Proces verbal din 26.01.2018

Proces verbal al sedintei de îndată din data de 26.01.2018

al ședinței de îndată din data de 26.01.2018 EXTRAS

Dl Secretar face prezența: Bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, o să începem ședința prin efectuarea prezenței.

Al Tawayah Angelica

Prezent

Bordei Niculaie

Prezent

Butacu Simona Valentina

Prezent

Coșcodaru Iulian Mihai

Prezent

Ciontu Gheorghe

Prezent

Daneș Mihai

Absent

Enache Adrian Nicolae

Absent

Fășie Mariana Camelia

Prezent

Frumușelu Constantin Mugurel

Absent

Gaspar Florentina

Absent

Iacob Emanuel

Prezent

Luchian Florin

Prezent

Manole Mihai - Cosmin

Absent

Mitran Georgeta

Absent

Nae Valentin Marian

Prezent

Pană Traian

Prezent

Petcu Sorin

Prezent

Popescu Mihaela

Prezent

Pușcaș Ionel

Absent

Simion Adrian

Absent

Stan Gabriela

Prezent

Stan Robert

Demisie

Surulescu Aurelia

Prezent

Tomescu Constantin

Prezent

Tudose Călin

Absent

Ungureanu Marius Ionel

Prezent

Vasiliauskaite Berta

Absent

Suntem 16 consilieri prezenți din 27 în funcție. D-le președinte, aveți cuvântul.

Dl Pană: Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 50/26.01.2018.

Este vreun reprezentant al presei în sală? Vă rog să vă prezentați.

Reprezentant presă: Digi Tv.

Dl Pană: Având în vedere că este ședință de îndată, intrăm direct pe ordinea de zi.

Punctul nr. 1: Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului București.

Discuții? Da, d-na consilier Fășie.

D-na Fășie își menține argumentele din ședința anterioară care fac trimitere la acest proces verbal de consultare de anul trecut care stabileau patru direcții de acțiune care nu au fost respectate, în speță prezentarea unei noi organigrame eficiente, prezentarea impactului bugetar și identificarea exactă a tuturor funcțiilor contractuale și funcțiilor publice.

Dl Primar revine cu lămuriri și dă citire prevederilor articolului 39, alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală.

De asemenea, își susține punctul de vedere cu privire la caracterul de urgență al ședinței și necesitatea aprobării acestui proiect de hotărâre cu impact asupra bugetului local al Sectorului 6.

La ședință a luat cuvântul și dl consilier Ciontu Gheorghe care își expune punctul de vedere la situația de fapt și înțelege caracterul de urgență și măsurile impuse și este de acord cu decizia Executivului.

Dl Petcu intervine cu solicitarea ca, atât anexele, cât și proiectul supus dezbaterii să se voteze prin metoda votului nominal, iar cu acordul consiliului s-a trecut la vot prin adoptarea acestei metode de lucru.

Verificat: Udrea Cristina

Redactat: Micuța Iscoviciu

Răduță Neagu Valentina Alexandra

3