Proces verbal din 25.01.2018

Proces verbal al sedintei de îndată din data de 25.01.2018


Dl Secretar face prezența: Bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, o să începem ședința de îndată prin efectuarea prezenței. Sunt 15 consilieri prezenți din 27.

Al Tawayah Angelica

Absent

Bordei Niculaie

Prezent

Butacu Simona Valentina

Prezent

Coșcodaru Iulian Mihai

Prezent

Ciontu Gheorghe

Prezent

Daneș Mihai

Absent

Enache Adrian Nicolae

Absent

Fășie Mariana Camelia

Prezent

Frumușelu Constantin Mugurel

Absent

Gaspar Florentina

Absent

Iacob Emanuel

Prezent

Euchian Florin

1

Prezent

Manole Mihai - Cosmin

Absent

Mitran Georgeta

Absent

Nae Valentin Marian

Prezent

Pană Traian

Prezent

Petcu Sorin

Prezent

Popescu Mihaela

Prezent

Pușcaș Ionel

Absent

Simion Adrian

Absent

Stan Gabriela

Prezent

Stan Robert

Demisie

Surulescu Aurelia

Prezent

Tomescu Constantin

Prezent

Tudose Călin

Absent

Ungureanu Marius Ionel

Prezent

Vasiliauskaite Berta

Absent

Dl Secretar: Dl președinte aveți cuvântul.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Secretar. Bună seara! Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 49/25.01.2018. Aș dori să întreb dacă este vreun reprezentant al presei în sală? Nu este.

Având în vedere că este ședință de îndată, intrăm direct pe ordinea de zi.

"Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor publice și funcțiilor contractuale din cadrul familiei ocupaționale "Administrație”, utilizate în cadrul Subdiviziunii Administrativ-Teritoriale Sector 6 al Municipiului București".

Discuții pe acest proiect?

D-na Fâșie: Intervine cu două întrebări:

1.    Caracterul de urgență al ședinței de îndată și importanța proiectului și a impactului bugetar al acestuia .

2.    Face referire la PV de consultare al sindicatelor, și nerespectarea punctului 4 privind elaborarea până la finele anului 2017 a unor organigrame, având ca obiect eficientizarea activității la nivelul U.A.T. Sector 6.

Dl Primar: Explică punctual care a fost motivul ce a dus la convocarea de urgență a acestei ședințe de îndată și despre consultarea timp de 6 luni de zile cu sindicatul, cu consilierii locali și chiar cu funcționarii publici ai Primăriei Sectorului 6, cu privire la salarizarea unitară.

în data de 25.01.2018 s-a primit o adresă de la Ministerul de Finanțe prin Agenția Națională de Administrare Fiscală privind sumele defalcate din venit și din T.V.A. alocate Sectorului 6 care vine cu o nouă metodă de aprobare a bugetelor. Astfel, în urma acestei adrese s-a convocat ședința de îndată.

Ceea ce se propune prin acest proiect de hotărâre vine în sprijinul menținerii bugetului de salarii la nivelul anului 2017, coborând coeficienții care se aplică la nivelul salariului minim pe economie, putând astfel susține aceste plăți printr-un buget de salarii sustenabil.

La discuții a participat și dl Stan Sorin lider de sindicat care aduce completări în ceea ce privesc demersurile, ce s-au făcut privind sustenabilitatea bugetului Sectorului 6 și care constă în discuții și întâlniri cu fiecare instituție subordonată Consiliului Local. In urma cărora s-a ajuns la concluzia că diminuarea salariului este metoda agreată de toate părțile implicate.

După ce au fost clarificate absolut toate interpelările și s-au adus lămuririle de rigoare, dl președinte de șendință a procedat la supunerea la vot a proiectului de hotărâre.

Dl Pană: Vă supun la vot anexele proiectului: Voturi împotrivă? Abțineri? 2 abțineri.(D-na Fășie și Dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul nu a trecut.

Dl Primar: Vă comunic ca să știți din timp, mâine dimineață la ora 9:00 convocăm ședință de îndată.

Verificat: Udrea Cristina Redactat: Radu Narciza Aura