urmă este și un sprijin din partea autorității locale pentru că, costul este extrem de mic, este maxim cincizeci și ceva de lei în sectorul 6 și este jenant să te pretezi să subînchiriezi acel loc în contextul în care contractul explică clar că nu ai voie să faci lucrul acesta. Toate mesajele publice pe care le-am făcut au fost cât se poate de clare și au indicat faptul că nu se pot subînchiria și cu toate acestea există astfel de persoane care repet, se pretează să câștige două, trei sute, patru sute de lei și să pună în dificultate persoanele care au nevoie reală de acele locuri de parcare. Nu știu, chiar am putea să lansăm, să fie o provocare pentru toți cei care subînchirieză acele locuri de parcare cu mențiunea că dacă vin și declară acel contract de subînchiriere, le transformăm contractele de subînchiriere în contracte de închiriere la prețul pe care noi îl avem aprobat prin Hotărâre de Consiliu General, respectiv cei 55 de lei. Știți cum e, cred că cel mai corect ar fi să ajungem la situația aceasta în care cineva ofertează un astfel de loc de parcare, persoana respectivă chiar să fie amabilă și să obțină acel loc după care le recomand tuturor, dacă sunt în această situație, să meargă la A.D.P.D.U. cu acel contract de subînchiriere, să-l denunțe și să semneze contract de închiriere direct cu A.D.P.D.U. Sector 6, la prețul real pentru că, chiar nu este în regulă și dacă dvs. aveți altă soluție sau altă propunere, vă rog mult de tot, haideți să facem lucrul acesta pentru că în afară de a face controale, pentru că am dispus începând de astăzi să se facă controale la toți cei care dețin contracte de închiriere la locurile de parcare, în spate cu contracte de comodat, pentru că acolo apare problema, o să le verificăm la modul pur și simplu, deci, inclusiv mașina care este parcată, cu fotografie, cu tot ce trebuie, cu declarații de la vecini ș.a.m.d. pentru că, chiar nu este în regulă ce se întâmplă, dar haideți să vedem, poate împreună reușim să găsim o soluție mai bună pentru că alta, în acest moment, eu nu văd. Nu ai cum să dai nici sancțiune pentru asemenea situație, singurul lucru pe care îl putem face suplimentar este să indicăm către D.I.T.L. faptul că acel contract de subînchiriere există și să se verifice dacă pentru sumele încasate de persoana respectivă, au fost plătite impozitele legale pentru că atunci este infracțiune, dar nu vedeți că se pretează la orice, pur și simplu, deci, nu mi-a venit să cred și atenție, persoana se mutase din București în Constanța. Era dispusă să vină din Constanța până în București, să meargă cu mine la notariat și să negocieze de la 1200 de lei, chiar sub 100 de lei. Gândiți-vă că din Constanța până în București și înapoi tot te costă 400 de lei benzina și cu toate acestea...da, nu știu, poate dvs. găsiți o altă... Să știți că introducerea obligativității de a notariza contractul de comodat a intervenit tocmai pentru a descuraja astfel de situații. Am zis că dacă îi cer contract notarial, mare parte din ei vor fi descurajați de această solicitare, dar se pare că nu renunță nici așa.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Primar. Dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect...

D-na Fășie: în condițiile în care se constată încălcarea acestei interdicții se poate institui o sancțiune, o pedeapsă, da, are obligația, nu și-o respectă, ce ți se întâmplă? Reziliezi contractul și plătești o penalitate de nu știu cât.

Dl Pană: Da. Dacă nu mai sunt discuții, vă supun la vot proiectul. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Ultimul punct: întrebări și interpelări.

Dl consilier Daneș, declarația politică.

DI Daneș: E prima oară când fac o declarație politică, dar trebuie să o facem pentru că politica așa se face, așa am învățat și așa am văzut.

Ținând cont că au fost utilizate căile de comunicare pentru a admonesta, pentru a urechia opoziția, Grupul U.S.R. dezavuează această atitudine și vă rugăm să scoateți de pe site-ul Primăriei lucrurile care au fost puse în lipsa noastră. Suntem aici, vă stăm la dispoziție cu tot ce doriți să aflați sau să știți despre noi, cu bune și cu rele, dar trebuie să știți, stimați colegi din majoritate, că noi suntem rodul activității fructuoase de 27 de ani pe care acest partid majoritar l-a avut în România. Declarația mea este să nu folosim canalele de comunicare pentru declarații politice. Aveți tot dreptul să o faceți pe canalele de comunicare ale P.S.D.-ului. Vă mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le consilier. D-na consilier Gaspar.

D-na Gaspar: Da, sunt întru totul de acord cu ce a spus dl Daneș, același lucru l-am solicitat și noi, Primăria este o instituție, dl Primar în sine este o instituție, drept pentru care trebuie să ne desfășurăm activitatea instituțional și într-adevăr trebuie mai multă comunicare și noi suntem, atât câți suntem, reprezentanții unor cetățeni ai sectorului 6 așa că, ar fi frumos din partea puterii, să facă un gest de nonnalitate.

în continuare, aș mai dori să vă solicit un lucru. Bugetul de stat a intrat în vigoare în 2 sau 3 ianuarie, dacă nu mă înșel, până la momentul acesta am primit niște anexe si v-as solicita să avem o ședință extraordinară cu o zi înainte de

5    5    5    5    5

ședința ordinară din luna februarie în care să discutăm bugetul pentru că sunt foarte multe lucruri acolo, bugetul trece repede, ne grăbim că avem cum am avut în seara aceasta 33 de puncte pe ordinea de zi, mă mir că nu au intrat P.U.D.-urile. Deci, aceasta este propunerea noastră pentru ca să putem să fim și noi informați corect și la rândul nostru să putem informa corect cu tot ceea ce este trecut în buget și mai am o supărare. Citind cu atenție și calculând foarte atent salariile celor din Executiv, din primărie, îmi pare rău că nu pot să reziste până la sfârșitul unei ședințe, vreau să vă spun că dumnealor au salarii mai mari de patru, cinci ori decât al unui profesor cu gradul I cu 25 de ani vechime. Vă mulțumesc frumos.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl Primar.

dezbaterea publică pe discuții legate de bugetul pe anul 2018.

D-na Fășie: Poate mai sunt și alți amatori și persoane interesate, d-le Primar și trebuie să mă pregătesc...

Dl Primar: Toate dezbaterile noastre au fost făcute, de regulă, în timpul zilei și de regulă în intervalul orar 10:00-12:00, 13:00. Nu am avut nici o excepție și de aceea ne-am permis să facem această invitație pentru cine dorește, pentru cei care nu doresc să participe la această dezbatere, o putem face într-o întâlnire cu consilierii locali, fie în cadrul ședinței Comisiei de Buget, fie, nu știu, o întâlnire informală dacă vreți, dar să facem ședință extraordinară de dezbatere mi se pare puțin forțată nota, de ce, pentru că nu faci ședință ca să dezbați și să nu votezi, să nu aprobi nimic.

D-na Gaspar: Nu am zis că este o ședință de dezbatere, este o ședință în care să intre doar bugetul.

Dl Primar: Păi facem o ședință ordinară, nu extraordinară.

D-na Gaspar: Ordinară, dar după aceea la o zi, o faceți pe cea extraordinară, nu mai..., deci, nu putem să facem ordinară decât una pe lună, asta vă spuneam.

Dl Primar: Păi și cum să facem?

D-na Gaspar: Deci, în februarie facem una ordinară cu toate celelalte proiecte și cu o zi înainte, una extraordinară cu bugetul.

Dl Primar: Eu, din câte știu, nu putem aproba bugetul în ședință extraordinară.

D-na Gaspar: Atunci mutăm toate P.U.D.-urile și toate celelalte care or mai fi, în ședința extraordinară și în ordinară doar bugetul.

Dl Primar: D-na consilier local, P.U.D.-urile nu se pot aproba decât în ședință ordinară.

D-na Gaspar: Bine, atunci este foarte clar că vom avea iarăși niște ședințe foarte lungi și nu știu cât de eficiente și cât de normal este.

Dl Primar: Să nu ne trezim că după aceea vine cineva și spune că am făcut ședințe extraordinare...

D-na Gaspar: Dacă le solicităm, ce să vă mai spunem? Deci, noi le solicităm, cine să vă spună? Vrem să găsim o formulă legală, nu v-am solicitat ceva ilegal.

dvs., președinte de ședință, Manuel Avramescu, în 2009 a aprobat acest R.O.F..

D-na Gaspar: Păi din 2009 au trecut aproape 10 ani, haideți să facem un regulament așa cum trebuie.

Dl Pană: Veniți cu un proiect de hotărâre de modificare a R.O.F.-ului din anul 2009 și atunci putem discuta. D-na consilier Fășie.

D-na Fășie: Dacă îmi permiteți. D-le Primar, Anexele care vor fi la hotărârea pentru aprobarea proiectului de buget, de abia au fost postate pe site-ul Primăriei și mi se pare foarte important și este și în practica celorlalte sectoare, chiar a Primăriei Generale, să organizăm o dezbatere publică fiind foarte importanat acest proiect, la o oră rezonabilă și eventual, nu chiar luni, poate chiar spre sfârșitul săptămânii, ca să aibă timp lumea pentru că sunt foarte mulți oameni interesați de ce se întâmplă cu gestionarea banilor în sectorul 6, apropo de buget participativ. Deci, solicitarea mea este să organizăm o dezbatere publică într-un termen rezonabil pentru toată lumea ca să avem timp să ne facem temele.

Dl Primar: Bun. Eu propun să avem două întâlniri pe dezbaterea publică, nu una. Facem una luni, așa cum ne-am propus și mai facem una spre sfârșitul săptămânii. D-nă, dvs. luați în calcul doar participarea dvs., că poate mai vin și alții luni?

D-na Fășie: Nu neapărat, dar am dreptul să vă pun și așa problema, nu vă supărați, da?

Dl Primar: Deci, vă deranjează că am pus două?

D-na Fășie: Nu mă deranjează, puneți trei.

Dl Primar: Bun.

D-na Fășie: Problema este să avem totuși, un timp rezonabil.

Dl Primar: Păi asta am spus. Luni facem prima și mai facem una joi ca să aveți timp dvs. să vă documentați.

D-na Fășie: Păi și luni atunci...

Dl Primar: Pentru alte persoane care doresc să participe d-nă, că nu sunteți singura care va participa.

D-na Fășie: Am înțeles, dar nu e mai corect să ne auzim unii pe alții și să vedem, adică ar fi utilă o singură dezbatere, e...

Dl Primar: Dar de ce d-nă, eu cred că e util să avem două.

D-na Fășie: Nu cred că vor participa toți și la una și la cealaltă și este util să auzi propunerile și amendamentele și comentariile tuturor.

DI Primar: D-nă, la dezbaterea publică nu este obligatoriu să participi la toate dezbaterile, la toate întâlnirile. Toate propunerile venite se notează. Este o dezbatere și se înregistrează absolut tot ceea ce se propune și se face un proces verbal al dezbaterii cu temele care s-au discutat, dar repet, sunt două zile, de la una mergem la două. Pentru dezbatere publică pentru buget, eu cred că e mai important să avem două.

Având în vedere că luna februarie are 28 de zile, ziua de joi cade în data de 22 februarie, următoarea zi de joi este în data de 1, ceea ce nu se poate și atunci avem varianta să facem pe 28 februarie, care cade într-o zi de miercuri sau să facem pe 22, 23 sau 27. Deci, haideți să decidem împreună ca să nu avem discuții după aceea că nu...

D-na Fâșie: Păi nu știu, o să fie cam înghesuială și cu comisii și cu dezbatere, mai bine pe 27.

Dl Primar: 27 cade marțea. Deci, înțeleg așa, să nu stăm pe.ultima zi, 27 februarie, ziua de marți, este în regulă?

D-na Fâșie: Da. Am trei solicitări. Una se referă la faptul că la ultima ședință a Comisiei Juridice am invitat reprezentanți de la structura din primărie care se ocupă de accesarea fondurilor europene și nu s-a prezentat nimeni. Deci, rugămintea este, dacă se poate până la ședința următoare, neprezentându-se nici un reprezentant la comisie de la această structură, să ne prezinte un raport de activitate pentru 2017 referitor la activitatea desfășurată pentru accesarea fondurilor europene și pentru 2018, ce diligențe s-au depus, ce dosare sunt în curs de fonnare, deci, dacă venea cineva poate ne lămurea, dar nu a venit nimeni și poate e mai bine să aflăm printr-un raport de activitate ce se întâmplă și ce proiecte sunt în derulare la această structură.

Al doilea aspect se referă la, știți că sunt membră în Comisia de evaluare a fundațiilor care beneficiază de subvenții, cele care desfășoară activități cu caracter social și am fost informată că sunt niște super restanțe. Deci, ultimele plăți efectuate ale subvențiilor au fost în martie 2017, de atunci nu s-au mai efectuat plăți, sunt fundații care au ajuns aproape la un milion restanță, au dificultăți în desfășurarea activității, sunt angajați și în alte proiecte. întrebarea mea era, nu știu dacă mai este dl Director Economic, dacă în proiectul de buget este avută în vedere această situație pentru că mă obligă și legea finanțelor publice să-mi achit restanțele anului anterior, sunt oricum substanțiale și nu am făcut decât să rostogolesc vechea datorie pe care o știm, dar nu e o soluție, da, deci, sunt din aprilie cu ultima plată, nu au mai încasat nimic.

Al treilea aspect, care este foarte important, se referă la procedura de soluționare a plângerilor prealabile. Știm cu toții că am primit, cel puțin ultimile le-am primit pe e-mail, că au fost formulate plângeri prealabile împotriva unor hotărâri adoptate de Consiliul Local și ca să fiu mai explicită și mai la obiect, mă refer la P.U.D.-ul din Virtuții nr. 22C și la hotărârea prin care s-a dispus recuperarea sumelor suportate de primărie pentru locuințele din A.N.L.-uri, acelea referitoare la întreținere, servicii de pază, da, au fost contestate, ambele cu avocați, reprezentanți și probabil că se vor duce și în instanță. întrebarea mea este, în condițiile în care avem legea contenciosului administrativ care spune clar că 46 plângerea se depune la organul emitent al actului administrativ contestat și prin urmare, acel organ este competent să soluționeze, nu vorbim de dispoziții ale primarului pe care sigur, dl Primar are toată competența să le soluționeze, da, vorbim de plângeri îndreptate împotriva Hotărârilor de Consiliu Local și atunci, am aflat că procedura este că aceste plângeri se repartizează în funcție de subiectele abordate, fie Arhitectului Șef, fie D.A.F.L.-ului, iar aceste structuri răspund ele direct Prefecturii și persoanei care a formulat plângerea. In opinia mea nu este corect, deci, legal aceste plângeri trebuie să ajungă în dezbaterea consiliului pentru că vorbim de legalitatea unor hotărâri pe care noi le-am adoptat și așa zice contenciosul administrativ, articolul 7 aliniatul 4, ele se depun la organul deliberativ care a emis actul, da, chiar și prefectul, în adresele prin care ne înaintează acele plângeri, spune cu subiect și predicat că sunt adresate consiliului și primăriei ca organ executiv, da și solicită expres, având în vedere aceste dispoziții, dezbaterea lor și să hotărâm cu privire la temeinicia lor în sensul în care, dacă ni se trimit informațiile, punctele de vedere, rapoartele celor implicați, consiliul poate hotărî dacă plângera respectivă este întemeiată și să revoce hotărârea nelegală pentru a evita un proces în instanță sau să o respingă și să o mențină și atunci mergem în instanță, însă în practică nu se procedează așa. Deci, nu am primit spre dezbatere pe ordinea de zi, avem și tennen de soluționare 30 de zile, e depășit față de aceste două plângeri de exemplu, deci, în opinia mea și am să sesizez prefectul în acest sens, legal este să ni se înainteze spre dezbatere aceste plângeri, să fie puse pe ordinea de zi cu toată documentația aferentă, respectiv, informare, raport de specialitate și consiliul să decidă, nu aceste structuri, adică nu analizează dl Arhitect Șef plângerea formulată pentru nelegalitatea unei hotărâri chiar dacă se referă la un P.U.D., da, deci, aceasta era problema. Din punctul meu de vedere asta vă solicit, respectarea dispozițiilor legale în vigoare, adică înaintarea acestor plângeri spe dezbatere consiliului, cu toată documentația aferentă și pentru a nu depăși termenul prevăzut de lege de 30 de zile, probabil că această modalitate va fi posibilă, cum e și în practica altor primării, numai prin ședințe extraordinare, unde avem cel puțin trei zile să studiem documentația aferentă. Mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl consilier Sorin Petcu.

Dl Petcu: D-na Fășie, pot să vă răspund eu, vă rog frumos, îmi permiteți, și vă spun de ce. Ați avut infonnația prefectului de pe data de 27 a-12-a, spuneți-mi, ce va reținut să nu vă îndepliniți obligațiile de consilier, să veniți cu propunerea în consiliu ca să soluționăm această problemă pentru că nu este nimeni din executiv obligat, noi consilierii am primit toți, de ce nu ați venit cu propunerea să vedem ce este cu reclamația respectivă și să o soluționăm și să dăm un răspuns, atât către Prefectură, cât și către persoanele care au depus reclamația respectivă, v-a oprit cineva într-o lună de zile, nu ați fost informată? Eu am primit pe mail în data de 27 a-12-a de la secretariatul primăriei, a fost trimis către fiecare consilier în parte, deci, puteați să luați atitudine, să faceți prin Grupul politic U.S.R., să veniți cu o completare la ordinea de zi.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le profesor Sorin Petcu.

D -na Fășie: Este pur și simplu jenant. Ați aflat de acest aspect puțin 47

mai devreme și să speculați la modul acesta neîndeplinirea unor obligații și intrarea în legalitate pe această motivație. Am așteptat să se intre în legalitate și să fie pusă pe ordinea de zi.

Dl Pană: Stimați colegi, v-aș ruga să nu aveți un dialog. Dacă vreți, faceți dialog în privat, d-na consilier.

D-na Fășie: Eu m-am rezumat la acest moment doar la a-1 informa pe dl Primar cu privire la opinia pe care o adopt.

Dl Pană:Da. Vă mulțumim, am înțeles. Dl consilier Ungureanu.

Dl Ungureanu: O să fiu rapid. Două chestiuni am. în primul rând, d-le Primar, dacă puteți să comunicați mai bine situația care este acum în sectorul 6 cu colectarea selectivă, au dispărut acele clopote și tot mai mulți oameni pun întrebări și când vor apărea sau când vor începe semnarea contractelor cu asociațiile de proprietari, dar mai înainte, dacă îngăduiți două minute, avem un domn, Mărgărit, cetățean al sectorului 6 care ar vrea să vă aducă în atenție o problemă, foarte scurt. Vă mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le consilier. D-le Mărgărit.

Dl Mărgărit: De fapt v-am ascultat d-le Primar și pe dl inginer astăzi, dl Daneș a deschis discuția. Este vorba despre Drumul Osiei și nu știu dacă dvs. realizați că de fapt se pune viața cetățenilor în pericol. Drumul acela este foarte circulat, sunt 21.000 de locuitori în Chiajna, legal, sunt foarte mulți bucureșteni care stau în Chiajna și folosesc drumul acela, sunt autobuze, e folosit de tiruri care alimentează Metro și Arabesque și problema cea mai importantă este că nu sunt trotuare. Eu am înțeles din discuția dvs. și apreciez faptul că dvs. ați dat în administrație directă P.M.B.-ului, Drumul Osiei, dar între timp avem o problemă pentru că nu sunt trotuare și nu am venit aici doar să vă spun, uitați, e o problemă, am venit și cu o soluție. Pe marginea drumului există cam între un metru și doi metri unde se poate amenaja un trotuar și un trotuar destul de ieftin. Nu trebuie cu beton, puteți să-l amenajați cu pavaj ecologic și din calculele mele, chiar azi m-am interesat la unul din magazinele mari, un pavaj ecologic de jumătate de metru pe jumătate de metru e aproape 13 lei, deci, din calculele mele face cam 50.000 ar fi pentru materialul acela, să zic sub 200.000 ați putea să amenajați trotuarul. Deci, eu înțeleg că sunt probleme de cine e proprietarul, dar până atunci, ce să facem cu cetățenii, nu numai ai Chiajnei, că de fapt sunt și ai dvs., mă înțelegeți, și nu numai atât, mai este o problemă destul de mare faptul că cetățenii merg pe drum, pe carosabil, ca să ajungă la Iuliu Maniu să prindă autobuzul, troleibuzele care sunt mai rapide decât cele care merg prin Chiajna, traficul se îngreunează și îngreunează traficul la ieșirea din București care e în față la Petrom, deci, intersecția Drumul Osiei cu Iuliu Maniu.

DI Primar: Am înțeles. Spuneți-mi și mie, dvs. unde locuiți?

Dl Mărgărit: Eu am buletin de sectorul 6 și soția a cumpărat casă în Chiajna și am flotant în Chiajna.

Dl Primar: Deci, dvs. locuiți în Chiajna.

Dl Mărgărit: Corect.

Dl Primar: Am înțeles.

Dl Mărgărit: în momentul de față, acum, da.

DI Primar: Bun. Doi. Cunoaștem foarte bine problema, am farwordat către dl consilier Daneș o copie a Hotărârii de Consiliu Local, dacă nu mă înșel, nr. 188 din 31 august 2017, prin care am solicitat Consiliului General să înceapă procedurile de expropriere pentru terenurile care se suprapun peste axul drumului. Dvs. trebuie să înțelegeți următorul lucru. Nu putem face investiții pe terenuri aparținând unor entități private pentru că este ilegal complet, nu avem cum să facem acest lucru. Deci, din partea noastră am demarat toate procedurile ca acest lucru să se întâmple, chiar am rugat și transmit încă o dată mesajul către toți consilierii generali și de la U.S.R. și de la P.S.D., de la P.N.L., de peste tot, să susțină aceste solicitări pe care noi le facem pentru că este singura entitate abilitată să facă expropriere, respectiv Consiliul General al Municipiului București. Mai mult decât atât, este un drum pe care se circulă cu mijloace de transport în comun, da, acesta este un alt aspect. Dvs. indicați acum să reușim să facem un trotuar, dar cum să-l facem, pe bucățile care se suprapun peste drum? Nu putem investi orice am face noi și cu dale ecologice de două ori mai ieftine decât cele indicate de dvs., tot nu putem face lucrul acesta pentru că este ilegal.

Dl Mărgărit: Dar cu acordul proprietarilor?

Dl Primar: Nu, nu există și îmi pare rău. Doar cu cedarea proprietății respective în proprietatea Consiliului General. Deci, dacă persoanele care dețin acele terenuri în proprietate sunt de acord să cedeze bucata respectivă de teren, să o doneze primăriei, da, se poate face, dar aici apare problema, că mulți care sunt în această situație, nu doresc acest lucru, ci solicită despăgubiri și noi nu putem face lucrul acesta. Dacă acele terenuri ar fi fost în proprietatea Consiliului General al municipalității, până acum am fi rezolvat problema respectivă, cu toate că, vreau să înțelegeți un lucru, Drumul Osiei face legătura între B-dul Iuliu Maniu și lăsând la o parte că pe lateralele drumului nu există proprietăți în momentul de față, deci, nu s-au dezvoltat unități locative acolo, deci, acel dmm este utilizat strict de cei care accesează cartierul din comuna Chiajna. Trecând și peste lucrul acesta, gândiți-vă că nu avem cum, înțelegeți că nu avem cum să o facem, este ilegal. Acesta este motivul pentru care noi am solicitat în Hotărârea de Consiliu Local ca, Consiliul General să demareze această procedură. Acesta este răspunsul și din păcate nu putem face nici măcar investiție de doi lei, ca să înțelegeți.

Dl Mărgărit: Bun, dar eu nu vorbeam să dați jos gardurile care sunt la un metru, un metru jumătate de șosea. Aceea e proprietate privată? Când s-a făcut drumul nu s-a luat în considerare?

Dl Primar: Când s-a făcut acel drum sau când au fost puși în posesie 49

anumiți proprietari din acea zonă, proprietatea s-a suprapus cu axul drumului, deci, noi nu discutăm acum de un metru, jumătate de metru, discutăm de suprafețe mari de teren, deci, terenul nu intră peste trotuar, teoretic trotuarul pe care am putea să-l facem, intră inclusiv peste drum.

DI Mărgărit: Deci, oricum aveți o problemă.

Dl Primar: Nu avem o problemă noi.

Dl Mărgărit: Păi din punct de vedere legal, s-a construit peste

drumul...

DI Primar: Păi nu, Drumul Osiei exista, stimate domn. Punerile în posesie s-au făcut ulterior existenței acelui drum.

Dl Mărgărit: Ceea ce aș dori de la dvs., că văd că vă descurcați, spuneți-mi o soluție, ce să fac? înțeleg soluția, dar și eu înțeleg ce ați zis dvs., am ascultat ce ați spus și dvs. și dl inginer, dar nu se poate nimic ca să aveți grijă și de viețile cetățenilor?

Dl Primar: Ba da și tocmai de aceea, încă de anul trecut din luna august, am demarat această procedură. Dacă nu ne interesa, nu făceam lucrul acesta.

Dl Mărgărit: Deci, atunci să mă duc la d-na Firea, la P.M.B..

Dl Primar: Eu am solicitat, repet. Colegii noștri, consilieri generali, indiferent de culoarea politică, să susțină această solicitare venită din partea Consiliului Local Sector 6 și dacă solicitarea noastră este aprobată în Consiliul General, cu siguranță procedura va fi mult mai ușor de îndeplinit.

DI Mărgărit: Voi merge și la următoarea ședință și mâine la Chiajna, poate reușesc ei să facă, dar nu cred că reușesc.

Dl Primar: Nu au cum să facă, stimate domn. încă o dată, Drumul Osiei este pe raza teritorială a sectorului 6, dar aparține de Consiliul General. Cei care locuiesc în cartierul respectv utilizează acest drum, pur și simplu, că există, nu știu cum să vă spun, adică nu a fost creat special pentru cartierul respectiv, ci el exista acolo Drumul Osiei, nu e făcut special pentru ce construcții s-au realizat ulterior acolo, dar din păcate aceasta este situația, există acele suprapuneri. Dacă nu existau suprapunerile, lucrurile erau mai ușor de rezolvat.

Dl Mărgărit: Am înțeles. Atunci o să încerc la P.M.B..

DI Primar: Și noi încercăm în continuare și asta am solicitat, să primim sprijinul tuturor consilierilor generali. Aș vrea să răspund acum d-lui Ungureanu.

amplasate în sector din două motive: unu, pentru că în realitate colectarea selectivă nu se realiza, pur și simplu. Dvs. vedeați acele iglu-uri pline cu ceva, dar în interiorul lor, pe fiecare culoare destinată spre exemplu sticlei, nu erau sticle, erau deșeuri de toate felurile în toate cele trei iglu-uri. Dacă vrem să fim sinceri trebuie să acceptăm realitatea și doi, deveniseră focare de infecție pentru zonele unde erau amplasate. Peste tot, cu toate că erau ridicate, o dată pe săptămână se făcea o trecere săptămânal, nu era suficient și oamenii nu înțelegeau că dacă acel iglu se umple, nu poți să lași gunoiul lângă, că nicăieri în lumea aceasta nu se întâmplă așa și atunci am venit cu o alternativă și am spus, colectarea selectivă se va face la nivelul asociațiilor de proprietari sau la nivel individual, acolo unde este cazul, spre exemplu proprietarii de case își fac contracte individuale, ba mai mult decât atât, am pus la dispoziția celor care doresc să se înscrie în acest program, pubele pe cele două culori și saci, astfel încât colectarea să se facă corect pe două fracții. Am început cu cele două fracții și vă spun de ce. Ca să ne obișnuim să facem această colectare ca ulterior, în anul 2020 să ajungem la cele cinci fracții care sunt indicate în Decizia Curții Europene, dar trebuie să te înscrii în acest program. La momentul actual, la nivelul Bucureștiului, sunt autorizate patru societăți, sunt autorizate de Primăria Capitalei, care să facă salubrizare. La nivelul sectorului 6, noi putem oferi acele pubele și înscrierea în proiectul pe care noi l-am promovat, dacă se face contractul cu societatea cu care primăria deține contract. Deci, punem la dispoziție pubele, punem la dispoziție saci, la asociațiile de proprietari sau la persoanele individuale și vă spun că am informații că deja s-au făcut sute de astfel de contracte, dar trebuie să existe și voință din partea celui care are nevoie de așa ceva și mai mult decât atât, oferim și gratuitate pentru serviciul de salubrizare, nu noi, dar prin acest program de colectare selectivă, dacă se depășește fie la cantitate, fie la volum, dacă se depășește un anumit procent, respectiv 65%. Repet, există deja, sute de entități care au semnat, deja, contracte și beneficiază de acest program și credeți-mă, interesul nostru, al celor care lucrăm în administrație și al dvs. pentru că sunteți reprezentanți ai cetățenilor din sectorul 6, este să reușim într-o perioadă cât mai scurtă de timp, acest sector să-l scoatem la lumină din punct de vedere al deșeurilor care erau depozitate pur și simplu la întâmplare. în acest moment, am monitorizat situația din sectorul 6 după retragerea iglu-urilor respective, 95% din zonele respective unde existau aceste focare de infecție, au dispărut. Deci, cu alte cuvinte, sectorul este mai curat. Bineînțeles că acum trebuie să existe și voință din partea cetățenilor. Am avut discuții, am făcut promovarea acestui proiect, am promovat acest proiect prin media, prin site, prin ziar scris, prin flayerele pe care le-am pus la fiecare unitate locativă, deci, am făcut informare și singurul obstacol, să spun așa, care există în toată această ecuație, se referă la voința individuală a celor care vor să beneficieze de acest serviciu. Nu putem să ținem în sectorul 6 puncte de colectare, necontrolabile, pentru că, repet, oamenii nu înțeleg că o dată ce acel iglu s-a umplut, nu poți îndesa în el mai mult decât are capacitate și în absolut toate locațiile pe care noi le aveam, se depozita lângă ele și repet, nu selectiv. Cantitatea era foarte mică care era depozitată în mod selectiv și vreau să vă mai dau o informație ca să știți corect, sectorul 6 a îndeplinit țintele cu privire la colectarea selectivă impuse prin Deciziile Curții. Deci, am îndeplinit când am avut 15%, 25%, 35%, suntem printre puținele entități la nivel național care atingem ținta impusă de Comisia Europeană cu privire la colectarea selectivă, datorită mai multor factori pe care îi avem în discuție. Deci, în acest moment noi suntem peste țintele impuse de Comisia Europeană cu privire la colectarea

selectivă.

Dl Ungureanu: Am înțeles. Mulțumesc.

Dl Daneș: Dl Primar, o singură întrebare ca membru al Comisiei de Urbanism, e retorică, dar trebuie să o punem și asta justifică și anumite acțiuni pe care le-am făcut. Oare atunci când au primit autorizațiile de construcție în cartierul cu pricina, nu au avut în vedere și Strada Osiei?

Dl Primar: Păi, în cartierul cu pricina autorizațiile au fost emise de Chiajna. încă o dată, construcțiile care sunt pe partea dreaptă mergând spre Chiajna și care sunt mult mai retrase, sunt înspre Drumul Belșugului. Blocurile la care faceți referire sunt în Chiajna, cartierul se numește Militari Residence, dacă nu greșesc, da. Deci, nu sunt autorizațiile emise de noi, nu sunt ale noastre, acesta este motivul pentru care l-am întrebat pe dânsul unde locuiește. Locuiește în Chiajna, iar Drumul Osiei permite celor care locuiesc în acel cartier să tranziteze din sectorul 6 către casă sau invers, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem în vedere dezvoltarea zonei pentru că ne ajută și pe noi. în sectorul 6, în zona respectivă, mare parte din construcțiile care au fost făcute sunt pe zona industrială. Este adevărat că avem ceva și către Drumul Belșugului, unde iarăși avem o mare problemă, iar în Hotărârea de Consiliu Local nr. 188 din 31.08.2017, am solicitat inclusiv pentru Drumul Belșugului, da, deci, aici este problema. Credeți-mă că dacă drumul respectiv nu avea probleme din punct de vedere al suprapunerilor, lucrurile erau mult mai ușor de rezolvat și cred că puteam intra în rezolvare cu el. Aceeași problemă o avem și la Drumul Belșugului.

Seară frumoasă, la revedere.

Dl Pană: Da. Dacă nu mai sunt discuții, declar ședința închisă. Vă doresc o seară bună, numai bine.

Verificat: Udrea Cristina

Redactat: Radu Narciza Aura

Răduță-Neagu Valentina-Alexandra

52