Proces verbal din 22.02.2018

Proces verbal al sedintei ordinare din data de 22.02.2018 

Dl Secretar face prezența: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. începem ședința de astăzi cu efectuarea prezenței. Dl Pușcaș Ionel este în medical. D-na Berta Vasiliauskaite are cerere de învoire. Suntem 25 de consilieri, din 27.

Al Tawayah Angelica

Prezent

Bordei Niculaie

Prezent

Butacu Simona Valentina

Prezent

Coșcodaru Iulian Mihai

Prezent

Ciontu Gheorghe

Prezent

Daneș Mihai

Prezent

Enache Adrian Nicolae

Prezent

Fășie Mariana Camelia

Prezent

Frumușelu Constantin Mugurel

Prezent

Gaspar Florentina

Prezent

Iacob Emanuel

Prezent

Luchian Florin

Prezent

Manole Mihai - Cosmin

Prezent

Mitran Georgeta

Prezent

Nae Valentin Marian

Prezent

Pană Traian

Prezent

Petcu Sorin

Prezent

Popescu Mihaela

Prezent

Pușcaș Ionel

Concediu Medical

Simion Adrian

Prezent

Stan Gabriela

Prezent

Surulescu Aurelia

Prezent

Tomescu Constantin

Prezent

Tudose Călin

Prezent

Ungureanu Marius Ionel

Prezent

Vasiliauskaite Berta

învoită

Vîlceanu Mihai Eduard

Prezent

D-le președinte, aveți cuvântul.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Secretar. Bună seara, doamnelor și domnilor consilieri. Ședința de astăzi a fost convocată prin Dispoziția d-lui Primar nr. 379 din data de 16.02.2018 și a fost publicată în ziarele Libertatea și România Liberă din data 16.02.2018. Este vreun reprezentant al presei în sală? Deci, nu este.

Avem la dosar o informare depusă de către responsabilul pentru relația cu societatea civilă prin care ne informează că față de proiectele propuse pe ordinea de zi și pe site-ul instituției Primăriei Sectorului 6, de la societatea civilă, nu au fost primite propuneri, sugestii sau recomandări pentru amendarea acestor proiecte.

Dacă aveți discuții sau amendamente pe ordinea de zi? Da, d-le consilier.

Dl Enache: Am în față, primite pe e-mail și prin toate..., ulterior și dvs., aveți pe mail d-lor consilieri, Dispoziția d-lui Primar nr. 379 din data de 16.02.2018. Spuneați că s-a printat, deci, a fost în ziarul Libertatea și România Liberă. Sub ce formă a fost publicată, pentru că am primit și pe 19 februarie, adică luni la ora 11:50 o modificare a acestei ordini de zi și am vrea să nu fie viciu de procedură, am vrea să știm dacă în ziare s-a publicat și de la punctul..., stați un pic să mă uit, mai exact P.U.D.-urile de la punctul 13 până la punctul 24.

Dl Pană: în ziar a fost publicată Dispoziția d-lui Primar nr. 379 din data de 16.02.2018 și la Prefectură...

Dl Enache: Bun. Și eu vă spuneam că am aceeași Dispoziție a d-lui Primar nr. 379, în două forme. Una primită vineri și o modificare primită luni.

Dl Pană: De la Tehnic, v-aș ruga să ne dați un răspuns. Cum a fost publicată în ziar informarea, cu P.U.D.-uri sau fără P.U.D.-uri?

Biroul Tehnic: în ziar se publică doar data și ora la care are loc ședința Consiliului Local.

Dl Pană: Da. Mulțumesc.

Dl Enache: Bun, iar modificările ordinii de zi se pot face cu cel mult 5 zile înainte de ședință sau în ședință dacă dl Primar sau dl Viceprimar doresc să modifice ordinea de zi. V-aș sugera, ca să nu fie viciu de procedură, să suplimentați dvs. ordinea de zi cu P.U.D.-urile respective.

Dl Arhitect Șef: P.U.D.-urile erau duse, deja, coborâte, la Biroul de Asistență Tehnică a Consiliului Local, doar că redactarea s-a făcut inițial fără P.U.D.-uri pentru că nu era semnat Avizul Arhitectului Șef.

Dl Enache: Nu v-am cerut să îmi dați explicații. V-am spus că, comunicarea s-a făcut luni, nu în termenul de 5 zile cum prevede Legea nr. 215 art. 40.

Dl Arhitect Șef: Pot fi propuse pe ordinea de zi astăzi.

Dl Enache: Exact asta spuneam. Pot fi propuse, ca să nu fie viciu de procedură, pot fi propuse de dl Viceprimar sau de dl Primar, deși nu ar fi o urgență, părerea mea, așa scrie legea, doar dacă sunt urgențe, P.U.D.-urile nu știu dacă sunt chiar urgențe.

Dl Arhitect Șef: Urgența rezultă din prevederile legii care spune că în momentul în care documentația este completă, în 30 zile pot fi supuse aprobării Consiliului Local.

Dl Enache: Perfect. Documentația a fost completă luni.

Dl Arhitect Șef: Nu. Documentația a fost completă cu mult înainte de ședință, de a face ordinea de zi...

Dl Enache: Bun, atunci de ce nu am primit...

Dl Arhitect Șef: Ordinea de zi se face cu mult înainte de ședință și nu

au fost...

DI Enache: D-le Arhitect, haideți vă rog să nu facem dialog. De ce nu am primit atunci de vineri ordinea de zi completă, cu P.U.D.-uri?

Dl Arhitect Șef: Dacă a fost o greșeală asta nu înseamnă că trebuie să facem discuții o jumătate de oră.

Dl Enache: Asta vă rugam eu, să nu facem discuții o jumătate de oră. Nu vreau să fac dialog cu dvs.. Asta vă rog, ca să nu fie viciu de procedură, v-aș ruga d-le Primar...

Dl Viceprimar: Să înțeleg că nici un P.U.D. nu a fost trecut pe ordinea de zi.

Dl Enache: Vineri am avut o ordine de zi și luni s-a făcut o modificare. Aceeași Dispoziție de Primar, același număr, două ordini de zi.

Dl Primar: D-le Arhitect, am rugămintea la dvs. să spuneți concret ce trebuie făcut. Ne învârtim după deget aici...

Dl Enache: D-le Primar, v-am spus eu concret.

Dl Primar: O secundă d-le consilier. Dacă s-a greșit, eu vreau din partea aparatului de specialitate..., dacă s-a făcut o greșeală, spuneți-ne concret ce trebuie făcut, dacă nu ne spuneți concret, se retrag de pe ordinea de zi și am terminat bâlciul.

Dl Arhitect Șef: Sunt două variante, ele sunt sau nu sunt pe ordinea de zi. Nu eu am făcut ordinea de zi. Dacă nu sunt pe ordinea de zi trebuie puse pe ordinea de zi, dacă sunt pe ordinea de zi, este în regulă.

Dl Enache: Așa am și eu Dispoziții, pe una este, pe una nu este. Exact așa, pe cea de vineri nu sunt P.U.D.-urile, pe cea de luni sunt P.U.D.-urile.

Dl Primar: Să le scoateți de pe ordinea de zi.

Dl Enache: Deci, mergem pe ordinea de zi de vineri. Perfect.

Dl Arhitect Șef: Dacă nu sunt pe ordinea de zi, trebuie introduse pe ordinea de zi, de Executiv. Mulțumesc.

Dl Enache: Sau în ședința ordinară viitoare.

Dl Arhitect Șef: îmi cer scuze, nu vreau să acaparez toată discuția de început de ședință. P.U.D.-urile erau gata de mai mult de 3 săptămâni, eu fiind în concediu, nu știu de ce nu au fost puse, să spunem inițial... pe ordinea de zi de vineri, deși, eu știam că au fost puse.

Dl Enache: D-le Arhitect Șef, nu știu de ce insistați să le introducem pe ordinea de zi.

Dl Arhitect Șef: Insist pentru că așa spune legea, nu insist eu. Legea spune că în momentul în care sunt complete documentațiile, trebuie supuse aprobării Consiliului Local în termen de 30 zile.

Dl Enache: La fel legea spune să le avem pe ordinea de zi cu cel puțin 5 zile înainte de ședință.

Dl Arhitect Șef: Sau pot fi introduse la data ședinței.

Dl Enache: Dacă sunt urgență, dar nu sunt urgență.

Dl Pană: Da, la P.U.D.-uri nu există caracter de urgență. Deci, aceste P.U.D.-uri nu vor intra pe ordinea de zi ca să terminăm această discuție. P.U.D.-urile vor reveni în ședința următoare.

DI Enache: Mulțumesc frumos.

Dl Pană: Alte propuneri pentru ordinea de zi, introducere de proiecte? Să înțeleg că nu mai sunt discuții sau introducere de proiecte pe ordinea de zi.

Dl Gheorghe: Ba da...

Dl Pană: Știu că sunt. Dar cine le propune? Cine le introduce? Și cine le introduce, d-le Director? Trebuie făcută de un consilier sau de către dl Primar sau Viceprimar.

Dl Enache: De dl Primar sau dl Viceprimar sau de către un grup de consilieri, nu de un consilier.

Dl Gheorghe: D-le președinte, am adus suplimentar pentru ordinea de zi trei noi puncte referitoare la trei noi cereri de finanțare pe fonduri europene. Dacă considerați oportun, propun introducerea lor pe ordinea de zi.

DI Primar: Adu-mi-le mie.

Dl Gheorghe: Sunt la mapă.

Dl Primar: Bun. O să propun introducerea pe ordinea de zi pentru trei puncte noi, după cum urmează:

1.    Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 284/23.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice - faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 11;

2.    Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice - faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6prin reabilitarea termică a acestora - Lot 12

3.    Hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice - faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6prin reabilitarea termică a acestora - Lot 13 ”.

Mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Primar. Dacă nu mai sunt discuții pe ordinea de zi, vă supun la vot proiectele propuse de dl Primar.

Voturi împotrivă? Abțineri? 3 abțineri (dl Enache, d-na Gaspar, dl Simion).

Voturi pentru? Cu 22 de voturi pentru, proiectele au fost introduse.

Vă supun la vot ordinea de zi cu aceste modificări. Voturi împotrivă? Abțineri? 6 abțineri (dl Daneș, dl Enache, d-na Gaspar, d-na Mitran, dl Simion, dl Ungureanu). Voturi pentru? 19 voturi pentru.

Aș vrea să vă propun aceeași modalitate de vot ca la ședințele trecute, în sensul că dacă nu sunt discuții generale, să trecem la votarea proiectelor în ansamblu lor. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 25 de voturi pentru.

Dau cuvântul d-lui Secretar.

Dl Secretar: Mulțumesc, d-le președinte. Doamnelor și domnilor consilieri, avem procesele verbale de aprobat.

Primul, al ședinței de îndată din 25.01.2018. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 25 de voturi pentru.

Procesul verbal al ședinței de îndată din 26.01.2018. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 25 de voturi pentru.

Procesul verbal al ședinței ordinare din data de 30.01.2018. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 25 de voturi pentru.

D-le președinte, aveți cuvântul.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Secretar.

Primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Discuții pe acest proiect? Dl consilier Petcu.

Dl Petcu: Din partea grupului P.S.D. propunem tot pe dl Traian Pană.

Dl Pană: Da. Mulțumesc. Mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt.

Vă supun la vot propunerea.Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? 25 voturi pentru.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost aprobat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pe trimestrul 4 ale Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2017.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții. Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 9 abțineri (dl Daneș, dl Enache, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 9 abțineri (dl Daneș, dl Enache, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Tudose, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 16 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului consolidat de venituri și cheltuieli al Sectorului 6 al Municipiului București pe anul 2018.

Discuții pe acest proiect? Discuții sau amendamente? Da, spuneți d-le consilier.

Dl Simion: La buget, la capitolul cheltuieli am citit, la servicii recreative și sportive sunt alocate 67 mii lei, asta însemnând 16,5 milioane de euro pentru întreținere parcuri, zone verzi, grădini publice, agrement, baze sportive..., cam așa..., din care 59 mii lei pentru funcționare parcuri grădini, asta însemnând vreo 13 milioane și ceva de euro, deci, numai pentru funcționare, iar diferența de vreo 17 mii lei, asta însemnând vreo 3,5 milioane de euro, reprezintă dezvoltare. Aș vrea să înțelegem ce înseamnă sau ce reprezintă dezvoltare? Un punct de vedere, dacă se poate.

Dl Pană: Din Executiv, aș ruga să ne dați și nouă un răspuns.

D-na Andrei: Bună ziua. Este vorba de cheltuielile de investiții, proiecte, la acest capitol. Mai exact avem lista de investiții detaliată, ca anexă la buget, care a fost consultată și în Comisiile de Buget și în Comisia Juridică.

D-na Gaspar: Noi am consultat acea listă, dar dvs. ați spus că sunt proiecte. în lista aceea nu sunt proiecte.

D-na Andrei: Sunt și proiecte.

D-na Gaspar: Dacă ne puteți detalia mai mult. îmi permiteți să pun întrebarea până la capăt. Mulțumesc. Este o sumă destul de importantă dar și cea pentru funcționare și cea pentru dezvoltare, este vorba de milioane de euro, de zeci de milioane de euro, drept pentru care suntem foarte interesați să aflăm de la dvs., care sunteți cei mai în măsură, Direcția Economică, eu credeam că mai degrabă cei care au în subordine Direcția de parcuri, grădini publice, agrement, sport recreativ, Direcția recreativă. Ce înseamnă acești bani, pe ce se vor duce anul acesta?

D-na Andrei: în acest capitol bugetar de 6702 „Cultură, recreere și religie”, dvs. vă referiți strict la subcapitolul cu „întreținere, grădini publice, parcuri, grădini, baze sportive și agrement”. Aici este vorba de cheltuielile aferente A.D.P.D.U. Sector 6, cheltuieli de investiții care sunt în valoare de 12.547 mii lei pentru Primăria Sectorului 6 unde sunt detaliate în Anexa nr. 1, în lista obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local...

D-na Gaspar: Numai puțin, să o deschidem să vedem ce scrie în această anexă. Dacă dvs. o aveți în față, ne puteți ajuta sau eu știu..., dacă puteți să ne-o așezați și nouă acolo...

D-na Andrei: Imediat.

Dl Gheorghe: Bună ziua. Referitor la capitolul 67 „Cultură, recreere și religie”, pe lista aferentă de investiții figurează inclusiv, spre exemplu, lucrările pentru Favorit, pentru Cinematograful Giulești, o parte din reabilitarea aferentă Parcului Drumul Taberei, care intră în acest capitol bugetar „Cultură, recreere și religie”.

D-na Gaspar: Din ce am văzut pentru Cinematograful Favorit este în jur de 1 milion de euro.

Dl Gheorghe: 5 milioane lei.

D-na Gaspar: Da, iar pentru Cinematograful Giulești înjur de 500 de mii de euro, 2250 mii lei, din ce știu, deci, diferența?

Dl Gheorghe: Păi dacă vă uitați, tot capitolul are bugetat 12 mii. lei, din care pentru Favorit 5 mii. pentru Giulești 2.250 mii lei, pentru Parc Drumul Taberei 2 mii., lucrările suplimentare la sere 2 mii., deci, dintr-o dată ne-am apropiat de 90% din suma totală a acestui capitol.

D-na Gaspar: Suma totală pentru dezvoltare.

Dl Gheorghe: Pe acest capitol „Cultură, recreere și religie”.

D-na Gaspar: Pe acest capitol așa... și restul de 10% cam ce ar

însemna?

Dl Gheorghe: Are, bănuiesc, niște investiții și A.D.P.-ul, aferente acestui capitol.

D-na Gaspar: Păi 5 mii nu se mai potrivesc, adică deja...

Discuții în sală.

D-na Gaspar: D-nă, deci, 17 mii nu înseamnă 17 mii. înseamnă 3,5

mii. de euro.

Dl Gheorghe: Haideți să vorbim în lei, d-nă. D-na Gaspar, haideți să vorbim în lei, lăsați discuția cu euro.

D-na Gaspar: Vorbim și în euro pentru că noi ca cetățeni români care avem salarii de lei, întodeauna ne raportăm la euro...

DI Gheorghe: Noi doar la lei.

D-na Gaspar: Și milioanele de euro ni se par extraordinar de mari pentru buzunarele noastre în care încap niște firfirici de lei.

Dl Gheorghe: Pentru acuratețea discuției să păstrăm în lei conversia.

D-na Gaspar: Eu pentru acuratețea discuției și pentru o înțelegere mai exactă o să continui să fac și o convertire a sumelor în euro.

Dl Primar: Am următoarea rugăminte la tot personalul prezent în sală, din aparatul primăriei și din instituțiile subordonate Consiliului Local.

8

Discutăm de moneda națională. în România și în Consiliul Local bugetele se fundamentează și se fonnează în lei. Cine vrea să discute în euro poate să o facă la casa de schimb valutar sau în altă parte. Este absolut penibil să discutăm și să facem conversii când avem salarii în lei, în euro, când ne este mai simplu să vedem cât costă apa minerală de la supermarket. Dacă vă întreb cât costă apa minerală în euro, d-na Gaspar știți?

Dl Danes: Un euro.

Dl Primar: Ce apă minerală costă un euro?

Din Sală: Evian.

Dl Primar: Haideți..., aaa..., adevărat, Evian, da, în regulă.

D-na Gaspar: Deci, se vorbește despre moneda națională și știu foarte bine că bugetul unei instituții și a oricărei instituții publice din țara asta se face în lei și că tot ceea ce se discută, se discută în lei, însă repet, pentru oamenii obișnuiți 77 mii lei nu reprezintă prea mult pentru că și mie îmi este greu să fac conversia rapidă, dar 18 mii. sau 13 mii. de euro reprezintă chiar o sumă și atunci oamenii înțeleg ce se întâmplă, de aceea eu voi continua. Este nonnal ca aparatul Primăriei să vorbească în mii lei, eu voi continua pentru că este dreptul meu să fac această conversie. Vă mulțumesc frumos.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl consilier Petcu.

Dl Petcu: Stimați colegi, vreau să vă spun că eu stau în zona Favorit și am primit o solicitare, de fapt cred că toți am primit-o pe e-mail...

Discuții în sală.

Dl Pană: La microfon, vă rog frumos.

D-na Gaspar: Da.

Dl Gheorghe: D-na Gaspar, v-am spus 12.567.000 mii lei sunt pe lista de investiții a Primăriei și aveți anexa cu lista de investiții a Primăriei, v-am detaliat-o și eu și 5.200.000 mii lei sunt la A.D.P și v-o detaliază colegul de la A.D.P..

D-na Gaspar: Da, am înțeles, de la A.D.P., să știm și noi cum ne dezvoltăm cu acești bani, da, ce facem de ei? Vă rog.

Dl Pană: Dl Director de la A.D.P..

Rugămintea mea este către toți Directorii, să nu plecați după ce se dezbate proiectul de buget sau pe fiecare Direcție în parte, să rămâneți până la sfârșitul ședinței să răspundeți și la întrebări și interpelări. Vă mulțumesc. Dl Director de la A.D.P..

DI Enache: Și dl Arhitect Șef, eventual, că am înțeles că a ieșit din sală. Dacă s-ar putea întoarce, ne-am simți onorați.

Dl Pană: Da. Vă rog să îl anunțați.

Dl Tudor: Bună seara. Referitor la investițiile pe care le va executa A.D.P.-ul în anul 2018, cele mai importante și vă enumăr: 2.300.000 mii lei pentru amenajarea de sisteme de irigații, avem în vedere pentru scuarul Iuliu Maniu și zona Drumul Taberei în perspectiva finalizării lucrărilor la Metrou și 1.260.000 mii lei, lucrări de modernizare iluminat ambiental. Acestea împreună fac aproape 4 mii. lei, din 5 mii. pe care le are A.D.P.-ul pe listă. De asemenea, pentru diferență pot să vă exemplific că avem în vedere amenajarea unui ceas public stradal la cererea locuitorilor din Drumul Taberei, în zona Moghioroș, pentru care am alocat 200 mii lei, intenționăm să schimbăm din parcul auto și să achiziționăm niște autoutilitare pe care le-am bugetat noi la 305 mii lei, intenționăm să mai achiziționăm niște locuri de joacă independente cu care să înlocuim unele deteriorate din diverse zone din sector 117 mii lei, 184 mii lei le avem pentru continuarea lucrărilor la sistemul de puțuri forate din parcul Crângași pentru irigarea parcului în vederea economisirii banilor pentru a nu mai cumpăra apă de la Apa Nova. Cam acestea sunt cele 5 mii. lei către A.D.P., pe lista de investiții.

D-na Gaspar: Am înțeles. Aș mai fi dorit să îmi spuneți, în condițiile acestea, nu am înțeles cu iluminatul ambiental. La ce vă referiți mai concret?

Dl Tudor: Sisteme de iluminat în locurile de joacă. Acum sunt racordate la rețeaua urbană de iluminat și în perspectiva aplicării unor planuri de introducere de sisteme de camere de supraveghere pentru a reduce cheltuiala cu paza, avem nevoie de alimentare cu energie electrică permanentă și aceasta presupune construirea unor racorduri electrice care necesită niște sume de bani. Sistemul de iluminat public funcționează doar odată cu lăsarea întunericului.

D-na Gaspar: Dar din ce știu eu, din ce am văzut în sector, nu știu, pază la parcuri eu nu am mai văzut de vreo 2-3 ani de zile, adică...

Dl Pană: înseamnă că nu vă plimbați prin sector.

D-na Gaspar: Eliminarea pazei la parcuri deja nu este un argument, din punctul meu de vedere, este eliminată deja.

Dl Tudor: îmi permiteți?

D-na Gaspar: Vă rog.

Dl Tudor: La data de 1 noiembrie în Sectorul 6 prin A.D.P. existau aproximativ 80 de posturi de pază, la un momentul actual am ajuns la un număr de 45-50 de posturi de pază, dar este imperios necesar pentru a putea proteja bunurile, să asigurăm niște sisteme de monitorizare video pentru a preveni actele de 10

vandalism și similar.

D-na Gaspar: Și aceste sisteme video le aveți prinse în această listă

de investiții?

Dl Tudor: Nu încă. Lucrăm la întocmirea unor planuri și nu am ocupat posturi bugetare cu aceste sisteme pentru că însăși procedura de întocmire de racorduri electrice necesită niște luni bune de timp și nu avea sens să venim de acum să punem niște sume de bani pentru acest lucru și să nu-i putem utiliza.

D-na Gaspar: Bun. Vă mulțumesc. Deci, asta înseamnă ceea ce este dezvoltare pe partea de A.D.P. și funcționarea A.D.P.-ului care și aceasta ne costă înjur de 13 mii. euro?

Dl Tudor: Da. Ce anume doriți despre acest lucru?

D-na Gaspar: Păi această....

Dl Primar: Am rugămintea să puneți întrebarea, d-na consilier, în lei. Vă rog din suflet. Nu duceți în penibil discuția sau dezbaterea din Consiliul Local. Discutăm de lei, nu de euro.

D-na Gaspar: D-le Primar, nu aș dori să folosim cuvinte tari, pentru

că...

Dl Primar: Ce cuvinte tari dacă dvs. vorbiți de euro?

D-na Gaspar: Dacă îmi permiteți să termin ce am de spun pentru că eu v-am ascultat cu atenție și eu și dvs. și oricare dintre cei prezenți aici pot să folosească la un moment dat cuvinte care nu sunt potrivite. Deci, este dreptul fiecărui consilier de a pune întrebările așa cum consideră el. Dacă le considerați nepotrivite, este problema dvs., dar vă rog frumos să aveți grijă la modul în care vă adresați pentru că nu este în regulă să spuneți lucru acesta. Da, chiar vă spun în lei, în lei este vorba despre acea sumă de 59 mii lei, 59.986 mii lei, dacă nu mă înșel, care în euro înseamnă aproximativ 13 milioane.

Dl Primar: Am rugămintea să îi răspundeți d-nei consilier în lire sterline. Eu înțeleg mai bine. în lire sterline putem să facem o conversie mult mai ușor. Vă rog din suflet să răspundeți în lire sterline, da?

Dl Tudor: Nu știu cursul. Dacă cineva mi-1 spune, pot să fac.. .,6 lei, dacă cumpărați, vă vând eu la 6 lei.

Dl Enache: Iar eu am rugămintea să ne respectăm și să nu facem bășcălie în ședința de Consiliu Local.

Discuții în sală.

Dl Enache: Cine a inițiat această bășcălie, asta ziceam, să ne respectăm totuși.

Dl Tudor: Pot să vă ofer câteva cifre, d-nă, în lei sau...?

D-na Gaspar: Da, dacă ne puteți spune ce înseamnă să funcționați cu 59.986 mii lei, reprezentând 13 mii. euro și probabil 11 mii. lire sterline.

Dl Tudor: 20 mii. de lei este fondul de salarii, 22 mii. lei este nivelul datoriilor înregistrate de A.D.P. la sfârșitul anului, avem 5 mii. lei alocate pentru lucrări de reparații la sistemul rutier, 8.500.000 mii lei pentru lucrări de reparații la reamenajari la locurile de joacă. Asta vă spun grosso-modo, acestea sunt cifrele.

D-na Gaspar: Aș avea o rugăminte la dvs., dacă puteți în scris să ne faceți o informare privind paznicii locurilor de joacă. Care sunt ei și unde anume funcționează și câți angajați are A.D.P. Sector 6 și la fel, care sunt zonele pe care ei le acoperă ș.a.m.d., pentru că dacă la începutul mandatului puteam cu toții, locuitorii Sectorului 6, să spunem că se vede o urmă de îmbunătățire a curățeniei sectorului, în momentul acesta sunt destul de multe locuri în care curățenia lasă mult de dorit și personal cred că am intervenit de câteva ori pentru niște mormane de gunoaie care nu se luau cu săptămânile. Tocmai de aceea am dori această informare să ne-o prezentați în scris. Vă mulțumesc frumos.

Dl Tudor: Pot să vă spun un singur lucru, acum, pe loc. Organigrama A.D.P.-ului este aprobată de Consiliul Local și acolo sunt trecute toate funcțiile existente și numărul de locuri de muncă. Referitor la grămezile de gunoaie, să nu facem confuzii, să fiți mai concretă.

D-na Gaspar: între blocuri.

Dl Tudor: Un rol important îl are și URBAN-ul pe această chestie și derulează contracte prin A.D.P..

D-na Gaspar: Eu pot să observ ca orice cetățean, că există grămezi de gunoaie. Că trebuie să le ia URBAN-ul sau A.D.P.-ul, este într-adevăr o nouă problemă pe care dvs. o ridicați aici. Avem și A.D.P., avem și URBAN și totuși avem gunoaie, deci...

Dl Tudor: Cu tot respectul, dvs. sunteți unul din cei 27 de consilieri, nu orice cetățean și în altă ordine de idei, din sesizările multiple la care faceți referire, eu știu de una singură adresată A.D.P.-ului și care s-a dovedit a fi în sarcina URBAN-ului. Dacă nu sunt informat suficient, îmi cer scuze.

D-na Gaspar: V-am spus, repet, dorim, noi, Grupul P.N.L., dorim această informare, o informare cât mai concretă, adică vrem să știm, în afară de Organigrama aceea pe care o poate vedea oricine, nu numai consilierii locali, avem nevoie de mai multe informații mult mai concrete, mult mai clare, ca să facem și noi un calcul să vedem cât ne costă curățenia în sector și dacă chiar aceste 13 mii.

pentru funcționare și alte 4 mii. de euro pentru dezvoltare se justifică. Vă mulțumesc foarte mult și să nu uitați și cu posturile de pază și care sunt acele parcuri în care funcționează și de când anume pentru că eu, personal, nu am văzut, poate au văzut alții, eu una, nu am văzut. Vă mulțumesc frumos.

Dl Tudor: Cu deosebită plăcere.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Avem amendamente. D-na consilier Surulescu.

D-na Surulescu: Bună seara, d-le președinte, stimați colegi, Grupul Partidului Social Democrat vă propune reamenajarea unor locuri de joacă din fondurile prevăzute la A.D.P.D.U., subcapitol 67020503 “întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agreemenf ’. Locurile de joacă pe care le propunem sunt locațiile: Iuliu Maniu nr. 176-180, Iuliu Maniu nr. 13, Romancierilor nr. 2, B-dul Timișoara nr. 31, Drumul Taberei nr. 98, Băiuț nr. 10, Drumul Taberei nr. 96 și Parva nr. 1. Mulțumesc frumos.

D-na Gaspar: Am o întrebare, ca să mă lămuresc. Aceste locuri de joacă se vor face cu banii aceștia prevăzuți sau doriți și o alocare bugetară pentru aceste locații?

D-na Surulescu: Din fondurile prevăzute la A.D.P.D.U..

Dl Pană: Da. Mulțumesc. îmi cer scuze, dl consilier Sorin Petcu.

Dl Petcu: Aș vrea să dau curs solicitării pe care am primit-o toți din partea Grupului Inițiativa Favorit, ea sunând în felul următor:

în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pentru 2018, al Primăriei Sectorului 6, s-au alocat 5 milioane de lei pentru consolidarea, extinderea și modernizarea fostului cinema Favorit din Drumul Taberei. în proiectul de buget s-au mai alocat și 150.000 mii lei pentru împrejmuirea de protecție a clădirii. La proxima ședință de Consiliu Local se va supune la vot acest proiect de buget. în numele sutelor de susținători ai Centrului Cultural Favorit, vă rugăm să sprijiniți această inițiativă civică și să votați sumele alocate pentru transformarea fostului cinema Favorit într-un loc dedicat educației și culturii. Reamintim că Centrul Cultural Favorit este o inițiativă civică care a debutat în urmă cu 8 ani și care are toate șansele să se finalizeze acum cu ajutorul dvs.. Proiectul Favorit se află pe S.E.A.P. (Sistemul Electronic de Achiziții Publice) într-o fază avansată a procedurii de licitație. Dacă nu vor exista contestații, în 3-4 luni se va alege constructorul Centrului Cultural Favorit, însă, cu siguranță, lucrările nu vor putea demara în lipsa finanțării din bugetul local. Sperăm ca dincolo de interesele de partid să aibă câștig de cauză dorința de mai bine pentru cetățenii din sectorul 6, pentru bucureșteni. Centrul Cultural va aduce mai aproape de oameni muzica, teatrul, cartea, filmul, va fi un loc de relaxare și de înnobilare spirituală.

Vă mulțumim anticipat pentru susținerea Centrului Cultural Favorit!

De asemenea, eu vreau să vă spun stimați colegi că stau la Favorit și într-adevăr cinematograful arată deplorabil și cei care ne-au transmis această solicitare sunt un grup de oameni obișnuiți care stau în Cartierul Drumul Taberei și 13

cred că ar trebui să ținem cont în momentul în care vom vota bugetul. Sunt solicitări de acest gen. Mulțumesc mult.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le consilier. D-na consilier.

D-na Mitran: în completarea amendamentului făcut de colegii de la P.S.D., la același subcapitol de “întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, Grupul U.S.R. vă propune reamenajarea și a următoarelor locuri de joacă pentru anul în curs: Str. Porumbacu nr. 15, Iuliu Maniu nr. 73, Iuliu Maniu nr. 67, Str. Cetatea de Baltă nr. 145, Str. Preciziei nr. 18, Str. Bârsănești nr. 8, Str. Stan Bogdan Șerban nr. 5, Str. Poarta Albă nr. 3-5, Liniei, Ierbii-Oboga nr. 5, Timișoara nr. 61 și Drumul Taberei nr. 73B.

Vă mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier.

D-na Gaspar: La partea cu Favoritul, pentru că locuiesc în acea zonă, chiar ies din casă și văd Cinematograful Favorit în fiecare dimineață, aș dori să știu și eu cine este în sală pentru că pe mandatul trecut am avut o colaborare cu Inițiativa Civică Favorit și aș vrea să-i revăd. Văd în sală oameni pe care nu i-am văzut pe mandatul trecut și nu-i revăd în sală pe oamenii pe care i-am văzut în mandatul trecut și cei care s-au zbătut pentru ca acest cinematograf și el și cel din Giulești, să fie trecut în proprietatea Consiliului Local. Eu mă bucur foarte mult că această activitate, această inițiativă, se continuă într-un fel sau altul, deci de la unii dintre cei care făceau parte, s-a trecut la alții, este foarte frumos, mă bucur că dumnealor sunt îngrijorați, vreau totuși să le spun ce înseamnă cei 150 mii lei pentru împrejmuirea de protecție a clădirii. Deci, dacă ne gândim că perimetrul Cinematografului Favorit este de maxim 300 de metri liniari, ar trebui să observăm că pentru un metru liniar cheltuim 5 mii. de lei vechi sau 100 de lire sterline sau 110 euro pentru această împrejmuire. Este adevărat că trebuie să rezolvăm această problemă, cred că dintre cei din sală, eu și dl Tudose, suntem cei mai dornici pentru că stăm foarte aproape de locul respectiv, însă cred că trebuie să ne gândim că aceștia sunt bani publici și dacă ar fi bani din buzunarele noastre nu am fi atât de darnici pentru că să împrejmuiești, să plătești 5 mii. de lei vechi pentru un metru liniar de gard, de sârmă, da, nu mi se pare că este chiar în regulă. Mai mult decât atât, nu înțeleg de ce dacă au fost alocate 5 mii. pentru consolidare, extindere și modernizare, acești bani pentru împrejmuire sunt separați. De ce nu sunt introduși acolo, care este rostul, nu pricep? Este o sumă care nu depășește 30 mii de euro care înseamnă atribuire direct, deci, cred că această împrejmuire vine în momentul în care se începe construcția propriu zisă, da, deci, nu știu de ce trebuie să fie o chestie separată de acei 5 mii. de lei folosiți la consolidare și la tot ceea ce înseamnă la acest...

Dl Gheorghe: Referitor la împrejmuire vă pot spune că momentan suntem în faza de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție, urmând să vedem cât timp durează, știți foarte bine că o procedură de licitație poate dura și un an de zile. Până la momentul semnării contractului și demarării lucrărilor de execuție ne-au fost semnalate diverse riscuri care apar în incinta acestui cinematograf abandonat de ceva timp, cu potențiale pericole și decizia a 14

fost să fie împrejmuit și igienizat, curățată zona acolo. Este o sumă maximă prevăzută, nu s-a atribuit nici un contract momentan, deci, sumă maximă prevăzută pentru așa ceva nu înseamnă că se va și executa, ne dă doar posibilitatea să executăm această lucrare care se referă până la urmă la o parte de siguranță a cetățenilor. Mulțumesc.

D-na Gaspar: Nu mi se pare o explicație care să stea în picioare mai ales că acolo sunt două intrări pur și simplu la cinematograf care în momentul de față sunt oarecum asigurate, este și un post de paznic, deci, să mai plătim încă 30 de mii de euro doar pentru o împrejmuire care...

Dl Gheorghe: Iar referitor la suprafața...

D-na Gaspar: Dacă îmi permiteți...

Dl Gheorghe: Păi vorbeam eu..., vă spuneam că suprafața...

D-na Gaspar: Ați făcut pauză, am crezut că ați încheiat, acum...

Dl Gheorghe: Ați crezut greșit.

D-na Gaspar: Vă rog atunci. Ce să fac? Penibil, greșit, ăștia suntem.

Dl Gheorghe: Nu. V-am spus că ați crezut greșit și multe din considerațiile pe care le-ați spus, sunt greșite. Multe probleme ar fi putut fi evitate dacă ați fi citit pur și simplu lista de investiții, dar trebuie să o reluăm de fiecare data, ați avut și reprezentant la comisii.

D-na Gaspar: Să știți că am citit-o de foarte multe ori.

Dl Gheorghe: Păi atunci? Ne-ați spus să o repetăm, să facem pur și simplu lectură pe text referitor la investiții. Nu înțeleg care este scopul acestor întrebări.

D-na Gaspar: Dar de ce vă supărați? Trebuie să știe toată lumea.

Dl Gheorghe: Este publică, d-nă.

D-na Gaspar: Este normal ca dezbaterea să fie publică.

Dl Gheorghe: Și lista e publică.

D-na Gaspar: Este normal ca oamenii să înțeleagă foarte exact ceea se întâmplă. Nu trebuie să vă supărați, nu trebuie să ne certați și nici nu trebuie să folosim cuvinte tari pentru că ăsta este rolul nostru de consilieri. Știți bine că noi alt rol nu avem decât, până la urmă, de informare, da? Dvs., în sarcina dvs. stă execuția, dar această execuție trebuie făcută în limitele legii și în limitele normalului.

Dl Gheorghe: Desigur. Numai v-am spus că locurile...

D-na Gaspar: Atunci mă bucur dacă suntem de acord la acest subiect. Vă rog.

Dl Gheorghe: Vă spuneam că o parte din toate intervențiile anterioare au fost făcute publice și sunt evidențiate pe site, nu am făcut decât să transformăm niște lei în euro cu toate intervențiile anterioare. Vreau să mai adaug un singur lucru la împrejmuire că este calculată la suprafața terenului și nu a clădirii care va fi construită pe acel teren. Iarăși, era un calcul greșit, asta v-am spus.

D-na Gaspar: Credeți-mă că am spus perimetru, nu am spus suprafață. Perimetru înseamnă lungime, lățime și dacă toată lumea cunoaște Cinematograful Favorit, nici lățimea, nici lungimea cinematografului nu este mai mare de 150 de metri liniari. înțeleg că nu veți pune această prejmuire fix lângă cinematograf, pentru că sunt niște alei acolo care sunt și acelea la 2 metri, am ținut cont și de asta. Mai mult de 300 de metri liniari de împrejmuire nu există și 300 este un calcul maxim, maxim, maximorum. Mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl Primar.

Dl Primar: Aș vrea să aduc câteva clarificări la ceea ce s-a discutat până în acest moment. D-na consilier, acest buget a fost propus în dezbatere publică de două ori. Eu, din câte îmi amintesc, am participat la ambele întâlniri la care dvs. nu ați venit. Este trist să vedem astăzi că dvs. faceți discuții pe care ați fi putut să le clarificați încă de acum două, trei săptămâni. Acum, să discutăm tehnic pe o propunere de buget pentru o împrejmuire la Cinematograful Favorit și dvs. din sală, din pix, dați lungimea și lățimea și vă iese perimetru exact 300 de metri, iarăși, este o abordare puțin forțată și nu cred că vă cade bine dvs., ca și d-nă și ca și consilier local. Este, repet, trist să constatăm că acest buget care a stat în dezbatere publică o lună de zile, am avut două întâlniri cu cei interesați, inclusiv cu dvs., pentru că până la urmă dezbaterea publică și exact cum ați spus dvs. informarea, nu se face doar în cadrul ședințelor de consiliu, ci se face și în dezbaterile publice pentru că de aceea sunt publice. Mai mult decât atât, ele au fost transmise live în mediul on-line tocmai pentru a crea acest cadru de transparență pe care îl susținem cu toții. îmi este greu să cred că dvs. în timpul acestei ședințe veți fi lămurită, cu toate intervențiile colegilor mei din aparatul administrativ, veți fi lămurită de ceea ce prevede acest buget. Deci, dacă în 30 de zile și în două dezbateri publice dvs. nu ați reușit să îl înțelegeți, mi-e greu că veți putea să o faceți în aceste două ore sau cât va dura acest consiliu local, dar de fiecare dată când vor apărea întrebări, noi vom răspunde, dar vreau să vă limitați puțin, cel puțin pe parte tehnică, să nu mai avansați aceste valori dvs. pentru că dacă susțineți lucrul acesta, o să vă rog să luați o ruletă și să mergeți pe teren să măsurați, pentru că altfel nu o să putem rezolva, aici este o propunere, bineînțeles că suma respectivă reprezintă o valoare maximal estimată pentru că nu știm exact cât va costa, la fel de bine știți că procedura este una prevăzută de lege și trebuie să o aplicăm la virgulă. Cam asta este ideea și de aceea și colegul meu de la Investiții a 16

avut intervenția în felul pe care a avut-o tocmai pentru că dvs. ați avut timp să faceți aceste verificări timp de 30 de zile și vreau să vă mai spun ceva, să știți că rolul dvs. în consiliul local nu este de informare, d-na consilier, este de a susține proiecte pentru dezvoltarea acestui sector. îmi pare rău să vă spun, dar dacă dvs. veniți la ședințele de consiliu doar pentru a vă informa o parte din alegătorii din sector, să știți că faceți o mare greșeală, sunteți într-o mare eroare. Rolul dvs. în consiliul local este de a veni cu propuneri constructive, inclusiv pe acest buget. Sincer vă spun, eu mă așteptam ca dvs. să veniți să propuneți ceva, nu să comentați ceva ce puteați să o faceți timp de 30 de zile. Deci, mă așteptam de la dvs să veniți să propuneți ceva concret, nu este bine cu gardul, domne' punem sârmă ghimpată, dar era o propunere, nu este bine 10 lei acolo pentru instalația de irigație, în regulă, punem..., nu știu...

D-na Gaspar: Când veți termina, o să vă fac și propunerile, dar nu m-ați lăsat să termin, ați intervenit peste mine...

Dl Primar: Păi tocmai de aceea, vă rog să mă lăsați să termin ideea și după aceea puteți să spuneți ce vreți dvs.. Deci, să veniți cu o propunere concretă, nu să puneți întrebări care nu au nici un rezultat, nici o finalitate, pur și simplu întrebați ceva ce de fapt știți, iar vis-a-vis de organigramă, cu câți angajați are A.D.P.-ul și cu ce salarii sunt plătiți oamenii care lucrează acolo, stimată d-nă consilier, Organigrama A.D.P.-ului este publică. Dacă dvs. în mod special vreți să luați, să primiți o hârtie, o să rog de la Tehnic acum pe cineva, să vă aducă, să vă dea un prinț de pe documentul public și să vi-1 prezinte, să vi-1 dea în mânuță în format tipărit. Eu știu că dvs. care veniți dintr-un partid liberal susțineți natura și nu cred că v-ar plăcea să vedeți foarte mulți copaci tăiați ca să tipărim foarte multe hârtii pentru lucruri pe care dvs. le găsiți, deja, pe on-line. Deci, le aveți deja, vă puteți informa la un click distanță de tableta pe care v-am dat-o și nu o folosiți și totul cred că s-ar fi putut rezolva mult mai ușor, da?

D-na Gaspar: Mulțumesc. Ați terminat? Pot să vă dau replica acum. Deci, eu consider că aceste discuții nu s-au încheiat...

Dl Primar: Și mai am o întrebare, îmi cer scuze, mai am o

întrebare...

D-na Gaspar: Dacă îmi permiteți, am început și dacă pot să termin, deci, dați-mi voie...

Dl Primar: Este important pentru dvs....

D-na Gaspar: Nu, vă rog frumos să termin și după aceea dvs. îmi puneți întrebarea pentru că acum am început.

Dl Primar: Păi mai am o întrebare în același..., ca să nu răspundeți de două ori, spuneți-mi și mie cât este lira sterlină astăzi?

D-na Gaspar: Deci, vom trece peste această întrebare pentru că este la un click distanță. Folosiți dvs. tableta pe care ați primit-o și veți afla care este 17

valoarea lirei în momentul acesta. Deci, vreau să vă spun că discuțiile pe buget nu s-au încheiat, vreau să vă spun că acele dezbateri publice pe care dvs. le-ați făcut, le-ați făcut la ora la care marea majoritate a consilierilor locali și marea majoritate a cetățenilor activi este la serviciu, deci, nu avem cum să fim prezenți la dezbateri, iar dezbaterile reprezintă o informare primară a cetățenilor. Dacă dvs. vă doreați cu adevărat ca acest buget să reflecte nevoile sectorului 6, ați fi inițiat, dvs., ca primar, niște consultări cu grupurile din consiliul local, lucru pe care dvs. nu l-ați făcut. Din ce știu eu, în țară, acest lucru se întâmplă foarte des. Sunt chemați la consultări atunci când există pus în dezbatere publică există bugetul, sunt chemați la consultări consilierii de la fiecare formațiune politică și atunci lucrurile devin mult mai simple. Nu este vina mea că dvs. nu ați făcut acest lucru, de aceea eu uzez de dreptul meu care este acela de a fi informată și de a informa corect la rândul meu cetățenii și voi continua să pun întrebări și să încerc să explic, probabil că explic destul de clar și oamenii înțeleg foarte exact ce înseamnă 5 milioane de lei vechi un metru liniar de gard, iar această măsurare a perimetrului Cinematografului Favorit, după cum v-am spus, stau exact acolo și o fac zilnic și am dat un număr maxim, am dat o valoare maximă. Vă mulțumesc frumos.

Dl Primar: Da, iarăși mă provocați să vă răspund pentru că nu mi se pare corect să dezinformați. Toate dezbaterile publice din mandatul colegului dvs., primar P.N.L., se făceau la fel ca și în acest mandat, în zilele lucrătoare, în prima parte de lucru a fiecărei zile, deci, nu puteți invoca că noi am făcut ceva anume și vreau să vă mai spun un lucru, să știți că ședințele de consiliu local la nivelul Sectorului 6 se fac după-amiaza începând cu orele 17:00, comparativ cu celelalte ședințe de consiliu de la celelalte sectoare care se fac la ore mult mai devreme. Deci, îmi pare rău, dar și dvs. când făceați dezbaterile, tot la fel le făceați ca să...

D-na Gaspar: Eram la putere și știam ce se întâmplă, iar în primii doi ani de mandat erați alături de noi la putere pe mandatul U.S.L..

Dl Primar: Păi ce legătură are? Păi cum, faci dezbatere când ești la putere și participi doar când ești la putere?

D-na Gaspar: Iar până la finalul mandatului ați avut, până aproape de finalul mandatului, ați avut Viceprimar, așa că haideți să încheiem cu ce a fost.

Dl Primar: D-nă, eu vă spun așa, nu puteți invoca...

D-na Gaspar: Haideți să încercăm să facem niște lucruri frumoase și bune fără să invocăm tot felul de lucruri care știți că până la urmă chiar ajungem în derizoriu cu ele.

Dl Primar: Păi se pare că dvs. exact asta vreți să faceți, dar eu vă spun, nu puteți invoca faptul că noi facem dezbaterile publice la ora 12:00, spre exemplu, când dvs. le făceați chiar și la ora 9:00 dimineața. Mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl consilier Danes.

5    7    î

D-na Gaspar: Aș putea invoca doar că nu ați făcut niște consultări cu grupurile. Aici nu mi-ați dat răspuns, dar nici nu aștept.

DI Primar: Cu liderii de grup, d-nă?

D-na Gaspar: Grupurile, pentru că nu suntem în parlament unde să fie 30, 50 de oameni. Suntem în consiliul local unde sunt câțiva oameni la fiecare grup.

Dl Primar: Haideți să facem dezbaterile acum, pentru că asta se întâmplă. Păi, nu vă supărați, dezbaterile...

D-na Gaspar: Ori erați supărat că se fac dezbaterile acum...

Dl Primar: D-na consilier, dezbaterile publice pe care le-am făcut, exact pentru asta le-am convocat. Dacă dvs. nu vreți să participați, la ce oră vă convine, ora 10:00 seara este bine pentru dvs., spuneți-mi, pentru că nu am niciun fel de problemă să vin și la ora 22:00, dar nu este în regulă să veniți să convocări că nu facem dezbateri când de fapt le-am avut, iar dacă dvs. considerați că ar trebui să facem o întâlnire fără participarea cetățenilor din sector în sală, spuneți-mi și atunci, nu știu, luăm o pauză de consultări.

D-na Gaspar: Nu am cerut asta.

Dl Primar: Ne strângem toți într-o altă sală...

D-na Gaspar: Nu încercați să răstălmăciți pentru că nu am cerut asta.

Dl Primar: Dar cu cine ați vrut?

D-na Gaspar: Am cerut consultări cu grupurile.

Dl Primar: Care grupuri, d-nă? Ce înseamnă grupuri?

D-na Gaspar: Asta nu înseamnă..., văd că dvs. vreți doar cu liderul de grup, adică dvs. doar cu liderul de grup. Noi am cerut cu grupurile și răstălmăciți exact sensul...

Dl Primar: Cu alte cuvinte, doriți cu toti consilierii.

D-na Gaspar: Nu cu toți consilierii, cu grupurile.

Dl Primar: Care grupuri, d-nă?

D-na Gaspar: Grupurile de partid, din fiecare partid.

Dl Primar: Individual să mă întâlnesc cu grupul P.N.L., asta spuneți

dvs..

D-na Gaspar: Da, așa cum se procedează la toate primăriile din țară, se discută pe...

Dl Primar: Nu vă supărați, ați solicitat acest lucru și nu l-am

acceptat?

D-na Gaspar: Dar nu noi trebuie să solicităm, dvs. trebuie să inițiați aceste consultări pentru că dvs. sunteți cel care va executa acest buget.

Dl Primar: D-na consilier, nu mi-ați solicitat acest lucru. îmi cer scuze pentru că nu am fost pe aceeași lungime cu dvs., este mai greu, știți cum este...

D-na Gaspar: Vă rugăm să țineți cont de aici înainte. Mulțumim.

Dl Primar: Doar dacă veți solicita, ca să stiti.

3    7    3    3

D-na Gaspar: Vă solicităm și în scris, v-am solicitat și verbal, ca să puteți să faceți...

DI Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl consilier Danes.

3    7    3

Dl Daneș: Da. Legat de aceste dispute, am știut, n-am știut, am fost, n-am fost, am invitat sau nu am invitat, ne-am autoinvitat, împreună cu colega mea, d-na Fășie la Investiții și am discutat cu dl Director, foarte nervos astăzi, e surprinzător că este atât de supărat astăzi, ar trebui să ia un calmant, pentru că nu este cazul să vină în consiliu supărat și trebuie să răspundă cu calm la lucrurile pe care le știe. A fost foarte drăguț, a fost foarte calm, ne-a dat și bomboane spirtuoase și ne-am dus să vedem ce facem și de unde putem să luăm niște bani pentru a aduce drumurile, străzile pe care oamenii merg ca la țară, ca în Evul Mediu, prin noroi și am avut o discuție foarte amicală care am crezut că se transformă... și dânsul o percepe ca pe o discuție oficială și o transformăm intr-un amendament, motiv pentru care sunt surprins că din..., am grupat străzile în 3 categorii, niște străzi care puteau fi făcute de consiliul local și le nominalizez, vă rog să nu vă supărați, nu este campanie, nu este nimic aici, dar este inadmisibil ca niște copii să meargă prin noroaie când oamenii pleacă de la Câineni, unde m-am născut eu, direct la Madrid fără nici o problemă și acolo am asfalt, iar aici, în București, nu am asfalt. Intrarea Angelinei, Strada Golfului, Intrarea Cișmelei, de la el le-am luat, Intrarea Calendarului, Strada Calelor, Intrarea Cernișoara, Valea Lupului, Sapei, Perelor, Mândriei, Drumul Valea Ursului și mai este parțial Valea Furcii și dânsul mi-a spus că este posibil să găsim sursă de finanțare pentru aceste străzi. Mai avem o altă categorie de străzi, vă rog, este vorba de noroi, este vorba de 2018, este vorba de alte străzi în care un agent economic foarte important care se numește APA NOVA, Mănăstirea Văratec, Mănăstirea Govora și Cricovului nu au canalizare și din cauza lor nu putem să asfaltăm. Adică ei ne iau banii pentru apă, noi le plătim lor tot, dar ne țin cu niște străzi... și condamnă niște oameni să stea prin noroaie. Așa se întâmplă și la Paris sau de unde au ei sediul central? Nu este campanie, încă o dată și mai există încă niște străzi, dar cică astea sunt la 20

P.M.B. pentru a cere certificate de urbanism pentru că nu sunt în categoria noastră. Deci, ce mă așteptam..., dânsul să fie foarte supărat pentru că nu am reușit să găsim o sursă de finanțare pentru asta, nu să fie supărat pentru că îl întrebăm, cu toată simpatia pe care i-o port. V-aș ruga să găsim o sursă de finanțare măcar pentru o parte, dacă facem anul acesta 3 străzi, două străzi, 4 străzi, noi tot reabilităm străzi, dar niciodată nu le asfaltăm pe acestea. Deci, haideți să începem cu ceva și să facem un calendar și să îl prindem în acest proiect, că Favoritul este important, fără discuție, că Giuleștiul este important, cinematograful, fără discuție, dar aici sunt nevoi primare, aici nu este vorba de spirit, aici este vorba de existență. Mulțumesc.

Dl Primar: Aveți perfectă dreptate, d-le consilier, de aceea noi avem în programul de investiții pentru acest an foarte multe străzi care intră în modernizare, eu nu spun că ceea ce aveți dvs. pe listă nu ar trebui să le avem în atenție, sunt în atenție, dar trebuie să înțelegem următorul lucru, ca să putem face doar investiții în infrastructura rutieră, ar trebui să blocăm investiții în alt domeniu. Putem să facem și lucrul acesta, nu avem niciun fel de problemă, dar ca să blocăm spre exemplu investiții în..., uitați, cum s-a întâmplat astăzi, avem propuneri pentru locuri de joacă, să blocăm investiții pe acest capitol, să ducem în zona infrastructurii rutiere, iarăși, nu cred că este în regulă. Eu o să îl rog pe dl Director de la Investiții să ne spună câte străzi vor intra, avem prinse acum în proiectul de buget pentru modernizare și bineînțeles că putem completa dacă se fac propuneri, dvs. puteți să faceți o propunere de amendament, să introduceți în capitolul de investiții cu referire la străzi, nu pe toate, că poate nu le putem face pe toate, da, ne poate spune dl director, un număr de străzi din cele enunțate de dvs. sau măcar să facem studiile de fezabilitate ca să putem intra cu ele anul viitor când vom avea buget. Nu am nimic împotrivă, dar trebuie să fim echilibrați și să știm că dacă vrem să facem doar străzi, asta înseamnă să blocăm alte investiții. Ce rugăminte am la dvs., d-le consilier, lăsați-1 pe dl Director să ne răspundă la ceea ce dvs. ați ridicat ca și problemă și după care putem să continuăm.

Dl Daneș: Nu vreau să facem dialog, străzile le am de la dânsul, deci, noi am avut o conversație așa cum v-am spus foarte echilibrată și foarte corectă și noi așteptăm..., ca să pot să fac un amendament trebuie să spun de unde iau banii, eu de aceea m-am dus la el, eu nu m-am dus la el ca să îl văd, pentru că îl cunoșteam, dar el trebuie să ne spună uite domne', pentru problema asta noi putem lua niște bani de aici, de la Investiții și îi ducem acolo, de la alte cheltuieli luăm de aici și ducem acolo, despre asta trebuie să discutăm la modul serios și nu trebuie să ne supărăm că avem, că vrem, toți vrem ceva spre bine și nimeni nu a spus să iau banii de la parcuri și să îi duc la străzi, în niciun caz, dar noi trebuie să găsim o dezvoltare echilibrată, doar atât.

DI Gheorghe: Mulțumesc, dl Daneș. într-adevăr, am avut o discuție foarte constructivă, iar referitor la situația pentru investiții referitoare la sistemul rutier vă pot spune că pe lista actuală de investiții avem prevăzute pentru execuție 56 de străzi, de asemenea, sunt străzi ce urmează să intre în proiectare pentru a avea indicatorii tehnico-economici, iar referitor la drumurile de pământ de care noi am vorbit ați văzut că împreună le-am împărțit pe câteva categorii. O parte din ele am plecat cu proiecte în ideea de a fi reabilitate, pentru o parte din ele nu există 21

soluție tehnică oferită de APA NOVA și aici sunt de acord cu afirmațiile dvs. că ar trebui ca cei de la această regie să impulsioneze modul de lucru pentru a putea asfalta, iar pentru o parte din străduțe, conform P.U.Z.-ului Sectorului 6 nu putem avea la momentul acesta autorizație de reabilitare, deci, ar trebui refăcute momentan pe A.D.P., exact ce vorbeam, pe niște asfaltări parțiale, iar ideea este în felul următor, atributul deciziei bugetare și alocării bugetare unde se vor duce acești bani si de unde se iau este strict a consiliului local. Deci, orice consilier poate propune cum să asfaltăm acele străzi și să luăm banii de unde decideți dvs., asta mai puțin este sarcina noastră, noi am venit cu o propunere și sigur tocmai aici dezbatem amendamente și alocările bugetare.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Director. D-na consilier Gabriela Stan.

D-na Stan: Mulțumesc. Propun un amendament la acest proiect și anume: în vederea rezolvării problemelor pe care numeroși cetățeni le reclamă referitoare la reabilitarea sistemului rutier pe Drumul Belșugului, Drumul Osiei și Strada Viscolului și având în vedere că pe Drumul Belșugului primăria are întocmită în documentația tehnico-economică necesară pentru a fi inițiată procedura de reglementare a situației juridice, propunem suplimentarea listei de investiții prin adăugarea a două noi obiective, respectiv: studiu de prefezabilitate pentru identificarea situației juridice și inițierea procedurilor de expropriere pentru Drumul Osiei, 78 mii lei, studiu de prefezabilitate pentru identificarea situației juridice și inițierea procedurilor de expropriere pentru Strada Viscolului, 78 mii lei. în acest sens, având în vedere și prioritizarea obiectivelor de investiții se elimină din bugetul de venituri și cheltuieli studiul de fezabilitate reabilitare sistem rutier Strada Valea Cricovului și în acest mod suplimentarea listei de investiții nu suferă modificări valorice. Vă mulțumesc frumos.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl consilier Luchian.

Dl Luchian: întrucât au fost niște amendamente cu privire la reamenajarea unor locuri de joacă din Sectorul 6, o să am rugămintea să ne permiteți și celor de la Grupul P.M.P. să facem niște propuneri pentru reamenajarea locurilor de joacă respectiv, după cum urmează: locuri de joacă de pe Strada Cupolei nr. 7, de pe Strada Cetatea de Baltă nr. 12, de pe Strada Apusului nr. 93-101, de pe Bd. Iuliu Maniu nr. 51, de pe Bd. Virtuții nr. 16 și de pe Strada Orșova nr. 5. Consider că sunt absolut necesare aceste reamenajări întrucât în momentul de față sunt un pericol public pentru copiii care le folosesc deși multe dintre ele sunt practic închise, din câte îmi amintesc eu, de către A.N.P.C.. Mulțumesc frumos.

DI Pană: Da. Mulțumesc, d-le consilier. D-na consilier Al Tawayah.

D-na Al Tawayah: Bună seara. Din partea Grupului A.L.D.E. aș dori tot așa să vin cu o propunere, din fondurile prevăzute la A.D.P. subcapitolul 67.02.05.03 “întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement”, art. 20.01.30, propunem reamenajarea următoarelor locuri de joacă pentru anul în curs: Strada Bozieni nr. 9, bloc 830 bis, Strada Valea Florilor nr. 8 și Aleea Compozitorilor nr. 22.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Rugămintea mea este dacă le aveți în formă printată, să le predați și la Secretariatul Tehnic pentru o mai bună desfășurare. Mai sunt discuții sau amendamente? D-na consilier Făsie.

9    9    9

D-na Fășie: Despre alocarea în buget a unei sume de 4 mii. lei, deci, circa 800 mii de euro pentru sprijin financiar pentru unitățile de cult care este prinsă la aceeași secțiune “cultură, recreere și religie” cu codul 6702, încercată la dezbateri astăzi. Deci, care este problema pe care vreau să o supun atenției, deci, potrivit legislației în vigoare, respectiv Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 și mai explicit și punctual pe H.G.-ul care aprobă normele de aplicare ale acestei ordonanțe, adică pe 1470/2002, potrivit art. 4 din bugetele locale ale comunelor, orașelor și sectoarelor se pot aloca, deci, nu este imperativ, sume pentru completarea fondurilor proprii ale unităților de cult. Cum se face acest lucru, potrivit art. 5 din același act normativ, se spune că alocarea acestor sume se realizează prin hotărârile consiliilor locale la solicitarea unității centrale de cult formulată pe baza cererilor primite de la unitățile locale de cult care conțin anumite documente prevăzute tot în acest act normativ gen deviz de lucrări în cazul în care este vorba de construcție sau reabilitare, cerere tip, sunt enumerate explicit în..., copie după autorizație de construire sau reparații, e.t.c.. Bun, în opinia mea cred că această..., adică nu cred, am convingerea că această alocare a sumei de 4 mii. lei pentru această secțiune, la religie, din capitolul pe care l-am menționat, servicii religioase, a fost făcută fără respectarea acestei proceduri imperative. Deci, în opinia mea, în mod normal și chiar în practica multor primării din țară, procedura este așa, după ce se aprobă bugetul, se face anunț, bine, diferă în detalii de la o primărie la alta practica, se face anunț public prin care se specifică că în intervalul, de regulă nu mai mare de o lună, se primesc cereri pentru sprijinul acesta financiar cu destinația aceasta, servicii religioase pentru unitățile de cult, iar unitățile de cult, în speță cele centrale, sunt invitate să depună solicitarea, solicitarea fiind una singură și care se referă la toate solicitările primite de la unitățile de cult pe care le patronează unitatea de cult centrală. După ce primește această solicitare atunci se pune în discuție eventualitatea alocării unei sume care repet, deci, spune se poate legea. în aceste condiții solicitarea mea este de scoatere a acestei sume alocate pentru servicii religioase la acest moment întrucât nu a fost respectată prevederea expresă a Ordonanței nr. 82/2001 și relocarea acestei sume, suntem aici, vorbim de bugetul alocat acestei secțiuni “cultură, recreere și religie” ori am văzut că sunt multiple solicitări care ard mai tare, adică disting de faptul că nu am respectat procedura, în opinia mea, prevăzută de această ordonanță, în mod cert avem alte priorități în sector, da și antevorbitorii mei au arătat cu prisosință, nu mai revin asupra lor care sunt. în acest context, cred că putem realoca această sumă, cel puțin la acest moment, pentru satisfacerea nevoilor financiare în spiritul realizării amendamentelor propuse prin excelență, mă refer aici la străzile..., cele 26 de străzi, poate reușim să facem ceva și în celelalte direcții în care avem nevoie de aceste surse, ulterior urmând a respecta și noi procedura impusă de ordonanță și în măsura în care primim această solicitare de la unitatea de cult centrală să analizăm și să vedem în ce măsură putem să alocăm pentru servicii religioase această sumă. Mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl City Manager, dl Administrator.

Dl Vigheciu: Bună ziua. Bună seara, îmi cer scuze. Am început pe timp de zi și s-a făcut seară între timp. Aș vrea să vă comunic..., este aceeași procedură pe care au urmat-o și colegii de la celelalte sectoare, pe care am urmat-o și în anii precedenți și mai mult decât atât să știți, d-na Fășie, că s-a urmărit întocmai ce ați spus dvs. din prevederile legale și anume, ca și în anii trecuți protoieria Sectorului 6 a centralizat nevoile pe care le-au reclamat lăcașurile de cult încă de la finalul anului 2017, pe care le-a comunicat uterior Executivului spre a le supune consiliului local spre aprobare.

D-na Fășie: Dacă îmi permiteți, deci, eu m-am interesat înainte, am încercat să mă documentez, am aflat că anul trecut au fost alocate 2,5 mii. lei pentru servicii religioase, iar anul acesta, după cum am spus, 4 mii. lei. Am întrebat persoanele de la care m-am documentat despre modalitate, deci, nu am înțeles acest lucru, da, că am primit, deci, în acest sens chiar vă rog, doresc să primesc în copie aceste documente dacă există, dacă într-adevăr s-a respectat această procedură..., bun, nu mai am obiecții cu privire la procedură, dar doresc să văd aceste documente, cum au fost centralizate și doi, dacă într-adevăr solicitarea unității de cult centrale se ridică la această valoare cu documente justificative așa cum prevede H.G.-ul, da, cu normele de aplicare, adică este o valoare destul de mare și legea spune foarte clar cum se susține cererea, cu ce documente. După aceea, revin la oportunitate pentru că legea nu mă obligă, spune se poate, consiliul poate să hotărască, nu sunt obligată și atunci mă întreb..., eu nu știu, în atenția consiliului nu a fost introdusă spre dezbatere o astfel de analiză a oportunității și a stabilirii cuantumului. Cum ați ajuns la valoarea asta de 4 mii. lei pe anul acesta? îmi mențin solicitarea de a-mi comunica absolut toate actele care au stat la baza stabilirii acestei sume și dacă s-a respectat procedura, atunci cum am stabilit totuși că ar fi o prioritate pentru sectorul nostru în acest moment, cu problemele pe care le avem, să alocăm 4 mii. lei pentru servicii religioase. Mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl consilier Daneș.

Dl Daneș: Analiza globală a bugetului evidențiază că pentru anul 2018 cea mai mare pondere din acest buget, adică 26,32% merg către asistență socială, asigurările și asistență socială. Că este rău sau că este bine, asta o să vedem. Singurul lucru pe care nu îl înțeleg, nu înțeleg de ce 30% din suma alocată, adică 71,516 mii. lei se duc către alte cheltuieli nedefalcate. Ce reprezintă aceste alte cheltuieli, adică 30%..., restul sunt bugetate pentru copii, pentru bătrâni ș.a.m.d.? Dacă ne puteți spune, d-na Director. Alte cheltuieli.

D-na Schmutzer: Este o clarificare pe care i-am acordat-o și d-nei consilier Fășie în cadrul Comisiei de Buget, vă spun și dvs. acum, la acel capitol sunt agregate 3 tipuri de cheltuială și anume cheltuiala generală a Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului, deci, ce ține de direcție, personalul direcției ș.a.m.d., sustenabilitatea pe proiectele europene și fundațiile.

Dl Daneș: Eu vă mulțumesc pentru că i-ați spus d-nei Fășie, dar să știți că nu discutăm observațiile personale și nici măcar nu suntem așa de sudați noi, chiar dacă părem ciudați, avem dreptul să întrebăm. Cred că era bine dacă cheltuielile cu direcția sau cheltuielile de administrare erau cuantificate într-un fel și explicate pentru că acolo nu aveți variabile foarte mari, atât din atât sau așa cum spune dl Primar de câte ori are ocazia, să ne spună că noi stabilim niște valori maximale, este doar o sugestie, nimic altceva și eu vă întreb în cadrul oficial pentru că nu am fost în Comisia de Buget, din cauza asta vă întreb.

D-na Schmutzer: Atunci, dacă colegii îmi permit două minute să fac clarificarea și pentru dvs...., bugetul este conceput pe două...

Dl Daneș: Nu pentru mine personal, vă rog...

D-na Schmutzer: Nu. Mă rog, întrebarea mi-ați adresat-o dvs., vă răspund dvs., în primul rând. Deci, bugetul este conceput pe două structuri, clasificatie funcțională si clasificatie economică. Dvs. aveți în fată o clasificatie

9    9    9    9    99    9

funcțională. Ce înseamnă clasificația funcțională este proveniența veniturilor și destinația cheltuielilor pe tipuri mari de activități. Ceea ce îmi cereți dvs. este clasificația economică. Colegilor dvs. în Comisia de Buget le-am explicat. Ar trebui să aveți în față un buget pe clasificatie economică ca să vă dați seama despre ce este vorba. Dacă doriți, putem să detaliem mai mult discuția.

Dl Daneș: Noi trebuie să aprobăm un buget în cunoștință de cauză. Că suntem mai deștepți sau mai puțin deștepți, că suntem mai puțin informați sau mai bine informați, noi trebuie să înțelegem. Asta este tot. Mulțumesc.

D-na Schmutzer: Eu cred că rolul discuțiilor în comisiile de specialitate este fix acesta, de a intra dvs., în calitate de consilieri, în cunoștință de cauză în aceste ședințe de consiliu, așa că noi de fiecare dată, cel puțin din partea asistenței sociale, ați avut toată disponibilitatea să stăm oricât este nevoie într-o comisie de strictă specialitate, să dezvoltăm până la punct și virgulă orice cheltuială și orice întrebare pe care dvs. o aveți, așa că rugămintea este ca atunci când considerați necesar, să ne chemați în comisiile de specialitate unde discuțiile, vă repet, sunt extrem de tehnice.

DI Daneș: D-nă, eu vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați răspuns. Nu sunt mulțumit de răspuns, dar asta este o altă discuție. O să particip de acum încolo la ședința de buget ca să mă informez și eu măcar după 4 ani.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, doamnelor si domnilor consilieri. V-as

9    2    5    9

ruga să cereți dreptul la cuvânt, să nu mai dialogați pe un subiect. D-na consilier Gaspar.

D-na Gaspar: Da. Aș dori să vă rog pe dvs. ca atunci când există ședințe ale comisiilor, acestea să fie transmise pe e-mailurile tuturor consilierilor pentru că noi, consilierii P.N.L., nu facem parte decât din două comisii, drept pentru care nu cunoaștem când anume au loc aceste ședințe. Am dori să..., aceste ședințe să se desfășoare și noi am dori să participăm pentru că în conformitate cu 25

legea este dreptul nostru și cred că așa ca și noi sunt și alți consilieri care doresc să se informeze cât mai exact și cât mai tehnic. Asta este una dintre probleme. A doua problemă, l-aș ruga pe dl Director de la Investiții, dl Iulian Gheorghe, să ne spună și nouă câți angajați sunt în Serviciul Managementul Proiectelor.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dl Director.

Dl Gheorghe: Deci, momentan sunt 6 angajați.

D-na Gaspar: Bun. Mulțumesc pentru răspuns. Răspunsul îmi folosește ca să vă întreb în continuare dacă aveți 6 sau avem, ca și primărie, 6 angajați, de ce mai este nevoie pentru P.O.R. și pentru P.N.D.L. de consultanță în valoare... și pentru P.O.R. și pentru P.N.D.L., documentația tehnică 34 mii de euro, consultanța 34 mii de euro și la una și la cealaltă, nu de alta, dar uitați că așa se strâng 140 mii de euro cu care cred că putem face lucruri destul de bune în sector. Mai mult decât atât, tot pe buget ca să închei, pentru că, probabil, că răspunsul, nu știu pentru că l-am supărat în seara asta pe dl Gheorghe Iulian cu întrebările...

Dl Gheorghe: Dacă vorbim în lei, nu.

D-na Gaspar: A..., vă spun imediat și în lei, da, deci, este vorba de 156 mii de lei pentru documentație tehnică în vederea accesării de fonduri europene în cadrul P.O.R., inclusiv consultanță, da, înțeleg că avem acolo 6 oameni care lucrează la acest serviciu. Avem consultanță în vederea accesării de fonduri prin P.N.D.L., da, încă odată, 156 mii de lei.

Dl Gheorghe: Vă răspund acum?

D-na Gaspar: Da, vă rog.

Dl Gheorghe: Deci, documentația tehnică include și partea de proiectare unde noi nu avem niciun angajat, o dată. Pe de altă parte, la Managementul Proiectelor, colegii se ocupă nu doar cu proiectele referitoare la tragerea de fonduri europene și totalitatea..., mă rog, volumului de muncă este mai mare decât cel pe care îl pot face angajații proprii ai primăriei, dar oricum, sumele pe care le-ați menționat includ încă o dată studiile tehnice.

D-na Gaspar: Păi atunci scrieți studii tehnice pentru că este și S.T. și notați-le acolo în felul acesta S.T., nu consultanță, nu documentație și nu aș vrea...

Dl Gheorghe: Documentație asta înseamnă...

D-na Gaspar: Nu aș vrea, dacă îmi permiteți, nu aș vrea să vă supăr și pe dvs. foarte tare și să vă rog să ne faceți o listă a proiectelor cu care se ocupă angajații de la Managementul Proiectelor pentru că înțeleg că sunt foarte multe, oricum, proiecte europene în Primăria Sectorului 6 nu există.

DI Gheorghe: Ba există. Tocmai am semnat unul săptămâna

trecută...

D-na Gaspar: A..., deci, săptămâna trecută, am înțeles...

Dl Gheorghe: Și ați votat nenumărate proiecte, cereri de finanțare, pe care le-am depus, probabil că nici la acelea nu ați fost atentă, dar am făcut un raport de activitate al acestui serviciu către d-na Fășie și către Grupul U.S.R. pe care o să îl redirecționez și către dvs..

D-na Gaspar: Da. Vă mulțumesc frumos. Mi-ar plăcea, mai ales că ne cunoaștem de foarte multă vreme, să nu mai facem niște afirmații care nu duc la un confort al discuției și nu duc la o înțelegere clară, adică..., credeți-mă, chiar citesc, chiar sunt un om care înțeleg și care vin aici cu bună credință, nu mă mână alte interese, asta într-adevăr, nu este punctul meu cel tare dacă mă gândesc la cei care au ce au cu modul meu de a pune întrebări. Deci, chiar nu am decât buna credință, vreau să înțeleg și vreau să ajut atât cât pot, de aceea vreau să mă informez în mod corect și citesc foarte mult și ajung la niște concluzii..., pentru că nu vă supărați pe mine, dar 156 mii de lei ăștia care înseamnă vreo 34 mii de euro cu tot cu T.V.A., este așa un contract, da..., care este sub limita de 30 mii de euro, cât poate fi încredințat direct.

Dl Gheorghe: Haideți să ne lămurim..., deci, nu sunt 5 mii., sunt 156 mii de lei, o dată.

D-na Gaspar: Am mai spus o dată 156 mii de lei, asta era, am făcut conversia în euro ca să se înțeleagă foarte bine de ce au fost puși 156 de mii și nu mai mult sau mai puțin.

Dl Gheorghe: Oricum, ați adunat sume, atât de la documentație tehnică, cât și de la consultanță și totodată ați pus în discuție activitatea colegilor de la Managementul Proiectelor, ceea ce din punctul meu de vedere denotă o tentă..., cum să zic..., care duce spre o anumită zonă de suspiciune, dar, evident că nu avem colegi în primărie care pot face aceste documentații tehnice, nu avem proiectanți angajați.

D-na Gaspar: Atunci, aș dori să fie trecută acolo documentație

tehnică...

Dl Gheorghe: Păi este trecută...

D-na Gaspar: Ar trebui să fie..., nu ceea ce ați trecut dvs., consultanță în vederea accesării. Da, aveți o dată consultanță, o dată pe P.O.R., o dată pe P.N.D.L., da..., deci, bun, am înțeles...

Dl Gheorghe: Pot fi contractate în același contract.

D-na Gaspar: Eu nu am făcut niciun fel de referiri la activitate pentru că nu cunosc activitatea, chiar nici nu știam câți oameni sunt în acel serviciu și chiar nici nu știu cu ce se ocupă, probabil că dumnealor, în mod sigur, se ocupă de lucruri foarte importante și care se vor vedea, mă rog, pe acest mandat, dar asta nu înseamnă că trebuie să știu...

5

Dl Gheorghe: Vă trimitem raportul...

Dl Pană: D-na consilier, putem să depășim puțin momentul, să așteptăm niște răspunsuri și...

D-na Gaspar: Păi dacă îl rugați pe dl Gheorghe Iulian să depășească momentul, nu dacă mă întrerupeți de fiecare dată pe mine.

Dl Primar: D-na consilier, am rugămintea la dvs. să ne purtăm civilizat, așa cum ați spus mai devreme. Deci, ideea stă în felul următor, ați lansat o întrebare, primiți răspuns. Dacă interveniți peste personalul din Executiv, nu o să puteți primi niciodată răspunsuri pe care să le înțelegeți. Mi-ar plăcea să cred în același timp că dvs. cunoașteți sau aveți cunoștință despre ceea ce întrebați. Când discutăm de documentații tehnice nu trebuie să le interpretăm ca fiind consultanță, deci, dacă sunt documentații tehnice, clar sunt documentații tehnice și dacă tot ați amintit de fonduri europene, d-na consilier P.N.L., dvs., pe mandatul trecut, ați aprobat două proiecte în sectorul 6 pentru care noi astăzi a trebuit să plătim banii înapoi către Comisia Europeană și nu doar atât, cele două proiecte blochează două zone extrem de importante din sector.

D-na Gaspar: Puteți să spuneți exact care sunt aceste două proiecte?

Dl Primar: Da, d-nă, vă spun. Este zona Drumul Taberei 1 și Militari 1. Sunt cele două proiecte care au fost aprobate de dvs., dacă nu le cunoașteți, vi le pun la dispoziție, dacă nu le cunoașteți...

D-na Gaspar: Spuneți așa pe scurt ca să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba...

DI Primar: Exact pe scurt am spus. Zona Drumul Taberei 1 se

referă...

D-na Gaspar: Păi zona Drumul Taberei, a venit meteoritul, ce făceam cu fondurile europene?

Dl Primar: Păi asta probabil..., în mintea dvs. asta s-a întâmplat, a venit un meteorit și...

D-na Gaspar: Nu, cred că în mintea dvs, dl Primar pentru că și răbdarea mea are un capăt.

DI Primar: Și a făcut o investiție pe fonduri europene pe care a 28

trebuit să o plătim înapoi noi, din banii consiliului local, de ce credeți, pentru că colegii dvs. din administrație la momentul când erați consilier local și aveați puterea în această primărie, v-ați bătut joc de banii respectivi, iar dvs. îndrăzniți să ne spuneți nouă că am început să accesăm fonduri europene, da, am început să accesăm fonduri europene în contextul în care, repet, administrația P.N.L. liberală, în mandatul 2012-2014 și-a bătut joc de banii europeni, a trebuit să îi dăm înapoi. Deci, vă rog mult de tot, dacă tot vreți să informați opinia publică să știm exact despre ce s-a întâmplat în acest sector, spuneți cu subiect și predicat ceea ce ați făcut dvs. în mandatul trecut, ceea ce s-a întâmplat în mandatul trecut, ce am corectat noi în mandatul actual și ce facem în mandatul actual ca să corectăm nenorocirile pe care le-ați făcut în mandatul trecut. Eu cred că așa ar trebui pusă problema, da, iar dacă vreți să primiți răspunsuri, lăsați-i pe colegii mei din Executiv să vă răspundă, nu mai interveniți peste ei pentru că nu o să puteți înțelege și dacă dvs. vreți să duceți discuția într-un asemenea mod, o să îi rog pe colegii din Executiv să nu mai răspundă, decât dacă formulați întrebări în scris pentru că nu putem..., mă gândesc că atunci dacă formulăm în scris nu puteți să ștergeți cu guma de șters peste ceea ce primiți de la noi. îmi cer scuze, dar asta este situația, abțineți-vă, atunci când puneți întrebări lăsați să vă răspundă cineva din Executiv, nu interveniți de fiecare dată și nu lăsați oamenii să termine, să își ducă ideea până la capăt, da.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Primar. Dl consilier.

DI Enache: La ceea ce a spus dl Primar, o mică corectură aș vrea să fac, 2012-2014 administrația U.S.L., nu P.N.L., atât, o mică corectură, cu Viceprimar P.S.D..

Dl Primar: Eu știu că Primarul Sectorului 6 era P.N.L.. îmi cer scuze, dacă dvs. vă coborâți la nivelul...

Dl Enache: Eu știu că Viceprimarul era P.S.D..

Dl Primar: La nivelul de a indica Viceprimarul din sector, iarăși, duceți discuția în penibil.

Dl Enache: Am spus de administrație, nu de Primar. Administrația era administrație U.S.L..

DI Primar: Nu vă supărați, să știți că administrația reflectă modul de acțiune și de gândire...

Dl Enache: Al Executivului...

Dl Primar: Al Primarului. Deci, dacă noi astăzi încercăm să corectăm, să reparăm ceea ce în mandatul din 2012-2014 nu s-a întâmplat, este clar că...

Dl Enache: Erați la guvernarea locală, dl Primar.

Dl Primar: Este clar că suntem pe altă linie.

Dl Enache: 2012-2014 erați și dvs. la guvernarea locală. La direcții erau cam aceeași oameni P.S.D., dl Primar, în caz că nu vă mai amintiți.

Dl Pană: Dl consilier...

Dl Simion: D-le președinte, vă rog foarte mult, pentru binele nostru, al tuturor, haideți să continuăm, să preluați inițiativa și să o ducem spre sfârșit frumos această ședință, să îl menajăm un pic pe dl Primar și pe toți ceilalți, dacă se poate. Mulțumesc foarte mult.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, dl consilier.

D-na Gaspar: M-am înscris la cuvânt, nu m-ați lăsat, m-a certat dl Primar, mi-a spus cum să vorbesc, cum să pun întrebările, dar eu vă dați seama, am o vârstă, voi pune întrebările așa cum am învățat.

Dl Primar: în primul rând să vorbiți corect, d-na profesoară, să vorbiți corect românește.

D-na Gaspar: Corect românește vorbesc.

A

Dl Primar: Ok. In regulă.

D-na Gaspar: Cred că destul de corect românește vorbesc, da. Voiam să vă mai întreb..., de la Administrația Școlilor dacă este cineva, dacă au fost prinși bani în buget pentru programul laptele și cornul și programul pentru școli reprezentând distribuția de fructe în școli pentru că există directivă europeană și Ministerul Agriculturii a elaborat și există Hotărârea nr. 670/2017 privind aceste programe și să știți că mai am încă o întrebare și după aceea ați scăpat de mine.

D-na Dumitru: Da, există suma prinsă pentru laptele și cornul 4031 de lei, dacă..., la ajutoare sociale lapte și corn.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na Director. Următoarea întrebare.

D-na Gaspar: Și cel cu programul pentru școli reprezentând distribuția de fructe?

D-na Dumitru: Urmează.

D-na Gaspar: Și încă o întrebare tot pentru Direcția Administrația Școlilor, dacă sunt prinse în buget sumele reprezentând bursele elevilor și dacă elevii care au media 8,50, pentru că există în sector o întrebare mare pusă de toți copiii, știu că suntem cam singurul sector din București care nu am primit bursele aferente semestrului I al anului școlar 2017-2018, dacă sunt prinse în buget și dacă sumele se micșorează sau se măresc.

D-na Dumitru: Există prinse în buget aceste sume. Bursele vor fi atribuite, acordate elevilor de la 8,50 până la media 10.

D-na Gaspar: Mulțumesc.

Dl Primar: Vreau să mai fac o completare pe această temă. Bursele, noi o să venim, avem, deja, o propunere pregătită pentru a intra cu ea în consiliul local, în sensul de a crește valoarea burselor, dar mai am un mic comentariu de făcut pe acest subiect și știu că vă interesează, d-na consilier, voi solicita reducerea burselor sociale pentru elevii care nu locuiesc în Sectorul 6, pentru cei care vin să studieze în Sectorul 6 și dacă vreți, la momentul în care vom face această propunere, o să vă și explic de ce. Din banii... și atenție, nu vrem să mutăm banii din acest punct în altă parte, tot la burse îi ducem, mărim bursele elevilor care locuiesc în Sectorul 6, vom face gradații pe medii de la 8,50 la 9,49 și de la 9,50 la 9,99 și pentru media generală 10 separat, dar asta face obiectul altei discuții, am vrut doar să vă aduc la cunoștință, să știți că voi veni cu această propunere pentru că nu mi se pare corect ca noi, din bugetul local, să dăm peste o mie de lei pe an pentru elevi care vin din alte..., eu știu ce spune ordinul, pentru că l-am citit, l-am dezbătut, l-am analizat juridic și vom coborî nivelul acestor burse astfel încât să existe în bugetul local această propunere, dar cu altă valoare. Mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Primar.

D-na Gaspar: Da. Mulțumesc. Voiam să vă spun următorul lucru, există pe mandatul trecut o astfel de încercare și ea s-a soldat cu o atenționare a consiliului local din partea celor care se ocupă cu discriminarea, nu știu exact cum se numește organismul, adică s-a considerat discriminare că bursă au primit numai elevii care aveau media generală 10, mai mult decât atât, bursa se numește bursă de merit și..., mă rog, este problema dvs. dacă o defalcați, o faceți mai mare, mai mică, cum doriți, mă rog, cum ne veți propune să o facem pentru că până la urmă decizia este a consiliului local, însă eu vă aduc la cunoștință că s-ar putea să fie considerată în continuare discriminare.

în ceea ce privește elevii care locuiesc în alte sectoare și alte localități, ei vin și beneficiază de bursa aceea de transport, pentru că, așa cum prevede metodologia, în localitatea de domiciliu nu au liceu, școală pe care să o frecventeze. Deci, ei nu primesc, chiar dacă sunt din alte localități și vin în București, ei nu primesc această bursă decât dacă în localitatea lor de domiciliu nu există acele școli. Așa prevede metodologia și dacă dvs. doriți să nu o respectați este treaba dvs. Eu vă aduc la cunoștință că asta este prevederea metodologiei. Vă mulțumesc.

Dl Primar: D-nă, noi nu excludem bursa de merit pentru media generală zece, eu nu știu cine va spus dvs. lucrul acesta, păi nu știu ce discriminare să existe atât timp cât ea există. Bursa de merit va rămâne inclusiv pentru media generală zece. Separat există bursa primarului, pe care noi am avut-o votată și anul trecut, care nu o exclude pe cea de merit în valoare de 2.500 de lei pe an. Este foarte simplu. Vis-a-vis de ce ați spus dvs. cu bursa pentru ti chetele de transport ea este definită sau nu este definită în ordinul ministrului ca fiind bursă pentru tichete de transport, ea este definită ca bursă socială și noi, repet, propunerea asta va fi din 31

partea mea, ca această valoare de o mie de lei să fie scăzută la 10% din valoarea în care a fost în plată anul trecut, pentru că, repet, nu mi se pare corect ca pentru 900 de elevi veniți din mediul rural, nu din alte sectoare, că altfel nu ar putea să primească această bursă, din mediul rural, d-nă, fiecare consiliu local județean poate aloca sume de bani, nu din bugetul local al sectorului 6. Există anumite interese pe acest subiect, îl putem discuta, dar nu mi se pare corect.

D-na Gaspar: Și dreptul la educație al tuturor elevilor din țara

aceasta?

Dl Primar: Este perfect adevărat, dar, atenție, cei care trimit copiii în alte localități să se angajeze și să se asigure că le plătesc transportul.

D-na Gaspar: Păi, nu au acolo în localitatea lor unde să învețe,

d-le Primar.

Dl Primar: Nu ați înțeles, eu nu spun...

D-na Gaspar: De aceea vin din alte localități, numai aceștia iau această bursă, nu ceilalți.

DI Primar: Consiliile Locale din localitățile de unde provin, să asigure fondurile de transport.

D-na Gaspar: Legea nu spune asta, legea spune în sarcina noastră.

Dl Primar: Dvs. nu ați înțeles, asta spuneam la început. Bugetul pentru burse, pentru acest capitol pe burse sociale, pentru elevii care nu sunt din sectorul 6, nu provin din sectorul 6 va fi diminuat la buget, asta voi propune. Este dreptul dvs. să votați cum doriți, asta voi propune eu și v-am spus de ce. Diferența care rezultă va fi luată de pe acest punct și va fi dusă către bursele de merit sau bursele sociale din sector vor fi mărite, asta va fi propunerea mea, v-am spus de acum ca să știți, să o analizați, să aveți timp.

D-na Gaspar: Am înțeles. Eu am analizat-o deja, dvs. încercați să nu le mai acordați șanse egale copiilor din mediul rural. Mulțumesc.

Dl Pană: Da, mulțumesc, d-le Primar, d-na consilier. Dacă nu mai sunt discuții pe acest proiect aș vrea să revin cu amendamente. Amendament adus de d-na consilier Surulescu Aurelia, amendament adus de d-na consilier Mitran Georgeta, amendament adus de d-na consilier Gabriela Stan, dl consilier Luchian Florin și d-na consilier Al Tawayah.

D-na Fășie: La alocarea sumei de 4 milioane am solicitat relocarea ei întrucât, din punctul meu de vedere nu a fost respectată procedura legală în vigoare, iar dl administrator nu m-a convins și dl Primar nu a confirmat și nici n-a infirmat. Nu știu ce documente există, eu din verificările pe care le-am făcut la financiar, la Serviciul Contabilitate Financiar, nu am înțeles așa ceva, deci, că s-a făcut pe baza acestor documente, la un moment dat s-a exprimat de maniera, că, 32

chiar s-a stabilit cumva prin consiliu sau au fost prezentate consiliului, nu am înțeles, dvs. cum știți dl Primar, cum s-a stabilit alocarea acestei sume? Deci, eu invoc aici nerespectarea procedurii instituite imperativ de Ordonanța nr. 82/2001. Deci, nu am înțeles din răspuns că s-a respectat și în aceste condiții amendamentul era acesta, relocarea acestei sume. Poate să rămână în aceeași categorie de cheltuieli cu același cod, dar..., deci, doresc toate documentele care au stat la baza stabilirii și alocării..., ba nu, amendamentul meu ăsta era, din informațiile pe care le-am obținut, niciun fel de document de la nimeni, da, am tras concluzia că nu s-a respectat procedura și amendamentul propus este acesta, da, să relocați această sumă. Din punctul meu de vedere a fost alocată fără respectarea dispozițiilor legale pentru serviciile religioase, 4 milioane de lei, fără să avem niciun fel de argumentare și niciun fel de document comunicat, e o sumă mare totuși, o fi vreo prioritate pentru sector și dacă da, nu a explicat nimeni cum s-a ajuns la acest cuantum și cum s-a făcut alocarea, deci, acesta este amendamentul pe care îl propun rămânând valabilă solicitarea comunicării documentelor.

Dl Primar: Deci, dvs. solicitați relocarea acestei sume de la culte

unde?

D-na Fășie: La aceeași secțiune rămâne pe același cod, la secțiunea aceea..., spuneți... “recreere, cultură și religie”, da și este...

Dl Primar: Trebuie să indicați pentru ce anume, că așa să relocăm, să scoatem de la culte și să mutăm la ce?

D-na Fășie: Deci, avem pentru întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și agrement pentru că avem la tineret și sport zero și avem în discuție, poate reușim prin serviciul A.D.P. să rezolvăm parțial problema străzilor neasfaltate cu pământ, da, că tot aici ar intra îmbunătățire, reabilitare, modernizare, cum ați vrea să-i spuneți.

Dl Primar: Dvs. spuneți să mutăm de la capitolul culte în...

D-na Fășie: De la “servicii religioase”, care are codul 670206, la “întreținere grădini publice parcuri, zone verzi, baze sportive de agreement” 67020503, da...

Dl Primar: Adică la spații verzi.

D-na Fășie: Da sau acesta mi s-ar părea prioritar în condițiile în care noi am putea să mișcăm lucrurile în sensul rezolvării străzilor neasfaltate măcar parțial.

Dl Primar: Numai o secundă, d-na consilier a indicat altă...

D-na Fășie: Nu e alta, este aici la același capitol este..., da, la capitolul “cultură, recreere și religie” și am înțeles de la dl Director al Direcției Investiții, că având în vedere niște impedimente legale cu privire la topografia locului, la dimensiunile acestor străzi, că s-ar putea găsi soluții de rezolvare sub 33

diverse titulaturi prin serviciul A.D.P., da?

Dl Primar: Am rugămintea din Executiv să ne dea o soluție pe propunerea d-nei consilier, ca să lămurim. Dl Director Gheorghe Iulian sau dl Tudor Cristian. Deci, încă o dată, se dorește mutarea acestei sume din capitolul “servicii religioase”, fie la “investiții pentru reabilitare rutieră” pentru acele străzi care au fost discutate și trebuiesc indicate clar ca să știm despre ce este vorba, fie la A.D.P. pentru spații verzi, eu asta am înțeles.

Dl Gheorghe: Da. Eu i-am spus d-nei Fășie mai devreme că anumite străzi nu pot primi autorizație, drept urmare nu putem pleca cu niște proiecte de investiții, nu le putem pune pe lista de investiții și am putea să le prindem cu A.D.P.-ul pe reparații, asta ar putea fi un amendament, ce am discutat atunci cu dl Daneș.

D-na Fășie: Exact. Acele străzi care ar putea fi prinse pe reparații la A.D.P. sau unde a apreciat dl Director de la Investiții. în sensul acesta am și discutat când ne-am întâlnit împreună cu dl Daneș.

Dl Primar: Bun. D-na consilier, haideți să concretizăm. Faceți propunerea de amendament cu ceea ce dvs. ați indicat, dar haideți să reluăm puțin inclusiv cu denumirea străzilor ca să știm exact despre ce discutăm, da? Haideți să le nominalizăm în cadrul propunerii de modificare pe capitolul respectiv.

D-na Fășie: Numai că rămăse-se la aprecierea d-lui Director care anume străzi din cele pe care ni le-a comunicat conform situației transmise.

Dl Gheorghe: Cele cu lățimea mai mică de 4 metri. V-am dat o categorie distinctă pentru ele, să le puneți în cadrul unui amendament pe toate sau câte considerați, dar încă odată, nu aveți indicatori pentru ele, adică e un pic mai complicat. Trebuie să spuneți cât din suma aceea de bani vreți să mutați, toată, parțial?

D-na Fășie: Deci, am vorbit de toată suma, de cei 4 milioane de lei alocați pentru servicii religioase, în considerarea faptului că nu s-a respectat procedura de stabilire a acestei sume și de prioritizare a adevăratelor nevoi.

Dl Pană: V-aș ruga la microfon să se poată...

Dl Daneș: Credeți că nu vorbesc destul de clar?

Dl Pană: Nu, dar nu se înregistrează la Tehnic pentru procesul verbal.

Dl Daneș: Pentru procesul verbal, reiau: Intrarea Angelinei, Strada Golfului, Intrarea Cișmelei, Intrarea Calendarului, Intrarea Calelor, Intrarea Cemișoara, Intrarea Valea Lupului, Intrarea Sapei, Intrarea Perelor, Intrarea Mândriei, Drumul Valea Ursului și parțial Valea Furcii.

Dl Gheorghe: Deci, încă o dată, neputând fi investiții individuale cred că dvs. ați dori să le mutați de la cap. 67 “cultură, recreere și religie”, să le mutați la cap. 84, la drumuri. Corect, înțeleg bine? Mai rămâne să spuneți și suma.

Dl Daneș: Găsiți soluția să le asfaltăm, nu contează de unde le mutăm. Dl Director, noi am discutat și dvs. ați spus că e posibil să le reparăm cu dl Tudor Cristi.

Dl Gheorghe: Corect. Eu am înțeles ce spuneți, dar vă spuneam tehnic cum să formulați amendamentul.

D-na Fășie: Deci, ca să concluzionăm..., dl Secretar, ar putea fi de maniera aceasta, da, deci, relocarea sumei de 4 mii prevăzută la capitolul acesta “cultură, recreere, religie” cu codul 6702 la..., nu știu unde apreciază dl Director de la Investiții că avem mai multe șanse.

Dl Primar: Bun, haideți să facem în felul următor, pentru că, deja, cred că avem 30 de minute de când se tot discută cum să face relocarea sumei respective.

D-na Fășie: Dar nu datorită nouă, dl Primar. Deci, dl Director de la Direcția Investiții, prima opțiune a dânsului a fost pentru A.D.P.. Sigur că din punctul nostru de vedere nu contează unde e dusă această sumă cu această destinație, însă... asfaltare drumuri de pământ. Situația este cea prezentată de dânsul, am nominalizat străzile, acum efectiv codificarea și relocarea pe o anumită poziție unde credeți că e permisivă rezolvarea problemei, cred că ține de indicarea exactă de către Direcția Investiții.

Dl Primar: Bun, eu înțeleg că s-a formulat amendamentul. Așa cum l-ați indicat dvs., se va spune la vot, nu văd altă soluție. Singura mențiune pe care o fac, vreau să vă spun următorul lucru, d-na Fășie, cumva s-a încercat să se ducă puțin într-o zonă așa mai de amuzament acest subiect, însă eu vă spun că așa cum avem nevoie de străzi, avem nevoie și de biserici, așa cum avem nevoie de școli, avem nevoie și de biserici, așa cum avem nevoie de spații verzi și credeți-mă că la toate întâlnirile pe care le fac cu oamenii din acest sector inevitabil se discută și despre acest subiect. Este ușor să ieși și să spui, luăm banii de la biserici și să-i mutăm la străzi. Eu înțeleg așa, categoric și noi ne dorim să avem străzile asfaltate, din cele 600 și ceva de străzi în sectorul 6, încă avem 25, 26 de străzi neasfaltate, încercăm să rezolvăm această problemă pentru că este jenant să avem în 2018, străzi neasfaltate. Multe din ele nu îndeplinesc condițiile tehnice pentru a intra în procedura de investiție pe reabilitare sistem rutier. Categoric, putem găsi soluții tehnice așa cum ați spus și dvs. să facem reparații, tocmai de aceea noi am alocat la A.D.P.D.U. o sumă de bani, zic eu, destul de importantă, care ar putea acoperi parte din aceste intervenții pe care noi le putem face. Nu vreau să creadă cineva că vin aici să susțin alocarea importantă de bani către biserici, dar credeți-mă că este la fel de important să avem și acolo în buget prinse sume de bani, 4 miloane de lei, pentru tot ceea ce s-a făcut la nivelul sectorului 6, pentru că inclusiv de anul trecut am început investiții pe parte de iluminat arhitectural, deci, nu am aruncat banii pe fereastră pentru că vă mai spun un lucru, să știți că bisericile, fac o paranteză, pe 35

timp de vară, spre exemplu, au devenit puncte de relaxare pentru bătrânii care locuiesc în zonă, vin în curtea bisericii și pur și simplu socializează. Tocmai pentru a veni în sprijinul acestor lucruri am propus anul trecut, am demarat acest proiect de iluminat architectural în curțile bisericilor, lucru care a fost foarte apreciat, dar nu putem veni, repet, este puțin forțată discuția, să luăm toți banii din capitolul respectiv, să-i mutăm în altă parte. La A.D.P. putem să facem aceste reparații și putem indica, dl Director este prezent în sală, să facă cu prioritate pentru că așa mi se pare corect, din cele opt sau nouă câte au fost indicate, să începem să facem în acest an studiile de fezabilitate sau dacă nu facem investiții, nu le trecem în logica investițiilor, să le reparăm prin A.D.P.D.U., avem stație de asfalt proprie, găsim o soluție ca să nu avem costuri foarte mari. Oricum, respectivele intrări, da, că sunt niște intrări, niște aleiuțe, nu sunt străzi în adevăratul sens al cuvântului, ca și suprafețe nu sunt foarte mari, de aceea îmi permit să cred că A.D.P.D.U. Sector 6 poate face efortul ca parte din aceste străduțe să fie rezolvate în acest an. Deci, rugămintea mea la dvs. ar fi, haideți să tratăm, inclusiv problema pe acest capitol, cu mai multă atenție, pentru că e simplu să spui, ia de acolo și pune acolo. Nu e normal să rămânem fără capitol bugetar, fără sume cuprinse în acest capitol, nu este în regulă să luăm toți banii din această zonă și să-i mutăm la reparații străduțe, plus că vă spun, așa din câte am văzut, sumele nu sunt foarte mari pentru ceea ce am putea să facem pentru aceste reparații, dar până la urmă dvs. decideți. Aici am putea să fim lămuriți și de dl Director de la A.D.P.D.U. Sector 6 și aș vrea să vă mai comunic ceva ca să știm exact cum stăm. Suma respectivă reprezintă 0,5% din total buget pe care noi am alocat-o pentru culte. Dacă dvs. considerați că este mult 0,44, da, eu am rotunjit din 0,44% vi se pare mult, atunci, repet, nu cred că este normal să rămânem fără sume pe acest capitol, da și îl rog, încă o dată pe dl Director de la A.D.P.D.U., dacă ne poate lămuri. Aceste străduțe care de fapt sunt niște intrări, niște alei, pot fi rezolvate prin A.D.P.D.U. și dacă da, haideți să vedem cum reușim din sumele alocate pe A.D.P. să putem să prindem și aceste lucrări.

Dl Tudor: Deci, cu certitudine A.D.P. va face tot ce îi stă în putință să rezolve aceste probleme. Nu mă pot pronunța în acest moment pentru că nu am văzut aceste străzi sau colegii mei de la compartimentul tehnic nu le-a putut evalua, dar cu certitudine vom încerca și vom rezolva aceste probleme.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, dl Director. D-na consilier Fășie.

D-na Fășie: Deci, distinct de poziționarea remarcabilă a d-lui Primar și de deschidere pe care o apreciez pentru un început în rezolvarea problemei, dacă nu a întregii probleme, aș dori să reamintesc totuși că motivele care m-au făcut să mă aplec asupra acestei alocări au fost cu totul altele. Deci, nerespectarea procedurii prevăzută de lege, v-am spus cu cererea făcută de unitatea de cult și doi, faptul că nu ar fi neapărat una din prioritățile sectorului acum. Nu am spus că nu am diminuat importanța credinței sprirituale, a credinței, a bisericii, nu am spus să nu alocăm, am spus doar să respectăm procedura prevăzută de lege și am îndrăznit să întreb cum a fost stabilit acest cuantum și îndrăznesc mai departe, având în vedere că dl Administrator a spus că are documente, că s-a respectat procedura de lege, ar fi în măsură atunci să ne spună exact care e destinația acestor 4 milioane concret pe aceste servicii religioase. Deci, motivele mele au fost de legalitate și de 36

oportunitate în condițiile în care nu e o prioritate. După aceea, sigur nu este niciun fel de problemă, mai ales în contextul în care legea, am cadrul legal, legea nu îmi impune, îmi dă posibilitatea, deci, nu sunt ostilă acestui punct de vedere. Deci, ne-ați putea spune concret, că dacă s-a respectat procedura știți exact pentru ce a fost alocată fix această sumă și nu alta, în mare, sunt totuși 800 de mii de euro, sunt totuși 4 milioane de lei.

DI Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dacă nu mai sunt discuții, vă supun la vot amendamentul adus de către d-na...

D-na Fâșie: Aș dori, dacă se poate, să fie vot nominal pe toate aspectele de pe buget, se poate, având în vedere discuțiile care au fost și poziționările.

Dl Pană: Propuneți.

D-na Fășie: Deci, eu propun vot nominal pe tot ce înseamnă buget, amendamente, anexe.

Dl Pană: Și pe amendamente și pe anexe și pe buget în total?

D-na Făsie: Da.

Dl Pană: Vă supun la vot propunerea d-nei consilier Fășie. Voturi împotrivă? 12 voturi (d-na Al Tawayah, dl Bordei, dl Coșcodaru, dl Ciontu, dl Iacob, dl Nae, dl Pană, dl Petcu, d-na Stan, d-na Surulescu, dl Tomescu, dl Vîlceanu) Abțineri? Voturi pentru? 12 voturi pentru. Suntem 24 în sală. D-na consilier Butacu, nu mai este în sală. Nu, amendamentul nu a trecut, am consultat Biroul Tehnic.

Propun o pauză de consultări de 5 minute.

PAUZĂ

Dl Pană: Pauza a luat sfârșit. Vă supun la vot amendamentul adus de către d-na consilier Aurelia Surulescu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, amendamentul a trecut.

Vă supun la vot amendamentul adus de către d-na consilier Mitran Georgeta. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, amendamentul a trecut.

Vă supun la vot amendamentul adus de către d-na consilier Gabriela Stan. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, amendamentul a trecut.

Vă supun la vot amendamentul adus de către dl consilier Luchian. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, amendamentul a trecut.

Vă supun la vot amendamentul adus de către d-na consilier Al Tawayah. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, amendamentul a trecut.

Vă supun la vot amendamentul adus de către d-na consilier Fășie. Voturi 37

împotrivă? 13 voturi (d-na Al Tawayah, d-na Butacu, dl Bordei, dl Coșcodaru, dl Ciontu, dl Iacob, dl Nae, dl Pană, dl Petcu, d-na Stan, d-na Surulescu, dl Tomescu, dl Vîlceanu). Abțineri? Voturi pentru? Cu 12 voturi pentru, amendamentul nu a trecut.

Vă supun la vot Anexele proiectului cu modificările aduse și cu amendamentele aprobate. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (dl Daneș, dl Enache, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Ungureanu, dl Tudose). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, Anexele au fost aprobate.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 10 abțineri (dl Daneș, dl Enache, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, d-na Mitran, dl Simion, dl Ungureanu, dl Tudose). Voturi pentru? Cu 15 voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 280/23.11.2017 privind modificarea Anexei Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 149/29.06.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 145/30.06.2016 privind numărul, denumirea și componența Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Sectorului 6.

Discuții sau propuneri pe acest proiect? D-na consilier Mitran.

D-na Mitran: Propun amendamentul ca această hotărâre să prevadă numele exact al comisiei așa cum a fost el adoptat în aprilie 2017, numele complet fiind Comisia de Fonduri Europene, Protecția Consumatorului, Relații Internaționale și Turism.

Dl Pană: Mai sunt discuții sau propuneri?

Vă supun la vot amendamentul adus de către d-na consilier Mitran

Georgeta. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, amendamentul a trecut. D-na consilier Al Tawayah.

D-na Al Tawayah: Deci, îl propun pe colegul nostru Vîlceanu Mihai în locul d-lui Stan Robert la Comisia de Urbanism și la Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii.

Dl Pană: Da, mulțumesc. Vă supun la vot propunerea adusă de către d-na consilier Al Tawayah. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, propunerea a fost adoptată. Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei H.C.L Sector 6 nr. 244/10.10.2017 privind modificarea Anexei H.C.L. Sector 6 nr. 146/14.07.2016privind desemnarea membrilor titulari și a membrilor supleanți ce vor face parte din Comisia pentru Vânzarea Spațiilor Comerciale sau de Prestări de Servicii ce va funcționa la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București.

D-na consilier Al Tawayah.

D-na Al Tawayah: înlocuirea d-lui Stan Robert, cu dl Vîlceanu Mihai, ca membru supleant în Comisia de Vânzare Spații, Legea nr. 550.

Dl Pană: Da. Mulțumesc. Mai sunt alte propuneri? Nu mai sunt.

Vă supun la vot propunerea d-nei consilier Al Tawayah. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, propunerea a fost aprobată. Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Anexa a fost aprobată cu 25 de voturi. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a persoanelor adulte cu handicap care beneficiază de servicii oferite de Centrul de Consiliere Psihosocială Persoane cu Dizabilități din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2018.

Discuții pe acest proiect? D-na consilier Fășie.

D-na Fășie: Aș vrea să fac o observație care este valabilă pentru toate proiectele de la poziția 7, 8, 9, 10 și 11 cu privire la, din nou, nerespectarea dispozițiilor Legii nr. 52/2003 transparența decizională, au stat foarte puțin pe site-ul Primăriei pentru îndeplinirea obligațiilor de publicitate. E valabilă observația pentru toate, nu știu de ce se continuă practica aceasta de nerespectare a celor 30 de zile. Mulțumesc.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier. Dacă nu mai sunt alte discuții? Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pe grade de dependență și a cuantumului contribuției lunare de întreținere a persoanelor vârstnice în centrele rezindențiale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în anul 2018.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții. Vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, Anexele au fost aprobate. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului "PESTE LIMITE: Copii cu nevoi speciale la escaladă", desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții. Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, Anexa a fost aprobată. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării și finanțării în anul 2018 a proiectului "Prestații financiare excepționale pentru familii care nu au posibilitatea de a acorda copiilor îngrijirea 39

corespunzătoare" desfășurat de Direcția Generală de Asistență Socială și protecția Copilului Sector 6.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții. Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, Anexa a fost aprobată. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? Voturi pentru? Cu 25 de voturi, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării necesare pentru asigurarea sustenabilității în anul 2018 a proiectului "Respect și șanse egale pentru femei" ID 125516.

Discuții pe acest proiect? Dl consilier Daneș.

Dl Daneș: O întrebare. Am văzut acolo în buget o sumă foarte consistentă pentru o chirie, 5.700 euro pe lună, o chirie pentru casa în care săracele femei trebuiesc primite. Nu putem găsi o casă cu chirie mai mică? Nu știu, iertați-mă, 5.700 de euro..., probabil e o casă mai ca lumea.

Dl Pană: D-na Director.

D-na Schmutzer: Iar constat că nu sunteți la fel de omogen cum ați spus mai devreme, pentru că un coleg al dvs., dl consilier Ungureanu, astăzi s-a deplasat la locația respectivă tocmai pentru a vedea în ce condiții copiii femeilor, nu femeile, copiii femeilor, pe durata când femeile sunt la aceste cursuri, copiii sunt lăsați în grija noastră. Vreau să vă spun că această sumă a fost prevăzută și a fost decontată în proiectul inițial din fondurile europene, noi trebuie să o menținem pe toată durata sustenabilității proiectului.

Dl Daneș: D-nă, nu contest nimic, suntem destul de omogeni pentru că știam exact cât, acolo scrie "Respect și șanse egale pentru femei", nu scrie nimic despre copiii femeilor.

D-na Schmutzer: Proiectul este foarte amplu. Dacă considerați necesar vi-1 punem la dispoziție să-l studiați în întregime.

Dl Daneș: Nu, eu doar am întrebat. După ce că sunt bătute, mai sunt și alungate de acasă, dar asta este o altă discuție și nu este nimic de râs aici pentru că sărmanele...

D -na Schmutzer: Să știți că femeile aflate în situații de risc, nu sunt numai acele bătute, să știți că eu mi-am exprimat de foarte multe ori, nu numai nedumerirea, ci și, dacă vreți, un pic de furie așa, pentru că numai femeile sunt considerate grup vulnerabil. Să știți că dimpotrivă, eu consider că femeile sunt grupul puternic al societății și că în nenumărate situații bărbații au dovedit că sunt vulnerabili și mai vulnerabili decât noi. Așa că vă promit, că proximul proiect pe care îl voi scrie se va referi la situații de vulnerabilitate pentru bărbați, nu pentru femei.

Dl Daneș: Eu vă mulțumesc foarte mult pentru că ați identificat în societate vulnerabilitatea noastră și vedeți aici cât de vulnerabili suntem în fața dvs..

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na Director. D-na consilier Fășie.

D-na Fășie: Poate nu am înțeles bine, d-na Directoare. Ați făcut la un moment dat afirmația că suntem obligați potrivit proiectului să menținem această sumă. Eu cred că avem obligația să asigurăm serviciul în sine, nu neapărat suma pentru că dacă găsesc o locație mai convenabilă, exact ce a întrebat dl Daneș din punct de vedere al chiriei, dar eu prestez același serviciu la același nivel și aceeași calitate, adică unde am eu, unde sunt ținută, la sumă sau la serviciu?

D-na Schmutzer: Sunt ținută la locație. Atunci când am făcut achiziția pe fonduri europene, acea achiziție a fost făcută pe durata derulării proiectului, respectiv 36 de luni plus sustenabilitatea, eu nu am cum să schimb acum locația. îi explicam și colegului dvs., dl Ungureanu, că la sfârșitul anului 2018 în decembrie când se va încheia și perioada minimă de sustenabilitate, putem acelei clădiri să-i dăm o destinație oricare alta pe care ne o dorim sau să plecăm pur și simplu de acolo.

D-na Fășie: Am înțeles că este închiriată, este spațiul nostru?

D -na Schmutzer: Este închiriată. Poate fi închiriată în continuare, poate fi achiziționată pentru că este o clădire care se pretează foarte bine unui centru de zi, asta va rămâne să decidă consiliul la momentul respectiv.

D-na Fășie: Eu am înțeles însă, deci sunt în eroare, nu este vorba de asigurarea continuității serviciilor la același nivel pentru care m-am obligat în proiect, ci inclusiv locația, deci, asta este mai specială condiția, sunt ținută efectiv să rămân în aceeași locație.

D-na Schmutzer: Sunt ținută de contractul de închiriere care la momentul respectiv a fost făcut pe durata derulării contractului plus cei trei ani obligatoriu de sustenabilitate.

D-na Fășie: Păi de ce, pentru că puteam să asigur sustenabilitatea și în altă locație. E un viciu la contract, atunci. Nu trebuia să mă oblig inclusiv pentru..., chiriile mai scad, se modifică, apar oportunități.

D-na Schmutzer: în ghidul solicitantului atunci când se scrie acest proiect sunt puse niște condiții, noi dacă nu le respectăm, nu câștigăm proiectul. Dacă ulterior nu le respectăm suntem pasibili să dăm toți banii înapoi.

D-na Fășie: Eu înțeleg că acele condiții se referă în esență la asigurarea continuității serviciilor care au făcut obiectul proiectului, nu neapărat, nu sunt ținută, legată de acea locație, vă repet, se poate schimba. Eu cred ca e un viciu de contract probabil, m-am obligat și pe perioada de sustenabilitate, da. Mulțumesc.

DI Primar: D-na consilier, vreau să vă dau explicații vis-a-vis de aceste proiecte europene. Parcul Drumul Taberei, știți foarte bine proiectul din 41

Drumul Taberei, acolo avem următoarea problemă. în proiectul inițial pe toată zona de protecție a lacului artificial au fost prevăzute un aranjament peisagistic și arhitectural format și de niște pietre, pietroaie, cataroaie, spuneți-le cum vreți. Noi dacă luăm acele pietre de acolo, riscăm să dăm banii înapoi. Apropo, și cu toate că parcul, el ca și funcționalitate, se referă la cu totul altceva. Acesta este motivul pentru care atunci când preiei fonduri europene pe un proiect trebuie să respecți absolut toate palierele care au fost prezentate în proiectul inițial, inclusiv locația. Nu are sens să ne contrăm acum, vă imaginați că în momentul în care prezinți un proiect, te duci cu niște proiecte să luăm banii și după ce ai luat banii, schimbi locația dintr-una mai mare, într-una mai mică, eu cred că nu ai respectat proiectul. Proiectul se finanțează așa cum a fost el prezentat. Am vrut să fac o introducere ca să înțelegeți că pentru orice modificare, dai banii înapoi.

D-na Gaspar: Vreau să vă spun că vorbiți aici cu niște oameni care au condus proiecte europene, care au scris, implementat, manageriat acele proiecte ori ceea ce ne spuneți dvs. nu prea stă în picioare, din punctul meu de vedere și al colegilor cu care am stat de vorbă, mai ales că acea sumă de 200 mii de euro poate fi folosită pentru cumpărarea unei astfel de locație, nu neapărat pentru închiriere. Avem o curiozitate, a cui este acea locație? Cine este proprietarul locației?

D-na Schmutzer: Dacă mă credeți, eu nu știu să vă spun cine este proprietarul locației, echipa care se ocupă de proiectul respectiv au făcut achiziția conform cerințelor din ghidul solicitantului. Este o achiziție pe piață liberă făcută așa cum scrie la carte, pentru că vă imaginați dacă spuneți că ați manageriat proiecte, trebuie să știți că nu ne sunt decontate cheltuielile dacă ele sunt făcute cu încălcarea prevederilor legale așa că..., iar suma de 200 mii de euro nu știu sincer de unde v-a rezultat.

D-na Gaspar: Nu spun, chiar am manageriat proiecte și eu și alți colegi prezenți aici și atunci dacă dvs. nu știți, poate ne răspundeți în scris cine este proprietarul acelei locații. Mulțumesc.

Dl Pană: D-na Director, am și eu o întrebare, în ce an a fost întocmit acest proiect?

D-na Schmutzer: Dacă suntem în anul..., la finalul anului trei de sustenabilitate, am avut sustenabilitate 2018, 2017, 2016, cu doi ani înainte, 2014, atunci a început finanțarea. El a fost scris și depus în vederea solicitării în 2013.

Dl Pană: Da. Mulțumesc.

D -na Gaspar: Și de derularea proiectului evident că v-ați ocupat dvs., nu Consiliul Local și nici Primarul Sectorului 6. Mulțumesc.

Dl Pană: Dar totodată, să înțelegem că a fost aprobat de către consilierii locali ai sectorului 6 din care și dvs. făceați parte. Mulțumesc.

Dl Primar: Știți ce este amuzant în discuțiile care se fac? De fiecare 42

dată când se discută de mandatul trecut, d-na consilier Gaspar Florentina invocă U.S.L. D-nă, să înțelegeți următorul lucru. Eu în calitate de senator, la momentul 2012 am fost mândru de faptul că am făcut parte dintr-o alianță politică unică în democrația post revoluționară a acestei țări. Dacă pe dvs. vă deranjează și invocați în sens peiorativ acest lucru, nu aveți decât. Da, era U.S.L. numai că dvs. erați consilier local. Nu mai arătați cu degetul către cineva, erați consilier local și puteați să verificați lucrurile acestea în calitate de consilier local.

D-na Gaspar: Dl Primar, nu vreau să monopolizați și de fiecare dată să aveți..., am senzația că de fapt v-ați canalizat, v-ați focusat pe mine de fiecare dată și răspunsul dvs. la fiecare întrebare este același laitmotive, mandatul trecut, mandatul trecut. Deci, dacă acesta este răspunsul dvs., atunci haideți să explicăm ce a însemnat mandatul trecut că poate cine știe, unii dintre noi au uitat.

Dl Primar: Cu mare drag o facem, oricând vreți dvs..

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier, d-le Primar.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 5 abțineri

(dl Daneș, dl Enache, d-na Fășie, d-na Gaspar, dl Simion). Voturi pentru? Cu 19 voturi, Anexa a fost aprobată. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? O abținere (d-na Gaspar). Voturi pentru? Cu 23 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru al Asociației Municipiilor din România pentru Sectorul 6 al Municipiului București.

Discuții pe acest proiect? Dl consilier Daneș.

Dl Daneș: Da. Aici este o ciudățenie, municipii din România, noi cred că suntem un sector, nu suntem un municipiu. Deci, Bucureștiul este municipiu și noi suntem alte municipii. Vi se pare normal să plătim de două ori cotizații pentru apartenența la municipii? Pe de altă parte, am intrat pe site-ul lor și nu am identificat nimic care să ne ajute, în afara unor lucruri foarte generale. Ținem legătura cu Bruxelles-ul, facem nu știu ce, vă dăm consultanță..., noi plătim 0,5% din buget sau din ce avem, e o cotizație destul de importantă și la capitală, 0,1%, 50 de bani, scuzați-mă, înmulțit cu numărul de locuitori și capitala..., 10 bani pe locuitor sau ceva de genul acesta.

Dl Primar: Bun. Dl Daneș, eu știu că toate modificările legislative care au legătură cu administrația locală sunt susținute de Administrația Municipiilor din România la care participă începând de la miniștri și terminând cu parlamentarii, astfel încât toată legislația care are aplicabilitate în sfera noastră de activitate, să fie îmbunătățită. Eu vă spun că am participat la întâlnirile pe care asociația le-a avut până în acest moment, inclusiv pe legea parteneriatului public/privat sau legea achizițiilor publice, mă refer la ultimile care au fost dezbătute, iar faptul că sectoarele fac parte din această asociație, da, pentru că sectoarele sunt tratate diferit față de ceea ce se întâmplă cu alte municipii din România. Gândiți-vă că un sector, ca și mărime, este..., sectorul 6, spre exemplu, este peste media județelor ca mărime din România, deci, normal că sectoarele sunt tratate diferit față de ceea ce se întâmplă cu alte autorități locale, cu municipiile 43

din această țară. Acesta este motivul pentru care noi am fost înscriși în această asociație și în trecut, cel puțin eu așa știu, s-au și plătit bani în trecut pe acest subiect, mai mult de-atât, da, eu am simțit că putem avea beneficii din apartenența la această asociație și până la urmă, votul este al dvs..

Dl Pană: D-na consilier Fășie.

D-na Fășie: Eu am solicitat Statutul și ultima hotărâre prin care s-a stabilit modul de calcul al cotizației care diferă de la 1 ianuarie acum, am solicitat, în plus, în scris, informații la A.M.R. privind un raport de activitate și chiar și raportul comisiei de cenzori penru că au un buget de-a dreptul fabulos, sunt 109 membri, noi facem parte din 2001 din asociația aceasta în care sunt toate municipiile, iar la București, așa cum a arătat dl Daneș, este municipiul București pe de o parte și cele 6 sectoare. Deci, bucureșteanul cotizează pe de-o parte, 0,5 înmulțit cu numărul de locuitori ai sectorului, iar pe de altă parte mai cotizează puțin și la nivel de municipiu, numărul de locuitori înmulțit, e adevărat, cu 0,1. Deci, nouă ne revine 194.824 mii lei pe 2018, adică vreo 42.000 mii de euro. M-a frapat, poate că, dvs. știți, eu am cerut și un raport d-nei Margan care a realizat raportul de specialitate, un raport în esență, în care să evidențieze efectiv, cu ce m-a ajutat efectiv în 2017 măcar, de natură să mă convingă ca să votez acest proiect și în continuare să cotizez. In obiectivele asociației, poate chiar ar fi utile, benefice, „organizarea”, zice, „de activități pentru formarea și perfecționarea profesională a aleșilor locali, elaborarea unui program strategic pe termen scurt, mediu, lung, care să contribuie la dezvoltarea capacității de susținere a autorităților locale, implicară directă a membrilor asociației în interpretarea statutului funționarilor publici” și cât și mai câte, care sună foarte frumos și foarte bine, dar sincer, eu nu am auzit de activitatea asociației din 2001, dar nici structurile abilitate nu m-au ajutat cu nimic ca să aud ce trebuia să aud. Deci, din toate rapoartele și din tot ce am făcut rost, absolut nimic nu mă convinge. De ce să mai dăm noi suma aceasta consistentă pe 2018? Eu am să discut și în Grupul U.S.R. și am să propun retragerea din această asociație, în condițiile în care nu putem avea o oglindă clară, deci, un aparat extrem de stufos, de necontrolat, da, de ceilalți membri ai asociației, este aparatul de lucru numit de director care e numit de președintele acestei asociații care este dl Robert Negoiță. Directorul acesta General are libertate totală, necenzurabilă, de a numi tot felul de specialiști, cum spune statutul, să formeze tot felul de grupuri de lucru și dacă nu știm despre ce este vorba, ne puteți ajuta să ne lămurim adică?

Dl Primar: Eu vă pot ajuta, în sensul să vă pun la dispoziție documentele care sunt publice, inclusiv Statutul Asociației.

D-na Fășie: îl am.

Dl Primar: Ele sunt publice, dar vreau să vă spun următorul lucru. Să știți că din această Asociație fac parte absolut toți primarii de municipii, indiferent de culoarea politică și cred eu că un primar de nivelul d-lui Falcă sau de nivelul d-lui Boc, spre exmplu, da, care sunt chiar membri în biroul de conducere al Asociației Municipiilor, fac parte din această asociație cu un scop și s-a dovedit a avea avantaje pentru comunitatea pe care o reprezintă.

D-na Fășie: Dl Primar, dar când se adună circa vreo 5 milioane, dacă nu mai mult de euro anual, din banul public, parcă vrei să știi ce se întâmplă cu ei.

DI Primar: Să știți că și asociația este supusă controlului Curții de Conturi așa cum se întâmplă și la noi. Nu știu, dvs. îmi cereți niște informații pe care eu nu le am. Dacă vreți să ne informăm, putem să cerem detalii de la conducerea A.M.R-ului și să primim răspuns, că altfel așa să vă spun eu, nu am cum, dar putem să insistăm și să primim.

Dl Pană: Da. Dl consilier Ungureanu.

Dl Ungureanu: Da, voiam să mai fac încă o mențiune, că am vorbit cu un consilier de la Sectorul 4 și a trecut și pe la ei prin consiliu acest proiect, dar de fapt a fost retras fiindcă, tot așa, nu s-a știut exact ce se întâmplă, ce se face, care sunt beneficiile. Voiam să mai menționez că a crescut în 2017 această cotizație, de la 30 de bani la 50 de bani și voiam să știm dacă membri sunt obligați cumva ca să voteze această cotizație sau li se impune pentru că nu prea există transparență și nu prea știm pe ce dăm banii, nu vedem efectele finale.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le consilier.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? 9 voturi împotrivă

(dl Daneș, dl Enache, d-na Fășie, dl Frumușelu, d-na Gaspar, dl Manole, dl Simion, dl Ungureanu, dl Tudose). Abțineri? Două abțineri (dl Luchian, d-na Popescu). Voturi pentru? Cu 13 voturi pentru, proiectul nu a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 6 nr. 284/23.11.2017 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice - faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 11 ”.

Discuții pe acest proiect? Nu sunt discuții. Vă supun la vot Anexele proiectului.

Dl Ungureanu: Ce votăm?

Dl Pană: Sunt cele 3 proiecte introduse pe ordinea de zi.

Dl Primar: Sunt cele 3 proiecte pe care le-am propus să fie introduse pe ordinea de zi și le-am citit. Dacă vreți, le mai citesc o dată.

Dl Pană: Nu, nu. Puteți adresa întrebări către aparatul de specialitate, dl consilier, dar la microfon, vă rog frumos.

Dl Gheorghe: Nu am înțeles întrebarea concret.

Pentru faptul că dl Daneș nu vorbește la microfon, întrebarea pe care a adresat-o Executivului nu se poate redacta.

Dl Gheorghe: Proiectele de hotărâri sunt similare celor 10 anterioare referitoare la depunerea de finanțare pe P.O.R. pentru reabilitarea termică a blocurilor. Pe măsură ce am fost gata cu proiectele și cu cererile scrise, am venit cu ele în fața Consiliului să le putem depune. La un moment dat se modifică pentru că este o mică restructurare a unor cereri de refinanțare în sensul că scoatem un bloc de acolo pentru că din motive tehnice ni se pare că nu am obține punctaj suficient, urmând să încercăm cu el într-o altă cerere cu, eventual, șanse mai mici de reușită pe acea cerere 14. Mulțumesc.

Dl Daneș: Da. Mulțumesc.

Dl Pană: Da. Deci, vă supun la vot Anexele proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri (dl Daneș, dl Enache, d-na Gaspar, dl Manole, dl Simion, dl Ungureanu, dl Tudose). Voturi pentru? 17 pentru.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 7 abțineri (dl Daneș, dl Enache, d-na Gaspar, dl Manole, dl Simion, dl Ungureanu, dl Tudose). Voturi pentru? Cu 17 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice - faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6prin reabilitarea termică a acestora - Lot 12 ”

Discuții pe acest proiect? Dl consilier Coșcodaru.

Dl Coșcodaru: La proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6 prin reabilitarea termică a acestora - Lot 12”, propun scoaterea Anexei nr. 4 din cadrul H.C.L. Sector 6, respectiv componenta 4, bloc C7, strada Drumul Taberei nr. 92, Sector 6, București, urmând a fi introdusă într-o altă cerere.

DI Pană: Da. Mulțumesc, d-le consilier.

DI Tudose: Care este motivul pentru această eliminare?

Dl Gheorghe: V-am spus mai devreme. Din motive tehnice și din motive de calcul al punctajului, am propus scoaterea unuia dintre blocuri și reintroducerea într-o eventuală cerere 14 și pentru a nu afecta șansele pe această cerere 12 care ar fi condus la un punctaj mai scăzut.

DI Pană: Da. Mulțumesc, d-le Director. Vă supun la vot amendamentul adus de către dl consilier Coșcodaru. Voturi împotrivă? Abțineri? 3 abțineri (dl Enache, d-na Gaspar, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 21 de voturi pentru, amendamentul a trecut.

Vă supun la vot cele 3 Anexe ale proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri?

3    abțineri (dl Enache, d-na Gaspar, dl Ungureanu). Voturi pentru? 21 de voturi pentru.

Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri?

4    abțineri (dl Enache, d-na Gaspar, dl Simion, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Următorul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind actualizarea 46

indicatorilor tehnico-economici și a documentației tehnice - faza DALI pentru blocurile de locuințe cuprinse în proiectul “Creșterea Performanței Energetice a blocurilor de locuințe din Sector 6prin reabilitarea termică a acestora - Lot 13

Discuții pe acest proiect, amendamente? Nu sunt.

Vă supun la vot Anexa proiectului. Voturi împotrivă? Abțineri? 4 abțineri (dl Enache, d-na Gaspar, dl Simion, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 20 de voturi pentru, Anexa a fost aprobată. Vă supun la vot proiectul în ansamblu. Voturi împotrivă? Abțineri? 4 abțineri (dl Enache, d-na Gaspar, dl Simion, dl Ungureanu). Voturi pentru? Cu 20 de voturi pentru, proiectul a fost adoptat.

Ultimul punct pe ordinea de zi: întrebări, interpelări.

Am înțeles că avem. Dl consilier, vă rog.

DI Simion: Mulțumesc, d-le președinte. Dacă se poate și cu îngăduința dvs., Grupul P.N.L. dorește un punct de vedere scurt. întrebăm dacă este în gândirea A.D.P.D.U. Sector 6 construirea de parcări noi, ținând cont ca fiind necesitate maximă.

Dl Tudor: Vă pot spune cu certitudine că în acest moment A.D.P.D.U. a depus la Direcția de Urbanism documentația pentru emiterea certificatelor de urbanism pentru o serie de proiecte de parcări din zona Militari, în împrejurimile Parcului Tudor Vladimirescu. De asemenea, există în curs de emitere, o autorizație de construcție pentru construirea de parcări, pe lângă alte amenajări urbanistice în zona Străzii Cetatea Histria și de asemenea lucrăm la întocmirea documentației pentru o serie de alte certificate de urbanism.

Dl Pană: Dl consilier Daneș.

Dl Daneș: La Comisia de Urbanism a fost prezentă o familie, familia Mocanu, a fost la dvs. în audiență și sunt în sală și cer dreptul de a se adresa Consiliului. Vă rog să aveți îngăduința să-i ascultăm chiar dacă e foarte târziu.

D-na Mocanu: Bună seara. în legătură cu P.U.D.-ul din Strada Blandiana pe care mulți dintre domnii consilieri și dl Primar știe despre ce este vorba, din păcate dl Arhitect Șef nu este în sală.

Prima întrebare este legată de plângerea prealabilă. Deci, noi am depus o plângere prealabilă în atenția Consiliului Local în calitate de emitent al P.U.D.-lui respectiv, în care explicam toate motivele pentru care am considerat că acele documente trebuiesc revocate. în primul rând nerespectarea legii și falsurile care s-au folosit la documentația respectivă de urbanism. Nu am primit răspuns de la Consiliul Local, mai mult, această plângere prealabilă nu a fost supusă atenției Consiliului Local. Am primit un răspuns foarte vag de la d-na Hododi, în care spune că, consideră că nu sunt motive justificabile pentru revocarea acestui P.U.D.. Dacă pentru dumnealor nerespectarea legii și falsurile în planurile depuse nu reprezintă motive justificate, credem că, Consiliul Local ar trebui să analizeze aceste documente, evident cu avizele serviciilor din cadrul primăriei și să decidă revocarea sau păstrarea acestui P.U.D.. întrebarea mea este, de ce această plângere prealabilă nu este supusă atenției Consiliului Local?

DI Secretar: Vă pot răspunde eu aici. Plângerile prealabile nu se supun votului Consiliului sau dezbaterii Consiliului.

D-na Mocanu: Care este temeiul legal, vă rog?

Dl Secretar: Legea nr. 554.

D-na Mocanu: Nu. Legea nr. 554 zice că cel care a emis un act administrativ are posibilitatea să-l revoce.

DI Secretar: Are motive temeinice să facă acest lucru.

D-na Mocanu: Perfect. Emitentul este Consiliul Local.

Dl Secretar: O hotărâre de Consiliu poate fi revocată dacă este sesizată de către Prefectură sau printr-o hotărâre judecătorească, atât. Plângerea prealabilă este un act premergător.

D-na Mocanu: Nu. îmi pare rău. Legea prevede că plângerea prealabilă se adresează emitentului. Am vrea să primim un răspuns în scris referitor la această poziție a dvs. ca și primărie, cum considerați că plângerea prealabilă nu necesită aprobarea Consiliului Local.

Dl Primar: D-nă, îmi cer scuze, dvs. ați fost în audiență, noi am discutat pe acest subiect. Acum, din punct de vedere al legalității, Secretarul instituției este cel care ne indică procedurile legale pe care le putem aplica. Faptul că această plângere prealabilă ar putea fi citită în plenul Consiliului Local, este altă discuție, o putem face oricând, eu nu cred că cineva ar fi împotrivă ca ea să fie citită în plenul ședinței de consiliu. Acum, că ea se aprobă în Consiliu și produce efecte juridice, aici și eu ca Primar, mă supun deciziilor pe care Secretarul primăriei le ia, din punct de vedere al legalității. Acolo este punctul în care se stabilește dacă un document îndeplinește condițiile legale sau nu. Eu v-am mai spus în schimb ceva atunci, dvs. invocați niște acte nereale, acte false. Din păcate, ca să știm cum stăm, noi nu putem determina dacă un act este real sau fals. Real este, clar, în momentul în care îți prezintă un document autentificat sau un document cu o ștampilă de legalitate pe el, noi îl considerăm a fi act valabil, nu putem ști dacă ștampila notarului a fost falsificată, vă dau un exemplu. Chiar și atunci v-am indicat faptul că dacă ați identificat elemente de natură penală, să vă adresați fie Poliției, fie Parchetului, astfel încât acel document să fie declarat ca fiind fals. în momentul în care documentul este declarat ca fiind fals, putem lua măsuri în consecință. Eu cred că aceasta este soluția, nu știu, noi nu putem invoca faptul că un documnt este fals pentru că nu avem cum să stabilim că este fals.

D-na Mocanu: Legea nr. 350 art. 48 referitor la documentațiile de urbanism, prevede în mod clar că documentațiile de urbanism se fac folosind doar planuri cu viza Oficiului Cadastru și Publicitate Imobiliară, aceasta este legea. Pentru acest P.U.D. nu s-au folosit aceste planuri, după cum bine știți, deci, este o nerespectare a legii, în afară de falsuri, este o nerespectare a legii.

Dl Primar: întrebarea mea este, că totuși P.U.D.-ul nu ajunge în Consiliul Local spre a fi votat, decât dacă îndeplinește anumite condiții. Pe parte tehnică se intră în urbanism după care el pleacă către comisia de specialitate unde este avizat și mai departe către Consiliul Local pentru a fi aprobat.

D-na Mocanu: Adică toate structurile din primărie...

Dl Daneș: Și mai are o comisie prin care trece.

Dl Primar: Si mai are o comisie de arhitecti în fată, corect, asa este. Deci, acum vă spun sincer, dacă cele trei entități au considerat că documentele care fac parte din acea propunere urbanistică sunt în regulă, eu nu știu dacă un consilier local poate face în cadrul ședinței de consiliu, această analiză. Nu am nimic împotrivă, repet. Toți consilierii au fost puși în temă cu această plângere prealabilă, nu am nimic împotrivă să luați o decizie în cadrul unei ședințe de consiliu, așa... Bănuiesc că un P.U.D. dacă a fost aprobat în cadrul unei ședințe de consiliu local, el poate fi revocat, dacă într-adevăr nu îndeplinește condițiile de legalitate și în cadrul altei ședințe de consiliu local, dacă el nu este anulat în instanță, dacă nu a produs efecte. Deci, în rest, dacă P.U.D.-ul a produs efecte, s-a emis autorizație de construire și deja s-a costruit, deja lucrurile se complică și se poate face doar în instanță.

D -na Mocanu: Nu, nu s-a emis autorizație de construire, iar emiterea unei eventuale autorizații de construire de către primărie în baza unor documente care deja au probleme de legalitate, cred că vor ieși mai mari probleme. Ceea ce mă surprinde este că atât de multe comisii din cadrul primăriei ignoră prevederile legale și anume folosirea anumitor tipuri de planuri oficiale de la cadastru și până acum nu am primit de la nimeni un răspuns în acest sens.

Dl Primar: Da. Bun. Eu cred că toti consilierii au luat la cunoștință

9    9    9

despre acest subiect, o să rog comisia de specialitate să analizeze din punct de vedere al documentelor care fac parte din acest P.U.D., să verifice dacă într-adevăr lucrurile așa stau și să vină cu o propunere. în momentul de față problema nu este la primar sau la aparatul de specialitate al primăriei, problema este să ne întoarcem pe acest P.U.D., dacă într-adevăr așa stau lucrurile, în comisia de specialitate, să verificăm dacă într-adevăr elementele la care faceți vorbire sunt așa cum spuneți și cu participarea reprezentantului din Direcția de Urbanism, Arhitectul Șef și d-na șef Serviciu Urbanism, d-na Hododi, să ne lămurească.

Dl Daneș: Deci, să fac o mică completare ca să nu creem așa o suspiciune că cineva ar fi greșit sau ar fi vrut să greșească. Acest P.U.D. a fost în noiembrie 2016. în comisia de specialitate a Consiliului Local nu intră decât P.U.D.-uri care au avizul Comisiei Tehnice. în comisia de specialitate nu vin decât P.U.D.-uri care au fost verificate de către aparatul primăriei și care spun da, acestea pot să intre. Noi dăm avizul consultativ, aici în consiliu. Am stabilit niște reguli, dar regulile au fost după ce ne-am rodat și noi pentru că noi am fost aleși în iunie și primele trei, patru ședințe, asta nu e o scuză, noi în schimb am avut, toată comisia, am avut o întâlnire cu dumnealor și am stat o oră întreagă și am ascultat toate lucrurile. Traian a intrat mai în adâncimea subiectului, bineînțeles că noi 49 trebuie să reluăm P.U.D.-ul respectiv și toate documentele, să vedem dacă ceea ce dânșii spun, este adevărat sau nu este adevărat pentru că avem un an jumătate, nu.

D-na Mocanu: Asta este tot ceea ce dorim. Să se revadă documentele și puse în contextul legii, inclusiv legea nr. 350 art. 48 și planurile de la cadastru și să primim un răspuns cu privire la aceste sesizări.

Dl Daneș: D-na Mocanu, eu nu sunt președintele comisiei, sunt membru în comisie, dar nu asta e. Problema dvs. este o problemă corectă, lipsa de legalitate a fost o problemă a noastră în general. Nu trebuie să o luați ca intenție din partea comisiei.

D-na Mocanu: Nu, nu am luat-o ca intenție.

Dl Daneș: Deci, noi o să revedem, asta fără discuție. O să facem o ședință specială pentru cazul acesta și o să vină și d-na Hododi și dl Arhitect Șef.

Dl Pană: Dl Secretar.

Dl Secretar: Dl Daneș, în completare pentru dvs. și pentru noi ca și Executiv va fi foarte greu să determinăm dacă un document este bun sau nu, nu avem nici atribuții, nu avem nici..., inițiatorul acestui proiect, în speță Arhitectul Șef, Direcția Tehnică, au emis un punct de vedere asupra plângerii prealabile, dar acum rămâne doar la latitudinea dvs. a consiliului, să revizuiți un pic actele care au stat la baza discutării atât în comisie, cât și în consiliu și eventual cerute alte puncte de vedere de specialitate, chiar acestei Comisii Tehnice care este fonnată doar din arhitecți, pe care am votat-o în consiliu la începutul mandatului, doar așa se poate lămuri cât de cât situația.

Dl Daneș: Mulțumesc pentru că ați făcut precizarea și este corect. Noi nu putem să ne facem că nu auzim problema dumnealor, da? Noi am dat dovadă de toată deschiderea și dvs. puteți să confirmați asta.

Dl Pană: Și după cum ați spus și dvs. am aprofundat acest subiect, am mers la dl Primar cu dumnealor, unde s-a putut, am intervenit.

DI Primar: Eu am rugămintea să se facă mâine solicitare către biroul Arhitectului Șef pentru o revenire asupra acestui P.U.D. și să cerem inclusiv Comisiei Tehnice un punct de vedere, să vedem exact ce se întâmplă cu acele documente pe care dvs. le invocați ca fiind neconforme, nu nereale și întâi primim răspunsul de la Comisia Tehnică, dar ca să nu mai lungim, mâine dimineață să se întâmple lucrul acesta, da?

Dl Pană: Am înțeles, d-le Primar. D-na consilier Fășie.

D-na Fășie: Câteva precizări scurte pe legalitate. Plecând de la afirmația d-lui Secretar, că dl Arhitect Șef i-a răspuns pentru legalitate d-nei și de la susținerea d-nei că a formulat o plângere prealabilă adresată consiliului, care nu a fost soluționată, deci, plecând de la aceste două afirmații este foarte important, 50

îmi pare rău că reiterez acest subiect pe care l-am mai tratat public în ședință, soluționarea plângerilor prealabile, deci, d-na are perfectă dreptate când susține că orice plângere prealabilă, potrivit legii contenciosului, se adresează organului emitent. Dacă avem un act normativ cu caracter individual, o dispoziție de Primar, mă duc cu el și-l depun în atenția Primarului, da, emitentul este el, când vorbim de o horărâre de consiliu, emitentul este Consiliu, da? Ce fac ca să o soluționez, deci, nu spun de la mine, da, asta spune legea și practica, din păcate, ce fac ca să o soluționez? Am primit-o, o înregistrez, o distribui către structurile implicate, în speță, Arhitect Șef, D.A.F.L. sau cine o mai fi, iau puncte de vedere, dacă este cazul, le trec prin comisiile de specialitate și apoi pun pe ordinea Consiliului Local dezbaterea, da și Consiliul hotărăște pe aspecte de legalitate privind hotărârile, da, admite plângerea și revocă, respinge plângerea, menține hotărârea sau ne situăm aici la graniță, nu știu, vorbim despre restricție, vorbim despre niște acte care vizează penalul, d-na a făcut și plângere penală, nu semnăm în acea hotărâre, dar noi luăm decizia, asta vreau să spun, Consiliul Local, nu dl Bera, nu D.A.F.L. cum am auzit că s-au cerut puncte de vedere pe diverse plângeri, adică aceasta ar fi procedura, da.

DI Secretar: Ca să lămurim și să completăm ceea ce susțineți dvs.. La un proiect de hotărâre poate emite, în baza unei plângeri prealabile, două entități, să emită un răspuns: inițiatorul proiectului, care în speța de față este Arhitectul Șef și Consiliul Local care a adoptat. Ca și procedură, eu nu găsesc nicăieri bază legală ca dvs. să adoptați plângeri prealabile. Articolul 81 spune foarte clar care sunt atribuțiile Consiliului Local, de a adopta hotărâri, da? Dacă doriți să revocați hotărâri, se poate revoca hotărâre sau puteți să veniți cu plângerea prealabilă care vă este comunicată tuturor, să o supuneți dezbaterii, la acest punct, întrebări, interpelări, luări de poziție, declarații politice sau ce mai vreți dvs..., le puteți supune Consiliului aici. Dacă hotărâți că este oportun să reveniți asupra hotărârii, faceți un proiect de hotărâre care va fi supus adoptării Consiliului, de revocare, de completare, de modificare.

D-na Fășie: Cu tot respectul, d-le Secretar, amintiți-vă cum ați soluționat plângerile prealabile formulate de Prefect cu puțin timp în urmă, prin care...

DI Secretar: Noi nu soluționăm plângeri prealabile.

D-na Fășie: Vă rog frumos să mă ascultați..., prin care Prefectul, pe aspecte de legalitate s-a sesizat și solicita Primăriei și Consiliului, revocarea lor.

Dl Secretar: E altceva.

D-na Fășie: Păi cum e altceva? E fix același lucru, soluționarea plângerilor prealabile. Vă rog frumos, cu tot respectul, documentați-vă. Practica tuturor primăriilor care respectă legea este aceasta. O să vedem ce spune și Prefectul pe acest aspect, că a fost sesizat, dar citiți legea contenciosului și o să vedeți că vorbim de emitentul actului, nu de inițiator. Aici emitentul hotărârii este Consiliul Local, d-le Secretar.

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-na consilier.

D-na Amzulescu: Mă aflu într-o situație de coșmar din luna noiembrie până în prezent. Sunt proprietar pe o servitute cu 7 alți proprietari, servitute care are o lățime de 4 metri și o lungime de 170 de metri corespunzător fiecărei distanțe a fiecărei proprietăți. Această servitute este numai pe o bandă de circulație, dar ne acoperă necesitatea celor 15 autoturisme pe care le dețin ceilalți proprietari. La capătul servitutii s-a aflat un teren a unui cetățean arab care a vândut unui alt cetățean arab jumătate din teren și s-au construit două blocuri. Primul a solicitat o autorizație de construcție la momentul respectiv de P+2+M, ulterior a solicitat P+3+M. Nimeni nu a ținut cont de faptul că, fără ca acești proprietari, cei doi proprietari ai celor două blocuri, prin natura poziției lor pe servitute, să cedeze vreun centimetru pătrat de teren. Pe o servitute de 4 metri lățime, cum vor putea circula circa 60, 70 de autoturisme?

Dl Pană: Mă scuzați că vă întrerup, rugămintea mea este să spuneți adresa și cum vă numiți.

D-na Amzulescu: Mă numesc Adriana Amzulescu, locuiesc pe strada Drumul Valea Furcii nr. 67 si servitutea se numește Drumul Valea Furcii.

?    5

Dl Pană: V-aș putea răspunde înainte. Acel ansamblu de locuințe care se va construi, a trecut prin Comisia noastră de Urbanism și nu vă efectează pe dvs.. Acel proprietar a lăsat 3 metri, deci, deschiderea proprietății este de 10 metri la stradă. Are 3 metri în stânga, 3 metri în dreapta și 4 metri retragere de la stradă. Chiar astăzi am fost la Biroul Tehnic, aveți răspuns pe această solicitare, nu mai știu exact persoanele care au solicitat către Urbanism această plângere, aveți răspuns de la Urbanism, precum că nu vă afectează pe dvs. ca și proprietari ai drumului de servitute. Mașinile respective au ieșire direct în strada Furcii, deci...

D-na Amzulescu: Nu au cum să aibă, sunteți indus în eroare, stimate domn. Deci, eu am depus 4 dosare cu adrese, ierarhic, pentru fiecare compartiment, anexând planuri, dacă vreți, vă arăt dosarul, că am dosarul meu aici, anexând plan de situație, anexând fotografii în xerox vis-a-vis de situația în sine, nu au ieșire, nu au ieșire decât pe această servitute.

Dl Primar: Stimată d-nă, ca să lămurim câteva aspecte care, cred eu, că ar putea să pună punct discuției și eventual să avem o întâlnire săptămâna viitoare, să lămurim definitiv. Eu vă spun următorul lucru, nimeni nu poate intra cu forța pe proprietatea cuiva. Dreptul de servitute aparține proprietarilor care au acest drept statuat prin contractul de vânzare cumpărare. Eu înțeleg că cele 7 proprietăți la care dvs. faceți referire, sunt proprietare pe dreptul de servitute de acest drum. Cu alte cuvinte, oricine ar fi în capătul drumului de servitute, nu are dreptul să treacă pe acel drum. Deci, dvs. mâine dacă vreți, puteți pune în capătul dinspre această proprietate la care faceți referire, puteți pune gard. Vă luați autorizații și puneți gard sau puneți barieră, vă luați autorizații și puneți o barieră. Faptul că cineva folosește abuziv acel drum de servitute, face obiectul, eventual, unei plângeri de tulburare de posesie pe care o puteți face către Poliție, numai că eu vreau să mă lămuresc să văd dacă într-adevăr acele proprietăți din capătul 52

drumului de servitute au într-adevăr doar acel acces pentru că din cele explicate de colegul meu și care este membru în Comisia de Urbanism, lucrurile nu stau așa. Acel teren din spatele drumului de servitute are acces la drum principal și mai mult ca sigur, autorizația când a fost emisă, ea putea fi emisă într-o singură condiție, ca proprietatea să aibă acces la drum public. De aceea, acum chiar dacă vrem să lămurim, pentru că nu avem schițele, nu avem detaliile în acest moment, nu o să putem lămuri problema, dar eu v-am răspuns din punct de vedere juridic.

A

D-na Amzulescu: îmi permiteți să vin într-o audiență?

Dl Primar: Normal că vă permit, fără niciun fel de problemă.

Vreau ca mâine dimineață să anunțați la Biroul Unic, ca d-na prezentă în

această seară în sală, să fie primită în următoarea audiență pe care o am, da, ca să lămurim aspectele tehnice.

D-na Amzulescu: Vă mulțumesc.

Dl Primar: Cu multă plăcere, d-nă.

DI Pană: Dl consilier Ciontu.

Dl Ciontu: Da. Voiam să intervin pentru că nu aș vrea să rămână o confuzie în mintea d-nei care a venit cu ideea de plângere prealabilă pentru că d-na Fășie vine cu niște chestiuni care nu vin să clarifice poziția pe care o poate avea Consiliul în această situație. Nu comentez faptul că organul emitent este Consiliul și tot el poate să revoce, dar numai că, Consiliul hotărște ceea ce poate să hotărască, iar inițiativa de hotărâre nu este a Consiliului, să fie foarte clar, deci, nu se sustrage Consiliul de la a lua o hotărâre. Consiliul nu se poate substitui unor verigi de pe lanțul de aprobare înainte de a propune hotărârea de Consiliu. Deci, ce a spus dl Primar întoarce ideea de analiză la aceste verigi și în cazul în care se constată că s-au produs niște falsuri sau s-au acceptat acte care nu sunt în regulă, de abia atunci, pe același traseu, se face propunera în Consiliul Local și se adoptă o hotărâre. Consiliul nu poate să spună sunt de acord sau nu sunt de acord la o propunere și adoptă hotărâri de revocare sau de aprobare. Mulțumesc.

DI Pană: Da. Mulțumesc, d-le consilier. D-na consilier Gaspar.

D-na Gaspar: Aș dori să punctez să fim informați și noi, consilierii P.N.L. în special, dacă doresc și ceilalți consilieri, de momentul în care se țin ședințele de comisii pentru că noi nu facem parte din toate comisiile și nu știm anume când și am dori chiar să se țină aceste ședințe de comisii, să fie transmise măcar pe e-mail-urile noastre și al doilea, îl rog pe dl Director de la A.D.P.D.U să dea curs solicitării pe care i-am făcut-o pentru că suntem interesați de câți sunt angajați la dumnealui, care este bugetul de salarii ș.a.m.d. și cu costurile din parcuri ne interesează. Mulțumesc frumos.

Dl Primar: D-na consilier, vreau să înțelegem următorul aspect. Ședințele comisiilor sunt convocate de președinții acestora. Acum, președinții comisiilor sunt consilieri locali. Dvs. vreți...

D-na Gaspar: Eu vreau să anunțe la Biroul Tehnic că ședința se ține în data de și doamnele de la Tehnic, care întotdeauna au fost extrem de amabile, să transmită pe e-mail că în data de, la ora de, se ține ședință de comisie.

Dl Primar: Aceasta este o rugăminte pe care o puteți adresa dvs., în calitate de consilier, colegilor dvs.

D-na Gaspar: Asta fac. Cui ar trebui să mă mai adresez? V-am explicat și procedura.

Dl Primar: Bun. Rugăm toți consilierii, președinții comisiilor, să anunțe la Biroul Tehnic data ședinței pentru că nu toți anunță, da? Deci, rugămintea este să anunțați data ședinței ca aceasta să poată fi comunicată celorlalți consilieri. Mulțumesc.

5    5

Dl Pană: Da. Mulțumesc, d-le Primar. De obicei noi primim cu o săptămână înainte notificare pentru comisie.

Dacă nu mai sunt discuții și interpelări, vă mulțumesc. Declar ședința închisă. Seară frumoasă si numai bine.

5

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Verificat: Udrea Cristina

Redactat: Iscoviciu Micuța

Radu Narciza Aura

Răduță Neagu Valentina Alexandra

54